Contracte

Concesionarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare