Date geografice

Popești-Leordeni

Localitatea Popești-Leordeni este situată în partea de sud-est a Capitalei, pe Șoseaua Olteniței (DN 4), având următoarele coordonate geografice: 25.45' longitudine estica și 44. 23' latitudine nordica. întreaga zona se bucura de condiții geografico-climaterice favorabile, deoarece este situată în centrul câmpiei, ca punct de legătura între dealuri și lunca Dunării.

Clima temperat continentală, caracterizată prin veri calde și secetoase, precum și ierni blânde, alternând cu ierni aspre, a favorizat locuirea neîntreruptă a acestor meleaguri, începând cu paleoliticul mijlociu, continuând cu prima epoca a fierului, cu civilizația Latine, până în zilele noastre.

La ieșirea din localitate, șoseaua este mărginită pe partea stângă, de o pădure întinsă (10 kilometri), având în prezent statutul de rezervație cinegetica. Aceasta păstrează urme ale falnicilor codri ai Vlăsiei. Pădurea ce înconjoară localitatea, cu sute de ani în urma, se numea Ciumernic (stranii rezonante de nume cimerian), fiind cunoscuta și sub denumirea "Măgura hoților". în partea de sud a acestei așezări izvorăsc câteva mici cursuri de apa, dintre care mai cunoscut este râul Câlnău.

Vatra istorica a localității se afla pe malul drept al Dâmboviței, aici arheologii găsind urme care atesta o locuire neîntreruptă, timp de doua milenii.

Vecinii

Popești-Leordeni se afla pe "linia de centura" a Capitalei, o localitate situata pe un cerc imaginar, care unește virtual reședințe nobiliare ce prefigurează o veritabila "VALE a Valaha".

Curțile boierești, reședințele domnești, conacele, castelele, mânăstirile ce înconjoară Bucureștii pot fi repere ale unui itinerar istoric și spiritual: Ciocănești; Buftea; Mogoșoaia; Fundeni-Frunzănești (pe malurile Colentinei); Potlogi; Găiseni; Stoienești; Florești (în jurul Șabărului); Comana (pe Argeș); Budești (la confluenta Dâmboviței cu Argeșul); Popești-Leordeni (la doi pași de Dâmbovița).

Șoseaua Olteniței, în lungime de peste 60 km, coboară spre Dunăre. Mergând pe acest drum vechi de secole, călătorul va lăsa în urma sa comuna, trece prin Frumușani, Pasarea, Gruiu pentru a ajunge la Budești. Aici, unde Dâmbovița se întâlnește cu Argeșul, la marginea unei bălti născute într-o veche albie de râu, se afla conacul generalului G. Manu, de numele căruia sunt legate și câteva momente din istoria localității Popești-Leordeni. în trecut, conacul era înconjurat de un celebru parc, azi dispărut, din nefericire. Alături, se mai păstrează biserica înălțată pe la 1855-1857 de Ion Mihail Mano, mare vornic și fost caimacan al Tarii Românești, căsătorit în 1796 cu Smaranda Văcărescu, de la care a primit ca zestre averea acesteia din satul Leordeni.

Așadar, în jurul Bucureștilor exista o veritabila "linie de centura", presărată cu numeroase monumente laice sau religioase medievale, în rândul acestora Popești-Leordeni fiind o localitate cu un trecut istoric demn de a fi cunoscut.