Proces verbal

Încheiat azi 31.05.2021 ora 1100 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația AVAYA, convocată prin dispoziția primarului nr. 216/24.05.2021 și adresa de convocare a consilierilor nr. 27050/25.05.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării orașului Popești-Leordeni la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” și întocmirii documentației tehnico-economice necesare finanțării;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 12.05.2020 privind acordarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoarea de 5.0183.680,53 lei;inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 8.882 mp, în scopul încheierii unui Contract de donație cu sarcini;inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.12.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

Se supune la vot suplimentarea: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Doamna secretar general al orașului Popești-Leordeni, Margareta Ichim, dă citire încheierii ședinței pronunțată în Dosarul nr. 6650/1748/2021 la data de 25.05.2021 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Târțău Valeriu-Marian candidat propus din partea Partidului Național Liberal.

Domnul Târțău Valeriu-Marian este invitat să depună jurământul prevăzut de lege.
Domnul Târțău Valeriu-Marian a depus jurământul.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Propuneri:
Andrei N: Turean O
Lorin I: Șutru P
Se supune la vot prima propunere: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 voturi împotrivă.
Se supune la vot a doua propunere: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.

Punctul 2: Are cuvântul doamna Păun: acest proiect reprezintă un prim pas în creșterea eficienței energetice a clădirilor, un aspect deseori uitat de administrațiile publice locale, dar care reprezintă una dintre cele mai rentabile metode de combatere a schimbărilor climatice și scăderea facturilor de energie cu 45-65%. Programul la care dorim să adere și Primăria Popești-Leordeni prevede lucrări de reabilitare termică a clădirilor, a sistemului de încălzire a apei calde, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru consum propriu, lucrări de instalare a sistemului de climatizare, ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior etc. în acest moment, singurele clădiri de învățământ care se pretează la acest program sunt liceul Radu Popescu și sala de sport.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Doamna consilier Păun C: am și eu două întrebări pentru domnul Pascu.
În anexa aceea pe care ne-ați prezentat-o, există suma de 900 mii lei pentru trama din Leordeni, puteți să ne mai spuneți o dată despre ce era vorba cu suma respectivă care era trecută pentru anul 2021, în condițiile în care trama este finalizată în iunie 2020.
Răspunde Domnul Pascu: Trama este finalizată, recepția s-a făcut în anul 2021
Doamna Păun: și atunci pe 6 ianuarie când ați fost întrebat dacă avem facturi neplătite sau arierate, dvs. ați spus că nu.
Domnul Pascu M: factura are data din 2021, nu înțeleg întrebarea.
Rămăsese să ne trimiteți un excel cu defalcarea sumelor pe anii 2021-2022 din acest credit pe obiective de investiții.
Domnul Pascu: am trimis pe anul 2021.
Se supune la vot proiectul: 11 voturi pentru si 8 voturi abțineri (consilierii Alianței USR PLUS).

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Are cuvântul domnul consilier Turean O: legea 273/2006, art. 49 alin. (2) prevede că această execuție bugetară trebuia trimisă cel târziu în luna ianuarie, mai mult, nu am primit execuția bugetară pe trim I care trebuia să fie supusă la vot în luna aprilie.
Se supune la vot, 11 voturi pentru si 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS).

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Doamna consilier Păun C.: legea prevede publicarea unui anunț pe categorii de achiziții în SEAP, SICAP. Totuși unele nu se desfășoară obligatoriu în platformă cu catalogul pus la dispoziție și rămân ascunse de ochii contribuabililor sau al agenților economici interesați. Noi ne dorim publicarea din oficiu a tuturor procedurilor de achiziție indiferent de tipul acestora pe site-ul primăriei cu toate documentele aferente procedurii de atribuire, publicarea din oficiu a contractelor de concesiune, delegarea serviciilor cu toate anexele acestora, perioada de derulare și publicarea programului anual al achizițiilor publice și strategiei de achiziții pe site-ul primăriei. Cu alte cuvinte ne dorim o primărie transparentă, cu informațiile accesibile care devine o primărie de încredere.
Se supune la vot proiectul: 8 voturi pentru (Consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Nistor Andrei: avem un amendament de modificare a articolului nr. 1 alin. (1), în sensul de a se adăuga câte un lider de la fiecare partid.
Domnul Președinte de ședință Șutru Pavel: Propuneri?
Ion Alexandru - PNL propunere: Ștefănescu A.
Ciotoianu M. - PRO ROMÂNIA propunere: Lorin lonuț
-Păun C. - Alianța USR PLUS propunere: Andrei Nistor
Se supune la vot prima propunere: umanitate voturi pentru.
Se supune la vot a doua propunere: umanitate voturi pentru.
Se supune la vot a treia propunere: 8 voturi pentru (Consilierii Alianței USR PLUS) și 11 voturi abținere.
Domnul consilier Bogdan T.: propunerea mea este ca din partea PNL + PRO ROMÂNIA să fie un reprezentant și din partea USR PLUS un reprezentant.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (Alianța USR PLUS) și 11 voturi abținere.
Domnul Consilier Ion Alexandru: propun ca această comisie să fie constituită din 5 membri.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (Consilierii Alianței USR PLUS).
Se supune la vot amendamentul așa cum a fost depus de Alianța USR-PLUS: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR PLUS) și 11 voturi împotrivă.
Se supune la vot amendamentul (propunerea) domnului consilier Alexandru I. (comisie 5 membri): 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR PLUS).

Punctul 8: Diverse.
Domnul consilier Alexandru Ion: voiam să aduc la cunoștință colegilor ce s-a întâmplat la acea întâlnire de la Eldorado. încă de la început d-nul Nistor- reprezentant USR-PLUS a adus la cunoștință avocaților că acest proiect de expropriere nu se poate face decât cu 2/3 de voturi și a afirmat că USR-PLUS nu va vota acest proiect de expropriere și a liniștit cealaltă parte. D-nul Nistor a venit ca reprezentant al celeilalte părți și negocia cu noi, așa a lăsat impresia.
Domnul Nistor A.: susțin public că atâta timp cât acea companie oferă o donație de 6000 mp, mi se pare absolut normal să acceptăm acea donație gratis în valoare de aproape 1,5 mii. euro, decât să plătim în 3-4 ani de zile.
Domnul consilier Ștefănescu A.: noi am fost prezenți acolo la o întâlnire cu avocați de la Eldorado pentru negociere. Din punctul meu de vedere Andrei, când te prezinți și prima frază pe care o spui că „suntem conștienți că aveți nevoie de 2/3 și fără voturile noastre nu va trece acest proiect”. Ce să mai negociezi în momentul ăla? Puteam să discutăm, să avem un dialog toate partidele din Consiliul Local, să vedem ce soluție găsim.
Domnul consilier Nistor A.: Alexandru Ion a început ședința de la Eldorado cu afirmația că fără 10.000 m donați din 20.000 nici măcar nu stăm de vorbă, propunere care a fost luată în derâdere, dumneavoastră ați făcut o propunere de 8.500 mp și eu le-am făcut o propunere de 7.000 mp. După multe discuții am ajuns la jumătatea ședinței și am spus, pentru că Alexandru o tot ținea pe a lui cu exproprierea, din punctul meu de vedere pentru interesul comunității este mult mai bine să acceptăm o donație de 6.000 mp, gratis și să căutăm alte spații pe lângă, inclusiv pe dumneavoastră v-am întrebat dacă există un alt teren pe Amurgului cu Oituz, unde se poate face ceva.
Domnul Președinte: și v-am spus că este în litigiu.
Domnul Andrei Nistor: nu trebuie să se întâmple astăzi, peste un an de zile când se termină litigiul. Dacă primim oferta cu 6.000 mp cu donație scrisă, nouă ni se pare mult mai clar și mai logic și mai în interesul cetățeanului și a bugetului primăriei să acceptăm această donație, să începem să construim imediat pe ea, și să căutăm și alte terenuri, decât să ne băgăm într-un proces cu expropriere pentru că vorbim de o societate cu resurse.
Domnul Președinte: Ne asumăm riscul! Eu de asta am venit cu propunerea de 8.500 mp pentru că am discutat cu specialiști și este suprafața minimă.
Domnul Primar Petre Iacob: nu are importanță că asta este o companie și unde am făcut parcul și parcarea este o persoană fizică, procedura este identică. Ei nu ne pot bloca pe noi să ne apucăm să construim. Problema este alta și vreau să țineți cont de asta! Pierdem finanțarea. Finanțarea nu se face din bugetul primăriei.
Domnul consilier Cazacu S.: va trebui să aprobăm comisiile de specialitate.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat