Proiect din data
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 30.09.2023 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Inter comunitară pentru ...
Proiect de hotărâre pentru aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 110/21.09.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al Orașului Popești-Leordeni și a Regulamentului Local de Urbanism
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de supraveghere video pentru siguranța cetățenilor în orașul Popești-Leordeni”
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+5ER, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE SI UTILITĂȚI”
Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune încheiate cu cabinetele medicale de medicina de familie
Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări oferite de SC Zuzu Exim Constructions SRL, în valoare de 1700 lei, destinate elevilor preșcolari din orașul Popești-Leordeni