Invitație de participare nr. 25354/10.05.2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
privind demararea procedurii de achiziție pachet alimentar conform programului „Masă sănătoasă”, pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale „Ioan Bădescu”, Școlii Gimnaziale nr.3 și Liceului Teoretic „Radu Popescu”, oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov

Autoritatea contractanta invita ofertantii al căror obiect de activitate corespunde cerințelor caietului de sarcini sa depună oferta in scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor privind „Masă sănătoasă”, pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale „Ioan Bădescu”, Școlii Gimnaziale nr. 3 și Liceului Teoretic „Radu Popescu”, Oraș Popești-Leordeni, Județ Ilfov, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 2412024 - privind instituirea Programului Național „Masă sănătoasă”.

Denumirea autoritatii contractante: Primăria Orașului Popești-Leordeni.
1. Adresa: str. Piața Sfanta Maria, nr. 1, oraș Popești- Leordeni, județul Ilfov.
2. Telefon/fax: 0311.31.34.00/0374.40.88.22.
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: procedura interna conform art. 101 alin. (2) din HG nr. 395/2016.
4. Sursa de finanțare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Buget de stat.
5. Obiectul contractului: Pachet alimentar, programul „Masă sănătoasă”, pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale „Ioan Bădescu”, Școlii Gimnaziale nr. 3 și Liceului Teoretic „Radu Popescu”, Oraș Popești-Leordeni, Județ Ilfov.
6. Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli
7. Valoarea estimata: 892.336 lei fara TVA.
Contractul va fi incheiat pe o perioada de 2 luni. Prețul ofertei: 13,76 lei/pachet fara TVA. Prețul ramane fix pe toata perioada contractului.
8. Locul si programul de prestare a serviciilor:
• Școala Gimnaziala Nr.3
• Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”
• Liceul Teoretic „Radu Popescu”
9. Operatorii economici vor depune oferta in conformitate cu solicitările din caietul de sarcini.
10. Termenul de prestare a serviciilor: pana la 20.06.2024
11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut.
13. Adresa la care se depune oferta in plic inchis: Primăria Orașului Popesti- Leordeni - str. Pavel Ceamur, nr.2.
14. Data limita pentru depunere a ofertei: 14.05.2024, ora 09:00
15. Ofertele se vor prezenta in colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu mențiunea obiectului achiziției.

Documentația de participare:
Invitatie.
Caietul de sarcini.
Formulare.
Contract.
Regulament.

Raportul procedurii.