Registrul pentru evidența hotărârilor 2021

Nr. Crt.DataInițiatorConținutul de scurtObservații
106.01.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa Centrul de vaccinare împotriva COVID-19, situat în Strada Leordeni numărul 52, oraș Popești-Leordeni, pe perioada derulării campaniei de vaccinare
206.01.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul anilor precedenți
311.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
411.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021
511.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2021-2022 în vederea obținerii avizului conform al Inspectoratului Școlar Ilfov
611.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DS+P+4E+5ER ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMERȚ, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ASIGURARE BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”
711.02.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre privind implementarea obligativității plantării aliniamentelor de arbori pe străzile nou construite, pe străzile aflate în construcție și a completării cu arbori pe străzile existente deja, acolo unde situația o impune, pe raza teritorială a orașului Popești-Leordeni
811.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR PARCAJE LA SOL, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”
911.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+6E - CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI CONEXE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA NIVELUL PARTERULUI, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI”
1011.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială și Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității
1111.02.2021Consilier Local - Silviu CazacuHotărâre privind respingerea demarării cercetării privind încălcarea de către consilierul local Bogdan Toader a prevederilor art. 224 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ de către Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate și modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 106/12.11.2020
1211.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Popești-Leordeni
1311.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația pentru Integrare Culturală Europeană (AICE) - Școala de Arte Popești
1411.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 12.000 LEI reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
1511.02.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre privind respingerea realizării platformei online SUNTEM SOLIDARI gestionată de administrația locală a orașului Popești-Leordeni
1611.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.
1725.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de concesiune numărul 8362 din 22.07.1999
1825.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Căminul de bătrâni Sf. Maria”
1925.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni Județul Ilfov, pentru anul 2021
2025.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția MunciiHotărâre privind aprobarea „Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor-situații de urgență) pentru semestrul II 2020”
2125.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă Hotărâre privind aprobarea programului și bugetului proiectului „Cercuri de lectură”
2225.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Hotărâre privind aprobarea casării elementelor de natura activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni
2325.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ANSAMBLU DE CLĂDIRI CU DESTINAȚIA DE SERVICII, COMERȚ, BIROURI P+10E, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”
2425.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Arhiepiscopia Bucureștilor – Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” București
2525.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă Hotărâre privind aprobarea activității – Atelierul de pictură „Copilul artist”Modificată prin HCL nr.39/27.04.2021
2607.04.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre privind respingerea derulării activităților în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana” pe terenul cu suprafața de 3.318,00 mp
2707.04.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la respingerea derulării și finanțării în anul școlar 2021-2022, din bugetul local, a Programului „Școala după școală”, desfășurat în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat pe raza orașului Popești-Leordeni
2807.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă Hotărâre privind „Programul de prevenire a fenomenului de bullying în școli”
2907.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 5.000.000 lei, în vederea asigurării co-finanțării obiectivului „Construire corp nou Școală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”
3007.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Secretarul General UATHotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020
3122.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind respingerea dezmembrării lotului cu NC 117 360 ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 106/13441/27.06.2006
3222.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITHotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni
3322.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat cu nr. 45/16.04.2019 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA
3422.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 126442 intabulat în cartea funciară a localității Popești-Leordeni
3522.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
3627.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2020
3727.04.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la respingerea proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”
3827.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Partidul Uniunea Salvați România și Andrei Nistor
3927.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind modificarea pct. (1) al Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 25/25.03.2021 cu privire la aprobarea activității - Atelierul de pictură „Copilul artist”
4027.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”
4127.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investitia „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”
4227.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 59/11.06.2018, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire Creșă nr. 1 orașul Popești-Leordeni”
4327.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 75/28.06.2018, referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul „Construire Creșă nr. 1 orașul Popești-Leordeni”
4427.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006
4527.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2021