Proces verbal

Încheiat azi 11.02.2021 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația Zoom, convocată prin dispoziția Primarului nr. 11/06.01.2021 și adresa de convocare a consilierilor nr. 6473/05.02.2021 cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021;inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2021-2022 în vederea obținerii avizului conform al Inspectoratului Școlar Ilfov;inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DS+P+4E+5ER ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMERȚ, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ASIGURARE BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”;inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind implementarea obligativității plantării aliniamentelor de arbori pe străzile nou construite, pe străzile aflate în construcție și a completării cu arbori pe străzile existente deja, acolo unde situația o impune, pe raza teritorială a orașului Popești-Leordeni;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR Plus.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR PARCAJE LA SOL, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”;inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+6E CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI CONEXE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA NIVELUL PARTERULUI, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI”;inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității;inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind demararea cercetării privind încălcarea de către consilierul local Bogdan Toader a prevederilor art. 224 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ de către Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate și modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 106/12.11.2020;inițiator: consilier local Cazacu Silviu.
 10. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația pentru Integrare Culturală Europeană (AICE) - Școala de Arte Popești;inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 12.000 LEI reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI;inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre cu privire la realizarea platformei online SUNTEM SOLIDARI gestionată de administrația locală a orașului Popești-Leordeni;inițiator: Grupul de Consilieri Locali al Alianței USR Plus.
 14. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Lorin I propune suplimentarea ordinii de zi cu: Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.;inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Punctul 14 - Diverse va deveni punctul 15 după renumerotare.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire proiectului.
Propuneri:
-d-nul consilier Alexandru I: Șutru Pavel.
-Alianța USR Plus: Doru Vasile.
Se supune la vot propunerea Șutru Pavel, 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere (Darie Șt).
Se supune la vot propunerea Doru Vasile, 8 voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 1 abținere (Darie Șt).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul Marius Pascu: deoarece este vorba de bursele pentru semestrul I 2020 și noi suntem în anul bugetar 2021 nu are nicio legătură una cu alta.
Proiectul a fost amânat că nu s-a citit referatul de specialitate în care se specifică clar că bursele erau pentru semestrul I - 2020-2021.
Se supune la vot fără amendamente, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul Dumitrescu C: în urma verificării documentației menționez că sunt avizele expirate.
Se supune la vot, 10 voturi pentru si 9 voturi împotrivă (Darie St, Alianța USR PLUS).

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Are cuvântul:
-Domnul consilier Darie St: fată de PUG orașului și HGR 525 în acest puz, indicatorii urbanistici sunt de 6 ori mai mari.
-Domnul consilier Dumitrescu C: solicităm achiziționarea unei imprimante color sau a unui scanner, deoarece atunci când analizăm documentația transmisă alb-negru nu avem cum să ne dăm seama de ex: spațiul verde în planșele color era o suprafață de 3000 m și pe plan hașurat era 600 m, tocmai de aceea justific necesitatea achiziției unei imprimante color și vă rog să trimiteți în comisie documentația color.
Se supune la vot, 10 voturi pentru și 9 împotrivă (Darie Șt + Alianța USR-PLUS)

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Dnul consilier Bogdan Toader: deoarece este un proiect care mă vizează direct pe mine aș dori să mă recuz și să părăsesc sala.
Domnul președinte de ședință: OK.
Domnul consilier Nistor A solicită justificarea acestui proiect de către inițiator.
Domnul consilier Cazacu Silviu: cinstea și corectitudinea conform art 224 în exercitarea funcției, un consilier local nu are voie să aibă avantaje pentru sine sau alte avantaje, nu poți face uz de funcție.
Dna Păun C: acest proiect a venit la o zi după ce a fost retras proiectul cu comisiile. Proiectul reprezintă o încălcare a drepturilor omului prin faptul că nu s-a acordat prezumția de nevinovăție. Proiectul nu are bază legală. Art 136 dă dreptul consilierilor să propună proiecte. Concluzie: proiectul încalcă legea și Codul Administrativ, sfidează logica și orice raționament. Și domnul Ștefănescu Adrian ar trebui recuzat, care a și părăsit sala de ședință.
Se supune la vot, 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 (una) abținere (Darie St).
Domnul președinte de ședință solicită să se facă propuneri pentru comisiile de specialitate.

Comisia nr 1: Președinte: Sutru Pavel,
Secretar: Lorin Nicolae Ionuț
Membrii: Nistor Andrei, Turean Octavian Bogdan, Ion Alexandru Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Comisia nr 2: P: Toader Bogdan
S: Doru Vasile
M: Oncuta Elena , Serban Ionut si Cazacu Silviu. Vot: 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere (Darie)

Comisie nr 3: P: Cazacu Silviu
S: Stan Florin R. V.
M: Horeanu Alexandru, Păun Ana C.I., Ion Alexandru. Vot: unanimitate voturi pentru

Comisia nr 4: Se propune ca această comisie să fie formată din 7 membri Se supune la vot: 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și una abținere (Darie St) Propuneri: Consilier Alexandru I propune pe Ștefănescu George Adrian
Se supune la vot: 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere
Domnul consilier Ciotoianu M: din partea Pro România: Lorin Nicolae Ionut
Se supune la vot: 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 (una) abținere.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Se fac următoarele propuneri:
-dnul consilier Alexandru I propune: George Adrian Ștefănescu
-dnul consilier Dumitrescu C propune: Andrei Nistor.
Nu mai sunt propuneri.
Se pregătesc buletinele de vot.
Se votează prin vot secret.
Pentru numărarea buletinelor de vot sunt desemnați: Barbu Virgil, Alexandru Ion și Ciotoianu Marian.
Rezultatul votului:
George Adrian Ștefănescu - 10 voturi pentru
Andrei Nistor - 9 voturi pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Bogdan Toader dă citire unui amendament pe care îl și depune.
Se supune la vot amendamentul: 9 voturi pentru și 10 voturi împotrivă.
Se supune la vot proiectul: 9 voturi pentru și 10 voturi împotrivă

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Propunere: Todireanu Alin. Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Diverse
Consiliul Local a luat act de demisia domnului Nicolae Florin din funcția de director general al SC Utilpub Prest Eco Serv PPL SRL.
Solicitările : nr. 7518/2021 - SC ALA & LUP SRL
nr. 7517/2021 - SC EFORIE LITORAL ESTIVAL
nr. 6628/2021 - FIERARU ANA MARIA PFA
nr. 5690/2021 - Asociația Mest. Populari
nr. 4489/2021 - SC MARIANA GIONI NARCI IMPEX
nr. 6606/2021 - Pantazică Niculae, privind ocuparea temporară a domeniului publicv în perioada 25.02.2021 - 09.03. 2021 pentru comercializare marțisoare. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul Local acordă aviz favorabil
Solicitările de prelungire privind ocuparea temporară a domeniului public: 4382/26.01.2021 SC FLOWERS BY DANISIM SRL; 4383/26.01.2021 - MISTER DONUT SRL ; 6145/04.02.2021 - PASSIFLORA SHOP SRL.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat

ERATĂ

Având în vedere că din eroare de redactare votul domnului Darie Ștefan a fost menționat ca fiind exprimat în favoarea candidatului Andrei Nistor, în realitate acesta părăsind ședința înainte de exprimarea votului, se impune modificarea Procesului verbal după cum urmează:

„Nu mai sunt propuneri. Domnul Darie Ștefan părăsește sala de ședință. Se pregătesc buletinele de vot. Se votează prin vot secret. Pentru numărarea buletinelor de vot sunt desemnați: Barbu Virgil, Alexandru Ion și Ciotoianu Marian.
Rezultatul votului:
George Adrian Șlefănescu -10 voturi pentru
Andrei Nistor - 8 voturi pentru.”