Certificate de Urbanism eliberate în anul 2017

Nr./data eliberăriiNume şi prenumeAdresa imobiluluiScopul eliberării
01/16.01.2017MARES DANIELSos.Oltentiei nr.16CAlipire 2(doua) loturi
02/16.01.2017BUICIUC VLADStr.Laurentiu Raiciu nr.1HAlipire 2(doua) loturi
03/16.01.2017NEDEA IONELstr.Sf.Voievozi nr.3Operațiuni notariale și cadastrale-dezmembreare teren în 10 loturi
04/16.01.2017HONCIU GHEORGHITAStr.Eclipsei nr.104Bransament apa si racord canal
05/16.01.2017SC ENGIE SA prin INSTANT COMPANY ptr.Brezoianu FloricaStr.Alex.Conduratu nr.86Bransament gaze naturale
06/16.01.2017RADUCAN MARIANStr.Oituz nr.11Dezmembrare teren 27 loturi
07/17.01.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SUD prin SC Best Electroproiect SRLSos.OlteniteiModernizare retele electrice subterane
08/17.01.2017ILIE ADINA ENGIStr.PavlichieniInformare
09/17.01.2017S.C.FABRYO CORPORATION-rep.Nedelcu GheorgheSos.Oltenitei nr.202BExtindere hala existența parter
10/17.01.2017SC AGROPOL S.A.-rep.Nedelcu GheorgheStr.Leordeni nr.163Operațiuni notariale și cadastrale-dezmembrare teren în 4 loturi
11/25.01.2017ALEXANDRU(fosta Oprea)ANDREEAStr.Occidentului nr.28Modificari interioare,recompartimentare apartament
12/25.01.2017SC ENGIE ROMANIA prin IRIGC SRL pentru Nedelcu Daniela MariaStr.Solstitiului nr.2B3bisExtindere rețea alimentare gaze naturale și bransament
13/25.01.2017POPESCU MIHAISos.Oltentiei nr.45Dezmembrare teren
14/25.01.2017TANASE-AUREL C-TIN prin ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SUDSos.Oltenitei nr.284Alimentare cu energie electrică
15/25.01.2017ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Nitu LaurentiuStr.Sabarului nr.2Alimentare cu energie electrică
16/25.01.2017ENGIE ROMANIA SA prin S.C.GINICON SRL ptr.Raducan BogdanDrumul Fermei nr.23Bransament gaze naturale
17/25.01.2017ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-pentr Apopei NicolaeStr.Bateriei nr.73ABransament electric subteran trifazat
18/25.01.2017ENE IONStr.Sperantei nr.2CBransament apa potabila Racord canal
19/25.01.2017S.C.GRADINARIU IMPORT ENPORT SRLSos.de Centura nr.11Construire clădire birouri,hala producție și depozitare,imprejmuire și utilitati
20/26.01.2017JALBA ROCO IULIANStr.Biruintei T55/8-P16-17 lot.11+lot.12Informare
21/26.01.2017MIRON ANA EMILIA-SC ENDEAVOR PROPERTY DEVELOPMENT SRLStr.Splaiul Unirii nr.69Informare
22/26.01.2017SC ENGIE ROMANIA prin S.C.GENERAL MPM IMPEX SRL ptr.ARSENE CARCENCITAStr.Sabarului nr.12DExtindere rețea și bransament gaze naturale
23/26.01.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL ptr PARAMON CATALIN MIHAIStr.Agnes nr.88Bransament gaze naturale
24/26.01.2016SC ENGIE ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL ptr.Ion Silvia AlexandraDr.Fermei nr.113DExtindere rețea și bransament gaze naturale
25/26.01.2017ARABANCIU GHEORGHEStr.Viilor, T19/1P7,8,9Construire locuinta P+M,imprejmuire și utilitati
26/26.01.2017STANCIU ROBERT DANIELStr.Leordeni nr.159H și 159IExtindere rețea de alimentare cu apa potabila și canalizare și bransament apa + racord canal
27/26.01.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SASos.Berceni nr.5Alimentare cu energie electrică
28/26.01.2017GEORGESCU RADU MIHAILStr.Sf.Vasile nr.7,T2/2,P2)Dezmembrare teren
29/26.01.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SUDStr.Bateriei nr.72Alimentare cu energie electrică
30/26.01.2017BUSU FLORINStr.Livezi nr.1BDezmembrare teren
31/26.01.2017POPA ELENA FELICIA SI ASOCIATII SPARLSos.Oltenitei T12-P1Informare
31/26.01.2017ASTANCIU ROBERT DANIELStr.Leordeni nr.159H și 159IOperațiuni notariale și cadastrale ; Alipire 2 loturi
33/26.01.2017GRADINARU ROBERTStr.Echinoctiului T55/5-P78,79 și 80Alimentare 3 loturi
34/31.01.2017OASAR SOFTWARE TECHNOLOGIES SRL prin Truica Const BogdanStr.Pavel Ceamur nr.22Consolidare,remodelare și ext.pe verticala imobil existent parter rez.P+1E cu functiunea de hala și servicii
35/31.01.2017BOROS DUMITRADr.fermei nr.103,bl.1,et.2,ap.6Intrare în legalitate închidere balcon cu tamplarie PVC
36/31.01.2017KANIFAR IOANA MIHAELAStr.Sf.Voievozi nr.17(CV26,P641/5.641/9,641/2)Dezmembrare teren 21 loturi
37/31.01.2017CIRJAN TUDORELStr.Pantazica Gabriel nr.4AOperațiuni notarial și cadastrale;dezmembrare teren în 10 loturi
38/31.01.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pt.Dumitru Ionel AurelianStr.Astrelor nr.45Alimentare cu energie electrică
39/01.02.2017RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Agnes nr.91Construire locuinte colective P+1E+Pod,imprejmuire și utilitati
40/01.02.2017RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Amurgului nr.49LConstruire imobil P+1E+M cu sp.com și sp.locuibile, organizare santier,imprejmuire și utilitati
41/01.02.2017GOGEA SIMONAStr.Amurgului nr.51B,sc.1,ap.3Modificari interioare de compartimentare (perete din gips carton)
42/03.02.2017MOISIEV CLAUDIU GEORGEDr.Fermei nr.91ASchimbare destinatie din sp.adimidtrativ în sp.locuibile
43/03.02.2017VIRTOPEANU LILIANA VIORICADr.Fermei nr.74,bl.14A,et.2,ap.16Construire balcon
44/03.02.2017NECULA CIPRIANStr.Biruintei fn,T55/7,P37 și 38,lot.17 și 18Alipire terenuri
45/0.02.2017ACATRINEI VARVARAStr.Laurentiu Raiciu Fn,T54/2,P15/5Informare
46/03.02.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA -ptr.Ignat MariaStr.Sf.Andrei nr.15Alimentare cu energie electrică
47/03.02.2017SC DISTRIGAZ SUD SA-prin SC GENERAL MPMStr.Amurgului nr.17,bl.2Extindere conducata și bransament gaze naturale
48/03.02.2017DRAGAN ALEXANDRU DANIELStr.Amurgului nr.77,bl.1,et.1,ap.8Închidere balcon cu tamplarie PVC și geam termopan
49/03.02.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA -ptr.SC FUTURE TOOLSStr.Cheiul Dambovitei nr.26Alimentare cu energie electrică ansamblu TRENDRESIDENCE
50/03.02.2017BIRSAN ADRIAN-SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLStr.Cheiul Dambovitei nr.26Operațiuni cadastrale și notariale; dezmembrare teren în 266 loturi
51/06.02.2017COMAN VASILEStr. Amurgului nr.64BOperațiuni cadastrale și notariale; dezmembrare în 19 loturi
52/06.02.2017SLAVESCU GEORGETAStr.Oituz nr.4DConstruire terasa
53/06.02.2017MORARESCU CRISTIAN prin ENGIE ROMANIAStr.Af.Agnes nr.304Bransament gaze naturale
54/06.02.2017SC ENEL MUNTENIA-ptr.Morarescu CristianStr.Sf.Agnes nr.304 și 306Alimentare cu energie electrică
55/06.02.2017SC ENEL MUNTENIA SA-ptr.SC UTILAJ LOGISTICS SRLSos.Oltenitei Fn ,T26;P524-525/11/9/1Alimentare cu energie electrică
56/10.02.2017SC ENEL DISTRIBUTIE SA-pt.Calagiu CristianStr.Sf.Andrei nr.39Alimentare cu energie electrică
57/10.02.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA -ptr.Stanciu Robert SorinStr.Leordeni nr.159H și 159IAlimentare cu energie electrică
58/10.02.2017CALINA RADUCU GABRIELStr.Popesti Vest nr.35Branament apa
59/10.02.2017SC VITAL BLUE AQUA-rep.Paun AdrianStr.Sf.Agnes intre Cheile Turzii și AmurguluiInlocuire conducta alimentare apa potabila
60/10.02.2017SC VITAL BLUE AQUA-rep.Paun AdrianStr.Popesti Vest-AmurguluiInelare rețea apa potabila
61/13.02.2017SC GF PRESCOMAT SRL-rep.Honciu GheorghitaStr.Sperantei Fn,T4/1,P9,lot.6Construire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod,org.santier,imprejmuire teren și utilitati
62/13.02.2017SC GF PRESCOMAT SRL-rep.Honciu GheorghitaStr.Sperantei Fn,T4/1,P9,lot.7Constr.2 locuinte,cuplate P+1E+Pod,org.santier, imprej și utilitati
63/13.02.2017SC BD LEMN TECH SRLSos.de Centura nr.107Construire drum de servitute
64/13.02.2017BRAD DECEBAL NICOLEStr.Scolii nr.59AAmenajare terasa și imprejmuire partiala teren
65/13.02.2017LAZAR DANIELStr.Biruintei fn,T55/7,P7 și 8Construire ansamblu loc.colective S+P+4E+5R,circulatii,imprej și utilitati
66/13.02.2017SLAVE FLORENTINAStr.Dr.Fermei Fn,T55/8,P16,17,lot3 și lot.4Alipire loturi
67/20.02.2017SLAVE FLORENTINAStr.Dr.Fermei Fn,T55/8,P16,17,lot 9 și lot.10Alipire loturi
68/20.02.2017NEDELCU DANIELA MARIAStr.Solstitiului nr.281bisOperațiuni notariale construire drept de trecere și servitute în fav.loc.bl.3
69/20.02.2017BUZOIANU FLORICAStr.Alex.Conduratu nr.86ASchimbare de destinație din sp.ad-tiv în sp de locuit
70/21.02.2017STEFAN GEORGETAStr. Speranței nr.60ARecompartimentare și modificare acces principal imobil P+M
71/21.02.2017SC GINCON SRLStr.Pavlichieni nr.8Bransament gaze naturale
72/21.02.2017BELEGA LIVIUSplaiul Unirii nr.9,bl.4,sc.B,P,ap.73Compartimentare interioara
73/21.02.2017CIACHI MIHAIStr.Biruintei,Fn,T55/7,P40,40/1Alipire 2 loturi
74/23.02.2017PELIN CONSTANTINStr.Stefan Cluceru nr.5AMansardare partiala locuinta existența P rezultand P+M
75/23.02.2017MINCA CONSTANTINStr.Sf.Agnes,Fn T55/2,P61,62,63Alipire teren
76/23.02.2017VIOLETA IULIANA GHELMECISos.de Centura nr.79CConstruire hala Ind.si clădire birouri
77/23.02.2017CONSULEA EUGENIA NICOLETADr.Fermei nr.12ASchimbare destinație din sp.ad-tiv în sp.locuibil
78/23.02.2017STEFAN CONSTANTINDr.Fermei nr.Fn,T55/8,P20Informare
79/23.02.2017UNGUREANU MARIAStr.Costa Form nr.10Desfiintare corp C3 și C4
80/24.02.2017BIRZA MARGARETADr.Fermei nr.101,T55/8,P14,15,lot.1-1-3-1-1-1Dezmembrare teren 4 loturi
81/24.02.2017BUDUROI MIHAIStr. Timocului nr.6bisBransament apa potabila,racord canalizare menajera
82/24.02.2017POPA CRISTINAStr.Domnita Balasa nr.67(cv.140-P4604,4605,4606 și 4607,lot3/2Constr.loc individuala Sp+P+1E,imprejmuire și utilitati
83/27.02.2017AIONITOAIE ALEXANDRUStr.Pavlichieni nr.130bis,T52/6,P18 și 19Schimbare de destinație
84/27.02.2017MURARU MARIANSos.Oltenitei nr.181Demolare construcție anexe și constr.doua hale depozite p
85/27.02.2017VLADESCU PAULDr.Fermei nr.3Demolare partiala corp C2 și lucrări de reparații
86/27.02.2017PANAITOAIA IULIANStr.Timocului nr.19Construire spalatorie auto parter
87/27.02.2017SOGOR ANADe 847,T51/5,P85,lot.1Dezmembrare teren în 3 loturi
88/27.02.2017BALUTA NICOLAE SORINStr.Amurgului nr.42Schimbare de destinație sp.ad-tiv în sp.comercial
89/27.02.2017LUMINARE IOANAStr.Paraul Rece, nr.10Alipire teren (2 loturi)
90/27.02.2017TONEA ANCA-ptr.SC VENDRA EXPERT SRLT3-P61/1Intocmire Puz-intr.in intravilan în vederea constr.unui ansamblu rezidential, sp.com ,sp.ptr.birouri 2S+P+10E, imprejmuire,utilitati și alipire terenuri
91/27.02.2017TONEA ANCA-ptr.SC VENDRA EXPERT SRLT3-P61/1,P3/2 SI P20/5Intocmire Puz-intr.in intravilan în vederea constr.unui ansamblu rezidential, sp.com ,sp.ptr.birouri 2S+P+10E, imprejmuire,utilitati și alipire terenuri
93/01.03.2017BAESU RADU STEFAN-SC BAESU IDEAL MOB SRLSos..Oltenitei nr.11Construire sp.comercial parter,spalatorie auto,imprejmuire și utilitati
94/01.03.2017CIRJAN TUDORELStr.Pantazica Gabriel nr.4ABransament apa potabila,racord canalizare menajera
95/01.03.2017SC TELECOM ROMANIA MOBILESos.Oltenitei nr.372Amplasare stație fixa telefonie mobila
96/02.02.2017SC VILAMONT SRL-prin rep.Caranovic DraganStr.Paraul Rece nr.3-5(lot.1)Schimbare funcțiune în vederea construirii locuinte colective S+P+4E+5R,org.santier,utilitati
97/02.03.2017NEGOITA MARIUSStr.Baraganului nr.66Construcție 2(doua) locuinte P+1E+Pod,imprejmuire și utilitati
98/02.03.2017MOISIEV CLAUDIU GEORGEDr.Fermei nr.91ADezmembrare teren în 6 loturi
99/03.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PTR.AGI RRE HERA SRLSos.Oltenitei nr.249Montare post transfer și racord la RED
100/03.03.2017SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA ptr. Ene IonStr.Sperantei nr.2CBransament gaze naturale
101/03.03.2017IONESCU IOANStr.Popesti Leordeni T4/1-P11-12Informare
102/03.03.2017IONESCU IOANStr.Popesti Leordeni T4/1-P13Informare
103/06.03.2017CIMPEANU ROXANA-SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRLDr.Fermei nr.74Dezmembrare teren 27 loturi
104/06.03.2017CHISLEA MIHAI AURELStr.Amurgului nr.51IConstr.imobil P+2E+Pod cu sp. com și sp. locative, org. santier, imprej și utilitati
105/06.03.2017BUGA ADINA,DUMITRU CEZAR ROMULUS SI TONE TUDORStr.Tractoristilor nr.34,Cv110,P3768 și 3769Transformarea podului în sp.locuibil la imobil loc.cuplate P+1E+Pod circulabil cf Ac 612/2016
106/06.03.2017TANCA DANUT CATALINStr.Astrelor nr.45,T55/3,P74-75Construire locuinte cuplate P+1E,imprejmuire și utilitati
107/06.03.2017NIDELEA CONSTANTINDr.Fermei nr.44Supraetajare imobil P+3E cu 1 nivel-loc.colective sp.com la parter rez.P+3E+E4Partial
108/06.03.2017POSTOLACHE CONSTANTINStr.Baraganului nr.30,lot.2Dezmembrare teren 5 loturi
109/08.03.2017BUSU FLORINStr.Livezi nr.1B,CV 19,P442,lot 4,5,6 și 7Schimbare de destinație din sp.ad-tiv în sp.locuibil
110/08.03.2017BALUTA NICOLAE SORINStr.Oituz,T54/7-P3,lot 1,2,3,5Construictie imobil P+2E+M,sp.com și sp.locative, imprejmuire și utilitati
111/08.03.2017BUGA ADINA,DUMITRU CEZAR ROMULUS SI TONE TUDORStr.Tractoristilor nr.34Construcție locuinta P+1E+Pod circulabil, refacere imprejmuire și utilitati
112/08.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Filip PavelStr.Agnes nr.83Alimentare cu energie electrică cf.art 1776899466
113/08.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Enache Cristian rep.SC AMBIENT PLAST SRLStr.Pavlichieni nr.8Alimentare cu energie electrică cf.art 177761373
114/09.03.2017SMARANDESCU IONELStr.Solstitiului nr.19Lucrări de amenajare și schimbare de destinație a sp.aferent podului în volumul existent al clădirii fără modificari aduse la dimensiunile exterioare initiale ale constructiei
115/09.03.2017GRECU DANIEL rep.de Asociatia de Proprietari a bl.1Dr.Fermei nr.99, bl.1,sc.1,PAmplasare stație poluare pentru ridicarea presiunii apei potabile
116/09.03.2017UNGUREANU PETRUTA ptr.SC EVO ABB CONSTRUCTStr.Popesti Vest nr.20Schimbare de destinație din sp.com în sp.com
117/09.03.2017UNGUREANU PETRUTA ptr.SC EVO ABB CONSTRUCTStr.Popesti Vest nr.20Bransament apa potabila,extindere rețea canal și racord
118/09.03.2017UNGUREANU PETRUTA ptr.SC EVO ABB CONSTRUCTStr.Popesti Vest nr.20Schimbare de destinație din sp.com în sp.com
119/09.03.2017LORIN IONUT MARIANStr.Paraul Rece nr.5,bl.1Locuinte insiruite P+1E+Pod, imprejmuire și utilitati
120/09.03.2017APOPEI NICOLAEStr.Bateriei nr.73A (cv 90,P6/1)Operațiuni cadastrale;dezmembrare 7 loturi
121/09.03.2017SC ENGIE ROMANIA SA-prin MIRAL INSTAL COMPANY-ptr.Haralambie Mihai IonutSos..Oltenitei nr.34CConstruirebransament gaze naturale prin foraj orizontal
122/10.03.2017LAZAR FLORINA LACRAMIOARAStr.Popest Vest nr.31Schimbare de destinație din sp.tehnice în sp.loc
123/14.03.2017STANCIU ROBERT DANIELStr.Leordeni nr.159H bisConstruire locuinta P+1E+Pod
124/14.03.2017NICULAE MIHAILStr.Pantazica Gabriel nr.50Lucrări de amenajare și schimbare de destinație a sp.aferent podului în volumul existent al clădirii fără modificari aduse la dimensiunile exterioare initiale
125/14.03.2017CELIK FLORICICASos.Berceni FnConstr.anexa gospodareasca P,bransament electric
126/14.03.2017SC ENERGIE ROMANIA SA-SC FUTURE TOOLSStr.Cheile Dambovitei nr.26Extindere conducta și 45 bransamente gaze naturale
127/14.03.2017ILIE FLORIN RADUCUSpl.Unirii nr.9,bl.8,sc.B,et.6,ap.2Compartimentare interioara
128/14.03.2017BROLISOVANAS DIMITROS rep SC PICOVIT-ROM IMPEX SRLSos.Oltenitei nr.220Informare
129/14.03.2017OLTEANU ANGHELINAStr.Amurgului nr.15,T54/5,P1Construire magazin alimentar P,imprejmuire și utilitati
130/14.03.2017COMAN GHEORGHE LUCIANStr.Amurgului nr.15,T54/5,P1Construire imprejmuire
131/14.03.2017PAUN ANETA-rep.IL PIAVE SCORRE SRLDr.Fermei nr.32A,lot.2Recompartimentare int.parter,schimbare de dest din sp.birouri în showroom la corpul C
132/14.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Tomi MadalinaStr.Orizontului nr.1BAlimentare cu energie electrică
133/14.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Tomi MadalinaStr.Tractoristilor nr.34Alimentare cu energie electrică
134/14.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Croitoru DanStr.Solstitiului nr.1Alimentare cu energie electrică obiectiv prin tub existent
135/15.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Gradinaru RobertStr.Solstitiului nr.19Alimentare cu energie electrică ansamblul rezidential
136/15.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr A&M Quality Conab RoStr.Alex.Conduratu nr.28Alimentare cu energie electrică
137/15.03.2017TECU RODICA,TECU ALEXANDRUSos.Oltenitei nr.21CExtindere pe orizontala și verticala clădire existența P+2E(corp C2)
138/15.03.2017DOBRE CRISTIAN ROBERT
139/15.03.2017DISTRIGAZ SUD REGIE-ptr.Negru ValentinIntr.Viilor nr.30EBransament gaze naturale
140/15.03.2017CIRSTESCU ADRIANStr.Biruintei FN T55/8,P1Operațiuni cadastrale și notariale-alipire 2 loturi
141/15.03.2017CIUCIUC GEORGE SI LEFTER DINUStr.Leordeni FN T17/1,P16PUZ-introducerea în intravilan -constr.Hala P mat de construcții și piese de schimb,parcaje și utilitati
142/15.03.2017CHISLEA MIHAI AURELStr.Amurgului nr.51I(T54/5,P33 și 34, lot 3H și 3IOperațiuni notariale și cadastrale și alipire 2 loturi
143/15.03.2017PADURARU FLORINDr.Fermei Fn (T55/8,P19,lot 6/3 /2/2 /3/1)Construire imobil P+1E+M sp.com și P+1E+ M sp.loc, imprejmuire și utilitati
144/15.03.2017UNGUREANU VASILE-rep.SC SILFROR&MOVE IMPEXStr.Leordeni nr.157DConstruire loc.P+M,imprejmuire și utilitati
145/23.03.2017MIHAILESCU AUREL LUCIANStr.Astrelor nr.63Construire locuinte P+2E și functiuni complementare,amenajare circulatii anexe,org de santier și utilitati
146/28.03.2017BACANU STEFANStr.Amurgului nr.41JOperațiuni cadastrale și notariale
147/28.03.2017SC ENERGIE ROMANIA SA-prin SC AVI PROD GRUP SRLStr.Fagului nr.14Bransament gaze naturale
148/28.03.2017GHIDANAC JANETAStr.Paraul Rece nr.5C(cv 4,P50,lot.II)Intrare în legalitate pentru locuinta Sp+P+1E+M
149/28.03.2017SOREATA STEFANIA ALINADr.Fermei nr.103,bl.1,sc.1,et.3,ap.11Închidere balcon cu tamplarie PVC
150/28.03.2017CALAGIU CRISTIANStr.Sf.Andrei nr.39(T2/4-P2)Bransament apa potabila, rețea canalizare
151/28.03.2017CALAGIU CRISTIANStr.Sf.Andrei nr.39(T2/4-P2)Construire 3(trei) locuinte P+1E+Pod, imprejmuire și utilitati
152/28.03.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pentru SC MARI GAB COFFE SRLStr.Pavel Ciamur nr.2Alimentare cu energie electrică a obiectivului cf.Art.nr.14442029
153/28.03.2017POP OVIDIU EUGENSos..Oltenitei nr.14DÎnchidere balcon exterior cu tamplarie PVC ;modificari int
154/28.03.2017UNGUREANU VASILESos.Oltenitei nr.14EConstruire imobil P+1E+Pod cu functiunea de locuinta,imprejmuire și utilitati
155/28.03.2017DUDUCIUC ECATERINASos.Oltenitei nr.59Schimbare destinație din sp.ad-tiv-parter ap.1) în sp.locuibil
156/28.03.2017BIVOLARU MARIANDr.Fermei 28Schimbare destinație din sp. ad-tiv-P+1E în sp.locuibil P+1E
157/28.03.2017LUCA ROXANA MARIETAStr.Garnitei nr.1, bl.49, sc.1,et.2,ap.18Operațiuni cadastrale și notariale-dezmembrare terenuri 5 loturi
158/28.03.2017LUCA ROXANA MARIETAStr.Garnitei nr.1, bl.49, sc.1,et.2,ap.18Operațiuni cadastrale și notariale-dezmembrare terenuri 5 loturi
159/28.03.2017JUGANARU C-TINJud.Valcea,oras Baile Govora,Str.Petii nr.33Imprejmuire partiala teren
160/28.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Cormos VasileBd.Ion Mihalache nr.41-43Alimentare cu energie electrică -bransament electric aerian trifazat
161/28.03.2017CONSULEA EUGENIA NICOLETAStr.Dispensarului nr.1BSchimbare destinație din sp.com. ,amplasat la parterul imobilului în în sp.locuibil
162/28.03.2017LALCIU VASILICADr.Fermei nr.103, bl.2, et.3,ap.16Operațiuni cadastrale și notariale – alipire 2 loturi
163/28.03.2017COJOCARU ADRIAN-IONELCal.Mosilor nr.274,bl.18,sc,2,et.7, ap.65Bransament apa și racord canalizare
164/28.03.2017ELISEI ANAStr.Nucului nr.4,bl.V100,sc.2,et.1, ap.41Bransament apa și racord canalizare
165/28.03.2017VOICA DUMITRUSos.Berceni,nr.8,bl.IIM,sc.1,et.4,ap.407Construire locuinta individuala
166/28.03.2017BALUTA NICOLAE SORINStr.Agnes nr.183Schimbare destinație din sp.locuibil în sp.comercial
167/30.03.2017PETRE FLORENTINStr.Posada nr.7Demolare partiala și constr.imobil P+1E
168/30.03.2017HADZHIEV IVALYO VASILEV-rep.Hadzhiev ElenaStr.Apusului nr.89 (T53/4-P55)Construire locuinta unifamiliala P+2E,garaj,imprejmuire,utilitati
169/30.03.2017BIRSAN ADRIAN rep.FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLStr.Cheile Dambovitei nr.26,lot.266(T4-P115/4,lot 115/5 și lot 115/6)Operațiuni cadastrale și notariale-constituire servitute
170/30.03.2017CALIN IULIANA-rep.SC AGI-RRE HERA SRLSos.Oltenitei nr.249Extindere conducta de gaze naturale și racodare la sistemul de distributie a obiectivului fabrica de carton și ambalaje
171/30.03.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pentru SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRLDr.Fermei nr.74Alimentare cu energie electrică ansamblul de locuinte apartinand SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL
172/30.03.2017SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Stefan IlieStr.Sf.Voievozi nr.36Alimentare cu energie electrică a obiectivului cf.Art. nr. 14442029
173/30.03.2017ANTON ANA MARIA CRISTINAStr.Trandafirilor nr.8Operațiuni cadastrale și notariale-dezmembrare 4 loturi
174/30.03.2017ROJISTEANU DANSos..Oltenitei nr.21D,et.1,ap.2Schimbare destinație din sp.locuibil în sp.comercial
175/30.03.2017SC ENGIE ROMANIA SA -prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA -ptr SC INAPLAST DISTRIBUTION GROUP SRLStr.Ceamur Pavel nr.4ABransament gaze naturale
176/30.03.2017ROJISTEANU DANSos.Oltenitei nr.21DConstruire scara exterioara aferenta ap.2,et.1
177/30.03.2017BOICEA JIANUStr.Echinoxtiului fn (T55/5-P74 și P75)Construire locuinta individuala
178/04.04.2017STANCIU ADINA ANDREEAStr.Vulpii nr.7,lot.2Informare
179/04.04.2017COSTACHE TUDORstr.Sabarului nr.52Constr.terasa acoperita
180/04.04.2017MOISE IONEL-SC GEMA INTERNATIONALStr.Popesti-Vest nr.1Amenajare sp.recreere(gratar,loc de joaca,put forat)
181/04.04.2017IVANOV NONA LAURAStr.Eclipsei nr.64Operatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare imobil
182/04.04.2017COJUHARI IRINADr.Fermei nr.123,bl.1,parter,ap.3Inchidere balcon si acces suplimentar ap. prin balcon
183/04.04.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.NEGOITA MARIUSStr.Baraganului nr.66Alimentare cu energie electrica a ansamblului rezidential
184/04.04.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.NEGOITA MARIUSStr.Bateriei nr.87Alimentare cu energie electrica
185/04.04.2017NOVAC MARIUS MIHAILSos.Oltenitei nr.249BConstruire hale indistriale F3 si F4,organizare de santier
186/04.04.2017DOGARIU ANGHELSos.Berceni nr.9Construire imprejmuire teren
187/04.04.2017SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SASos.de CenturaInstalare cablu fibra optica aerian
188/04.04.2017SC DELTA PRO EXPERT SRL-prin Cilaci GokerSos.Oltenitei nr.181Modificari interioare ,modificare fatada si schimbare destinatie
189/04.04.2017S.C.E-DISTRIBUTIE MUNTENIADr.Fermei nr.17 bisAlimentare cu energie electrica
190/04.04.2017DUMITRU AURELDr.Fermei,FN(T55/8,P21/1,lot.25Amenajare drum acces (refacere imbracaminte rutiera)
191/04.04.2017MINCA CONSTANTINStr.Sf.Agnes nr.57-61Construire imobil P+2E spatiu ad-tiv(ptr.Inchiriere) si spatii locative,imprej si utilitati)
192/04.04.2017CAZONE DANIELStr.Leordeni nr.45CDezmembrare cladire si teren (3 loturi)
193/04.04.2017ANTOCHI MARIADr.Fermei nr.69FIntr.in legalitate ptr.constr.put forat si cabina ptr.hidrofor
194/04.04.2017FLORIN VITION(agi-rre hera)Sos.Oltenitei nr.249(T13,P231/1/1/,231/1/2)Construire servitute de trecere pe dr.de acces
195/04.04.2017ACATRINEI VARVARA-rep.Fundatia Congregatio JesusSos.Oltenitei nr.6Demolare C8 si C9 cu pastrarea pivnitei
196/04.04.2017NICULAE AURELStr.Paraul Rece nr.10Extindere garaj P(corp C2)
197/04.04.2017SC CONS OFFICE SRLStr.Rasaritului FN(T4/3,P5,lot.2Construire loc P+1E+Pod+put+hidrofor, imprejmuire si utilitati
198/04.04.2017LACATUS VASILE MARIUSstr.Oituz nr.4DConstruire loc P+1E+Pod,imprejmuire si utilitati
199/04.04.2017TANCA DANUT CATALINStr.Eclipsei nr.125Construire anexa P(bucatarie de vara)
200/04.04.2017RADUCANU BOGDAN CRISTIANDr.Fermei nr.23Bransament apa si racord canal
201/04.04.2017PETROV LUNGU ADRIANAStr.Eclipsei nr.93,bl.C1,ap.4Extindere ap P cu terasa acoperita inchisa
202/07.04.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Biruintei nr.35Alimentare cu energie electrica
203/07.04.2017SEREA MIHAI ALEXANDRUSos.Oltenitei nr.28,lot.2Imprejmuire teren
204/07.04.2017CALAGIU CRISTIANStr.Sf.Andrei nr.39,lot.2Lucrari de amenajare si schimbare de destinatie a sp.aferent podului P+1E-P+1E+M
205/07.04.2017CIMPEANU ROXANA-SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRLstr.Amurgului nr.55Dezmembrare 13 loturi
206/10.04.2017GAVRILA ALEXANDRU SU GAVRILA VALENTINADr.Fermei nr.71M, p, lot.1Modificare fatada prin desfiintarea ăparapetului ferestrei de la dormitor si creare gol usa
207/10.04.2017FILIP GOSTINStr.Sperantei nr.33F(T4/1-P9,lot.12)Construire locuinta P+1E+Pod,imprejmuire si utilitati
208/11.04.2017COJOCARU ADRIAN IONELStr.Viilor nr.53Dezmembrare teren 25 loturi
209/11.04.2017TRANCIOVEANU RAFAILSos.Oltenitei T22-P501/2Informare
210/11.04.2017BIRSAN ADRIAN-SC ROUTE CONSTRUCT SRLSp.Unirii T3-P71,lot.3,lot.3,lot.2Constr.hala metalica P+1E(partial birouri) cu functiunea de serviciu auto,imprejmuire si utilitati
211/11.04.2017TANCA DANUT CATALINStr.Astrelor nr.45Dezmembrare cladire si teren-6 loturi
212/11.04.2017S.C.E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Paduraru FlorinDr.Fermei nr.93G,ap.3Alimentare cu energie electrica
213/11.04.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.PADURARU FLORINDr.Fermei nr.93G,ap.1Alimentare cu energie electrica
214/11.04.2017BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr.tractoristilor nr.29Demolare loc.C1 constr.2 locuinte cuplate P+1E,refacere imprejmuire si utilitati
215/13.04.2017S.C.E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Petrovici EmiliaStr.Orizontului nr.53ABransament electric
216/13.04.2017NEDELCU DANIELA MARIADr.Fermei nr.97CConstruire imobil P+3E+Pod cu sp.com si sp.locative, org.de santier, imprejmuire si utilitati
217/14.04.2017SC VITAL BLUE AQUA-REP.Paun AdrianStr.Popesti Vest si BiruinteiExtindere retea alim apa,refacere 3(trei) bransament si desfiintare conducta existenta
218/14.04.2017RADUCANU BOGDAN CRISTIANSos.Oltenitei nr.12DConstruire 4(patru) corpuri de cladire,fiecare format din cate 6(sase) unitati locative P+1E+Pod-loc.colective,org.santier si utilitati
219/14.04.2017MECU ION-rep. Al.S.C.LION TRANSPORTStr.Leordeni nr.161Construire imprejmuireteren,cabina pompa apa,bransament electric si amplasare container tip santier
220/14.04.2017AREFTE LAURENTIU MIHAIStr.Rasaritului nr.7Construire 2(doua)locuinte P+1E+Pod,put,hidrofor, imprejmuire si utilitati
221/14.04.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SUDStr.Sperantei nr.60JAlimentare cu energie electrica conform ATR nr.181562967
222/14.04.2017LUMANARE IOANAStr.Paraul rece nr.10Desfiintare corpurile C3,C4,C5,C7, si C6,construire imobil loc colective P+2E si o loc indiv P+1E,utilitati
223/21.04.2017SC SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE SRLStr.Amurgului nr.47,bl.1,sp.com.10Informare urbanistica
224/21.04.2017DUMITRU LAURENTIU AUGUSTIN-rep.SC BCR LEASINGT22,P501/22 si 23Informare
225/21.04.2017UNGUREANU VASILE-rep.SC SILFLOR&MOVEIntr.Leordeni nr.1Elaborare PUZ,introducerea terenului in untravilan ptr.constr.cladire ptr.agrmentalimentatie publica,terenuri de sport si anexe aferente,hala auxiliara
226/21.04.2017UNGUREANU VASILE-rep.SC SILFLOR&MOVESos.Oltenitei nr.14EAplasare totem
227/21.04.2017SC MEGA IMAG SRLSos.Oltenitei nr.11A,bl.G1,sp.com.2Amenajare sp.com pren realizare de pereti din rigips,modificare tamplarie,rampe acces,caseta luminoasa
228/21.04.2017SC ENEL DISTRIBUTIE-ptr Anghel Adrian RomeoStr.Sf.Gheorghe nr.7AAlimentare energie electrica conform ATR 15335460
229/21.04.2017DUMITRU CATALINStr.Baraganului nr.34Modificare invelitoare loc P(corp C1)
230/21.04.2017FILIP RAZVAN STEFANStr. Biruintei nr.49Construire ansamblu de 4 imobile P+5E+Em+M loc col,un imobil P+1E functiuni complementare si loc
231/21.04.2017ANGHEL ADRIAN ROMEOStr.Sf.Gheorghe nr.7AConstruire bransament apa si racord canalizare
232/21.04.2017SC GRADINARIU IMP-ENP SRLSos.de Centura fn-T11,P1,2,3 si 4Introducerea terenului in intravilan in vederea construirii,hala productie si depozitare
233/21.04.2017ADIR FLORIN ALINStr.Orizontului nr.25Construire locuinta P+1E+pod,imprejmuire si utilitati
234/21.04.2017ARMEANU ANGHELStr.Plopului nr.40Construire loc P+1E+Pod refacere imprej si utilitati
235/24.04.2017BUSU MARIUSStr.Amurgului nr.17Dezmembrare teren
236/24.04.2017SIMION MARIANStr.Leordeni FN T4/7,P6,lot1/2,lot.2Construire 2(doua) locuinte cuplate P+1E,imprej si utilitati
237/24.04.2017SC DISTRIGAZ SUD RETELE-ptr.Ivancut SimonaStr.Oituz nr.8MBransament la cond de gaze naturale
238/24.04.2017CERCEL IULIAN FLORINStr.Leordeni nr.90Dezmembrare teren
239/24.04.2017DUDUCIUC ECATERINAStr.Occidentului nr.55Dezmembrare teren
240/24.04.2017RADUCANU AURELIAStr.leordeni FN T17,P269/2Alipire 6 loturi
241/25.04.2017CORINA BLANARU-rep.SC ECOREC SASos.de Centura nr.2Extindere statie de epurare
242/25.04.2017CORINA BLANARU-rep.SC ECOREC SASos.de Centura nr.2Extindere statie de epurare ,depozit deseuri
243/25.04.2017NEGOITA MARIUSStr.Bateriei nr.87Construire 5 locuinte cuplate P+1E+Pod si utilitati
244/25.04.2017CROITORU DAN MARIANT55/7,P37,38,lot.23 si 24Constr.imobil loc col.P+2E+Pod,amenaj incinta,org.de santier,imprejm si utilitati
245/25.04.2017HALIU NICULAET25,P522/1/2Introducerea tererului in intravilan in vederea construirii ansamblului de loc cuplate-servicii
246/25.04.2017BANICA MIRCEAAtr.Apusului FN,T55/5,P8 si 9Construire loc insiruite P+1E+M,org santier
247/25.04.2017SC INAPLAST DISTRIBUTION-rep Preda Andreea FlorinaPavel Ceamur nr.4A,T19/10,P8Informare
248/25.04.2017CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-LEORDENIStr.C-tin VacarescuAmenajare parc in incinta gradinitei nr.3
249/25.04.2017CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-LEORDENIStr.UniriiInformare
250/05.05.2017CANGE VIOREL CRISTIANStr.Leordeni nr.159CInformare
251/05.05.2017STEFAN NICOLAEStr.Oituz FN T54/6,P12Informare
252/05.05.2017SANDU CONSTANTINStr.Amurgului nr.56,p,ap.1Modificari interioare, inchidere usa acces hol si schimbare de destinatie din spatiu locuibil in sp.comercial
253/05.05.2017PREDA ANDREEA FLORINA-rep.SC INAPLAST DISTRIBUTIONStr.Pavel Ceamur nr.17C(T20/1,P10)Informare
254/05.05.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT COMPANY-ptr.Ilie DumitraStr.Apusului nr.39Extindere conducta si bransament gaze natural
255/05.05.2017SC DISTRIGAZ SUD RETELE-prin SC GENERAL MPMStr.Industriei nr.9AExtindere conducta si bransament gaze naturale
256/10.05.2017NITU MARIANASos.Oltenitei nr.13bis,bl.G12Schimbare de destinatie sp.ad-tiv in sp.com
257/10.05.2017UNGUREANU VASILE,PANA AGATA,DINU FLORIAN,DINU IFIGENIA,RADUCANU AURELIA SI ENE IONStr.Leordeni FN,T171,P269/1,289/2,269/3,269/4,lot.1 si lot.,P269/5,269/7,lot.1 si 2Intocmire PUZ,introducere in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de locuinte colective,functiuni complementare anexe si utilitati
258/10.05.2017NITU MARIANASos.Oltenitei nr.13bis,bl.G1-2Schimbare de destinatie sp.educational-in sp.com
259/10.05.2017FERARU ANDREI rep.SC A&C FERPRIM SRLOltenitei nr.66Amplasare panou publicitar
260/10.05.2017NITU LUCIAN FLORENTINstr.Sf.Ioan nr.34Imprejmuire teren
261/10.05.2017SIMION IOANStr.Leordeni nr.157B,T4/7,P1/1Amplasare container cu functiunea de locuinta,imprejmuire si utilitati
262/10.05.2017SC E DISTRIBUTIE ptr.SC AMBIENT PLASTStr.Occidentului nr.29BAlimentare cu energie electrica
263/10.05.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Anton Pan,sos.OlteniteiRealizare injectie L20 Porcine din PT 4140 MILENIUM IN PT 3657
264/10.05.2017NICOLESCU ANGELAStr.Cheiul Dambovitei nr.26,bl.1,et.1,ap.28Inchidere balcon cu tamplarie PVC
265/10.05.2017DRAGAN ALEXANDRU DANIELStr.Amurgului nr.77,bl.1,ap.8Inchidere balcon
266/10.05.2017VLAD STANAStr.Biruintei nr.49Operatiuni cadastrale si notariale-alipire 3(trei)loturi
267/10.05.2017RAINEA MARIUS ROBERT rep.SC BERCENI RESIDENCE REAL ESTATE SASos.Berceni nr.5Operatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare 105 loturi
268/15.05.2017GALATEANU ION rep.SC MB TRADING QUALITYSos.de Centura FN T60Informare banca
269/15.05.2017IONESCU MADALINA ALEXANDRAStr.Unirii nr.9,bl.9,sc.B,ap.75Construire balcon
270/15.05.2017VOICU ROMEOStr.Biruintei FN T55/7.P37-38,lot.2Locuinta P+2E+M,imprejmuire si utilitati
271/15.05.2017GALATEANU ION-rep.SC MB TRADING QUALITY SRLSos.de Centura FN,T60/1Informare banca
272/15.05.2017SC ENGIE ROMANIA SA prin INSTANT COMPANY SAStr.Sperantei nr.40AConstruire bransament gaze naturale
273/16.05.2017ENE ION rep.SC ERY RBK AMBIENTStr.Sperantei nr.33BOperatiuni notariale si cadastrale-dezmembrare 3 loturi
274/16.05.2017ENE ION rep.SC ERY RBK AMBIENTStr.Sperantei nr.33AOperatiuni notariale si cadastrale-dezmembrare 3 loturi
275/16.05.2017PAUN ADRIAN rep.SC VITAL BLUE AQUAStr.Sf.Agnes-maica Tereza-EclipseiExecutie bazin linistire ptr.SPAU
276/16.05.2017TOMI MADALINAStr.Orizontului nr.1BBransament apa si racord canal
277/16.05.2017UDEANU VASILE VIORELStr.Leordeni nr.161PIntrare in legalitate construire loc de serviciu S+P+1E
278/16.05.2017MARES DANIELsos.Oltenitei nr.16CSchimbare destinatie din sp.com in sp.locuibil
279/17.05.2017MITREA EMILStr.Bateriei nr.72Dezmembrare teren
280/17.05.2017HONCIU GHEORGHITAStr.Eclipsei nr.104Dezmembrare teren
281/17.05.2017APOSTOL TUDORStr.Orizontului,T4/3-P23,lot.1Informare
282/17.05.2017APOSTOL TUDORStr.Orizontului T4/3-P23,lot.2Informare
283/17.05.2017NETOI MARIANA DIANA-SC DIA CONCEPT SRLStr.Viilor nr.31Intrare in legalitate ptr modificari aduse proiectului initial al obiectivului 2(doua) corpuri de cladire P+1E+pod formate din C1-2locuinte si 1 sp.ad-tiv cuplate si C2-3(trei)loc cuplate
284/19.05.2017IONITA TUDORELStr.Sf.Agnes,T55/2-P68Constr.imobil P+1E+M,sp.com si sp.locative,org.santier,imprej si utilitati
285/23.05.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.DRAGOMIR MARIN, DRAGOMIR MARIAStr.Bateriei nr.90Alimentare cu energie electrica
286/23.05.2017PAUN ADRIAN rep.SC VITAL BLUE AQUAStr.Solstitiului nr.15Bransament apa si racord canal
287/23.05.2017E-DISTRIBUTIE MUNTNIA Str.Amurgului nr.66MAlimentare cu energie electrica
288/23.05.2017CAZONE DANIELStr.Sf.Voievozi nr.16DDezmembrare teren (7 loturi)
289/23.05.2017SANDU STEFAN ALINStr.Pantazica Gabriel nr.38BInformare
290/23.05.2017MOLDOVEANU MIHAIStr.Bateriei nr.46JRecomp.interioara si modificare fatada la imobilul P+1E+M
291/23.05.2017MINCA CONSTANTINStr.Sf.Agnes nr.57-61Bransament apa si racord canal
292/23.05.2017MIHALE ADRIANSos.Oltenitei FNAlipire teren-4 loturi
293/23.05.2017STOIAN MADALINStr.greaca nr.14Reamenajare int si ext.loc existenta
294/23.05.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Dumitru Radu FlorinStr.C-tin Vacarescu nr.8Alimentare cu energie electrica
295/23.05.2017NISCOVEANU IONELStr.D-ta Balasa nr.33B
296/23.05.2017SC ENGIE ROMANIA SA-prin INSTANT CONSTRUCTStr.Orizontului nr.90Bransament gaze naturale
297/23.05.2017FRANCISC CRISTIANStr.Vulpii nr.7Construire 2(doua) loc cuplate P+1E+Pod,imprej si utilitati
298/25.05.2017AIOANITOAIE ALEXANDRUStr.Pavlichieni nr.130bisDezmembrare teren
299/25.05.2017MITRAN CONSTANTINStr.Orizontului nr.23Dezmembrare teren
300/25.05.2017LORIN IONUT MARIANStr.Pantazica gabriel FN,Cv96,P3195,3196Construire imobil de locuit D+P+1E+Pod(calcan) foisor,piscina si utilitati
301/25.05.2017CONSULEA EUGENIA NICOLETADr.Fermei nr.12ADezmembrare teren
302/25.05.2017CONSULEA EUGENIA NICOLETAStr.Veseliei nr.14BDezmembrare teren
303/25.05.2017ACHIM MARIA DALIDAStr.Oituz nr.11,demisol,ap.5Schimbare dest in sp.com
304/30.05.2017TRONARU GELU MARIANstr.Solstitiului nr.2F,T54/4,P12,13,14, lot 4/2/1/1Dezmembrare teren 5(cinci) loturi
305/30.05.2017DATCU PAFUREANU GABRIELA BUCURIAT3/1,P70/3Dezmembrare teren 3(trei) loturi
306/25.05.2017S.C.ENGIE ROMANIA SA-prin SC IRIGC ptr.Nidelea C-tinDr.Fermei nr.44Bransament gaze naturale
307/30.05.2017S.C.ENGIE ROMANIA SA-prin SC IRIGC ptr.Ionescu ElenaStr.Iozu PavelAlimentare cu energie electrica
308/30.05.2017TODIRICA MARIN NICOLAEDr.fermei FN T54/5,P24,lot.5Informare
309/30.05.2017SC ENGIE ROMANIA SA-prin INSTANT CONSTRUCT-ptr.Stefan IlieStr.Sf.Voievozi nr.36Extindere conducta gaze naturale
310/30.05.2017CORBU AUREL SI SPARLE ANDREEAstr.Pantazica Gabriel FN,Cv.91,P2950 si 2953Constr.5(cinci) imobile insiruite P+1E,imprej si utilitati
311/30.05.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Mihailescu Aurel LucianStr.Astrelor nr.63Alimentare cu energie electrica
312/30.05.2017BIVOLARU MARIANStr.Sf.Apostoli nr.3AOperatiuni cadastrale si notariale-Dezmembrare teren-10 loturi
313/30.05.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Sabarului nr.78Bransament gaze naturale
314/30.05.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Bateriei nr.72Bransament gaze naturale
315/30.05.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Sf.Gheorghe nr.7ABransament gaze naturale
316/30.05.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.leordeni nr.157A bisAlimentare cu energie electrica
318/06.06.2017PADURARU FLORINDr.Fermei nr.93FInchidere terasa P existenta
319/06.06.2017DANILA ALEXANDRUSos.Oltenitei nr.13bis,bl.G1-2Amenajare parcare suprterana ptr.autoturisme
320/06.06.2017OPREA DORU LAURENTIUStr.Dr.Fermei,Fn T54/5,P47 si 48,lot.3NInformare
321/06.06.2017VLASCEANU MARIASos.Oltenitei nr.56Operatiuni cadastrale
322/06.06.2017CONSTANTIN IONDr.Fermei nr.79BExtindere pe orizontala si verticale cladire existenta P+1E-P+2E
323/06.06.2017CHEZNOIU OVIDIU STELIANStr.Amurgului nr.61Construire imobil P+2E cu sp.comerciale simlocative,org.santier,imprej si utilitati
324/06.06.2017UNGUREANU VASILEStr.Sf.Agnes nr.176Construire imobil P+1E cu funct.sp.comerciale si prestari servicii,org.de santier,imprej si utilitati
325/12.06.2017PETRE ADRIANStr.Pavlichirni nr.77Bransament apa si racord canal
326/12.06.2017CROITORU DAN MARIANStr.Biruintei FN T55/7,P37-38,lot.23-24Modificarea reglementarilor aprobate prin HCL 05/02.04.2019
327/12.06.2017PETRE DORINDr.Fermei nr.101,ap.3Schimbare destinatie din sp.locuibil in sp.comercial
328/12.06.2017CILACI GOKERSos.Oltenitei nr.181Amenajare put forat
329/12.06.2017SC STEFI SPEDITION SRL-rep.UNGUREANU GEORGESos.Oltenitei nr.206AImprejmuire teren cabina control acces si utilitati
330/12.06.2017URSULEAC CRISTIANStr.Plopului nr.2JOperatiuni cadastrale si notariale-Alipire loturi
331/12.06.2017VASILE IOSIFStr.Sperantei nr.52EConventie drept si uz de servitute infav.DISTRIGAZ
332/12.06.2017VASILE NICOLETAStr.Sperantei nr.52FConventie drept si uz de servitute infav.DISTRIGAZ
333/12.06.2017ANTOHE MADALINA FLORINAStr.Amurgului nr.38F sp.nr.4Amplasare firme luminoase pe fatada cladirii
334/12.06.2017IONASCU RODICA-rep.SC NIMFA COM SRLSos.de Centura nr.107Informare
335/12.06.2017GUZU NICUSOR DANIELSos.Oltenitei FN T24,P516/1/1,P516/1/2Informare
336/12.06.2017GUZU NICUSOR DANIELSos.Oltenitei FN T24,P516/1/1,P516/1/2Informare
337/19.06.2017IACOB TUDOR-ADRIANSos.Oltenitei nr.181Modificare functiune zona,recompartimentare,schimbare de destinatie din invatamant in loc.colective
338/19.06.2017DUMITRACHE ADINAStr.Biruintei nr.89(T55/7,P9)Constr.4 corpuri cladire Ds+P+4E+5R loc colective parc ptr copii,org de santier
339/19.06.2017SC CROMIX CONSULT SRLStr.Amurgului nr.58Constr.imobil P+2E+3R cu pod nelocuibil,sp.com,sp.serv si sp.loc
340/19.06.2017RADUCAN MARIANStr.Oituz nr.77Alipire loturi
341/19.06.2017NITU NICULAESos.Oltenitei nr.19,T2/3,P2,lot.1-5Constr.imobil loc.colective si spatii com S+P+10E,imprej si utilitati
342/20.06.2017ALEXANDRU ANDREEA(fosta Oprea)Str.Occidentului nr.28,et.P,ap.8(T54/9.P10,lot.1+lot.1)Modificari interioare
343/20.06.2017GHITULESCU EMILT53/7,P35,36,37 -lot.nr.XIX lot.19 drum acces - lot XX T35/7,P35,36,37Magazie agricola parter,imprejmuire,bazin vitanjabil,put forat si utilitati
344/20.06.2017STOICA RADUStr.Sf.Voievozi nr.8Constr.5(cinci)loc cuplate P+1E,imprejmuire si utilitati
345/20.06.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC DELTA PRO EXPERT SRL-prin CILACI GOKERSos.Oltenitei nr.181Alimentare cu energie electrica cf.ATR nr.183105220
346/20.06.2017CORENDEA ANDREEAStr.Sf.Voievozinr.1bisSchimbare de destinatie
347/20.06.2017TALOS FLORINStr.Pantazica gabriel fn-Cv 96-P3177Cosntr.loc individuala(calcan)P+1E
348/20.06.2017RADULESCU HORIA ION-SC CIPYCEL LOGISTIC SRLSos.Oltenitei nr.181Constr.supanta(partial) schimbare destinatie din magazie materii prime in fabrica fermoare depozit si zona ad-tiva
349/20.06.2017SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA-ptr.Iozu Pavelstr.Bateriei nr.47Bransament gaze
350/20.06.2017STEFAN ILIEstr.Sf.Voievozi nr.36Op.cadastrale si notariale,dez in 4 loturi
351/20.06.2017BRANZILA DENISAStr.Oituz,T54/6-19,20,21 lot.13Imprejmuire teren
352/20.06.2017ISTRATI LAURA SIMONAStr.Bateriei nr.95,Cv 90,P16Construire 4(patru) loc cuplate 2 cate 2 P+1E,imprej si utilitati
353/20.06.2017TUDOSE GHEORGHESTR.Popesti-Romani nr.50(T28,P694 si 695)Desfiintare Corp C2 si partial corp C1,constr.P+1E cu functiunea de loc,imprej si utilitati
354/20.06.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.TRAISTARU MIHAELAStr.Pantazica Gabriel nr.74 bis,Cv 89,P2895/1,2896/1,2897/1,lot.1Alimentare cu energie electrica cf.ATR nr.1805/8321/2017
355/20.06.2017SOCIETATEA TELECOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS SA-prin Roman CatalinT4/5,P31,lot.2Intocmire PUZ inroducere in intravilan in vederea amplasarii statie de baza ptr telefonie celulara
356/20.06.2017SC ENGYE SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL-ptr.dl.Popaene MihaiStr.Bateriei nr.59DBransament gaze naturale
357/20.06.2017SORIN SORINDr.Fermei nr.86Bransament apa si racord canal
358/20.06.2017GHIBAN MARIAStr.Taberei nr.1,lot.1Bransament apa si racord canal
359/20.06.2017SC ENEGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Amurgului nr.55Bransament gaze
360/20.06.2017SC ENEGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Ion Scortaru nr.20Bransament gaze
361/20.06.2017SC ENEGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Cicoarei nr.27 bisBransament gaze naturale
362/20.06.2017SC ENEGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Solstitiului nr.19Bransament gaze
363/20.06.2017SC ENEGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Bateriei nr.74Bransament gaze
364/20.06.2017SC ENEGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Viilor nr.53Bransament gaze
365/20.06.2017ARGESANU MARIUS IONStr.Maica Tereza nr.1Schimbare destinatie din sp.comercial in 2(doua) locuinta,recompartimentare si schimbare fatade
366/20.06.2017CALAGIU CRISTIANStr.Sf.Andrei nr.39bisDezmembrare teren 3(loturi)
367/20.06.2017SC E -DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin SC ELECTRO TIRON SRLStr.Sperantei nr.52EAlimentare cu energie electrica cf.ATR 166298557/2016
368/20.06.2017SC E -DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin SC ELECTRO TIRON SRLStr.Sperantei nr.52EAlimentare cu energie electrica cf.ATR 182145248/2017
369/20.06.2017BUSU MARIUSStr.Amurgului nr.19Dezmembrare teren 9(loturi)
370/20.06.2017LAZAR FLORINA LACRAMIOARAStr.Popesti-Vest nr.31Schimbare destinatie din sp.tehnice in sp.locative ptr.corp C4 si transformare a dous garsoniere in sp.com
371/20.06.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Ion Scortaru nr.20Alim cu energie electrica
372/20.06.2017S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Sf.Agnes,nr.91Alimentare cu energie electrica
373/20.06.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Solstitiului nr.15Alimentare cu energie electica
374/20.06.2017PETRE ANAStr.Amurgului FN T54/6,P16Dezmembrare teren 10(zece) loturi
375/20.06.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.St.maj.av.Tanase BanciuAlimentare cu energie electrica cf.ATR 184632346/2017
376/23.06.2017ACATRINEI VARVARASos.Oltenitei nr.56Demolare corp C8,C9
377/26.06.2017UNGUREANU MARIAStr.Ghe.Costa Foru nr.10Intrare in legalitate imobil P+1E loc si utilitati
378/26.06.2017BIZU MARGARETADr.Fermei nr.101Dezmembrare teren (22 loturi)
379/26.06.2017BIZU CONSTANTINStr.Amurgului nr.73HDezmembrare teren (14 loturi)
380/26.06.2017BIZU MARGARETADr.Fermei nr.101Dezmembrare teren (15 loturi)
381/26.06.2017BIZU CONSTANTIN MIHAIStr.Amurgului nr.73PDezmembrare teren(5 loturi)
382/26.06.2017VLAD STANAStr.Biruintei nr.49Construire ansamlu de 7 imobile P+5E+EM+M loc colective,org.sanier si utilitati
383/26.06.2017APETRI PUSA SI APETRI RALUCASos.Oltenitei nr.165(Cv 47 P13370, nr.176. nr.189,Cv 47,P1329Alipire 4 loturi
384/26.06.2017GRADINARU ROBERTStr.Solstitiului nr.2C(T54/5-P12,13,14 lot 4/2/3/1/1/2/1,lot.3Construire servitute de trecere
385/28.06.2017PFA MOLDOVAN GUBERNU ALXANDRU SILVIUDr.Fermei nr.61Construire mansarda cu supanta interioara peste bloc P+3E-P+3E+M
386/29.06.2017ANGHEL ADRIAN ROMEOStr.Sf.Gheorghe nr.7ADezmembrare teren (21 loturi)
387/29.06.2017MURARU MARIANSos.Oltenitei nr.181TAmplasarecontainer tip fast-food
388/30.06.2017CHIRAC LILIANAstr.A.Conduratu nr.48,casa 8Alipire teren
389/30.06.2017SUTRU TUDORStr.Sf.Andrei FNInformare
390/30.06.2017NICOLAE PETRAT19/8,P55,56,57Alipire teren (3 loturi)
391/30.06.2017NICOLAE PETRAT19/7,P35Dezmembrare teren(2 loturi)
392/03.07.2017CALAGIU CRISTIANstr.Sf.Andrei nr.39bisDezmembrare teren 5(loturi)
393/03.07.2017VLAD MARIUS COSTELDr.Fermei nr.103HDezmembrare teren 19 loturi
394/03.07.2017COJOCARU DENIS OVIDIUstr.Solstitiului nr.2Bbis,ap.18Inchidere balcon
395/03.07.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC TOTAL GAZSos.Oltenitei nr.244Construire statie de reglare si masurare
396/03.07.2017BANICA MIRCEAStr.Apusului fn T55/5,P8 si P9Construire 1(un) imobil C1 cu functiunea de loc cu 6(sase) ap.duplex cu regim P+2E,organizare saniter si imprej.
397/03.07.2017ARGESANU MARIUS IONStr.Maica tereza nr.1Amenajare curte si imprejmuire
398/03.07.2017GIOGIA MIHAI-DORINStr.Orizontului nr.13Recompartimentare int,inchidere terasa,montare scara acces pod,refacere fatada,refacere imprej si utilitati
399/03.07.2017MINCIUNA GEORGE ADRIAN rep ALCOM ZACOEX GRUP SRLSos.Oltenitei nr.11(T1-P9/10,9,8-11,12) lot.1Complex comercial parter amplasare statie GPL,statie benzina,amplasare spalatorie auto si utilitati
400/03.07.2017GHERMAN NICOLETAStr.Paraul Rece nr.5C(Cv5,P54-55)Desfiintare magazie (C1),constr.loc P,imprejmuire si utilitati
401/03.07.2017ACATRINEI VARVARASos.Oltenitei nr.11Desfiintare constructii C1-C2
402/03.07.2017S.C.SIFLOR&MOVE IMPEX SRLStr.Helesteului nr.2Constructie anexa gospodareasca
403/03.07.2017CONSTANTINESCU EDUARD ALEXANDRUStr.Sperantei nr.40FOperatiuni cadastrale si dez.teren
404/05.07.2017LUMINARE IOANAStr.Paraul rece nr.10Construire imobil loc.colective S+P+2E si o loc indiv.P+1E
405/05.07.2017ACON MARIAStr.N.Gogd nr.1Schimbare destinatie sp ad-tiv in sp.locuibil
406/05.07.2017VLAD STANAstr.Biruintei nr.49Constr.bransament apa si racord canal canalizare-ans.11 imobile P+5E+Em+M
407/05.07.2017PURICE CONSTANTIN EUGENStr.Sperantei nr.40-C1Bransament apa si racord canal
408/05.07.2017PURICE CONSTANTIN EUGENStr.Sperantei nr.40-C2Bransament apa si racord canal
409/05.07.2017FLOREA GHEORGHE SI FLOREA ANETAT4/1,P9,LOT.2 SI LOT.19(T4/P9)Construire loc P+1E,imprej si utilitati
410/05.07.2017RADUCAN MARIANStr.Sabarului nr.52(Cv 148,P4873,4874,lot.2)Dezm.constructie si teren 3 loturi
411/05.07.2017STEFAN REMUSStr.Sabarului nr.52(Cv 148,P4873,4874,lot.3)Informare
412/05.07.2017SOGOR PETREStr.Bateriei nr.1AConsolidare,remodelare,supraetajare loc
413/05.07.2017NEGOITA CALINStr.Rasaritului nr.85CImprejmuire teren
414/05.07.2017STOICA MARIUS MARIANSos.Oltenitei nr.11Amenajare baza sportiva
415/05.07.2017CROITORU DAN MARIANT54/5,P3Imprejmurire teren
416/07.07.2017TATARU CATALINStr.Pantazica Gabrielnr.50Dezmembrare teren 4(loturi)
417/07.07.2017GLAVA ECATERINAStr.Biruintei fn T55/7,P6Constr.ansamlu de loc.colective S+P+5E cu functiuni complementare,amenajare circulatii,anexe si utilitati
418/07.07.2017SOSA MARINStr.Pantazica Gabriel fn,Cv 91,P2956/2,3,4,5Alipire teren (4 loturi)
419/07.07.2017GHIUZAN LAURENTIU VIORELStr.Leordeni FN T4/1,P10Constr.anasmblu de loc P+2E,drum incinta,org.de santier,imprejmuire si utilitati
420/07.07.2017FRANCISC CRISTIAN Str.Baraganului nr.5D(fosta Vulpii nr.7)Constr.loc P+1E+Pod imprej si utilitati
421/07.07.2017NICA LAURA IULIAstr.Fagului nr.32AConstr.loc P+1E imprejmuire si utilitati
422/10.07.2017FILIP GOSTINStr.Sperantei nr.33FConstruire loc P+1E si utilitati
423/10.07.2017POPESCU MIHAISos.Oltenitei nr.45,lot.2Extindere imobil P+1E comert
424/10.07.2017PETRE TANASESos.Oltenitei nr.244Locuinta colectiva P+2E cu spatii com parter
425/10.07.2017CARJAN TUDOREL str.Eclipsei nr.25Imobil P+2E loc si utilitati
426/10.07.2017TEHRANI LILIANA MONICAStr.Alex.Conduratu nr.944(patru) loc cuplate P+1E+M,imprej si utilitati
427/10.07.2017DAN EMANUEL DANIELStr.Rasaritului T4/4,P12,lot.3Constr.10(zece_ loc insiruite P+1E,org de santier,imprejmuire si utilitati
428/10.07.2017PAUN ADRIAN rep.S.C.VITAL BLUE AQUA SRLSos.Oltenitei de la Liveni la Maica TerezaReabilitare retea apa potabila cu racordare la ANB
429/10.07.2017PAUN ADRIAN rep.S.C.VITAL BLUE AQUA SRLSos.Scolii,Viilor,PavlichieniInelare productie apa realizare conducta cnalizare cu statie de pompareape uzate in colectorul din str.scolii
430/10.07.2017S.C.E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Amurgului nr.49LAlimentare cu energie electrica
431/10.07.2017S.C.E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Cicoarei nr.27bisAlimentare cu energie electrica
432/10.07.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.C-tin Vacarescu nr.2Bransament gaze naturale
433/10.07.2017PARVULETE GRIGORE ALIN-rep.Lambru AdrianDr.Fermei nr.18DBransament apa si racord canal
434/10.07.2017SC E DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Popesti-Romani nr.9bisAlimentare cu energie electrica cf FS 340841/2017
435/10.07.2017ILIE ALINA ENGIStr.Pavlichieni nr.48Alipire loturi (2)
436/11.07.2017GHEORGHE AURICAStr.Amurgului nr.4D(T54/6,P34,lot.3)Inchidere terasa,recomp int,refacere fatada
437/11.07.2017TUDOSE GHEORGHEStr.Popesti Romani nr.50(T28,P695 si 695)Desfiintare C2 si constr.Imobil P+1E
438/11.07.2017VERES IOSIFT53/3,P52,53Locuinta S+P+1E,anexa si imprejmuire
439/11.07.2017TRONARU GELU-LUCA ANDREAS PROPRETY SRLStr.Solstitiului nr.2GSchimbare de destinatie
440/11.07.201BUSU MARIUSStr.Amurgului nr.17Conventie de uz de servittute in favoarea S.C.ENGIE ROMANIA
441/11.07.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYDr.Fermei nr.117JBransament gaze naturale
442/11.07.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Orizontului nr.13Bransament gaze naturale
443/11.07.2017SUKOSD TANOS ptr.SC EROBANANAS SRLsos.Oltenitei nr.410Amenajari int la hala existenta si extinderea acesteia cu 1depozit fructe
444/11.07.2017ALEXE ANDREEA MADALINAStr.Voievozi nr.22Op.cadastrale si notariale,dezmembrare 5 loturi
445/17.07.2017SIMION GHEORGHEStr.Sf.Gheorghe nr.26,T2/4,P26,lot.2Constr.loc unifamiliala P+1E,garaj P,imprejmuire si utilitati
446/17.07.2017SC ENERGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA pt PATRU MARIAStr.Astrelor nr.1ABransament gaze naturale
447/17.07.2017ACATRINEI VARVARA FUND.CONGREGATION JESUSos.Oltenitei nr.11Informare
448/17.07.2017ACATRINEI VARVARA FUND.CONGREGATION JESUStr.Laurentiu Raiciu nr.23Informare
449/17.07.2017ION RALUCA MELANIA SI LIVIUStr.Astrelor nr.66Loc.P+1E+M,imprejmuire si utilitati
450/17.07.2017NIDELEA CONSTANTINDr.Fermei nr.44Recompartimentare si transformare Pod in sp.de locuit
451/17.07.2017NIDELEA CONSTANTINDr.Fermei nr.44Schimbare de destinatie din sp.ad-tiv in spatii de locuit
452/19.07.2017TANCA DANUT CATALINStr.Astrelor nr.45bisOp.cadastrale si notariale,dezmembrare 3 loturi
453/19.07.2017NEGOITA MARIUSStr.Viilor nr.23,T93,P11 si P12Op.cadastrale si notariale,dezmembrare 17loturi
454/19.07.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Ignat MariaStr.Sf.Andrei nr.6Alimentare cu enegie electrica
455/19.07.2017SC ENGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY ptr.Dragu MarinPopesti Romani nr.9Bransament gaze naturale
456/19.07.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Jega ConstantinStr.Fortului nr.8CAlimentare cu energie electrica
457/20.07.2017RADUCAN MARIANA SI RADUCANU MARIANstr.Oituz T54/7,P3/1Locuinta P+3E,spatii com parter
458/20.07.2017AVRAM LAURENTIUStr.Sperantei nr.40EOp.cadastrale not,dez 4 loturi
459/20.07.2017DRAGU MARINStr.popesti Romani nr.9bisSchimbare sistem de acoperistip terasa in acoperis tip sarpanta pentru imobil existne P+2E+E3R si mod.int.et.3
460/20.07.2017BALUTA NICOLAE SORINStr.Oituz,T54/7,P3,lot.1,2,3,5Constr.imobil P+2E sp.com si sp.locative,imprej si utilitati
461/24.07.2017BUZOIANU CRISTIAN TUDORstr.Ttractoristilor nr.29Constr.2(doua)locuinte cuplate P+1E,refacere imrej si utilitati
462/24.07.2017CERCEL IULIAN FLORINStr.Leordeni nr.90Transformare pod in mansarda P+2E in P+2E+M
463/24.07.2017BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr.Paraul Rece nr.11Desfiintare c-tii C1,C4 si construire 4 loc cuplate P+1+M,imprej si utilitati
464/24.07.2017GAZDARU CORNELStr.Laurentiu Raiciu nr.19Construire 2 loc cuplate P+1E+M
465/25.07.2017TEHERANI LILIANA MONICAStr.Alex.Conduratu nr.94Construire imobil P+2E
466/25.07.2017CARSTESCU ADRIANStr.Oituz nr.80AConstr.2(doua) locuinte cuplate P+1E+M,imprejmuire
467/25.07.2017STANCIU FILIP LAURENTIUStr.Pantazica Gabriel nr.7Demolare si constr.doua loc P+1E
468/25.07.2017BUTACU ELENA RALUCAStr.Dr.fermei nr.74,bl.13C,ap.24Inchidere balcon
469/25.06.2017HERISEANU ALEXANDRUStr.Oituz nr.67Anexa gospodareasca,invelitoare terasa,imprejmuire teren
470/25.07.2017TATOI MERI MADALINAStr.Bateriei nr.32Imobil P+1E si garaj
471/25.07.2017MADOLSKY MIHAELAStr.Sperantei T4/6,P2Doua loccuplate P+1E,org santier
472/25.07.2017TONE IONUT ALEXANDRUStr.Amurgului nr.36AExtindere spatii comerciale prin supraetajare
473/25.07.2017TEROVAN MARIA MAGDALENAStr.Liveni nr.1GRecomp.int si inchidere tersa
474/25.07.207SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Dragomir MarinStr.Sf.Voievozi nr.16DAlimentare cu energie electrica
475/25.09.207SC.E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Stefan Adina NicoletaStr.Leordeni nr.122BAlimentare cu energie electrica
476/26.07.2017SC COMPRODSERV IMPORT EXPORT EURANA SRLSos.Oltenitei DE 836/T18/1 P1,2,2/1Hala productie, depozitare,prestari servicii
477/26.07.2017SC ENERGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA pt SC BVG DEVELOPMENT&INVEST SRLStr.Apusului nr.26Bransament gaze naturale
478/26.07.2017SC ENERGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA pt SC BVG DEVELOPMENT&INVEST SRLStr.Sf.Ioan nr.20,casa.4Bransament gaze naturale
479/26.07.2017MUSTATEA ALEXANDRA RALUCAStr.Plopului nr.2FSchimbare destinatie sin sp.adm P+1E in sp.locuibil P+1E
480/26.07.2017NEGOITA MARIUSStr.Bateriei nr.87Constr.imobil locuinte colective P+2E+Pod si utilitati
481/26.07.2017NEGOITA MARIUSStr.Baraganului nr.66Constr.2 corpuri de cladire C1 si C2 fiecare formate din cate 2 locuinte P+1E+M
482/26.07.2017LORIN IONUT MARIAN SI LORIN FLORENTINA STEFANIAstr.Pantazica gabriel nr.17Op.cadastrale-Dezmembrare 3 loturi
483/26.07.2017VELICU VIORELSos.Olenitei T14-P233/29Op.notariale informare
484/26.07.2017NITULESCU NICOLAEDe 508,T23-P507/1Informare
485/26.06.2017TOMESCU MIHAELAStr.Sperantei,T4/2,P18,19,lot.9Constr.loc individuale parter,imprejmuire si utilitati
486/26.07.2017MIHALCEA RAZVAN NICOLAEStr.SperanteiConstr.loc P+1E+M,imprejmuire si utilitati
487/26.07.2017UNGUREANU MARIANStr.Amurgului nr.43,bl.C1 parter,sp.comModificari interioare si alipire sp.com si sp.com.2 la constr aut cu AC 285/2015
488/26.07.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.MARCULESCU CRISTIANStr.Ghe.Costa Forum nr.15Alimentare cu energie electrica cf.ATR 185138881/29.05.2017
489/26.07.2017SERBAN CRISTINEL,SERBAN ELENAStr.Timocului nr.7Constr.loc P+1E+Em,imprejmuire si utilitati
490/26.07.2017MIHAI FLORENTINA DIANAStr.Alex.Conduratunr.29CConstr.loc P+1E,imprejmuire si utilitati
491/26.07.2017SC ZANGANI CONST SRLstr.Baraganului nr.60Op.cadastrale si notariale,dez.7 loturi
492/26.07.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Moise Beatrice Ioane
493/26.07.2017LAMBA TIBERIU IONstr.Bateriei nr.95Cosntr.2 corpuri de cladire,respectiv 4 loc cuplate P+1E+M,org de santier,utilitati
494/26.07.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Moise Beatrice IoaneStr.Unirii nr.28Alimentare cu energie electrica ATR 166608691/2016
495/26.07.2017HARNAGEA CIPRIANStr.Biruintei T55/7,P21-24Op.juridice si notariale-alipire 4 loturi
496/27.07.2017SOREATA STEFANIA ALINADr.Fermei nr.103,bl.1,sc.1,et.3,ap.11Intr.in legalitae inchidere balcon cu tamplarie PVC
497/27.07.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Ursuleac CristianStr.Plopului nr.2BAlimentare cu energie electrica
498/27.07.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY ptr.SC BVG DEVELOPMENT&INVESTIMENT SRLStr.Sf.Ioan nr.20,corp,casa 10Bransament gaze naturale
499/27.07.2017SC ENERGIE ROMANIA SA-SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY-SC BVG DEVELOPENT&COMPANY INVESTMENT SRLStr.Sf.Ioan nr.20,corp2 ,casa 6Bransament gaze naturale
500/27.07.2017CIRSTESCU ADRIAN SI CIRSTESCU CATALINStr.Biruintei,nr.198AConstr.imobil P+2E+3ER locuinte coletive cu sp.com la parter,org.santier,imprej si utilitati
501/27.07.2017MACARIE ANCAStr.Sf.Cruce T19/2,P18Informare
502/27.07.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Pisica LuminitaStr.Leordeni nr.211Alimentare cu energie electrica
503/27.07.2017VLAD MARIUS COSTELDr.Fermei nr.103HConstr.statie de ridicare presiune apa si bransament
504/27.07.2017ISTRATE GHEORGHEStr.Amurgului nr.28Amplasare caseta luminoasa
505//27.07.2017MUSTATEA ALEXANDRA RALUCAStr.Rasaritului T4/1,P9,lot.11Constr.2(doua) locuinte P+1E+Pod cuplate,org.santier si imprejmuire
506/27.07.2015MARINESCU GHEORGHEStr.Orizontului nr.53bisConstr.loc P+1E,imprejmuire si utilitati
507/27.07.2017URSU NICOLAEStr.Oituz T54/6,P10,lot.4Constr.imobil P+2Epartial cu sp.com si sp.locuibil,imprejmuire si utilitati
508/27.07.2015SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Neamtu Ciprian HoratiuStr.Astrelor nr.14Alim.cu energie electrica
509/27.07.2017PAVELESCU CRISTINAStr.Amurgului,T54/5,P1,lot.1/5Informare
510/28.07.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Ivan AnaStr.Baraganului nr.2EAlim cu energie electrica
511/28.07.2017NISCOVEANU IONELStr.Domnita Balasa nr.33BDezmembrare cladire si teren-3 loturi
531/23.08.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Minca C-tinStr.Sf.Agnes nr.57-61Alim cu energie electrica
532/23.08.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Ivana VioletaSos.Oltenitei nr.13EAlim cu energie electrica
533/23.08.2017PADURARU FLORINStr.Dr.Fermei nr.93GInchidere teasa existenta P
534/23.08.2017GRIGORE MARIAStr.Leordeni nr.94,bl.C1,ap.22Compartimentare ap
535/23.08.2017DUMITRACHE FLORIN rep.SC KIRPPIK SRLStr.Biruintei fn T55/7,P32-36Operatiuni cadastrale si notariale-alip 6 loturi
536/23.08.2017SC BERCENI RESIDENCE REAL ESTATE SA-rep.Rainea RobertSos.Berceni nr.5Operatiuni notariale.Intocmire contact de superficie ptr.ans.rezidential
537/23.08.2017SC E -DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Petre AndrianStr.Pavlichieni nr.90Alimentare cu energie electrica
538/23.08.2017SC AMO PROPERTIES SRLStr.Pavlichieni fn,P52/6,P8,10,lot.1,2Operatiuni cadastrale si notariale-alip 3 loturi
539/23.08.2017POPESCU ROXANAStr.Amurgului nr.29 bisAmplasare firma luminoasa
540/23.08.2017VLADESCU INOCENTIU rep.SC FERMA CULAStr.Leordeni nr.1Intrare in leg pentru amplasare temporara cinstructii mobile tip casute si tonete fara fundatie
541/23.08.2017ACATRINEI VARVARA rep.al fund.Congregation JesusStr.Maica Tereza FnInformare
542/23.08.2017STEFAN IOAN EUGENDr.Fermei nr.15Demolare loc parter si constructie loc insiruite P+1E,imprej si utilitati
543/23.08.2017MIHAILESCU LIVIUSStr.Sf.Agnes nr.270Constr.loc P+2E
544/23.08.2017PADURARU FLORINDr.Fermei nr.93GOperatiuni cadastrale si notariale.Dezmembrare teren
545/23.08.2017TRIANTSFYLLIDIS IRINA NICOLETAStr.Apusului fnPUZ
546/23.08.2017TECA MIHAELAStr.Apusului nr.52PUZ
547/23.08.2017ZAHARIA SORINStr.Scolii fn T52/8,P42PUZ
548/23.08.2017CONSTANTINESCU DANIEL VASILEStr.Biruintei fn T55/7,P17,lot.2Amplasare anexa gospodareasca adapostire utilaj,scule si alte bunuri
549/24.08.2017SC E-DISTRIBUTIE ptr.Raducan Bogdan Sos.Oltenitei nr.12DAlimentare cu energie electrica ans.rezidential
550/24.08.2017ION ALINSf.Voievozi nr.25Operatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare imobil si teren
551/24.08.2017SLAVE HRISTU CIPRIANT20/5,P64INFORMARE
552/24.08.2017IVANA VIOLETA IULIANASos.Oltenitei nr.13EModificari int si inchidere balcoane
553/24.08.2017GITLAN MARIEAN ADRIEANStr.Sperantei nr.56GConstr.loc P+1E,anexa,imprej si utilitati
554/24.08.2017CRETAN NICOLAEStr.Apusului fn T53/4,P52PUZ
555/24.08.2017BALUTA NICOLAE SORINStr.Oituz nr.2VSchimbare de destinatie din sp.loc in sp.cpmercial
556/24.08.2017SC ENGIE ROMANIA ptr.Grigore FanelStr.Orizontului nr.60BBransament gaze
557/24.08.2017SC ENGIE ROMANIA ptr.Raduta IonelStr.Orizontului nr.60bisBransament gaze
558/24.08.2017MINCU ANAStr.Baraganului nr.37Construire imobil P+M cu functiunea de loc
559/24.08.2017PAVEL CECILIA BENEDICTADr.Fermei nr.75Schimbare de destinatie din sp.ad-tiv in cafenea si din sp.tehnic in cainarie
560/28.08.2017TROI FLORIN CRISTIANStr.Astrelor nr.115Construire anexa P,imprejmuire si utilitati
561/28.08.2017ENE ION rep.SC ERY RBK AMBIENTStr.Sperantei fnAlipire terenuri
562/28.08.2017SC GELDA COM IMTEX rep.Draghici GeorgeT53/7,P58Informare
563/28.08.2017RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Sf.Agnes nr.91AConstruire imobil loc cil P+1E+m cu sp.com la P ,imprej si utilitati
564/28.08.2017BOBE MARILENA CORINA REP.SC FABRYOSos.Oltenitei nr.202BAmplasare cabina post trafo loc consum
565/28.08.2017SMARANDESCU IONELDr.Fermei nr.32ASchimbare destinatie din sp.com in sp.locuibil amenajare si recomp interioara,schimbare fatade
566/28.08.2017TECU RODICA SI TECU ALEXANDRUSos.Oltenitei nr.21CIntrare in leg.ptr.extindere pe orizontala si verticala cladire existenta P+2E9copr C2)
567/28.08.2017SC ENGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT-ARCADIA CONCEPTStr.Solstitiului nr.15Bransament gaze
568/28.08.2017ANTONESCU DANIELASos.de Centura nr.68Recomp.int si schimbare destinatie din birouri,depozit in showoroom si depozitare
569/29.08.2017PENCIU GABRIEL ALIN rep.SC ELECTRO TOTAL SYSTEMDr.Fermei nr.131Schimbare de destinatie hala depozitare in piscina sportiva amenjare si reomp int,schimbare fatade
570/29.08.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Draghis Decebal SilviuStr.Sf.Voievozi nr.1Alimentare cu energie el.ectrica
571/29.08.2017SC OMV PETROM SAT32,P560Desfiintare sonda 247 Postavari
572/29.08.2017SC OMV PETROM SAT32,P640Desfiintare sonda 534 Postavari
573/29.08.2017SC OMV PETROM SAT29,P540/2Desfiintare sonda 531 Postavari
574/20.08.2017SC ENGIE ROMANIA ptr.SC TERRA NOVADr.Fermei nr.74Bransament gaze
575/29.08.2017BOSTAN EMILStr.Leordeni nr.114Inlocuire acoperis si pereti magazie A2-UT350
576/29.08.2017BOSTAN EMILStr.Leordeni nr.114Inlocuire acoperis si pereti magazie B1-UT350
577/29.08.2017BOSTAN EMILStr.Leordeni nr.114Inlocuire acoperis si pereti magazie B2-UT350
578/29.08.2017BOSTAN EMILStr.Leordeni nr.114Inlocuire acoperis si pereti magazin A2-UT350
579/29.08.2017STANCIU DUMITRU MARIAN rep.SC TELEKOM ROMANIAT4/5,P31Amplasare statie de baza telefonie mobila
580/29.08.2017OPREA FLORINStr.Scolii nr.57Alipire 2(doua) loturi
581/29.08.2017POSTELNICU ADINA FLORENTINAStr.Amurgului nr.63Schimbare de destinatie din loc in sp.activ rec.
582/29.08.2017AVRAM LAURENTIUStr.Sperantei nr.40HOpratiuni cadastrale si notariale-Dezmembrare teren 4 loturi
583/29.08.2017COJANU VALENTINStr.Sperantei nr.40BOpratiuni cadastrale si notariale-Dezmembrare teren 4 loturi
584/29.08.2017COJANU VALENTINStr.Sperantei nr.40COpratiuni cadastrale si notariale-Dezmembrare teren 4 loturi
585/29.08.2017COJANU VALENTINStr.Sperantei nr.40AOpratiuni cadastrale si notariale-Dezmembrare teren 4 loturi
586/29.08.2017COJANU VALENTINStr.Sperantei nr.40DOpratiuni cadastrale si notariale-Dezmembrare teren 4 loturi
587/29.08.2017NEGOITA MARIUSStr.Baraganului nr.66Opratiuni cadastrale si notariale-Dezmembrare teren 3 loturi
588/29.08.2017NEGOITA MARIUSStr.Baraganului nr.66Construire imobil loc.colective P+2E,imprej si utilitati
589/31.09.2017VASILE NICOLETAStr.Sperantei nr.52FOperatiuni cadastrale si notariale
590/04.09.2017DRAGHICI FLORINAStr.Orizontului nr.13Construire un corp cladire pentru 2(doua) loc cuplate
591/04.09.2017BUTOI FLORENTINA GEORGIANAT20/4,P13,LOT.2Intocmire PUZ
592/04.09.2017DRAGHICI FLORINAStr.Orizontului nr.13BCorp cladire ptr.3(trei) loc.cuplate,imprejmuire si utilitati
593/04.09.2017APOPEI NICOLAEStr.Bateriei nr.73ABransament apa si racord canal
594/05.09.2017CROITORU DAN-MARIAN SI UNGUREANU MARIUSStr.Amurgului nr.17,lot.99,98,97,T54/5Alipirea 7 loturi
595/05.09.2017DUMITRACHE VIORELStr.Al.ConduratuLocuinta P+1E,imprejmuire si utilitati
596/05.09.2017PANA GIGI REPR.EURODESIGN BUILDING CONSTRUCTStr.Sf.Gheorghe nr.26AImobil de locuit Dp+P+1E piscina ext,imprejmuire si utilitati
597/05.09.2017LULEA PETREDr.Fermei nr.74.bl.16B,ap.26Inchidere balcon
598/05.09.2017BOGAN MARIANDr.Fermei nr.97CRecomp.int si schimbare functiune sp.com - sp.loc supraetajare rez P+3E+4R
599/05.09.2017UNGUREANU ANGELICA CATELUTALocuinte colective S+P+2E+M,imprej si utilitati
600/05.09.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA PT.SC PROSISTEMStr.Popesti-Vest nr.2Alimentare cu energie electrica
601/05.09.2017SLAVE FLORENTINA Dr.Fermei nr.97Imobil loc colective P+3E,sp.com la P,org.santier,imprej si utilitati
602/05.09.2017OSIAC AURELIAStr.Sperantei nr.40EDezmembrare teren
603/05.09.2017MOISIEV CLAUDIUDr.Fermei nr.91BSupraetajare 3 imobile P+3E,rezultand P+3E+4E+Pod
604/05.09.2017DRAGHICI FLORINAStr.Orizontului nr.13AConstruire 1 corp cladire P+1E ptr.2 loc cuplate imprej si utilitati
605/05.09.2017RADUCAN BOGDAN CRISTIANSos.Oltenitei nr.12DOperatiuni cadastrale si notariale,alipire 2 loturi
606/05.09.2017STANCU LUCIAStr.Helesteului nr.3Construire 2 loc individuale P+1E+M
607/11.09.2017LORIN IONUT MARIANStr.Paraul Rece nr.5,lot.1Construire locuinte insiruite P+1E+M
608/11.09.2017CONTU IONStr.Bateriei nr.46SImprejmuire partiala teren
609/11.09.2017BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr.Tractoristilor nr.29Operatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare 9 loturi
610/11.09.2017DOROBANTU DUMITRUStr.Unirii nr.25,cv.12,P188,189,190 si 191,lot.2Construire locuinta P+1E si utilitati
611/11.09.2017NICA LAURA IULIANAStr.Fagului nr.32AConstruire loc P+1E,imprej si utilitati
612/11.09.2017LUNGOCI MARIUS rep.Asociatia de Proprietari Dr.Fermei nr.56Construire Gospodarie (statie ridicare presiune apa)
613/11.09.2017PAVELESCU CRISTINAStr.Sf.Agnes fnConstr.imobil loc.col.P+3E cu sp.com la P,imprej si utilitati
614/14.09.2017SERZEA MIHAI CRISTIANStr.Amurgului nr.35IOperatiuni cadastrale si notariale,dez imobil si teren
615/14.09.2017VOICU EMILIANStr.Oituz nr.45Intr.in leg conf.PVC nr.2869/127/2017,extindere loc.exist.P+1E+M,rez.P+2E
616/14.09.2017CONSILIUL LOCAL AL ORAS.POPESTI LEORDENIIntr.Viilor,str.Popesti Vest (intre str.Dr.Fermei si str.Biruintei)Extindere sistem rutier canalizare pluviala
617/14.09.2017COMAN VASILEStr.Orizontului nr.90Op.cadastrale si not.-dez..cladire si teren 19 loturi
618/14.09.2017SC E DISTRIBUTIE MUNTENIA PTR.Buzoianu CristianStr.Tractoristilor nr.29Alim.cu energie electrica
619/14.09.2017SC E-DISTRIBUTIESos.de Centura nr.69CAlim cu energie electrica
620/14.09.2017SC VITAL BLUE AQUA-rep.Paun AdrianStr.MiraslauExtindere SPAU si modernizare cond.
621/14.09.2017MURARU MARIANSos.Oltenitei nr.181TTerasa deservire fost food
622/14.09.2017STOICESCU MARINStr.sf.Agnes nr.191Op.cadastrale si not.-dez.cladire si teren 9 loturi
623/14.09.2017HONCIU GHEORGHITA rep.SC GF PRESCOMATStr.Sf.Agnes FnOp.cadastrale sinot-alipire 2 loturi
624/14.09.2017DUMITRU CEZAR ROMULUSStr.Tractoristilor nr.34Op.cadastrale si notariale-Dez in 3 loturi
625/14.09/2017ILIESCU MARINStr.Merilor, nr.4Informare
626/14.09.2017STEFAN REMUSStr.Sperantei fnConstr.loc P+1E+Pod, imprej si utilitati
627/14.09.2017SC E-DISTRIBUTIE pt.SC RISTEEL SOLUTIONStr.Biruintei nr.49CAlimentare cu energie electrica
628/14.09.2017UNGUREANU VASILEStr.Sf.Agnes nr.176Intr.in legalitate radier existent si constr.imobil Ds+P+3E-loc.col.sp.com.la parter,parcari la demisol
629/14.09.2017VASILE IOSIFStr.Sperantei nr.52EOperatiuni cadastrale si notariale -Dez. 3 loturi
630/19.09.2017SC CROMIX CONSULTINT - ptin Nidelea ConstantinStr.Amurgului nt.58Constr.P+2E+3R cu opod nelocuibil,cu sp.com sp.ptr.serv si sp.locative
631/18.09.2017MOLDOVAN CIPRIAN Dr.Fermei nr.111,bl.1,Inchidere balcon
632/18.09.2017SCHIOPU STEFANAT20/5,P62,LOT.1Informare-op.notariale
633/18.09.2017RUSU RODICAAleea Oituz nr.6Informare
634/18.09.2017TUFAN NICUSOR ALISIntr.Viilor T 19/1-P70,71,72,73 lot.8Construire loc P+M
635/18.09.2017SC E-DISTRIBUTUTIESos.de Centura nr.107Bransament electric
636/18.09.2017JIPA IONSos.Oltenitei nr.204AAnsamblu comercial P+Pod,imprej si utilitati
637/18.09.2017BURUGA DANIELADr.Femei nr.111A,bl.6Modificari int si inchidere balcon
638/18.09.2017PLAPUMARU FLORENTINAT122,P4184/1Informare
639/18.09.2017PAVEL PAVELSf.Ioan fnInformare
640/18.09.2017CIOBANU OCTAVIANStr.Fermei nr.9Alipire 2 loturi
641/18.09.2017COLCER DANStr.Orizontului fnInformare
642/18.09.2017SOLOMON ANDRIANSos. Oltenitei fnInformare
643/18.09.2017STEFAN ILIEStr.Sf.Voievozi nr.23ESupraetajare imobil loc.col.P+2E-P+2E+3R
644/18.09.2017HARNAGEA CIPRIAN rep.SC BVG DEVELOPMENT&INVESTIMENT SRLStr.Biruintei fnIntocmire PUZ
645/18.09.2017NAVACIOIU ALEXANDRA Str.Echinoctiului T55/5,P89Dezmembrare teren 7 loturi
646/18.09.2017UNGUREANU VASILEIntr.Leordeni nr.1Intocmire PUZ
647/18.09.2017SISU MIRUNA MARIASos.Oltenitei FNOperatiuni cadastrale,alipire 2 loturi
648/18.09.2017SECREIERU IOANSTR.Amurgului nr.62AImprejmuire,amplasare stalpi
649/18.09.2017YOUSSEF RANDAStr.Leordeni nr.118A,lot.4Informare
650/18.09.2017URSU NICOLAEStr.Echinoctiului nr.23Operatiuni cadastrale si notariale,dez. 7 loturi
651/18.09.2017SUTRU ANAStr.Amurgului fnConstruire imobil P+3E cu sp.com si locuinte
652/18.09.2017CONSILIUL LOCAL AL ORAS.POPESTI LEORDENIStr.M.Tereza/Sf.AgnesEchipare bazin linistire
653/18.09.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-PT.SC EURO BUSSNESSSos.Oltenitei nr.181Alimentare cu energie electrica
654/18.09.2017MIHALACHE ILIEStr.Viilor fnOperatiuni cadastrale si notariale,alipire 3loturi
655/25.09.2017BEGU ION-REP.SC FABRY0 CORPORATIONSos.Oltenitei nr.202BOperatiuni cadastrale si notariale-dez.4 loturi
656/25.09.2017BOLOZAN PAUL MIRCEASg.Maj.Tanase Banciu nr.19Construire hala depozitare,imprejmuire,utilitati si put forat
657/25.09.2017SC MONACO INVEST RESIDENCE SRLStr.Biruintei nr.184Schimbare de destinatie extindere pe verticala,recomp loc.existente
658/25.09.2017CASAGRANDE ANTONIE-rep.SC EDITIONE UNICAStr.Amurgului nr.29,29A si 29BOperatiuni cadastrale si notariale alipire 3 loturi
659/25.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.157A bisImprejmuire teren
660/25.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.57A bisImprejmuire teren
661/25.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.57A bisImprejmuire teren
662/25.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.57A bisImprejmuire teren
663/25.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.57A bisImprejmuire teren
664/25.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.57A bisImprejmuire teren
665/25.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.57A bisImprejmuire teren
666/25.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.57A bisImprejmuire teren
667/25.09.2017SC AMO PROPERTIES SRLStr.Pavlichieni fn T52/6Construire Complex rezidential P+1E+M-loc.col,imprejmuire si utilitati
668/25.09.2017MUNTEANU IONICAStr.Sf.Andrei nr.9Alipire 2 loturi
669/25.09.2017GUNCIU DANIELStr.Pavlichieni nr.15Alipire 2 loturi
670/25.09.2017SC NIMFA COM SRLSos.de Centura FN,T50,P670/9 si 670/10Construire hala depozitare materialr P cu Pod Rulant si partial P+2E-birouri,put forat,org.santier
671/25.09.2017HARNAGEA CIPRIAN rep.SC BVG DEVELOPMENT&INVESTIMENT SRLStr.Amurgului nr.17,bl.2,ap.2Schimbare destinatie din sp.com in sp.locuibil
672/28.09.2017CALAGIU CRISTIANStr.Sf.Andrei nr.39bisDezmembrare
673/28.09.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.TRONARU FANELStr.Paraul Rece nr.10Alimentare cu energie electrica
674/28.09.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA -prin SYSCOM ELECTROINSTALSos.de Centura nr.79CAlimentare cu energie electrica
675/28.09.2017VLAICU MIHAIT20/3,P52-53Operatiuni cadastrale si notariale-alipire teren
676/28.09.2017CARAUS NATALIA -REP.SC TOP PROFILESos.Oltenitei fnConstruire hala depozitare,servicii,birouri P+1E,put forat,imprej si utilitati
677/28.09.2017BREZEANU FLORINAStr.Norilor nr.10AInchidere terasa existenta
678/28.09.2017CORBU AUREL SI SPARLEA ANDREEAStr.Pantazica Gabriel nr.110bisConstruire 5 imobile P+2E,imprej si utilitati
679/28.09.2017NAZER TAREKSos.Oltenitei fnConstruire loc.colective P+2E,imprej si utilitati
680/28.09.2017LORIN IONUT MARIANStr.Pantazica Gabriel Construire imobil cu functiunea de azil Ds+P+2E,foisor,piscina si utilitati
681/28.09.2017SC ENGIE ROMANIA prin S.C.INSTANTStr.Gh.Costa Foru nr.15Bransament gaze naturale
682/28.09.2017CRISTE RAFAILStr.Golesti nr.31Construire imobil cu functiunea de locuinta P+1E si utilitati
683/28.09.2017NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.157bisSchimbare destinatie din sp.com in sp.locuibil
684/02.10.2017MIHALE ADRIANStr.Leordeni nr.157bisSchimbare destinatie din sp.ad-tiv in sp.locuibil
685/02.10.2017STOICA CONSTANTIN CORNELIUStr.Popesti Romani nr.34Desfiintare constructie si constructie imobil P+M,imprej si utilitati
686/02.10.2017VOCHIN IOANSos.Oltenitei nr.156,lot.1Operatiuni cadastrale-dez 3 loturi
687/02.10.2017SC ENGIE ROMANIA ptr.AM QUALITY CONDOStr.Al.Conduratu nr.28Bransament gaze naturale
688/02.10.2017SC ENGIE ROMANIA-pt.Dumitru Ionel AurelianStr.Astrelor nr.45,casa 1Bransament gaze naturale
689/02.10.2017LACHE VIORELstr.Amurgului nr.30BRecomp.int.
690/02.10.2017VLAICU MIHAIT20,P.52,53Alipire loturi,operatiuni notariale
691/02.10.2017CALDARE CONSTANTINSos.Oltenitei nr.181informare
692/02.10.2017CROITORU DAN MARIAN SI UNGUREANU MARIUSStr.Amurgului nr.17Constr.imobil P+2E+Em cu functiunea de sp.com si servicii si 3 imobile colective P+1E+M,org de santier,utilitati
693/02.10.2017UNGUREANU PETRUTA-CORVARIS RESIDENCEStr.Oituz nr.50.bl.1,ap.40Schimbare destinatie din sp.ad-tiv la parter in sp.com
694/02.10.2017SC E-DISTRIBUTUE MUNTENIA SA-ptr.Baluta NicolaeStr.Miraslau nr.6Alimentare cu energie electrica
695/02.10.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -SC DEVELOPMENT PR OPERTY SRLStr.Miraslau nr.6Alimentare cu energie electrica
696/02.10.2017VASILE IOSIFStr.Sperantei nr.52EBransament apa si racord canal
697/03.10.2017REVAN ANA-MARIASos.Oltenitei T13-P231/17Informare
698/03.10.2017MUNTEANU ELENA CORINAStr.Cheile Dambovitei nr.26 vila D10Informare
699/03.10.2017COCOS NICULINAStr.Rasaritului fn-T4/3-P9Informare
700/03.10.2017SUKOSD JANOS-SC EUROBANSos.Oltenitei nr.410(t28,P534/7)Montare panouri fotovoltaice
701/03.10.2017IVAN MARIAStr.Domnita BalasaInformare
702/04.10.2017ARHIRE CARMENStr.Posada lot.2Construire 3 loc insiruite P+1E+M
703/04.10.2017VASILE NICOLETAStr.Sperantei nr.52FBransament ap potabila
704/04.10.2017MOCAU MARIA-SC MS CONS OFFICEStr.Rasaritului nr.7Bransament ap si racor canal
705/04.10.2017MOCAU MARIA-SC MS CONS OFFICEStr.Rasaritului nr.7Bransament ap si racord canal
706/04.10.2017AVRAMESCU ANA RALUCADr.Fermei nr.99,ap.4Schimbare destinatie sp.locativ(ap) in sp.com.
707/06.10.2017SC ERY RBK AMBIENT CONSTRUCT SRLStr.Sperantei nr.2CSchimbare dest.din sp.com la parter in sp.locativ la parter
708/06.10.2017PATRULIUS ION SERBAN-SC GERMANOS TELECOM ROMANIADr.Fermei nr.73AAmplasare signalistica ext.pe fatada cladiri
709/06.10.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Paduraru ElenaDr.Fermei nr.93H,ap.1 si ap.3Alimentare cu energie electrica cf.ATR 00605645/2017 si ATR 00560873/2017
710/06.10.2017ALBU VIOLETASos.Oltenitei nr.376J(T27,P531-532)Informare
711/06.10.2017MARES DANIEL-E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Paraul Rece nr.3-5Alim cu energie electrica
712/06.10.2017SOARE CLAUDIU GHE-SC GLASS EXPERT SRLSos.Oltenitei nr.202Intr.in legalitate c-tii C1,C2,C3 cu functiunea de c-tii industriale
713/09.10.2017BUZATU MIHAELA ROXANAStr.Scolii nr.77Dezmembrare 3 loturi
714/10.10.2017SC METROPOLITAN BLUE ART SRL-Petcu MihaiSos.Oltenitei nr.165Imobil P+2 cu functiunea de loc.colective,sp.com la parter
715/11.10.2017BERCEANU MARIANA-SC LEMTECH SRLSos.de Centura nr.107Conventie drept de uz si servitute
716/11.10.2017BERCEANU MARIANA-SC LEMTECH SRLSos.de Centura nr.107Dezmembrare 2 loturi
717/13.10.2017SC ENERGIE PRIN SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY-ptr.Paduraru Elena CristinaDr.Fermei nr.93H,ap.1 si ap.3Bransament gaze naturale
718/18.10.2017COJAN VALENTINStr.Sperantei nr.40A-40H,str.Orizontului nr.23Alipire 10 loturi
719/18.10.2017TUDOR PAUL-SC PRO CONFORT WIDOWS SRLSpl.Unirii nr.1BHala productie PVC
720/18.10.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Tanase LuciaStr.Miraslau nr.29ABransament electric
721/19.10.2017PETRE GIORGIANAStr.Sf.Andrei,FnConstruire 2 loc cuplate S+p+1E,imprejmuire si utilitati
722/19.10.2017SC BANPREST CONTRACTOR SRLStr.Pavlichieni nr.130CConstruire imobil 3 loc insiruite si 1 sp.com P+1E+Pod,org de santier,imprejmuire si utilitati
723/19.10.2017SC GF PRESCOMAT SRL-REP.Honciu GheorghitaStr.Sf.Agnes FnConstr.imobil loc P+2E cu 1 sp.com la parter,org de santier,imprej si utilitati
724/19.10.2017GAGIU FLORIANStr.Pogoanelor nr.21Constr.loc unifamiliala P+M,imprejmuire si utilitati
725/19.10.2017CONSTANTINESCU STEFANIASos.Oltenitei nr.21BOperatiuni not.privind circulatia imobiliara
726/19.10.2017IVAN MARIAStr.Leordeni nr.154Operatiuni notariale si cadastrale dezmembrare
727/19.10.2017HALIU NICULAEDe 519 T25,P522/1/2Imprejmuire
728/19.10.2017SC DISTRIGAZ SASos.Oltenitei nr.376JLocuinta duplex P+1E+M
729/19.10.2017CROITORU DAN MARIAN Sos.Oltenitei nr.8Intr.in leg pentru modificari interioare,remodelare fatade,mod.volumetrica Sp+P+1E+M
730/19.10.2017VOICA SILVIA FLORENTINAStr.Cicoarei nr.27bisBransament apa si racord canal
731/19.10.2017SC ENGIE ROM PRIN SC INSTANT CONSTRUCT-ptr.Moisiev ClaudiuDr.Fermei nr.91BExtindere cond si bransament gaze nat
732/19.10.2017COSTACHE D-TRU,COSTACHE GHE,MATACHE LUCIAStr.Paraul Rece nr.3(cv 4-P41-42)Dezmembrare c-tii si teren 6 loturi
733/19.10.2017SC ENGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA -Stanciu AurelDr.Fermei nr.55Bransament gaze naturale
734/19.10.2017SLAVE FLORENTINADr.Fermei,Fn t55/8,P16-17Operatiuni cadastrale notariale-alipire teren 2 loturi
735/19.10.2017STEFANUCA ANDREI TIBERIU rep.SC A&M QUALITYStr.BiruinteiOperatiuni cadastrale si notariale,alipire teren
736/19.10.2017ARSENE MARIANAStr.Orizontului Fn T4/2,P18,lot.8Informare
737/19.10.2017AMBROZE ALEXANDRU-rep.SC TRAPID SRLIntr.Industriei FnInformare
738/19.10.2017SC ENERGIE ROMANIA-prin INSTANT CONSTRUCTStr.Posada nr.17Bransament gaze naturale
739/24.10.2017MIHAILESCU AUREL LUCIANStr.Astrelor nr.63Operatiuni cadastrale notariale,dezmembrare teren
740/24.10.2017UNGUREANU VASILE-SC SILFLOR&MOVE IMPEX SRLStr.Helesteului nr.5Intrare in legcf.Pv de constatare ptr.amenajare complex de agrement
741/24.10.2017SLAVE RENATOStr.Ion Scortaru nr.31Demolare loc si anexa
742/24.10.2017BOASE LUCIASos.Oltenitei nr.11Schimbare destinatie din gradintia in locuinta
743/24.10.2017NITULESCU DANIEL-SC FABRYO CORPORATION SRLSos.Oltenitei nr.202Construire Partiala.imprej teren
744/24.10.2017SC FARMACIA FAMILIAStr.Oituz nr.18,lot7Construire imobil P+3E cu functiunea de loc colective si sp.com la parter si servicii
745/24.10.2017ENE ION-SC ERY RBK AMBIENT CONSTRUCT SRLSTR.Leordeni fn-T4/1,P4Construire corp C1 loc colective P+2E ci sp.com.la P,corp C2,C3 loc colective,P=2E si C4 loc individuale cuplate
746/24.10.2017SC STEEL BUSINES PRIFILES SRLSos.de Centura nr.103Reconfigurare, amenaj int hala de productie
747/24.10.2017SC ARCA STUDIO CONSTRUCTSos.de Centura nr.103Reconfigurare, amenaj int hala de productie
748/24.10.2017ALNASHAR AHMEDP60/3PUZ - C-tii Abator Servicii
749/24.10.2017MIHALACHE CLAUDIAStr.Sabarului nr.12Desfiintare partiala loc.parter si extindere cu koc.P+1E
750/24.10.2017BAICU GEORGICASos.Oltenitei fnPUZ - pentru introducere in intravilan si construire P+1E+ M
751/24.10.2017FLOREA VIRGIL CORNELSos.Oltenitei nr.181Dezmembrare 10 loturi
752/24.10.2017GRIGORE GEORGE RAZVANStr.Astrelor nr.49Alipire 2 loturi
753/25.10.2017BADULA MIHAELAStr.Paraul Rece nr.14Desfiintare partiala loc C1 si anexa C2,C3 construire P+1E
754/25.10.2017SOARE C-TIN BOGDANStr.Laurentiu Raicu nr.36AConstructie loc P+2E,org santier,imprejmuire
755/25.10.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin ELECTROCONS GROUP-SC EVO COMADStr.Biruintei nr.89(C1,C2,C3,C4)Alim cu energie electrica
756/25.10.2016POROGEANU OLIVERStr.Orizontului Fn Construire loc P+1E,imprejmuire
757/25.10.2017SC ENERGIE-prin INSTANT CONSTRUCT-prt.Tanase FloareaStr.Leordeni nr.122DExtindere cond.gaze nat si bransament
758/25.10.2017SC ENGIE ROM prin INSTANT CONSTRUCT -ptr.Gradinaru ViorelStr.Popesti-Vest nr.6Bransament gaze naturale
759/25.10.2017VLAD MARIUS COSTELStr.Amurgului nr.77CConstituire drept de servitute
760/25.10.2017ROSIOVA BOBE-ptr.MINIPLAY SRLStr.Oituz nr.7Schimbare functiune din loc in gradinita si scara exterioara
761/26.10.2017TRANCIOVEANU RAFAILT22,P501/21Informare
762/26.10.2017UMBRIAFOOD SRL-dl.Luca de SantisStr.Popesti-Vest nr.20,bl.1,lot.1,ac.B,et.P,ap.sp.com 1-2Recompart.int,amplasare cos evacuare,amplasare terasa la niv parterului
763/26.10.2017COLAC PAUL-SC PROSISTEM 94 SRLStr.Popesti-Vest nr.20,bl.1,lot.1,ac.B,et.P,ap.sp.com 1-2Bransare/racordare la sistemul public de alim cu apa potabila si canalizare menajera
764/27.10.2017ILIE DAN MARIUSStr.Iozu Pavel fn T20/3,P1,lot.4,lot.5Introducerea terenului in intravilan PUZ
765/27.10.2017ALEXANDRU LIVIU CRISRINELStr.Biruintei fn T55/7,P37,38,lot.1Informare
766/30.10.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Dr.Fermei nr.2AAlim cu energie electrica
767/30.10.2017DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Amurgului nr.61Alim cu energie electrica
768/30.10.2017SUTRU ANAStr.Amurgului FNConventie si uz de servitute SC ENERGIE
769/30.10.2017SC ENERGIE ROMANIAStr.Astrelor nr.63Extindere conducta si bransament gaze
770/31.10.2017ROBSAN IMOB CONSTRUCT SRL-VOCHIN IONELStr.Viilor nr.67Constr.8 loc cuplate si insiruite P+1E+pod,bazin vitanjabil,loc de joaca,imprej si utilitati
771/31.10.2017SC ENERGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY -Petre Cristianstr.Vanatori nr.11BisBransament gaze naturale
772/31.10.2017CONSTANTIN EDUARD AȘEXANDRUT3/4,P18Alipire teren 4 loturi
773/31.10.2017CARAUS NATALIASos.Oltenitei fn P233/19Construire Hala Productie,depozitare,post trafo
774/31.10.2017BOASA LUCIA-rep.Fundatia Congregatio JesuSos.Oltenitei nr.11Dezmembrare teren 11 loturi
775/31.10.2017ENERGIE ROM SA prin INSTANT CONSTRUCT -ptr.Calagiu CristianStr.Sf.Andrei nr.39bisExtindere si bransament gaze naturale
776/31.10.2017DUDU NICULINADr.Taberei nr.94,bl.C3Schimbare destinatie
777/31MINCA LIGIA MIRELAStr.Unirii nr.12Recompartimentare si schimbare de destinatie din loc. in centru de ingrijire persoane varstnice,amenaj scara ext ptr.ev.
778/31.10.2017GHEORGHE CORINAStr.Breaza nr.5Imprejmuire partiala teren
779/31.10.2017SC ENERGIE ROMANIA prin INSTANT CONSTRUCTStr.Lt.mj av.Tanase Banciu nr.2Extindere conducta si bransament gaze
780/31.10.2017SC ENERGIE ROMANIA prin INSTANT CONSTRUCTStr.Sperantei nr.40Bransament gaze naturale
781/31.10.2017PARVULETE GRIGORE ALINDr.Fermei nr.18Bransament apa si racord canal
782/31.10.2017SC DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.ALEXE MADALINAStr.Sf.Voievozi nr.22Alim cu energie electrica
783/31.10.2017GHERGHINA CATALINStr.FortuluiConstruire statii de baza ptr servicii de comunicatii
784/31.10.2017SC CROMIX CONSULTING SRLStr.Amurgului nr.58Bransament apa si racord canal
785/03.11.2017AVRAM PETRICA STELIANStr.Orizontului nr.62Bransament apa si racord canal
786/03.11.2017MIHAILESCU CLAUDIASos.Oltenitei nr.20Op.cadastrale si notriale-alipire 2 loturi
787/03.11.2017BRICEANU GABRIELA-SC VISCOFIL SASos.Oltenitei nr.202Constr.instalatii ptr. stingerea incendiilor, retea hidranti, rezervor sbteran, statie de pompare subterana
788/03.11.2017CONSTANTINESCU STEFANIASos.Oltenitei nr.21BDesfiintare partiala complex comercial
789/03.11.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-pt.RUSU RAMONAStr.Viilor nr.9bisBransament electric aerian monofazat ATR.190542088/2017
790/03.11.2017CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr.Leordeni nr.1Construire birou unic P+1E
791/03.11.2017TECA PETREStr.Leordeni nr.4Lucrari nestructurale de amenajare int.restaurant P+1E ptr.obtinerea aut de servitute la incendiu
792/03.11.2017ISTRATE CRISTINA RALUCAStr.Sf.Ioan nr.36Constr.loc.P+M,imprejmuire si utilitati
793/07.11.2017BERCEANU MARIANA-BD.LEMTECH SRLSos.Oltenitei nr.107Constituire drum de trecere-lot.2
794/07.11.2017SC CREATIV PLAST-ARAIMAN RADUSos.Oltenitei nr.181Desfiintare constructie C203 si constructie hala parter (depozitare),organizare santier si utilitati
795/07.11.2017TRANCIOVEANU ANAStr.Biruintei fn Alipire 10 loturi
796/07.11.2017PRIBOI EUGEN MIRCEAStr.Scolii fnPUZ-locuinte colective
797/07.11.2017BOICEA JIANUStr.EchinoctiuluiAlipire
798/08.11.2017SC BVG DEVELOPMENT INVESTMENT SRLStr.Apusului nr.26Alipire
799/08.11.2017GUZU NICUSOR DANIELSos.Oltenitei R24,P516/5Informare
800/08.11.2017SC MEGA IMAGE SRL-Tudor MihaiSos.Oltenitei nr.257Amenajare spatiu fumatori
801/09.11.2017RASU9fosta Stoian) TEREZAStr.Bateriei nr.13,lot.2Informare
802/09.11.2017SC BVG DEVELOPMENT INVESTMENT SRLStr.Apusului nr.26Bransament apa potabila si racord canalizare
803/09.11.2017SC BVG DEVELOPMENT INVESTMENT SRLStr.Sf.Ioan nr.20Bransament apa potabila si racord canalizare
804/09.11.2017DIMA CONSTANTINStr.Sf.Agnes nr.266Operatiuni cadastrale si notariale,alipire teren
805/09.11.2017DIMA CONSTANTINStr.Sf.Agnes nr.266Construire loc.Dp+P+1E,anexa P,piscina,imprejmuire,utilitati
806/13.11.2017BEGU ION rep.al SC FABRYO CORPORATIONStr.Fagului nr.23Construire servitute de trecere
807/13.11.2017VISAN ADELAStr.Tractoristilor nr.399Bransament apa si racord canal
808/13.11.2017ASOCIATIA DE PROPRIETARI VIVA RESIDENCEStr.Amurgului nr.47Construire bazin colector
809/13.11.2017MURARASU ALEXANDRINAStr.Postavarului nr.3Extindere pe verticala loc P rez.P+M
810/13.11.2017TENEA HORIA MIHAIStr.Pavel Ceamur nr.2AExtindere loc de serviciu C1 si construire sere
811/13.11.2017SC ENGIE ROM SA PTIN INSTANT CONST.COMPANYStr.Gheorghe Costa Foru nr.5ABransament gaze naturale
812/13.11.2017TATOI STANCIU CRISTIAN SI TATOI CARMEN MIHAELASos.Oltenitei nr.89Demolare loc parter si construire loc P+1E
813/14.11.2017PETRE ANAStr.Amurgului fnAlipire 2 loturi
814/14.11.2017ALMAJEANU STEFAN rep.SC ALMA 2001 SRLStr.Orizontului nr.104Dezmembrare teren
815/14.11.2017PETCUTA ANADe 30/2,T1,P30/1/1/2Informare
816/14.11.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -Ghencea IonelStr.Cimpului nr.27ABransament electric
817/14.11.2017BARBU FELICIA MARIANAStr.Rasaritului fnInformare
818/15.11.2017BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr.Paraul Rece nr.11Bransament apa si racord canal
819/15.11.2017BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr.Tractoristilor nr.29Bransament apa si racord canal
820/15.11.2017SC ENGIE ROM SA PTIN INSTANT CONST.COMPANY-Raducanu BogdanStr.Sf.Agnes nr.91Bransament gaze naturale
821/15.11.2017PETRE ANAStr.Postavarului nr.21Desfiintare partiala loc parter
822/15.11.2017DECU NICOLETA DECU IONStr.Amurgului nr.46AIntrare in legalitate, mod.int, mod.fatada, extindere pe oriz parter si etaj
823/15.11.2017FLOREAN MARIANAStr.Amurgului nr.46BIntrare in legalitate, mod.int, mod.fatada, extindere pe oriz parter si etaj
824/15.11.2017CROITORU DAN MARIANStr.Solstitiului nr.1Dezmembrare teren 87 loturi
825/15.11.2017SC ENERGIE ROMANIA -prin SC AUTOPREST ACTIV SRLSos.OlteniteiLucrare structurala de interconectare fir MP
826/15.11.2017SC E-DISTRIBUTIE-ptr.BOTEZATU IULIANStr.Oituz nr.46,bl.1,ap.3 si 4Alimentare cu energie electrica
827/15.11.2017SC DISTRIBUTIE SUD RETELE ptr. BD.LEMNTECH SRLSos.de Centura nr.107Bransament gaze naturale
828/15.11.2017COSTACHE TUDORStr.Sabarului nr.52Acoperire terasa sezoniera alimentatie publica
829/15.11.2017GONCIULEA IONUTStr.Amurgului nr.37AIntr.in legalitate foisor-constr.demontabila
830/15.11.2017SC BD LEMNTECH SRLSos.de Centura nr.107Actiuni not/contract de uz de superficie hala
831/15.11.2017RADUCANU BOGDAN CRISTIANStr.Amurgului nr.49LConventie drept de uz de servitute SC ENERGIE ROM
832/15.11.2017NEGOITA MARIUSStr.Viilor nr.23Schimbare de destinatie sp.ad-tin in sp.locuibil
833/15.11.2017TANASE AUREL C-TINSos.Oltenitei nr.284Amenajare acces din DN4
834/15.11.2017CUHAROV S-TEODORStr.Timocului nr.1Construire garaj Parter
835/15.11.2017POPESCU MIHAISos.Oltenitei nr.45Inchidere terase circulabile peste parter
836/15.11.2017MINCU ECATERINAT22,P501/2,lot.2Intocmire PUZ-introducere in intravilan
837/15.11.2017RADUCAN BOGDAN CRISTIANSf.Agnes nr.91Modificare de tema prin inchiderea partiala a balcoanelor
838/20.11.2017POSTOLACHE ALEXANDRINAStr.Eclipsei nr.16-16AMansardare loc P+1E rez.P+1E+M
839/20.11.2017SC DANFOSS DISTRICT SRLSos.Oltenitei nr.208Extindere parcari si org.de santier
840/20.11.2017POPESCU ROMEOT3/2,P67/1,LOT.2/2/1Operatiuni notariale
841/20.11.2017COTOFANA STEFANDr.Fermei nr.91A,et.1,ap.11Inchidere balcoane cu tamplarie pcvc
842/21.11.2017E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Liliana Monica TehraniStr.Alex.Conduratu nr.94Alimentare cu energie electrica
843/21.11.2017HOMCIU GHEORGHITA -SC PRESCOMAT SRLStr.Sperantei nr.31F,t4/1-P9,lot.7Op.notariale si cadastrale,dezmembrare 3 loturi
844/21.11.2017CALAGIU CRISTIANStr.Amurgului nr.63PConstruire imobil P+2E cu birouri si sp.locative
845/21.11.2017SC ALMA 2001 SRLStr.Rasaritului FnConstruire C1/P+1E loc indiv C2+C3 loc cuplate tip duplex si loc ind.C4 P+2E
846/21.11.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Francisc CristianStr.Baraganului nr.5DAlimentare cu energie electrica
847/21.11.2017TANASE FLORIN rep.SC TETHA RESIDENCE SRLStr.Orizontului T4/3-p20 si 23Operatiuni cadastrale si notariale,dez.teren 11 loturi
848/21.11.2017SC ENGIE ROMANIA SA-SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SASf.Andrei nr.15ABransament gaze naturale
849/21.11.2017PURICE C-TINStr.Sperantei nr.40op.cadastrale si notriale-dez.teren 4 loturi
850/21.11.2017BASCA PANTU CLAUDIAStr.Amurgului nr.46COp.notariale si cadastrale,alipire teren
851/27.11.2017CAZONE DANIELStr.Sf.Voievozi nr.16Op.cadastrale,alipire teren
852/27.11.2017PATRU MARIAStr.Astrelor nr.2Bransament apa si racord canal
853/27.11.2017UNGUREANU VASILEStr.Astrelor nr.2Imobil P+1E+M,locuinta ,imprejmuire
854/27.11.2017SC MEGA IMAGE SRLStr.Sf.Agnes fnConstr.magazin tip MEGA IMAGE,Totem,platforma betonata
855/27.11.2017RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Laurentiu Raiciu nr.12Desfiintare loc S+P+M si constr.imobil loc.col.P+2E cu sp.com la P,imprej si utilitati
856/27.11.2017SOSA GHERGHINA Str.Pantazica Gabriel nr.108AConstruire loc.S+P+E+Em,magazie/casuta ,imprej si utilitati
857/27.11.2017SAVU DANIELStr.Cazanesti nr.21Informare
858/27.11.2017PANA DUMITRUStr.Norilor nr.3AApartamente imobil,op.cadastrale si notariale,dez.teren 4 loturi
859/27.11.2017URSULEAC CRISTIANStr.Plopului nr.2JAmenajari interioare si amplasare scara exterioara la imobil P+2E-loc.sociale ptr.pers.varstnice
860/27.11.2017SC ENGIE ROMANIA SA-ptr.Transitu Mihaelastr.Pantazica Gabriel nr.74 bisBransament gaze naturale
861/27.11.2017FRANCISC CRISTIANStr.Baraganului nr.5DConventie drept si uz de servitute -SC E-DISTRIBUTIE
862/27.11.2017POPESCU VIOREL-rep.SC RET UTILAJESos.Oltenitei nr.221Op.cad si not,alipire 2 loturi
863/28.11.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Brezoianu FloricaStr.Paraul Rece nr.11Bransament electric
864/29.11.2017PETRE DARIEstr.Pavlichieni nr.132F,T52/P27Informare
865/06.12.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Costea AlexandruSos.Oltenitei nr.11DAlimentare cu energie electrica cf.ATR01316806/17
866/06.12.2017ENESCU IULIAN STEFANStr.Amurgului nr.17,bl.2,ap.30Inchidere balcon cu tamplarie PVC
867/06.12.2017CACHITA DANIELStr.Pavlichieni Fn T53/1,P11Construire 2(doua) locuinte cuplate P+1E,imprejmuire si utilitati
868/06.12.2017URSULEAC CRISTIANStr.Plopului Fn Cv 152,P5081,lot.7Construire loc.P+1E,imprejmuire si utilitati
869/06.12.2017MITSCHI INGRIDStr.Popest-VestIntrare in legalitate inchidere balcon
870/06.12.2017IVANA VIOLETA IULIANASos.Oltenitei nr.13EModificare goluri,modificari fatade,mod.int,inchidere balcoane
871/08.12.2017NEAGU VICTOR ANDREIStr.Oituz nr.51-49Construire imobil loc.colective,P+2E+M cu spatiu camerciale la parter
872/08.12.2017SC METEX CONSTRUCT SRL-CEPAN ILIEStr.T3/2-P67/1,lot.2/1Doua spatii pentru organizare eveniment, amplasare doua continere pentru bucatarie
873/08.12.2017DUMITRU IONEL AURELIAN-SC CRIS CRIS SRLStr.Bateriei nr.87Op.cadastrale si notariale-Alipire 2 loturi
874/08.12.2017VOINEA VALENTIN ROMEOStr.Pavilichieni FnConstruire 3 loc cuplate P+1E+M
875/08.12.2017SC ENERGIE ROMANIA SA-INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Sf.Agnes nr.57-61Bransament gaze naturale
876/08.12.2017NITA STEFANStr.Apusului nr.70Construire imprejmuire teren si usa electrica ptr pompa apa /hidrofor ptr.put forat
877/11.12.2017BADEA MIHNEA ADRIANSos.Oltenitei nr.18CConstruire imprejmuire teren
878/11.12.2017LORIN IONUT MARIANstr.Pantazica Gabriel nr.17Bransament apa potabila
879/11.12.2017NISTOR ALINA Dr.Fermei nr.63,bl.1,ap.11,parterAmplasare 2 casete luminoase si un logo
880/11.12.2017SLAVE FLORENTINADr.Fermei nr.97Construire 2 imobile P+3E-C1 si C2 sp.com la parter si loc colective,org.santier,imprej si utilitai
881/11.12.2017TRANCIOVEANU PAULStr.Biruintei T55/7-P3Intocmire PUZ-introducere in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de loc colective Sp+P+4E+5R,amenajare incinta,imprej si utilitati
882/11.12.2017BAICU VIORELStr.Astrelor,T55/4-P7 si P8Op.notariale si cadastrale-alipire 2 loturi
883/11.12.2017HARNAGEA VASILEStr.Fagului nr.32Demolare loc existenta P si construire loc indiv.P+1E
884/11.12.2017TURCHIEVICI DIONISEStr.Biruintei T55/7,P49Intocmire PUZ-introducerea terenului in intravilan in vederea constr.unui imobil loc.colective P+3E
885/11.12.2017LUMINEANU IOANAStr.Paraul Rece nr.10Supraetajare imobil aflat in curs de executie in baza AC nr.254/17 S+P+2E rez. S+P+2E+3R
886/11.12.2017TANASE FLORIN rep.SC TETHA RESIDENCE SRLStr.Orizontului T4/3,P23,lot.1-lot.3Construire 12 locuinte insiruite P+1E,imprej si utilitati
887/11.12.2017SOARE CLAUDIU GHE rep.SC GLASS EXPERT SRLSos.Oltenitei nr.202Op.cadastrale
888/12.12.2017VORONCA IONStr.Bateriei nr.4Desfiintare casa de locuit si anexe
889/12.12.2017STANCIU ELENAStr.Plopului nr.31Desfiintare partiala loc parter si mansardare pe noul contur
890/12.12.2017DUMITRU LAURENTIUT22,P501/22 si 501/23Operatiuni notariale si dez.teren in 3 loturi
891/12.12.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCTStr.Orizontului nr.104Extindere conducta si bransament gaze
892/13.12.2017ENE IONStr.Sperantei nr.2CDezmembrare teren
893/14.12.2017RADUCANU BOGDAN CRISTIANsos.Oltenitei nr.12DConstruire 3 corpuri de cladire P+1E+M loc.col,1 corp de cladire P+2E+ M loc.col.cu sp.com la parter,org.santier,imprejmuire si utilitati
894/14.12.2017MUNTEANU IONStr.Astrelor ,T55/3-P57 si 58Intocmirre PUZ introducere in intravilan in in vederea constr.de locuinte insiruite P+2E,functiuni complementare,amenajare incinta,imprej si utilitati
895/19.12.2017ADIR NICUSOR GILBERTStr.Sperantei fn T4/2,P11 si 12,lot.1Construire locuinta P+1E+M cu spatii com la parter,imprej si utilitati
896/19.12.2017MATEI IONUTStr.Sperantei fn T4/2,P11,12,lot.2Construire loc P+1E+M cu spatii comerciale la parte,imprejmuire si utilitati
897/19.12.2017ADIR FLORIN ALINStr.Sperantei fn T4/2,P11 si 12,lot.10Construire loc P+1E+M cu spatii comerciale la parte,imprejmuire si utilitati
898/19.12.2017SOARE NICOLAET55/7,P19/20,LOT.10Informare ,op.notariale
899/19.12.2017MARINESCU GHE.rep.SC COFETARIA OPERA SAStr.Echinoctiului nr.2,bl.1,et.P,ap.3Recomp.int si schimbare destinatie din ap. in alimentatie publica (cofetarie)
900/19.12.2017BRICEANU GABRIELAptr.SC VISCOFIL SAStr.Zorilor nr.55AInformare
901/19.12.2017ANDRONIC VASILEStr.Paraul Rece nr.8Construire imprejmuire
902/19.12.2017APOSTOL GHEORGHEStr.Timpului nr.23Construire loc P+1E,umprej si utilitati
903/19.12.2017DUMITRACHE SENIA DANIEL-rep.SC EVO COMAD SRLStr.Biruintei nr.89Actiuni notariale incheierea conventiei de uz si servituti in favoarea SC DISTRIGAZ SUD RETELE,acces la sistemul de distributie
904/19.12.2017ARMEANU ANGHELStr.Plopului nr.40(fosta str.Breaza nr.2)Construire loc P+1E+M,refacere imprejmuire si utilitati
906/20.12.2017ARGESEANU MARIUS IONStr.Amurgului nr.26,bl.1,sc.A,Ds,sp. com. 7Schimbare destinatie din sp.com la demisol in locuinta amenajare si recompartimentare int modificare fatada
907/20.12.2017ARGESEANU MARIUS IONStr.Amurgului nr.26,bl.1,sc.A,Ds,sp. com. 1Schimbare destinatie din sp.com la demisol in locuinta amenajare si recompartimentare int modificare fatada
908/20.12.2017ARGESEANU MARIUS IONStr.Amurgului nr.26,bl.1,sc.A,Ds,sp. com. 1Schimbare destinatie din sp.com la demisol in locuinta amenajare si recompartimentare int modificare fatada
909/20.12.2017ARGESEANU MARIUS IONStr.Amurgului nr.26,bl.1,sc.A,Ds,sp. com. 2Schimbare destinatie din sp.com la demisol in locuinta amenajare si recompartimentare int modificare fatada
910/20.12.2017ARGESEANU MARIUS IONStr.Amurgului nr.26,bl.1,sc.A,Ds,sp. com. 3Schimbare destinatie din sp.com la demisol in locuinta amenajare si recompartimentare int modificare fatada
911/20.12.2017ARGESEANU MARIUS IONStr.Amurgului nr.26,bl.1,sc.A,Ds,sp. com. 3Schimbare destinatie din sp.com la demisol in locuinta amenajare si recompartimentare int modificare fatada
912/20.12.2017PEKIANU PAUL CRISANStr.Paraul Rece fn, cv 17,P397 si P397/5,lot.1Construire loc P+1E+M,imprejmuire si utilitati
913/20.12.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Lazar FlorinaStr.Biruintei nr.91Alimentare cu energie electrica
914/21.12.2017HONCIU GHEORGHITA -SC GF PRESCOMAT SRLStr.Sperantei nr.31FOp.cadastrale si notariale,dez.teren 3 loturi
915/21.12.2017LORIN IONUT MARIANStr.Pantazica Gabriel fn T96,P3195-P3196Constr.imobil D+P+2E locuinte colective,imprej,foisor,piscina
916/21.12.2017CIOBANU OCTAVIANStr.Fermei nr.9Construire imobil P+2E+M cu sp.com/servicii si sp.locative,org.santier si utilitati
917/21.12.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL ptr IGNAT MARIASf.Andrei nr.6Bransament gaze naturale
918/21.12.2017SC ENERGIE ROMANIA SA-INSTANT CONSTRUCT COMPANY-ptr.Tanase MarianSos.de Centura nr.69CBransament gaze naturale
919/27.12.2017MIRON ANA EMILIA-rep.SC ENDEAYOR PROPERTYSpl.Unirii nr.69 si 69AOp.cadastrale si alipre 2 loturi
920/27.12.2017CERCEL IULIAN FLORINSos.Oltenitei nr.150-152Desfiintare 2 corpuri de cladire parter si constr.3 corpuri P+1E+M loc colective si individuale
921/27.12.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Orizontului nr.62,casa 12Bransament gaze naturale
922/27.12.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Eclipsei nr.43AAlim.cu energie electrica cf.ATR 1275768/2017
923/27.12.2017SC ENGIE ROMANIA-SC INSTANTStr.Orizontului nr.62,casa 1Extindere conducta si bransament gaze
924/27.12.2017SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANTStr.Orizontului nr.62,casa 1Bransament gaze naturale
925/27.12.2017SC ENGIE ROMANIA-SC INSTANT CONSTRUCTStr.Leordeni nr.122BBransament gaze naturale
926/27.11.2017CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENISos.Oltenitei nr.64Demolare cladire camin cultural,construire centru multifunctional oras PL S+P+2E+3E retras si utilitati
927/27.12.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA Str.Dr.Fermei nr.62Bransament electric
928/28.12.2017IONESCU GEORGEStr.Sperantei fnInformare
929/28.12.2017BARCAU VICTORStr.Cicorei nr.2Informare
930/28.12.2017SC BVG DEVELOPMENT &INVESTMENT SRLStr.Sf.Ion nr.20Op.cadastrale si notariale,dez.teren 40 loturi
931/28.12.2017ANGHEL CORNELStr.Pavlichieni Fn Construire corp cladire trei loc colective insiruite
932/28.12.2017DUMITRU ADELADr.Fermei nr.74,bl.16B,et.3,ap.25Inchidere balcon
933/28.12.2017BURAGA DANIELADr.Fermei nr.111A,bl.6,et.1,ap.13Modificari int,mod.fatada ,inchidere balcon cu tamplarie PVC
934/28.12.2017BEJINARU COSTELT 4/2,P13,LOT.2,IILocuinta Sp+P+1E,imprej teren si utilitati
935/28.12.2017ION SANDUStr.Amurgului nr.39Montare copertina
936/28.12.2017SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Ilie Dan MariusStr.Iozu Pavel FNAlim.cu energie electrica cf.ATR 1882633007/2017
937/28.12.2017SC ENGIE ROMANIA prin INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Alex.CondurATUBransament gaze naturale
938/28.12.2017DOSCA MATIANAStr.Occidentului nr.3Intr.in legalitate constr.loc S+P+M
939/28.12.2017TUDOR VIORICA LILIANASos.Oltenitei nr.181,cam.4,ap.5Costruire copertina
940/28.12.2017STANCIU SONIA-rep.SC COM INTER SRLT51/5,P83 SI 84Informare
941/28.12.2017IVASCU GABRIELStr.Oituz nr.11,ap.4Transformare garsoniera demisol in sp.com,desfiintare pereti si creare acces exterior
942/28.12.2017STEFAN ILIESf.Apostoli Fn T2,P41-42PUZ-introducerea construirii unui imobil D+P+4E loc.col.functiuni complementare
943/28.12.2017FILIPISAN GHEORGHEStr.Biruintei Fn T55/7,P47Construire ansamblu loc.colective S+P+4E+5ERetras,org.santier, amenajari circulatii si parcari,impre si utilitati