Proiect din data
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 15.000 lei pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 139 din 12.10.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Inițial de venituri cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2024
Proiect de hotărâre privind deblocarea și aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat Ia încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 și al anului 2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Ilfov, în calitate de Partener 1, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Orașul Popești-Leordeni (Lider) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov (Partener 2), în vederea implementării proiectului "Construire ambulatoriu în orașul Popești-Leordeni, cu funcțiune medicală", finanțat prin Programul Sănătate, Apelul de proiecte numărul 6223/27.12.2023
Proiect de hotărâre privind declararea imobilului în suprafață de 102438 mp situat în orașul Popești-Leordeni județul Ilfov, T4, P126, P128, P129,P 130 ca bun de uz și interes public local
Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni
Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de venit minim de incluziune au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni Județul Ilfov , pentru anul 2024
Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 59, art. 60, alin. (3), (4), art. 62, art. 63 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 196/2016, modificată și completată de Legea nr. 158/2021