Stema orașului Popești-Leordeni

Descrierea stemei

Stema orașului Popești-Leordeni se compune dintr-un scut albastru, cu Fecioara aureolată rugându-se, din argint, având faldurile mantiei de culoare albastră.

Semnificația elementelor însumate

Fecioara Maria este patrona orașului și simbolizează încrederea locuitorilor în ajutorul lui Dumnezeu și în protecția Fecioarei.
Culorile alese sunt cele care însoțesc în chip tradițional pe Fecioara Maria, anume albastru și argint (alb), imaginea purității, nevinovăției și încrederii.
Scutul este timbrat de o coroana murală din argint, cu trei turnuri care exprimă rangul actual al localității (cele trei turnuri atesta faptul ca așezarea este oraș).

Proiect de hotărâre privind stema orașului Popești-Leordeni

Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Popești-Leordeni

Referat de aprobare

Comisia Națională de Heraldică