Registrul pentru evidența hotărârilor 2023

Nr. Crt.DataInițiatorConținutul pe scurtObservații
109.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și funcționare pe anul 2019
229.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
329.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Impozite și Taxe LocaleHotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 139/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020
429.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Extindere și reabilitare sisteme hidroedilitare de alimentare cu apă și canalizare în orașul Popești-Leordeni”
529.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Centru de Evidență Informatizată a Persoanelor, în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu, din oraș Popești-Leordeni”
629.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe C1 Danubiana”
729.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe C2 Danubiana”
829.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc de locuințe Centură”
929.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea „Programului anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret din anul 2020”Modificată prin HCL nr. 82/30.07.2020
1029.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2020-2021
1129.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Locuințe Colective P+2E, Amenajări Accese, Parcări, Împrejmuire și utilități”
1229.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind aprobarea „Regulamentului cu normele de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni”
1329.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni
1429.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 3341 număr C.F. vechi 3427 intabulat în cartea funciară a localitații Popești-Leordeni cu numărul 105561
1529.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 117126 și 117128 aflate în domeniul privat al UAT Popești-LeordeniCompletată prin HCL nr.52/14.04.2020
1629.01.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
1706.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020
1806.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Târgul Mărțișorului”
1906.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente lunii ianuarie 2015 pentru personalul didactic al Școlii Gimnaziale „Ioan Bădescu” care solicită cheltuieli de deplasare
2027.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind aprobarea Protocolului privind activitatea educativă extrașcolară „Șahul în școli”
2127.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019
2227.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Poliția Locală și Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale al Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov
2327.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 102/17.10.2019, actualizarea Caietului de Sarcini în sensul corelării acestuia cu Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public, aprobarea modelului de contract pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-LeordeniRevocată prin HCL nr.76/25.06.2020
2427.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind aprobarea programului și bugetului activității „Cercuri de lectură”
2527.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, pentru anul 2020
2627.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 11.000 RON pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
2727.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția MunciiHotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Popești-Leordeni și Contractului de voluntariat
2827.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Sală de Sport Multifuncțională Școala Generală nr. 3 din oraș Popești-Leordeni”
2927.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind acordarea denumirii de stradă drumului de exploatare De 907/2 în strada Hotarului din orașul Popești-Leordeni
3027.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și ASOCIAȚIA „ȘI EU AM DREPTUL SĂ FIU PĂRINTE”
3127.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public din orașul Popești-Leordeni
3227.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității
3327.02.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC DURAZIV SRL, pentru echipamente sportive inscripționate în valoare de 5.245 RON pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
3409.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea aderării Orașului Popești-Leordeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
3509.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind aprobarea „Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020 din bugetul orașului Popești-Leordeni, pentru activități nonprofit de interes general local” și a „Ghidului Solicitantului”
3609.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic,Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind acceptarea renunțării de către Mareș Daniel și Mareș Petruța la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 582 mp., având număr cadastral 119539 și intabulat în Cartea Funciară nr. 119539 a orașului Popești-Leordeni, în favoarea UAT Popești-Leordeni
3712.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Situații de UrgențăHotărâre privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus la nivelul orașului Popești-Leordeni și a aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-LeordeniModificată prin HCL nr.38/17.03.2020
3817.03.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 37/12.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus la nivelul orașului Popești-Leordeni și a aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni
3903.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
4003.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov
4103.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineateCompletată prin HCL nr.55/14.04.2020
4203.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Sectorului 4 al Municipiului București
4314.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotătâre privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2019 al Societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
4414.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire strada Amurgului – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”
4514.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotătâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare și extindere Cămin Cultural pentru Centru Multifuncțional”
4614.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea casării imobilului „Corp clădire Grădinița nr. 4; Amenajării teren - alei dale; Amenajare teren-alei + platforme beton” din șos. Olteniței nr. 27 din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni
4714.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotătâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, str. Leordeni nr. 52, Liceul Teoretic „Radu Popescu”
4814.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim acordat, cu modificările și completările ulterioare
4914.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotătâre privind aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă și pentru intervenție în regim în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov
5014.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Culturǎ, Culte, Tineret şi SportHotătâre privind aprobarea programului, bugetului şi regulamentului aferente activitǎții sportive ,,Ștafeta școlilor”Revocată prin HCL nr.77/25.06.2020
5114.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotătâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.12.2019 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
5214.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotătâre privind completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.15/29.01.2020
5314.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotătâre privind aprobarea casării ”Clădire Cămin Cultural, modernizare construcție Cămin Cultural și gard Cămin Cultural” situat în șos. Olteniței nr.64, aparținând domeniului privat al orașului Popești-Leordeni
5414.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Secretarul GeneralHotătâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019
5514.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotătâre pentru aprobarea completării art.5 și art. 6 al HCL nr.41/03.04.2020 privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate
5614.04.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotătâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni pentru semetru II al anului școlar 2019-2020Modificată prin HCL nr.73/25.06.2020
5712.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotătâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Popești-Leordeni, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
5812.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotătâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Modernizare strada Mirăslău din orașul Popești-Leordeni”
5912.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotătâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoare de 50.183.680,53 leiModificată prin HCL nr.48/31.05.2021
6012.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotătâre privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare
6112.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotătâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire strada Popești Vest – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”Revocată prin HCL nr.74/25.06.2020
6212.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție CivilăHotătâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Construire corp nou Scoală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești Leordeni, județ Ilfov”
6312.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotătâre privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și FUNDAȚIA TUNA
6412.05.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotătâre privind aprobarea rectificării nr. 3 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate
6525.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind aprobarea „Digitalizării învățământului preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni”
6625.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
6725.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de alipire a imobilelor cu număr cadastral 125.292 și 124.746 aflate în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni
6825.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Popești-Leordeni a clădirilor, amenajărilor și terenului aferent Școlii Gimnaziale Ioan Bădescu din str.Școlii nr.6 în vederea construirii unui corp nou S+P+3E+Eth
6925.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
7025.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind acordarea unei diplome cu titlul de „cetățean de onoare”, precum și a unei sume în valoare de 10.000 lei, doamnei Negruț Elena, persoană în vârsta de 100 de ani, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni
7125.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
7225.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020
7325.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 56/14.04.2020
7425.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 61/12.05.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire stradă Popești Vest - Acces șoseaua Berceni - în orașul Popești Leordeni”
7525.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea studiului de fezabilitate și a coridorului de expropriere pentru „Lărgire stradă Popești Vest-Acces șoseaua Berceni- în orașul Popești Leordeni”
7625.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 23/27.02.2020 și actualizarea devizului general, a caietului de sarcini și a modelului de contract pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni
7725.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 50/14.04.2020 Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni
7825.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între Orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Milca SRL
7925.06.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind acceptarea sponsorizării Asociației dezvoltatorilor imobiliari din România - URBANIS către orașul Popești Leordeni prin Direcția de asistență socială
8030.07.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
8130.07.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind completarea Hotărârii de Consiliu Local cu numărul 114/24.10.2018
8230.07.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 09/29.01.2020
8330.07.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 110.401 intabulat în Cartea Funciară nr. 110.401 a localității Popești-Leordeni, situat în orașul Popești-Leordeni, Tarla 19, Parcela 410, județul Ilfov
8430.07.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DS+P+4E+5ER ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMERȚ, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ASIGURARE BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”Aprobată prin HCL nr.6/11.02.2021
8526.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea protocolului de colaborare între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Solwodi
8626.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE BIROURI, HALE DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, PARCARE”
8726.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția MunciiHotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor - situaţii de urgență) pentru semestrul I 2020
8826.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, lucrări de construcţie şi întreținere a drumurilor
8926.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea novației Contractului de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 8362 din data de 22.07.1999 de la Societatea VITAL BLUEAQUA S.A. către Societatea VEOLIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. ca efect al fuziunii celor două societăți
9026.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind aprobarea rectificării nr. 4 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate
9126.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind respingerea proiectului de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare strada Leordeni în oraș Popești-Leordeni”
9226.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea documentației de alipire a imobilului cu număr cadastral 117320, înscris în Cartea Funciară numărul 117320, cu imobilul având număr cadastral 117321, înscris în Cartea Funciară numărul 117321 a localității Popești-Leordeni
9326.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind aprobarea evenimentului cultural „Cinematograf în aer liber”
9426.08.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren în suprafață de 672 m.p. pentru realizarea obiectivului de investiții „Lărgire stradă Popești Vest - Acces șoseaua Berceni - în Orașul Popești-Leordeni”
9515.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru activitățile de întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, lucrări de construcție și întreținere a drumurilor
9615.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind aprobarea novației Contractului de concesiune al serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 8362 din data de 22.07.1999 de la Societatea VITAL BLUEAQUA S.A. către Societatea VEOLIA SOLUȚII INTEGRATE S.A. ca efect al fuziunii celor două societăți
9715.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Leordeni din orașul Popești-Leordeni”
9815.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Strada Leordeni și Splaiul Unirii”
9915.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acceptarea donației terenului identificat cu nr. cadastral 126345, înscris în Cartea funciară nr. 126345 a localității Popești Leordeni, imobil afectat de construirea Pasarelei pietonale Popești-Vest, către orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov
10015.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea rectificării nr. 5 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate
10115.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Sistematizare rutiera verticala/orizontala în Orașul Popești-Leordeni”
10215.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică „Execuție lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- Modernizare cartier Danubiana - în orașul Popești Leordeni”
10315.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Masterplan privind dimensionarea rețelelor de ape menajere și pluviale în sistem divizor, precum și dimensionarea rețelei de apă din orașul Popești-Leordeni”
10415.09.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Administrator PublicHotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobil compus din teren intravilan în suprafață totală de 17.743,36, în vederea exproprierii pentru lucrarea de utilitate publică „Execuție lucrări de reparații și modernizări la infrastructura sistemului rutier- Modernizare cartier Danubiana - în Orașul Popești Leordeni”
10512.11.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
10612.11.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
10722.12.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar Buget Hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 6 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 – pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate
10822.12.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivelor de investiții din Oraș Popești-Leordeni în perioada 01.01.2021-31.12.2022
10923.12.2020Grupul Consilierilor Locali ai Alianței USR PLUSHotărâre privind respingerea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
11023.12.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.06.2020 și 30.09.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
11123.12.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
11223.12.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Impozite și Taxe LocaleHotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021
11323.12.2020Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă Hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, constând în produse, cu livrare lunară, pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI, în valoare de 30.602 LEI pentru perioada 03.12.2020-31.12.2021, respectiv se vor livra produse în cuantum de 2.354 LEI/lunar