Taxe și impozite locale

În temeiul art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicăm că au fost emise următoarele acte administrative fiscale:

Actele administrative fiscale pot fi consultate de către titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.