PROCES–VERBAL privind completarea Biroului Electoral de Circumscripția nr. 7 Popești-Leordeni, constituit pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020