Proces verbal

Încheiat azi 5.05.2023 ora 1000 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str. Leordeni nr.52, convocată prin dispoziția primarului nr. 187/05.05.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 24344/05.05.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind declararea imobilelor: De 539, De 651, De 551, De 541, având categoria de folosință drum, subcategoria drum de exploatare, situate în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, ca bunuri de uz și interes public local- inițiator Primar Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței