Proces verbal

Încheiat azi 9.06.2022, ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin dispoziția primarului nr. 253/03.06.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 31380/03.06.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE-LOCUINȚE COLECTIVE, COMERȚ, SERVICII CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Grădinița de vară în unitățile de învățământ selectate, în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov; inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2022 centralizat, inclusiv unitățile subordonate; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I); inițiator: Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și UAT Popești-Leordeni în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară „Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, AMENAJARE SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
  8. Proiect de hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali ai orașului Popești-Leordeni aleși pentru mandatul 2020-2024; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii cu următoarele proiecte:
(9) - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Ambulatoriu în oraș Popești-Leordeni, cu Funcțiune Medicală”; inițiator: Primar Petre Iacob;
(10) - privind aprobarea evenimentului „Explorăm, învățăm și ne jucăm - 2022”; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot suplimentarea: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 împotrivă (Consilierii Alianței USR- PLUS).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru și 1 abținere (Bogdan T)

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru și 1 abținere (Bogdan T)

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru și 1 abținere (Bogdan T)

Punctul 6: Domnul Ștefanescu A invocă aplicarea prev. art 228 CA și părăsește sala.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 8 împotrivă (Consilierii Alianței USR- PLUS).
Domnul Ștefanescu revine în sala de ședință.

Punctul 7: Domnul Mitran Constantin invocă aplicarea prev. art 228 CA și părăsește sala.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 8 împotrivă (Consilierii Alianței USR- PLUS).
Domnul Mitran C. revine în sală.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C.: noi nu suntem de acord cu vacanțele pe bani publici, aceleași cursuri pe care le facem la Băile Felix le putem face și aici la București sau Popești-Leordeni, astfel că plătim doar traningurile în sine, fără cazare și transport. Propunerea noastră de amendament este să se schimbe locația pentru București sau Popești-Leordeni.
Se supune la vot amendamentul: 8 voturi pentru (Consilierii Alianței USR-PLUS) și 11 abțineri.
Se supune la vot proiectul: 11 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (Consilierii Alianței USR-PLUS).

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru și 1 abținere (Bogdan T)

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru și 1 abținere (Bogdan T)

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței