Buletin informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public.

Art.5 (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

  1. actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
  2. structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
  3. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
  5. sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
  6. programele si strategiile proprii;
  7. lista cuprinzand documentele de interes public;
  8. lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.