Pentru a vă informa
pentru a comunica

Primar Iacob Petre

Primar Iacob Petre

Certificări

Proiecte

Proiect parc Mirăslău

Proiect parc Mirăslău

Proiect parc Papa Ioan Paul al II

Proiect parc Papa Ioan Paul al II

Proiect parc Popești-Români

Proiect parc Popești-Români

Proiect parc Stadion Leordeni

Proiect parc Stadion Leordeni

Proiect parc Unirii

Proiect parc Unirii

Anunțuri și comunicate

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat

Având în vedere necesitatea reglementării circulaţiei autovehiculelor de mare tonaj care efectuează transport de marfă şi materiale, pe raza orașului Popești-Leordeni, în vederea aplicării prevederilor HCL nr. 86/29.11.2011 coroborate cu prevederile HCL nr. 45/25.05.2012 respectiv HCL nr. 75/18.10.2016, se impune elaborarea unui Regulament privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de transport pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza orașului Popești Leordeni.

REGULAMENT
privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de transport pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza orașului Popești-Leordeni

  • Art. 1 Prezentul regulament stabileşte modalităţile de eliberare a autorizației de transport pentru vehiculele de mare tonaj care circulă pe străzi cu restricţii de tonaj, ce efectuează transport de marfă şi materiale pe raza orașului Popești-Leordeni. Participanţii la trafic sunt obligaţi prin lege să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră precum şi dipoziţiile specifice din acest regulament.