Proces verbal

Încheiat azi 4.01.2023 ora 1000cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția primarului nr. 619/29.12.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 71866/29.12.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPAȚII BIROURI, DEPOZITARE, GARAJE, AVÂND REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, ACCES, UTILITĂȚI” - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+2E+3R, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de asociere nr. 646/15.01.2007 - inițiator Grupului consilierilor locali ai partidului PRO România și ai Partidului Național Liberal.
  4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul anilor precedenți - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  6. (7) Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi.

Doamna consilier Păun C propune suplimentarea ordinii de zi cu: (6) proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Grădinița de vară în unitățile de învățământ selectate, în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov- inițiator Grupul consilierilor Alianței USR+ PLUS.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 8 voturi pentru (consilierii Alianței USR + PLUS) și 11 abțineri.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 19 voturi abținere.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 voturi pentru și 8 voturi abținere (consilierii Alianței USR + PLUS).

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Doamna consilier Oncuța E invocă prevederile art.228 C.A.
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 8 voturi abținere (consilierii Alianței USR + PLUS).
Doamna consilier Oncuța E revine în sală.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C : acest proiect este pentru a doua oară pe ordinea de zi, nefiind implementat. Nevoia există, ne dorim ca acest proiect să fie implementat și de succes și să se înțeleagă oportunitatea acestui proiect.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7:Diverse:
Solicitarea nr. 70694/22.12.2022 a d-lui Moldovan Ciprian privind ocuparea temporară a domeniului public - 1 m2 în parcul Dr. Fermei în perioada 01.01 - 31.12.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr. 70447/21.12.2022 a SC Flowers By Danisim SRL privind ocuparea temporară a domeniului public - 25 m2, șos. Olteniței nr. 51-55 în perioada 01.01 - 31.12.2023.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței