Proces verbal

Încheiat azi 28.11.2022 ora 1000cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 531/21.11.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 64050/21.11.2022 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Popești-Leordeni - Consiliul Local al orașului Popești -Leordeni cu Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Lorin Ionuț propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot suplimentarea: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Propuneri:
1. Ion Alexandru: Șutru Pavel
2. Dumitrescu C : Bazac Daniel
Se supune la vot prima propunere: 11 voturi pentru și 8 abțineri (Consilierii Alianței USR -PLUS)
Se supune la vot a doua propunere: 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Lorin I și Stan F) și 9 voturi abținere.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C:
1) De ce este creșa, cea mai necesară în acest moment, prevăzută în faza a 3a proiectului?
2) Ce înseamnă faza 1, faza 2 și faza 3, adică când vor începe?
3) Care sunt termenele de finalizare pentru fiecare proiect?
Răspunde domnul Gheorghiu Silviu: Suntem în căutare la surse de finanțare și să nu fie blocat de tot proiectul de amenajare campus, am încercat să-l facem pe loturi și am cerut proiectanților să ne întocmească documentații privind creșa, școala, grădinițe și valorile acestora.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C : am citit proiectul și apare că orașul Popești-Leordeni în calitate de lider susține din surse proprii cheltuielile neeligibile, ceilalți nu plătesc, numai noi plătim. Puteți să ne spuneți de ce noi plătim?
Răspunde domnul Ivănescu L: Pentru realizarea acestui proiect de interes județean, Consiliul Județean a hotărât să finanțeze toate cheltuielile neeligibile și în următorul proiect de pe ordinea de zi tocmai asta o să se voteze.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Barbu V: când se va demara acest proiect?
Răspunde domnul Gheorghiu S: după votarea acestui proiect vom semna asocierea cu ministerul transportului pentru realizarea proiectului.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10:Diverse:
Se dă citire adresei nr. 65388/28.11.2022 a Fundației Umanitare Simionescu prin care informează Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu privire la sărbătorirea Zilei Naționale a României - 1 Decembrie și a comemorării eroilor martiri ai Revoluției Române din Decembrie 1989 - 33 ani din data de 20 decembrie 2022, orele 12, în protocol cu Guvernul României - Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist din perioada 1945-1989. Se va dezveli și sfinți monumentul „Patimilor lui Isus” și totodată comemorarea eroilor martiri, din care fac parte și Danny Huwc — cetățean belgian, Jean Loris Calderon — cetățean francez și Ian Henri Perry — cetățean britanic, jurnaliști străini împuscati în timpul Revoluției Române din 1989.
Au fost transmise invitații la:
• președenția României — excelenței sale Dlui Klaus W. Iohanis
• cancelaria Primului Ministru al României - Dlui Nicolae Ciucă
• ministrul apărării — Dlui Angel Tilvar
• instituția Prefectului Județului Ilfov — Dna Simona Niculae
• Președintele Camerei Depupaților - Ion-Marcel Ciolacu
• Președintele Senatului României — Dna Alina Gheorghiu
Au confirmat prezența la eveniment:
• Excelența sa Doamna Ambasadoare a Republicii Franceze în România -Laurence Auer
• Excelența sa Domnul Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România — Andrew Noble.
• Excelența sa Domnul Ambasador al Regatului Belgiei în România — Philippe Benoit.
Are cuvântul domnul administrator Alin Todireanu: solicităm sprijinul colegilor consilierii USR- PLUS în Consilul General al Mun. București pentru proiectul de asociere cu sectorul 3 București, pentru binele cetățenilor, ca acest proiect să fie mai bine înțeles de către consilierii generali ai CGMB, pentru a dezvolta transportul din oraș (zona veche cu zona nouă), drumul Hațeganu și încă o străpungere cu Splaiul Unirii - S3.
Are cuvântul domnul consilier Nistor A: am toată disponibilitatea și pe viitor, vă rugăm să ne implicați ca să putem rezolva.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței