Proces verbal

Încheiat azi 22.06.2021 ora 1400 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația AVAYA, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 242/15.06.2021 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 30763/15.06.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2021 centralizat, inclusiv unitățile subordonate;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectării unui drum public de interes local în localitatea Popești-Leordeni, jud. Ilfov, destinat circulației rutiere și pietonale, pe ruta „Cartier Popești-Români – strada Iuliu Hațeganu, Sector 4”;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;inițiator: Viceprimar George A. Ștefanescu.
  4. Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de folosință a loturilor de teren împădurite prin proiectul „Pădurea Cercetașilor“ din „Teren neproductiv” în „Teren cu destinație forestieră”;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de sistematizare a traficului din cadrul Primăriei Popești-Leordeni și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;inițiator: Viceprimar George A. Ștefanescu.
  6. Proiect de hotărâre aprobarea întocmirii „Strategiei de îmbunătățire a eficienței energetice” a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;inițiator: Primar Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021;inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-nul consilier Turean O. : Legea 273/2006 prevede luna aprilie pentru aprobarea de către Consiliul Local a execuției bugetare pentru trimestrul I, ne aflăm deja în a doua jumătate a lunii iunie. De asemenea reamintesc că, în grupul consilierilor USR-Plus a trimis în data de 03 iunie o solicitare de informații publice referitoare la raportarea situației financiare la 31.12.2020 și pentru creditul de 5 mil. aprobat. Nu am primit răspuns la aceste informații.
Răspunde d-nul Președinte de ședință: La ședința pe comisii ați mai ridicat problema asta, d-nul Pascu v-a zis că o sa primiți răspunsul.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-Plus).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-nul consilier Virgil Barbu: în primul rând aș vrea să încep cu mențiunea că proiectul a fost votat în unanimitate în toate comisiile de specialitate, ceea ce îmi dă speranța că va trece și acum în plen. Pentru a duce la bun sfârșit implementarea acestui proiect solicit sprijinul aparatului de specialitate al primarului, inclusiv al domnului primar. Eu, din poziția de consilier local, voi face tot ce îmi stă în putință ca acest nou drum să se construiască. Din punct de vedere al oportunității demersului nostru, după cum știm cu toții, orașul se dezvoltă în mod galopant din punct de vedere urbanistic, ceea ce a dus la creșterea numărului de locuitori, implicit șoferi, ceea ce duce la o supraaglomerare la orele de vârf. De exemplu: sunt momente dimineața când distanța dintre Piața Sf Maria și intersecția cu șos. Vitan-Bârzești se parcurge în mai bine de 45 minute. Pornind de aici a venit și nevoia unei noi căi de acces între Cartierul Popești-Români și str. Iuliu Hațeganu, Sect. 4. În consecință, vă cer votul pentru ca cetățenii acestei localități să beneficieze de o rută alternativă care va decongestiona într-o mare măsură traficul de pe Șos. Olteniței.
D-nul președinte: dar vreau să ne spui în două cuvinte ce probleme ai întâmpinat la Sect 4. E nevoie să te sprijinim?
Dl consilier Virgil B: Nu, o să iau legătura cu cei de la PMB, am să fac toate demersurile către ei și o să prezint în ședința de consiliu. O să fac demersurile oficiale.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dna consilier Păun C: într-adevăr termenul de 5 ani este termenul limită până când trebuie să fie trecut în teren cu destinație forestieră. Cu toate acestea, terenul fiind neproductiv, este complet neprotejat și știm cu toții că acești puieți au fost vandalizați în trecut și este păcat de munca a peste 2500 de voluntari care au plantat 26.000 de puieți, care pot fi rași de pe suprafața pământului pentru că nu sunt păziți. Primăria și-a asumat că va păzi acest teren ceea ce nu se întâmplă în acest moment. Noi am venit cu această propunere să trecem din teren neproductiv în teren cu destinație forestieră și primăria are posibilitatea să înceapă demersurile. Este o recomandare a specialiștilor, dar care nu ne împiedică cu nimic, și așa nu avem pădure, copaci și este păcat să nu protejăm și puținul pe care îl avem, ne trezim peste 4 ani de zile că nu mai avem ce să protejăm că au fost ditruși între timp.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilerii Alianței USR-PLUS), 1 (una) abținere (Stan F) și 10 voturi împotrivă.

Punctul 5: Se dă citire documentației.

Are cuvântul d-nul consilier Turean: în regulamentul acestei comisii are printre altele și atribuții de expertiză tehnică dar comisia nu include nicio persoană care deține o astfel de expertiză. Am fi dorit ca din această comisie să facă parte și un reprezentant al poliției rutiere. Ni s-a comunicat că au refuzat invitația. Am cerut în data de 10 iunie studiul de trafic elaborat în anul 2018 și îl mai solicităm încă o dată.
În aceste condiții depunem 5 amendamente și vă rugăm să fie supuse la vot individual.
Se dă citire amendamentelor.
Se supune la vot:
-amendamentul 1: 8 voturi pentru (USR-PLUS) și 11 voturi împotrivă
-amendamentul 2: 8 voturi pentru (USR-PLUS) și 11 voturi împotrivă
-amendamentul 3: 8 voturi pentru (USR-PLUS) și 11 voturi împotrivă
-amendamentul 4: 8 voturi pentru (USR-PLUS) și 11 voturi împotrivă
-amendamentul 5: 8 voturi pentru (USR-PLUS) și 11 voturi împotrivă
Dna consilier Păun: de fiecare dată când se supune un proiect la vot noi ne justificăm votul și am dori să știm de ce se votează împotrivă.
Răspunde dl consilier Alexandru I: acest proiect a fost supus aprobării consiliului local în vederea unei simplificări a procedurilor în ceea ce privește nevoile orașului legate de sistematizare, ce ați cerut dvs. practic mărește birocrația. Ele oricum vor fi avizate de IPJ Ilfov.
Dl consilier Dumitrescu: Dacă citiți amendamentele, o să vedeți că nu dorim să le complicăm, dorim să le transparentizăm.
Se supune al vot proiectul: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii USR-PLUS).

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dna consilier Păun C: strategia aceasta conține un plan integrat de acțiuni din domeniul eficienței energetice sau în mai multe domenii, vizează toate domeniile din orașul Popești-Leordeni pt. creșterea eficienței energetice și este o condiție de accesare a fondurilor nerambursabile și permite analiza de situație plus obiective concrete pe 3-6 ani, indicatori și teme de acțiune.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR-PLUS), 4 voturi împotrivă (Alexandru I, Ștefanescu A, Mitran C, Târțău V) și 7 abțineri.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dl consilier Turean: ni se cere să votăm bugetul UTILPUB PREST SERV SRL pe 2021 fără să fi supus la vot raportul de activitate pe anul 2020 și rectificarea bugetară deși ele au fost validate de către Consiliul de Administrație încă din 11 martie. De asemenea, revenim cu solicitarea pe care au făcut-o și în 2 aprilie referitoare la activitatea societății pt. anumite documente privind patrimoniul deținut, organigrama și ștatul de funcții. La lucrările comisiei nr. 4 au fost aduse la cunoștință d-lui Viceprimar obiecțiile noastre față de buget și de activitate, voiam să știu dacă are ceva să ne comunice acum.
Dl Viceprimar Ștefănescu-în afară de ce v-a comunicat și dl director de la societate în comisie, altceva nu am să vă spun.
Dl consilier Dumitrescu: o precizare, în comisia de urbanism am înmânat raportul făcut de colegul meu d-lui viceprimar cu rugămintea să ne răspundă, ca să putem să votăm informat. Nu putem să votăm în necunoștință de cauză. L-am rugat și d-nul viceprimar să ni se răspundă la întrebări.
Răspunde dl Viceprimar: am primit întrebările care au ajuns la persoana responsabilă de la societate, care în aceeași zi, după ședința noastră, au avut întâlnirea și a fost prezent în comisia respectivă și s-au dat explicații.
Dl Președinte: îi rugăm foarte mult să răspundă la întrebările transmise în scris. Transmiteți și dumneavoastră.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR- PLUS).

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Are cuvântul dl consilier Doru V: am vrut doar să reamintesc că în decembrie am depus amendament pentru creșterea cuantumului la bursele de performanță și de merit. Ne bucurăm că s-au aprobat și că s-au găsit și fonduri.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Diverse.
Are cuvântul dl consilier Andrei N: am doar o întrebare pentru dna Margareta: când am fost la El Dorado să discutăm, au spus că vor trimite o ofertă scrisă.
Răspunde dna Ichim: a venit oferta și este repartizată la DADPP pentru a întocmi documentația spre a fi supusă votului consiliului local.
Dl Nistor: vă rog să ne puneți și nouă astăzi la dispoziție oferta.
Dna Ichim: o să transmit la DADPP solicitarea dumneavoastră.
Are cuvântul dl consilier Toader B: am doua puncte și o să încep prima dată legat de ședința de luna trecută, despre care vreau sa spun că nu a fost nicio ședință. Am discutat, unii peste alții, nu am lăsat pe alții să-și spună punctul de vedere. Am votat un proiect despre stoparea ”bullying în școli”, ar trebui să fim primii care dăm acest exemplu, rugămintea mea este să ne comportăm cât de poate de civilizat, că nu ne reprezentăm doar pe noi, cât și pe cetățenii orașului.
Al doilea punct este legat de situația care s-a produs în localitatea noastră, pe 17 mai - a luat foc acoperișul unui bloc de pe șos. Olteniței, și am constatat că sunt străzi unde nu încap mașinile de pompieri, nu sunt suficienți hidranți. M-am gândit să vin cu o propunere către Consiliul local să conștientizăm că avem o problemă și să apelăm la niște experți să facă o expertiză privind siguranța la incendii, cu accent pe accesul utilitarelor în zonele de locuit. Pe baza acestei expertize se poate stabili un buget, responsabili, putem să schimbăm situația. În același timp este vorba și de educare privind siguranța la incendii. Și vin cu propunerea să formăm o echipă mixtă de specialitate în cadrul Consiliului Local pentru perioadă determinată de timp, în care să pregătim acest program privind informarea, educarea legat de siguranța la incendii. în concluzie avem nevoie de o expertiză din care să reiasă care sunt punctele sensibile în localitate unde accesul utilitarelor nu pot interveni, unde nu exista, măcar cetățenii să știe, să preluăm recomandările acestei expertize și să implementăm recomandările expertizei.
Dl Ivănescu L: noi avem o situație reală a hidranților. Vă transmit și dumneavoastră situația.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat