Registrul pentru evidența dispozițiilor 2023

Nr. crt.DataPropus de cătreConținutul pe scurt al dispozițieiCaracterulObservații
106.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu – Serviciul Recuperare Creanțe Persoane juridice și fizice de către doamna P.G.A.individual
206.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu I de către doamna P.G.A.individual
306.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al doamnei B.A.N.individual
409.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind promovarea domnului G.I.S.N. în funcția publică de conducere de șef serviciu I în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte individual
509.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovarea în grad profesional, al doamnei P.A.M.individualModificată prin Dispoziția Primarului nr.61/08.02.2023
609.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovarea în grad profesional, al domnului N.A.I.individualModificată prin Dispoziția Primarului nr.60/08.02.2023
709.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovarea în grad profesional, al domnului D.D.individualModificată prin Dispoziția Primarului nr.59/08.02.2023
812.01.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, din data de 12.01.2023, ora 11.00normativ
912.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de secretar general al orașului către dna. D.R.G.individual
1013.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui S.M.individual
1113.01.2023Primarul orașului Popești-LeordeniPrivind efectuarea unui control și rezoluție asupra tuturor lucrărilor generatoare de creanțe (cheltuieli de executare/ penalității de întârziere ca urmare a nepunerii în executare a sentințelor judecătorești) din cadrul serviciilor Fond Funciar/Serviciul Juridic Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivăindividual
1216.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui Ș.C.C.individual
1317.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea salariilor de bază de care beneficiază asistenții personali din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeninormativ
1419.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.C.individual
1519.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei R.J. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
1619.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei M.B. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
1719.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei C.P. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
1820.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.A.individual
1920.01.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 30.01.2023, ora 13,00normativ
2025.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului B.M.individual
2125.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Financiar Buget – Birou Bugetindividual
2225.01.2023Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăPrivind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului teren în suprafață de 12.526 m.p. situat pe str. Laurențiu Raiciu nr.23 a orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Parc Laurențiu Raiciu în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov” normativ
2326.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – Anexeindividual
2426.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – Anexeindividual
2527.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv de către domnul C.B.C.individual
2627.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu I de către domnul P.M.A.individual
2727.01.2023Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăPrivind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru terenul care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Parc Laurențiu Raiciu în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov”normativ
2827.01.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 02.02.2023, ora 13,00normativ
2930.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – d-lui B.P. individual
3030.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei T.V.individual
3130.01.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind numirea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanțare nr.61447/08.11.2022 individual
3230.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind actualizarea dispoziției primarului privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului unic vacant de medic dentist din cadrul Compartimentului Sănătate Publicăindividual
3330.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere – Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulațieindividual
3430.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului R.M. prin transfer la cerereindividual
3531.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea venitului minim garantat pentru d-nul B.P.individual
3631.01.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 27.01.2023individual
3701.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav al cărui personal se află în concediu de odihnă - Anexăindividual
3801.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei B.M.A.individual
3901.02.2023Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a PersoanelorPrivind rectificarea actului de naștere privind pe N.P.individual
4001.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al domnului S.S.I.individual
4101.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al doamnei O.A.M.individual
4201.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al domnului P.R.individual
4301.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
4403.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei F.M.C.individual
4503.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastruindividual
4603.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului U.M.individual
4703.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui E.I.Z.individual
4803.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minorele Ș.A.M. și Ș.R.A.individual
4906.02.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni din 06.02.2023, ora 15,00normativ
5006.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului L.M.individual
5106.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului P.M.individual
5206.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui G.M.individual
5306.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea motivelor ce au determinat suspendarea raportului de serviciu al doamnei V.V.G.individual
5406.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovare în grad profesional, al doamnei S.A.E.individual
5506.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei B.A.C.individual
5606.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului D.R.individual
5708.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului D.I. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
5808.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei C.M. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
5908.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.7/09.01.2023individual
6008.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.6/09.01.2023individual
6108.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.5/09.01.2023individual
6208.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeniindividual
6308.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului P.M.individual
6409.02.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, din data de 09.02.2023, ora 13,00normativ
6509.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui K.D.A.individual
6613.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
6715.02.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, din data de 15.02.2023, ora 11,00normativ
6815.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea locului în care își va desfășura activitatea domnul C.E.individual
6916.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea de sprijin material pentru categoriile de cuplu mamă-nou născut cele mai defavorizate - d-nei N.A.M.individual
7016.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - Anexeindividual
7117.02.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 17.02.2023, ora 11.00normativ
7220.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui N.E.C.individual
7320.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică individual
7421.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de deces domnului P.P.individual
7521.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei P.E.individual
7621.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al doamnei G.L.individual
7721.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă către d-na F.E.V.individual
7822.02.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 28.02.2023, ora 13,00normativ
7922.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei V.N. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
8022.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei L.M. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
8123.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat - Compartiment TransporturiindividualModificată prin Dispoziția Primarului nr. 124/20.03.2024
8224.02.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minora D.L.I.individual
8324.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în domeniul actelor de evidența persoanelor individual
8427.02.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea sporului de 15% din salariul de bază doamnei A.A.individual
8528.02.2023Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăPrivind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului -teren în suprafață totală de 10.402 m.p. situat între str. Amurgului – str. Drumul Fermei, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului – str. Drumul Fermei în Orașul Popești-Leordeni”normativ
8602.03.2023Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăPrivind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru terenul care se află în coridorul de expropriere a – lucrării de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului- str. Drumul Fermei în Orașului Popești-Leordeni”normativ
8702.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului B.M. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap individual
8802.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind suspendarea raportului de serviciu al domnului C.R.A.individual
8902.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei P.G.G.individual
9002.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei P.A.G.individual
9102.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelarăindividual
9202.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelarăindividual
9306.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al domnului S.C.D.individual
9406.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITindividual
9506.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație – Birou Dispecerat Supraveghere individual
9606.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-lui P.A. în funcția contractuală de execuție de medic dentist în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică - Compartiment Sănătate Publică individual
9707.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav, al cărui personal se află în concediu de odihnă - Anexăindividual
9807.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei Ș.E.individual
9908.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui M.I.D.individual
10008.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
10108.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.V.individual
10210.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului F.G. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
10310.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei C.E.individual
10410.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliție Locală individual
10510.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al domnului B.P.D.individual
10613.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-lui B.P.D. în funcția publică de conducere de șef birou grad I în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere individual
10714.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind respingerea cererii pentru acordarea din bugetul de stat a ajutorului pentru încălzirea locuinței – d-nei C.E.individual
10814.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență -Anexă individual
10914.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 02.03.2023individual
11014.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de promovare organizat în data de 07.03.2023individual
11114.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind modificarea venitului minim garantat - Anexăindividual
11214.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – d-nei S.N. individual
11314.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – d-nei d-nei M.C.individual
11414.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind modificarea alocației pentru susținerea familiei – d-nei D.M.individual
11515.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovare în grad profesional, al doamnei S.E.individual
11615.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovare în grad profesional, al domnilor D.R.individual
11716.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Educație și Sănătate Publicăindividual
11816.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului M.P.individual
11917.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei G.D.individual
12017.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor e urgență domnului S.G.C.individual
12117.03.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 23.03.2023, ora 13,00normativ
12220.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nul Ș.I.individual
12320.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.259/09.06.2022individual
12420.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.81/23.02.2023individual
12522.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de examen pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-LeordeniindividualModificată prin Dispoziția Primarului nr.148/11.04.2023
12623.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizareindividual
12723.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal - Anexăindividual
12827.03.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, din data 27.03.2023, ora 11.00normativ
12927.03.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei V.C.M.individual
13027.03.2023Compartimentul Sănătate PublicăPrivind constituirea Comisiei pentru realizarea proiectului „Ilfov Zâmbește”individual
13128.03.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de evaluare oferte pentru obiectivul: „Servicii de pază a sediilor UAT Oraș Popești-Leordeni și a obiectivelor de interes local aflate în administrarea sa”individual
13228.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor corespunzătoare funcției de arhitect șef către d-na D.E.individual
13328.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei V.N.individual
13428.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea d-lui Ș.M.A.i în funcția contractuală de execuție de muncitor calificat treapta III în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Tehnic și Administrativindividual
13529.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei D.D. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
13629.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 20.03.2023individual
13729.03.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 16.03.2023individual
13830.03.2023Direcția Poliție LocalăPrivind desființarea construcțiilor amplasate pe domeniul privat al orașului Popești-Leordeniindividual
13903.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav, al cărui asistent personal se află în concediu de odihnă - Anexăindividual
14003.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei C.P. în funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal în cadrul Serviciului Financiar Buget – Birou Buget individual
14103.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executiv – Direcția Educație și Sănătate Publică către d-nul G.I.N.S.individual
14203.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei P.G.individual
14304.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui I.V.I.individual
14405.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor privind ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Urbanismindividual
14506.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei D.D.V.individual
14606.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei C.M.individual
14706.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor aferente funcției de Primar către domnul Todireanu Constantin Alin precum și îndeplinirea funcției de ordonator principal de credite de către domnul Ștefănescu George Adrian individual
14811.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.125/22.03.2023individual
14912.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei C.P.individual
15012.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea motivelor ce au determinat suspendarea raportului de serviciu al doamnei F.S.Iindividual
15112.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind suspendarea raportului de serviciu al domnului F.M.N.individual
15212.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului P.A.G.individual
15312.04.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de evaluare oferte pentru obiectul de investiții: „SISTEM ITS INTEGRAT SMART&GREEN MOBILITY PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV – INFORMAREA CĂLĂTORILOR ÎN STAȚIILE DE TRANSPORT PUBLIC” individualModificată prin Dispoziția Primarului nr.300/03.07.2023
15413.04.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 19.04.2023, ora 13,00normativ
15513.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă către d-na F.EV.individual
15618.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.G.individual
15719.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui E.F.I.individual
15819.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei V.C.M.individual
15920.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui M.C.S.individual
16024.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei Răsteanu Liliana în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap individual
16124.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeniindividual
16225.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minorul Z.S.M.A.individual
16325.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei I.I.individual
16425.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei V.C.M.individual
16525.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliție Localăindividual
16625.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Fond Funciar individual
16725.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă individual
16826.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
16927.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență domnului R.MI.individual
17027.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență doamnei I.M.individual
17127.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență domnului B.M.individual
17227.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind promovarea d-lui Pirone Daniel Nicușor în funcția publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulațieindividual
17327.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-lui Stoian Sebastian Ionuț în funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelarăindividual
17427.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unei funcții publice de execuție acante din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietariindividual
17527.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului M.A.S.individual
17627.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei I.M.D.individual
17727.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 13.04.2023individual
17827.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 12.04.2023individual
17927.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 11.04.2023individual
18027.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 20.04.2023individual
18127.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui C.F.individual
18227.04.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor corespunzătoare funcției de arhitect șef către d-na D.E.individual
18328.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – V.M.M.individual
18428.04.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui C.F.individual
18502.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea indemnizației lunare a Primarului și Viceprimarului orașului Popești-Leordeninormativ
18604.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea indemnizației lunare a Consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeninormativ
18705.05.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 05.05.2023, ora 10.00normativ
18805.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav al cărui asistent personal se află în concediu de odihnă - Anexăindividual
18905.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator pentru doamna I.A.individual
19005.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023normativ
19105.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului S.S.I.individual
19205.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei I.G.M. în funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelarăindividual
19308.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei G.I.E.individual
19408.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulațieindividual
19509.05.2023Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatPrivind constituirea comisiei privind aplicarea și respectarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambroziaindividual
19610.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al domnului A.M.individual
19710.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei Ozdemir Alina Margareta în funcția publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional debutant în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulațieindividual
19810.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-lui A.M. în funcția publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional debutant în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulațieindividual
19910.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executiv – Direcția Impozite și Taxe Locale către d-na P.G.A. și d-nul F.S.C.individual
20010.05.2023Președinte SCIMPrivind modificarea articolului 1 din Dispoziția Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 534/24.11.2022 individual
20111.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 28.04.2023individual
20211.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea motivelor ce au determinat suspendarea raportului de serviciu al domnului Filip Mihai Nicușorindividual
20312.05.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 18.05.2023, ora 13,00normativ
20412.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al doamnei R.M.R.individual
20515.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei C.R.A. în funcția publică de execuție de referent clasa III grad profesional superior în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publicăindividual
20615.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei C.B.M. în funcția publică de execuție de referent clasa III grad profesional superior în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Birou Cultură Tineret și Sportindividual
20715.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență doamnei R.M.individual
20815.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minorul P.A.C.I.individual
20915.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei J.M.individual
21015.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei S.E.individual
21115.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.M.M.individual
21215.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Localeindividual
21316.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.I.individual
21416.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.C.individual
21517.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de secretar general al orașului către dna. D.R.G.individual
21618.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea suplimentului energetic – d-nei G.G.individual
21718.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea suplimentului energetic – Anexăindividual
21818.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea suplimentului energetic – Anexeindividual
21918.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
22019.05.2023Serviciul Financiar BugetPrivind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Orașului Popești-Leordeninormativ
22122.05.2023Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a PersoanelorPrivind constituirea Comisiei de inventariere rebuturilor reprezentând cărți de identitateindividual
22222.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație individual
22322.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei V.C.M. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
22422.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei I.M. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
22522.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului C.F. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
22623.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea salariului de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeniindividual
22723.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea echivalentului salariului de bază din ultima lună de activitate a def. R.M.R. pentru minora R.E.individual
22823.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui B.I.individual
22923.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexă individual
23024.05.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de evaluare având ca obiect încheierea contractului de servicii cu ocazia Sărbătoririi Zilei Copilului – 1 Iunie - 2023individual
23124.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav, al cărui asistent personal se află în concediu de odihnă -Anexăindividual
23225.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind desemnarea doamnei C.I. în calitate de îndrumător pentru domnul A.M.individual
23325.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind desemnarea domnului B.C. l în calitate de îndrumător pentru doamna O.A.M.individual
23426.05.2023Serviciul Registrul AgricolPrivind constituirea comisiei pentru aplicarea și respectarea prevederilor Legii vânătorii și protecției fondului cinegetic nr.407/2006 pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de exemplarele din speciile de faună de interes cinegeticindividual
23526.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minorii P.A.C.I. și P.E.M.individual
23629.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de secretar general al orașului către dna. D.R.G.individual
23729.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului I.M.individual
23829.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului V.M.individual
23929.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în funcție publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fiziceindividual
24030.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei Z.T.individual
24130.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei M.F.L.individual
24230.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei N.R.individual
24330.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei D.S.individual
24430.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei N.A.individual
24531.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei B.T.individual
24631.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei S.M.individual
24731.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei F.G.individual
24831.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Z.T.individual
24931.05.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnul T.G.individual
25031.05.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei D.M.V. în funcție publică definitivă ca urmare a efectuării perioadei de stagiuindividual
25107.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
25207.06.2023Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatPrivind delegarea dl. Alin Constantin Todireanu, având funcția de administrator public, să reprezinte UAT Popești-Leordeni în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilorindividual
25307.06.2023Secretar General al orașuluiPrivind aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit pentru promovarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni, la inițiativa cetățenilornormativ
25408.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui B.I.individual
25509.06.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 15.06.2023, ora 13,00normativ
25619.06.2023Biroul Cultură, Tineret și SportPrivind constituirea Comisiei pentru realizarea activității sportive „Cupa de Fotbal – Ediția a III-a 2023 Popești-Leordeni”individual
25712.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei M.A.individual
25812.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui F.D.individual
25912.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
26012.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
26112.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind suspendarea raportului de serviciu al doamnei C.I.B.individual
26212.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei D. S. J.individual
26312.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executiv – Direcția Poliție Locală către d-nul B.F.A. individual
26413.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență domnului D. C.individual
26513.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de deces doamnei P. E.C.individual
26616.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamna D.A.individual
26716.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului C.A. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap individual
26816.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei Tudor G.F. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
26916.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei S.A. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
27019.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamna D.M.individual
27121.06.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de evaluare pentru obiectivul: „Amenajare spațiu verde adiacent strada Leordeni, nr.. 12-30, Oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov”individual
27221.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei M.D.R.individual
27322.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară către d-na C.I.individual
27422.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publiceindividual
27523.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – dnul N.M.individual
27626.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de deces doamnei C.I.M.individual
27726.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovare în grad professional, al domnului B.C.individual
27826.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului A.D.A. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
27926.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei I.R.A. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
28026.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei T.G. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
28126.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei S.M. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
28226.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei L.A.C. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
28326.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei S.I. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
28426.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei D.M.V.individual
28527.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului N.A.I.individual
28627.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei C.T.I.individual
28727.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei R.M.M.individual
28827.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 09.06.2023individual
28927.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind suspendarea raportului de serviciu al doamnei S.D.V.individual
29027.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei T.V.individual
29127.06.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea venitului minim garantat , doamnei D.M.individual
29227.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind împuternicirea domnului N.M. în vederea aplicării sancțiunilor în domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradalindividual
29328.06.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 04.07.2023, 13,00normativ
29430.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor către domnul N.A.individual
29530.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executiv – Direcția de Asistență Socială către d-na B.M.individual
29630.06.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de evaluare pentru obiectivul: „Achiziționare servicii media audiovizuale prin cumpărarea de spațiu de emisie și furnizarea de programe pentru promovarea investițiilor și evenimentelor culturale/sportive derulate în orașul Popești-Leordeni, Județul Ilfov, de la un furnizor de servicii media” individual
29730.06.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de evaluare pentru obiectivul: „Amenajare campus preuniversitar – Creșă, Gradinița, Școala gimnazială și Sala de sport în Orașul Popești-Leordeni”individual
29830.06.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Dispecerat SupraveghereindividualModificată prin Dispoziția Primarului nr.351/01.08.2023
29903.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei P.F.individual
30003.07.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind modificarea Art.2 din Dispoziția nr.153 din 12.04.2023 pentru obiectivul: „Sistem ITS Integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public” individual
30104.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu – Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice de către doamna P.G.A.individual
30204.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de secretar general al orașului către dna D.R.G.individual
30304.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei M.A.individual
30404.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui M.S.F.individual
30504.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei I.P.individual
30605.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui V.S.M.individual
30705.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind promovarea doamnei P.G.A. în funcția publică de conducere de șef serviciu I în cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fiziceindividual
30805.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea motivelor ce au determinat suspendarea raportului de serviciu al doamnei M.M.P.individual
30906.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de promovare în funcție publică de conducere organizat în data de 29.06.2023individual
31006.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav - Anexăindividual
31114.07.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 18.07.2023, ora 13,00normativ
31214.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
31314.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei P.G.individual
31418.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal –d-nei N.N.L.individual
31518.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei T.N.individual
31618.07.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind numirea comisiei de recepție pentru obiectivul de investiție: Construire corp nou școală gimnazială „ Ioan Bădescu” în Orașul Popești-Leordeni, strada Școlii nr.6, Județul Ilfov, conform Autorizației de construire nr.392/02.11.2020individual
31719.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor corespunzătoare funcției de Primar al orașului și a calității de ordonator principal de crediteindividual
31819.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor corespunzătoare funcției de șef serviciu către d-nul B.F.A.individual
31919.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor corespunzătoare funcției de director executiv către d-nul N.D. individual
32020.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexă individual
32120.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei Ț.S.C. prin transfer la cerereindividual
32221.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare individual
32321.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei C.R.A.individual
32421.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei N.M.individual
32521.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului C.V.I.individual
32621.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei P.F.C.individual
32721.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului P.P.individual
32821.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei T.S.individual
32921.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei R.T.M.individual
33021.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei S.L.individual
33125.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă către d-na F.E.V.individual
33225.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat de către domnul C.B.Cindividual
33325.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu- Serviciul Financiar Buget de către domnul P.M.A.individual
33425.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.A.M.individual
33525.07.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind constituirea comisiei de monitorizare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei orașului Popești-Leordeniindividual
33626.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei I.A.M.individual
33726.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei M.S.L.individual
33826.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
33927.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciul Ordine Publică , Pază și Circulațieindividual
34027.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei Ț.F.individual
34127.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei M.P.individual
34227.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap gra, al cărui asistent personal se află în concediu de odihnă - Anexăindividual
34328.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executiv- Direcția Educație și Sănătate Publică către d-nul C.B.Cindividual
34431.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor către domnul N.A.individual
34531.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executiv- Direcția de Asistență Socială către d-na B.M.individual
34631.07.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de evaluare pentru obiectivul: „Modernizare Drumul Național nr.4 (DN4) între Km 7+564 – Km 11+715” – Proiectare și execuțieindividual
34731.07.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
34831.07.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Fond Funciar individual
34901.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nul E.F.individual
35001.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de deces doamnei M.I.individual
35101.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.298/30.06.2023individual
35203.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialist din cadrul Compartimentului Sănătate Publicăindividual
35304.08.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de evaluare pentru obiectivul: „Amenajare drum și parc – Laurențiu Raiciu, Orașul Popești-Leordeni”individual
35407.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executive – Direcția Impozite și Taxe Locale către d-na P.G.A. și d-nul F.S.C.individual
35507.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Fond Funciar către d-na T.I.individual
35607.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului S.I.individual
35707.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere vacante de director executiv de către d-nul C.B.Cindividual
35809.08.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 16.08.2023, ora 13:00normativ
35909.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeniindividual
36010.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei B.E.C. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
36110.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei M.G. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
36210.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei B.D. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
36310.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei B.D. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
36411.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de arhitect șef către d-na D.E. individual
36511.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui C.V.individual
36616.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară către d-na C.I.individual
36716.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei N.R. în funcția publică de execuție de polițist local clasa III grad profesional debutant în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghereindividual
36816.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei D.F.individual
36916.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui T.A.Mindividual
37017.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei B.D.individual
37117.08.2023Serviciul Financiar BugetPrivind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Orașului Popești-Leordeninormativ
37221.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executiv – Direcția Poliție Locală către d-na D.C.individual
37321.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei C.M.individual
37423.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei Z.T. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
37523.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei A.A.M în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap individual
37624.08.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orasului Popești-Leordeni în data de 24.08.2023, ora 13,00normativ
37724.08.2023Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăPrivind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului – teren în suprafață totală de 15.589 mp situate în orașul Popești-Leordeni, str. Leordeni, nr.147C bis ,(tronson 1) T2, P. N39, A54, N 55, Hb 56 și șos Olteniței , nr.183A, (tronson 2) T18, P. A 322, T 17, P. A 317, T 17, P.A 315, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reparații canal colector Viscofil și extindere rețea canalizare publică, prin expropriere canal și teren aferent acestuia pentru cauză de utilitate publică în Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov”normativ
37824.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei V.E.A.individual
37924.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei C.R.M.individual
38024.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei P.G.individual
38124.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului M.D.individual
38224.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei H.N.L.individual
38325.08.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în data de 30.08.2023, ora 13,00normativ
38425.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei T.C.individual
38525.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei V.V.G.individual
38625.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului G.E.A.individual
38725.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei Ț.A.M.R.individual
38825.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului Z.I.individual
38929.08.2023Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăPrivind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare a despăgubirilor pentru imobilul care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reparații canal colector Viscofil și extindere rețea canalizare publică, prin expropriere canal și teren aferent acestuia pentru cauză de utilitate publică în Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov”normativ
39029.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITindividual
39129.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Comportamentului Birou Unicindividual
39229.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei P.A.M.individual
39329.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului F.S.C.individual
39431.08.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
39531.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-lui A.M.D în funcția publică definitivă ca urmare a efectuării perioadei de stagiuindividual
39631.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind mutarea unor posturi de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Localeindividual
39731.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 02.08.2023individual
39831.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 29.08.2023individualModificată prin Dispoziția Primarului nr.401/01.09.2023
39931.08.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 30.08.2023individual
40001.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de secretar general al orașului către dna. D.R.G. individual
40101.09.2023Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.398/29.08.2023individual
40201.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență doamnei O.S.individual
40301.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență domnului C.N.individual
40401.09.2023Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a PersoanelorPrivind rectificarea actului de căsătorie privind pe S.M. și pe R.M.individual
40501.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor corespunzătoare funcției de Primar al orașului individual
40601.09.2023Biroul Cultură, Tineret și SportPrivind constituirea Comisiei pentru realizarea evenimentului sportiv „Popeștiul în mișcare – Ediția I – 2023 Popești-Leordeni”individual
40701.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei C.I.individual
40806.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei C.I.individual
40906.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui S.N.V.individual
41006.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei C.M.individual
41106.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav, al cărui asistent personal se află în concediul de odihnăindividual
41206.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului A.M.D.individual
41306.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului P.P.individual
41406.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind desemnarea domnului Beteji Cornel în calitate de îndrumător pentru doamna N.R.individual
41506.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind reducerea duratei normale de muncă a d-nei B.N.individual
41606.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea d-nei R.A.A. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap individual
41708.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei V.N.individual
41808.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui M.M.G.individual
41908.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea atribuțiilor și salariilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Financiar Buget către domnul P.M.A.individual
42008.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de examinare și de soluționare a contestațiilor pentru promovarea în grad a salariaților încadrați pe funcții contractuale de asistent medical debutant în cadrul Compartimentului Sănătate Publicăindividual
42111.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea atribuțiilor și salariilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Contabilitate Salarizare către d-na D.M.M.individual
42212.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei I.G.individual
42312.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minora S.C.E.individualModificată prin Dispoziția Primarului nr.442/20.09.2023
42412.09.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de recepție pentru „Lucrări de reparații interioare-exterioare curente la școlile și grădinițele din orașul Popești-Leordeni”, conform contractului de lucrări nr.73/24.08.2023individual
42513.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovare în grad profesional, al domnului T.C.D.individual
42613.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovare în grad profesional, al domnului C.M.O.individual
42713.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minorul B.M.A.individual
42814.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
42914.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui C.M.C.individual
43015.09.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 21.09.2023, ora 13,00normativ
43118.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea d-nei Tiplic Emma în funcția contractuală de execuție de medic specialist în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică -Compartiment Sănătate Publicăindividual
43218.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea d-lui N.I.P în funcția contractuală de execuție de medic specialist în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică -Compartiment Sănătate Publicăindividual
43318.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei S.M. în funcția publică de execuție referent clasa IIIgrad profesional superior în cadrul Serviciului Contabilitate Salarizareindividual
43418.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind suspendarea raportului de serviciu al doamnei M.F.C.individual
43519.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei P.G. individual
43619.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei S.E.individual
43719.09.2023Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContractePrivind numirea comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parc și construire parcare supraterană cu regim de înălțime P+1E+ terasă circulabilă”, conform Autorizației de construire nr.396/05.11.2020, respectiv Autorizația de construire nr.4/06.01.2023individual
43820.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei E.R.individual
43920.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului Ș.M.A.individual
44020.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui I.C.individual
44120.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei L.M.individual
44220.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind revocarea Dispoziția Primarului nr.423/12.09.2023individual
44320.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
44421.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui I.G.individual
44521.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.A.individual
44622.09.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 27.09.2023, ora 13,00normativ
44722.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență domnului R.S.individual
44822.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui autor de deces doamnei L.A.I.individual
44922.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui autor de deces doamnei F.P.individual
45022.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovare în grad profesional, al doamnei F.S.I.individual
45122.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu, prin promovare în grad profesional, al doamnei Z.A.individual
45222.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 31.08.2023individual
45322.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 06.09.2023individual
45425.09.2023Direcția Poliție LocalăPrivind desființarea construcțiilor amplasate pe domeniul privat al orașului Popești-Leordeniindividual
45525.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – Anexăindividual
45625.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui M.D.individual
45725.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui C.D.individual
45826.09.2023Biroul Cultură, Tineret și SportPrivind constituirea Comisiei pentru realizarea activității sportive „Cupa de baschet-Popești-Leordeni – Ediția a II-a 2023”individual
45926.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea motivelor ce au determinat suspendarea raportului de serviciu al doamnei A.A.individual
46027.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei P. R.individual
46127.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei P.S.individual
46227.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea venitului minim garantat – d-lui I.M.individual
46327.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea venitului minim garantat – d-nei G.M.individual
46427.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției de Asistență Socialăindividual
46527.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea raportului de serviciu al doamnei A.A.individual
46627.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei B.M.A.individual
46728.09.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minora S.C.E.individual
46828.09.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursulde promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelorindividual
46902.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind suspendarea raportului de serviciu al doamnei P.F.C.individual
47002.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei S.P.individual
47102.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului Z.M.R.individual
47202.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind promovarea d-nei D.A. în funcția contractuală de asistent medicalindividual
47302.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încadrarea doamnei A.A. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividualModificată prin Dispoziția nr.530/31.10.2023
47402.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu I de către domnul M.A.S.individualModificată prin Dispoziția nr.563/27.11.2023
47503.10.2023Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatPrivind desemnarea doamnei E.N. responsabil cu soluționarea sesizărilor având ca obiect gestionarea âinilor fără stăpânindividual
47603.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap gravindividual
47703.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui F.D.individual
47804.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență domnului B.A.individual
47906.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de urgență domnului I.C.individual
48009.10.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 16.10.2023, ora 13,00normativ
48110.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-nei P.F.individual
48210.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Public și Privat Compartiment Tehnic și Administrativindividual
48311.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale - Compartimentul Birou Unicindividual
48412.10.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 12.10.2023, ora 11,00normativ
48512.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei M.F.L.individual
48612.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de secretar general al orașului către doamna D.R.G.individual
48712.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minora D.L.I.individual
48812.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minora T.A.N.individual
48913.10.2023Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatPrivind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2023individual
49016.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului C.M.individual
49116.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului U.V.individual
49216.10.2023Compartimentul Situații de Urgență și Protecție CivilăPrivind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Centrului Operativ pentru Situații de Urgență cu Activitate Temporară și a Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor generate de inundații, fenomene meteorologice, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale pe cursurile de apăindividual
49316.10.2023Compartimentul Situații de Urgență și Protecție CivilăPrivind atribuirea funcției de „Agent de inundații” doamnei Ț.S.C., inspector protecție civilă în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publicăindividual
49416.10.2023Compartimentul Situații de Urgență și Protecție CivilăPrivind modul de organizare și responsabilitățile pe linia aparării împotriva incendiilorindividual
49516.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind suspendarea raportului de serviciu al doamnei O.A.M.individual
49617.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului H.I.V.individual
49717.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei D.E.individual
49817.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției de Poliție Locală a orașului Popești-Leordeninormativ
49917.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea salariilor de bază de care beneficiază asistenții personali din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeninormativ
50017.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu - Serviciul Public Comunitar Local de evidență a Persoanelor către domnul N.A.individual
50117.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică - Compartimentul Învățământ Preuniversitarindividual
50219.10.2023Direcția Poliție LocalăPrivind desființarea construcțiilor amplasate pe domeniul privat al orașului Popești-Leordeni – V.D.C.individual
50323.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei G.M.G.individual
50423.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului B.I.individual
50523.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei P.D.individual
50623.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului M.F.individual
50723.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului G.M.individual
50823.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încadrarea domnului C.N. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
50923.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului A.D.A.individual
51023.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Public și Privat Serviciul Patrimoniu și Monitorizare Servicii PubliceindividualModificată prin Dispoziția Primarului nr.573/28.11.2023
51125.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului S.M.Aindividual
51225.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului P.V.individual
51325.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului C.D.M.individual
51425.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei I.I.C.individual
51525.10.202331.10.2023Privind încetarea raportului de serviciu al domnului D.A.M.individual
51626.10.2023Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Sistem ITS integrat smart&green mobility pentru regiunea Bucure.ti-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public”individual
51726.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minora P.I.S.individual
51826.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului P.N.individual
51926.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului P.N.individual
52027.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei S.P.individual
52127.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal conform anexăindividual
52230.10.2023Serviciul Financiar BugetPrivind împuternicirea doamnei P.M. să semneze toate operațiunile de plăți în Trezoreria Ilfovindividual
52330.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind recuperarea sumeloe încasate necuvenit de domnul B.I. cu titlu de indemnizașie lunară cuvenită adultului cu handicap gravindividual
52431.10.2023Serviciu JuridicPrivind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului situat în Orașul Popești-Leordeni, șos. Olteniței nr.53A, județul Ilfov, format din teren în suprafațî totală de 296 mp și construcții speciale aflate pe acesta, pentru realizarea obiectivului de investiții: „Modernizare Drumul Național 4 (DN4) între Km 7+564 - Km 11+715 (intersecția cu str. Cheile Turzii și drum de acces Danubiana)în Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov” - domnul T.G.individual
52531.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea sporului de 15% din salariul de bază doamnei S.M.individual
52631.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea sporului de 15% din salariul de bază domnului M.G.individual
52731.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal conform anexăindividual
52831.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrărilor concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 27.10.2023individual
52931.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrărilor concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 30.10.2023individual
53031.10.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.473/02.10.2023individual
53131.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului T.M.individual
53231.10.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav conform anexăindividual
53302.11.2023Secretar General al orașuluiPrivind măsuri reparatorii prin echivalent doamnei B.I.F.individual
53406.11.2023Serviciu JuridicPrivind constituirea comisisei de verificare a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale și de acordare a despăgibirilor pentru imibilul care se sflăîn coridorul de expropriere a lucrîrii de utilitate publicăpentru reașizarea obiectivului de investiții „Modernizarea Drumului Nțional 4 (N4)între Km 7+564 - Km 11+715 (intersecția cu strada Cheile Turzii și drum de acces Danubiana) în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfovindividual
53506.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului Ș.F.D.individual
53607.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal domnului C.A.individual
53708.11.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în data de 08.11.2023 ora 13,00normativ
53808.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului I.A.N.individual
53908.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încadrarea doamnei T.S. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
54008.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului P.G.A.individual
54108.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei D.M.individual
54208.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului – A.A.individual
54308.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă domnului – S.S.I.individual
54408.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei D.A.individual
54509.11.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Loacal al orașului Popești-Leordeni în data de 15.11.2023, ora 13,00normativ
54609.01.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei G.I.individual
54709.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei F.M. prin promovare în grad profesionalindividual
54809.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei Ț.A.M.R. prin promovare în grad profesionalindividual
54910.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minira F.M.A.individual
55013.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef de serviciu - Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă către d-na F.E.V.individual
55114.11.2023Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContractePrivind modificarea Dispoziției nr.516/26.10.2023 referitoare la constituirea Unității de Implementare a Proiectului „Sistem ITS integrat smart@green mobility pentru București-Ilfov -Informarea călătorilor în stațiile de transport public”individual
55215.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei T.S.individual
55316.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea motivelor ce au determinat suspendarea raportului de serviciu al doamnei S.G.individual
55416.11.2023Direcția de Asistență SocialăNumirea unui curator special pentru minorul T.L.M.individual
55516.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea indemnizației cuvenită adultului cu handicap grav - doamnei V.N.individual
55616.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei M.M.individual
55717.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei P.M.individual
55817.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului A.O. prin promovare în grad profesionalindividual
55917.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind suspendarea raportului de serviciu al doamnei C.I.individual
56020.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor corespunzătoare funcției de Primar al orașului individual
56120.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de arhitect șef către d-na D.E. individual
56227.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei Ș.E.individual
56327.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.474/02.10.2023individual
56427.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energieindividual
56527.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – doamnei G.A.G.individual
56627.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energieindividual
56727.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - doamnei A.M. individual
56827.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului P.P.individual
56927.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – domnului N.M.individual
57028.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei B.L.individual
57128.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 10.11.2023individual
57228.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de recrutare organizat în data de 16.11.2023individual
57328.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr.510/23.10.2023individual
57428.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 09.11.2023individual
57528.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului D.C.individual
57628.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - doamnei G.M. individual
57728.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal individual
57828.11.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal individual
57928.11.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al domnului M.R. prin transfer la cerereindividual
58004.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind acordarea unui ajutor de deces domnului P.M.M.individual
58104.12.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 12.12.2023, ora 13,00normativ
58204.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei C.A.G. în funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Birou Unicindividual
58305.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei C.P.individual
58407.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind respingerea cererii pentru acordarea din bugetul de stat a ajutorul pentru încălzirea locuințeiindividual
58507.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea alocației pentru susținerea familieiindividual
58607.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal - conform anexăindividual
58707.12.2023Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a PersoanelorPrivind rectificarea actului de naștere privind pe A.F.individual
58811.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei U.S. în funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Învățământ Preuniversitarindividual
58911.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind numirea d-nei L.C.a în funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior în cadrul Compartimentului Învățământ Preuniversitarindividual
59011.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului A.C.L. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
59111.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului G.M. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
59211.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei B.F.D. în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
59314.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea domnului D.C.l în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividualModificată prin Dispoziția Primarului nr.623/29.12.2023
59414.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei F.E.V.individual
59514.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă doamnei T.A.M.individual
59614.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației de 500 lei doamnei A.C.C.individual
59714.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației de 500 lei doamnei D.A.individual
59814.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației de 500 lei doamnei F.M.individual
59914.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.G.individual
60014.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie - Anexeindividual
60114.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – d-nei P.I.individual
60214.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind numirea unui curator special pentru minora T.A.N.individual
60315.12.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 21.12.2023, ora 11,00normativ
60415.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de director executiv – Direcția Poliție Locală către d-na D.C.individual
60515.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea raportului de serviciu al doamnei P.F. prin promovare în grad profesional individual
60615.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind desemnarea doamnei I.R.M în calitate de îndrumător pentru doamna C.A.G.individual
60715.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară către d-na D.R.G. și d-na C. I.individual
60818.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui S.M.individual
60919.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui Ș.B.individual
61019.12.2023Serviciul Financiar BugetPrivind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Orașului Popești-Leordeninormativ
61120.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încadrarea doamnei Carabageac Petra în funcția de asistent personal pentru persoană cu handicapindividual
61221.12.2023Serviciul Financiar BugetPrivind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Orașului Popești-Leordeninormativ
61322.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.A.individual
61427.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind menținerea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui G.M.individual
61527.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind delegarea parțială a atribuțiilor și sarcinilor aferente funcției de șef serviciu – Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară către d-na I.G.M.individual
61628.12.2023Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăPrivind convocarea în ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în data de 28.12.2023, ora 14,00normativ
61728.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal –d-lui A.I.individual
61828.12.2023Direcția de Asistență SocialăPrivind încetarea indemnizației cuvenită părinților sau reprezentantului legal al minorului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal – d-lui D.A.individual
61928.12.2023Serviciul Achiziții Publice Investiții și Urmărire ContractePrivind constituirea comisiei de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de „Delegareqa temporară a gestiunii activității de sortare a a deșeurilor de hâtie/carton, metal/plastic și sticlă, colectare separat pe 3 fracții în UAT Popești-Leordeni, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică”individual
62029.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al doamnei D.L.individual
62129.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind încetarea contractului individual de muncă al domnului C.E.individual
62229.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind acordarea indemnizației pentru participarea la lucrările concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 06.12.2023individual
62329.12.2023Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITPrivind modificarea Dispoziției Primarului nr. 593/14.12.2023individual