Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Nr. Crt.DataInițiatorConținutul de scurtObservații
105.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentu anilor precedenți
206.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind modificarea HCL nr. 1 din 05.01.2022 referitoare la acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anilor precedenți
312.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Introducere teren în intravilan și realizare Centru Sportiv Multifuncțional” în orașul Popești-Leordeni
412.01.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind „Dezvoltarea de bune practici pentru consolidarea parteneriatului dintre autoritățile locale și mediul neguvernamental”
512.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni Județul Ilfov, pentru anul 2022
612.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității
712.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII-SERVICII ȘI COMERȚ S+P+5ERetras+6ERetras, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”
812.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe o perioadă de 10 ani, ce urmează a fi încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL
912.01.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL
1004.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
1104.02.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la aprobarea atribuirii, gratuit, către Societatea de Transport București, STB S.A., a unui spațiu spre folosință în scopul înființării și funcționării unei unități de vânzare titluri de călătorie în Popești-Leordeni
1204.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2022-2023
1304.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate PublicăHotărâre privind aprobarea programului anual al activităților cultural-educative și sportive din anul 2022
1404.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcției de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor
1504.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni
1604.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar Buget Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2021
1704.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 8.07.2021 privind acordarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local in valoarea de 50.183.680,53 lei
1804.02.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul public local în cadrul regiunii București-Ilfov, pentru pensionarii din Popești-Leordeni
1904.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 15468/20.07.2006 încheiat cu S.C. STEFI SPEDITION S.R.L.
2004.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea imobilului intravilan în suprafață de 5314 mp, situat în orașul Popești-Leordeni între strada Porumbacului și str. Leordeni, cv. 32, P807 ca bun de uz și interes public local
2104.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea imobilului teren în suprafață totală de 1272 mp, situat în orașul Popești-Leordeni între strada Greaca – str. Popești-Români și str. Leordeni, ca bun de uz și interes public local
2204.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, de asistență și de reprezentare
2304.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2022
2424.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII - SERVICII ȘI COMERȚ S+P+5ERetras+6ERetras, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”
2524.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALE PRODUCȚIE/DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
2624.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate de către UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
2724.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea programului „Educație pentru viitor”
2824.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ - teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”
2924.02.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
3023.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar Buget Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2021, 30.09.2021 si 31.12.2021 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
3123.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea concursului „Așii Școlii” din cadrul unităților de învățământ din orașul Popești-Leordeni
3223.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru Liceul Teoretic „Radu Popescu” și Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, sesiunea ianuarie-aprilie 2022
3323.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Infrastructură pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Popești-Leordeni” și participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraș Popești-Leordeni
3423.03.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUSHotărâre cu privire la respingerea Poiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar din Popești-Leordeni, jud. Ilfov
3523.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare și Autoritate TutelarăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, constând în produse, cu livrare lunară, pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI, în valoare de 31.487,04 LEI pentru perioada 01.03.2022-31.02.2023, respectiv se vor livra produse în cuantum de 2.623,92 LEI/lunar
3623.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”
3723.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Construire Creșă nr. 1, str. Lămăiței, nr. 1, oraș Popești-Leordeni”
3823.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind probarea modificării Actului Constitutiv al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
3923.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2021
4023.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
4123.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea imobilului în suprafață de 2.716 mp, situat în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, Șos. de Centură, T22, P447 ca bun de uz și interes public local
4223.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și Sport Hotărâre privind desemnarea domnului Vasile Boiangiu ca reprezentant legal
4323.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN HCL. nr. 25/28.03.2012 (CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE S+P+2E+M. Hmax=12 m, ANEXE ȘI UTILITĂȚI) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE P+4E, SPAȚII COMERCIALE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”
4423.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și al Caietului de Sarcini pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare din orașul Popești-Leordeni
4523.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea documentatei tehnico-economice pentru investiția „Construire centru multifuncțional administrativ, str. Școlii, nr. 2 bis, orașul Popești-Leordeni, județul Iflov”
4623.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Școlii, nr.2 bis și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire centru multifuncțional administrativ, str. Școlii, Nr. 2 bis, orașul Popești-Leordeni, județul Iflov”
4723.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind participarea la Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta CIO - Fondul Local
4823.03.2022Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 Fondul local, pentru obiectivul de investiții "Extindere sistem de supraveghere video" în localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov
4923.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind Completarea H.C.L. nr. 24/24.02.2022 cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII - SERVICII ȘI COMERȚ S+P+5ERetras+6ERetras, AMENAJARE CIRCULAȚII SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”
5023.03.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcției de Asistență Socială Hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Asociația „Iubește-mă așa cu sunt”
5101.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, Str. Lămâiței, nr. 1, oraș Popești-Leordeni, T 7, P 90, 91, 92, 93, județul Ilfov”
5201.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Construire Creșă nr. 1, Str. Lămâiței, nr. 1, oraș Popești-Leordeni, T 7, P 90, 91, 92, 93, județul Ilfov”
5307.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrației Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
5407.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
5507.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat privind implementarea de acțiuni comune în domeniul gestionării și finanțării colectării DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice) și DBA (Deșeuri de Baterii și Acumulatori)
5607.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri de pe raza orașului Popești-Leordeni
5707.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+9ECU FUNCȚIUNE PRINCIPALĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII LA PARTER SI 1 (unu) IMOBIL PARCARE SUPRAETAJATĂ P+4E CU SPAȚII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER ȘI ETAJUL 1, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
5807.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE HALE INDUSTRIALE, UNITĂȚI DE COMERȚ, SERVICII, BIROURI, MICA PRODUCȚIE ȘI UTILITĂȚI”
5907.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CLĂDIRI CU FUNCȚIUNE DE COMERȚ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI”
6007.04.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2021 al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
6104.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Achiziție de autovehicule nepoluante pentru Orașul Popești Leordeni, județ Ilfov”
6204.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Asigurarea de sisteme TIC în orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”
6305.05.2022Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția II 2022”