Proces verbal

Încheiat azi 05.05.2022 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești- Leordeni care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr 52 convocată prin dispoziția primarului nr. 182/29.04.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 25194/29.04.2022, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția II 2022”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii UAT Popești-Leordeni în „Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, denumit generic Curățăm România” desfășurat de către Administrația Fondului pentru Mediu și depunerea cererii de finanțare; inițiator Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 87/01.02.2005 încheiat cu D-na Miu Iuliana reprezentant C.M.I. Dr. Miu Iuliana; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de educație pentru sănătate și adolescență în localitatea Popești-Leordeni, jud. Ilfov; inițiator Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Ziua Copilului - 1 iunie” 2022; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de sporire a gradului de siguranță rutieră în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar din Popești-Leordeni, jud. Ilfov; inițiator Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici din Anexele 9-11 aprobate prin HCL nr. 100/2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare cartier Danubiana în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov"; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Dnul consilier Nistor A: am un amendament cu privire la bursele de studiu ca acestea să fie în cuantum de 500 lei neavând nici impact asupra bugetului local.
Se supune la vot amendamentul dlui Nistor: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dnul consilier Tureanu O: propunem prin acest proiect crearea unei solicitări către AFM în valoare de 18.000 lei pentru a curăța zone din oraș, sunt o grămadă de zone insalubre (Danubiana, lângă Confort City și Trend, Mirăslău, etc.). Avem de luat 18.000 lei care ar ajuta localitatea noastră. Nu văd un motiv pentru care consiliul local ar vota împotrivă.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.
Dnul consilier Turean: Dnul Președinte insist, de ce consiliul local a ales să voteze împotriva de a lua bani care vin gratis pentru oraș, să se motiveze.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dna consilier Păun C: vă cer o explicație pentru orice vot ajungeți să dați. Consider că și nouă ne datorați un răspuns, cetățenii trebuie să știe de ce votați așa. Știm că majoritatea adolescenților își iau informații de pe facebook, instagram sau orice alt canal de social - media în problemele care îi vizează pe ei, schimbările prin care trec, de foarte multe ori le este teamă să vorbească cu părinți lor sau cu alți adulți, vorbesc între ei sau caută informații la liber pe internet. Pe de altă parte și părinții au dificultăți de comunicare cu ei pentru problemele pe care le au copiii. Considerăm că este responsabilitatea noastră să venim în sprijinul lor, să le oferim informațiile corecte să le facem o educație pe aceste teme. Din acest motiv, vă rog să luați în considerare reală acest proiect, este datoria noastră să facem un pas în fașă în 2022.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dna consilier Păun C: am depus data trecută acest proiect și vă spuneam și atunci că proiectul vizează siguranța cetățenilor și a copiilor. Mi s-a spus că trebuie să facem copiilor educație rutieră, corect, dar trebuie să le punem la dispoziție și mijloacele necesare pentru a traversa în siguranță. În acest moment vorbesc despre trecerile de pietoni din preajma școlilor și a grădinițelor, multe nu există, nu sunt amenajate corespunzător, nu sunt semnalizate, nu sunt iluminate. Dacă vreți să îi educăm pe copii să treacă pe la trecerea de pietoni trebuie să le oferim. Mi s-a spus că nu îl votați la ultimul proiect depus, pentru că este inclus în programul de investiții 2022. Am depus solicitare în primărie prin care am cerut să ne spună dacă aceste 8 treceri de pietoni sunt incluse în program, răspunsul a fost negativ. Deci, nu este inclus în program pe anul 2022, deci nu este un motiv să nu-l votați. Vă rog să vă mai gândiți o dată și să acționați în consecință și să vă gândiți că e vorba de siguranța copiilor.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Diverse:
Solicitarea nr. 23271/20.04.2022, a dnei Dobrică Mariana-Cătălina de ocupare temporară a domeniului public, 2 mp, în perioada 18.04.2022-18.06.2022. Se dă citire solicitării.
Se supune la vot: 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 7 abțineri. Consiliul Local a acordat aviz nefavorabil.
Are cuvântul dna consilier Păun C: în ședința din 23.03.2022 au fost supuse la vot 2 ph-uri unul era depus de USR-PLUS și viza sistemul de supraveghere video prin PNRR, foarte detaliat și conținea tot ce era necesar și încă un proiect depus de dnul primar care viza un cadru mult mai amplu, am spus atunci că nu este nevoie sa-l picați pe al nostru, nu se exclud cele două proiecte, era mai ușor ptr primărie, nu ați vrut. Ne-am trezit pe 04 mai când se deschide axa și noi nu avem HCL-uri, v-am spus de atunci. Ați picat din nu știu ce motiv. Aș vrea să înțeleg și eu de ce trebuie să lăsăm pe ultima sută de metri, să ajungem să votăm în trei ore niște proiecte.
Are cuvântul dnul consilier Doru V: două probleme semnalez:
terenul de pe Lămâiței care este plin de gunoi și trebuie igienizat.
asfaltarea trotuarelor de pe Dr. Fermei, în unele locuri sunt înlocuite bordurile în alte locuri nu, să verificați lucrarea.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței