Registrul pentru evidența hotărârilor 2023

Nr. Crt.DataInițiatorConținutul de scurtObservații
104.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPAȚII BIROURI, DEPOZITARE, GARAJE, AVÂND REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, ACCES, UTILITĂȚI”
204.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+2E+3R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
304.01.2023Consilierii locali ai Partidului Pro România și ai Partidului Național LiberalHotărâre privind rezilierea Contractului de asociere nr.646/15.01.2007
404.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul anilor precedenți
504.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
604.01.2023Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Hotărâre privind aprobarea proiectului Grădinița de vară în unitățile de învățământ selectate, în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov
712.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind modificarea HCL 156 din 21.12.2022, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei (din care 101.193.009,69 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, iar diferența în valoare de până la 48.806.990,31 suma formată din sold actual 45.602.483,71 lei și fond disponibil 3.204.506,60 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale)
812.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public București-Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de interes local
930.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE PARCARE SUPRATERANĂ P+3E, AMENAJARE ACCES AUTO Șl PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, AMENAJARE SPAȚIU DE JOACĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
1030.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE Ds+P+6E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
1130.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului-teren în suprafață totală de 10.402 m.p. situat între str.Amurgului - str. Drumul Fermei, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Drum și Spații Verzi str. Amurgului - str. Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”
1230.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare intre Județul Ilfov - Consiliul Județean. Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”
1330.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității
1430.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea bun de interes local a imobilului în suprafață totală de 1.217mp, situat în orașul Popești-Leordeni, str. Leordeni nr. 52
1530.01.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de Concesiune al serviciului de apă și canalizare nr. 8362/11.07.1999
1602.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pentru durata ședinței următoare
1702.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea Bugetului Inițial de venituri cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2023
1802.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni
1902.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, pentru anul 2023
2002.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+2E+3R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
2106.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 136 din 09.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”
2209.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni
2309.02.2023Consilierii locali ai Partidului Pro România și ai Partidului Național LiberalHotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune de către Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Popești-Leordeni pentru cumpărarea imobilului situat în strada Zorilor nr. 55A din orașul Popești-Leordeni, Județul Ilfov, având număr cadastral 108113 înscris în Cartea Funciară nr. 108113 a localității Popești-Leordeni
2415.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate PublicăHotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și orașul Popești-Leordeni pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov Zâmbește”
2517.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire ContracteHotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — CNAIR — în vederea implementării proiectului „Modernizare Drumul Național 4 (DN4), între KM 7+ 564 — KM 11+ 715”
2628.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Impozite și Taxe LocaleHotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea Parcurilor industriale, în vederea sprijinirii investițiilor ce urmează a fi realizate în „Danubiana Industrial Park”
2728.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind deblocarea și aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022
2828.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/21.12.2022 privind unele măsuri în domeniul gestionării deșeurilor pe raza administrativ teritorială a orașului Popești-Leordeni
2928.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate PublicăHotărâre privind aprobarea programului anual al activităților cultural-educative și sportive din anul 2023
3028.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind aprobarea Raportului Anual pe anul 2022 al SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
3128.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENIHotărâre privind aprobarea organigramei și ștatului de funcții ale clubului sportiv SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
3228.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
3328.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) și ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
3428.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2022
3528.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea închirierii Sălii de Sport din incinta Liceului Teoretic „Radu Popescu”
3628.02.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2023-2024
3723.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind declararea bun de interes local și acordarea denumirii de stradă pentru imobilul teren în suprafață de 1229 mp situat în orașul Popești-Leordeni
3823.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 28, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 416/2001, modificată și completată de Legea nr. 158/2021
3923.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Învățământ PreuniversitarHotărâre privind aprobarea programului „Educație pentru mediu”
4023.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea concursului „Așii Școlii -Ediția II” din cadrul unităților de învățământ din orașul Popești-Leordeni
4123.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind darea în folosință gratuită asupra unui imobil teren în suprafață de 15mp către E- Distribuție Muntenia SA
4223.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
4323.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER D+P+3E+E4R, AMENAJARE INCINTĂ ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
4423.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5E, SPAȚIU COMERCIAL PARTER, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
4523.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Popești-Leordeni în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației
4623.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL în valoare de 44.100,00 lei pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
4723.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „SUPRAETAJARE ȘI EXTINDERE CONSTRUCȚII EXISTENTE Rh max P+2E (Hmax=39,00 m), AMENAJARE INCINTĂ (PARCARE, SPAȚII VERZI, ANEXE, STAȚIE EPURARE, BAZIN RETENȚIE, REZERVOR HIDRANȚI, CAMERE POMPE, etc.) ȘI UTILITĂȚI”
4823.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea modificării prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, pentru VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A.
4923.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind exercitarea dreptului de preempțiune de către Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Popești-Leordeni pentru cumpărarea imobil situat în orașul Popești-Leordeni, T 4/5, Parcela 13, Lot 1, Județul Ilfov, având număr cadastral 101477 înscris în Cartea Funciară nr. 101477 a localității Popești-Leordeni
5023.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea depunerii și implementării Programului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, competiția 2023, Cod apel: F-PNRR- Dotări-2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2023, Componența CI5: Educație, în vederea solicitării finanțării nerambursabile pentru cele trei unități de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni
5127.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind modificarea art.4 din HCL nr. 156/21.12.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 150.000.000 lei (din care 105.946.686,85 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, iar diferența în valoare de pana la 44.053.313,15 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale), astfel cum a fost modificat prin HCL nr.7/12.01.2023
5227.03.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Biroul Cultură, Tineret și SportHotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între A.C.E.A și orașul Popești-Leordeni, în vederea realizării proiectului „SOS Natura! SOS dispar poveștile!” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu
5319.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui și a potențialului președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni
5419.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER S+P+3E+E4R- E5R+E6R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
5519.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPAȚII BIROURI, DEPOZITARE, GARAJE, AVÂND REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, ACCES, UTILITĂȚI”
5619.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr.50/23.03.2022 între Orașul Popești-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Asociația „IUBEȘTE-MĂ AȘA CUM SUNT”
5719.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.12.2022 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
5819.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 18/25.03.2021 între orașul Popeşti-Leordeni - Direcția de Asistență Socială și Fundația „Căminul de bătrâni Sfânta Maria”
5919.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2022 al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
6019.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea majorării tarifului pentru măturatul manual prestat de SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
6119.04.2023Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și CadastruHotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 123/25.10.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR HALE DE DEPOZITARE/PRODUCȚIE, AMENAJARE PLATFORME BETONATE ȘI DRUM DE INCINTĂ”