Certificate de Urbanism eliberate în anul 2022

Luna Ianuarie 2022

Publicat în data de 15.02.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
1/10.01.2022SC CONSTRUCTMOB SERVICII MANAGEMENT SRLSPLAIUL UNIRII NR.1CNC 127956CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE SI VOPSIRE MOBILIER,AMENAJARE INCINTA,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
2/10.01.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC PADO GROUP INFRASTUCTURES PT. SC JUMBO EC R SRLSOS.OLTENITEI NR.249 CNC 127397 CF 127397REALIZARE RACORD SI PRM GAZE NATURALE PT. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A LOCULUI DE CONSUM JUMBO EC R SRL DIN SOS.OLTENITEI NR.249C
3/10.01.2022SC BLUE PLANET SERVICESSTR.INDUSTRIEI NR.46NC 2752 CF 106012INFORMARE
4/10.01.2022SC BLUE PLANET SERVICESSTR.INDUSTRIEI NR.37NC 106011 CF 106011INFORMARE
5/10.01.2022/STR.LAURENTIU RAICIU T54/2-P15/3NC 3540 CF 105070INFORMARE
6/14.01.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SA SAM PROIECT GRUP SRLSTR.ORIZONTULUI NR.58NC 124823 CF 124823EXTINDERE SI BRANSAMENT LA CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
7/14.01.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC IRIGC IMPEX SRLSOS.OLTENITEI NR.374A,C1,LOCUINTA 2NC 127636 127635 C1-U2,CF 127636BRANSAMENT GAZE NATURALE
8/14.01.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE PT.SC STAFF ART SRLSTR.BIRUINTEI NR.33ANC 126755 CF 126755BRANSAMENT GAZE NATURALE
9/14.01.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC AMETECH SYSTEM SRL PT SC CEL CONSTRUCT REZIDENT SRLSTR.RASARITULUI NR.80NC 127886 CF 127886EXTINDERE CONDUCTA SI 12 BRANSAMENTE GAZE NATURALE
10/14.01.2022/STR.MECANIZARII ,T25-P522/1/7NC 110715 CF 110715INFORMARE
11/14.01.2022SC ENDEAVOR PROPERTY DEVELOPMENT SRLT1-P A 30/1/1/1 SI A 30/1/2/1NC 121135 CF 121135INFORMARE
12/17.01.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC AMETECH SYSTEM SRL PT. SC COLY TRANS SRLSTR.SECERISULUI NR.4NC 3856 CF 105851EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
13/17.01.2022/STR.ORIZONTULUI NR.66ENC 121116 CF 121116OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -DEZMEMBRARE TEREN 3 LOTURI
14/17.01.2022/STR.ORIZONTULUI NR.66FNC 121117 CF 121117OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -DEZMEMBRARE TEREN 3 LOTURI
15/17.01.2022/STR.ORIZONTULUI NR.66DNC 121115 CF 121115OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -DEZMEMBRARE TEREN 3 LOTURI
16/17.01.2022SC NIVA RESIDENCE SRLSTR.ECLIPSEI NR.88NC 115207CONSTRUIRE IMOBIL S+P2E+E3R-LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
17/19.01.2022/STR.APUSULUI T55/4-P58 SI 59NC 105313 CF 105315OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-ALIPIRE 2 LOTURI
18/19.01.2022/STR.DR.FERMEI NR.51NC 105848EXTINDERE PE ORIZONTALA LOCUINTA UNIFAMILIALA,SUPRAETAJARE GARAJ,MODIFICARI FATADE SI ACOPERIS
19/20.01.2022SC ANDREAS ESTETIQUE CENTER SRLSTR.SOLSTITIULUI NR.15,BL.1,SP.COM.1NC 121184AMPLASARE PANOURI DE AFISAJ SI RECLAME
20/20.01.2022/STR.CAZANESTI NR.36NC 121776,108333OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-ALIPIRE 2 LOTURI
21/20.01.2022/DE 508 T23-P507/1,LOT 4,5,6NC 2581/4,2581/5,2581/6OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-ALIPIRE 3 LOTURI
22/21.01.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR.ORIZONTULUI NR.66D,CASA 2NC 121115 CF 121115BRANSAMENT GAZE NATURALE
23/21.01.2022/SOS.OLTENITEI NR.13KNC 116912-C1-U1ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CF.ATR.087628421/2021
24/21.01.2022/STR.OITUZ NR.8NNC 127502AMPLASARE PERGOLA(TERASA-FARA FUNDATIE) CARE SA DESERVEASCA SPATIU COMERCIAL NR.1 SI NR.2
25/21.01.2022/STR.SOLSTITIULUI,T55/6-P33-36NC 116003,107251,104900,125165OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-ALIPIRE 4 LOTURI
26/25.01.2022ALEMARA CONSSTR.FERMEI NR.73FNC 123774OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -DEZMEMBRARE TEREN 11 LOTURI
27/25.01.2022/STR.TABEREI NR.3NC 107073OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -DEZMEMBRARE TEREN 3 LOTURI
28/25.01.2022SC BRICK & STONE SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 125113,125124OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-ALIPIRE 2 LOTURI
29/25.01.2022/STR.ECLIPSEI T54/7-P3,LOT 2/2NC 105462 CF 105462INFORMARE
30/25.01.2022/STR.FAGULUI NR.30NC 6475 CF 110765INFORMARE
31/25.01.2022/STR.CONSTANTIN VACARESCUNC 106537 CF 106537IMPREJMUIRE TEREN
32/26.01.2022/STR.POPESTI ROMANI,T6-T87NC 1556 CF 112970INFORMARE
33/26.01.2022/SOS.OLTENITEI NR.157NC 2313CONSOLIDARE RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI MANSARDARE PARTIALA CORP C1
34/
35/27.01.2022/STR.BIRUINTEI T55/7-P19,20 LOT 8NC 101212 CF 101212OPERATIUNI NOTARIALE-INFORMARE
36/27.01.2022SC MOJITO CAFETERIA SRLSOS.OLTENITEI NR.51NC 101250AMPLASARE CONSTRUCTIE MODULARA CU FUNCTIUNEA DE CAFENEA
37/27.01.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSOS.OLTENITEI NR.13 K BISNC 114410 CF 114410BRANSAMENT GAZE NATURALE
38/28.01.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR.ORIZONTULUI NR.66E,T4/3-P18,LOT 6NC 121116 CF 121116ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CF.FS.NR.07815561/2021
39/28.01.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR.ORIZONTULUI NR.66F,T4/3-P18,LOT 7NC 121117 CF 121117ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CF.FS.NR.07815840/2021
40/31.01.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PRIN SC BEST ELECTROPROIECT SRL PT. SC EVO ABB CONSTRUCT SRLSTR.LIVEZI NR.9NC 129617 CF 129617EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT ELECTRIC CF.FS.NR.09131806/2021
41/31.01.2022SC TOP FURNITURE&BUILDING DESIGN SRLSOS.OLTENITEI NR.21BNC 128383 CF 128383AMPLASARE BANNERE PUBLICITARE SI DOUA CASETE LUMINOASE
42/31.01.2022SC QUALITY MEDICAL TEAMSOS.OLTENITEI NR.66NC 129091 CF 129091AMPLASARE BANNER RECLAMA SI LITERE VOLUMETRICE
43/31.01.2022ADMINISTRARE ACTIVE S 3SPLAIUL UNIRII NR.15NC 123678 CF 123678ELABORARE PUZ-SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN HALA P+1E IN CENTRU SOCIAL PT. PERSOANE CU DEZABILITATI
44/31.01.2022SC TOPALIS ENGINEERING SRL PT SC LIDL ROMANIA SCSSOS.OLTENITEI NR.17NC 113898 CF 113898AMPLASARE CONTAINER PREFABRICAT PT. COLECTARE DESEURI RECICLABILE,AMPLASARE RASTEL CARUCIOARE SI ORGANIZARE SANTIER
Luna Februarie 2022

Publicat în data de 30.03.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
45/01.02.2022/STR.SF.AGNES,T52/6-P35 SI 36NC 129597 CF 129597CONSTRUIRE UN IMOBIL CU FUNCTIUNE DE BIROURI,LOCUINTE SI GARAJ CU REGIM DE INALTIME P+1E PARTIAL,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
46/01.02.2022SC ELANTIS COURIER SRLSOS.OLTENITEI,T14-P233/18NC 103173 CF 103173INFORMARE
47/01.02.2022SC ELANTIS COURIER SRLSOS.OLTENITEI,T14-P233/17/1NC 103173 CF 103173INFORMARE
48/02.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR.BIRUINTEI NR.124NC 117983 CF 117983ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CF FS 09152620/2022
49/02.02.2022SC S.I.E.P.C.O.F.A.R.SASOS.OLTENITEI NR.18E,AP.2NC 113221-C1-U30 CF 113221-C1-U30AMPLASARE FIRMA SI CASETA LUMINOASA
50/02.02.2022/STR.SF.IOAN NR.33 (T2/5-P12)NC 114858 CF 114858INFORMARE
51/02.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR.OITUZ NR.8 ONC 103560 CF 103560ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CF FS 09142572/2022
52/02.02.2022/STR.RASARITULUI ,F.N T4/4-P6/1,6/2,LOT 1,LOT 2,LOT 3NC 129275 CF 129275OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE DEZMEMBRARE TEREN 3 LOTURI
53/03.02.2022SC MS CONS OFFICE SRLSTR.RASARITULUI NR.7,T4/3-P4NC 104915-TEREN 104915-C1 LOCUINTACONSTRUIRE LOCUINTA P+M,MODIFICARE IMPREJMUIRE
54/03.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR.BIRUINTEI NR.69DNC 121330 CF 121330BRANSAMENT ELECTRIC SUBTERAN CF ATR.08636682/2022
55/03.02.2022MERA CONCEPT SRLSTR.ALEXANDRU CONDURATUNR.5NC 117983 CF 117983SUPRAETAJARE IMOBIL LOC.COL. P+4E,RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE,MODIFICARI FATADE,SCHIMBARE DESTINATIE LA P DIN SP.LOC. IN SP.COMERCIAL -P+5E
56/03.02.2022/SOS.OLTENITEI NR.157
57/03.02.2022/STR.RASARITULUI NR.64ANC 100813 CF 100813OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -ALIPIRE 2 LOTURI
58/03.02.2022SC LEMON BISTRO FOODSTR.DR.FERMEI NR.14NC 108204 CF 108204LUCRARI DE CONSTRUCTII EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE CONF.P-V NR.248/2021 SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SP.COM. IN LOCUINTA
59/07.02.2022SC CENTRAL EASTERN REALSOS.OLTENITEI NR.181NC 127728 CF 127728INFORMARE
60/07.02.2022SC CENTRAL EASTERN REALSOS.OLTENITEI NR.181NC 127725 CF 127725INFORMARE
61/07.02.2022/STR.DOMNITA BALASA NR.58NC 125204 CF 125204INFORMARE
62/07.02.2022/DE 859,T19/4-P58,LOT 1 SI P59NC 128049 127818 CF 128049 127818OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-ALIPIRE 2 LOTURI
63/07.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC ELECTROCONS GROUPSOS.OLTENITEI NR.20NC 120827 CF 120827ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. FS 0905368/2021
64/07.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC ELECTROCONS GROUPSTR.SF.AGNES NR.19NC 127804 CF 127804ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. FS 08831747/2021
65/07.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC ELECTROCONS GROUPSTR.LEORDENI NR.161 BISNC 127855 CF 127855ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. FS 08958072/2021
66/07.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC ELECTROCONS GROUPSTR.SOLSTITIULUI NR.55-59NC 124172 CF 124172ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. FS 08959410/2021
67/07.02.2022SC SILFLOR &MOVE IMPEX SRLT4-P108NC 104695 CF 104695AMENAJARE PEISAGISTICA ,SISTEMATIZARE VERTICALA SI PLANTATII DECORATIVE TEREN CU NC 104695
68/11.02.2022/SOS.OLTENITEI NR.71-73NC 129181 128887OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-ALIPIRE 2 LOTURI
69/11.02.2022SC MEDIAPRESS SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 125620SCHIMBAREA SOLUTIILOR TEHNICE DIN PROIECT PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTR. PT. HALA P+1Ep CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE SI BIROURI AUTORIZAT CU AC 148/2021 PRIN MODIFICAREA AMPLASAMENTULUI
70/14.02.2022/INT.VIILOR NR.54NC 127955 113992OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -ALIPIRE 2 LOTURI
71/14.02.2022/STR.CRIVATULUI,T4/4-P6/1,6/2,LOT1 SI LOT 2NC 129273INFORMARE
72/14.02.2022/STR.RASARITULUI F.N,T4/5-P46NC 125659,126647,126648,126649,126629,126630,126631INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE/CUPLATE /INSIRUITE CU REGIM DE INALTIME P+2E,AMENAJARE INCINTA,PARCAJE AUTO,CIRCULATII AUTO SI PIETONALE,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
73/14.02.2022SC CIBOTRANS LOGISTIC SRLSTR.CONSTANTIN VACARESCU NR.36(CV143-P4718/3,4718/4,4718/5)NC 4664 CF 106970AMPLASARE CONTAINERE PREFABRICATE FARA FUNDATII,FARA UTILITATI
74/15.02.2022/STR.MIRASLAU T53/7-P10 SI P11NC 5045/1,5045/20,6074OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ALIPIRE TEREN 21 LOTURI
75/15.02.2022SC TRONARU CONSTRUCT SRLSTR.ALEXANDRU CONDURATU NR.24NC 127921OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE DEZMEMBRARE TEREN 25 LOTURI
76/15.02.2022U.A.T. POPESTI LEORDENISTR.FAGULUI SI STR.AMURGULUI/LUCRARII DE REPARATII SI MODERNIZARE LA INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER-AMENAJARE TRECERI DE PIETONI DENIVELATE-IN ORASUL P-L,STR.AMURGULUI SI STR.FAGULUI
77/15.02.2022/SOS.OLTENITEI NR.181 S BISCF 129612 NC 129612CONSOLIDARE 2 HALE PARTER,DESFIINTARE PARTIALA ,RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE,MODIFICARI FATADE
78/15.02.2022/STR.BATERIEI NR.107NC 1058/1 CF 129831CONSTRUIRE LOCUINTE P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
79/15.02.2022SC TOP LINE PROFESIONAL SRLSOS.OLTENITEI NR.27ANC 111942 CF 111942DESFIINTARE HALA SP+P CONSTRUIRE HALA SP+P+E SI ORGANIZARE SANTIER
80/16.02.2022SC ENDEAVOR PROPERTY DEVELOPMENT SRLSTR.SPL.UNIRII NR.69-69ANC 121135 CF 121135CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI,SHOWROOM,SPATII COMERCIALE,SERVICII,CABINA POARTA,TOTEM,ACCES AUTO SI CIRCULATII INTERIOARE,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
81/21.02.2022/STR.SCOLII NR.97,T52/6-P66NC 1968IMPREJMUIRE TEREN
82/21.02.2022/DR.FERMEI NR.110CF 111288 NC 111288OPERATIUNI CADASTRALE-DEZMEMBRARE 4 LOTURI
83/21.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SCELECTROCONS GROUPSTR.BIRUINTEI NR.33GNC 127705 CF 127705ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. FS 08960861/2021
84/21.02.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SCELECTROCONS GROUPSTR.BIRUINTEI NR.33HNC 127612 CF 127612ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. FS 08957712/2021
85/21.02.2022/STR.CRINULUI NR.4NC 122408 CF 122408OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE DEZMEMBRARE TEREN IN 3 LOTURI
86/21.02.2022/STR.PAVLICHIENI NR.68(T55/2-P18,LOT 1A)NC 113966 CF 113966CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
87/22.02.2022SC D-G CREANGA RESIDENCE SRLSTR.DR.FERMEI NR.129ANC 105713,125603,125796,105713-C1OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,ALIPIRE 3 LOTURI
88/22.02.2022SC SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI NR.33GNC 127705 CF 117705SUPRAETAJARE 3 CLADIRI P+2E+M,RECOMPARTIMENTARI,MODIFICARI FATADE,REZULTAND P+3E+M
89/22.02.2022SC GREEN &YELLOW DEVELOPMENT SRL,SC DNS SUD INVEST SRL,SC CRYMAR DE ZVOLT SRLSTR.BIRUINTEI NR.33HNC 127612 CF 127612SUPRAETAJARE 3 CLADIRI P+2E+M,RECOMPARTIMENTARI,MODIFICARI FATADE,REZULTAND P+3E+M
90/22.02.2022TENCUIELI SI FINISARI SRL,ESCU PHARM SRL,ALFA NET CONSTRUCT SRL,DAR FIN CONSTRUCT SRLSTR.SOLSTITIULUI NR.55-59NC 124172 CF 124172SUPRAETAJARE CLADIRE LOCUINTE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER S+P+4E+E5R,RECOMPARTIMENTARI,MODIFICARI FATADE,REZULTAND S+P+5E+E6R
91/22.02.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. SC FREE SENSES SRLSTR.ORIZONTULUI NR.110NC 114537 CF 114537EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT ELECTRIC CONFORM ATR. NR.09211516/20.01.2022
92/22.02.2022SC STAR FOODS E.M SRLSTR.TABEREI NR.2NC 129605 CF 129605EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA CU UN CORP NOUP/P+2E(Hmax=15,00m),AMENAJARE INCINTA(PARCARE,SPATII VERZI,ANEXE,BAZIN RETENTIE,REZERVOR HIDRANTI,CAMERA POMPE),ORGANIZARE DE SANTIER
93/23.02.2022U.A.T. POPESTI LEORDENISTR.SCOLII NR.2NC 117633 CF 117633ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL ADMINISTRATIV
94/23.02.2022/STR.RASARITULUI,F.N,T4/4-P6/1 SI P6/2NC 129273 129274 CF 129273 129274OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -ALIPIRE TEREN 2 LOTURI
95/23.02.2022/T20/3-P8NC 393 CF 393INFORMARE
96/24.02.2022/STR.GAROAFELOR NR.7,LOT 2NC 129828 CF 129828INFORMARE
97/25.02.2022/STR.SF.CRUCE NR.10NC 109429 CF 109429CONSTRUIRE 2 CORPURI CLADIRE(C1 SI C2)LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E,ORGANIZARE DE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
98/25.02.2022SC TRANSPARENT DESIGN SRLSOS.OLTENITEI NR.208NC 101180 101180-C1EXTINDERE HALA PRODUCTIE EXISTENTA CORP C1,CONSTRUIRE 3 HALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE,ANEXE,BAZIN VIDANJABIL,PUT FORAT,PARCARE ACOPERITA SI STATIE INCARCARE AUTO SI CLADIRI ANEXE -EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE -CF.P-V DE CONSTATARE SI SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR SERIA S.D.C.F.I NR.268/18.02.2022
99/25.02.2022/STR.SF.CRUCE NR.8NC 110705 CF 110705CONSTRUIRE 2 CORPURI CLADIRE(C1 SI C2)LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+2E,ORGANIZARE DE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
100/25.02.2022/STR.POGOANELOR NR.15ANC 110397 CF 110397EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA SP+P+1E PE ORIZONTALA CU SP.COMERCIAL PARTER SI REFACERE IMPREJMUIRE STRADALA
101/25.02.2022/SOS.OLTENITEI T24-P516/5NC 129788CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER,SPALATORIE AUTO,CLADIRE BIROURI P+1E,AMENAJARE INCINTA,PARCARE,CABINA POARTA,POST TRAFO,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
102/25.02.2022/STR.ECLIPSEI NR.25,BL.C1,SP.COM.1NC 129598 C1-U1 CF 129598 C1-U1SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN SPATIU LOCUIBIL
103/25.02.2022/STR.DR.FERMEI NR.33 BISNC 127550 CF 127550-C1MODIFICARI FATADE(AMPLASARE BALCOANE) LA IMOBILUL P+1E+M LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER,REFACERE ACCES SPATIU COMERCIAL EXISTENT,DESFIINTARE PARTIALA IMPREJMUIRE LA STRADA
104/25.02.2022/STR.DR.FERMEI NR.33 BISNC 127549 CF 127549-C1EXTINDERE PARTIALA PE VERTICALA LOCUINTA SP+P+1E PARTIAL,RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA,DESFIINTARE SUBSOL PARTIAL EXISTENT,REZULTAND LOCUINTA P+1E
105/25.02.2022SC JUMP&HAPPY SRLSOS.OLTENITEI NR.11NC 120751 CF 120751AMPLASARE ANSAMBLURI MODULARE PENTRU LOC DE JOACA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
106/28.02.2022/SPLAIUL UNIRII,LOT 2,T3-P71,LOT 3,LOT 2,LOT 2,LOT 2NC 120663 CF 120663OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,DEZMEMBRARE TEREN IN 3 LOTURI SI CONSTITUIRE DREPT DE SERVITUTE
107/28.02.2022/SOS.OLTENITEI NR.22NC 102901 CF 102901INFORMARE
108/28.02.2022SC QUBBE CONSTRUCTION INVESTMENT SRLSPL.UNIRII T3/2-P67/1,LOT 2/2/1NC 120744 CF 120744INFORMARE
109/28.02.2022/T53/7-P50,LOT 2aNC 127592 CF 127592INFORMARE
110/28.02.2022/T53/7-P50,LOT 1NC 127801 CF 127801INFORMARE
111/28.02.2022/T53/7-P50,LOT 2bNC 127591 CF 127591INFORMARE
112/28.02.2022/STR.DR.FERMEI NR.101NC 117005-C1-U2RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CABINET MEDICAL SI FARMACIE IN SPATII PENTRU INVATAMANT
113/28.02.2022SC ORHIDEEA BLUE INVESTSTR.BIRUINTEI NR.49,BL.C11,SC. 1,SP. COM. NR.2NC 124126-C1-U2RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN CABINET MEDICAL
114/28.02.2022BOGAN DEVELOPMENT PROPERTY SRLSTR.AMURGULUI NR.23BNC 129138-C1-UISCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN SPATIU ADMINISTRATIV IN SPATIU COMERCIAL
Luna Martie 2022

Publicat în data de 27.04.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
115/01.03.2022/STR.AMURGULUI NR.39G (T54/5-P20,21,22,23,23/1,24,25,LOT 4/4)NC 107206CONSTRUIRE IMOBIL P+2E LOCUINTE COLECTIVE ,ORGANIZARE DE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
116/01.03.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR.LEORDENI NR.149 BNC 111558 CF 111558EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
117/01.03.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR.PAVLICHIENI NR.52,C3NC 127395 CF 127395BRANSAMENT GAZE NATURALE
118/01.03.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR.PAVLICHIENI NR.52,C2NC 127395 CF 127395BRANSAMENT GAZE NATURALE
119/01.03.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR.PAVLICHIENI NR.52,C4NC 127395 CF 127395BRANSAMENT GAZE NATURALE
120/01.03.2022SC EVO ABB CONSTRUCT SRLSTR.LIVEZI NR.9NC 129617 CF 129617SUPRAETAJARE IMOBIL P+3E LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER,REZULTAND IMOBIL P+3E+E4R,RECOMPARTIMENTARI ,MOD.FATADE,SCHIMBARE DE DESTINATIE PARTER DIN SPATII COMERCIALE IN SPATII BIROURI,MODIFICARE SOLUTIE CIRCULATII IN INCINTA,CF.LEGII 50/1991,ART.2,ALIN(4),PCT.a
121/01.03.2022/STR.UNIRII NR.2NC 127597 109301OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ALIPIRE 2 LOTURI
122/01.03.2022/T16/1-P7NC 129666 CF 129666INFORMARE
123/07.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC PALM RESIDENCE SRLSOS.OLTENITEI NR.20 (SC.1 SI SC.2)NC 120827 CF 120827EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
124/07.03.2022U.A.T. POPESTI-LEORDENISTR.LEORDENI ,F.N,PAVEL CEAMUR NR.2,STR.SCOLII NR.2,SOS.OLTENITEI NR.181,DR.FERMEI NR.91FNC 117823,105492,117633,100794,125733AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE -INFRASTUCTURA PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLVANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC
125/07.03.2022U.A.T. POPESTI-LEORDENISTR.GREACA NR.2-4NC 129958CONSTRUIRE AMBULATORIU CU FUNCTIUNE MEDICALA
126/07.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC TENCUIELI SI FINISARISTR.SOLSTITIULUI NR.55-59,SC.A SI SC.BNC 124172EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
127/07.03.2022DELTA PRO EXPERT SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 113736,103534OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ALIPIRE 2 LOTURI
128/07.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC MASTERGAZ SRL PT. SC BROOK BUILDING DEVELOPMENT SRLSTR.CHEIUL DAMBOVITEI NR.22,SC. 1SI 2NC 129271EXTINDERE CONDUCTA SI DOUA BRANSAMENTE GAZE NATURALE
129/07.03.2022/STR.GOLESTI NR.37NC 125575DESFIINTARE CORP C4(ANEXA PARTER),DESFIINTARE PARTIALA CORP C1(LOCUINTA PARTER) SI EXTINDERE PE ORIZONTALA SI VERTICALA CORP C1,REZULTAND LOCUINTA P+1E
130/07.03.2022/STR.MIRASLAU T53/7-P51NC 127552INFORMARE
131/07.03.2022SC ROSTEEL SOLUTIONS SRLSTR.BIRUINTEINC 129937OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE DEZMEMBRARE TEREN 13 LOTURI
132/07.03.2022SC CROMIX CONSULT SRLSTR.BIRUINTEI NR.25(T55/7-P40 SI P40/1)NC 119610SUPRAETAJARE ANSAMBLU FORMAT DIN 3 CORPURI FIECARE CU CATE 2 TRONSOANE CU REGIM DE INALTIME DsParcaj+P+4E+5ERetras -CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE SI 1 SP.ADMINISTRATIV LA PARTER,REZULTAND IMOBIL DsParcaj+P+6E,MODIFICARI FATADE -CF. LEGII 50/1991,ART.2,ALIN(4),PCT a
133/08.03.2022/STR.SOLSTITIULUI F.N,T55/6-P12-16NC 6008/2 CF 110105INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE Ds+P+4E+E5R CU SPATIU COMERCIAL,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
134/08.03.2022/STR.LEORDENI NR.86ANC 107794IMPREJMUIRE TEREN
135/08.03.2022/SOS.OLTENITEI NR.18ANC 127888 125263IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN SI ALIPIRE LOTURI
136/08.03.2022/T23-P507/5NC 126809 CF 126809CONSTRUIRE 3 HALE,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
137/08.03.2022/T23-P507/5NC 126810 CF 126810CONSTRUIRE 3 HALE,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
138/08.03.2022/STR.CAZANESTI NR.19NC 847 CF 124944DESFIINTARE CONSTRUCTUE C2(GARAJ),CONSTRUIRE ANEXA(MAGAZIE) P, REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADA
139/08.03.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC SIMCO IMPEX SRLSTR.TABEREI NR.94,BL.C4,AP.32NC 1730/1/3/1/2 CF 14601ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONFORM ATR 0809736/2021
140/08.03.2022/STR.SF.VOIEVOZI NR.18NC 125707OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,DEZMEMBRARE TEREN IN 13 LOTURI
141/08.03.2022/SOS.OLTENITEI ,F.N,T14-P233/20NC 1757INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALA DEPOZITARE,AMENAJARE INCINTA ,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
142/09.03.2022/STR.BIRUINTEI ,F.N, T55/7-P43NC 123787INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+E5R,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
143/09.03.2022SC MAGIC GAMES AB SRLSTR.AMURGULUI NR.34NC 116736-C1AMPLASARE FIRME LUMINOASE
144/10.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.SF.VOIEVOZI NR.8,C1NC 125707BRANSAMENT GAZE NATURALE
145/10.03.2022/STR.HELESTEULUI NR.3B(FOSTA LEORDENI NR.141 B)NC 105391IMPREJMUIRE TEREN
146/10.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC ANDY REZIDENTIAL CONSTRUCT SRLSTR.SOLSTITIULUI NR.47,SC.1,SC.2 SI SC.3NC 11113EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
147/10.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.RASARITULUI NR.85BNC 2423/5/3EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
148/14.03.2022SC TRANSPARENT DESIGN SRLSOS.OLTENITEI ,T14-P233/22/1NC 100390INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALA DEPOZITARE,PRODUCTIE P+1E,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
149/15.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.PLOPULUI NR.1 BIS,CASA 2NC 129021BRANSAMENT GAZE NATURALE
150/15.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.ORIZONTULUI NR.66E,CASA 2NC 129915BRANSAMENT GAZE NATURALE
151/15.03.2022SC LANDSCAPE PROPERTY SRLSOS.OLTENITEI NR.374RNC 102136CONSTRUIRE 2 LOCUINTE INDIVIDUALE CUPLATE P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
152/15.03.2022SC ZIGZAG ONLINE SRLSOS.OLTENITEI NR.374 KNC 102133CONSTRUIRE 2 LOCUINTE INDIVIDUALE CUPLATE P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
153/16.03.2022/STR.CRIVATULUI NR.17,T4/4-P5,LOT ANC 105479CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE,UTILITATI SI ORGANIZARE SANTIER
154/17.03.2022/SOS.OLTENITEI NR.116NC 126757-C1-U2SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL
155/21.03.2022SC STAR FOODS E.M. SRLSTR.TABEREI NR.2NC 129605SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CONSTRUCTII EXISTENTE RH MAX P+2E(Hmax=39,00m),AMENAJARE INCINTA(PARCARE,SPATII VERZI,ANEXE,STATIE EPURARE,BAZIN RETENTIE,REZERVOR HIDRANTI,CAMERE POMPE) ORGANIZARE DE SANTIER SI UTILITATI PROMOVARE PUZ
156/22.03.2022/STR.BIRUINTEI T55/7-P19,20 LOT 18NC 128738 CF 128738INFORMARE
157/22.03.2022SC AGROPOL POPESTI-LEORDENISOS.OLTENITEI NR.216NC 128035INFORMARE
158/22.03.2022/STR.SF.AGNES NR.194NC 129891 CF 129891DESFIINTARE SPATIU COMERCIAL (HALA METALICA P )
159/22.03.2022SC ENGIE ROMANIA SASTR.SF.AGNES NR.34CNC 112538 CF 112538BRANSAMENT GAZE NATURALE
160/22.03.2022/STR.BIRUINTEI F.N,T55/7-P17,LOT 2NC 109597 CF 109597IMPREJMUIRE TEREN
161/22.03.2022SC ENGIE ROMANIA SASTR.ORIZONTULUI NR.66F CASA 1NC 129912 CF 129912BRANSAMENT GAZE NATURALE
162/22.03.2022SC ENGIE ROMANIA SASOS.OLTENITEI NR.376NC 102921 CF 102921BRANSAMENT GAZE NATURALE
163/23.03.2022SC ENGIE ROMANIA SASTR.OITUZ NR.56BNC 1660/1/3 CF 107384BRANSAMENT GAZE NATURALE
164/23.03.2022/STR.BATERIEI NR.107NC 1058/1 CF 129831CONSTRUIRE LOCUINTA SP+P+1E ,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
165/23.03.2022SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTIONS SRLCHEIUL DAMBOVITEI T1-P30/1/3/42,LOT 1 SI LOT 2NC 106515 CF 106515ALIPIRE 3 LOTURI
166/23.03.2022SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTIONS SRLCHEIUL DAMBOVITEI T1-P30/1/1/25NC 105051 CF 105051ALIPIRE 2 LOTURI
167/23.03.2022/STR.MERILOR NR.4NC 102091 CF 102091DEZMEMBRARE TEREN 11 LOTURI
168/23.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU SC APROGEN IMPEX COM SRLSTR.PAVLICHIENI NR.52 CASA 1NC 127395 CF 127395BRANSAMENT GAZE NATURALE
169/24.03.2022SC PICOFARM SRLSOS.OLTENITEI NR.220NC 557/2 CF 111563INFORMARE
170/24.03.2022/STR.SF.IOAN ,F.N,T2/5-P12NC 114858 CF 114858CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E IMPREJMUIRE,UTILITATI SI ORG.SANTIER
171/24.03.2022SC DSE CONSULTING SRLT11-P39,40,41 LOT 3NC 110519 CF 110519INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPATII BIROURI,DEPOZITARE,GARAJE,AVAND REGIM DE INALTIME P+2E,ACCES,UTILITATI
172/24.03.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC SIMCO IMPEX SRLSTR.AMURGULUI NR.31FNC 103911 CF 103911ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONFORM ATR 09004641/2021
173/24.03.2022/STR.RASARITULUI,F.N T4/4-P6/1,6/2,LOT 1,LOT 2,LOT 3,LOT 1NC 129919 CF 129919CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E,IMPREJMUIRE,UTILITATI SO ORG. DE SANTIER
174/24.03.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC ELECTROCONS GROUPSTR.LEORDENI NR.161 O BISNC 128110 CF 128110ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. F.S. 09082162/2022
175/24.03.2022/STR.AMURGULUI NR.65HNC 100088 CF 100088BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE
176/24.03.2022SC ASSETS OFFICE SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 121129 CF 121129INFORMARE
177/24.03.2022SC ASSETS OFFICE SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 127752 CF 127752INFORMARE
178/24.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.OCCIDENTULUI/EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PENTRU IMOBILUL SITUAT PE STRADA OCCIDENTULUI
179/24.03.2022SC DAMIN FOOD FAMILY SRLSTR.AMURGULUI NR.42,CORP B,AP.2NC 117169-C2-U2AMPLASARE FIRMA LUMINOASA
180/28.03.2022/STR.PANTAZICA GABRIEL NR.18NC 126750ONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
181/28.03.2022/STR.INTRAREA VIILOR NR.5NC 127531CONSTRUIRE 5 LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
182/28.03.2022/STR.CAMPULUI NR.38NC 119085-C1 119085-C2LUCRARI DE DESFIINTARE SI CONSTRUIRE (DESF. CORP C2 ANEXA,DESF. PARTIALA CORP C1 LOCUINTA PARTER SI CONSTRUIRE/EXTINDERE PE ORIZONTALA) EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE
183/28.03.2022SC TETHA RESIDENCE SRLSTR.LEORDENI NR.161 O BISNC 128110OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-DEZMEMBRARE TEREN SI IMOBILE-78 LOTURI
184/28.03.2022
185/28.03.2022SC INSTAL TERM PROJECT SRLSTR.LEORDENI NR.161 E(T4/7-P9,LOT 2,LOT 3)NC 129739CONSTRUIRE 6 LOCUINTE CUPLATE P+2E,ORG. DE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
186/28.03.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM IMPEX SRLSTR.SPERANTEI NR.60HNC 111211BRANSAMENT GAZE NATURALE
187/28.03.2022/STR.ASTRELOR , T53/4-P10NC 6035INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRI UNEI ZONE DE LOC. CU REGIM DE INALTIME S/D+P+2E,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI.
188/28.03.2022/STR.AMURGULUI NR.5,VILA 2NC 113679-C1-U2LUCRARI DE AMENAJARE PT. FUNCTIONALIZAREA PODULUI SI TRANSF. ACESTUIA IN SP. DE LOCUIT-MANSARDA
Luna Aprilie 2022

Publicat în data de 13.05.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
189/01.04.2022SC ROBSAN IMOB CONSTRUCTSTR.VIILOR NR.67 (T19/1-P24,25,26 LOT 12,LOT 1)NC 125184CONSTRUIRE 3 LOCUINTE P+1E+M-2 TIP CUPLATE SI 1 INDIVIDUALA,ORGANIZARE DE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
190/01.04.2022/SOS.OLTENITEI NR.374 TNC 102130CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,GARAJ,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
191/01.04.2022BEJ COPUZEANU FLORIN TRAIANSTR.ASTRELOR ,T19/8-P78NC 5113INFORMARE
192/01.04.2022BEJ COPUZEANU FLORIN TRAIANSTR.VIILOR,T53/3-P27NC 5115INFORMARE
193/04.04.2022SC STILART RESIDENCE SRLSTR.ORIZONTULUI NR.88 (T4/3-P19/1)NC 121071CONSTRUIRE 5 LOCUINTE CUPLATE 2 CATE 2 PARTER SI 1 LOCUINTA INDIVIDUALA PARTER (11 UNITATI LOCATIVE INDIVIDUALE) ORGANIZARE DE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
194/05.04.2022/STR.SF.NICOLAE NR.8NC 111656INFORMARE
195/05.04.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC ZMC GAZ INSTAL SRLSTR.RASARITULUI NR.86 BISNC 118391 CF 118391EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
196/05.04.2022SIENA RESIDENCE SRLT55/7-P19-20 L 20CF 126410 NC 126410CONSTRUIRE 2 SPATII COMERCIALE PARTER,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
197/05.04.2022SIENA RESIDENCE SRLT55/7-P19-20 L 20CF 126410 NC 126410CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE STEH+P+4E ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
198/08.04.2022/STR.SF.AGNES NR.194NC 129891DESFIINTARE C1 SP.COMERCIAL SI CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+E3R-LOC. COL. CU SP.COMERCIAL LA PARTER,ORGANIZRE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
199/08.04.2022/STR.SF.NICOLAE NR.1NC 106291DESFIINTARE LOC. P+M SI CONSTR. 4 LOCUINTE INSIRUITE P+1E+E2R,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
200/08.04.2022SC BVG DEVELOPMENT&INVESTMENT SRLSTR.SF.IOAN NR.21NC 103809CONST. 4 LOCUINTE INSIRUITE P+1E,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
201/08.04.2022SC BVG DEVELOPMENT&INVESTMENT SRLSTR.SF.IOAN NR.21ANC 103704MODIFICARI FATADE,RECOMPART. INTERIOARE TRANSFORMARE POD IN MANSARDA LA LOCUINTA C1-P+1E REZULTAND P+1E+M SI EXTINDERE PE ORIZONTALA ,MODIF. FATADE,MODIF. INVELITOARE LA LOCUINTA C2-S+P+1E,REFACERE IMPREJMUIRE,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
202/08.04.2022/STR.BATERIEI NR.60NC 124834 CF 124834DESFIINTARE C2,C3,C4 MODIFICARI,AMENAJARI INTERIOARE/EXTERIOARE SI EXTINDERE LOCUINTA CU S+P REFACERE IMPREJMUIRE SI UTILITATI
203/08.04.2022D&D INSTALATII SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 124414,NC 113954 CF 124414,CF 113954INFORMARE
204/08.04.2022/SOS.OLTENITEI NR.18CNC 1802/3 CF 108374IMPREJMUIRE TEREN
205/08.04.2022/STR.LEORDENI NR.163,BL.C1,AP.8NC 125649-C1-U8 CF 125649-C1-U8CREARE ACCES DIN EXTERIOR SI INCHIDERE BALCON CU STRUCTURA USOARA TIP TERMOPAN
206/08.04.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC TOTAL BUSINESS LAND SRL PT.SC GHN COM 94 SRLSTR.SF.ANDREI NR.5NC 647EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
207/08.04.2022/STR.SOROIU STROICI ELENA,NR.2NC 1587/1EXTINDERE PE ORIZONTALA LOCUINTA PARTER
208/08.04.2022/STR.LEORDENI F.N T4/7-P9 LOT 1NC 1641/1INFORMARE
209/08.04.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GMY EDILITAR CONSTRUCT PT.SC TETHA RESIDENCE SRLSTR.LEORDENI NR.161 O BIS CORP C2NC 128110EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
210/08.04.2022/STR.CHEIUL DAMBOVITEI T1-P30/1/3/40NC 127701INFORMARE
211/08.04.2022/STR.GARAOAFELORNC 129828CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
212/08.04.2022/STR.DR.FERMEI NR.51(T55/5-P 105,LOT2)NC 105848LUCRARI DE SUPRAETAJARE GARAJ(ANEXA),MODIFICARI INTERIOARE,REFACERE FATADE SI ACOPERIS
213/08.04.2022SC ECOM CENTRUL LOGISTICSOS DE CENTURA NR.37NC 100349MONTARE CONSTRUCTII METALICE PT. DEPOZITARE,EXECUTATE FARA AUTORIZATIE D CONSTRUIRE(CF. PV CS NR.265/2021)
214/08.04.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR.TRANDAFIRILOR NR.10NC 102273 CF 102273EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
215/08.04.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR.UNIRII NR.25BNC 116721 CF 116721EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
216/08.04.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR.OLTENITEI NR.376 JNC 117423 CF 117423EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
217/11.04.2022U.A.T POPESTI-LEORDENISOS.OLTENITEI(INTERSECTIA CU STR.CHEILE TURZII SI DRUM DE ACCES DANUBIANA)/MODERNIZARE DRUMUL NATIONAL NR.4(DN4) INTRE KM 7+564-KM 11+715(INTERSECTIA CU STRADA CHEILE TURZII SI DRUM DE ACCES DANUBIANA)ORAS POPESTI-LEORDENI
218/11.04.2022SC TOP CLASS IMOBILIARE SRLSOS.OLTENITEI T20/2-P39/1,40 SI 41NC 129113,129192,129241,129964OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ALIPIRE 4 LOTURI
219/11.04.2022/STR.DR.FERMEI NR.49,AP.9,MANSARDANC 128900-C1-U9RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI MODIFICARI FATADE,AP.9,M
220/11.04.2022/STR.DR.FERMEI NR.49,AP.10,MANSARDANC 128900-C1-U10RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI MODIFICARI FATADE,AP.10,M
221/11.04.2022/STR.BIRUINTEI NR.31,BL.2,TR.1,ETJ.4,AP.36NC 123317-C1-U36INCHIDERE BALCON CU TAMPLARIE PVC SI GEAM TERMOPAN
222/12.04.2022/STR.MIRASLAU,T53/7-P45-47NC 129137,129104,128913,129695,6275,5750INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE,S+P+6E,AMENAJARE INCINTA ,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
223/12.04.2022/STR.MIRASLAU,T53/7-P12-14NC 127595,128914,128912,125736,128915,5372INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE,S+P+6E,AMENAJARE INCINTA ,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
224/15.04.2022UAT POPESTI-LEORDENISTR.LAMAITEI NR.1(CV7-P90-93)NC 125830CONSTRUIRE CRESA NR.1 ORASUL POPESTI-LEORDENI ,STR.LAMAITEI NR.1,CV7-P90,91,92,93
225/15.04.2022/STR.MIRASLAU F.N,T55/7-P19 SI 20,LOT 18NC 128738INTOCMIRE PUZ-MODIFICARE REGLEM. APROBATE PRIN HCL 25/28.03.2012 (ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI CUPLATE S+P+2E+M,ANEXE SI UTILITATI) IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI RESTAURANT,TERASA,ZONA DE APROVIZIONARE SI DEPOZITARE DESEURI,LOC DE JOACA PT. COPII,AMENAJARE TEREN,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
226/15.04.2022SC TAGA COM TRANS SRLSOS.DE CENTURA NR.556NC 105456 CF 105456CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI S+P+1E,IMPREJMUIRE ,LUCRARI TERASAMENT INCINTA,AMENAJARE CURTE,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
227/15.04.2022/STR.VIILOR NR.10NC 3556 CF 105265DESFIINTARE C1C2 CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,UTILITATI
228/15.04.2022/STR.PLOPULUI NR.18BNC 129264 CF 129264CONSTRUIRE 4 LOCUINTE DUPLEX INSIRUITE P+1,IMPREJMUIRE, UTILITATI,ORGANIZARE SANTIER
229/15.04.2022/STR.ECLIPSEI NR.16-16ANC 120444 CF 120444LUCRARI DE AMENAJARE PENTRU FUNCTIUNEA POD EXISTENT,COMPARTIMENTARI CU MATERIALE USOARE
230/15.04.2022SC MRK REZIDENTIAL EXPERT SRLSTR.SF.AGNES NR.177NC 128110OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE DEZMEMBRARE TEREN-9LOTURI
231/15.04.2022/SOS.OLTENITEI NR.71-73NC 129830-TEREN 129830-C1,129830-C2,129830-C3DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE C1,C2,C3 SI CONSTRUIRE 2 IMOBILE P+2E-C1(SCARA SI B) LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI C2 LOCUINTE COLECTIVE,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE,UTILITATI
232/15.04.2022SC SMITS INDUSTRYSOS.OLTENITEI NR.181NC 126710CONSTRUIRE 4 HALE DE DEPOZITARE,IMPREJMUIRE,ALEI SI UTILITATI
233/15.04.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC IRIGC IMPEX SRLSTR.BIRUINTEI NR.33ENC 44813/6/1BRANSAMENT GAZE NATURALE
234/15.04.2022/STR.NORILOR NR.9 CV 15-P338,339128612,128612-C1,128612-C2,128612-C3,128612-C4DESFIINTARE CORP C1-LOCUINTA EXISTENTA SI ANEXELE C2,C3 SI C4,CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,ANEXE (GARAJ SI SPATIU DEPOZITARE),PISCINA DIN BETON ARMAT,PERGOLA DIN LEMN,REFACERE IMPREJMUIRE SI UTILITATI
235/15.04.2022/STR.AMURGULUI NR.61NC 124512,124512-C1-U1AMPLASARE 2 RECLAME LUMINOASE
236/15.04.2022/STR.AMURGULUI NR.61NC 124512,124512-C1-U1AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA
237/15.04.2022TEHNOLOGICA RADION SRL-IN FALIMENT -REP.LEGAL DE LICHIDATOR JUDICIAR-CONSORTIUL MAESTRO SPRL-FILIALA BUCURESTI SI GENERAL GROUP EXPERT SPRLSOS.OLTENITEI F.N,T29-P540/2,LOT DRUMNC 2513/1/277INFORMARE
238/15.04.2022TEHNOLOGICA RADION SRL-IN FALIMENT -REP.LEGAL DE LICHIDATOR JUDICIAR-CONSORTIUL MAESTRO SPRL-FILIALA BUCURESTI SI GENERAL GROUP EXPERT SPRLSOS.OLTENITEI F.N,T29-P540/2,LOT C1NC 102046INFORMARE
239/15.04.2022TEHNOLOGICA RADION SRL-IN FALIMENT -REP.LEGAL DE LICHIDATOR JUDICIAR-CONSORTIUL MAESTRO SPRL-FILIALA BUCURESTI SI GENERAL GROUP EXPERT SPRLSOS.OLTENITEI F.N,T29-P540/2,LOT V1NC 102044INFORMARE
240/18.04.2022/STR.CAZANESTI NR.36NC 129636CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CU SP.COMERCIAL LA PARTER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
241/18.04.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC MASTER GAZ SRLSTR.ORIZONTULUI NR.96DNC 101544EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
242/18.04.2022SC BITAL-SUD GROUP SRLSTR.LEORDENI NR.14-142-144NC 105378,128711,129858OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-ALIPIRE 3 LOTURI
243/18.04.2022SC ALEMARA CONS SRLSTR.DR.FERMEI NR.73 FNC 129903-C1-U6SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN SPATIU LOCUIBIL
244/19.04.2022SC STAFF ART SRLSTR.BIRUINTEI NR.35DNC 126755OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE-DEZMEMBRARE IN 19 LOTURI
245/19.04.2022/INTR. VULPII NR.2NC 120432MODIFICARE DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LA IMOBILUL LOCUINTA TIP DUPLEX P+1E,AUTORIZAT CU A.C 267/2019-MODIFICARI FATADE ,RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE REZULTAND LOC. UNIFAM. P+1E
246/19.04.2022/STR.APUSULUI NR.89NC 105066-C1 105066LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE ,CF. LEGII 50/1991,ART.26,ALIN(1),LIT.A,CF.P.V.C.S SERIA S.D.C.F.I NR.267/10.02.2022(PLATFORMA BETONATA)
247/19.04.2022/STR.BIRUINTEI NR.31,BL.1,ETJ.7,AP.51NC 123309-C1-U55INCHIDERE BALCON CU TAMPLARIE PVC
248/20.04.2022SC GREENGLASS RECYCLING SASOS.OLTENITEI NR.181NC 129671ACTIUNI NOTARIALE /CONSTRUIRE UZ SI DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE -NC 129671 IN FAVOAREA EURODISIGN BUILDING CONSTRUCT SRL
249/21.04.2022SC TIVIERRE CONSULTING SRLSTR.SF.CRUCE F.N,T19/2-P22 SI 23NC 102167 102168OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -ALIPIRE 2 LOTURI
250/21.04.2022SC JURIELA SRLSTR.SCOLII NR.32NC 101046 CF 101046OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-DEZMEMBRARE TEREN 3 (TREI) LOTURI
251/21.04.2022DELIVERY SOLUTIONS SRLSTR.DR.FERMEI NR.25NC 116364 CF 116364AMPLASARE EASYBOX
252/21.04.2022DELIVERY SOLUTIONS SRLSTR.BIRUINTEI NR.110NC 119639 CF 119639AMPLASARE EASYBOX
253/21.04.2022DELIVERY SOLUTIONS SRLSTR.LIVEZI NR.1GNC 102296 CF 102296AMPLASARE EASYBOX
254/21.04.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PRIN SC ELECTROCONS PROIECT PT. SC EDEN HOME CONCEPT SRL SI SC AVANT INVEST CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.101PNC 113969ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONFORM FS 09372054/2022
255/21.04.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC ENERPROD SYSTEM SRL PT. SC FELDSPAT CONSTRUCT SRLSTR.ECLIPSEI NR.47NC 126774ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CF ATR.NR. 08737618/2022
256/21.04.2022SC EURODESIGN BUILDING CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 129670CONSTITUIRE DREPT DE SERVITUTE/ACCES LA RETEAUA ELECTRICA APARTINAND SC GREENGLASS RECYCLING SA
257/21.04.2022/STR.VESELIEI NR.24NC 123641DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C1 PARTER
258/21.04.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PRIN SC ELECTROCONS PROIECT PT. SC EDEN HOME CONCEPT SRL SI SC AVANT INVEST CONSTRUCT SRLSTR.ASTRELOR NR.68NC 129776ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTE CF 09370912 SI 0937150/2022
259/21.04.2022/STR.LEORDENI NR.88,LOT 2NC 129256INFORMARE
260/21.04.2022/SOS.DE CENTURA F.N,T11-P38 SI 37NC 4793/3 4796OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ALIPIRE 2 LOTURI
261/21.04.2022/STR.UNIRII NR.23NC 103932CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
262/21.04.2022SC MARIBO PRODCARN SRLSTR.LEORDENI NR.1NC 100882AMPLASARE PANOU(RECLAMA)PUBLICITAR SI CASETE LUMINOASE
263/26.04.2022/STR.CONSTANTIN VACARESCU NR.16NC 118049IMPREJMUIRE TEREN SI PUT FORAT
264/26.04.2022/STR.AMURGULUI NR.7NC 106402 106402-C1IMPREJMUIRE TEREN-LATURA SUD SI NORD,CONFORM COORDONATE ACTUALIZATE IN SISTEM NATIONAL DE PROIECTIE STEREO 70
265/26.04.2022/SOS.OLTENITEI T14-P233/19/1NC 105733INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI ZONE PENTRU SERVICII,COMERT,DEPOZITARE,AMENAJARE INCINTA ,IMPREJMUIRE SI UTILITATII
266/26.04.2022/T20/3-P1NC 106490CONSTRUIRE SERVICE AUTO P+1 SI UTILITATI
267/29.04.2022/SOS.OLTENITEI NR.376 SNC 102149CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
268/29.04.2022/SOS.OLTENITEI ,T2-P13,16,16/1,17,18 SI 19,LOT 6A SI LOT 7ANC 117845 109575OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,ALIPIRE TEREN 2 LOTURI
269/29.04.2022/SOS.OLTENITEI NR.45NC 450/3/1/1/2-C1-U3AMPLASARE SEMNALISTICA PUBLICITARA
270/29.04.2022/SOS.OLTENITEI NR.45NC 100006-C1-U2AMPLASARE SEMNALISTICA PUBLICITARA
271/29.04.2022TITAN PROJECT DEVELOPMENT SRLSOS.OLTENITEI T27-P531/1/1-532/II/1NC 2861/1CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE P+2E,SERVICII SI UTILITATI
Luna Mai 2022

Publicat în data de 17.06.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
272/02.05.2022/STR.SF.NICOLAE NR.8(T2/7-P11)NC 111656CONSTRUIRE 1 CORP CLADIRE P+1E+E2R PENTRU TREI LOCUINTE INSIRUITE ,IMPREJMUIRE,ORGANIZARE SANTIER
273/02.05.2022SC GREEN & YELLOW DEVELOPMENT SRLSTR.BIRUINTEI F.N,T55-P11,12ANC 101635,101645,102077,102078,101637,101638,101639,101640,101641,101642,101643,101644,101646,101647,101648,101649,101650OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,ALIPIRE TEREN 17 LOTURI
274/02.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT.SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI NR.33G,BL.1NC 127705BRANSAMENT GAZE NATURALE
275/02.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT.SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI NR.33G,BL.2NC 127705BRANSAMENT GAZE NATURALE
276/02.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT.SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI NR.33G,BL.3NC 127705BRANSAMENT GAZE NATURALE
277/02.05.2022SC JOYA SHOES CONCEPT SRLSTR.POPESTI-VEST NR.37B (T55/7-P5,LOT 1,LOT 2,LOT 3)NC 128707CONSTRUIRE IMOBIL S+P+9E FORMAT DIN 4 CORPURI DE CLADIRE CUPLATE LA CALCAN, CU SUBSOL COMUN 2 CATE 2 (C1: SC. A+SC. B SI C2: SC. C+ SC. D)CU FUNCTIUNEA PRINCIPALA DE LOCUINTE COLECTIVE, PARCAJ AUTO SI SPATII ANEXE SUBSOL, SPATII COMERT SI SERVICII LA PARTER, AMENAJARE PARCAJE AUTO LA SOL/SUBSOL, CONSTRUCTII ANEXE, RETELE INTERIOARE, ACCESE SI ALEI AUTO SI PIETONALE, RACORDURI, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE SANTIER
278/02.05.2022/STR.POPESTI-VEST NR.37A (T55/7-P5,LOT 4,LOT 5)NC 128696CONSTRUIRE IMOBIL S+P+9E FORMAT DIN 2 CORPURI DE CLADIRE CUPLATE LA CALCAN, CU SUBSOL (C1: SC. E C2: SC. F) CU FUNCTIUNEA PRINCIPALA DE LOCUINTE COLECTIVE, PARCAJ AUTO SI SPATII ANEXE SUBSOL, SPATII COMERT SI SERVICII LA PARTER, AMENAJARE PARCAJE AUTO LA SOL/SUBSOL, CONSTRUCTII ANEXE, RETELE INTERIOARE, ACCESE SI ALEI AUTO SI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMUL PUBLIC, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE SANTIER
279/02.05.2022SC JOYA SHOES CONCEPT SRLSTR.POPESTI-VEST NR.37 (T55/7-P5,LOT 6)NC 100866CONSTRUIRE IMOBIL P+4E+TERASA CIRCULABILA CU FUNCTIUNEA DE GARAJ SUPRAETAJAT SI SPATII ANEXE LA ET. 2, 3, 4 SI TERASA CIRCULABILA, SPATII COMERT SI SERVICII LA PARTER SI ET. 1, AMENAJARE PARCAJE AUTO LA SOL, CONSTRUCTII ANEXE, RETELE INTERIOARE, ACCESE SI ALEI AUTO SI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMUL PUBLIC, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE SANTIER
280/02.05.2022SC SOROCAM SRLSOS.DE CENTURA NR.73NC 100055 CF 100055CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA
281/02.05.2022/STR.LEORDENI ,T17/1-P2-4NC 113565,120311,113677,113784,113790,3827,3828INTOCMIRE PUZ- INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI MODIFICARE FUNCTIUNE IN VEDEREA CONSTRUIRII A 4 IMOBILE P+3E, CUPLATE LA CALCAN 2 CATE 2 - LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE PARCAJ AUTO SI SPATI ANEXE LA PARTER, AMENAJARE PARCAJE AUTO LA SOL, CONSTRUIRE ANEXE, RETELE INTERIOARE, ACCESE/ALEI AUTO SI PIETONALE, RACRDURI LA DRUMUL PUBLIC, AMENAJARE SPATII VERZI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
282/03.05.2022ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIASTR.ORIZONTULUI NR.110ANC 126689 CF 126689ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONFORM ATR NR.09580295/11.03.2022
283/03.05.2022/STR.POGOANELOR CV2131-P4426-4428-4428NC 127913 CF 127913CONSTRUIRE LOCUINTA P+M,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
284/03.05.2022/SOS.OLTENITEI NR.10NC 105158 CF 105158SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA P+1,GARAJ P IN SP.COM. SERVICII ,SALA DE SPORT RECOMPARTIMENTARI NESTRUCTURALE
285/03.05.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC ELECTROCONS PROIECTSTR.BIRUINTEI NR.25NC 119610 CF 119610ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. FS. 09596388/2022
286/04.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PENTRU SC GREEN&YELLOW DEVELOPMENT SRLSTR.BIRUINTEI NR.35H,BL.4,5,6NC 127612 CF 127612EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
287/04.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.OITUZ NR.4FNC 167814 CF 111178BRANSAMENT GAZE NATURALE
288/04.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PENTRU SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SF.AGNES NR.19,CORP 1,CASA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-CORP 2,CASA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10NC 127804 CF 127804EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE SI 20 DE BRANSAMENTE GAZE NATURALE
289/06.05.2022/STR.TIMOCULUI NR.21 BISNC 130064 CF 130064CONSTRUIRE 2 LOCUINTE INDIVIDUALE P+M,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
290/06.05.2022/STR.BIRUINTEI F.N,T55/7-P15 LOT 1NC 2637/1 CF 109090INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL LOC. COLECTIVE P+4E CU SP.COM. LA P,IMPREJMUIRE ,UTILITATI
291/06.05.2022SC IMOBILIARE SOLUTIONSSTR.OITUZ NR.44BNC 2628/2/3 CF 113735MODIFICARE REGIM DE INALTIME LOCUINTA P+M REZULTAND P+1E+M
292/06.05.2022SC JURIELA SRLSTR.SCOLII NR.32NC 101046 CF 101046-C1,101046-C2,101046-C3OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,DEZMEMBRARE TEREN IN 6 LOTURI
293/10.05.2022/STR.MERISANI NR.2ANC 126460 CF 126460CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E,GARAJ,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
294/10.05.2022SC VERTICAL HOME SRLSTR.SOLSTITIULUI T55/6-P17,18,19,21 SI 22NC 6541,6524,4496,116964,118112INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL S+P+4E+E5R CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE,FUNCTIUNI CONEXE,AMENAJARE SI IMPREJMUIRE INCINTA,UTILITATI
295/11.05.2022SC FELDSPAT CONSTRUCT SRLSTR.ECLIPSEI NR.47NC 126774 121260OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,ALIPIRE TEREN 2 LOTURI
296/11.05.2022/STR.IOZU PAVEL NR.7 T20/3-P1 LOT 4 SI 5NC 106491 NC 106491CONSTRUIRE DOUA HALE PRODUCTIE/DEPOZITARE,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
297/11.05.2022/DE 841,T20/6-P9 SI 10NC 3721,3722 CF 105729 105700OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ALIPIRE 2(DOUA) LOTURI
298/11.05.2022/STR.SOLSTITIULUI NR.2A,BL.2,AP.22,ETJ.3NC 116862-C2-U22 CF 116862-C2-U22INCHIDERE BALCON
299/12.05.2022/STR.LEORDENI NR.175ANC 102258 CF 102258CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
300/12.05.2022SC AGROPOL P-L SASOS.OLTENITEI NR.216NC 101097-C1 101097-C14 CF 101097OPERATIUNI NOTARIALE-VANZARE
301/12.05.2022SC AGROPOL P-L SASOS.OLTENITEI NR.216NC 123625 CF 123625OPERATIUNI NOTARIALE-VANZARE
302/12.05.2022SC AGROPOL P-L SASOS.OLTENITEI NR.216NC 125613 CF 125613OPERATIUNI NOTARIALE-VANZARE
303/16.05.2022/STR.BIRUINTEI NR.33,T55/7-P37,38 LOT 1NC 107238INFORMARE
304/16.05.2022SC DELTA PRO EXPERT SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 118329EXTINDERE IMOBIL EXISTENT P+1Ep CU UN CORP CU DESTINATIA DE HALA DEPOZITARE AVAND REGIM DE INALTIME PARTER
305/16.05.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC ELECTROCONS GRUPSTR.SF.AGNES NR.34DNC 125067 CF 125067ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. F.S 09592887/2022
306/16.05.2022SC EURODESIGN BUILDING CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 129670 CF 129670CONSTITUIRE DREPT DE SERVITUTE ACCES LA RETEAUA DE G.N IN FAVOAREA SC GREENGLASS RECYCLING
307/16.05.2022/STR.CHEIUL DAMBOVITEI NR.26NC 127797CONSTRUIRE GARAJ/ANEXA P IMPREJMUIRE SI UTILITATI
308/16.05.2022/STR.FORTULUI NR.13NC 107762CONSTRUIRE GARAJ/ANEXA P IMPREJMUIRE SI UTILITATI
309/16.05.2022/STR.GUSTAV MULLER NR.10NC 2393INFORMARE
310/16.05.2022SC JUST HERITAGE SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 128321INFORMARE
311/16.05.2022SC ISOPAN EST SRLSOSEAUA DE CENTURA NR.109NC 128981AMENAJARE ALEE CAROSABILA,PLATFORMA BETONATA,IMPREJMUIRE,ILUMINAT PERIMETRAL INCINTA,CANALIZARE APE PLUVIALE,EXECUTIE FORAJ PUT SI UTILITATI
312/18.05.2022/STR.VANATORI NR.13NC 3691/1/1MODIFICARI EXTERIOARE SI INTERIOARE,EXTINDERE PE VERTICALA LOCUINTA P+1E SI UTILITATI AUTORIZATA CU A.C 75/2014-REZULTAND LOCUINTA P+1E+M
313/18.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE PT. SC FREE SENSES SRLSTR.ORIZONTULUI NR.110.CASA 2,4 SI 6NC 126690EXTINDERE CONDUCTA G.N. SI BRANSAMENT G.N
314/18.05.2022SC SELECT RESIDENCE SRL SI SC ROBSAN IMOB CONSTRUCT SRLSTR.SF.AGNES NR.294-296NC 127392OPERATIUNI CADASATRALE SI NOTARIALE DEZMEMBRARE TEREN 53 LOTURI
315/18.05.2022/STR.ASTRELOR F.N T53/3-P54NC 111638INTRODECEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONST. DE LOCUINTA P+2E ,IMPREJMUIRE ,UTILITATI
316/18.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL SI SC CROMIX CONSULT SRLSTR.BIRUINTEI NR.25 TR1 CORP 1,TR2 CORP 1,TR3 CORP 2,TR4 CORP 2,TR6 CORP 3,TR5 CORP 3NC 119610EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
317/18.05.2022/T26 P528 LOT 1 LOT 2 T27 P532 LOT 1NC 121244 NC 121243 NC 110761INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZITARE PARTER,BIROURI P+4E
318/18.05.2022SC VIP EXPERT CONCEPT SRLSTR.OITUZ NR.80 (T54/6-P12,LOT 8)NC 103560SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATII
319/19.05.2022SC CRATIS CONSTRUCT SRLSTR. ORIZONTULUI, F.N. (T4/2-P20/3, LOT 2)NC 127703CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA P+1E, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
320/19.05.2022/STR. APUSULUI, T55/4-P61, 62NC 100178, 106887OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE, ALIPIRE 2 LOTURI
321/19.05.2022SC VANTAGE TOWERS SRLSTR. APUSULUI, T55/4-P48NC 125019CONSTRUIRE SI INSTALARE SUPORT PT. ECHIPAMENTE SI STATIE DE BAZA DE TELECOMUNICATIE MOBILA SI SERVICII TELECOMUNICATII VODAFONE
322/19.05.2022/STR. BIRUINTEI, NR. 33B, T55/7-P37, 38, LOT 3NC 4813/3/1, 4813/3/3, 4813/3/4INFORMARE
323/19.05.2022/STR. LEORDENI, NR. 217, LOT 9NC 126772CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
324/20.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC VOIEVOZI REZIDENTIAL SRLSTR. RASARITULUI, NR. 82 (FOST 78), BL. C1 SI C2NC. 110983BRANSAMENTE GAZE NATURALE
325/20.05.2022SC MARAL TEHNIC SRLSTR. SF. AGNES, NR. 19NC. 127804OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, DEZMEMBRARE TEREN 45 LOTURI
326/20.05.2022/STR. BIRUINTEI, NR. 47NC. 126529CONSTRUIRE CLADIRE PT. COMERT CU REGIM DE INALTIME PARTER INALT, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI SI ORGANIZARE SANTIER
327/20.05.2022/STR. LEORDENI, NR. 163ENC. 133513CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
328/20.05.2022SC EUROINK ROM SRLSOS. OLTENITEI, NR. 181, LOT 13NC. 104622DESFIINTARE CORP EXISTENT C211, CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE P+Ep, BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
329/23.05.2022/SOS. OLTENITEI, F.N.NC. 2581/3CONSTRUIRE 2 HALE DEPOZITARE PARTER, HALA DEPOZITARE SI BIROURI P+2Ep, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
330/23.05.2022/STR. LEORDENI, F.N., T17/1-P23NC 129296, CF. 129296OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, DEZMEMBRARE TEREN 3 LOTURI
331/24.05.2022/STR. DRM. FERMEI, NR. 73NC. 111843, 111844OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, ALIPIRE 2 LOTURI
332/24.05.2022/STR. DOMNITA BALASA, F.N., CV 153-P5105NC 125204CONSTRUIRE GARAJ PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
333/24.05.2022/STR. POSADA, NR. 9ANC. 125593-TERE, 125593-C1-CLADIREMODIFICARE PARTIALA IMPREJMUIRE
334/25.05.2022/STR. GHEORGHE COSTA-FORU, NR. 3NC. 130007 TEREN, 130007-C1-LOCUINTA, 130007-C2-ANEXA, 130007-C3-ANEXAINFORMARE
335/27.05.2022SC TOTAL TEHNIC SRLT5-P147/3, LOT 1NC 5340/1INFORMARE
336/27.05.2022/T5-P147/3, LOT 2NC. 5340/2INFORMARE
337/27.05.2022SC ASSETS OFFICE SRLSOS. OLTENITEI, NR. 181NC. 121129, 127752CONSTRUIRE PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE TEREN, REALIZARE PARCAJE LA SOL, AMENAJARE INCINTA CU SPATII VERZI, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, AMENAJARE ACCES, MODIFICARE TRASEU CANALIZARE, BRANSAMENT UTILITATI, ORGANIZARE SANTIER
338/27.05.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. ORIZONTULUI, NR. 7ANC. 124856EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
339/30.05.2022/SOS. DE CENTURA, NR. 257 (T60/3-P4)NC. 106431OPERATIUNI NOTARIALE-INFORMARE/VANZARE
340/30.05.2022/SOS. DE CENTURA, NR. 257NC. 102262, 100263OPERATIUNI NOTARIALE-INFORMARE/VANZARE
341/30.05.2022/SOS. DE CENTURA, NR. 257 (T60/3-P53/1)NC. 106430OPERATIUNI NOTARIALE-INFORMARE/VANZARE
342/30.05.2022SC GALAXY RESIDENT SRLSTR. ASTRELOR, NR. 67 (T55/3-P48 SI 49)NC. 6482, 5734CONSTRUIRE 2 LOCUINTE INDIVIDUALE SI 2 LOCUINTE CUPLATE (4 U.I.) P+1E, AMENAJARE INCINTA/ACCESE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
Luna Iunie 2022

Publicat în data de 13.07.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
343/03.06.2022SC SILFLOR&MOVE SRLT4-P90/1,P100NC 117360OPERATIUNI CADASTRALE ,NOTARIALE-DEZMEMBRARE TEREN IN 2 LOTURI
344/03.06.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC VOIEVOZI REZIDENTIAL SRL,SC A&M QUALITY CONDO RO SRL SI SC POWER PRO DESIGN SRLSTR.RASARITULUI NR.78,CASA C3,AP.2NC 110938EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
345/03.06.2022/STR.UNIRII NR.2NC 129889CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
346/06.06.2022SC EURO EDIL INVEST SRLSOS.OLTENITEI NR.247 (T14-P233/19,LOT 1/1/1 )NC 126425INFORMARE
347/06.06.2022FABRICA GRIVITA SRLT43-P647/1,LOT 3NC 106907 CF 106907CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE SI DEPOZITARE
348/08.06.2022SC APROGEAN IMPEX COM SRLSTR.PAVLICHIENI NR.52 (55/2-P22/2,23,LOT 7)NC 127395OPERATIUNI CADASTRALE ,NOTARIALE-DEZMEMBRARE TEREN IN 10 LOTURI
349/08.06.2022/STR.LEORDENI NR.217 LOT 5 SI 6,CV 155,P5252,5253,5254 SI 5255NC 130076CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E,ORG.SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
350/08.06.2022/SOS.OLTENITEI NR.18ANC 12564,127889OPERATIUNI CADASTRALE,ALIPIRE 2 LOTURI
351/08.06.2022/STR.MAICA TEREZA NR.29NC 97/16,97/17OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -ALIPIRE 2 LOTURI
352/08.06.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT.SC KOGEAC&MAR SRLSTR.SPERANTEI NR.44HNC 1128389EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
353/08.06.2022/T60/3NC 123326OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,DEZMEMBRARE TEREN 2 LOTURI
354/08.06.2022/T23-P507/1,LOT 4,LOT 5,LOT 6NC 127726OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE,DEZMEMBRARE TEREN 2 LOTURI
355/08.06.2022/DE 853,T19/2-P29NC 115825INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
356/08.06.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EUROGAZ CONSTRUCT SRL PT.SC CREATIV PLAST SRLSOS.OLTENITEI NR.181 P,BL.C1NC 113971-C1-CLADIRE 113971-TERENEXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
357/09.06.2022/SOS.OLTENITEI F.N,T14-P233/20NC 1757INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALA DEPOZITARE,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
358/09.06.2022SC BITAL-SUD GROUP SRLSTR.LEORDENI NR.140-142-144NC 130071DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE C1,C2 SI C3 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,GARAJ P,2 ANEXE P ,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
359/10.06.2022/STR.DR.FERMEI NR.107 TNC 5105/6,108071-C1RACORD LA RETEAUA DE CANALIZARE
360/14.06.2022SC GREEN GLASS RECYCLING SASOS.OLTENITEI R.181NC 129671 CF 129671ACTIUNI NOTARIALE /CONSTITUIRE DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE CU PICIORUL SAU AUTOVEHICULE ,IN FAVOAREA NC 129670 AFLAT IN PROPRIETATEA SC EURODESIGN BUILDING CONSTRUCT SRL
361/14.06.2022SC ELECTROCONS GRUP PROIECT SRLT43-P645,LOT 2,LOT 3NC 110756 110757INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALE INDUSTRIALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE PARTER,CORPURI ADMINISTRATIVE P+4E
362/14.06.2022SC ALMA 2001 SRLSTR.RASARITULUI NR.86 BISNC 118391OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ,DEZMEMBRARE TEREN 17 LOTURI
363/14.06.2022/STR.SF.GHEORGHE F.N,T2/4-P46NC 104643DESFIINTARE FOISOR EXISTENT PARTER SI CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA PARTER SI UTILITATI
364/15.06.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC LUDEMA GRUP SRLSTR.SABARULUI NR.52,LOT 1NC 119973(TEREN),119973-C1(LOC),119973-C2(ANEXA)EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
365/15.06.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC PACEGO CONSTRUCT SRL PT. SC EURO EDIL INVEST SRLSOS.OLTENITEI NR.247(HALA 5-LOT 1/4/2,HALA 3-LOT 1/4/2,HALA 1-LOT 1/4/2)NC 127723EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
366/15.06.2022/STR.BIRUINTEI NR.49,BL.1,AP.1NC 121962-C1-U1MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE CREARE CCES SI AMPLASARE CASETA LUMINOASA
367/17.06.2022/STR.BIRUINTEI F.N,T55/7-P43NC 123787INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+E5R,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
368/17.06.2022SC GELDA COM IMPEX 2002 SRLSTR.MIRASLAU,T53/7-P5-58NC 124518 5998INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+E5ER,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
369/17.06.2022/STR.ECHINOCTIULUI T55/5-P57NC 4749INFORMARE
370/22.06.2022SC ART CONSTRUCT ACM SRLSOS.OLTENITEI NR.227NC 102682-C3 102682MANSARDARE CORP C3 P+2E,REZULTAND P+2E+M
371/22.06.2022/STR.PLOPULUI NR.18 BISNC 129263CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
372/22.06.2022UAT POPESTI-LEORDENISTR.LAURENTIU RAICIU NR.23NC 1115777INFORMARE ( DR.PARCARE SI PARC STR.LAURENTIU RAICIU)
373/22.06.2022UAT POPESTI-LEORDENISTR.DR.FERMEI F.NNC 113956NFORMARE (PIATETA,SCOALA GENERALA,P+1E,PARCARI)
374/22.06.2022UAT POPESTI-LEORDENISTR.VIILOR SI STR.PAVLICHIENI/LUCRARI DE REPARATI SI MODERNIZARE LA INFRASTRUCTURA SISTEMULUI RUTIER
375/22.06.2022/STR.TIMPULUI NR.26NC 106455MODIFICARI DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LA IMOBILUL LOCUINTE P+1E+M AUTORIZAT CONFORM A.C. 3/25.01.2021, MODIFICARE FATADE SI MODIFICARI INTERIOARE CU PASTRAREA REGIMULUI DE INALTIME SI AMPLASAMENTULUI
376/23.06.2022NEXT RESIDENCE AMBIENT SRL SI PREMIER RAMMER BUILDING SRLNC 1761/1/2/3 CF 106903,106904,106905DESFIINTARE +CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO
377/23.06.2022/STR.AMURGULUI NR.61ANC 107023 CF 107023EXTINDERE PE VERTICALA LOCUINTA P+1E EXISTENTA REZULTAND LOCUINTA P+2E
378/23.06.2022SC CIPCOS MAR COMPLEX SRLSOS.OLTENITEI T12-P229/4/10NC 107124 CF 107124INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI ZONE INDUSTRIALE-HALE DE DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI PRELUCRARE LA RECE,PAVILION SHOWROOM,ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE,PARCARI,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
379/24.06.2022PAROHIA POPESTISTR.VIILOR NR.68 T52/8-P2/1NC 121956 CF 121956INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII BISERICAS/D+P,CORP ADMINISTRATIV S/D+P+2E,ANEXA PROVIZORIE CU FUNCTIUNEA DE BISERICA P,AMENAJARE INCINTA,BRANSAMENTE SI UTILITATII
380/24.06.2022/STR.MERILOR NR.8NC 109943 CF 109943MODIFICARE DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARI DE CONST. LA A.C 55/04.03.2022-LUCRARI DE AMENAJAREA PODULUI EXISTENT(REZULTAND MANSARDA) MODIF. FATADE LOCUINTA,MODIF. ANEXA P,MICSORARE PISCINA,REZULTAND LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E+M
381/24.06.2022/STR.SF.AGNES,T54/5-P6NC 8949/9 CF 15319AMPLASARE DOUA BARIERE AUTO PE DRUMUL DE ACCES IDENTIFICAT CU NC 894/9
382/24.06.2022UAT POPESTI-LEORDENISTR.DR.FERMEI,T54/5-P35,LOT 2 SI P36NC 113964 CF 113964INFORMARE-IN VEDEREA EXPROPIERII PT. AMENAJARE DRUMURI,PARCARI SI SPATII VERZI,STR.DR.FERMEI-STR.AMURGULUI
383/24.06.2022/STR.AMURGULUI NR.26NC 116191 CF 116191AMPLASARE STATIE ELECTRICA INCARCARE AUTO
384/24.06.2022/STR.SPERANTEI F.N, T4/2-P11,12,LOT 8/2NC 129655 CF 129655CONSTRUIRE FOISOR CU BECI,PISCINA DESCOPERITA SI IMPREJMUIRE PARTIALA
385/24.06.2022/STR.ORIZONTULUI F.N,T4/3-P21NC 2423/2 CF 128489CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA PARTER SI IMPREJMUIRE PARTIALA
386/24.06.2022/DE 30/2-P61/1NC 105417 CF 105417INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE HALE DEPOZITARE SI BIROURI,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
387/24.06.2022/STR.CAZANESTI NR.21NC 6655 TEREN,110726-C1,110726-C2,110726-C3,110726-C4DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE C1,C2,C3 SI C4, CONSTRUIRE UN CORP DE CLADIRE PENTRU 2 LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
388/27.06.2022/STR. ASTRELOR, T55/3-P64-65NC 124853, CF 124853INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE S+P+1E, SI ANEXA PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
389/27.06.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 123, CORP 1: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 ȘI CORP 2: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8NC 127920, CF 127920EXTINDERE CONDUCTA SI 18 BRANSAMENT GAZE NATURALE
390/27.06.2022ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRLSPL. UNIRII, NR. 15NC 123678, CF 123678CONSTRUIRE HALA ARHIVA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
391/27.06.2022/STR. AMURGULUI, NR. 4H (T54/6-P34, LOT 4)NC 108218, 977/2/5/3/1, CF 108218, 109544OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, ALIPIRE 2 LOTURI
392/27.06.2022/STR. AMURGULUI, T54/5-P20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25NC 453/1/6, CF 107187CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
393/28.06.2022SC ROTECH TOTAL SYSTEMS SRLSOS. OLTENITEI, NR. 181NC 125648, CF. 125648CONSTRUIRE PUT FORAT
394/28.06.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC MASTER GAZ SRLSTR. LEORDENI, NR. 159 G-L5NC 117627, CF 117627BRANSAMENT GAZE NATURALE
395/28.06.2022/STR LEORDENI, NR. 131NC 126730, CF 126730DESFIINTARE 3 CORPURI DE CLADIRE (PARTER) SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
396/28.06.2022/STR. ASTRELOR, T55/3-P66 SI P65, LOT 2NC 121911, CF 121911INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
397/28.06.2022/STR. OITUZ, NR. 42C (T4/6-P2, LOT 3A/2)NC 2375/2/4, CF 106348EXTINDERE PE VERTICALA LOCUINTA P+1E EXISTENTA (CASA 2), REZULTAND LOCUINTA P+1E+M
398/28.06.2022/STR. ALEXANDRU CONDURATU, T55/1-P21, 22, LOT 1NC 112942, CF 112942INFORMARE
399/30.06.2022SC ROYAL REAL ESTATE SRLSOS. OLTENITEI, T18/3-P12, 13, 13/1NC 124740, CF 124740INFORMARE
400/30.06.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. SF. AGNES, NR. 34CNC 112538, CF 112538ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CF. FS NR. 10061507/07.06.2022
Luna Iulie 2022

Publicat în data de 15.09.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
401/01.07.2022/STR. GLORIEI, NR. 3NC 111088, 100122, CF 111888, 100122OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, ALIPIRE 2 LOTURI
402/06.07.2022/DE 841, T20/6-P9-10NC 119595, CF 119595OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, DEZMEMBRARE IN 3 LOTURI
403/06.07.2022SC SIENA RESIDENCE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 33GNC 127705, CF 127705OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, DEZMEMBRARE IN 109 LOTURI
404/06.07.2022SC GREEN&YELLOW DEVELOPMENT SRL, SC DNS SUD INVEST SRL, SC CRYMAR DEZVOLT SRL, SC IVACSONCONSTRUCT SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 35HNC 130161, CF 130161OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, DEZMEMBRARE IN 128 LOTURI
405/11.07.2022/DE 654, T45-P654/1NC 103461, CF 103461OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, DEZMEMBRARE IN 2 LOTURI
406/11.07.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PRIN SC BEST ELECTROPROIECT SRLSTR. PARAUL RECE, NR. 4C BISNC 857/4/1, CF 107693ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CONFORM FS NR. 09175284/03.01.2022
407/11.07.2022SC DALIN RESIDENCE INVEST SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 126DNC 109484, CF 109484OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, DEZMEMBRARE IN 9 LOTURI
408/11.07.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC PACEGO CONSTRUCT SRLSTR. PANTAZICA GABRIEL, NR. 18 BISNC 101409, CF 101409EXTINDERE SI BRANSAMENT LA CONDUCTA DE GAZE NATURALE
409/11.07.2022/SOS. OLTENITEI, NR. 34CNC 109680, CF 109680BRANSAMENT APA/CANALIZARE
410/11.07.2022/STR. DOMNITA BALASA, F.N.NC 128401, CF 128401CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
411/11.07.2022SC SIENA RESIDENCE SRLSTR. BIRUINTEI, T55/7-P49NC 107610, CF 107610CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII S+P+4E
412/11.07.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL STR. POSTAVARUL, NR. 8, CASA 4, CASA 5, CASA 6, CASA 7, CASA 8NC 126347, CF 126347EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE
413/11.07.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL STR. POSTAVARUL, NR. 8, CASA 1, CASA 3NC 126358, CF 126358BRANSAMENT GAZE NATURALE
414/12.07.2022PRIMARIA POPESTI-LEORDENIT1-P39/6, T4-P85, 85/2, LOT 1, T1-P18/2, LOT 2NC 128036, 128037, CF 128036, 128037INOTCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI CENTRU SPORTIV MULTIFUNCTIONAL SI SALA POLIVALENTA, AMENAJARE ACCES, CAI DE CIRCULATIE CAROSABILA SI PIETONALA, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE
415/12.07.2022SC SIENA RESIDENCE SRLT55/7-912, 13, 14NC 128196, CF 128196ANSAMBLU LOCUINTE S+P+6E, SPATII COMERCIALE, PISCINE EXTERIOARE, CAI DE ACCES, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE
416/12.07.2022/STR. DOMNITA BALASA, NR. 4BNC 105211, CF 105211SCHIMBARE DESTINATIE DIN GARAJ IN SPATIU COMERCIAL
417/13.07.2022/STR. ORIZONTULUI, F.N., T4/3-P2, LOT 2NC 2989/2, CF 105100CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, PISCINA, ORGANIZARE SANTIER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
418/13.07.2022SC LEMNTECH MANAGEMENT SRLSOS. DE CENTURA, NR. 107NC 120649, CF 120649MODIFICARE TEMA, INCHIDERE TERASA, REAMENAJARI INTERIOARE
419/13.07.2022SC ENGIE ROMANIA SRL PRIN SC GMY EDILITAR CONSTRUCT SRL PT. SC EVO ABB CONSTRUCT SRLSTR. LIVEZI, NR. 9NC 129617, CF 129617EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
420/13.07.2022/DE 854, T19/3-P53, P54NC 106766, CF 106766INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 2 IMOBILE CU 2 LOCUINTE CUPLATE P+1E+M
421/13.07.2022/STR. PARAUL RECE, NR. 8NC 103396, CF 103396DESFIINTARE LOCUINTA PARTER C1, CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
422/14.07.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC POWER GAZ SRLSTR. AMURGULUI, NR. 51NNC 119699, CF 119699EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
423/14.07.2022SC TRANSPARENT DESIGN SRLSOS. OLTENITEI, T14-P233/22/1NC 100390, CF 100390INTOCMIRE PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII HALA DEPOZITARE PRODUCTIE P+1E, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
424/15.07.2022/STR. SPERANTEI, NR. 16 BISNC 130369, CF 130369CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER
425/19.07.2022/SOS. DE CENTURA, NR. 69E (T22-P01/14/2)NC 4848/2, CF 110826INFORMARE
426/19.07.2022SC TOTAL AUTO EXPERT MDA SRLSTR. SF. AGNES. T54/4-P/1, LOT 6, LOT 7, LOT 8, LOT 1NC 129905, CF 129905CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PT. AMPLASARE ECHIPAMENTE SPALATORIE SELF-SERVICE, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
427/19.07.2022SC AROGANT CONSTRUCT SRLSTR. SF. VASILE, NR. 1ANC 123673, CF 123673OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, DEZMEMBRARE TEREN IN 20 DE LOTURI
428/19.07.2022LIDL ROMANIA SCSSOS. OLTENITEI, NR. 17NC 113898, CF 113898AMPLASARE STATII DE INCARCARE PENTRU AUTOVEHICULE ELECTRICE
429/19.07.2022SC TOP CLASS IMOBILIARE SRLSOS. OLTENITEI, T20/2-P41, LOT 2, LOT 1, P39/1, 40, 41, LOT 1NC 130317, 130312, CF 130317, 130312OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, ALIPIRE 2 LOTURI,
430/19.07.2022SC TOP CLASS IMOBILIARE SRLSOS. OLTENITEI, T20/2-P39/1, P40, 41, LOT 2, P41, LOT 2, LOT 2NC 130313, 130318, CF 130313, 130318OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE, ALIPIRE 2 LOTURI,
431/19.07.2022SC JURIELA SRLSTR. ASTRELOR, DE 881, T53/-P12, P13NC 129280, CF 129280INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE COLECTIVE P+2E
432/19.07.2022SC JURIELA SRLSTR. PARAUL RECE, NR. 2ANC 6584, CF 110234DESFIINTARE LOCUINTA PARTER C1, ANEXE C2, C3 CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE P+2E+E3R CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER
433/25.07.2022FUNDATIA CONGREGATIO JESUSTR.LAURENTIU RAICIU NR.23NC 111577 CF 111577INFORMARE
434/25.07.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF TOTAL RETELE STR.STEFAN CLUCERU NR.5CNC 101328 CF 101328EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
435/25.07.2022/SOS.OLTENITEI NR.60NC 124775-C4 CF 124775AMPLASARE ELEMENTE SIGNALISTICA PE FATADA PRINCIPALA AGENTIE P-L CEC BANK SA
436/26.07.2022/T60/1-P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 LOT 1NC 100454 CF 100454INFORMARE
437/26.07.2022SC VEGO DESIGN EXPERTISE SRL REP. PORTLAND KINGS FILM STUDIO SRLSTR.INDUSTRIEI NR.21NC 101516-101543INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR CLADIRI CU FUNCTIUNI DE TIP DEPOZITARE,SERVICII,BIROURI SI LOGISTICA,STUDIOURI FILM
438/26.07.2022/STR.GHEORGHE COST FORU NR.3NC 130007 CF 130007DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE C1,C2 SI C3,CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,REFACERE IMPREJMUIRE LA STRADA SI ORGANIZARE SANTIER
439/26.07.2022/STR.PIRIUL RECE NR.4NC 122366 CF 122366INFORMARE
440/26.07.2022SC HELP NET FARMA SASOS.OLTENITEI NR.58ANC 123493-C1 CF 123493AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA
441/26.07.2022/T17/1-P17NC 5657 CF 106673INFORMARE
442/27.07.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC AMETECH SYSTEM SRL SC BVG ESTATE EVOLUTION SI SC AVANT INVEST CONSTRSTR.ASTRELOR NR.68NC 129776 CF 129776EXTINDERE CONDUCTA SI 8 BRANSAMENTE GAZE NATURALE
443/27.07.2022SC ENGIE ROMANIA SA SC GENERAL MPM IMPEX SRLSTR.PAVLICHIENI NR.131 CASA 1,2,4,6,8,10 SI 12NC 128438 CF 128438EXTINDERE CONDUCTA SI 7 BRANSAMENTE GAZE NATURALE
444/27.07.2022/STR.PARAUL RECE NR.8NC 128322 CF 128322CONSTRUIRE ATELIER REPARATII PARTER INALT SI LOCUINTA P+1E
445/27.07.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF TOTAL RETELE SRLSTR.AMURGULUI NR.65GNC 107464 CF 107464EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
446/27.07.2022/SPL.UNIRII NR.9,BL.9,SC.A,ETJ.11,AP.70NC 101411-C1-U69INCHIDERE BALCON
447/28.07.2022/DE 508,T23-P507/1,LOT 4,LOT5,LOT6,LOT2NC 130165 CF 103165INFORMARE
Luna August 2022

Publicat în data de 23.09.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
448/01.08.2022FELDSPAT CONSTRUCT SRLSTR.ECLIPSEI NR.47NC 129785 CF 129785OPERATIUNI NOTARIALE DEZMEMBRARE 32 LOTURI
449/01.08.2022MERA GRESCONCEPT SRLSTR.BIRUINTEI NR.124NC11783 CF 117983OPERATIUNI CADASTRALE 39 LOTURI DEZMEMBRARE
450/01.08.2022SC STAR FOODS SRLSTR.TABEREI NR.NC 129605 CF 129605MONTARE STATIE DE COMBUSTIBIL PT. DESERVRE INTERNA
451/01.08.2022SC ENGIE ROMANIA SASTR.SPERANTEI NR.42,CASA 1NC 129293 CF 129293BRANSAMENT GAZE NATURALE
452/01.08.2022/SOS.DE CENTURA F.N,T60/3NC 130095 CF 130095CONSTRUIRE IMPREJMUIRE CABINA POMPA APA,PLATFORMA BETONATA SI UTILITATI
453/01.08.2022ROYAL POWER INVEST SRLSOS.DE CENTURA F.N,T60/3NC 129966 CF 129966CONSTRUIRE IMPREJMUIRE CABINA POMPA APA,PLATFORMA BETONATA SI UTILITATI
454/01.08.2022SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLCHEIUL DAMBOVITEI NR.26,T4-P115/4,LOT.2,115/5 SI 115/6,LOT 266NC 119495 CF 119495OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-DEZMEMBRARE LOT 266-247 LOTURI
455/01.08.2022SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLCHEIUL DAMBOVITEI NR.26,T4-P115/4,LOT.1,LOT.165/1,LOT 48NC 124604 CF 124604OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-DEZMEMBRARE LOT 48-194 LOTURI
456/03.08.2022/SOS.OLTENITEI NR.206LNC 24517 CF 24517DEZMEMBRARE 2 LOTURI
457/03.08.2022SC MARAL TEHNIC SRLSTR.MIRASLAU NR.117(T53/7-P28 SI 29)NC 108249,108252,108251,125693CONSTRUIRE 5 CORPURI DE CLADIRE C1-C5 LOCUINTE COLECTIVE DS+P+6E,AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL,IMPREJMUIRE,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI,ALIPIRE LOTURI
458/03.08.2022/STR.ECHINOCTIULUI F.N DE.890,T55/6-P47NC 122470 CF 122470INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN-CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+5R,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
459/03.08.2022/STR.C-TIN VACARESCU NR.16NC 118049 CF 118049CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,ANEXA,IMPREJMUIRE,PUT FORAT SI UTILITATI
460/03.08.2022/STR.CHEIUL DAMBOVITEI F.N,T1-P30/1/50,51NC 129686 CF 129686INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN-CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA MAX S+P+2E SI UTILITATI
461/03.08.2022SC GALAXY RESIDENT SRLSTR.ASTRELOR NR.67NC 6482 5734 CF 110860 109165OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -ALIPIRE TEREN 2 LOTURI
462/03.08.2022SC NOMA EXCLUSIVE CAPITAL SRLSTR.BIRUINTEI NR.45ANC 126830OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE DEZMEMBRARE TEREN 253 LOTURI
463/08.08.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSOS.OLTENITEI NR.376 L,CASA 1NC 121955-C1-U1 CF 121955-C1-U1EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
464/09.08.2022/STR.ASTRELOR NR.9NC 117874 CF 117874CONSTRUIRE CORP CLADIRE P+1+E2 RETRAS PT. 6 LOCUINTE INSIRUITE ,IMPREJMUIRE,ORGANIZARE SANTIER,UTILITATI
465/09.08.2022/STR.DR.FERMEI NR.70-72 T54/5-P35,36 LOT 2NC 113964 CF 113964CONSTRUIRE 3 BLOCURI P+3E+4 RETRAS
466/10.08.2022/STR.APUSULUI NR.F.NNC 130308 CF 130308INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONST. LOCUINTE S/D+P+2E
467/10.08.2022SC MADCOM STEEL SRLSOS.OLTENITEI F.N T24-P516/5 LOT 1NC 130381 CF 130381CONSTRUIRE STATIE FURNIZARE COMBUSTIBIL/SPALATORIE AUTO MANUALA, PARCARE PT AUTOVEHICULE , FACILITATE DE ALIMENTATIE PUBLICA. SP. COMERCIAL, BIROURI, SPATII ADMINISTRATIVE SI AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE STATII INCARCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE
468/10.08.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF TOTAL RETELESOS.OLTENITEI NR.181NC 129198 CF 129198DEVIERE CONDUCTA GAZE NATURALE
469/12.08.2022SC GAMA INVEST SRLSTR.FERMEI NR.1NC 121093 CF 121093OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -DEZMEMBRARE TEREN 46 LOTURI
470/12.08.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR.LEORDENI NR.217 GNC 126771 CF 126771ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONF. FS 09971312/2022
471/12.08.2022METRO CONVENIENCE ROMANIA SRLSTR.BIRUINTEI NR.31,TR.2,SP. COM. 7NC 123316 C1-U3DESFACERE SI INLOCUIRE SEMNALISTICA EXTERIOARA MAGAZIN LA DOI PASI
472/12.08.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN GYM EDILI TAR CONSTRUCT PT. TETHA RESIDENCE SRLSTR.LEORDENI NR.161 O BISNC 122246BRANSAMENT GAZE NATURALE
473/16.08.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PRIN SC BEP LICHT ENERGY SRL PT. RUTE CONSTRUCTCHEIUL DAMBOVITEI NR.9NC 122363BRANSAMENT ELECTRIC
474/18.08.2022/STR.BIRUINTEI NR.69NC 101206CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+2E+M
475/19.08.2022/STR.POSADA NR.9 A BISNC 125593EXTINDERE SI BRANSAMENT RACORDARE LA APA/CANAL
476/23.08.2022ACTIVE ADMINISTRARE SECTOR 3SPLAIUL UNIRII NR.15NC 123678DEZMEMBRARE 3 LOTURI
477/23.08.2022UAT POPESTI-LEORDENISOS.OLTENITEI NR.183 A -LEORDENI NR.147C BISNC 107519INFORMARE PRIVIND LUCRARI DE MODERNIZARE ,REPARARE CANAL COLECTOR VISCOFIL SI EXECUTIE CANALIZARE PUBLICA PRIN EXPROPRIERE CANAL SI TEREN AFERENT ACESTUIA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA
478/23.08.2022/STR.RASARITULUI F.N,T4/4-P7,7/1,6/3NC 5057/2IMPREJMUIRE TEREN ILUMINAT PERMITETRAL ,BAZIN PT.POMPA APA,ANEXA GOSPODAREASCA,GARAJ,PUT FORAT
479/24.08.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PT. SC CRE IMOB CONSTRUCTII SRL STR.SF.IOAN NR.3NC 105304 CF 105304BRANSAMENT ELECTRIC
480/25.08.2022/STR.RASARITULUI NR.36NC 103256 CF 103256MANSARDARE LOCUINTA P REZULTAND P+M
481/25.08.2022/STR.RASARITULUI F.N, T4/3-P1,LOT 4,LOT 5NC 110731 NC 110732ALIPIRE 2 LOTURI
482/26.08.2022/STR.RASARITULUI NR.82ANC 107269 CF 107269CONSTRUIRE 6 LOCUINTE CUPLATE 2 CATE 2 P+1E(12LOCUINTE),ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
483/29.08.2022/STR.SOLSTITIULUI F.N,T55/6-P30-32NC 100725 F 100725INTOCMIRE PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONST. LOCUINTA INDIVIDUALA,IMPREJMUIRE,ORGANIZARE SANTIER,UTILITATI
484/31.08.2022/STR.ION SCORTARU NR.7NC 106539 CF 106539DESFIINTARE CORP C2(GARAJ),RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA,MODIFICARI FATADE,LOCUINTA EXISTENTA SP+P,CONSOLIDARE EXTERIOARE SI MANSARDAREPARTIALA,REFACERE IMPREJMUIRE
485/31.08.2022FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEIT47-P663/1/1NC 114859 CF 114859CONSTRUIRE UNITATE PT. DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE,ANEXE TEHNICE,GOSPODARIE DE APA PENTRU INCENDIU,PUT FORAT,BAZIN RETENTIE,APE PLUVIALE,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
486/31.08.2022/CHEIUL DAMBOVITEI F.N,(DE 77 T3-P61/3/4)NC 109382 CF 109382INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONST. UNUI ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+5E,AMENAJARE,IMPREJMUIRE,UTILITATI
Luna Septembrie 2022

Publicat în data de 13.10.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
488/01.09.2022/STR.LEORDENI NR.176ANC 126697 CF 126697CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
489/01.09.2022SC ENGIE ROM PRIN SC DSF PROJECT RETELE PT. RED ROSE RESIDENCESTR.PAVLICHIENI NR.121 BL.L6NC 129604 CF 129604EXTINDERE SI BRANSAMENT LA CONDUCTA DE GAZE NATURALE
490/01.09.2022SC DELTA M COM SRLSOS.OLTENITEI NR.68NC 130406 CF 130406AMPLASARE SEMNALISTICA
491/02.09.2022/STR.BIRUINTEI NR.31,BL.1,TR.1,ETJ.4,AP.31NC 123309-C1-U35 CF 123309-C1-U35INCHIDERE BALCON
492/02.09.2022/DR.FERMEI NR.73,T55/8-P26-27,LOT 31,LOT 1,LOT 2NC 130160 CF 130160CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E CUPLATA LACALCAN,ORGANIZARE DE SANTIER,IMPREJMUIRE
493/02.09.2022/STR.LEORDENI F.N,T4/1-P11,P12NC 104945 CF 104945INFORMARE
494/02.09.2022/STR.LEORDENI F.N,T4/1-P13NC 3536 CF 100413INFORMARE
495/05.09.2022/STR.BIRUINTEI F.N T55/7-P41,42NC 110816 CF 110816INTOCMIRE PUZ CONSTRUIRE UN ANSAMBLU CU FUNCTIUNE MIXTA LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+5R SERVICII,SPATI COMERCIALE,SPATIU DE JOACA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
496/05.09.2022SC ECOM CENTRUL LOGISTIC SRLSOS.DE CENTURA NR.37NC 100349 CF 100349AMPLASARE HALE METALICE TIP CORT PENTRU DEPOZITARE
497/05.09.2022SC EURO EDIL INVEST SSRLSOS.OLTENITEI NR.247NC 127723 CF 127723DEZMEMBRARE 4 LOTURI
498/05.09.2022/STR.ASTRELOR T53/4-P37NC 4339IMPREJMUIRE TEREN CABINA POMPA APA (HIDROFOR),PUT FORAT SI UTILITATI
499/05.09.2022ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRLSPLAIUL UNIRII NR.1NC 123678 CF 123678COMPARTIMENTARI HALE SI IMPREJMUIRE EXECUTATE FARA A.C
500/05.09.2022SC EURODESIGN BUILDING CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 106299 111774 126702 128469 126703OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ALIPIRE 4 LOTURI
501/05.09.2022/STR.RASARITULUI T4/3-P19NC 4812 CF 106769CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+2E,FOISOR PARTER,PISCINA,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
502/06.09.2022SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR.SPERANTEI NR.4NC 106499 CF 106499ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONFORM ATR 10474475/04.08.2022
503/06.09.2022/STR.PAVLICHIENI NR.18 CORP C1,SC.1,AP.4NC 112763-C1-U4 CF 112763-C1-U4SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU ADMINISTRATIV IN SPATIU LOCUIBIL
504/12.09.2022ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.6SOS.OLTENITEI NR.17K,BL.6NC 102440 CF 102440LUCRARI DE DEZAFECTARE SARPANTA MANSARDA SI REFACEREA ACESTEIA IN TOTALITATE
505/12.09.2022SC JUMBO EC.R SRLSOS.OLTENITEI NR.249,T13-P231/1/1 SI 231/1/2 LOT 2NC 130378 CF 130378OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE CONSTITUIRE DREPT DE UZ SI SERVITUTE
506/12.09.2022/STR.TRACTORISTILOR NT.10,CV 104-P3571 SI 3572NC 121445-TEREN,121445-C1 CLADIRE,121445-GARAJ-C2DESFIINTARE PARTIALA SI REFACERE ACOPERIS LOCUINTA C1,DESFIINTARE CORP C2-GARAJ,CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
507/12.09.2022UAT POPESTI-LEORDENISOS.OLTENITEI NR.181NC 100795,100385,100819,100794,100796MODERNIZARE CARTIER DANUBIANA IN ORASUL POPESTI-LEORDENI
508/12.09.2022DNS SUD INVESTSTR.BIRUINTEI NR.35H BL.6,AP.1CF 130511 NC 130511-C1-U1SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL
509/12.09.2022DNS SUD INVESTSTR.BIRUINTEI NR.35H BL.6,AP.2NC 130510-C1-U2SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL
510/12.09.2022/T55/7-P43NC 123787CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE DS+P+4E+5R,SPATIU COMERCIAL LA PARTER,IMPREJMUIRE
511/19.09.2022/SOS.OLTENITEI NR.14NC 100925 CF 100925LUCRARI DE IMPREJMUIRE TEREN,REALIZATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (CF.P-V DE CONSTATARE SI SANCTIONARE NR.292/20.07.2022)
512/19.09.2022SC GROUP MILLENIUM 2000 SRLSOS.OLTENITEI NR.206 INC 100782 CF 100782EXTINDERE SI MODERNIZARE DEPOZIT PRODUSE CONGELATE (DEPOZIT FRIGORIFIC,MODERNIZARE CELULE FRIG EXISTENTE,EXTINDERE UZINA DE FRIG-DOTARI ECHIPAMENTE ,GOSPODARI INCENDIU) SI UTILITATI
513/19.09.2022/STR.LEORDENI NR.153NC 105456CONSTRUIRE 3 HALE PARTER,ORGANIZARE SANTIER
514/19.09.2022SC MOVING CONCEPT SRLSPLAIUL UNIRII F.N, T3-P71,LOT 3,,LOT 2NC 130060AMPLASARE CONTAINER DEPOZITARE,BIROU FARA FUNDATII,PUT FORAT,BAZIN VIDANJABIL,IMPREJMUIRE
515/19.09.2022SC MOVING CONCEPT SRLSPLAIUL UNIRII F.N, T3-P71,LOT 3NC 120662AMPLASARE PANOU PUBLICITAR
516/19.09.2022/SOS.OLTENITEI F.N,T18/2-P1/3NC 5678INFORMARE
517/19.09.2022/STR.POPESTI-ROMANI NR.50NC 114379DESFIINTARE PARTIALA MODIFICARI FATADA ,RECOMPARTIMENTARE,CONSOLIDARE EXTINDERE LOCUINTA P,REZULTAND UN CORP CLADIRE P SI PARTIAL P+1E
518/20.09.2022/DR.FERMEI NR.84NC 4582/2/15BRANSAMENT/RACORDARE LA RETEAUA DE CANALIZARE
519/20.09.2022SC ENGIE ROM PRIN SC DSF PROJECT RETELE PT.DALIN RESIDENCESTR.PAVLICHIENI NR.126DNC 130759EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE
520/20.09.2022/SOS.OLTENITEI F.N,T20/3-P4NC 110578INFORMARE
521/20.09.2022/STR.SABARULUI NR.21NC 1048INFORMARE
522/20.09.2022/STR.SF.AGNES ,T52/6-P53NC 103035INFORMARE
523/21.09.2022/STR.DOMNITA BALASA NR.58 BISNC 510/3 CF 11167CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E
524/21.09.2022ROCOS NOV COMEXSOS.OLTENITEI NR.202 C29 INCINTA VISCOFIL SANC 114614-C29 CF 114614AMPLASARE BANNER PUBLICITAR
525/21.09.2022SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRLT60/3NCC 129966,130096,133009,1304459INTOCMIRE PUZ PT. CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE,PRODUCTIE /INDUSTRIE NEPOLUANTA
526/22.09.2022SEA ROMANIA SRLSOS.OLTENITEI NR.181 LOT 1NC 103491DEZMEMBRARE 2 LOTURI
527/23.09.2022SEA ROMANIA SRLSOS.OLTENITEI NR.181 LOT 1NC 121820DEZMEMBRARE 2 LOTURI
528/23.09.2022SEA ROMANIA SRLSOS.OLTENITEI NR.181 LOT 3NC 121827DEZMEMBRARE 2 LOTURI
529/23.09.2022SC CROMIX CONSULT SRLSTR.BIRUINTEI NR.25NC 11910DEZMEMBRARE TEREN 93 LOTURI
530/23.09.2022/STR.LEORDENI NR.12NC 101074DESFIINTARE 2 CORPURI SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL
531/23.09.2022/STR.GUSTAV MULLER NR.4(CV1,P1789,LOT 2)NC 100101 CF 100101DESFIINTARE SI CONSTRUIRE, IMPREJMUIRE STRADALA
532/23.09.2022/STR.DR.FERMEI NR.81,BL.B,ETAJ. 1,AP.3NC 6170 C1-U3INCHIDERE BALCON
533/23.09.2022SC FABRICA GRIVITAT43-P647/1,LOT 3NC 106907 CF 106907RACORD CONDUCTA DEVERSARE APE EPURATE IN CANAL A.N.I.F
534/23.09.2022/SOS.OLTENITEI NR.181 PNC 11616-C160SCHIMBARE DESTINATIE DIN HALA DEPOZITARE IN SP.COM. FARA A FI NECESARE LUCRARI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
535/26.09.2022/STR.DR.FERMEI NR.83C AP.3NC 111910-C1-U3SCHIMBAREA DESTINATIEI DIN SPATIU ADMINISTRATIV(BIROURI) IN SPATIU LOCUIBIL
536/26.09.2022/STR.MIRASLAU NR.51ANC 105960 CF 105960OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-DEZMEMBRARE TEREN 4 LOTURI
537/28.09.2022SC GEBRUDER WEISS SRLSOS.OLTENITEI F.N,T24-P516/5,LOT 2NC 128534 CF 128534CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+2E+E3R,BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE,PUT FORAT,AMENAJARE INCINTA/PARCARE,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
538/28.09.2022SC POWER PRO DESIGN SRL SI SC VOIEVOZI REZIDENTIAL SRLSTR.RASARITULUI NR.82NC 110938 CF 110938OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ,DEZMEMBRARE TEREN IN 11 LOTURI
539/30.9.2022/STR.SPERANTEI F.N,T4/2-P18,LOT 27/2NC 102230 CF 102230CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+2E,IMPREJMUIRE TEREN,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
540/30.09.2022/STR.PLOPULUI NR.1NC 6167,6167-C1 CF 110536INFORMARE
541/30.09.2022/STR.AGRICULTORI,T20/2-P39/1,LOT 2NC 129114INTRODUCERE IN INTRAVILAN-CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL CU 3 HALE DEPOZITARE,AMENAJARE INCINTA
542/30.09.2022/CHEIUL DAMBOVITEI ,T1-P30/1/3/38NC 116851 CF 116851CONSTRUIRE ANEXA AGRICOLA METALICA
543/30.09.2022/STR.BIRUINTEI F.N,T55/7-P17,LOT 1/1,LOT 1/2,LOT 1/3,LOT 1/4,LOT 1/5,LOT1/6,LOT 2/1,LOT 2/2,LOT 2/3,LOT 2/4,LOT 2/7,LOT /7,LOT 2/8 DRUM ACCESNC 109328,109329,103212,109330,109331,109332,109333,4267/2/1,4267/2/2,4267//3,4267/2/4,4267/2/7,4267/2/8,4267/2/8,109333INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR IMOBILE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DEINALTIME S+P+2E+M,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
544/30.09.2022/STR.SF.AGNES NR.194NC 129891 CF 129891IMPREJMUIRE TEREN PE LATURA DE SUD
545/30.09.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR.RASARITULUI NR.14NC 123709 CF 123709RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA SI POST DE TRANSFORMARE A OBIECTIVULUI AMPLASAT N STR.RASARITULUI NR.14,CF. FISEI DE SOLUTIE NR.9810758/26.05.2022
546/30.09.2022/STR.LEORDENI NR.217,LOT 4NC 126767 CF 126767CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E,IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
547/30.09.2022/STR.LEORDENI NR.189NC 104020 CF 104020CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA PARTER,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
548/30.09.2022/STR.LEORDENI NR.217,LOT 7NC 126770 CF 126770CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E,IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI
Luna Octombrie 2022

Publicat în data de 16.11.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
549/03.10.2022SC EQUINOXE CAFFE SRLSTR.BIRUINTEI NR.33 T55/7-P37-38,LOT 1NC 107238 CF 107238CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTA P+1E DIN CONTAINERE METALICE,AMPLASARE PERGOLE CU ACOPERIS RETRACTABIL,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
550/03.10.2022/STR.SPERANTEI NR.4NC 106499 CF 106499CONSTRUIRE FOISOR SI GARAJ,LUCRARI EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (CF.P-V DE CONSTATARE SI SANCTIONARE NR.280/12.05.2022)
551/05.10.2022SC TRANSPARENT DESIGN SRLSOS.OLTENITEI NR.208NC 101180 CF 101180CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE/DEPOZITARE C15 IN EXTINDEREA HALELOR EXISTENTE C4 SI C6,CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE/DEPOZITARE C14 SI UTILITATI
552/06.10.2022SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL REP. AL SC VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE SRLSTR.SABARULUI/CHEIUL DAMBOVITEI/EXTINDERE RETEA APA POTABILA IN ORASUL P-L-STR.SABARULUI/CHEIUL DAMBOVITEI
553/06.10.2022SC VISCOFIL SASTR.ZORILOR NR.55ANC 108113 CF 108113OPERATIUNI NOTARIALE/INFORMARE
554/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.181 P BIS,C159NC 116716-TEREN 116716-C159 CLADIREBRANSAMENT GAZE NATURALE
555/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.181 P BIS,C160NC 116716-C160 116716-TERENBRANSAMENT GAZE NATURALE
556/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL PT. SC WORLD PLAST GRUPSOS.OLTENITEI NR.181 O,CORP CNC 126685BRANSAMENT GAZE NATURALE
557/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL PT. SC WORLD PLAST GRUPSOS.OLTENITEI NR.181 O,CORP BNC 126685BRANSAMENT GAZE NATURALE
558/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.181 R ,C1NC 113970 TEREN 113970-C1 CLADIREBRANSAMENT GAZE NATURALE
559/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.181 P,C158NC 113969 TEREN 113969-C158-CLADIREBRANSAMENT GAZE NATURALE
560/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.181 P BIS CORP C30NC 116716 TEREN 116716-C30-CLADIREBRANSAMENT GAZE NATURALE
561/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL PT.SC CREATIV PLAST SRLSOS.OLTENITEI R.181 P,C25NC 113969 TEREN 113969-C25-CLADIREBRANSAMENT GAZE NATURALE
562/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL PT.SC CREATIV PLAST SRLSOS.OLTENITEI NR.181 P,C2NC 113971 TEREN 113971-C2-CLADIREBRANSAMENT GAZE NATURALE
563/06.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL PT.SC CREATIV PLAST SRLSOS.OLTENITEI NR.181,C111NC 116715 TEREN 116715-C111-CLADIREBRANSAMENT GAZE NATURALE
564/07.10.2022CC CONCEPT GLOBAL LINE SRLT55/7-P49NC 5034/8 CF 107616INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI SPALATORII AUTO PE TEREN AFLAT IN EXTRAVILANUL LOCALITATII
565/07.10.2022SC ANIAS SRLSTR.AMURGULUI NR.8NC 125490,125491,125492,125546OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -ALIPIRE TEREN 4 LOTURI
566/07.10.2022/STR.OITUZ NR.45,AP.1NC 130510-C1-U2SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN LOCUINTA FARA A FI NECESARE LUCRARI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
567/11.10.2022/STR.SF.AGNES F.NNC 111376 CF 111376OPERATIUNI NOTARIALE VANZARE -CUMPARARE
568/12.10.2022SC TENCUIELI SI FINISARI SRL,SC ESCU PHARM SRL,SC ALFA NET CONSTRUCT SRL,SC DAR FIN CONSTRUCT SRLSTR.SOLSTITIULUI NR.55-59NC 13074OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE -DEZMEMBRARE TEREN IN 62 LOTURI
569/12.10.2022SC STAR FOODS E.M SRLSTR.TABEREI NR.2NC 129605 CF 129605CONSTRUIRE RAMPA AUTO(PARCARE),ADAPOST PALETI,ADAPOST BANDA COLECTARE REBUT CIPSURI SI UTILITATI
570/12.10.2022/SOS.OLTENITEI NR.28 ANC 128694-C1-CLADIRE 128694-TERENAMPLASARE TOTEM PUBLICITAR PE FATADE CLADIRII SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN SEDIU ADMINISTRATIV IN SPATIU COMERCIAL
571/12.10.2022/STR.PANTAZICA GABRIEL NR.29NC 111856-C2-ANEXA 111856-C1-LOUINTA 111856-TERENDESFIINTARE LOCUINTA PARTER SI ANEXA SI CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E SI UTILITATI
572/12.10.2022SC EVO ABB CONSTRUCT SRLSTR.LIVEZI NR.9(FOSTA ZABAVA CLUCERU NR.22)NC 129617 CF 129617OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-DEZMEMBRARE TEREN IN 44 LOTURI
573/12.10.2022SC NVB BUILDING & CONSULTING SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 111776 CF 111776INFORMARE
574/12.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC GOTTA 4EVER SRLSTR.RASARITULUI NR.14,C1-C8NC 123709 CF 123709EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE
575/12.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC ECO TRANS FORTE SRLSTR.RASARITULUI NR.74,C4NC 2931/1 CF 105029EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE
576/12.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL STR.PARAUL RECE NR.4 C BISNC 857/4/1 CF 107693EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE
577/12.10.2022/STR.LEORDENI NR.189 DNC 107013 CF 107013CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
578/12.10.2022/STR.BATERIEI NR.7B BISNC 105354 CF 105354OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE-DEZMEMBRARE TEREN IN 3 LOTURI
579/12.10.2022/STR.ALEXANDRU CONDURATU F.NNC 121888 CF 121888DEZMEMBRARE TEREN IN 13 LOTURI
580/13.10.2022/SOS.OLTENITEI NR.60NC 124775 TEREN,124775-C4-U1,124775-C4-U2,124775-C4-U3,124775-U4,124775-C4-U5AMPLASARE LITERE VOLUMETRICE LUMINOASE PE FATADELE IMOBIULUI SI CASETA LUMINOASA (DUBLU FATA) IN INCINTA
581/13.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.SF.AGNES NR.151,AP.2NC 128836 CF 128836EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
582/13.10.2022SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI NR.71NC 131277 CF 131277SPATIU COMERCIAL,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
583/13.10.2022/STR.AMURGULUI NR.39 G (T54/5-P20,21,22,23,23/1,24,25 LOT 4/8)NC 107206 CF 107206SUPRAETAJARE IMOBIL P+2E LOCUINTE COLECTIVE,REZULTAND IMOBIL P+2E+M,RECOMPARTIMENTARII,MODIFICARI FATADE SI SCARA EXTERIOARA DESCHISA-CF.LG. NR.50/1991 ART.2,ALIN.(4),PCT.a
584/14.10.2022SC TRANSPARENT DESIGN SRLSOS.OLTENITEI NR.208NC 101180 CF 101180CONSTRUIRE CARPORT SOLAR 210KWp
585/14.10.2022SC VISUALSTEEL DESIGN SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 130310 CF 130310CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
586/14.10.2022SC DAMER TOTAL SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 130309 CF 130309CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
587/14.10.2022/STR.MIRASLAU F.N,T53/7-P55NC 5990,5996,5997,6000,109561,6001INTOCMIRE PUZ-INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+5E,PARCAJE AUTO,ACCESE ,ALEI AUTO SI PIETONALE,SPATII VERZI,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
588/14.10.2022/STR.VIILOR,T19/2-P1,2 SI 3NC 127878 SI 117659CONSTRUIRE IMOBIL P+2E-CORP C1-LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER SI CORP C2-LOCUINTE SEMICOLECTIVE P+1E+M,ORGANIZARE SANTIER,IMPREJMUIRE,UTILITATI SI ALIPIRE LOTURI
589/17.10.2022SC ECOREC EXPERT IMPEX SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 12826 CF 128626CONSTRUIRE IMOBIL TIP HALA PRODUCTIE,DEPOZITARE MATERIALE RECICLABILE NEINFLAMABILE,BIROURI P+1E,ANEXE,RACORD LA DRUMUL PUBLIC,GOSPODARIE APA,SPATII VERZI,IMPREJMUIRE,MINISTATIE EPURARE,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
590/18.10.2022SC PROTELCO SA PRIN C.N.A.I.R SA PRIN SC ALSIM ALARKO SRL PT.E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SADE 921/RELOCARE/PROTEJARE RETELE UTILITATI RETELE ELECTRICEDE MEDIE TENSIUNE KM 66+350-66+750 IN CADRUL PROIECTULUI ,,AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 00+000-100+900,LOTUL 1,SECTOR 1 KM 52+070-52+770,SECTOR 2 KM 52+70-69+000,CENTURA BUCURESTI
591/18.10.2022WESTGATE INVEST SRLSOS.OLTENITEI NR.133 LOT 2NNC 126749 CF 126749AMPLASARE RECLAMA LUMINOASA
592/18.10.2022/STR.MERILOR NR.8NC 109943 CF 109943EXTINDERE PE VERTICALA DE LA P+1ELA P+1E+M MODIFICARI FATADE MARIRE ANEXA P SI MICSORARE PISCINA
593/18.10.2022SC RIN RESORT SPA SRLDE 808 T4/5-P1-4NC 104404 CF 104404CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE CUPLATE,INSIRUITE DS+P+2E,ACCESURI/ALEI AUTO SI PIETONALE RACORD LA DRUMUL PUBLIC,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
594/18.10.2022/STR.TIMOCULUI NR.1NC 1429 CF 105213CONSTRUIRE ANEXA PARTER CU FUNCTIUNEA DE GARAJ ALIPIT LOCUINTEI EXISTENTE SI UTILITATI
595/18.10.2022SC KST EL IMPEX SRLSOS.OLTENITEI NR.126NC 102969 CF 102969AMPLASARI RECLAME LUMINOASE SI PANOU PUBLICITAR LUMINAT,AMPLASAT PE CLADIRE
596/21.10.2022/SOS.OLTENITEI NR.181NC 75/7 CF 125662FORARE PUT
597/21.10.2022LOTUS BULDINGSTR.SF.AGNES NR.158NC 130080-C1-U2 CF 130080-C1-U2SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU BIROURI IN SPATIU LOCUIBIL
598/25.10.2022/SOS.OLTENITEI NR.37NC 106896 CF 106896OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ALIPIRE 2 LOTURI
599/26.10.2022SC MARAL TEHNIC SRLSTR.BIRUINTEI NR.35-L5NC 4813/5 CF 107241SUPRAETAJARE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M REZULTAND P+2E+3R+M
600/27.10.2022SC ECO FIRE SISTEM SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 131311 CF 131311CONSTITUIRE SERVITUTE DE TRECERE PENTRU UTILITATI IN FAVOAREA SC CENTRAL EASTERN REAL ESTATE SERVICES SRL
601/27.10.2022SC BETA CONSULT INVEST IL SRLSOS.DE CENTURA NR.261(T60/3-P57-60)NC 114416 CF 114416HALE DEPOZITARE SI BIROURI P+1E,CONSTRUCTI ANEXE-SP.TEHNICE,AMENAJARI EXTERIOARE(PLATFORMA PARCARE,P.VERZI,DRUMURI,TROTUARE ,SIS. VERTIC),REFACERE ACCES AUTO SI PIETONAL,IMPREJMUIRE,MODIF. RETEA,ORGANIZARE SANTIER-P.U.D
602/27.10.2022SC DALIN RESIDENCE INVEST SRLSTR.PAVLICHIENI NR.126D,MODUL 1NC 130759-C1-U1 CF 130759-C1-U1SCHIMBARE DESTINATIE DIN SP.COMERCIAL IN LOCUINTA FARA A FI NECESARE LUCRARI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
603/27.10.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC MIRAL INSTAL COMPANY SRLSTR.SF.AGNES NR.199NC 104130 CF 104130EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
604/27.10.2022/STR.GLORIEI NR.3NC 130374-TEREN 130374-C1-LOC.DESFIINTARE LOCUINTA PARTER
605/28.10.2022/SOS.OLTENITEI NR.219 BISNC 130500 NC 130761 CF 130500 CF 130761OPERATIUNI CADASTRALE NOTARIALE ALIPIRE 2 LOTURI
Luna Noiembrie 2022

Publicat în data de 22.12.2022

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
606/04.11.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC DALIN RESIDENCE INVEST SRLSTR.PAVLICHIENI NR.126D,CASA C1,C2,C3NC 130759,130755 CF 130759,130755EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE-CF. ART. 17,ALIN.1 DIN ORDIN 839/2009
607/04.11.2022SC DELTA PRO EXPERTSOS.OLTENITEI NR.181NC 27958 CF 127958CONSTRUIRE HALA P+1Ep CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE ,BIROURI I SPATII TEHNICE
608/04.11.2022/STR.ION SCORTARU NR.56ANC 106974 CF 106974MODIFICARI INTERIOARE,MODIFICARI FATADE SI MANSARDARE LOCUINTA PARTER,REZULTAND LOC. P+M
609/04.11.2022/STR.FAGULUI,F.N,T19/6-P40,40/1,40/2NC 6686,6687,6657 CF 111608,102919,111607OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -ALIPIRE 3 LOTURI
610/04.11.2022SC NEXT RESIDENCE AMBIENT SRLT54/6-6NC 106903,106904,106905-TEREN 1761/1,1761/2,1761/3-CONSTRUCTIIDESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE,CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO,AMPLASARE STEAGURI,AMENAJARE INCINTA,IMPREJMUIRE TEREN
611/04.11.2022/STR.APUSULUI,T55/5-P25NC 123440,123441,123560,108550,5252INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+2E+E3R CU SPATII COMERCIALE LA PARTER,AMENAJARE INCINTA,AMENAJARE GARAJE,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
612/04.11.2022/T25-P522/1/6NC 115508 CF 115508INFORMARE
613/04.11.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SC BEP LIGHT ENERGY PT. SC MCMAO ARHITECT SRLSOS.LEORDENI NR.94NC 106408 CF 106408EXTINDERE SI BRANSAMENT ELECTRIC A OBIECTIVULUI STATIE DE CARBURANTI CONFORM FS NR.09427243 DIN 10.02.2022
614/04.11.2022SC TOP LINE SRLSOS.OLTENITEI NR.27ANC 111942 CF 11142RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA,SCHIMBARE DESTINATIE DIN HALA DEP. C3 IN CLADIRE COMERCIALA,ADAUGARE LIFTURI EXTERIOARE,MOD. INSTALATII,INTERVENTII FATADE ,MONTARE RECLAMA LUMINOASA
615/04.11.2022SC GELDA COM IMPEX 2002 SRLSOS.OLTENITEI T20/3-P46,47,48NC 12974 CF 129774IMPREJMUIRE TEREN,ACCES AUTO,AMPLASARE BANNER PUBLICITAR
616/04.11.2022/STR.RASARITULUI T4/3-P21NC 2324/2 CF 128489OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE -DEZMEMBRARE TEREN IN 9 LOTURI
617/04.11.2022/STR.BARAGANULUI NR.5ANC 131183 CF 131183INFORMARE
618/04.1.2022SC TUPLEX PLASTIC SRLSTR.PAVEL CEAMUR NR.14NC 1625 CF 105381CONSTRUIRE ALEI BETONATE
619/04.11.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC PROSPER GAZ SRLSTR.LEORDENI NR.217 BNC 119973 TEREN,119973-C1 LOCUINTA,119973-C2 ANEXAEXTINDERE CONDUCTA SI 4 RACORDURI GAZE NATURALE
620/04.11.2022/DE 835 T20/3-P52 SI 53NC 120822 CF 120822IMPREJMUIRE TEREN
621/07.11.2022SC DECOCITY MALL AG SRLSOS.OLTENITEI NR.21 B LOT.2 T2/5-P56,58,60,65,LOT 2NC 128384-C-U2 28384-TERENAMPLASARE TOTEM PUBLICITAR
622/08.11.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT.SCOALA GIMNAZIALA ,,IOAN BADESCU,,STR.SCOLII NR.6NC 117639 CF 117639ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM-SPOR DE PUTERE LA SCOALA GIMNAZIALA,,IOAN BADESCU,,,CF. FS NR.10311799/20.08.2022
623/08.11.2022/STR.PAVLICHIENI NR.135NC 100558 CF 100558AMPLASARE CABINA POMPA APA,IMPREJMUIRE,UTILITATI
624/08.11.2022/SOS.OLTENITEI NR.101NC 107064 CF 107064AMPLASARE CONTAINER SPATIU COMERCIAL
625/08.11.2022/STR.LEORDENI NR.86,LOT 3NC 3039/1/3 CF 107796CONSOLIDARE,RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE,SUPRAETAJARE CLADIRE REZULTAND P+1E
626/08.11.2022/STR.DR.FERMEI NR.19NC 101595 CF 101595MODIFICARI FORMA SI PANTA ACOPERIS LOC-EXISTENTA
627/08.11.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PT.SC TRANS EXPRES PROMPT SRLSOS.OLTENITEI NR.298 A,T24-P516/5NC 129788 CF 129788ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CONFORM FS 11522450/15.09.2022
628/08.11.2022SC FLORAND CONCEPT SRLSTR.BIRUINTEI NR.69,T55/7-P19,20 LOT 20NC 101206 CF 101206CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
629/10.11.2022SC NOMA EXCLUSIVE CAPITAL SRLSTR.BIRUINTEI NR.45A,LOT 29NC 130955 CF 130955AMPLASARE/AMENAJARE LOC DE JOACA PT. COPII
630/10.11.2022/SPLAIUL UNIRII T3-P71NC 130061 CF 130061OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE DEZMEMBRARE TEREN 2 LOTURI
631/10.11.2022SC PROTELCO SA PRIN CNAIR PRIN SC ALSIM ALARKO SRL PT. E-DISTRIBUTIE MUNTENIADE 921/RELOCARE /PROTEJARE RETELE UTILITATI-RETELE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE ,KM 66+350-66+750 IN CADRUL PROIECTULUI,,AUTOSTRADA DE CENTURA ,, KM 0+000-100+900 LOTUL 1,SECTOR 1 KM 52+070-52+770,SECTOR 2 KM 52+770-69+003,CENTURA BUCURESTI
632/10.11.2022/STR.SF.AGNES F.N,T52/5-P26/1NC 121014 CF 121014INFORMARE
633/10.11.2022/T16/4-P3NC 109958 CF 109958INFORMARE
634/10.11.2022/T20/6-P61NC 131290 CF 131290INFORMARE
635/11.11.022/STR.ASTRELOR NR.10NC 105664 CF 105664REFACERE IMPREJMUIRE PE LATURA DE NORD A PROPRIETATII SI CREARE ACCES AUTO
636/11.11.2022/STR.SF.VOIEVOZI F.N,T1-P50/1,49/1,51/1,74/1NC 3868 CF 118794INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE,CUPLATE/INSIRUITE CU REGIM DE INALTIME P+2E,AMENAJARE INCINTA,PARCAJE AUTO,CIRCULATII AUTO SIPIETONALE,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
637/14.11.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR.AMURGULUI NR.67 C,T54/5-P45,46NC 103916-C1 CF 103916ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CF ATR.08935694/06.11.2021
638/18.11.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PT. SC ECO FIRE SISTEMSSOS.OLTENITEI NR.181,LOT 1NC 131311 CF 131311ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CF ATR.11127101/07.09.2022
639/18.11.2022SC SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI F.N,T55/7-P11,12NC 101640,101642,101643,101637,101639,101638,101646,101648,101647,101650,101641,102077,101635,102078,101645,101649,101644INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE DS+P+6E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL,AMENAJARE SPATII VERZI,IMPREJMUIRE SI UTILITATI.
640/18.11.2022SC ALFA NET CONSTRUCT SRLSTR.BIRUINTEI F.N,T55/7-P15,LOT. 2,3,4/1,4/2,5,6NC 2637/2,2637/3,2637/4/1,2637/4/2,2637/5,2637/6INTOCMIRE PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE PARCARE UPRATERANA P+3E,AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL,AMENAJARE SPATII VERZI,AMENAJARE SPATII DE JOACA,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
641/18.11.2022SC VEK PROPERTIES SRLSOS.OLTENITEI NR.181NC 113911 CF 113911DESFIINTARE CONSTRUCTIE ANEXA C504 SI CONSTRUIRE HALA DEBITARE PROFILE,PLASA TAMPLARIE ,BIROURI P+1E,ORGANIZARE SANTIER SI UTILITATI
642/18.11.2022/STR.LAURENTIU RAICIU NR.3NC 406/1/1/2/1 CF 107168EXTINDERE PE ORIZONTALA SI LUCRARI DE AMENAJARE PT. FUNCTIONALIZAREA PODULUI EXISTENT PRIN TRANSFORMAREA ACESTUIA IN SPATIU DE LOCUIT(MANSARDA) A LOCUINTEI EXISTENTE P+1E REZULTAND P+1E+M,MODIFICARI FATADE
643/18.11.2022/STR.RASARITULUI F.N,T4/3-P1,LOT 4 SI LOT 5NC 130799 CF 130799CONSTRUIRE LOCUIN TA UNIFAMILIARA SP+P+1E+M,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
644/18.11.2022/STR.LEORDENI NR.120CNC 103579 CF 103580ALIPIRE DOUA LOTURI
645/18.11.2022/STR.FAGULUI NR.30NC 6475 CF 110765INFORMARE
646/18.11.2022SILFLOR &MOVE IMPEX SRLSTR.LEORDENI NR.1 BISNC 128844 CF 128844CONSTRUIRE SERA DEMONTABILA CU CARACTER PROVIZORIU,CLADIRI AUXILIARE P SI S+P1E,CENTRALA TERMICA,GOSPODARIE DE APA,UTILITATI SI IMPREJMUIRE
647/21.11.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC PACEGO CONSTRUCT SRLSTR.PAVLICHIENI NR.161,C1,C2,C3NC 126723 CF 126723EXTINDERE CONDUCTA SI 3 BRANSAMENTE GAZE NATURALE
648/24.11.2022SC COMPAGNIA ITALIANA SRLSOS.DE CENTURA F.N,T22-P501/13/3NC 4344 CF 106122INFORMARE
649/24.11.2022/STR.PAVLICHIENI NR.123NC 27920 CF 127920OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE DEZMEMBRARE TEREN IN 59 LOTURI
650/24.11.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN DSF PROJECTSTR.SPERANTEI NR.26A BISNC 129997BRANSAMENT GAZE
651/24.11.2022BOGAN DEVELOPMENT PROPERTY SRLSTR.AMURGULUI NR.23BNC 129172 CF 129172OPERATIUNI NOTARIALE -CONSTITUIRE SERVITUTE DE TRECERE
652/24.11.2022SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI NR.1NC 101205 CF 101205CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
653/24.11.2022ROSTEEL SOLUTIONS SRLSTR.BIRUINTEI NR.49,BL.C0NC 130022-C1-U1 CF 130022-C1-U1SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATIU COMERCIAL IN LOCUINTA FARA A FI NECESARE LUCRARI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
654/24.11.2022DURAZIV SRLSTR.FAGULUI NR.21NC 100805 CF 100805REFACERE PARTIALA IMPREJMUIRE SI RECONFIGURARE PLATFORMA BETONATA
655/24.11.2022SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI NR.71NC 131539 CF 131539SUPRAETAJARE TREI CLADIRI CU 20% DIN SUPRAFATA DESFASURATA
656/25.11.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL STR.INTR.LEORDENI NR.5NC 103679 CF 103679EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
657/28.11.2022/STR.OITUZ NR.2 VNC 115478-C1-U1 CF 115478-C1-U1SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU LOCUIBIL IN SPATIU COMERCIAL FARA A FI NECESARE LUCRARI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
658/29.11.2022SC AGROPOL P-L SRLSOS.OLTENITEI NR.216NC 101097,29676,125613,123625OPERATIUNI NOTARIALE ALIPIRE TEREN 4 LOTURI
659/29.11.2022/STR.LEORDENI NR.86 ENC 107795 CF 107795REFACERE IMPREJMUIRE TEREN SI ACCES AUTO
660/29.11.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. AGV URBAN LOOP SRLSTR.BIRUINTEI NR.69 JNC 129696 CF 129696ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CONFORM ATR 12118069/2022
661/29.11.2022SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. AGV URBAN LOOP SRLSTR.BIRUINTEI NR.69 KNC 129687 CF 129687ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI CONFORM ATR 12387982/2022
Luna Decembrie 2022

Publicat în data de 7.02.2023

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiNr.cadastral si Carte funciaraScopul eliberarii
662/05.12.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC PROSPER GAZ SRLSTR.VULPII NR.2NC 120432 CF 120432EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
663/05.12.2022/STR.ECHINOCTIULUI NR.8,BL.12NC 114004-C12 CF 114004-C12INCHIDERE PODEST INTRARE VILA 12
664/06.12.2022/DE 423/1 T14-P23329 LOT 2NC 113661 CF 113661INFORMARE
665/06.12.2022SC SIEPCOFAR SASTR.DR.FERMEI NR.34NC 11577-C1-U35 CF 11577-C1-U35AMPLASARE CASETE LUMINOASE
666/07.12.2022/STR.AMURGULUI NR.35 ENC 107187 CF 107187CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN
667/07.12.2022/STR.SF.IOAN T2/6-P42NC 118260 CF 118260INFORMARE
668/12.12.2022AL BEST HOME SRLSTR.SCOLII NR.3NC 114600 CF 114600RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA INDIVIDUALA S+P+1E+M IN CAMIN DE BATRANI
669/12.12.2022SC PICOFARM SRLSOS.OLTENITEI NR.220NC 55712 CF 111583INFORMARE
670/12.12.2022SC NUTRIPROD SRLSOS.OLTENITEI NR.220NC 130094 CF 130094INFORMARE
671/12.12.2022SC PICOVIT ROM IMPEX SRLSOS.OLTENITEI NR.220NC 115776 CF 115776INFORMARE
672/12.12.2022SC EVO ABB CONSTRUCT SRLSTR.LIVEZI NR.9,SP.BIROU 3NC 131470-C1-U3 CF 131470-C1-U3SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU BIROU IN SPATIU COMERCIAL
673/12.12.2022SC EVO ABB CONSTRUCT SRLSTR.LIVEZI NR.9,SP.BIROU 2NC 131470-C1-U2 CF 131470-C1-U2SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU BIROU IN SPATIU COMERCIAL
674/12.12.2022SC EVO ABB CONSTRUCT SRLSTR.LIVEZI NR.9,SP.BIROU 1NC 131470-C1-U1 CF 131470-C1-U1SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATIU BIROU IN SPATIU COMERCIAL
675/13.12.2022/STR.SPERANTEI F.N,T4/2-P11-12,LOT 1,LOT 8/1NC 129654 CF 129654CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
676/13.12.2022SC AUTO GENERAL IMA SRLSTR.LIVEZI NR.9NC 131471 CF 131471CONSTRUIRE IMOBIL P CU DESTINATIA SERVICII SI UTILITATI
677/13.12.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SASOS.OLTENITEI NR.376 FNC 115669 F 115669BRANSAMENT GAZE
678/13.12.2022CEL CONSTRUCT REZIDENT SRLSTR.RASARITULUI NR.80NC 12786 CF 127886OPERATIUNI CADASTRALE NOTARIALE-DEZMEMBRARE 22 LOTURI
679/13.12.2022/STR.PAVEL CEAMUR NC 123449 CF 123449CONSTRUIRE 8 HALE DEPOZITARE MICA PRODUCTIE,BIROURI P+1EPARTIAL
680/14.12.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN DSF RETELE PROJECT SRLSTR.RASARITULUI NR.78,CASA 2,AP.2NC 2931/1 CF 105029BRANSAMENT GAZE
681/14.12.2022BT LEASING TRANSILVANIASTR.AMURGULUI R.30BNC 120328 CF 120328AMENAJARE TERASA INCHISA CU STICLA SECURIZATA IN SISTEM CULISANT SI ACOPERIS RETRACTABIL PENTRU SPATIU COMERCIAL
682/14.12.2022SC IANIAS SRLSTR.AMURGULUI NR.8NC 131211 CF 131211AMENAJARE TERASA INCHISA CU STICLA SECURIZATA IN SISTEM CULISANT SI ACOPERIS RETRACTABIL PENTRU SPATIU COMERCIAL DIN PARTERUL BL. EXECUTAT FARA A.C
683/14.12.2022/CHEIUL DAMBOVITEI F.NNC 127383 CF 127383INFORMARE
684/14.12.2022/STR.ZORILOR NR.17NC 129940 CF 129940DESFIINTARE ANEXA C3 SI CONSTRUIRE LOCUINTA SP+P+1E+M
685/19.12.2022SC DURAZIV SRLSTR.BATERIEI F.N,CV 90-P24NC 104899 2598AMENAJARE PARCARE
686/19.12.2022SC TONI STILE SRLSOS.OLTENITEI NR.34C,AP.15 T115-P3958NC 121073 CF 121073DESFIINTARE PARTIALA SI RECONSTRUIRE IMPREJMUIRE
687/19.12.2022/STR.PAVLICHIENI NR.130NC 109020 CF 109020EXTINDERE LOCUINTA SP+P+1E EXECUTATA IN BAZA A.C NR.425/25.10.2019,MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE
688/20.12.2022/STR.APUSULUI F.N,T53/5-P19,LOT 1NC 6443 CF 115053INFORMARE
689/20.12.2022/SOS.OLTENITEI F.N,T20/3-P38NC 4964 CF 108288INFORMARE
690/20.12.2022/STR.LAURENTIU RAICIU NR.7NC 129960 CF 129960CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
691/20.12.2022SC GOTTA 4EVER SRLSTR.SPERANTEI F.N,T4/4-P3,3/1NC 108370 130319OPERATIUNI CADASTRALE NOTARIALE-ALIPIRE 2 LOTURI
692/20.12.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.RASARITULUI NR.78,CASA C1,AP.2NC 2931/1 CF 105029BRANSAMENT GAZE NATURALE
693/20.12.2022SIENA RESIDENCE SRLSTR.BIRUINTEI NR.71NC 131539 CF 131539DEZMEMBRARE TEREN 121 LOTURI
694/20.12.2022/STR.BIRUINTEI NR.33 GNC 130639-C1-U4 CF 130639SCHIMBARE DESTINATIE
695/20.12.2022SC MINI ACS GRUP SRLSOS.OLTENITEI NR.216NC 100304 CF 100304INFORMARE
696/20.12.2022SC MINI ACS GRUP SRLSOS.OLTENITEI NR.216NC 128317 CF 128317INFORMARE
697/20.12.2022SC PEDAB CONSTRUCT INVEST SRLSOS.DE CENTURA NR.77NC 104897 CF 104897INFORMARE
698/20.12.2022SC PEDAB CONSTRUCT INVEST SRLSOS.DE CENTURA NR.77NC 109326 CF 109326INFORMARE
699/20.12.2022SC PEDAB CONSTRUCT INVEST SRLSOS.DE CENTURA NR.77NC 2686/6 CF 109965INFORMARE
700/20.12.2022SC PEDAB CONSTRUCT INVEST SRLSOS.DE CENTURA NR.77NC 100370 CF 100370INFORMARE
701/20.12.2022/SOS.OLTENITEI NR.13 D BISNC 130307 CF 130307SUPRAETAJARE IMOBIL P+4E,LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER REZULTAND P+5E RECOMPARTIMENTARI MODIFICARI FATADE-CF.L 50/1991,ART.2,ALIN.(4),LIT.a
702/20.12.2022SC GROUP MILLENIUM 2000 SRLSOS.OLTENITEI T20/3-P29-32NC 129741 CF 129741INFORMARE
703/21.12.2022SC AGRO BORO BOSE SRLSPLAIUL UNIRII NR.9NC 126411 CF 126411CONSTRUIRE DOUA CORPURI C1-SPALATORIE P SI SP.TEHNIC SI CORP C2 FUNCTIUNI ANEXE,SERVICII,COMERT SI UTILITATI
704/21.12.2022SC COFRAJE ROMANIA SRLSOS.DE CENTURA P60/3NC 130460 CF 130460IMPREJMUIRE TEREN
705/21.12.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR.SPERANTEI NR.42 DNC 120014 CF 120014EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
706/21.12.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. ECO TRANS FORTESTR.RASARITULUI NR.78 CASA 3,AP.2NC 2931/1 CF 105029BRANSAMENT GAZE NATURALE
707/21.12.2022SC THEOINCON BUSINESS SRLSTR.AMURGULUI NR.17LCF 111285 NC 2663/1/7/1EXTINDERE RETEA APA SI RETEA CANALIZARE,BRANSAMENT APA SI RACORD CANAL
708/21.12.2022CNZ DELUXE CONSTRUCT SRLSOS.OLTENITEI NR.376 R,T27-P531-532/1/3,LOT 19NC 102141 CF 102141CONSTRUIRE CORP CLADIRE IZOLAT P+M,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
709/21.12.2022/STR.GREACA NR.30NC 3137 CF 105318DESFIINTARE ANEXE C1,C2,C3,C4,C5 SI C6 SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
710/22.12.2022/STR.SF.IOAN NR.3NC 105304 CF 105304MODIFICARI DE TEMA PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LA A.C 120/2021,REMODELARE FATADA,RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA
711/22.12.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PRIN SIMCO INTERNATIONAL IMPEX PT.GAMA INVESTSTR.FERMEI NR.1NC 131223,131224,131225,131226AMPLASARE POST TRAFO SI RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE BL.C1 SI BL.C2
712/22.12.2022SC DNS BIROTICA SRLSTR.TABEREI NR.7NC 2511 CF 104752RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA SI AMENAJARE CORP C1-C2-HALA EPOZITARE SI BIROURI
713/23.12.2022SC EMAAR CEL SRLSTR.POPESTI-VEST T55/7-P3 SI 4NC 113729,113730,113731,117069PUZ-INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+6E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL,AMENAJARE SP.VERZI,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
714/23.12.2022SC TRANSPARENT DISIGN SRLSOS.OLTENITEI NR.208NC 101180 CF 101180EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA POTABILA SI CANALIZARE MENAJERA,BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE
715/23.12.2022/STR.SOLSTITIULUI NR.2C,AP.5 T54/5-P12,13,14NC 117702-C1-U5 CF 117702-C1-U5AMPLASARE TUBULATURA VENTILATIE PE FATADA IMOBILULUI CARE SA DESERVEASCA SPATIULUI COMERCIAL NR.5
716/27.12.2022AGNI REAL ESTATE SRLSTR.SCOLII F.N, (DE-867)T52/8-P9,10NC 108499,108220,107993,10812,107829OPERATIUNI NOTARIALE,ALIPIRE 6 LOTURI
717/27.12.2022SC ELECTROPUTERE ECB COMPANY SRLT16/2-P9NC 101706CF 101706CONSTRUIRE MAGAZIE PARTER DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE,IMPREJMUIRE SI UTILITATI
718/27.12.2022PAROHIA VINTILA VODASTR.UNIRII NR.26NC 103299 CF 103299DESFIINTARE CORP C2 PARTER SI RECONSTRUIRE CORP C2 P+1E CU AMPLASARESP. COMERCIAL LA PARTER,ALIPIRE CORP C3 SI CORP C4,EXTINDERE REZULTAND UN SINGUR CORP,INCALZIRE PRIN PARDOSEALA IN BISERICA ,RESTAURARE MASA SFANTA,REMODELARE ZID DE IMPREJMUIRE
719/27.12.2022/STR.ECHINOCTIULUI F.N,T53/6-P21,22,23NC 3787 CF 131766OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE,ALIPIRE 2 LOTURI
720/27.12.2022/STR.SF.VASILE NR.1ANC 130770-C1-U56INCHIDERE BALCON
721/27.12.2022SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC INSTANT COMPANY SA STR.DOMNITA BALASA NR.33,BL.C2NC 111941BRANSAMENT GAZE NATURALE
722/28.12.2022SC ENGIE ROMANIA PRIN AMETECH SISTEM SRL PT.AGV URBAN LOOP SRLSTR.BIRUINTEI NR.69 KNC 129687EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE
723/28.12.2022/STR.BATERIEI NR.107 CV 90-P7NC 129831 CF 1058/1CONSTRUIRE LOCUINTA SP+P,BRANSAMENTE,UTILITATI SI IMPREJMUIRE
724/28.12.2022ENGIE ROMANIA SA PRIN AMETECH SISTEM PT.EVAMAR TEAM COMP. STR.ZORILOR NR.11,LOT 4NC 110471BRANSAMENT GAZE NATURALE
725/28.12.2022ENGIE ROMANIA SA PRIN AMETECH SISTEM PT. AGV URBAN LOOP SRL STR.BIRUINTEI NR.69JNC 129696BRANSAMENT GAZE NATURALE
726/28.12.2022E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PT.PROFLEX AUTOMOTIVE SRLSTR.TABEREI NR.1NC 160/10RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT,HALA INDUSTRIALA CONF. FS 06730977/10.12.2020
727/29.12.2022ENGIE ROMANIA SA PRIN DSF RETELE PROJECT PT. RED ROSE RESIDENCESTR.PAVLICHIENI NR.121,BL.21-25NC 1296045 (CINCI) BRANSAMENTE GAZE NATURALE L1-L5
728/30.12.2022/STR.SF.ANDREI NR.9NC 121105CONSTRUIRE ANEXA(GARAJ) PARTER
729/30.12.2022FAN CURIER ACTIVESOS.BERCENI NR.7NC 100102AMPLASARE FIRMA LUMINOASA
730/30.12.2022/SOS.OLTENITEI NR.45NC 120750 NC 120750-C1AMPLASARE DOUA BANNERE PUBLICITARE SI CASETA LUMNIOASA
731/30.12.2022/SOS.OLTENITEI NR.14ANC 100925 NC 100925-C1SCHIMBAREA DESTINATIE DIN SPATIU BIROURI SI LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M IN CLADIRE DE INVATAMANT PRESCOLAR SI SCOLAR,COMPARTIMENTARI INTERIOARE,AMPLASARE SCARA EXTERIOARA,STATIE POMPE INGROPATA
732/30.12.2022/STR.STEFAN CLUCERU NR.11NC 1185 TEREN,1185-C1-LOC,1185-C2-LOC,1185-C3 ANEXADESFIINTARE C1-LOC.PARTER,C3-ANEXA PARTER,EXTINDERE PE VERTICALA SI PE ORIZONTALA C2 LOC.PARTER REZULTAND LOCUINTA P+1E