Anunț privind declararea și înscrierea datelor în Registrul Agricol

Declararea și înscrierea datelor în Registrul Agricol de către toți deținătorii de terenuri, animale și păsări:

  1. Gospodării ale populației cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, care dețin terenuri agricole sau silvice, precum și cele care dețin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline, păsări și familii de albine;
  2. Persoane fizice cu domiciliul în alte localități, care dețin terenuri, animale, păsări și/sau construcții pe raza orașului Popești-Leordeni;
  3. Unități cu personalitate juridică cu sediu în orașul Popești-Leordeni (societăți comerciale, societăți/asociații agricole, unități de învățământ, sănătate. culte, industrie, transport, construcții, administrație publică etc., cu excepția unităților aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiției și Serviciu: Român de Informații, care dețin terenuri, animale, păsări și/sau construcții pe raza orașului;
  4. Unități cu personalitate juridică cu sediul în altă localitate, care dețin terenuri, animale, păsări și/sau construcții pe raza orașului Popești -Leordeni.

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol, ale Normelor Tehnice privind modul de completare a Registrului agricol pentru perioada 2015/2019, aprobate prin Ordinul Comun nr. 734/480/1003/3727/2015 și ale Hotărârii Guvernului nr. 218/2015 categoriile mai sus menționate au obligația a declara datele privind terenurile agricole sau silvice, animale, păsările și familiile de albine care le dețin, în vederea înscrierii în registrul agricol al orașului Popești — Leordeni, la următoarele termene:

  1. 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin , ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
  2. 1 -31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termene prevăzute mai sus menționate, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea corespunzătoare la rubrica semnătura declaratului.