Proces verbal

Încheiat azi 3.06.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 240/28.05.2019, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și S.C. STIL AMBALAJ S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și RMC WATER MARKETING; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și EUROBUSINESS GROUP; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare strada Leordeni inclusiv Trama Stradală în oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Concesiune nr.8362 din 22.07.1999; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, ale orașului Popești-Leordeni, întocmite la 31.12.2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2019; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Domnul președinte de ședință Cazacu Silviu: întrucât sunt prezenți cetățeni ai orașului Popești-Leordeni care doresc să participe la ședință, propun acordarea unui timp de 2 minute pentru fiecare care dorește să se înscrie la cuvânt.

Se supune la vot: 18 voturi pentru și 1 (unu) împotrivă (Trancioveanu R).

Cei care doresc să ia cuvântul să se înscrie la doamna secretar.

Participă la ședință următorii cetățeni: Angheluță Bârsan Cecilia, Bazac Daniel, Dumitrescu Cristian, Horeanu Alexandru, Manda Cristian, Cuibări Andrei, Ștefanescu Adrian, Darie Ștefan, Eugen Bârsan, Grigore Dan, Dumitru Ciutescu, Dobrin Liviu, Bejan Mihaela, Doru Vasile, Alexandru Coreanu.

Se acordă cuvântul doamnei Angheluță: eu mi-am propus să vă întreb despre investițiile pentru învățământ din orașul Popești-Leordeni. Am remarcat că rostogoliți în fiecare an câte ceva și în fiecare an vă faceți bugetul construit pe niște propuneri, pe care noi nu le mai înțelegem, de exemplu grădinița (Transcom) care a fost și anul trecut în propunerea de buget.

Răspunde Florin Preda - administrator public: grădinița Transcom a fost prevăzută în bugetul de anul trecut pentru că o unitate administrativ-teritorială nu poate demara procedura de achiziție fără a avea sursa de finanțare asigurată. Anul trecut a fost prinsă în buget, anul trecut a avut loc procedura.

Doamna Angheluță: Anul trecut ați prevăzut 4,8 milioane, anul acesta aveți 8,6 milioane, ce s-a întâmplat cu milionul pe care am înțeles că îl aveți de la Consiliul Județean Ilfov special pentru construcția unei grădinițe.

Răspunde domnul Preda: milionul este în această sumă. Este un contract de finanțare și este în vigoare.

Doamna Angheluță: și ne spuneți că la această data aveți licitația finalizată?

Domnul Preda: așteptăm să termine copiii grădinița, să putem demola. Grădinița se va muta pe șoseaua Olteniței.

Doamna Angheluță: faceți un studiu de fezabilitate pentru un campus preuniversitar care prevede grădinițe, școală, liceu, aceasta va fi plus grădinița care o faceți?

Domnul Preda: este în plus față de studiile aprobate, vor avea locații diferite. Se va adresa zonei noi.

Doamna Angheluță: am văzut că anul trecut ați făcut un corp nou la liceul Radu Popescu și anul ăsta la fel.

Domnul Preda: nu, este lucrare în continuare.

Doamna Angheluță: putem să vedem pe ce s-au cheltuit 1,5 milioane lei?

Domnul Preda: nu s-au cheltuit, vedeți că este aceeași sumă, s-au reportat. Anul trecut a fost în procedură, iar anul acesta este în execuție.

Doamna Angheluță: în ceea ce privește materialele de curățenie pentru școli ați băgat 5,1 milioane lei, anul trecut ați avut 700 de mii lei.

Domnul Preda: nu sunt materiale de curățenie. Sunt cheltuieli materiale. In această sumă sunt prevăzute: închirierea containere pentru învățământ.

Domnul Nicolae Anton: dnule președinte, aprobarea bugetului este pe ordinea de zi, el oricum se va dezbate de noi consilierii pe capitole, e momentul doamnă să așteptați. Transmiteți solicitări în scris și veți primi răspuns.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 (una) abținere (Afronie Alin).

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 (una) abținere (Afronie A).

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Voicu C, Alexandru I, Afronie A, Niculae A, Radu I, Dogaru I).

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Ciotoianu Marian dă citire amendamentelor la proiectul de buget.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Are cuvântul domnul Florin Preda - administrator public: cheltuielile autorității executive (primărie) cap 51.01.03 - 88.598.111 lei finanțați din bugetul local.

 • cheltuiei funcționare finanțat integral din venituri proprii 683.000 lei;
 • cheltuieli funcționare finanțate din venituri proprii și subvenții: 2.488.640 lei;
 • cheltuieli funcționare finanțate din excedentul anului 2018: 1.900.370 lei;
 • cheltuieli dezvoltare finanțate din excedentul anului 2018: 90.805.729 lei.

Pe capitole:

 • cheltuieli autorități executive 51.01.03:
  • cheltuieli de personal: 14.453.000 lei;
  • bunuri și servicii: 6.565.394 lei;
  • cheltuieli de dezvoltare: 29.520.125 lei;
  • total: 50.863.519 lei.
  Se supune la vot, 17 voturi pentru și 2 împotrivă (Niculae A, Radu I).
 • alte servicii publice generale 54.00 servicii publice comunitare de evidența persoanei
  Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 (unu) împotrivă (Niculae A)
 • capitolul 54.10. (alegeri)
  Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 (unu) împotrivă (Niculae A)
 • capitolul 55.00 datoria publică și împrumuturi
  Se supune la vot, unanimitate de voturi pentru.
 • capitolul 61.00 - ordinea publică și siguranță națională
  Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 (unu) împotrivă (Niculae A)
 • capitolul 61.05 - protecție civilă
  Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
 • capitolul 65 - învățământ
  Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
 • capitolul 66.02 - sănătate.
  Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
 • capitol pentru cultură, recreere, religie 67.00.
  Se supune la vot, 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Voicu C, Alexandru I, Afronie A, Niculae A, Radu I)
 • capitolul asistență socială 68.00.
  Se supune la vot, 17 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Voicu C și Alexandru I)
 • capitolul servicii și dezvoltare publică.
  Se supune la vot, unanimitate voturi pentru, capitolul protecția mediului 74.00. Se supune la vot: 16 voturi pentru și 3 împotrivă (Voicu C, Alexandru I, Niculae A)
 • salubritate și gestiunea deșeurilor.
  Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1 (una) abținere (Dogaru I)
 • transporturi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru acțiuni economice.
  Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot proiectul bugetului general consolidat (cu amendamentele și anexele) pe anul 2019, 16 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Voicu C, Alexandru I și Niculae A).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta