Proces verbal

Încheiat azi 31.10.2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară ia Liceul Teoretic Radu Popescu din Str Leordeni nr 52, convocată prin Convocatorul Grupului consilierilor Alianței USR PLUS Popești-Leordeni în conformitate cu prevederile art 134 (1) lit. b. din Codul Administrativ și convocarea consilierilor nr. 52374/27.10.2020, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni pe o perioadă de 3 luni;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR PLUS.
  2. Proiect de hotărâre privind privind componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Popești-Leordeni;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR PLUS.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se constată lipsa de cvorum.

Se declară ședința închisă.

Consilier local,
Nistor Andrei
Păun Ana-Cynthia-Ioana

Secretar general UAT,
Ichim Margareta