Proces verbal

Încheiat azi 13.10.2022 ora 1030  cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 474/13.10.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 55537/13.10.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Popești-Leordeni cu Consiliul Județean Ilfov, Comuna Afumați, Oraș Chitila, Oraș Pantelimon, Oraș Voluntari pentru realizarea proiectului „Modernizare și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării-extindere în județul Ilfov” prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - Fondul local - Investiția 1.1.2. Mobilitatea Urbană verde - ITS/alte infrastructuri TIC și a cheltuielilor aferente proiectului și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 120 din 12.10.2022; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosar.

Se supune la vot procesului-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței