Proces verbal

Încheiat azi 25.10.2022 ora 1400 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 479/19.10.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 56986/19.10.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2022; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR HALE DE DEPOZITARE/PRODUCȚIE, AMENAJARE PLATFORME BETONATE ȘI DRUM DE INCINTĂ”; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2022 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de microbuze școlare electrice pentru transportul elevilor înscriși la unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov; inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului în suprafață de 2716 mp, situat în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, Șos. de Centură, T22, P447 Consiliului Județean Ilfov; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al orașului Popești-Leordeni, precum și de aplicare a unor măsuri contravenționale și/sau tehnico- administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al orașului Popești- Leordeni cu autovehicule de orice tip; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Învățăm să reciclăm” în unitățile de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
  8. (10) Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu S. propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
(8) - privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor totale de apa de la captare și până la utilizatori; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.
(9) - privind aprobarea programului educațional „Stop bullying în școala mea!”; inițiator: Primarul orașului - Petre Iacob.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Lorin I.: am un amendament pentru acest proiect. Se dă citire amendamentului.
Are cuvântul domnul consilier Turean O.: am observat că la salubrizare se adaugă 4 milioane lei la cele 28 inițiale, dacă poate să-mi spună cineva la ce sunt cele 4 milioane?
Răspunde dl Pascu M: conform contractului în derulare noi trebuie să alocăm acești bani.
Se supune la vot amendamentul: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-PLUS).
Se supune la vot proiectul modificat prin amendament: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-PLUS).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Doamna consilier Oncuța E invocă art. 228 C.A. și părăsește sala.
Are cuvântul domnul consilier Turean O.: am observat două nereguli și anume că situațiile financiare nu sunt semnate de către președintele C.A. așa cum prevede legea, sunt semnate doar de către contabilul șef. De asemenea am dori să ne puneți la dispoziție raportul Consiliul de Administrație prin care să rezulte că s-au analizat cauzele care au dus la pierderi.
Domnul Nistor A: cine ne poate pune la dispoziție informațiile?
Domnul președinte Șutru P: societatea vă va răspunde. O să transmitem noi.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 8 abțineri (Consilierii Alianței USR-PLUS).
Dna Oncuța revine în sală.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C: Reiterez ce am scris și pe grupul consiliului, programul la care faceți referire este pentru mediul rural, Popești-Leordeni nu se încadrează la acest capitol și nu va primi aceste microbuze sau le-ar primi în 2024. Mai mult s-a făcut solicitare pentru 2 microbuze cu 8 locuri mult prea puțin decât avem noi nevoie. Nu există transport în comun în zona nouă. Microbuzele de acum sunt vechi și va trebui să fie înlocuite. La prânz, în preajma școlilor este foarte aglomerat și blocat traficul. Acest proiect este foarte necesar și urgent.
Răspunde domnul director Ivănescu L: Informațiile sunt parțial adevărate, demersurile făcute sunt cele care au o bază legală. Inspectoratul școlar Ilfov este cel cu care lucrăm să susținem această rețea școlară a orașului. Noi am aplicat și la un program conex și urmează să pornească licitația, să obținem 5 autobuze să le predăm S.T.B. pentru a acoperi această zonă cu o rută nouă (Popești-Vest - Confort City). Noi facem lucruri pentru această rețea școlară în fiecare zi. Proiectul supus aprobării spune că din buget să cumpărăm 2 microbuze. Aceasta presupune alți șoferi, alte costuri, modificarea organigramei, garaje și altele. Sunt 150 de cereri, dar numai 50-60 cereri sunt eligibile.
Doamna Păun C: Care sunt șansele ca aceste microbuze să fie achiziționate și dacă dnul Ivănescu își asumă faptul că ele nu sunt achiziționate așa cum a relatat anterior și îi aduc la cunoștință că părinții nu consideră că acest sistem funcționează bine, există nevoi și se construiește foarte mult.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (Consilierii Alianței USR-PLUS), 1 vot împotrivă (Ștefanescu A) și 10 abțineri.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Nistor A: ne puteți explica necesitatea acestui proiect?
Răspunde dl director Băiatu: Din mai 2022 noua procedură pentru ajustare tarifară la apă și canal.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Turean O: Cum se vor cheltui banii? Și dacă s-a făcut studiu de nevoi asupra acestui proiect?
Răspunde domnul director Ivănescu: Acest proiect presupune că experții psihologi vor merge în școli și vor face terapii și discuții cu clasele selectate. Studiul a fost întocmit anul trecut, aveți și dumneavoastră materialele, acum sunt în faza 2 a proiectului implementat.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Diverse:

Solicitarea nr. 46226/19.09.2022 a SC Everest Media Distribution SRL pentru ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 10 m2 pe str. Oituz F.N. până la 31.12.2022.
Se dă citire documentației.
Doamna consilier Păun: este o solicitare fără adresă și fără a se spune ce se face acolo. Aș vrea să știu și eu pentru ce se ocupă domeniul public?
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii Alianței USR-PLUS).
Are cuvântul domnul Pascu M: Andrei Nistor consilier USR, unul dintre oamenii cu activitate în consiliul orașului, a ales în mod conștient să se afunde în minciuni. Nu este prima dată când are derapaje la adresa reprezentanților primăriei. Prezintă ședința din 30 septembrie denaturat, a creat o realitate nouă, sunt acuzat de răspunsuri date la mișto, de refuz de răspunsuri. Aici nu ne jucăm, adevărul este în acte. Doresc să opresc această tentativă de denaturare a muncii depuse de reprezentanții primăriei în slujba cetățenilor orașului.
Domnul consilier Nistor A: este hilar că d-nul Pascu a mințit acum zece minute, este dovedit, avem acte în sensul ăsta, nu furnizează informații iar ceea ce face dânsul e comedie.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței