Proces verbal

Încheiat azi 9.11.2022 ora 1400cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 508/04.11.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 60682/04.11.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primarul orașului - Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2022-2023; inițiator: Primarul orașului - Primar Petre Iacob.
  3. (8) Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Lorin I propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot suplimentarea: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 3 - Diverse va deveni punctul 8 pe ordinea de zi.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C: ca să ai o medie de nota 10 trebuie să ai multă perseverență și să muncești foarte mult. Considerăm că este necesar o departajare pentru elevi cu media 10 și depunem amendamentul cu nr. 61796/09.11.2022 si se dă citire acestuia.
Se supune la vot amendamentul: 10 voturi pentru (Mitran C, Oncuța E și consilierii Alianței USR-PLUS) si 9 voturi abținere.
Se supune la vot proiectul modificat prin amendament: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C: De ce continuăm să menținem străzile din 2007 în condițiile în care orașul s-a extins și fix străzile pe care trec mașini de mare tonaj, acestea nu sunt vizate de acest proiect? De ce se poate circula cu betoniere pe Biruinței fără autorizație de transport și pe Leordeni cu autorizație? Din răspunsul primit de la Poliția Locală înțeleg că este de competența Comisiei de sistematizare a traficului care a și dat o soluție pe tema asta, nu ne-a fost adusă la cunoștință. Acest proiect este incomplet din punctul meu de vedere. Puteți să ne răspundeți d-nule Ștefănescu? Comisia are caracter consultativ?
Domnul președinte Șutru P: Domnule Ștefănescu răspundeți? Domnul Ștefănescu: o să răspund în scris.
Domnul consilier Nistor A solicită și procesele verbale ale ședințelor de sistematizare a traficului.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR PLUS).

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Bazac D: din proiectul acesta fac parte 38 de localități din Județul Ilfov, prima etapă are 34, Popești-Leordeni nu este prins între acestea sau s-a retras, asta în condițiile în care în Popești-Leordeni selectarea nu se face eficient. De ce noi intrăm abia în 2027?
Răspunde d-nul Cemătescu B: noi avem acest serviciu delegat către o societate comercială valabil până în 2027.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna Păun C: Nu există fonduri pe legea 350, cofinanțarea ONG-urilor se face pe această lege, nu se face pe prin contract cu un ONG anume iar procedura se face prin apel pe proiecte. Noi vrem să dăm pe 5 ani de zile dreptul unui ONG să ceară cofinanțare de la Primăria Popești-Leordeni în detrimentul altor ONG-uri care poate au proiecte mai bune, noi trebuie să asigurăm accesul tuturor asociaților din localitate.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS).

Punctul 8: Diverse:
Prin adresa nr. 55058/2022 SC Yamma Epic SRL solicită ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 15 m2 pe str. Leordeni nr 161 în perioada 01.12.2022-01.12.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Prin adresa 58770/2022 SC Mister Service Wash SRL solicită ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 28 m2 pe șos. Olteniței nr 23 în perioada 01.11-31.12.2022.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se dă citire adresei nr. 58746/2022 a D.A.D.P.P. privind solicitarea acordului de ocupare a domeniului public a SC Everest Media Distribution S.R.L din ședința anterioară de a fi retras deoarece blochează traficul.
Are cuvântul domnul Ivănescu L: înainte de hotărârea 1138/2022 care aprobă cuantumul minim al burselor era acest model de paliere a burselor, acum acesta s-a scos și toate bursele au același cuantum. S-ar putea să nu putem să aplicăm. Hotărârea guvernului a fost dată pentru a se scoate departajarea dintre copii și să-i stimulăm să învețe toți, nu că ăla are o sutime în plus și primește 100 lei în plus, adică să nu se bată pe note, să învețe. Acesta este motivul pentru care s-a dat această hotărâre de guvern. Dacă școlile o vor putea aplica așa cum ați dat-o dumneavoastră, nu este niciun fel de problemă.
Doamna Păun: putem să cerem o opinie juridică la ministerul Educației.
Domnul Ivănescu: nu sunt împotrivă, doar că nu avem o bază legală pe ce ați propus dumneavoastră.
Doamna Păun: pe aceleași legi și alineate nu se exclude departajarea burselor.
Domnul Ivănescu L: hotărârea a fost dată să dispară aceste paliere, dumneavoastră le reinventați. Guvernul României prin Ministerul Educației a scos aceste paliere și dvs. spuneți că legea vă permite să le reintroduceți.
Domnul consilier Turean O: Consiliul Local a votat această hotărâre care va fi pusă în aplicare de aparatul primăriei, dacă se consideră că nu se pate aplica, trebuie să vină din nou la consiliu.
Domnul consilier Dumitrescu C: De ce se oprește iluminatul public noaptea? Vă rog frumos nu mai stingeți lumina, acest serviciu este pentru siguranța cetățenilor.
Domnul consilier Mitran C: pentru economie.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței