Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Nr. Crt.DataInițiatorConținutul de scurtObservații
105.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentu anilor precedențiModificată prin HCL nr.2/ 06.01.2022
206.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind modificarea HCL nr. 1 din 05.01.2022 referitoare la acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anilor precedenți
312.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Introducere teren în intravilan și realizare Centru Sportiv Multifuncțional” în orașul Popești-Leordeni
412.01.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind „Dezvoltarea de bune practici pentru consolidarea parteneriatului dintre autoritățile locale și mediul neguvernamental”
512.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni Județul Ilfov, pentru anul 2022
612.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității
712.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII-SERVICII ȘI COMERȚ S+P+5ERetras+6ERetras, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”
812.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe o perioadă de 10 ani, ce urmează a fi încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL
912.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL
1004.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
1104.02.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la aprobarea atribuirii, gratuit, către Societatea de Transport București, STB S.A., a unui spațiu spre folosință în scopul înființării și funcționării unei unități de vânzare titluri de călătorie în Popești-Leordeni
1204.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2022-2023
1304.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate PublicăHotărâre privind aprobarea programului anual al activităților cultural-educative și sportive din anul 2022
1404.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcției de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor
1504.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni
1604.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar Buget Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2021
1704.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 8.07.2021 privind acordarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local in valoarea de 50.183.680,53 lei
1804.02.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul public local în cadrul regiunii București-Ilfov, pentru pensionarii din Popești-Leordeni
1904.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 15468/20.07.2006 încheiat cu S.C. STEFI SPEDITION S.R.L.
2004.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea imobilului intravilan în suprafață de 5314 mp, situat în orașul Popești-Leordeni între strada Porumbacului și str. Leordeni, cv. 32, P807 ca bun de uz și interes public local
2104.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea imobilului teren în suprafață totală de 1272 mp, situat în orașul Popești-Leordeni între strada Greaca – str. Popești-Români și str. Leordeni, ca bun de uz și interes public local
2204.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, de asistență și de reprezentare
2304.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2022
2424.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII - SERVICII ȘI COMERȚ S+P+5ERetras+6ERetras, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”Modificată prin HCL nr.49/23.03.2022
2524.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALE PRODUCȚIE/DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
2624.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate de către UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
2724.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea programului „Educație pentru viitor”
2824.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ - teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”
2924.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
3023.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar Buget Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2021, 30.09.2021 si 31.12.2021 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
3123.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea concursului „Așii Școlii” din cadrul unităților de învățământ din orașul Popești-Leordeni
3223.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Liceul Teoretic „Radu Popescu” și Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, sesiunea ianuarie-aprilie 2022
3323.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Infrastructură pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Popești-Leordeni” și participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraș Popești-Leordeni
3423.03.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUSHotărâre cu privire la respingerea Poiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar din Popești-Leordeni, jud. Ilfov
3523.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare și Autoritate TutelarăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, constând în produse, cu livrare lunară, pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI, în valoare de 31.487,04 LEI pentru perioada 01.03.2022-31.02.2023, respectiv se vor livra produse în cuantum de 2.623,92 LEI/lunar
3623.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”
3723.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Construire Creșă nr. 1, str. Lămăiței, nr. 1, oraș Popești-Leordeni”
3823.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind probarea modificării Actului Constitutiv al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
3923.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2021
4023.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
4123.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea imobilului în suprafață de 2.716 mp, situat în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, Șos. de Centură, T22, P447 ca bun de uz și interes public local
4223.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și Sport Hotărâre privind desemnarea domnului Vasile Boiangiu ca reprezentant legal
4323.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN HCL. nr. 25/28.03.2012 (CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE S+P+2E+M. Hmax=12 m, ANEXE ȘI UTILITĂȚI) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE P+4E, SPAȚII COMERCIALE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”
4423.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și al Caietului de Sarcini pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare din orașul Popești-Leordeni
4523.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea documentatei tehnico-economice pentru investiția „Construire centru multifuncțional administrativ, str. Școlii, nr. 2 bis, orașul Popești-Leordeni, județul Iflov”
4623.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Școlii, nr.2 bis și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire centru multifuncțional administrativ, str. Școlii, Nr. 2 bis, orașul Popești-Leordeni, județul Iflov”
4723.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind participarea la Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta CIO - Fondul Local
4823.03.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul local, pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de supraveghere video" în localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov
4923.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind Completarea H.C.L. nr. 24/24.02.2022 cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII - SERVICII ȘI COMERȚ S+P+5ERetras+6ERetras, AMENAJARE CIRCULAȚII SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”
5023.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcției de Asistență Socială Hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Asociația „Iubește-mă așa cu sunt”
5101.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, Str. Lămâiței, nr. 1, oraș Popești-Leordeni, T 7, P 90, 91, 92, 93, județul Ilfov”
5201.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Construire Creșă nr. 1, Str. Lămâiței, nr. 1, oraș Popești-Leordeni, T 7, P 90, 91, 92, 93, județul Ilfov”
5307.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrației Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
5407.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”Modificată prin HCL nr.112/30.09.2022
5507.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat privind implementarea de acțiuni comune în domeniul gestionării și finanțării colectării DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice) și DBA (Deșeuri de Baterii și Acumulatori)
5607.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri de pe raza orașului Popești-Leordeni
5707.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+9ECU FUNCȚIUNE PRINCIPALĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII LA PARTER SI 1 (unu) IMOBIL PARCARE SUPRAETAJATĂ P+4E CU SPAȚII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER ȘI ETAJUL 1, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
5807.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE HALE INDUSTRIALE, UNITĂȚI DE COMERȚ, SERVICII, BIROURI, MICA PRODUCȚIE ȘI UTILITĂȚI”
5907.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CLĂDIRI CU FUNCȚIUNE DE COMERȚ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI”
6007.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2021 al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
6104.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Achiziție de autovehicule nepoluante pentru Orașul Popești Leordeni, județ Ilfov”
6204.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea de sisteme TIC în orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”
6305.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția II 2022”
6405.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ Preuniversitar Hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022
6505.05.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre privind respingerea Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii UAT Popești-Leordeni în „Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, denumit generic Curățăm România” desfășurat de către Administrația Fondului pentru Mediu și depunerea cererii de finanțare
6605.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 87/01.02.2005 încheiat cu D-na Miu Iuliana reprezentant C.M.I. Dr. Miu Iuliana
6705.05.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de educație pentru sănătate și adolescență în localitatea Popești-Leordeni, jud. Ilfov
6805.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Ziua Copilului - 1 iunie” 2022
6905.05.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar din Popești-Leordeni, jud. Ilfov
7005.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
7105.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici din Anexele 9-11 aprobate prin HCL nr. 100/2019
7205.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare cartier Danubiana în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov"
7313.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Achiziție de autovehicule nepoluante pentru Orașul Popești Leordeni, județ Ilfov”
7409.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE-LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ, SERVICII CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI”
7509.06.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre privind aprobarea proiectului Grădinița de vară în unitățile de învățământ selectate, în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov
7609.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2022 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
7709.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I)
7809.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și UAT Popești-Leordeni în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”
7909.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
8009.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE SI UTILITĂTI”
8109.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITHotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești - Leordeni aleși pentru mandatul 2020 - 2024Modificată prin HCL nr.92/27.06.2022
8209.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu în oraș Popești-Leordeni, cu Funcțiune Medicală”
8309.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea evenimentului „Explorăm, învățăm și ne jucăm - 2022”
8420.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Secretarul General UATHotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui BOGDAN TOADER
8520.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov, în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
8620.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport public București-Ilfov și UAT Popești-Leordeni pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituțională, în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea, depunerea documentației pentru finanțare și implementarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility-Informarea călătorilor în stațiile de transport public”Modificată prin HCL nr.145/28.11.2022
8727.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrației Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
8827.06.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre privind respingerea Proiectului de hotărâre cu privire la elaborarea analizei de nevoi sociale necesară în vederea realizării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate la nivelul orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov
8927.06.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare dintre unitatea administrativ teritorială Popești-Leordeni și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice
9027.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Școlii, nr. 2 bis și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Centru Multifuncțional Administrativ, str. Școlii, Nr. 2 bis, orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov”
9127.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL
9227.06.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITHotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 81/09.06.2022 privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni aleși pentru mandatul 2020-2024
9321.07.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de Fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Amenajare Drum și spații verzi Amurgului-Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”
9421.07.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de Fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Amenajare Drum și Parc – Laurențiu Raiciu în orașul Popești-Leordeni”
9521.07.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
9612.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrației Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce ședința Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni din data 12.08.2022
9712.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor în orașul Popești-Leordeni”
9812.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind acordarea unui pachet cu rechizite școlare, elevilor înscriși în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2022-2023, în unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni
9912.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Poliție LocalăHotărâre privind aprobarea normelor privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu de viață sănătos
10012.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni în domeniul public, a clădirii și terenului aferent Grădiniței nr.4 din șos. Olteniței nr. 27
10112.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE, CIRCULAȚII, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
10212.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+E5R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
10312.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN HCL nr.23/25.03.2021 (ANSAMBLU CLĂDIRI DE SERVICII, COMERȚ, BIROURI, P+10E, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCARI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE) ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ZONĂ PARC LOGISTIC (depozitare și logistică în clădiri cu suprafețe mari, de tip hală, cu activități complementare - administrative, sociale, comerciale, servicii, mică producție, ateliere direct legate de funcția de bază, drumuri de acces, parcaje, platforme, parcuri auto, clădiri P - P+4E, reconfigurare tramă stradală, amenajări exterioare)”
10431.08.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Popești Leordeni și depunerii dosarului de finanțare în cadrul Programului Iluminat Public, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu
10531.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reparații canal colector „Viscofil” și extindere rețea canalizare publică, prin expropriere canal și teren aferent acestuia pentru cauză de utilitate publică în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov”
10631.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006
10731.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul orașului Popești-Leordeni
10831.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.
10931.08.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și Sport Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității și în Consiliul de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din orașul Popești-Leordeni
11030.09.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
11130.09.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes și uz local a imobilelor având categoria de folosință Drum, respectiv DE 648, DE 530, DE 530/1 și DE 533, situate în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov
11230.09.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind modificarea articolului 2 al H.C.L. nr.54/07.04.2022
11330.09.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2022 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
11430.09.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind aprobarea „Regulamentului cu normele de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni”
11530.09.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE IN INTRAVILAN ȘI MODIFICARE FUNCȚIUNE ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNEI ZONE MIXTE SERVICII, COMERȚ, LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE CIRCULAȚIE ACCESE/ALEI AUTO ȘI PIETONALE, AMENAJARE PARCAJ AUTO, AMENAJARE SPAȚII VERZI UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE”
11630.09.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea activității sportive „Cupa de baschet - Popești-Leordeni - Ediția I 2022”
11730.09.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni. nr. 85/20.06.2022. privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 22 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10Modificată prin HCL nr.144/28.11.2022
11812.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind asocierea orașului Popești-Leordeni - Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Execuție Lucrări de Reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier aflate în administrarea Consiliului Local Popești-Leordeni, județ Ilfov, pentru străzile Viilor și Pavlicheni”
11912.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 62 din 04.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea de sisteme TIC în orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”
12012.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Popești-Leordeni cu Consiliul Județean Ilfov, Comuna Afumați, Oraș Chitila, Oraș Pantelimon, Oraș Voluntari pentru realizarea proiectului „Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării-extindere în județul Ilfov” prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - Fondul local - Investiția 1.1.2. Mobilitatea Urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC și a cheltuielilor aferente proiectului
12113.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Popești-Leordeni cu Consiliul Județean Ilfov, Comuna Afumați, Oraș Chitila, Oraș Pantelimon, Oraș Voluntari pentru realizarea proiectului „Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării-extindere în județul Ilfov” prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - Fondul local - Investiția 1.1.2. Mobilitatea Urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC și a cheltuielilor aferente proiectului și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 120 din 12.10.2022
12225.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2022
12325.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR HALE DE DEPOZITARE/PRODUCȚIE, AMENAJARE PLATFORME BETONATE ȘI DRUM DE INCINTĂ”
12425.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind situațiile financiare pentru trimestrul I și II pentru anul financiar fiscal 2022 cât și bilanțul contabil pentru semestrul I al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
12525.10.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziționării de microbuze școlare electrice pentru transportul elevilor înscriși la unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov
12625.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre darea în administrare a imobilului în suprafață de 2716 mp, situat în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, Șos. de Centură, T22, P447 Consiliului Județean Ilfov
12725.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al orașului Popești-Leordeni, precum și de aplicare a unor măsuri contravenționale și/sau tehnico- administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al orașului Popești- Leordeni cu autovehicule de orice tip
12825.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea proiectului „Învățăm să reciclăm” în unitățile de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni
12925.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor totale de apa de la captare și până la utilizatori
13025.10.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea programului educațional „Stop bullying în școala mea!”
13109.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Președintele comisiei de casareHotărâre privind aprobarea casării activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni
13209.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2022-2023
13309.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Poliție LocalăHotărâre privind aprobarea reglementărilor privind restricții de circulație pe drumurile publice ale orașului Popești-Leordeni, a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone
13409.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă Hotărâre privind completarea Regulamentului Cadru General de organizare, desfășurare și autorizare a activității de transport în regim TAXI pe raza orașului Popești-Leordeni
13509.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)
13609.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”
13709.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Fundația „Simionescu”
13811.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2022-2023
13928.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
14028.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni”
14128.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind asocierea orașului Popești-Leordeni - Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială, Sală de Sport în orașul Popești-Leordeni”
14228.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre cu privire la modificarea valorilor de inventar a unor bunuri proprietate publică a Orașului Popești-Leordeni
14328.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Protocolului de Asociere între Sectorul 3 al Municipiului București și orașul Popești-Leordeni
14428.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 117/06.10.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni. nr. 85/20.06.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov, în calitate de Lider, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov, precum și cu un număr de 24 Unității Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobilitypentru regiunea București- Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public ”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
14528.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea modificării Art. 3, pct. 3.1, alin. 3.1.2. din Anexa Hotărârii nr. 86 din 26.06.2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Cooperare între Județul Ilfov- Consiliul Județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport public București -Ilfov și UAT Popești -Leordeni pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituțional, în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea, depunerea documentației pentru finanțare și implementarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public"
14628.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizare Drumul Național 4 (DN 4) între Km 7+564-Km 11+715”
14728.11.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea programului „Poveste de Crăciun” destinat copiilor preșcolari din orașul Popești-Leordeni
14814.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind avizarea Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activități de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza orașelor/comunelor membre ale ADIGIDI
14921.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind unele măsuri în domeniul gestionării deșeurilor pe raza administrativ teritorială a Orașului Popești-Leordeni
15021.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu destinat activității personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului
15121.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 12.000 lei pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
15221.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de Fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Amenajare Drum și spații verzi Amurgului-Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”
15321.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind stabilirea și aprobarea cotelor de carburant pentru autoturismele marca Dacia model Duster achiziționate pentru Primăria orașului Popești-Leordeni
15421.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.09.2022 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
15521.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2022
15621.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 150.000.000 lei (din care 105.946.686,85 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investitii de interes local, iar diferența in valoare de până la 44.053.313,15 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale)
15721.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren în suprafață de 12.526 m.p. situat pe str. Laurențiu Raiciu, nr.23, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Parc Laurențiu Raiciu în Orașul Popești-Leordeni”
15821.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții si Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivelor de investiții din Oraș Popești-Leordeni în perioada 01.01.2023-31.12.2023
15921.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Rezistență - PNNR/2022/C11/15-1 și parteneriatul cu Asociația Culturală pentru Educație prin Artă privind proiectul pe cultură-artă și bullying
16022.12.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Impozite și Taxe LocaleHotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2023