Proces verbal

Încheiat azi 25.03.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 161/18.03.2019, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, cu Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea realizării în comun a obiectivului de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale de supratraversare a liniilor de metrou între str. Popești-Vest, oraș Popești-Leordeni și sos. Berceni, sector 4, București; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Popești-Leordeni a imobilului clădire corp B (magazie) – Școala Gimnazială nr. 3 din str. Domnița Bălașa, nr. 13, oraș Popești-Leordeni, județ Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării a imobilului „Cămin Cultural”, a anexelor aferente și construirea Centrului Multifuncțional oraș Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 11/14.02.2014 privind completarea inventarului domeniului public al orașului Popești-Leordeni și HCL nr. 46/27.04.2015 privind modificarea Anexei nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Popești-Leordeni la secțiunea I-a – Bunuri imobile”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat între Orașul Popești-Leordeni și Asociația „Iubește-mă așa cum sunt”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare loc de joacă Liceul Radu Popescu”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare loc de joacă cu curte interioară Grădinița cu program prelungit nr. 3”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire scări acces pod la liceul Radu Popescu”i; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Sala de sport Multifuncțională Școală Generală nr. 3”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Pasarelă pietonală Popești-Vest”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare curte interioară Liceul Radu Popescu”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc 1 str. Unirii”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare termică Bloc 2 str. Unirii”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și Asociația „Iubește-mă așa cum sunt”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 15. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
 16. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 17 voturi pentru și 1 (una) abținere (Voicu C.).

Se dă citire ordinii de zi.
Doamna consilier Oncuța Elena propune suplimentarea cu următoarele proiecte:

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

După suplimentare punctul Diverse 16 va deveni punctul 21 prin renumerotare.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 16 (S): Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 3 abțineri (Alexandru I., Niculae A. și Voicu C.).

Punctul 17 (S): Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 (paisprezece) voturi pentru, 3 abțineri (Alexandru I., Niculae A., Voicu C.), 1 vot împotrivă (Dogaru I.).

Punctul 18 (S): Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 0 (zero) voturi pentru, 3 abțineri (Niculae A., Serban I., Ciotoianu M.) și 15 voturi împotrivă.

Punctul 19 (S): Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 17 voturi pentru și 1 (una) abținere (Niculae A.).

Punctul 20 (S): Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 21: Diverse

 • 21.1. Solicitarea nr. 10663/05.03.2019 a P.M.P. privind ocuparea temporară a domeniului public în vederea amplasării a 8 bannere. Se dă citire documentației. Se supune la vot, 15 voturi pentru și 3 abțineri (Alexandru I., Niculae A. și Radu I.). Consiliul Local acordă aviz favorabil condiționat.
 • 21.2. Referatul de specialitate al D.A.D.P.P. nr. 11617/11.03.2019 privind revocarea avizului favorabil nr. 4659/22.02.2019. Se dă citire documentației. Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
 • 21.3. Solicitarea nr. 10242/01.03.2012 a SC TOREDO PRODUCTION SRL privind ocuparea temporară a domeniului public a unei suprafețe de 110 mp în perioada 21.03-04.04.2019. Se dă citire documentației. Se supune la vot, 14 voturi pentru și 4 abțineri (Afronie A., Alexandru I., Voicu C. și Niculae A.). Consiliul Local acordă aviz favorabil.
 • 21.4. Solicitarea nr. 9566/26.02.2019 a d-lui Tudor Constantin privind ocuparea temporară a domeniului public în vederea comercializării de legume și fructe ambulant. Se dă citire documentației. Se supune la vot, 14 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Afronie A., Alexandru I., Voicu C. și Mitran C.). Consiliul Local acordă aviz favorabil.
 • 21.5. Solicitarea nr. 12656/15.03.2019 a societății Passiflora Shop SRL privind ocuparea domeniului Public în suprafață de 7,5 mp. Se dă citire documentației. Se supune la vot, 17 voturi pentru și 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I.)
 • 21.6. Solicitarea nr. 11403/07.03.2019 a SC Lori Corn SRL privind ocuparea domeniului public în suprafață de 2 mp. Se dă citire documentației. Se supune la vot, 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Alexandru I.) și 2 abțineri (Afronie A. și Voicu C.).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta