Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate nr. 52831 din 24.10.2019

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă Somația nr. 50190/03.09.2019 și Titlul executoriu nr. 50189/03.09.2019 pe numele de Rădoi Marian, CNP ............., cu domiciliul fiscal în orașul Popești-Leordeni, str. ................ . Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.

Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 25.10.2019.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Nicoleta Liliana HOJDA la sediul nostru, sau la adresa de e-mail: nicoleta.hqjda@ditlppl.ro.