Posturi scoase la concurs

În vederea înscrierii la unul dintre concursurile afișate pe pagina noastră de internet, vă rugăm să trimiteți pe adresa de e-mail resurseumane@ppl.ro documentele solicitate, urmând ca, în ziua participării la proba scrisă să prezentați documentele originale.