Bilanțuri contabile

Publicări conform Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Aceste informații pot fi vizualizate și pe site-ul Ministerului Administrației și Internelor http://uat.mdrap.ro.