Solicitare informații

Solicitări informații de interes public conform Legii nr. 544/2001

Legislație:

Documente utile:

  • Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 - Model de cerere
  • Formular reclamație refuz - Model
  • Formular reclamație neprimire informații în termenul legal - Model

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Formular solicitare în baza legii 544 /2001

Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele furnizate. În cazul în care aceste date sunt greșite/false nu vă vom putea furniza informațiile/datele solicitate.
Datele furnizate vor fi folosite în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001