Anunț individual pentru comunicarea prin publicitate nr. 47850 din 1.10.2019

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă1 înștiințare de plata/Decizia de impunere/Decizia de plata accesorii nr. 50051/50052/50053/26.07.2019 pe numele2 GIRASOLE FC SRL cu domiciliul fiscal in orașul Popești-Leordeni, sos.Berceni nr. 3.

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.

Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv3 01.10.2019.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, îl/o puteți contacta pe domnul/doamna Fachircea Doina, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0734.408.816, e-mail: relatiipublice@ditlppl.ro.


1 Denumirea actului administrativ fiscal, numărul și data emiterii
2 Numele și prenumele sau denumirea contribuabilului
3 Data afișării