Regulamentul pentru organizarea procesului de vot în vederea alegerii reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni