Certificate de Urbanism eliberate în anul 2016

Nr./data eliberăriiNume şi prenumeAdresa imobiluluiScopul eliberării
01/28.01.2016NEJEM ADNANStr.Leordeni, T 4/7 - P 6, lot 2Constituire drept de servitute
02/28.01.2016GRĂDINARU ROBERTStr. Solstițiului, nr. 2 COperațiuni cadastrale și notariale - dezmembrare 11 loturi
03/28.01.2016CARABAGEAC CRISTIANStr.Leordeni, nr. 89, lot 2, Cv. 42 - P 1095-1097Construire locuință P+1E și utilități
04/28.01.2016BAICU GIORGICĂStr. Amurgului nr. 31Recompartimentare și schimbare destinație din spații ad-tive în spații locuibile
05/28.01.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Pogoanelor nr. 22Branșament gaze naturale
06/28.01.2016LECA DOINA LENUȚASos. Olteniței, nr. 181, bl. C4, ap. 2, lot 19Construire balcon
07/28.01.2016MIRCEA NECULAISos. Olteniței, nr. 181, bl. C4, ap. 2, lot 32Construire balcon
08/29.01.2016DRĂCEA NICOLAE reprez. SC METAL COMPANY SRLSos.Olteniței nr. 216Operațiuni cadastrale și notariale - dezmembrare 2 loturi
09/29.01.2016OLTEANU (fostă KAMAL) FELICIAT 60/1 - 21Informare - vânzare
10/29.01.2016GIURGESCU CRISTIAN DORIN reprez. SC RIVIERA BIKE SRLStr. Lt. Av. Tănase Banciu nr. 12Construire hală depozitare P+1E
11/01.02.2016NENCU PAUL, NENCU GEORGETAStr. Oituz, T 54/6 - P 27Construire imobil P+3E- locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
12/01.02.2016COVALCIUC DANIELAStr. Greaca nr. 14Operațiuni cadastrale și notariale - dezmembrare 3 loturi
13/01.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Drumul Fermei nr. 93 DBranșament gaze naturale
14/01.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Drumul Fermei nr. 93 EBranșament gaze naturale
15/01.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Oituz nr. 56Branșament gaze naturale
16/01.02.2016EMIL CEACALOPOL reprez. SC FLORY LIGHTTING SRLStr.Leordeni nr. 94 AAmenajare interioară, recompartimentare, schimbare de destinație din imobil identificat prin nr. cad. 1783-C3 și 1783-C4 din constr. ad-tivă și social culturală în hală de productie și reabilitare termică
17/01.02.2016DĂNILĂ GABRIEL reprez. SC DELTA ACM 93 SRLSos. De Centură nr. 111Construire clădire parter cu destinație de -casa nostra-
18/02.02.2016ȘTEFAN ILIEStr. Sf. Voievozi, Cv. 26 -P 641/1/1, lot 2Intrare în legalitate pentru construire locuință P+1+M
19/02.02.2016TĂNASE FLORIN CRISTIANStr. Speranței, T 4/2 - P 12 și 13Alipire teren
20/02.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Bateriei nr. 90Branșament gaze naturale
21/02.02.2016IONESCU ELENAStr. Iozu Pavel, T 20/3 - P 1, lot 2Intrare în legalitate pentru construire service auto și spații pentru birouri, împrejmuire și utilități
22/02.02.2016GUZU NICUȘOR DANIELStr. Biruinței, T 55/7 - P 39Operațiuni cadastrale și notariale - alipire 2 loturi
23/02.02.2016CALUIANU BOGDAN COSTINStr. Amurgului nr. 26Schimbarea destinației din spații tehnice la demisol în spații de servicii și comerciale și recompartimentare
24/02.02.2016UNGUREANU VASILEStr. Biruinței nr. 172Dezmembrare teren
25/02.02.2016POMÎRAC ȘTEFAN reprez. CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI GEROMED SRLStr. Drumul Fermei nr. 32 CSchimbarea destinației imobilului existent din locuință în cămin de bătrâni, închidere balcoane și terase, construire scară exterioară la imobilul existent
26/03.02.2016PARAMON GEORGE MIRCEAStr. Sf. Agnes nr. 32 DAlipire loturi
27/03.02.2016COMAN VASILEStr. Orizontului nr. 90Construire 12 locuințe cuplate câte 2 tip duplex P+1E+M, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
28/03.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Câmpului nr. 16 ABranșament electric aerian
29/03.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 56 AAlimentare cu energie electrică - branșament electric subteran trifazat
30/40.02.2016DIMA CONSTANTINStr. Amurgului nr. 27 BModificări interioare, recompartimentare ap.17-18, etaj 3, bl. 3
31/04.02.2016SMĂRĂNDESCU IONELStr. Amurgului nr. 31 ISchimbarea destinației din spații ad-tive la parter și spații tehnice la etaj 4 în spații locuibile
32/04.02.2016NICOLAE MUGURELStr. Amurgului nr. 29 F bisSchimbarea destinației din spații ad-tive la parter și spații tehnice în spații locuibile
33/04.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 50 ABranșament electric aerian
34/04.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Sf. Agnes nr. 187Branșament gaze naturale
35/08.02.2016TÂNCĂ DĂNUȚ DANIELStr. Eclipsei nr. 125Demolare anexă gospodărească și construire imobil P+2E
36/08.02.2016ENE IONStr. Speranței nr. 38 ASchimbarea destinației din spații ad-tive la parter în spații locuibile
37/09.02.2016NEGOIȚĂ MARIUSStr. Alex. Conduratu nr. 12Schimbarea destinației din spații ad-tive la parter și etaj în spații locuibile
38/09.02.2016ȘTEFAN CORNELIUStr. Drumul Fermei nr. 95 FConstruire imobil format din 4 unități locative P+1E+M, împrejmuire și utilități
39/09.02.2016CONSULEA EUGENIA NICOLETAStr. Veseliei nr. 14 BDemolare construcție existentă parter C1 și construire 2 imobile cuplate P+1E cu spațiu comercial la parter
40/09.02.2016VASILESCU GEORGEStr. Sf. Agnes, T 52/2 - P 56Alipire loturi
41/09.02.2016COSTEA GHEORGHEStr. Sf. Agnes, nr. 1 ARecompartimentare imobil P+1+M
41/09.02.2016BURCUȘ ALEXANDRUStr. Leordeni nr. 159 JConstruire locuință Sp+P+1EM împrejmuire și utilități
43/09.02.2016GHIUZAN LAURENȚIU VIORELStr. Leordeni, T 4/1 - P 12, lot 5Construire imobil cu regim de înălțime parter cu destinație depozitare materiale de construcții
44/09.02.2016ION ALINStr. Sf. Agnes nr. 180 ASchimbarea destinației din spațiu ad-tiv P+1 în spațiu locuibil P+1
45/09.02.2016NEACȘU CEZAR MIHAILStr. Apusului nr. 18Construire imobil P+2E, locuințe colective, amenajare incintă, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
46/09.02.2016DRĂGANA VASILICAStr. Amurgului nr.38Recompartimentare interioară și modelare fațade imobil existent locuințe colective P+2E+M
47/10.02.2016STANCA ELENA DANIELA reprez. SC ELEADOR SRLSplaiul Unirii nr.9, bl. 6, sc. B, parter, ap. 73Schimbarea destinației din ap. cu destinație loc. în spațiu comercial
48/10.02.2016CERCEL IULIAN FLORIN reprez. SC ZANGANI CONST SRLStr. Bărăganului nr. 60Desființare locuință individuală cu anexe și construire 5 locuințe unifamiliale înșiruite P+1E
49/10.02.2016UNGUREANU MĂDĂLINAStr. Sf. Agnes nr. 176Intrare în legalitate pentru continuarea lucrărilor de construire imobil D+P+2E -locuințe colective cu parcări la demisol
50/10.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Echinocțiului nr. 10Alimentare cu energie electrică a imobiului situat în str. Echinocțiului nr. 10
51/10.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 54 și 56Alimentare cu energie electrică a imobilelor situate în str. Oituz nr. 54 și 56
52/10.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 31 IAlimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Amurgului nr. 31 și montare post trafo
53.10.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Solstițiului nr. 2 CBranșament gaze naturale
54/11.02.20116 SC ENGIE SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Viilor nr. 27Branșament gaze naturale
55/11.02.2016PERIANU PAUL CRIȘANStr.Pârâul Rece, Cv. 17 - P 397 și 397/5Construire 2 apartamente P+1E, împrejmuire și utilități
56/11.02.2016CONSTANTIN DANIELStr.Oituz nr. 50 AOperațiuni cadastrale și notariale - dezmembrare 10 loturi
57/11.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Drumul Fermei nr. 32 AAlimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Drumul Fermei nr. 32 A
58/11.02.2016NEAGU CAMELIAStr. Sparanței nr. 64Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
59/11.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Soroiu Stroici Elena nr. 23 ABranșament electric aerian trifazat
60/11.02.2016GHEORGHE EUGENStr.Oituz nr. 56Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 13 loturi
61/11.02.2016DOBRA GHEORGHEStr. Popești Români, Cv. 6 - P 87Informare
62/11.02.2016ZAPOROJAN ANDREI reprez. SC RDS RCS SAStr. Drumul Fermei nr. 32 AConstruire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice
63/11.02.2016TĂNASE VIORELStr. Breaza nr. 11 AOperațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 3 loturi
64/11.02.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENIStr. C. Mille, Al. Oituz, Str. Garoafelor, Orizontului, Sostițiului, Speranței, Triumfului, Sf. Apostoli, Căzănești, Biruinței, Occidentului, Sf. Voievozi, Pavlichieni, Sf. Agnes, Astrelor și ApusuluiModernizare și reabilitare străzi - Subsecventul 2
65/11.02.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENIStr. Oituz, Amurgului, tronson I și II, Eclipsei, tronson I și II, Agafiei, 1 Mai, Kiev, Ancuței, Merișani, Plugari, Bradului, Căliman, Cireșilor, Fecioarei Intr. Roșiori, Dudului,Modernizare și reabilitare străzi - Subsecventul 1
66/11.02.2016POPESCU ELENAStr. Sf. Voievozi nr. 17 AInformare
67/11.02.2016POPESCU ELENAStr. Sf. Voievozi nr. 17Informare
68/11.02.2016MANOLACHE NICOLAE, MANOLACHE PETRONELA FLORENTINAStr. Anton Pann nr. 5 ADemolare C3, C4, C5 și C6, construcții existente și extindere și supraînălțare construcție existentă C1 și utilități
69/11.02.2016GHEORGHE RĂZVAN DENISStr. Sf. Voievozi, Cv. 26 - P 641/9 (lot A1), P 641/8, ( lot A2, A3, A4), lot 1Construire 4 corpuri de clădire formate din câte 4 unităţi locative cuplate pentru locuinţe individuale şi 1 corp de clădire format din 3 locuinţe individuale cu 1 spaţiu comercial cuplate P+1E+M, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
70/11.02.2016NIDELEA CONSTANTINStr. Drumul Fermei, T 54/5 - P 15 și 16, lot 4J3 și lot 4J4Construire imobil P+3E- locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
71/11.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Sf. Agnes nr. 95Branşament gaze naturale
72/11.02.2016STOICESCU MARIANStr. Sf. Agnes, T 52/2 - P 54 şi 55Alipire loturi
73/12.02.2016SC GAMA INVEST SRLSos. Olteniţei nr. 11 ASchimbarea destinației din spațiu educaţional în spațiu comercial
74/12.02.2016SC GAMA INVEST SRLSos. Olteniţei nr. 11 ASchimbarea destinației din spațu ad-tiv în spațiu comercial
75/12.02.2016PARAMON GEORGE MIRCEAStr. Sf. Agnes nr. 32 DConstruire imobil locuinţe colective P+3E+EM cu spaţii comerciale la parter, împrejmuire şi utilităţi
76/12.02.2016DUMITRESCU ALEXANDRU LUCIANStr. Răsăritului, T 4/3 - P 21Construire P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
77/17.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Apusului nr. 35Construire extindere conductă şi branşament gaze naturale
78/17.02.2016BUŞU FLORINStr. Alex. Conduratu nr. 51Construire imobil compus din 4 locuinţe cuplate P+1E+Pod, împrejmuire şi utilităţi
79/17.02.2016TĂNASE FLORIN CRISTIANStr. Speranţei, T 4/2 - P 12 şi 13Construire ansamblu de 18 locuinţe unifamiliale cuplate 2 câte 2 - P+1E, împrejmuire şi utilităţi
80/17.02.2016NEŢOI MARIANA DIANA reprez. DIA CONCEPT INVEST SRLStr. Sabarului, nr. 52Construire 2 cuplate P+1E+Pod, împrejmuire şi utilităţi
81/18.02.2,16NICOLAE DOMNICAStr. Amurgului nr. 64 BDemolare locuinţă C1 şi construire locuinţă P+2E+M, amenajare incintă, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
82/18.02.2016STOICA GABRIELAStr. Pantazică Gabriel nr. 29Intrare în legalitate pentru demolare locuinţă parter şi construire locuinţă P+1E şi utilităţi
83/18.02.2016GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SAStr. Drumul FermeiExecuţie reţea canalizare pe str. Drumul Fermei de la intersecţia cu str. Solstiţiului până la intersecţia cu str. Alex. Conduratu cu deversare în SPAU-ul existent
84/18.02.2016GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SAStr. Drumul FermeiExtindere reţea canalizare şi amplasament guri de scurgere ape pluviale pe str .Drumul Fermei cu deversare în colectorul din str. Solstiţiului
85/18.02.2016GAGIU ALEXANDRU MARIUSStr. Pogoanelor nr. 26Construire imobil P+1E, cu 1 spaţiu birou la parter, împrejmuire şi utilităţi
86/18.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Eclipsei nr. 93Branşament gaze naturale
87/18.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Breaza nr. 13Branşament gaze naturale
88/18.02.2016FLOREAN MARIANStr. Amurgului nr. 46 BIntrare în legalitate pentru modificări şi extindere locuinţă P+1E
89/18.02.2016DECU NICOLETAStr. Amurgului nr. 46 AIntrare în legalitate pentru modificări şi extindere locuinţă P+1E
90/18.02.2016COJOCARU MARIAN IONELStr. Apusului nr. 28Operaţiuni cadastrale şi notariale - dezmembrare teren şi imobil
91/23.02.2016ANDREESCU GABRIELAStr. Sf. Agnes nr. 95Schimbare de destinaţie din spaţiu ad-tiv P+1E+M în spaţiu locuibil P+1E+M
92/23.02.2016GRĂDINARU ROBERTStr. Echinocţiului, T 55/5 - P 81, 82Operaţiuni cadastrale şi notariale - alipire teren
93/23.02.2016NEGOIŢĂ MARIUSStr. Alexandru Conduratu nr. 12Operaţiuni cadastrale şi notariale - dezmembrare 7 loturi
94/23.02.2016BĂLAN LIVIU MARIANStr. Pogoanelor nr. 11 Demolare locuinţă P+1 şi construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
95/23.02.2016VIERU COSTINELStr. Sf. Agnes nr. 32 DSchimbare de destinaţie din spaţiu ad-tiv parţial parter în spaţiu locuibil
96/23.02.2016NIŢU MARIANA ptr. SC GAMA INVEST SRL prin SC ENEL MUNTENIA SASos. Olteniţei nr. 11 BBranşament electric subteran trifazat
97/23.02.2016NIŢU MARIANA ptr. SC GAMA INVEST SRL prin SC ENEL MUNTENIA SASos. Olteniţei nr. 13 DBranşament electric subteran trifazat
98/23.02.2016GHEORGHE EUGNStr. Oituz nr. 56Modificări interioare/exterioare la parter şi schimbare destinaţiei din spaţii ad-tive în spaţii locuibile
98/23.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Nicolae Gogol nr. 12Branşament gaze naturale
100/23.02.2016OSMAN VASILE PETRINEL reprez. SC AGI-RRE HERA SRLSos. Olteniţei nr. 249Amenajare acces DN4 - Sos. Olteniţei nr. 249
101/23.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Fermei nr. 16Branşament gaze naturale
102/23.02.2016 UNGUREANU VASILEStr. Solstiţiului nr. 17Operaţiuni cadastrale şi notariale - alipire teren
103/23.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 95Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Sf. Agnes nr. 95
104/23.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Drumul Fermei nr .101Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Sf. Drumul Fermei nr. 101
105/23.02.2016IAMANDI MIRCEA VALENTINASos. Olteniţei nr. 376Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
106/24.02.2016DOŢE IOSIFStr. Pantazică Gabriel nr. 50Desfiinţare construcţiei existente şi construire 2 locuinţe cuplate P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
107/24.02.2016MIHAI MARINELA reprez. SC PRO CONFORT WINDOWS SASplaiul Unirii, T 3 - P 71, lot 3, lot 1, lot 2 - lot 3, lot 2 - lot 3, lot 3, lot 1Construire hală producţie tâmplărie PVC
108/24.02.2016MIHAI MARINELA reprez. SC PRO CONFORT WINDOWS SASplaiul Unirii, T 3 - P 71, lot 1Construire hală producţie tâmplărie PVC
109/24.02.2016SC MONACO INVEST RESIDENCE SRLStr. Amurgului nr. 66 MSupraetajare imobil S+P+3Ecu parcări la subsol, spaţiu comercial la parter şi locuinţe colective la E1, E2 şi E3, rezultând S+P+3E+4R
110/25.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 61 ABranşament electric subteran trifazat
111/25.02.2016SAVA DUMITRU DANIELStr. Drumul Fermei nr. 34 ASupraetajare imobil P+4E cu spaţiu comercial la parter şi locuinţe colective la E1 - E4 rezultând P+4E+5R
112/25.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 143Rețea aeriană și branșament electric subteran
113/26.02.2016NEDELCU DANIELA MARIAStr. Solstițiului nr. 2 B 1 bisConstituire drept de trecere și servitute în favoarea bl. nr. 1 și 2
114/29.02.2016DUMITRACHE ADINAStr. Solstițiului nr. 2 BConstituire drept de trecere și servitute pentru lot 1 cu număr cadastral 116643 în favoarea lot. nr. 6 cu număr cadastral 116648 și a lotului cu număr cadastral 116959
115/29.02.2016DUMITRACHE ADINAStr. Solstițiului nr. 2 BConstituire drept de trecere și servitute pentru lot 1 cu număr cadastral 116643 în favoarea lot. nr. 4 cu număr cadastral 116646 și a lot. 5 cu număr cadastral 116647
116/29.02.2016MORĂRESCU CRISTIANStr. Sf. Agnes nr. 143Constituire servitute de trecere
117/29.02.2016DRAGOMIR MARIANAStr. Sf. Agnes, T 53/3 - P 5Informare
118/29.02.2016ZAMFIR MARIUS reprez. SC RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA SRLStr. Leordeni nr. 120 AOprațiuni notariale și cadastrale - informare
119/29.02.2016GHEORGHE EUGENStr. Oituz nr. 54Oprațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 13 loturi
120/29.02.2016SC ENEL MUNTENIA SAStr. Echinocțiului nr. 2Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Echinocțiului nr. 2
121/29.02.2016PREDA AURELIAN CLAUDIU reprez. SC AGRO TOTAL SRLSos. Olteniței nr. 181, lot 1Oprațiuni notariale și cadastrale - informare
122/29.02.2016GRĂDINARU ROBERTStr. Solstițiului nr. 2 CConstituire servitute de trecere
123/29.02.2016VLAICU MIHAISos. Olteniței nr. 214Construire hală metalică parter cu destinație de stație ITP, cabină poartă, anexă tehnică parter, împrejmuire, amenajare incintă
124/02.03.2016RIBĂ MARINEL IULIANStr. Pantazică Gabriel nr. 17Desființare locuință P+1E
125/02.03.2016CRĂCIUN FLORIAN VALENTINStr. Biruinței, T 55/7 - P 17Construire împrejmuire
12602.03.2016PUIU MARIANStr. Amurgului nr. 56 ASchimbarea destinației din spațiu locuibil în spațiu administrativ/comercial
127/02.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Bărăganului nr. 15 EBranșament electric subteran trifazat
128/02.03.2016COMȘA DUMITRUSos. Olteniței nr. 181, bl. C1, ap. 1Construire balcon
129/02.03.2016IORDACHE LILIANA ADRIANA reprez. SC PALEX CONSTRUCȚII INSTALAȚII SRLStr. Drumul Fermei nr. 70-72Construire împrejmuire teren, puț forat, cabină pompă apă și branșament electric
130/02.03.2016FRUSINESCU ALEXANDRU - SC PIREUS LEASING BANK SAT 1 - P 30/1/3/17Informare
131/02.03.2016IRIMIA ALEXANDRU reprez. SC IRIMPEX COM SRLSos. Olteniței nr. 181, lot 2Construire împrejmuire teren și utilități
132/02.03.2016VÎNOSU IONSos. Olteniței nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 1,ap. 30,Construire balcon
133/03.03.2016TRANCIOVEANU RAFAILT 22 - P 501/2Operațiuni notariale și cadastrale + informare
134/03.03.2016CAZONE DANIELStr. Sf. Voievozi , T 26 - P 641/8, lot 8Construire 4 locuințe cuplate două câte două P+1E+M și utilități
135/03.03.2016MOISIEV CLAUDIU GEORGEStr. Echinocțiului nr. 35Schimbarea destinației din spațiu administrativ la parter în spațiu locuibil și remodelare imobil P+3E
136/03.03.2016CÎRSTESCU ADRIANStr. Oituz nr. 80 COperațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 9 loturi
137/03.03.2016PURICE GEORGICĂStr. Amurgului nr. 41 ISchimbarea destinației din spațiu administrativ la parter în spațiu locuibil și remodelare imobil P+3E
138/03.03.2016ALBU MARIUSSos. Olteniței nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 1,ap. 43,Construire balcon
139/03.03.2016GEANTĂ MARIUSStr. Sf. Voievozi , T 26 - P 641/3, 641/7, lot 5, lot 2Construire locuință P+1E formate din 2 apartamente, unul la parter și unul la etaj, împrejmuire și utilități
140/07.03.2016KANIFAR IOANA MIHAELAStr. Sf. VoievozI, nr. 17 și 17 AAlipire loturi
141/07.03.2016MUNTEANU IONStr. Astrelor, T 55/3 - P 57 și 58Alipire loturi
142/07.03.2016ȘANDRU IONUȚ PUIUAleea Oituz, T 54/10 - P 7Informare
143/07.03.2016BOGOIU TEODORAStr. Fagului nr. 19Operațiuni notariale și cadastrale - informare
144/07.03.2016CÎMPEANU ROXANA reprez. SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRLStr. Drumul Fermei nr. 74, lot 5Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare loturi
145/07.03.2016CÎMPEANU ROXANA - SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRLStr. Drumul Fermei nr. 74, lot 6Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 22 loturi
146/07.03.2016AMBROZIE CORNELIU, GHIȚĂ EUGEN CEZAR reprez. SC COMPRODSERV IMPORT-EXPORT EURAMA SRL ȘI SC TRAPID SASos. Olteniței nr. 181, T 18/1 - P 1, 2, 2/1, 2/2Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii unei hale cu funcțiuni de producție, depozitare, prestări serviciu, spații social - administrative, auxiliare, construcții anexe și utilități
147/07.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. 1 Mai nr. 33Rețea aeriană și branșament electric subteran
148/07.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 29 E bisAlimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Amurgului nr. 29 E bis
149/07.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SAStr. Sf. Agnes nr. 157Construire extindere conductă și branșament gaze naturale
150/07.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Triumfului nr. 7 ABranșament gaze naturale
151/07.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Popești Vest nr. 29Branșament gaze naturale
152/07.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Domnița Bălașa, Constantin Văcărescu și SabaruluiRacordare post traformare pentru îmbunătățirea nivelului de tensiune
153/07.03.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENIStr. LeordeniAmenajare spațiu verde, execuție parc - str. Plopului și Sabarului
154/07.04.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENIStr. Lămâiței, str. Popești Români,Reabilitare parc - str. Lămâiței, str. Popești Români
155/07.03.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENIStr. MirăslăuReabilitare parc - str. Mirăslău
156/07.03.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENIPiața Papa Ioan Paul II-lea, str. Ion ScorțaruReabilitare parc - Piața Papa Ioan Paul II-lea, str. Ion Scorțaru
157/07.03.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENISos. OltenițeiAmenajare (modernizare) realizare tramă stradală, sos. Olteniței
158/09.03.2016GRĂDINARU ROBERTStr. Echinocțiului nr. 43Construire locuință Sp+P+1E+2R
159/09.03.2016DOGARIU IULIANStr. Echinocțiului nr. 43Supraetajare imobil S+P+3E, conf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit.a¹ cu 1 nivel imobil locuințe colective rezultînd S+P+4E, cu spații ad-tive la parter și parcări la subsol
160/09.03.2016COJOCARU MARIAN IONELStr. Apusului nr. 28Schimbarea destinației din spații administrative la parter în spații locuibile
161/09.03.2016BUȘU MARIUSStr. Astrelor nr. 24Schimbarea destinației din spații administrative la parter în spații locuibile
162/09.03.2016TOBOȘI RADU MIHAIStr. Livezi nr. 1 CSchimbarea destinației din spațiu administrativ la parter în spațiu locuibil
163/09.03.2016POPESCU LUCIAN NICOLAEStr. Oituz nr. 20Intrare în legalitate pentru recompartimentare interioară locuință Sp+P+M
164/09.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 43Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Amurgului nr. 43
165/09.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Drumul Fermei nr. 16Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Fermei nr. 16
166/09.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Posada nr. 20 ABranșament gaze naturale
167/10.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Popești RomâniAlimentare cu energie electrică a pompelor nr. 15 și 16 din str. Popești Români ptr. SC vital Blue Aqua SA
168/10.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 46Alimentare cu energie electrică a supermarketului SC MEGA IMAGE SA din str. Oituz nr. 46
169/10.03.2016BÎRSAN ADRIAN ptr. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCȚION SRLStr. Cheiul Dîmboviței nr. 26,Alipire loturi
170/10.03.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENIStr. LeordeniAmenajare parc
171/11.03.2016NIDELEA CONSTANTINSTR. Amurgului Nr. 31 HSupraetajare imobil P+3E, conf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit.a¹ cu 1 nivel imobil locuințe colective rezultînd P+4E, cu spații ad-tive la parter și schimbarea destinației din spații administrative la parter în spații locuibile
172/11.03.2016BARBU IONEL reprez. SC ADA COMPUTERS SRLSos. Olteniței nr. 181Informare
173/11.03.2016SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT SRLStr. Solstițiului nr. 2 FConvenție drept și uz de servitute în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA și SC DISTRIGAZ SUD REȚELE
174/11.03.2016ION MARIAN LIVIUStr. Astrelor nr. 66Operațiuni notariale și cadastrale - alipire 2 loturi
175/14.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 185Branșament electric subteran
176/14.03.2016UNGUREANU VASILEStr. Heleșteului nr. 5Întocmire PUZ
177/14.03.2016DOBRE SASHAStr.Oituz nr. 72 BIntrare în legalitate pentru construcție locuință P+1E, împrejmuire, garaj și utilități
178/14.03.2016MIHĂILESCU AUREL LUCIANStr. Astrelor, De 892- P 55/3, p 52, 53Întocmire PUZ
179/15.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Speranței nr.44 ABranșament gaze naturale
180/15.03.2016POPESCU ANETAStr. Astrelor, T 55/3 - P 55 și 56Operațiuni notariale și cadastrale - alipire
181/15.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Solstițiului nr. 2 B 1 bisAlimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Solstițiului nr. 2 B 1 bis
182/15.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Drumul Fermei nr. 87 CAlimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Drumul Fermei nr. 87 C
183/15.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 157Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Sf. Agnes nr. 157
184/15.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Nicolae nr. 27Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Sf. Nicolae nr. 27
185/15.03.2016UNGUREANU ALFREDOStr. Amurgului, T 54/5 - P 33, 34, lot 36Informare
186/15.03.2016FRUSINESCU ALEXANDRU reprez. SC PIREUS LEASING BANK SAT 1- P 30Informare
187/17.03.2016GRĂDINARU ROBERTStr. Solstițiului nr. 2 D bisSchimbarea destinației din spații administrative la parter în spații locuibile
188/22.03.2016VIERU COSTINELStr. Sf. Agnes nr. 32 COperațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 3 loturi
189/22.03.2016STĂNESCU ALICE MARCELASos. Olteniței nr. 181, bl. A0, sc. 1, etaj 1,ap. 12,Construire balcon
190/22.03.2016SANDU CONSTANTINStr. Amurgului nr. 56, parter, ap. 1Modificări interioare și schimbare de destinație din spațiu locuibil în spațiu comercial
191/22.03.2016MARIN MARIUSStr. Amurgului nr. 56, parter, ap. 2Modificări interioare și schimbare de destinație din spațiu locuibil în spațiu comercial
192/22.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Popești Vest nr. 33Alimentare cu energie electrică a imobilelor din str. Popești Vest nr. 33
193/22.03.2016BÎZU MARGARETAStr. Drumul Fermei nr. 101Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 3 loturi
194/22.03.2016HUIBAN MARIANASos. Olteniței nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 1,ap. 54,Construire balcon
195/22.03.2016BULIE ȘTEFANStr. Drumul Fermei nr. 27 EConstruire scară exterioară, remodelare, spații exterioare, amenajări și schimbare destinației din spațiu comercial în grădiniță
196/22.03.2016GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SASos.Berceni nr. 5Extindere rețea canalizare, branșament și racord canalizare pentru imobilul dinSos. Berceni nr. 5
197/22.03.2016TĂNASE ANDREI CRISTIANStr. Biruinței, nr. 69Informare
198/22.03.2016OANȚĂ PETREStr. Solstițiului, T 54/5 - P 2Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 3 loturi
199/22.03.2016MIRA MARIANSos. Olteniței nr. 181, bl. C3, sc. 1, etaj 1,ap. 3,Construire balcon
200/23.03.2016CONSTANTIN ELENA LARISAStr. Speranței nr. 44 DBranșament apă potabilă și racrod canal
201/23.03.2016BUȘU MARIUSStr. Sf. Nicolae- Str. Sf. IoanAlipire 8 loturi
202/23.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SAStr. Drumul Fermei nr. 34 ABranșament gaze naturale
203/24.03.2016CASAGRANDE ANTONIO MARIA reprez. SC EDIZIONE UNICA SRLStr. Amurgului nr. 29, 29 A și 29 BInformare
204/24.03.2016TONE GEORGEStr. Sf. Gheorghe nr. 12Extindere locuințe existente D+P+M pe orizontală cu D+P+M și utilități
205/24.03.2016BURCIU VALENTINStr. Biruinței nr. 110Construire imobil P+2E+M - locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
206/28.03.2016ȘANDRU IONUȚ PUIUAleea Oituz, T 54/10 - P 7Construire locuință P+1E+M și utilități
207/28.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Rus Ionel nr. 5ABranșament electric trifazat
208/28.03.2016BAZAVAN VALENTIN reprez. SC BCR LEASING IFN SADe 454 - P 501/22- lot 1, 2, 3, 4 și P 501/23Operațiuni notariale și cadastrale - informare
209/28.03.2016MIHAI CĂTĂLINAStr. Amurgului nr. 57Construire 3 locuințe cuplate P+1E, împrejmuire și utilități
210/28.03.2016NECULA CIOCHINA EDI - SEBASTIANSos. Olteniței, T 26 - P 524-525/II/9/1Construire împrejmuire teren, puț forat, cabină pompă apă și branșament electric
211/28.03.2016MOISE IONEL reprez. SC GEMMA INTERNATIONAL SRLStr. Popești Vest nr. 1Extindere hală parter depozitare
212/29.03.2016VOICA SILVIA FLORENTINAStr. Cicoarei nr. 27Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
213/29.03.2016ANTOHI EUGENStr. Amurgului nr. 27 BRecompartimentare apartament și schimbare destinației din spațiu locuibil în spațiu comercial
214/29.03.2016MOISE IONEL reprez. SC GEMMA INTERNATIONAL SRLStr. Popești Vest nr. 1Amplasare 2 cabine pază
215/31.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Soltițiului nr. 2 FBranșament gaze naturale
216/31.03.2016 SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENTStr. Soltițiului nr. 2 FSupraetajare imobil P+4E, conf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit.a¹ cu 1 nivel imobil locuințe colective rezultînd P+5E
217/31.03.2016NICULA MARIUSStr. Sf. Agnes nr. 17 CRecompartimentare parter, reconfigurare acoperiș și schimbare destinației parter la imobilul existent P+2E
218/3103.2016SANDERS VLAD DRAGOȘ reprez. SC AS INVEST & EVOLUTION SRLStr. Triumfului nr. 7 ASupraetajare imobil P+4E, conf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit.a¹ cu 1 nivel imobil locuințe colective rezultînd P+5E
219/31.03.2016LAZĂR FLORINA LĂCRĂMIOARAStr. Popești Vest nr. 31Supraetajare 3 imobile P+3E+ET (C1, C2 și C3), C1 - spații comercial la parter și locuințe colective, C2-C3 locuințe colective și C4 1 imobil S+P+3E+E4T cu parcări la subsol și locuințe colective rezultând P+5E(E4T)
220/31.03.2016ARSENE CARMENCITA, STANA ANDREIStr. Sabarului nr. 12 DConstruire locuință Sp+P+E1+E2 retras, anexă parter, împrejmuire și utilități
221/31.03.2016KARA MARIA AURORA(fostă Nedelcu)Str. Sf. Agnes, T 54/4 - P 15, lot 1Intrare în legalitate pentru locuință P+M
222/31.03.2016BRICEANU GABRIELA reprez. SC VISCOFIL SAStr. Zorilor nr. 55 ADesființare construcție C1-C9
223/31.03.2016BAICU GIORGICĂStr. Amurgului Nr. 31 HÎncheiere convenție drept și uz de servitute în favoarea SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA
224/31.03.2016BIVOL ALEXANDRINAStr. Orizontului, T 4/3 - P 24, lot 1Operațiuni notariale și cadastrale - dezmembrare 2 loturi
225/31.03.2016POPESCU ANETA, DIACU COSMIN DUMITRUStr. Astrelor , T 55/3 - P 55-56Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe - P+2E
226/31.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Căzănești nr. 40Branșament gaze naturale
227/31.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLSos. Olteniței nr. 23Branșament gaze naturale
228/31.03.2016PULPEA TEODOR reprez. SC QUASAR SOFTWARE TEHNOLOGIES SRLStr. Pavel Ceamur nr. 22Branșament electric trifazat
229/31.03.2016GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SAStr. MirăslăuExtindere rețea apă potabilăpe str. Mirăslău și inelare cu str. Echinocțiului, apusului, Astrelor, Sf. Agnes și Pavlichieni
230/04.04.2016GEORGESCU CAMELIAStr. Eclipsei, T 54/7 - P 3, lot 1, lot2, lot3 lot 5Informare
231/04.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Pantazica Gabriel nr. 19Branșament electric subteran
232/04.04.2016BIZGA OLIMPIA reprez. SC MOBIMPEX SRLStr. Cazanesti nr. 10 AConstruire atelier si shoowrom P+1E
233/06.04.2016 JALBA ROCO IULIANStr. Fermei, T 55/8 - P 16, 17, lot 11 si 12Alipire loturi
234/06.04.2016JALBA ROCO IULIANStr. Biruintei, T 55/8 - P 16,17, lot 1 si 2Alipire loturi
235/06.04.2016COJAN VALENTINStr. Sperantei, T 4/2 - P 10Operatiuni cadastrale si notariale - 11 loturi
236/06.04.2016COJAN VALENTINStr. Sperantei, nr. 38 COperatiuni cadastrale si notariale - 2 loturi
237/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Vanatori nr. 8 AAlimentare cu energie electrica imobil
238/06.04.2016AN ACOSMINA DANIELASos. Olteniței nr. 181, bl. 1, sc. 1, Ap. 16Construire balcon
239/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Echinoctiului nr. 35Branșament electric subteran
240/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Triumfului nr. 7 AAlimentare cu energie electrica imobil
241/06.04.2016COSMA GHEORGHITA IONEL, COSMA PAULAStr. Dr. Fermei, T 54/5 - P 44, lot 2/8Construire locuinte P+1E
242/06..04.016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Bateriei nr. 91Alimentare cu energie electrica imobil
243/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAIntr. Viilor nr. 21 AAlimentare cu energie electrica imobil
244/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Eclipsei nr. 135Alimentare cu energie electrica imobil
245/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Eclipsei nr. 93Alimentare cu energie electrica imobil
246/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Miraslau nr. 1Alimentare cu energie electrica imobil
247/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Cazanesti nr. 40Alimentare cu energie electrica imobil
248/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 34 BAlimentare cu energie electrica imobil
249/06.04.216SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Solstiutiului nr. 2 FAlimentare cu energie electrica imobil
250/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 193Alimentare cu energie electrica
251/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 88Alimentare cu energie electrica imobil
252/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Astrelor nr. 24Alimentare cu energie electrica imobil
253/06.04.2016IVANCESCU ADINA LIGIADe 653/T43- A 647/1,lot 3Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de hale si depozitare
254/06.04.2016ANDREESCU GABRIELAStr. Sf. Agnes nr. 95Dezmembrare cladire si teren - 9 loturi
255/06.04.2016NEGRE ADRIANA ELENA repez. SC EUROBUSINESS GROUP SRLStr. Triumfului nr. 7 ADesfiintare constructii existente si construire hala, fabrica de ambalaje, imprejmuire si utilitati
256/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENISos. Oltenitei nr. 181, bl. C1Reabilitare bloc C1
257/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 3, bl. T 5-13,Reabilitare bloc T 5-13
258/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 7, bl. T1-11Reabilitare bloc T1-11
259/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 12, T 5-3Reabilitare bloc T 5-3
260/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 14, T 5-2Reabilitare bloc T 5-2
261/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 14, T 6-5Reabilitare bloc T 6-5
262/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Popesti Romani nr. 12, T 6-6Reabilitare bloc T 6-6
263/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Popesti Romani nr. 7, T 5-10Reabilitare bloc T 5-10
264/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Popesti Romani nr. 5, T 5-9Reabilitare bloc T 5-9
265/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Popesti Romani nr. 3, T 5-3Reabilitare bloc T 5-8
266/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Porumbacu nr. 1, bl. G 5Reabilitare bloc G 5
267/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Porumbacu nr. 5, bl. G 3Reabilitare bloc G 3
268/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Miraslau nr. 7, T 5-4Reabilitare bloc T 5-4
269/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Miraslau nr. 3, T 5-6Reabilitare bloc T 5-6
270/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Miraslau nr. 9, T 2-1Reabilitare bloc T 2-1
271/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Zabava Cluceru nr. 1, T 5-7Reabilitare bloc T 5-7
272/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Leordeni nr. 5, T 3-5Reabilitare bloc T 3-5
273/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Popesti Romani nr. 16, bl. T 6-4Reabilitare bloc T 6-4
274/06.04.2016UNGUREANU VASILEStr. Solstiului nr. 17Intrare in legalitate pentru extindere pe verticala imobil locuinte colective D+P+3E rezultand imobil D+P+5E locuinte colective, spatii comerciale la parter, parcari la demisol
275/06.04.2016LACUSTA IOANAStr. Rasaritului T 4/3 - P 5, lot 2Informare
276/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 5, bl. T 1-10Reabilitare bloc T 1-10
277/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Taberei nr. 12Reabilitare bloc TIAB
278/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Leordeni nr. 94, bl. C1Reabilitare bloc C1
279/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Leordeni nr. 94, bl. C3Reabilitare bloc C3
280/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Taberi nr. 10Reabilitare bloc SECOM
281/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 5, bl. T 3-2Reabilitare bloc T 3-2
282/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENISos. Oltenitei nr. 181 , bl.C2Reabilitare blocC2
283/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 2, Bl. T 2-2Reabilitare bloc T 2-2
284/06.04.2016PREDA FLORIN reprez.PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Garian Alexandru nr. 8, bl. T 1-6Reabilitare bloc T 1-6
285/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Zorilor nr. 3Deviere bransament electric aerian conf. FS nr. 306556-24.02.2016
286/12.04.2016HONCIU GHEORGHITA repz.GF.PRESCOMAT SRLStr. Porumbacului nr 20Operatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare -8 loturi
287/12.04.2016MARIN VIRGILStr. Constantin Vacarescu nr.16Dezmembrare teren
288/12.04.2016MIU GEORGEStr. Oltenitei Nr.13CAlipire loturi
289/12.04.2016NEGRU DAVID ALEXANDRU repz.STRAISTARU ELENA T 40-P 629/1 lot 7Operatiuni notariale si cadastrale-dezmembrare teren 3 loturi
290/12.04.2016OPRIS FRANCISC DaNIELAStr. Sf. Agnes nr. 194Imprejmuire gard
291/12.04.2016VINTILA STELIANStr. Solstitiului nr.2Schimbare destinatie din spatii administrative in locuinte si modificari interioare si exterioare al parterul constructiei existente D+P+SE
292/12.04.2016ENE IONStr.Sperantei T4/1-P9,lot 16Construire doua locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
293/12.04.2016TOBOSI RADU MIHAI,VASLUIANU CLAUDIA MICHELLEStr. Livezii nr.1COperatiuni cadastrale si notariale, dezmembrare teren si intabulare.
294/12.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 44DBranșament electric subteran monofazat
295/12.04.2016POP DRAGOSStr.Rasaritului T4/3-P5, lot 1Construire locuinte unifamiliale P+M, imprejmuire si utilitati
296/12.04.2016SLAVE IOANStr. Garian Alexandru nr. 3ADesfiintare (demolare) constructii existente parter
297/12.04.2016CONSTANTIN VASILEStr. Cicoarei nr. 17 ADesfiintare locuinta parter si construire locuinta P+E si anexa parter
298/13.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Rasaritului nr. 103Extindere conducta si bransament gaze naturale
299/13.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Solstitiului nr. 2 D bisExtindere conducta si bransament gaze naturale
300/14.04.2016RADU SABINA SIMONA reprez. SC GLENCORA IMPEX SRLStr. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu nr.39 AConstruire platforma betonata, imprejmuire, reabilitare si schimbare de destinatie cladire C3 din cladire ad-tiva in laborator si C4 din punct transformare in laborator si birouri si reabilitare put
301/14.04.2016RADU SABINA SIMONA reprez. SC GLENCORA IMPEX SRLStr. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu nr.39 AConstruire platforma betonata, bazin subteran, (rezerva de apa in caz de incendiu), imprejmuire perimetrala, reabilitare si schimbare de destinatie hala C1, C2 din productie si depozitare in depozitare deseuri periculoase si nepericuloase, reciclare inclusic DEEE
302/14.04.2016ROSU LAURENTIUSplaiul Unirii nr. 9, bl. 7, sc. A, parter, ap. 4Schimbare destinatie din spatiu de locuinta in spatiu comercial
303/14.04.2016BULUT MUSTAFA reprez. SC ROMFAINA SASos. Oltenitei nr. 206Construire ansamblu rezidential
304/14.04.2016GRADINARU ROBERTStr. Solstitiului nr. 2 D bisOperatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare - 11 loturi
305/14.04.2016COSTEA (fosta Dobrin)ALEXANDRA TEODORAStr. Oituz, T 54/6 - P 12, lot 5Intrare in legalitate pentru locuinta P+1E mansardat, garaj 2 locuri, imprejmuire si utilitati
306/14.04.2016MURARU MARIANSos. Oltenitei nr. 181Construire spatiu comercial parter, terasa acoperita si utilitati
307/14.04.2016ION ALINStr. Sf. Agnes nr. 180 AOperatiuni cadastrale si notariale-dezmembrare - 9 loturi
308/14.04.2016COMANAC ALICESos. Oltenitei, T 2- P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19,lot 6AInformare
309/14.04.2016DOBRIN VIRGILSos. Oltenitei, T 2- P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19,lot 5AInformare
310/14.04.2016ALECU LENUTASos. Oltenitei, T 2- P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19,Informare
311/4.04.2016KANIFAR IOANA MIHAELAStr. Sf. Voievozi nr. 17 si 17 AConstruire locuinte insiruite P+1E
312/14.04.2016NISCOVEANU IONELStr. Domnita Balasa nr. 33Construire 2 locuinte cuplate si oglindite P+1E+M
313/14.04.2016ROSOI D. IULIANStr. Pogoanelor nr. 15Construire anexa gospodareasca (garaj parter)
314/14.04.2016BROUSOVANAS DIMITRIOS reprez. SC PICOVIT ROM IMPEX SRLSs. Oltenitei nr. 220Construire incinerator ecologic
315/15.04.2016SC EVO COMAD SRLStr. Solstitiului nr. 2 B 2 bisSupraetajare imobil P+3E - locuinte colective cu spatii comerciale la parter rezultand P+4E
316/15.04.2016BIRSAN ADRIAN reprez. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLStr. Cheiul Dambovitei nr. 26Construire ansamblu de locuinte cuplate si insiruite P+1E+M, functiuni complementare P+2E
317/18.04.2016GOLDSTEIN CRISTINA reprez. SC SMART WON INVESMENT SRLDe 839 - T 20/4 - P 5-9Informare in vederea construirii zona depozitare servicii publice , birouri, anexe, imprejmuire si utilitati
318/19.04.2016STOICA NCOLAE CATALINStr. Eclipsei nr. 93Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 23 loturi
319/19.04.2016BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr. Zorilor nr. 3Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 7 loturi
320/19.04.2016MISIEV CLAUDIU GEORGEStr. Solstitiului nr. 35Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 31 loturi
321/19.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Sf. Agnes nr. 32Branșament gaze naturale
322/20.04.2016CRISTACHE ADRIANStr. Amurgului nr. 49 IRecompartimentare si schimbare de destinatie din spatii ad-tive in spatii locuibile
323/20.04.2016FLAMANZEANU IONStr. Crivatului T 4/4 - P 9/1, lot 1, T 4/4 - P 8, lot 1Alipire loturi
324/20.04.2016CERNEA ANCA reprez SC CERVIA GRUP SRLSos. Oltenitei nr. 181,Consolidare hala centrala termica Danubiana si schimbare functiune in atelier vopsitorie in camp electrostatic - zincare electrolictica si amenajare spatii ad-tive existente
325/20.04.2016VERESI IOSIF, MIHAILESCU LIVIUSStr. Sf. Agnes T 53/3 - P 23, lot 52, 53Introducerea terenului in intravilan in vederea construiri de locuinte P+2E
326/20.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Sf. Nicolae nr. 27Bransament gaze naturale
327/20.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Solstitiuli nr. 2 FExtindere conducta si bransament gaze naturale
328/20.04.2016CALIN CONSTANTINStr. Pavlichieni T 53/1 - P 16/1, 16/2Construire locuinta individuala P+1E+M
329/20.04.2016PETRE ADRIANStr. Biruintei T 55/7 - P 9,Introducerea terenului in intravilan in vederea construiri de locuinte Ds+P+4E+5R
330/20.04.2016DUTU DANIELStr. Oituz T 54/6 -P 12, lot 5Construire locuinta Sp+P+E+Pod
331/21.04.2016ARAIMAN RADU reprez. SC CREATIVE PLAST SRLSos. Oltenitei nr. 181Reconstructie, renovare, modernizare si extindere unor constructii existente (corpuri A, B, C, D), constructii la corpul C si utilitati
332/21.04.2016LACUSTA VASILEStr. Domnita Balasa nr. 67Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 4 loturi
333/22.04.2016VITION MATEI FLORIN reprez. SC AGI-RRE HERA SRLSos. Oltenitei nr. 249Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare lotul 1 in 5 loturi
334/22.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLstr. Paraul Rece nr. 12 DBransament gaze naturale
335/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 31 JAlimentare cu energie electrica imobil
336/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 31 IAlimentare cu energie electrica imobil
337/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 41 IAlimentare cu energie electrica imobil
338/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Solstitiului nr. 47Alimentare cu energie electrica imobil
339/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Solstitiului nr. 2C si 2 D bisAlimentare cu energie electrica imobil
340/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Popesti Vest nr. 29Alimentare cu energie electrica imobil
341/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 202 DAlimentare cu energie electrica
342/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 29 HAlimentare cu energie electrica imobil
343/22.04.2016NITA MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRL ptr. SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 11 ABransament electric trifazat
344/25.04.2016CIRJAN TUDORELStr. Eclipsei nr. 25Alipire loturi
345/25.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Solstitiului nr. 47Extindere conducta si bransament gaze naturale
346/25.04.2016STOCHIRLEA CARMENSplaiul Unirii nr. 9, bl. 7, sc. A, parter, ap. 2Modificari interioare, recompartimentare si schimbare destinatie din apartament in spatiu comercial
347/25.04.2016AIONITOAIE ALEXANDRUStr. Pavlichieni T 52/6 - P 118, 19Alipire loturi
348/26.04.2016MANDREANU ALEXANDRU FLORINStr. Stefan Cluceru Cv. 153 - P 1532/1-1532Informare
349/26.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 222Alimentare cu energie electrica imobil
350/26.04.2016AVRAM MMONICA MARIAStr. Scolii nr. 3Demolare locuinta parter si construire locuinta Sp+P+E+Em alipita la calcan
351/26.04.2016BUSU MARIUSStr. Sf. Ioan T 2/6 - P 29,30,32,33,34,35,36,37Construire ansamblu format din 2 corpuri a cate 10 locuinte insiruite P+1E+Pod utilizabil
352/26.04.2016LACATUSU VALENTINStr. Dr. Fermei, nr. 32 ASchimbare solutie tehnica la A.D. nr. 543/30.12.2015
353/26.04.2016RAILEANU CARMEN GEROGESos. Oltenitei nr. 16 CAlipire loturi
354/26.04.2016CREANGA CRISTINA FLORINAStr.Oituz nr. 18Construire imobil P+3E+Er- locuinte colective cu spatii comerciale la parter
355/26.04.2016GHEORGHE EUGENStr. Oituz nr. 56, ap. 1, 2, 3Schimbare de destinatie din spatii ad-tive in spatii locuibile
356/26.04.2016CONSTANTIN GABRIELStr. Sperantei T 4/2 - P 7Construire locuinta P+1E cu birou la parter si utilitati
357/26.04.2016PURICE GEORGICAStr. Amurgului nr. 41 JConstruire imobil P+2E - locuinte colective cu spatii comerciale la parter
358/26.04.2016TUDOSE FLORINStr. Unirii Cv. 12 - P 188, 189, 190, 191, lot 3Informare
359/27.04.2016NICA CRISTIAN reprez. SC LOCAL SRL si SC IDEAL PROFIL SRLDe 70/1/3 ( T 3/1 - P 70/4, 70/5, 70/6, 1,6)Alipire teren
360/27.04.2016CEAMUR MARIAN IONUTStr. Baraganului nr. 30Demolare locuinta parter existent si construire locuinta P+1E+M si o locuinta P si utilitati
361/27.04.2016RASU MARIAN SPERANTASos. Oltenitei nr. 85 AIntrare in legalitate pentru construire locuinta Ds+P+E+Em
362/27.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Cheiul Dambovitei nr. 26Alimentare cu energie electrica, montare BMPT 25 A
363/27.04.2016SC VITAL BLUE AQUA SAStr. Popesti Vest, Biruintei, Solstitiului, dr. FermeiExtindere retea apa potabila pe o lungime totala de 130 m in vederea inelarii strazilor Popesti Vest, Biruintei, Solstitiului, dr. Fermei
364/27.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 17 CAlimentare cu energie electrica imobil
365/27.04.2016MARINICA MARINSos. Oltenitei nr. 181, bl. G 76, sc. 1, etaj 2, ap. 16Construire balcon
366/27.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 22 CAlimentare cu energie electrica imobil
367/27.04.2016CERCEL IULIAN FLORINStr. Leordeni nr. 90Schimbare destinatie din spatii administrative in spatii locuibile
368/28.04.2016SOARE MIHAI ALEXANDRUStr. Amurgului nr. 29 EOperatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 11 loturi
369/28.04.2016BUSU MARIUSStr. Amurgului T 54/5 - P 1si 2, lot 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2,Construire 2 imobile P+4E - locuinte colective si spatii comerciale la parter
370/28.04.2016BUSU MARIUSStr. Amurgului T 54/5 - P 1si 2, lot 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2,Alipire teren
371/28.04.2016COJOCARU ADRIAN IONELStr. Viilor T 19/1 - P 11, 12, 13 14, 15 15/1Alipire loturi
372/28.04.2016SC VILAMONT SRLStr. Paraul Rece nr. 3-5, lot 1Intocmire PUZ pentru schimbare de functiune in vederea constuiriide locuinte Sparcari+P+4E+5R
373/28.04.2016STOIAN ELISABETAStr. Biruintei T 55/7 - P 12, lot 2, lot 1Introducerea terenului in intravilan in vederea construiri de locuinte colective Sparcari+P+4E+5R
374/28.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 60 KAlimentare cu energie electrica imobil
375/04.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 60 KAlimentare energie electrica
376/04.05.2016AIONITOAIE ALEXANDRUStr. Pavlichieni T 52/6 - P 18, 19Construire 2 corpuri de cladire C1 - compus din 4 locuinte insiruite P+1E+Pod si C2- compus din 3 locuinte si 1 spatiu comercial insiruite P+1E+Pod
377/4.05.2016TANASE MARIANStr. Leordeni T 4/1 - P 9, lot 15Construire 2 locuinte individuale P+1E
378/04.05.2016ENE IONSos. De Centura nr. 69 CDezmembrare teren
379/04.05.2016OANTA PETREStr.Solstitiului T 54/5 - P 2, lot 1Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 3 loturi
380/04.05.2016ANGHEL GINA GABRIELAStr. Amurgului nr. 49 C, ap. 1c
381/04.05.2016MIRCEA LUPAN reprez. SC AGI-RRE -HERA SRLSOS. Oltenitei nr. 249Construire fabrica carton si ambalaje anexe auxiliare imprejmuire, bransament electric, org-zare de santier
382/04.05.2016ANTON ANA MARIA CRISTINAStr. Trandafirilor nr. 8Demolare locuinta existenta Sp+P si anexe gospodaresti
383/04.05.2016DOTE IOSIFStr. Viilor nr. 2Demolare imobile C1, C2, C3 si construire imobil P+1E, anexa garaj, imprejmuire si utilitati
384/04.05.2016CULCICA STELIANSos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, etaj 2, ap. 63Construire balcon
385/06.05.2016MIHAI TEODORA MIHAELAStr. Pavlichieni T 53/1 - P 14/1Construire imobil cu functiune de locuinta si regim de inaltime Ds+P+1E
386/06.05.2016CERCEL IULIAN FLORNStr. Leordeni nr. 90Dezmembrare
387/06.052015DELEANU RADU, DELEANU DIANA CATRINELStr. Eclipsei nr. 122Recompartimentare locuinta existenta P+M si schimbare de functiune din garaj in baie si camera tehnica
388/06.05.2016BOLINTIRU SORIN ADRIAN reprez. SC ROYAL REAL ESTATE SRLsos. Oltenitei T 18 /2 - P 12,13, 13/1Alipire teren
389/06.05.2016OPREA FLORINStr. Apusului T 55/5 - P 8,9Intocmire PUZ pentru introducerea in intravilan in vederea constuirii de locuinte P+2E
390/06.05.2016PIETRANU BOGDAN reprez. PRUNARU IONUT DANIELSplaiul Unirii nr. 9, bl. 3, sc. B, etaj 4, ap. 96Compartimentare ap. 3 camere
391/06.05.2016PAPUC LUCIAN OCTAVIANStr. Biruintei T 55/7 - P 37,38, lot 7Construire locuinta individuala parter tip modular
392/09.05.2016IVANCUT SIMONAStr. Oituz nr. 8 MConstruire imprejmuire teren
393/09.05.2016POPESCU MARIA MIHAELA reprez. SC GREENGLASS RECYCLING SASos. Oltenitei nr. 181Realizare platforma betonata pentru depozitare temporara
394/09.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 58Alimentare cu energie electrica imobil
395/09.05.2016PADURARU ELENA CRISTINAStr. Dr. Fermei nr. 93 EOperatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 3 loturi
396/09.05.2016JIANU MIHAELAStr. Occidentului/Eclipsei T 54/9 - P 3Informare
397/09.05.2016DESCARIU MARIAN IULIANStr. Fermei nr. 16 B, lot 2, etaj 2 ,ap. A6Recompartimentare apartament
398/10.05.2016MOLDOVAN CIPRIAN reprez. As. De proprietari SUD REZIDENCE BERCENIStr. Dr. Fermei nr. 111Imprejmuire teren complex SUD REZIDENCE BERCENI
399/10.05.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Sf. VasileModernizare, reabilitare str. Sf. Vasile
400/10.05.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. SolstitiuluiModernizare, reabilitare str. Solstitiului
401/10.05.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. BiruinteiModernizare, reabilitare str. Biruintei
402/10.05.2016SERZEA MIHAI CRISTIANStr. Amurgului nr. 31 IConstruire pentru 2 familii P+1E
403/10.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Baraganului nr. 30Alimentare cu energie electrica
404/10.05.2016VINCENE MARIANADe 853, T 19/2 - P 29Informare
405/11.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Paraul Rece nr. 12 DAlimentare cu energie electrica
406/11.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 32Alimentare cu energie electrica
407/11.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Alex. Conduratu nr. 51Alimentare cu energie electrica
408/11.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Livezi nr. 1 BAlimentare cu energie electrica
409/11.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 82Alimentare cu energie electrica
410/11.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Echinoctului nr. 37Alimentare cu energie electrica
411/12.05.2016GAINAR LIVIUStr. Orizontului nr. 104 BConstruir locuinta P+1E, garaj, imprejmuire si utilitati
412/16.05.2016PADURARU FLORINStr. Dr. Fermei nr. 93 GConstruire imobil format din 4 unitati locative P+1E+Em
413/16.05.2016PRIPOREANU DINU ALEXANDRU reprez. BANCA CARPATICASos. De Centura nr. 55Stabilire categorie de folosinta a imobilului
414/16.05.2016CRISTEA IONELStr. Sperantei T 4/2 - P 18, lot 12Construire locuinta P+M
415/16.05.2016VARGOLICI ALEXANDRU reprez SC BG INDCO SRLStr. Fagului nr. 19Amenajare si extindere spatii de productie/depozitare si intrare in legalitate constructie existenta
416/16.05.2016NEDEA IONELStr. Sf. Voievozi T 16 - P 641/9, lot 1A, P 641/8, lot A2, A3, A4, lot 2Construire 4 locuinte insiruite P+1E
417/16.05.2016OPRIS FRANCISC DANIELAStr. Sf. Agnes nr. 194Bransament apa potabila si racord canal
418/16.05.2016ENE IONStr. Sperantei nr. 38 ADezmembrare teren
419/16.05.2016MARC TORRA GONZALES reprez. SC CATALUNYA IMOBILIARE SRLSos. Oltenitei nr. 226 GOperatiuni cadastrale si notariale alipire loturi
420/16.05.2016LAMBA TIBERIUS IONStr. Sf. Apostoli nr. 3Dezmembrare teren
421/17.05.2016SPINOCHE IONUT VALENTINStr. Oituz nr. 18 H, I,JOperatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 5 loturi
422/17.05.2016STANESCU SOFIAStr. Cazanesti nr. 42Informare
423/17.05.2016UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRLIntr. Leordeni nr. 1 AInformare
424/17.05.2016UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRLIntr. Leordeni nr. 2Informare
425/17.05.2016UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRLIntr. Leordeni nr. 11Informare
426/17.05.2016UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRLIntr. Leordeni nr. 9Informare
427/17.05.2016UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRLIntr. Leordeni nr. 13Informare
428/17.05.2016UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRLIntr. Leordeni nr. 15Informare
429/17.05.2016UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRLIntr. Leordeni nr. 7Informare
430/17.05.2016UNGUREANU VASILE reprez. SC SILFOR & MOVE IMPEX SRLIntr. Leordeni T 4/8 - P 23Informare
431/17.05.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 43, BL. 2Conventie drept si uz de servitute in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
432/17.05.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 43, BL. 3 si 4Conventie drept si uz de servitute in favoarea SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
433/17.05.2016DINCA MIREL COSMIN reprez. SC HYGIENE PLUS SRLSos. Oltenitei nr. 181, lot 1Extindere hala parter existenta cu un corp avand destinatia de hala depozitare produse curatenie
434/17.05.2016VOICU MIHAIStr. Sf. Agnes nr. 32Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare teren
435/17.05.2016COSUG CONSTANTINStr. Bateriei T 90 - P 4/1, lot 2Construire anexa gospodreasca
436/17.05.2016ARTENE COSTCA reprez SC A&M QUALITY CONDO RO SRLStr. Pavlichieni, T 55/1 - P 43,44, 45Alipire teren
437/17.05.2016IVANA VIOLETA IULIANASos. Oltenitei nr. 13 EOperatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 8 loturi
438/17.05.2016GHERGHINA GHEORGHEStr. Constantin Vacarescu nr. 44 AExtindere pe verticala a constructie parter existenta rezultand P+M (mansarda locuibila)
439/17.05.2016LICSANDRU CORNEL reprez. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLStr. Cheiul Dambovitei nr. 26Operatiuni notariale - constituire servitute
440/17.05.2016BIZU MARGARETAStr. Dr. Fermei nr. 101Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 3 loturi
441/17.05.2016CIUBUCA SEBASTIAN, ALEXANDRU VICTORStr. Sf. Gheorghe T 2/4 - P 1Construire locuinta individuala P+1E
442/17.05.2016ILIE DUMITRAStr. Apusului nr. 39Constuire imobil P+2E - locuinte colective si utilitati
443/17.05.2016PREDA FLORIN reprez. PRIMARIA ORASULUI POPESTI LEORDENISos. De Centura T 60 - P 769Informare
444/17.05.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Popesti Vest nr. 20Extindere conducta si bransament gaze naturale
445/18.05.2016PURICE GEROGICAStr. Amurgului nr. 41 IOperatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 9 loturi
446/18.05.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 43, BL. C3 si C4Modificari interioare, actualizare fatade, schimbare de destinatie din spatii ad-tive si tehnice in spatii locuibile
447/18.05.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 43, BL. C2Modificari interioare, actualizare fatade, schimbare de destinatie din spatii ad-tive si tehnice in spatii locuibile
448/18.05.2016UNGUREANU MARIANStr. Amurgului nr. 43, BL. C1Schimbare solutie invelitoare din sarpanta in terasa circulabila, realizare scara acces terasa, modificari interioare, actualizare fatade, schimbare de destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu comercial si spatii tehnice in spatii locuibile
449/18.05.2016PATRU MARIAStr. Astrelor nr. 1 AExtindere pe verticala si recompartimentare locuinta existenta S+P+1E rezultand S+P+2E
450/18.05.2016HONCIU GHEORGHITAStr. Eclipsei T 54/ 7 - P 5, lot 1Construire 3 locuinte cuplate P+1E+M (C1, C2.,C3) cu spatiu comercial la parter (C2)
451/20.05.2016ROJISTEANU DAN MARIUSSos. Oltenitei nr. 21 DOperatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 3 loturi
452/20.05.2016PARMAC RADUStr. Popesti Vest nr. 29Supraetajare imobil P+3E+ET format din 4 tronsoane de locuinte colective cu spatii ad-tive la parter rezultand P+5E(E4T)
453/20.05.2016LIZEANU NICOLAEStr. Sf. Vasile nr. 5Construire imobil P+3E+M locuinte colective si spatii mixte la parter
454/20.05.2016NEACSU CEZAR MIHAILStr. Apusului nr. 18Mansardare/supraetajare imobil P+2E locuinte colective rezultand P+2E+M
455/20.05.2016LACHE VIOREL reprez. POPA ADRIANIntr. Viilor Cv. 94 - P 2966/2, 2966/3, 2966/4Operatiuni cadastrale si notariale alipire teren
456/20.05.2016SC VITAL BLUE AQUA SAStr. Amurgului nr. 65-67-69Bransament apa si racord canalizare
457/06.06.2016FILIP FLORENTINA ROXANAStr. Timpului nr.24Desfintare locuinta si anexa parter si construire locuinta P+M
458/06.06.2016SC.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.AStr.Apusului nr.18Alimentare cu energie electrica
459/06.06.2016SC.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.AStr. Apusului nr.35Alimentare cu energie electrica
460/06.06.2016SOBARU IULIANAStr. Fortului nr. 8Dezmembrare teren si cladire
461/06.06.2016SC.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.AStr.Sperantei nr. 64Alimentare cu energie electrica
462/06.0.62016GIBA GEORGE MARIUSStr. LeordeniInlocuire conducta alimentare apa si refacere bransamente pe str. Leordeni de la intersectia cu str. Porumbacului pana in apropierea Sos. De Centura
463/08.06.2016COSTEA ALEXANDRU VALENTINSos. Oltenitei nr. 11 DSchimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
464/08.06.2016SC ENGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr. Soltitiului nr. 41Bransament gaze naturale
465/08.06.2016SC ENGIE SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRLStr. Leordeni nr. 157Bransament gaze naturale
466/08.06.2016MANEA ILIEStr, Astrelor T 53/4 - P 2Construire magazie agricola parter, imprejmuire provizorie teren,put forat, cabina pompa apa si bransament electric
467/08.06.2016NICHIFOR ESTERAStr. Echinoctiului T 52/2 - P 20Construire magazie agricola parter, imprejmuire provizorie teren
468/08.06.2016ROJISTEANU DAN MARIUSSos. Oltenitei nr. 21 DInchidere terasa la nivelul parterului
469/08.06.016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Pavlichieni nr. 12Alimentare cu energie electrica
470/09.06.2016FRANCISC CRISTIANStr. Sf. Agnes nr. 157Dezmembrare 8 loturi
471/09.06.2016STOICESCU MARIANStr. Sf. Agnes t 52/6 - P 54, 55Construire 7 locuinte cuplateP+1E+Pod
472/09.06.2016BUSU MARIUSStr. Astrelor nr. 24Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
473/09.06.2016MITREA EMILSos. Oltenitei nr. 181Modificare recompartimentare imobil existent P+1Epartial extindere placa etajul 1 rezultand P+1E, schimbare destinatie din sala de festivitati in restaurant
474/09.06.2016BREZEANU FLORINAStr. Vanatori nr. 10 ADemolare garaj parter si construire locuinta Dp+P+1E
475/09.06.2016SC ENGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr. Solstitiului nr. 2 D bisBransament gaze naturale
476/09.06.2016VINTILA STELIANStr. Popesti Vest nr. 2 A, bl. 1, sc. 2, demisol, ap. 56Modificari interioare la ap. 56 al imobilului existent D+P+6E
477/09.06.2016FOCSA INAStr. Oituz nr. 42 IExtindere locuinta P+1E+M pe orizontala cu terasa acoperita, anexa garaj Stehnic+P, anvelopare si schimbare finisaja, fatade, refacere imprejmuire si utilitati
478/09.06.2016OHACI PETRUSos. Oltenitei nr. 181, bl. C1. sc. 1, ap. 53Construire balcon
479/09.06.2016NEGOITA MARIUSStr. Astrelor nr. 50Alipire loturi
480/09.06.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Tractoristilor nr. 2 BisAlimentare cu energie electrica
481/09.06.2016ZAVODNIK CRISTIAN MIHAIStr. Pavlichieni nr. 9 AAlipire loturi
482/09.06.2016TICEA MARIANSos. Oltenitei nr. 181, bl. C1. sc. 1, ap. 46Construire balcon
483/09.06.2016FRUNZA CARMENSos. Oltenitei nr. 181, bl. C1. sc. 1, ap. 42Construire balcon
484/9.06.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Sperantei nr. 38 ABransament gaze naturale
485/09.06.2016LAZAR FLORINA LACRAMIOARAStr. Popesti Vest nr. 31Schimbare destinatie din spatiu tehnic la etajul 4 in spatiu locuibil corp C1
486/09.06.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Apusului nr.18Bransament gaze naturale
487/09.06.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Posada nr. 11 ,ap. 2Alimentare cu energie electrica
488/09.06.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Scolii nr. 57 si 77Alimentare cu energie electrica
489/09.06.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 12 ADeviere stalp JT cf. FS nr. 310548/21.04.2016
490/09.06.2016PETRESCU VALERIUStr. Cheiul Dambovitei nr. 26Recompartimentare interioara si extindere locuinta
491/09.06.2016CALAGIU CRISTIANStr. Paraul Rece nr. 12 DSchimbare destinatie din spatiu ad-tiv P+1E+M in spatiu locuibil P+1E+M
492/09.06.2016NICULA MARIUSStr. Sf. Agnes nr. 17 CTransformare partiala a podului in mansarda
493/09.06.2016GIBA GEORGE MARIUSSos. OlteniteiExtindere retea alimentare apa potabila pe sos. Oltenitei cu racordare in ANB
494/10.06.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sf. Apostoli nr. 3Alimentare cu energie electrica
495/10.06.2016CALAGIU CRISTIANStr. Paraul Rece nr. 12 DDezmembrare teren
496/10.06.2016ENACHE CRISTIAN reprez.SC AMBIENT PLAST SRLStr. Pavlichieni T 55/2 - P 40Construire 3 locuinte P+2E
497/10.06.2016GEORGESCU CRISTIANSos. Oltenitei nr. 28Construire locuinta P+1E
498/10.06.2016VELICU IULIAN CONSTANTINSos. Oltenitei nr. 23Extindere pe orizontala si extindere partiala pe vertical cu 1 nivel rezultand P+1E partial si recompartimentare spalatorie auto
499/10.062016COJOCARU VALERIASplaiul Unirii nr. 9, bl. 3, sc. A, etaj 1, ap. 6Compartimentare interioara apartament si inchidere balcon
500/14.06.2016MORARESCU CRISTIAN, LUCA ROXANA MARIETAStr. Sf. Agnes T 53/3 - P 3Construire 3 locuinte P+1E+Pod
501/14.06.2016MITREA EMILSos. Oltenitei nr. 181Alipire loturi
502/14.06.2016ARSENE GHEORGHEStr. Leordeni nr. 122 BInformare
503/14.06.2016ENE IONStr. Sperantei T 4/1 - P 9, lot 17Construire 2 locuinte cuplate P+1E
504/14.06.2016COJANU VALENTINStr. Sperantei nr. 40 AConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
505/14.06.2016COJANU VALENTINStr. Sperantei nr. 40 BConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
506/14.06.2016COJANU VALENTINStr. Sperantei nr. 40 CConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
507/14.06.2016COJANU VALENTINStr. Sperantei nr. 40 DConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
508/14.06.2016MOISE IRINEL MADALINStr. Solstitiului nr. 47Operatiuni cadastrale si notariale 7 loturi
509/14.06.2016MINCA CONSTANTINStr,. Cazanesti nr. 40Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
510/14.06.2016COJANU VALENTINStr. Sperantei nr. 40Construire 2 locuinte cuplate P+1E
511/14.06.2016SC ENGIE SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRLstr. Sf. Agnes nr. 32 DExtindere conducta si bransament gaze naturale
512/14.06.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 37 GSchimbare destinatie din spatiu ad-tiv la parter in spatiu locuibil
513/14.06.2016ANGHEL ADRIAN ROMEOStr. Sf. Gheorghe T 2/3 - P 4Alipire loturi
514/14.06.2016PARMAC RADUStr. Popesti Vest nr. 29Dezmembrare 152 loturi
515/14.06.2016HRISTOAIE GABRIEL reprez. SC MAGISTRAL GAZ SRLSos. Oltenitei nr. 23Amplasare statie independenta GPL (amplasare provizorie)
516/14.06.2016ALMAJEANU STEFAN reprez. SC ALMA 2001 SRLSos. Oltenitei nr. 207Construire 2 imobile C4-P+E si C5 P+Epartial
517/14.06.2016SC ENGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr. Leordeni nr. 94 ABransament gaze naturale
518/14.06.2016OPREA FLORINStr. Scolii nr. 77Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 10 loturi
519/14.06.2016ALMAJEANU STEFAN reprez. SC ALMA 2001 SRLStr. Orizontului T 4/3 - P 24Construire 6 locuinte insiruite -corp C1 - 3 locuinte si corp C2 - 3 locuinte - P+1E+Pod
520/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Pogoanelor nr/ 26Alimentare cu energie electrica
521/14.06.2016NEDELCU DANIELA MARIAStr. Solstitiului nr. 2 D bisSchimbare de destinatie din spatii ad-tive la parter si spatii tehnice la etajul 4 in spatii locuibile - bl. 2
522/14.06.2016NEDELCU DANIELA MARIAStr. Solstitiului nr. 3 bisSupraetajare imobil P+3E+E4T - locuinte colective cu spatii administrative la parter rezultand P+5E si schimbare de destinatie din spatii ad-tive la parter si spatii tehnice la etajul 4 in spatii locuibile
523/14.06.2016VOINEA ANAStr. Pavlichieni T 52/7 - P 7Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 10 loturi
524/14.06.2016MAKAHLEM MAHMOUDStr. Amurgului T 54/6 - P 11Informare
525/14.06.2016SC BERCENI REZIDENCE REAL ESTATE SASos. Berceni nr. 5Construire ansamblu de locuinte colective, servici si functiuni complementare C1, C2, C3, Dparcari +P+7E
526/14.06.2016RAINEA ROBERT ptr. LUPU OANA MIRELA reprez. SC BERCENI REZIDENCE REAL ESTATE SASos. Berceni nr. 5Alipire 3 loturi
527/14.06.2016ILIE GELUStr. Dr. Fermei T 55/1 - P 76Construire imprejmuire teren
528/14.06.2016UNGUREANU PETRUTA reprez. SC EVO ABB CONSTRUCT SRLStr. Popesti Vest nr. 20Supraetajare imobil S+P+3E+E4T - locuinte colective cu spatii administrative la parter rezultand S+P+5E, modificari interioare si schimbare de destinatie din spatii ad-tive si spatii tehnice in spatii locuibile
529/14.06.2016IANCU FLORIN NELUStr. Fermei nr. 74, bl. 7 A, etaj 3, ap. 25Construire balcon
530/14.06.2016GRADINARU ROBERTStr. Solstitiului nr. 2 c, bl. 1 sc. 1, ap. 5Recompartimentare si schimbare destinatie din spatiu locuibil in spatiu comercial
531/14.06.2016ANDRUNACHE GHEORGHITAStr. Eclipsei nr.23Intrare in legalitate pentru construire garaj parter
532/14.06.2016ARION VASILESos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 2, ap. 69Construire balcon
533/14.06.2016DRAGU MARINStr. Popesti Romani nr. 9 bisIntrare in legalitate si extindere cu 1 etaj retras imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter P+2Ein baza A.C. 172/12.06.2015 rezultand imobil P+2E+3E retras
534/14.06.2016MORARESCU CRISTIANStr. Sf. Agnes, T 53/3 - P 2Construire 3 locuinte P+1E+Pod
535/14.06.2016MILITA MIRELA NICOLETAStr. Sf. Gheorghe nr. 32 AAcoperire terasa si realizare imprejmuire pe latura de nord a proprietatii
536/14.06.2016BOBES IONELAStr. Eclipsei T 54/7 - P 15/1, lot 3Extindere constructie cu terasa inchisa cu destinatie de alimentatie publica si anexa
537/14.06.2016CALU MONICAStr. Sf. Agnes T 56/2 P 63, lot 1, 2, 3Informare
538/14.06.2016ARTENE COSTICA reprez. SC A&M QUALITY CONDO RO SRLStr. Dr. Fermei nr. 87 DSchimbare destinatie din spatii comerciale la parter si spatii tehnice la etajul 3 in spatii locuibile
539/11.07.2016TEROVAN MARIAStr. Livezi nr. 1 GInchidere terasa circulabila P+3E si amenajare in scop comercial
540/11.07.2016STANCIU ROBERT DANIELStr. Fermei nr. 16Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 12 loturi
541/11.07.2016AVRAM LAURENTIUStr. Sperantei nr. 40 GConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
542/11.07.2016AVRAM LAURENTIUStr. Sperantei nr. 40 HConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
543/11.07.2016MIHAILA LAURENTIU GABRIELStr. Dr. Fermie nr. 117 JConstruire locuinta P+1E
544/11.07.2016LAZAR FLORINAStr. Popesti Vest nr. 31Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 23 loturi
545/11.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 93 F, ap. 1Bransament electric subteran
546/11.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 93 F, ap. 2Bransament electric subteran
547/11.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Sperantei nr. 1Bransament gaze naturale
548/11.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Amurgului nr. 30 BBransament gaze naturale
549/11.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Ion Scortaru nr. 18 AAlimentare energie electrica
550/11.07.2016UNGUREANU ANGELICA CATELUTAStr. Paraul Rece Cv 16- P 377, 378. 379, 380, 380/1Alipire loturi
551/11.07.2016MARES DANIELSos. Oltenitei nr. 16 CDesfintare constructie locuinta existenta si construire locuinte colective P+1E+M
552/11.07.2016ION PETREStr. Oituz nr. 13Informare
553/11.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 13 C bisAlimentare energie electrica
554/11.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 23Alimentare energie electrica
555/11.07.2016FLOAREA VIRGIL CORNEL ptr. SC DANNNUBIANA SASos. Oltenitei nr. 181, lot 2Informare - obtinerea autorizatiei de mediu
556/11.07.2016FLOAREA VIRGIL CORNEL ptr. SC DANNNUBIANA SASos. Oltenitei nr. 181, lot 1Informare - obtinerea autorizatiei de mediu
557/11.07.2016FLOAREA VIRGIL CORNEL ptr. SC DANNNUBIANA SASos. Oltenitei nr. 181, lot 12Informare - obtinerea autorizatiei de mediu
558/11.07.2016GHERACHE MIRCEA EMILIANStr. Pogoanelor nr. 27Intrare in legalitate constructie locuinta P+1E+Pod
559/11.07.2016VASILESCU RODICAStr. Amurgului nr. 30, ap. 2Recompartimentare apartament si realizare acces secundar din exterior ap. Spatiu comercial
560/11.07.2016VANATORU MARIANStr. Paraul Rece nr. 25Alipire loturi
561/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 29 H bisAlimentare energie electrica
562/12.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Sf. Voievozi nr. 17Extindere conducta si bransament gaze naturlae
563/12.07.2015MOISIEV CLAUDIU GEORGEStr. Amurgului nr.25Schimbare de destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu comercial
564/12.07.2016VOCHIN BERNARD reprez. SC MENATWORK EST PREFABRICATESos. De Centura nr. 103Constituire drum de acces
565/12.07.2016TANCA DANUT CATALINStr. Eclipsei nr. 125 CDezmembrare de teren 5 loturi
566/12.07.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Inlocuire acoperis si pereti din azbociment cu panouri din tabla A1- UT 350
567/12.07.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Inlocuire acoperis si pereti din azbociment cu panouri din tabla B2- UT 350
568/12.07.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Inlocuire acoperis si pereti din azbociment cu panouri din tabla B1- UT 350
569/12.07.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Inlocuire acoperis si pereti din azbociment cu panouri din tabla A2- UT 350
570/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Pogoanelor nr. 11Alimentare energie electrica
571/13.07.2016DINU EDUARDStr. Baraganului nr. 50Dezmembrare teren 3 loturi
572/13.07.016TOMA GOSTINStr. Stefan Cluceru nr. 3Imprejmuire teren
573/13.07.2016CHIRU CONSTANTINDe 834 - T 18/1 - P 4 si 5Construire cimitir uman cu cripte si dotari specifice, imprejmuire si utilitati
574/13.04.2016GHEONDEA MARIAN CRISTIANStr. Amurgului nr. 58Informare
575/13.07.2016IORDANESCU ANAStr. Sf. Agnes T 52/5 - P 26/3Informare
576/13.07.2016MOISE IRINEL MADALINStr. Solstitiului nr. 47Modificari interioare si exterioare - 6 corpuri P+1E+Pod si schimbare de destinatie din spatii comerciale in spatii locuibile
577/13.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sf. Ioan, T 2/6 - P 29-37Alimentare energie electrica
578/13.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Eclipsei nr. 74, ap. 47Alimentare energie electrica
579/13.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Sf. Agnes nr. 99Bransament gaze naturale
580/13.07.2016CRISTEA ANDREISos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, ap. 24,Construire balcon
581/13.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sabarului nr. 12 DAlimentare energie electrica
582/13.07.2016UNGUREANU MADALINAStr. Solstitiului nr. 17Intrare in legalitate pentru constructie Dp+P+2E locuinte colective cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter
583/13.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Astrelor nr. 26Alimentare energie electrica
584/13.07.2016NITU MARIANAStr. Leordeni nr. 7 BAlipire loturi
585/13.07.2016CONSTANTIN EDUARD ALEXANDRUStr. Sperantei nr. 40 FConstruire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod
586/13.07.2016BUSTEANU OPREASos. Oltenitei nr. 13 bisSchimbare de destinatie din spatiu comercial in spatiu locuibil
587/13.07.2016OSIAC AURELIAStr. Sperantei nr. 40 EConstruire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod
588/14.07.2016MITREA EMILStr. Eclpsei nr. 135Dezmembrare 34 loturi
589/14.07.2016BUSU MARIUSStr. Apusului T 55/5 - P 32-36Alipire loturi
590/14.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Solstitiului nr. 2 B bisAlimentare energie electrica
591/14.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Solstitiului nr. 43Alimentare energie electrica
592/14.07.2016VELICU IULIAN CONSTANTINSos. Oltenitei nr. 23Demolare corp C4 si C5 si extindere pe verticala si orizontala constructie existenta, spalatorie auto cu spatii de depozitare, birouri si sala de asteptate P+2E
593/14.07.2016COTIGA LIVIUStr. Dr,. Fermei nr. 74, bl. C5,etaj 4, ap. 22Inchidere balcon
594/14.07.2016STOICA LAURA MARIA reprez. SC MEDIA PRESS SRLSos. Oltenitei nr. 181Construire hala depozitare si anexa tehnico sociala birouri - PUZ
595/18.07.2016TRANCIOVEANU VIOLETAStr. Scolii nr. 46Construire locuita P+1E
596/18.07.2016STOIAN VIORICAStr. Domnita Balasa nr. 8Construire locuinta P+1E
597/18.07.2016VALCU MARIA MAGDALENA repre. SC GLOBAL MAT INSTAL SRLSos. Oltenitei T 14 - P233/19Cnstruire hala asamblare tubulatura metalica, depozitare materie prima, birouri, amenajare incinta, statie epurare, post trafo, put forat, cabina poarta, imprejmuire
598/18.07.2016GRIGORE GEORGE RAZVANStr. Astrelor nr. 49Intocmire PUZ - introducere in intravilan in vedere construire P+2E
599/18.07.2016APOPEI NICOLAEStr. Ancutei nr. 4Dezmembrare cladire si teren 5 loturi
600/18.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 29 F bisAlimentare energie electrica
601/18.07.2016HONCIU GHEORGHITA reprez. SC GF PRESCOMAT SRLStr. Porumbacului nr 20Dezmembrare teren 5 loturi
602/20.07.2016NITU MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRLSos. Oltenitei nr. 13 bisDeviere LEA JT 0,4KV
603/20.07.2016NITU MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRLSos. Oltenitei nr. 13 bisPost trafo - inlocuire anvelopa PTAB 3538
604/20.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Solstiiului nr. 17Alimentare energie electrica
605/20.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr. Popesti Vest nr. 31Bransament gaze naturale
606/20.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu nr. 39Alimentare energie electrica
607/20.07.2016ENACHE CRISTIAN reprez. SC AMBIENT PLAST SRLStr. Occidentului nr. 29 BDezmembrare cladire si teren 5 loturi
608/20.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Pavlichieni nr. 105Alimentare energie electrica
609/20.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 33 BAlimentare energie electrica
610/21.07.2016UNGUREANU CRISTIANStr. Solstitiului nr. 2 ARecompartimentare, dezmembrare spatiu comercial
611/21.07.2016MIHALE ANDREISos. Oltenitei nr. 13Construire imobil P+4E - locuinte colective cu spatii ad-tive la parter
612/21.07.2016IRIMIA FLORINSos. Oltenitei nr. 26 AExtindere mansarda existenta, spatiu comercial P+1E+Mp rezultand P+1E+M
613/21.07.2016ARTENE COSTICA reprez. SC A&M QUALITY CONDO RO SRLStr. Pavlichieni T 55/1 - P 43-45Construire 9 module P+1E locuinte individuale cuplate si 2 module P+1E+M cu spatiu comercial la parter
614/22.07.2016FRANCISC CRISTIANStr. Sf. Agnes nr. 157Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
615/22.07.2016ANGHEL ADRIAN ROMEOStr. Sf. Gheorghe T 2/3 - P 4, lot 6 si 7Constuire imobil P+2E - locuinta colectiva si spatiu comercial la parter
616/25.07.2016OPREA FLORINStr. Scoli nr. 57Schimbare destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locuibil
617/25.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 22 CAlimentare energie electrica
618/25.07.2016PURICE GEORGICAStr. Amurgului nr. 41 JSupretajare imobil P+2E - cu 1 nivel locuinte colective si spatii comerciale parter rezultand P+2E +3R
619/25.07.2016NACU ADRIAN OVIDIU, NACU IOANA CRISTINAStr. Popesti Vest, nr. 24Schimbare de destinatie in apartament in spatiu comercial
620/25.07.2016TAYFUN ALTINKILIC reprez. SC CROWN LIDERSRLSos. De Centura nr. 55 AAmplasare de panou publicitar
621/25.07.2016PETRE EUGENIEAStr. Postavarului nr. 21Consolidare,modificare si extindere pe verticala locuinta existenta P (C1 si C2 ) rezultand P+1E
622/25.07.2016GUZU NICUSOR DANIELStr. Biruintei T 55/7 - P 39Intocmire PUZ - introducere in intravilan in vedere construire Sparcari+P+4E+5R
623/27.07.2016URSULEAC CRISTIANStr. Domnita Balasa Cv 152 - P 5081,lot 4Construire 2 imobile - 1 locuinta individuale si 1 spatiu ad-tiv
624/27.07.2016CROITORU DAN MARIANStr. Solstitiului nr. 1Construire amenajare parcare supraterana, cabina poarta, imprejmuire si utilitati
625/27.07.2016GIBA GEORGE MARIUS reprez. S VITAL BLUE AQUA SAStr. Sf. Andrei nr. 15Racord Canal
626/27.07.2016ONUTAN RADU RALUCAStr. Sabarului nr. 7Alipire loturi
627/27.07.2016BIRSAN ADRIAN reprez. SC FUTURE TOOLSCONSTRUCTION SRLStr. Cheiul Dambovitei nr. 26Construire parcare subterana cu terasa circulabila
628/27.07.2016FILIP GERARD CATALINStr. Biruintei T 55/7 - P 10Intocmire PUZ - locuinte colective cu spatii comerciale Sparcari+P+4E+5R
629/27.07.2016FOLOSTINA RUXANDRA GEORGETAStr. Drumul Fermei nr. 117 PImprejmuire teren
630/29.07.2016SC EVO COMAD SRLStr. Solstitiului nr. 2 B 2 bisSchimbare de destinatie din spatii comerciale in spatii locuibile
631/29.07.2016CROITORU DAN MARIANStr. Oituz nr. 82Supretajare imobil P+3E - cu 1(unu) nivel rezultand P+4E
632/29.07.2016SARBU MARIANStr. Sperantei, T 4/1 - P 9, lot 14Construire 2 (doua) locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
633/29.07.2016SARBU MARIANStr. Sperantei, T 4/1 - P 9, lot 13Construire 2 (doua) locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
634/29.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 195Alimentare energie electrica imobil
635/29.07.2016SC KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA SASos. Oltenitei nr. 292Realizare benzelor de decelerare si acelerare la DN4 - (Bucuresti) - Oltenita Km 13+700 dreapta pentru racordare la DN4
636/29.07.2016BRULEA ARDINA CASANDRACheiul Dambovitei nr. 26Refacere imprejmuire lot 16
637/29.07.2016IORDANESCU ANAStr. Sf. Agnes, T 52/6 - P 2613Intocmire PUZ - Introducere in intravilan pentru construire locuinta P+2E+M
638/29.07.2016NEAMTU CIPRIAN HORATIUStr. Astrelor, T 55/4 - P 46Construire locuinta P+1E, imprejmuire si utilitati
639/29.07.2016LICSANDRU CORNEL reprez. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLCheiul Dambovitei nr. 26Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare - alipire 3 loturi
640/29.07.2016BUSU MARIUSStr. Apusului, T 55/5 - P 32-36Construire imobil locuinte colective P+2E+Pod, ]mprejmuire si utilitati
641/29.07.2016SUCEVEANU FLORINASos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, ap. 14Construire balcon
642/29.07.2016COTUNA LILISos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, ap. 15Construire balcon
643/229.07.2016GRIGORE MARIA, GRIGORE VERONICA, GRIGORE ELENAStr. Apusului, T 55/5 - P 15, 16Imprejmuire teren
644/29.07.2016STEFAN ILIEStr. Sf. Voievozi, Cv 26 - P 641/1/1, lot 1, P 641/3 si P 641/7Construire imobil P+2E - locuinte colective cu spatiu comercial la parter, imprejmuire si utilitati
645/29.07.2016NISTOR ANDREISos. Oltenitei nr. 10Schimbare destinatie corp C1, locuinta P+1E si corp C2 garaj parter in spatiu cu activitate de productie materiale publicitare si obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu
646/29.07.2016MARIUT MARICELA - Fundatia CONGRECATIO JESUSos. Oltenitei nr. 6Intrare in legalitate pentru recompartimentare si transformarea podului in mansarda imobil existent S+P+1E - Camin de batrani Sf. Maria rezultand S+P+1E+M
647/29.07.2016GAMAN LAURENTIU - SC FABRYO CORPORATION SRLStr. Pavel Ceamur, t 19/10 - P 6/1, 5, 6, 7, 8, 5/1, 5/3, lot 2Construire/ realizare drumuri de acces avand o lungime estimata de 474 ml - tronson 1
648/29.07.2016NOEA MARIANA SOFIAStr. Amurgului nr. 31 D, bl. C3Informare
649/29.07.2016MANOLESCU MARIA ANAStr. Unitatii, T 60/2 - P 768/3Intocmire PUZ - introducere in intravilan in vederea construirii hala depozitare si birouri
650/29.07.2016MINCA CONSTANTINStr. Cazanesti nr. 40Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare lot si cladire
651/29.07.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 33 CAlimentare cu energie electrica imobil
652/29.07.2016DEACONU SIMONA GABRIELASos. Oltenitei nr. 17 RRecompartimentare apartament, inchidere balcon existent cu tamplarie si geam termopan
653/29.07.2016TATOI PILONASos. Oltenitei nr. 60, lot 1Informare CNADNR
654/29.07.2016MARES DANIELSos. Oltenitei nr. 16Alipire loturi
655/29.07.2016MITRAN CONSTANTINStr. Orizontului nr. 23Construire 2 (doua) locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
656/10.08.2016CORENDEA ANDREEA ALEXANDRAStr. Sf. Voievozi ( Cv. 26 - P 641/3 si P 641/7)Construire locuinta P+1E cuplata cu 1 spatiu comecial P+1E
657/10.08.2016NECULA STEFAN reprez. SC SMART BASIC CONSTRUCT SRLSos. De Centura nr. 3Construire statie de betoane
658/10.08.2016BUZOIANU FLORICAStr. Alexandru Conduratu ( T 53/1 - P 3/1)Construire locuinta P+1E si locuinta P+1E cu spatiu ad-tiv la parter
659/11.08.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Miraslau - str. AstrelorExtindere sistem rutier - str. Miraslau pana la str. Astrelor canalizare menajera si pluviala
660/16.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 10Alimentare cu energie electrica imobil
661/16.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Baraganului nr. 60Alimentare cu energie electrica imobil
662/16.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 18Alimentare cu energie electrica imobil
663/16.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Eclipsei nr. 125 CAlimentare cu energie electrica imobil
664/16.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 41 JAlimentare cu energie electrica imobil
665/16.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Leordeni nr. 90, lot 4Alimentare cu energie electrica imobil
666/16.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sf. Voievozi nr. 25Alimentare cu energie electrica imobil
667/16.08.2016CONSULEA EUGENIA NICOLETAStr. Pavlichieni nr. 10 AOperatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 3 loturi
668/16.08.2016OTOIU ANISOARA MARIANAStr. Timocului nr. 6 bisAlipire teren
669/17.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 34 AAlimentare cu energie electrica imobil
670/17.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 17Alimentare cu energie electrica imobil
671/17.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Veseliei nr. 14 BAlimentare cu energie electrica imobil
672/17.08.2016SC ENGIE SA prin SC PROSPER SRLStr. Sperantei nr. 42Bransament gaze naturale
673/17.08.2016SC ENGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRLSos. Pantazica Gabriel nr. 4ABransament gaze naturale
674/17.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 34Alimentare cu energie electrica imobil
675/17.08.2016CRETU ADRIAN reprez. SC LEYKOM IMPORT EXPORT SRLSos. Oltenitei, ( T 20/3 - P 39, 40 si 40/1)Informare banca
676/17.08.2016CAZONE DANIELStr. Sf. Voievozi nr. 29Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare teren
677/17.08.2016CIAUSU NICOLAESos. Oltenitei nr. 181, C1, ap. 20Construire balcon
678/17.08.2016SIMIONESCU MARIAN SERBANStr. Astrelor nr. 71Construire imprejmuire si bransament electric
679/18.08.2016BUSTEANU OPREASos. Oltenitei nr. 13 C bisOperatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 11 loturi
680/18.08.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENISos. Oltenitei (intre Cheile Turzii si P-ta Sf. Maria)Largire si modernizare sos. Oltenitei Km 7+564 - Km 9+0,200
681/18.08.2016TECU RODICA reprez. SC RODI SERV 2003 SRLSos. Oltenitei nr. 21 CAmplasare caseta luminoasa pe fatada cladirii si caseta luminoasa pe suport metalic in incinta proprietatii
682/18.08.2016SOIT SORINA reprez. BIN MIHAI ANDREEA GABRIELAStr. Amurgului nr. 26 bl. 1-C1, sc. B, demisolAmplasare caseta luminoasa pe fatada cladirii
683/19.08.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 37 GOperatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare 3 loturi
684/22.08.2016CERCEL IULIAN FLORIN, MIHALE ANDREI, MIHALE PETRUTAStr. Leordeni nr. 90, lot 4Construire 4 imobile bloc C1, C2, C3 si C4 din care 3 imobile P+3E (C1, C2, C3) cu functiunea de locuinte colective si spatii ad-tive la parter si 1 imobil S+p+3E (C4) cu functiunea a locuinte colective si spatii ad-tive la parter cu spatii de recreere si activitati sportive la parter si subsol, org-zare de santier si utilitati
685/22.08.2016BARGAOANU ANDREI SILVIUStr. Astrelor nr. 40Imprejmuire gard si porti metalici
686/22.08.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Reabilitare termica si energetica pavilion administrativ - UT 350
687/22.08.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Reabilitare termica, energetica, mansardare laborator tehnologic si construire scara exterioara - UT 350
688/22.08.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Reabilitare termica, energetica si supraetajare pavilion utilitati - UT 350
689/22.08.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Reabilitare termica, energetica si mansardare bloc de locuinte - UT 350
690/22.08.2016BOSTAN EMIL reprez ANRSPS UT 350Str. Leordeni nr. 114Reabilitare termica si energetica magazie termoizolanta A2 - UT 350
691/22.08.2016UNGUREANU PETREStr. Sf. Voievozi nr. 7Operatiuni cadastrale si notariale - dezmembrare teren 3 loturi
692/22.08.2016FLOREA VIRGIL CORNELIU reprez. SC DANUBIANA SASos. Oltenitei nr. 181 ( T 17 - P 287, lot 9)Dezmembrare teren
693/22.08.2016DUMEA EUSEBIU ptr. SC GIANO TRE IMOBILIARE SRLSos. Oltenitei nr. 374 UIncheiere conventie drept si uz de servitute in favoarea SC DISTRIGAZ SUD RETELE
694/22.08.2016VASILE NICOLETAStr. Sperantei, ( T 4/2 - P 14, lot 6)Construire 2 locuinte cuplate P+1E
695/24.08.2016MIHALE ANDREISos. Oltenitei nr. 150 si nr. 152Alipire loturi
696/24.08.2016MIHALE ANDREISos. Oltenitei nr. 13Alipire loturi
697/25.08.2016TRONARU GELU MARIAN reprez. SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT SRLStr. Solstitiului, ( T 54/5 - P 12, 13, 14, lot 4/2/1/1, lot 1, lot 4/2/3/2, lot 1 si lot 4/2/1/1, lot 2- lot 2Alipire loturi
698/25.08.2016TRONARU GELU MARIAN reprez. SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT SRLStr. Solstitiului, ( T 54/5 - P 12, 13, 14, lot 4/2/1/1, lot 1, lot 4/2/3/2, lot 1 si lot 4/2/1/1, lot 2- lot 2Construire imobil locuinte colective P+4E cu spatii ad-tive la parter
699/25.08.2016TUDOSE MARIAStr. Sf. Voievozi nr. 48 si 48 AInformare
700/26.08.2016ALEXANDRA PETREStr. Pavlichieni nr. 82Schimbare functiunii in gradinita
701/30.08.2016SC DISTRIGAZ SUD prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Leordeni nr. 157 A bisBransament gaze naturale
702/30.08.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 43Dezmembrare teren 9 loturi
703/30.08.2016IOZU MARGARETAStr. Ion Scortaru nr. 21Demolare corp C1 si consolidare - extindere locuinta P+1E
704/30.08.2016ENE IONStr. Sperantei nr. 2 CConstruire 2 corpuri C1 - P+1E cu 1 spatiu comercial la parter si 3 locuinte C2 - 2 locuinte cuplate P+1E
705/30.08.2016PARMAC RADUStr. Popesti Vest nr. 29Informare privind incheiere conventie drept de superficie, uz si servitute in favoarea SC DISTRIGAZ SUD RETELE
706/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 47 C si Dr. Fermei nr. 62Asgurare conditii de coexistenta pentru imobilele situate la cele doua adrese si alimentare cu energie electrica
707/30.08.2016NEGRE ADRIANA ELENA reprez. SC EUROBUSINESS GROUP SRLSos. Oltenitei nr. 181, lot 2 si lot 5Alipire loturi
708/30.08.2016BUSU MARIUSStr. Astrelor nr. 24, ap. 1Schimbare de destinatie
709/30.08.2016BUSU MARIUSStr. Astrelor nr. 24, ap. 7Schimbare de destinatie
710/30.08.2016POPESCU MARIA MIHAELAStr. Sf. Gheorghe nr. 35Schimbare de destinatie
711/30.08.2016CARLESCU TIBERIUSStr. Dr. Fermei nr. 59 CModificare de tema pentru imobil locuinte individuale Ds+P+1E
712/30.08.2016BRICEANU GABRIELA reprez. SC VISCOFIL SASos. Oltenitei nr. 202Informare
713/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 2 CAlimentare cu energie electrica imobil
714/02.09.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE ptr.IONITA MAGDALENAStr. Amurgului nr.2CBransament electric
715/02.09.2016CHISLEA MIHAI IRINELDR.Fermei T/54/5-P33 SI P34 LOT 3H SI 3IInformare
716/05.09.2016IDIMA EMIL rep.SC ISOPAN EST SRLSoseaua de Centură nr.109Construire grup 8 rezervoare produse,chimice remodelare obiect 13-sopron,interventii asupra obioectivului 12-pereti rezistenta la foc conf.AC 184/10.05.2016
717/05.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.CONSTANTIN GABRIELStr. Sperantei nr. 34BBransament electric subteran monofazat
718/05.09.2016BUDUROI MIHAI SI BUDUROI CARMENStr. Timocului nr.6bis, (Cr.120 P4184,4185)Demolare constructie exitenta C2 si construire locuinta P+2E,imprejmuire si utilitati
719/05.09.2016OPRIS FRANCISC DANIELAStr. Sf. Agnes nr.194Schimbarea destinatiei din anexa gospodareasca (garaj) parter in spatiu comercial
720/05.09.2016ANTONE ALEXANDRU LUCIAN SI ANTONE CARMEN ANCAStr.Amurgului nr.63 O, sc.1,et.1,ap.5Inchidere balcon cu tamplarie PVC si geam termopan si desfiintare parapet grilaj metalic
721/06.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Nitu Gabriel BogdanIntr.Rosiori nr.4AAlimentare energie electrica
722/05.09.2016S.C ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Mustetea Alexandra RalucaStr. Plopului nr.2FAlimentare energie electrica
723/05.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Istrate Roza CarmenStr.Pantazica Gabriel nr.51AAlimentare energie electrica
724/05.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Cirjan TudorelStr. Pantazi Gabriel nr.4AAlimentare energie electrica subtraversare prin foraj orizontal
725/05.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Ilie DumitraStr. Apusului nr.39Alimentare energie electrica
726/05.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. SC EVO ABB CONSTRUCT SRLStr.Popesti Vest nr.20Alimentare energie electrica
727/05.09.2016ENE LAURENTIU-GABRIEL rep.SC SHARK GROUP SRLSos. de Centura fn (Tn-P 7,8,9)Informare
728/05.09.2016NESCU NICOLAEStr.Greaca nr.12 (Cv 32-P807)Demolare magazie P existenta si construire locuinta P+1E,imprejmuire si utilitati
729/05.09.2016DOBRE SORIN rep.S.C.SOROCAM SRLSos.de Centura nr.73 T22-P501/17Demolare si inlocuire statie asfalt existenta IMA 80 (cap de prod 80t/h) cu statie Benninghovea TBU 160(cap.de prod.160t/h),amplasare magazie depozitare mixtura,amplasare panou publicitar
730/05.09.2016ZAPOROJAN ANDREI rep S.C.RDS&RCS SAStr.Leordeni nr.191SConstruire statie de baza pentru servicii de comunicatii
731/05.09.2016ZAPOROJAN ANDREI rep S.C.RDS&RCS SAStr.Fortului T116/2-P9Intocmire PUZ construire statii de baza pentru servicii de comunicatii electronice
732/05.09.2016CIOC DOBRE rep.S.C.VETRERIA ROMENA SRLSos. Oltenitei nr.203, T/8/5-p 20,21Construire cuptor de topit sticla
733/06.09.2016DOGARIU IULIANStr.Solstitiului nr.43Schimbare destinatie
734/06.06.2016IVAN MARIAStr. Leordeni nr.154Bransament apa
735/06.09.2016HARNAGEA VASILEStr.Fagului nr.32Demolare loc.parter si construire locuinta individuala P+1E
736/06.09.2016IANCU EUGEN CONSTANTINPopesti-Leordeni,T26,P525/1/59Dezmembrare teren
737/06.09.2016BARANOVSCHI ALEXANDRINAStr. Timocului nr.5Informare
738/08.09.2016NEGRE ADRIANA ELENA-S.C.EURO BUSUNESS GROUPSos.Oltenitei nr.181,lot.5Demolare constructii C15 si C218
739/08.09.2016GHIBA GEORGE MARIUS-SC VITAL BLUE AGUA – ptr.Marculescu CristianStr.Gheorghe Costa Foru nr.15Bransament apa si racord canal
740/08.09.2016IONITA ION TUDORStr. Leordeni nr.159G,lot.2Construire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod, imprejmuire si utilitati
741/08.09.2016IONITA ION TUDORStr. Leordeni nr. 159G,lot.32 locuinte cuplate P+1E+Pod
742/08.09.2016NECHIFOR GHEORGHESos.de Centura nr.261Alimentare cu gaze naturale
743/08.09.2016CIRSTEASCU ADRIANstr.Oituz nr.80CConstr.2 locuinte cuplate P+1E+M,imprejmuire si utilitati
744/08.09.2016DRAGHICI FLORINAStr.Orizontului, T4/2-P6,lot.3Construire locuinta P+1E, imprejmuire si utilitati
745/12.09.2016GERMAN PETRE-SC SEA ROMANIA SRLSos.Oltenitei nr.225Constr.hala profile metalice
746/12.09.2016CHIRITA RAZVAN MIRELStr. Sperantei,T4/1-P9,lot.10Informare
747/12.09.2016CHIRITA RAZVAN MIRELStr.Sperantei nr,T4/1-P9,lot.11Informare
748/12.09.2016OPREA ANTOANELA-SC SUD IMOBILIARE EXPERT CONCEPT SRLDr.Fermei nr.117A,ap.1,ap.2,ap.3,ap.4Reamenajare interioara imobil loc.colective S+P+2E+M
749/12.09.2016STAN VIRGIL GEORGELSos.Oltenitei nr.181,bl.C1,sc.1,p,ap.15Construire balcon
750/12.09.2016COLAC PAUL – SC PROSISTEM 94 SRLStr.Popesti Vest nr.2Construire imobil P+1E cu functiunea de sp.comercial si utilitati
751/12.09.2016TEODORESCU MARIUS CORNELSplaiul Unirii,T1-P30/1/1/16PUZ-introducere in intravilan in vederea constr.Poligon auto-moto si functiuni complementare
752/14.09.2016MARCULESCU CRISTIANstr.Gheorghe Costa Foru nr.15Bransament electric monofazat
753/14.09.2016TOE VALENTINAStr.Agnes, nr.17Imprejmuire partiala teren
754/14.09.2016BUCUR (fosta PETREA) GINASos.Oltenitei nr.181,bl.C1,parter,ap.8Construire balcon
755/14.09.2016BUZOIANU FLORICAStr.Alex.Conduratu nr.86Bransament apa si racord canal
756/14.09.2016COTOFANA MARIANStr. Lt.major Av.Tanase Banciu nr.2Construire cabina pompa apa
757/14.09.2016S.C ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Burcus AlexandruStr. Leordeni nr. 159JAlimentare cu energie electrica
758/14.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Buzoianu CristianStr. Zorilor nr.3Alimentare energie electrica
759/14.09.2016SOARE MIHAI ALEX-SC KASPER SPEDITION SRLStr. Solstitiului T54/5-P5 lot 11 si P4,4/1 si 5Alipire loturi
760/14.09.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Cristache AdrianStr.Amurgului nr.49IAlimentare cu energie electrica
761/14.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Croitoru Dan MarianStr.Oituz nr.52Alimentare cu energie electrica
762/14.09.2016RARU NICOLETAStr. Apusului nr.35Modificari interioare la imobil P+2E+EM si schimbare de destinatie din sp.administrativ in sp.locuibil
763/16.09.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Stroe Florentina AuraStr. Solstitiului nr.4Alimentare cu energie electrica
764/16.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Vintila StelianStr.Solstitiului nr.6Alimentare cu energie electrica
765/16.09.2016OPREA FLORINStr. Scolii nr. 57Dezmembrare teren 16 loturi
766/16.09.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 1,sp.cam.1Recompartimentare int,schimbare de destinatie din sp.com in scoala si afterschool si si amenajare terasa
767/16.09.2016OPREA FLORINStr.Scolii nr.77Schimbare de destinație din sp. ad-tiv în sp. locuibil
768/16.09.2016GIBA GEORGE MARIUS -SC VITAL BLUE AQUA-ptr.Tanase FlorinStr. Sperantei nr.46Bransament apa si racord canal
769/16.09.2016NITU NICULAESos. Oltenitei nr. 19Informare
770/16.09.2016NITUNICULAESos.Oltenitie nr.19AInformare
771/20.09.2016COCOS NICOLAE-rep.prin SC VIPOL IMPEX SRLStr.Lt.Maj Av.Tanase BanciuInformare
772/20/09.2016CCOCOS NICOLAE-rep.prin SC VIPOL IMPEX SRLStr.Lt.Maj Av.Tanase BanciuInformare
773/21.09.2016SC ENGIE SA -ptr.Tanase FlorinStr.Sperantei nr.46Bransament gaze naturale
774/21.09.2016GHEORGHE CORINA SI STEFAN ADINAStr. Leordeni nr.122BConstr.locuinte cuplate P+1E,imprejmuire si utilitati
775/21.09.2016BIZU RAMONA LETITIADr.Fermei nr.101,bl.1,sp.cam.2Recompartimentare interioare,schimbare de destinatie din sp.com. în cabinet medical si farmacie
776/21.09.2016CEARA DUMITRUStr. Fortului nr.5Demolare partiala loc.P,dem.anexa (magazie) si constr.loc.individuala P+1E+M,refacere imprejmuire
777/21.09.2016CAZONE DANIELStr.Sf.Voievozi nr.16DAlipire teren
778/21.09.2016SUTRU CATALINADr.Fermei fnConstruire uz si servitute de trecere pietonala si auto
779/21.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.D.Balasa nr.33BBransament electric
780/21.09.2016SC VETRERIA ROMENA SRLsos.Oltenitei nr.203Construitre 3 hale parter
781/21.09.2016CURT PETREStr. Popesti Leordeni T19/4 P40Informare
782/22.09.2016MINOVICI LAURAStr. Occidentului nr. 29 BDezmembrare cladire si teren 5 loturi
783/22.09.2016DOROBANTU TEODORStr.Leordeni nr.169ABransament al conducta de apa si intrare in legalitate racord canal
784/22.09.2016GRADINARU ROBERTStr.Solsitiului nr.2CAlipire 2 loturi
785/22.09.2016SC ALADEA ENTERPRISES SRLStr.Amurgului nr.316 bisSchimbare destinatie din sp.locativ in sp.comercial
786/22.09.2016SC ENGIE ROMANIA pt.MY HOME RESIDENCE SRLDr.Fermei nr.129ABransament gaze naturale
787/22.09.2016S.C.GDF SUEZ ENERGY ROMANIA pt. Cirstescu AdrianStr.Oituz nr.82Extindere cond. si bransament gaze naturale
788/22.09.2016CONSTANTIN GABRIELStr.Sperantei nr.34BSchimbare destinatie din birouri la parter in sp.de locuit
789/22.09.2016HAZU EDUARD ANTONStr.Popesti Leordeni T52/8 P42Informare
790/22.09.2016UNGUREANU MARIANAsos.Oltenitei nr.181Construire balcon
791/22.09.2016HARALAMBIE MIHAIsos.Oltenitei nr.34CBransament apa
792/22.09.2016TANASE FLORINStr.Sperantei nr.46Dezmembrare in 19 loturi
793/22.09.2016MILITARU THEODORAStr. Amurgului nr.63HAlipire teren
794/23.09.2016POPA DUMITRU FLORIANSos.Oltenitei nr.25B,lot.1Construire un imobil cu spatii comerciale P+2E
795/23.09.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr.43 (T54/5-P26-27,bl.2A,lot.2)Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 6 loturi
796/26.09.2016FLOROIU DANIELASos.Oltenitei nr.181,bl.C1,ap.60-61Construire balcon
797/26.09.2016BUSUIOC TOADER SI BUSUIOC TUFANAStr.Sf.Nicolae,Fn T/2/7,P1/1Construire loc imobil P+1E, anexa
798/26.09.2016MARINESCU GHEORGHE rep.SC COFETARIA OPERA SRLStr.Echinoctiului nr.2,bl.1,p,ap.3Schimbare de destinatie din ap in sp.comercial
799/26.09.2016AVRAM MONICA MARIAstr.Occidentului nr.69,bl.2,sc.A,ap.8Schimbare destinatie din ap in sp.comercial
800/26.09.2016GHEONDEA MARIAN CRISTIANStr. Amurgului nr.FN T54/6-P11Alipire terenuri
801/26.09.2016STOIAN N.LUCIAStr.Sf.Agnes,FN T53.3,P4Informare
802/26.09.2016NAIM MAKIMStr.Amurgului Fn T 54/5,P15-16,lot 1I si 1JAlipire terenuri
803/26.09.2016FM ALI MOHAMMEDDr.Fermei FN T54/5,P43,lot 2/1/12/1/2 lot 2/1/3Alipire terenuri
804/26.09.2016OZTURK TEODORA PAULINAStr.Ion Scortaru nr.38Schimbare functiune din garaj in sp.de locuit si supraetajare
805/26.09.2016CORNEAN FLORENTINASplaiul Unirii nr.9,bl.6,sc.A,ap.1Intrare in legalitate ptr.recompartimentare apartament
806/26.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Butuc Cherchez EugenStr.Rasaritului nr.5AAlimentare cu energie electrica
807/28.09.2016NITU MARIANAStr.Leordeni nr.11Informare
808/28.09.2016PARMAC RADUStr.Popesti Vest nr.29, T55/8,P2,lot.1Schimbare destinatie din sp.ad-tiv in sp.locuibile
809/28.09.2016NEAGU RACHELA GABRIELA rep.GAGA GARDEN KIDS SRLSos. Oltenitei nr. 32CSchimbare destinatie corp C1 din birouri si locuinte in gradinita modificari si compartimentari interioare,creare acces terasa, construire camera tehnica,scara exterioara ptr.evacuare
810/29.09.2016TROI FLORIN CRISTIANStr.Astrelor nr.115,T53/3,P33-34Intocmire PUZ
811/04.10.2016STAN SONIA-rep.S.C.DIB COM INTER SRLStr. Secerisului FN T51/5 P84,lot.1Informare
812/04.10.2016GEORGESCU ILEANA GENOVEVASos.Oltenitei nr.181,bl.C1,sc.1,p,ap.11Construire balcon
813/04.10.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE-prin Kanifar IoanaStr. Sf.Voievozi nr.17Bransament electric
814/04.10.2016CIRSTESCU ADRIANStr.Oituz nr.80CSchimbare destinatie din sp.administrativ in sp.loc
815/04.10.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI-LEORDENIStr.PavlichieniExtindere sistem alim cu apa si retea canalizare
816/04.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin Stanciu StefanStr.Rasaritului nr.11Alimentare energie electrica
817/04.10.2016SC ENGIE ROMANIA-prin S.C.GENERAL M.P.M.Str.Pogoanelor nr.11Bransament gaze naturale
818/04.10.2016NICOLAE COSTINELPopesti Leordeni T51/5,P7Dezmembrare 3 loturi
819/04.10.2016NITU MARIANASos.Oltenitei nr.13 bis (T2 P13,16,16/1.17,18,19,1, lot.1,lot.4Construire drum de servitute
820/04.10.2016IAMANDI VALENTINStr.Sf.Agnes,FN,T53/3,P7,8,9 si 10Intocmire PUZ-ptr.modificare HCL 55/16.06.2011 si introducere intravilan
821/04.10.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE-ptr Serzea Mihai CristianStr.Amurgului,nr.35I,T54/5,P20,21,22,23,23/1, 24 si 25,lot 1/10Alimentare energie electrica
822/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106659Informare
823/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106658Informare
824/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106657Informare
825/04.10.2015CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106656Informare
826/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106655Informare
827/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106654Informare
828/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106653Informare
829/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106652Informare
830/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106651Informare
831/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.1066548Informare
832/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106635Informare
833/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106628Informare
834/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106629Informare
835/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106630Informare
836/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106631Informare
837/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106633Informare
838/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106632Informare
839/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106634Informare
840/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.3818/19Informare
841/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106637Informare
842/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106638Informare
843/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106639Informare
844/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106649Informare
845/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106646Informare
846/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106647Informare
847/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106645Informare
848/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106644Informare
849/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106643Informare
850/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106642Informare
851/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106650Informare
852/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106640Informare
853/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106668Informare
854/04.10.2016CIOBOTARU, SCHELEAN SI ASOCIATIIPopesti Leordeni DC 232,T13,P231/19 N.C.106641Informare
855/04.10.2016BUSU FLORINStr.Livezi nr.1B, CV 19,P442,lot.4,5,6 si 7)Dezmembrare
856/05.10.2016NEAGU ALEXANDRU CONSTANTINStr.Dr.Fermei nr.99F,bl.7,sc.1,et.2,ap.19Inchidere balocon ext cu tamplarie PVC
857/05.10.2016GEORGESCU DANSos.de Centura, nr.69EConstr.hala cu sp. birouri anexe tehnice parter si utilitati
858/05.10.2016TOMA ANDREIStr.Zorilor nr.4Dezmembrare 2 loturi
859/05.10.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin EnacheStr.Garoafelor nr.4Alimentare energie electrica
860/05.10.2016SC ENEL ROMANIA SA prin S.C.IRIGC IMPEX SRL ptr.BUSU FlorinStr.Alex.Conduratu nr.51Bransament gaze naturale
861/05.10.2016CONSTANTINESCU ANDREI – SC B.D.LEMTECA SRLSos. De Centura nr. 97Constructie hala de prod elemente finite
862/05.10.2016FILIP RAZVAN STEFAN ptr Micu Maria Delicoiu Vasile,Anghel,Delicoiu FlorinStr.Biruintei, T55/7-P25Intocmire PUZ-intrare in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de 11 imobile P+5E+EM+M loc.colective si functiuni complementare amenaj.incinta,imprejmuire si utilitati
863/05.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr Brezeanu FlorinaStr.Norilor nr.10AAlimentare energie electrica
864/10.10.2016NICOLAE DOMINICAStr. Amurgului nr. 64BSchimbare de destinatie pod in sp. locuibil, modif.interioare, modif. solutie invelitoare si transformare pod in etaj mansardat
865/10.10.2016TECU RODICA SI TECU ALEXANDRUSos.Oltenitei nr.21CAlipire 2 loturi
866/10.10.2016SCENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pt.Mirescu VictoriaStr.Sf.Ioan nr.6Alimentare energie electrica
867/10.10.2016NITU NICULAE.NITU MARIANA,TRACHE GRIGORE,TRACHE GABRIELAStr.Leordeni nr.11Construire imobil S+P+6E locuinte colective cu sp.servicii, sp.comerciale la parter imprejmuire si utilitati – PUZ
868/10.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA – ptr.Calin C-tinStr.Pavlichieni nr.99Alimentare energie electrica
869/10.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC DIA CONCEPT SRLStr.Sabarului nr.52Alimentare energie electrica
870/10.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC DIA CONCEPT SRLStr.Viilor nr.33Alimentare energie electrica
871/10.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SUD IMOBILIARE EXPERT CONCEPT SRLDr.Fermei nr.117AAlimentare energie electrica
872/10.10.2016MACARIE DAN FLORINStr.1Mai nr.6 (CV.74 – P2 292,lot.1)Extindere, mansardare loc existenta parter (C1) si recomapartimentare si schimbare de destinatie din magazie in loc (C2) rezultând un imobil P+M-corpuri alipite
873/10.10.2016TROCEA ANDREEA SIMINAStr.Sf.Agnes nr.196A (fosta Dr.Fermei nr.35)Intr.in legalitae ptr.constr.imobil parter cu functiunea de sp.com si utilitati
874/10.10.2016RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Dr.Fermei nr.23Modificare tema prin transformare pod in mansarda rez un imobil P+2E+M,recomp.int,schimb.destinatie in sp.com in sp.de locuit
875/10.10.2016SLAVESCU GEORGETAStr.Oituz nr.4DBransament apa potabila si racord canal
876/10.10.2016FLAMINZEANU IONStr.Crivatului nr.Fn (DC 810.T4/4,P8,Lot 1-Lot A+P9/1 lot 1Dezmembrare teren
877/10.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ripeanu NicolaeDr.Fermei nr.91Alimentare energie electrica
878/10.10.2016MITSCHI INGRIDStr.Popesti Vest nr.15,ap.9Intrare in legalitate pentru inchidere balcon cu PVC si geam termopan
879/12.10.2016TECU RODICA SI TECU ALEXANDRUSos.Oltenitei nr.21C(T2/4-P66 P67)Schimbare dest.partiala et.2 din blocuri in loc.de serviciu si etaj 3 in sp.com,mod.int ptr.obtinere ISU-regim imobil Ds+P+3E cu sediu ad-tiv si birouri
880/12.10.2016CAZONE DANIELStr.Leordeni nr.45C(CV 41,P1025,1026 si 1027)Schimbare destinatie in sp.ad-tiv in sp.locuibil
881/12.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin Constantin EmanuelStr.Sperantei nr.60CAlimentare energie electrica
882/13.10.2016MIHALACHE PETRE-PICUStr.Astrelor nr.121(T53/3 P30)Intocmire PUZ - introducere in intravilan in vedere construirii P+1E+M
883/13.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC SMART BASUC CONSTRUCT SRLSoseaua de Centura nr.3Racordare la reteaua electrica de distributie de consum permanent-statie de betoane
884/13.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin Coman VasileStr.Orizontului nr.90Alimentare energie electrica
885/13.10.2016DULGHERU DRAGOSStr.Miraslau nr.6Demolare loc p si constr.imobil S+P+2E loc colective,org.santier,imprejmuire,utilitati
886/13.10.2016DULGHERU DRAGOS GEORGEStr.Miraslau nr.6Alipire loturi
887/13.10.2016MUNTEANU IONStr.Astrelor Fn(T 52/2,P55,P56,P57,P58)Intocmire PUZ-introducere in intravilan
888/13.10.2016IGNAT MARIAStr.Sf.Andrei Fn (T2/5,P48)Intrare in leg ptr.imobil cu funct mixta gang,birouri si sp.depozitare parter
889/13.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Ene IonStr.Sperantei nr.33BBransament gaze naturale
890/18.10.2016STAMATE ALEXANDRU -rep.AS SERVICII INSOLVENTASos.de Centura nr.37Informare
891/18.10.2016SILVESTRU MARIANStr.Sf.Gheorghe Fn (T 2/4-P26)Constr.imobil loc.colectiveP+2E,imprejmuire si utilitati
892/18.10.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Vanatoru RaduStr.Liliacului nr.4AAlimentare cu energie electrica obiectiv Cf.art.nr.163283021/2016
893/18.10.2016BUZOIANU FLORICAStr.Alexandru Conduratu nr.86 (T53/1,P3/1)Dezmembrare teren trei loturi
894/19.10.2016BUSU FLORINStr.Alexandru Conduratu nr.51Dezmembrare teren
895/19.10.2016SC ENGIE ROMANIA SA -prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Paduraru ElenaDr.Fermei nr.93FBransament gaze naturale
896/19.10.2016SIMION ALBERTO SILVIU-rep.Simion MariaStr.Leordeni (CV 417-P6)Informare
897/19.10.2016CIRJAN TUDORELStr.Eclipsei nr.25(T54/9-P18,lot.1-lot.2)informare in vederea construirii
898/19.10.2016PARASCHIV GEORGE GABRIEL-rep.al SC ECORECYCLING ENVIRONMENT SRLPopesti Leordeni T1,P39,T2 P53/1,T4,P85,85/2Imprejmuire teren
899/19.10.2016APOSTOL ELENADR.Fermei nr.67AInchidere balcon si deschidere gol usa din bucatarie
900/19.10.2016DINCA MIREL COSMIN – rep.SC HYGIENE PLUS SRLSos.Oltenitei nr.181,lot.1constructie hala depozitare produse curatenie
901/20.10.2016STOICA LAURA MARIA-rep.al S.C.MEDIAPRESS SRLSos.Oltenitei nr.181Cosntr.hala depozitare, anexa, tehnico-sociala, birouri P si P+2E si racordare utilitati
902/20.10.2016S.C.ENGIE ROMANIA SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Dorobantu TeodorStr.Leordeni nr.169ABransament gaze naturale
903/20.10.2016NEAGU RAHELA GABRIELA-rep.S.C.GAGA GARDEN KIDS SRLSos.Oltenitei nr.32CSchimbare destinatie corp C2 din gradinita in corp ad-tiv gradinita (et.1 si M);cab.Logopedie,cab.Psihoterapie,sala de mese,mod si comp.interioare,constr.corp de legatura catre corp C1
904/21.10.2016BOTEANU LAZARStr.Tractoristilor nr.34/CV110Desfiintare C1 locuinte,anexe C2 si C3
905/21.10.2016OPREA FLORINStr.Scolii nr.77(Cv 94.P3022/3 si 4 lot 10)Construire doua loc.cuplate P+1E
906/21.10.2016BUSU MARIUSStr. Amurgului nr. 17Supraetajare doua imobile P+4E rezultand P+5E
907/21.10.2016SUKOSA JAMPS-rep.al SC EUROBANANAS SRLSos.Oltenitei nr.410 (T28,P534/7,535/7,544/8 si 535/8)Amenajari intr al hala existenta si extindere acesteia cu un depozit ptr.fructe parter
908/21.10.2016BUSU MARINStr.Amurgului FN (T54/5,P2,lot 2,lot3)Construire loc P+1E+Pod imprejmuire si utilitati
909/21.10.2016VITAL BLUE AQUA SA-ptr.Moala AnisaoraStr.Timocului nr.11Bransament apa potabila si racord canal
910/21.10.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin Tatoi IonStr.Viilor nr.8ABransament electric
911/28.10.2016AVRAM PETRICA STELIAN,DUMITRESCU CONSTANTIN SI DUMITRESCU DANAStr.Orizontului nr.62Construire 16 loc individuale P+1E+Pod imprejmuire si utilitati
912/28.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -ptr.Buzoianu FloricaStr.Alex.Conduratu nr.86 (T53/1,P2/1)Alimentare cu energie electrica
913/28.10.2016CANA DORINAStr.Oituz nr.2Abis,et.1,ap.7Inchidere balcon
914/28.10.2016BORDEIANU GHEORGHEStr.Astrelor (T55/3-P51)Imprejmuire magazie agricola si bransament electric
915/28.10.2016SIMIONESCU MARIAN SERBANStr.Astrelor nr.71 (T55/3 -P45,46,47)Imprejmuire magazie agricola si bransament electric
916/31.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA- ptr.Viziteu DanielaSos.Oltenitei nr.216Alimentare cu energie electrica cf.art.163426720
917/31.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Stefan Nicoleta StanicaStr.Rasaritului nr.38Alimentare cu energie electrica
918/31.10.2016BAICU GEORGICAStr.Sf.Gheorghe nr.1, sp.com.ca.1Recomp.interioara,schimbare destinatie din sp.com,in sp.locuibil
919/31.10.2016UNGUREANU PETRUTA-rep.SC EVO ABB CONSTRUCT SRLStr.Popesti-Vest nr.20(T54/5-P64 lot.2)Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare in 26 loturi
920/31.10.2016SC ENGIE ROMANIA SA -prin SC INSTAL CONSTRUCT COMPANY-ptr.Dragodan Magdalena MonicaStr.Sf.Agnes nr.222Bransament gaze naturale
921/01.11.2016LAZAR FLORINA LACRAMIOARAStr.Popesti-Vest nr.31(T55/8-P2,lot.1,lot.2)Schimbare destinatie din sp.tehnice la et.4 in sp.locative ptr.corp.C2
922/01.11.2016SC ENGIE-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Nedea IonelStr.Sf.Voievozi nr.3Bransament gaze naturale
923/01.11.2016NITU GABRIEL BOGDANStr.Leordeni nr.157Abis (T4/7-P4)Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 44 loturi
924/01.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -ptr.VELICA MARIUS-DANStr.Cimitirului nr.1C bis(CV 23,P562,P563)Alimentare cu energie electrica
925/01.11.2016VELICA MARIUS DANStr. Timocului nr.6bis (Cr.120-P4184,4185)Demolare constructie exitenta C2 si construire locuinta P+2E,imprejmuire si utilitati
926/01.11.2016STANCIU VASILICA-ptr.SC ARIMEX SRLDr.Fermei nr.48,lot.5Constr terasa acoperita care va deservi sp.com numit ap.17
927/01.11.2016MOISIEV CLAUDIU GEORGEDr.Fermei nr.91A (T55/8-P20 lot2)Supraetajare cu ub etaj (P+3E) loc colective si sp.ad-tive parter rez.P+4E loc colective si sp.ad-tive la p
928/01.11.2016TUDOR FLORIN-rep al SC OVERALL CO SRLStr.Paraul Rece nr.5,lot.2Intocmire PUZ,schimbare functiune in vederea construirii de loc colective si sp.com la parter (Sparcari+P+3E+4E)
929/01.11.2016BRICEANU GABRIELA-rep.SC VISCOFIL SASos. Oltenitei nr. 204AImprejmuire teren
930/01.11.2016NITU NICULAE SI NITU MARIANAStr.Sf.Gheorghe nr.1A(T2/3,P2 lot2)Informare
931/01.11.2016VASOI-IONESCU LAURENTIU GABRIELStr.Sf.Agnes fn (T55/3/P14)Informare
932/01.11.2016NITU NICULAE SI NITU MARIANAStr.Sf.Gheorghe nr.1(T2/3,P2,lot 3)Informare
933/01.11.2016NITU NICULAE SI NITU MARIANAStr.Sf.Gheorghe nr.1 (T2/3,P2,lot.5)Informare
934/01.11.2016TATARU IOAN-rep.SC TOP LINE PROFESIONAL SRLSos. Oltenitei nr. 27A(CV3,P34/6)Implementarea masurilor de securitate la incendiu la hale depozitare,transformarea peretilor int.
935/01.11.2016PETRE TANASEStr.Laurentiu Raiciu nr.24Demolare loc.parter si construire imobil loc.colective P+2E cu sp.com la parter,org.santier,imprejmuire,utilitati
936/02.11.2016DIANU OANA MIRELA SI SC BERCENI RESIDENCE REAL ESTATE SA-rep.Rainea Marius RobertSos.Berceni nr.5Conventie drept de uz de servitute in SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL SI SC
937/02.11.2016TRONARU GELU MARIAN rep.SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENTStr.Solstitiului nr.2GConventie drept de uz de servitute in SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL SI SC
938/02.11.2016NETOI MARIANA DIANA-rep.SC DIA CIONCEPT INVEST SRLStr.Oituz nr.13 (T54/8-P11)Desfiintare loc parter si anexa parter,constr.sp.locative,sp.com la parter rez. P+3E,org de santier,imprej si utilitati
939/02.11.2016SC.C ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin CALINA RALUCAStr.Biruintei nr.200Alimentare cu energie electrica,bransament electric subteran trifazat
940/02.11.2016DELEANU CRISTINA-ALEXANDRUSos. Oltenitei nr. 181,bl.cam.1Schimbare destinatie in sp.locuibil in sp.comercial
941/02.11.2016STANCIU ROBERT-DANIELStr.Leordeni nr.159G lot 2 (T4/7;P8-lot 2)Constr.loc unifamiliala P+1E+Pod,imprejmuire si utilitati
942/02.11.2016STANCIU ROBERT-DANIELStr.Leordeni nr.159 (lot.2 T4/7,P8,lot.3)Constr loc unifamiliala P+1E+Pod, imprej si utilitati
943/02.11.2016VOICU STANCAStr.Paraul Rece nr.10Operatiuni cadastrale si notariale – dezm 2 loturi
944/02.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Sf.VoievoziBransament subteran trifazat
945/03.11.2016SC INSTANT FOOD BAR&GRILL SRL-re.de Anghel Maria AdelaSplaiul Unirii nr.9 (poz.179-183 si 539)Amplasare constructie usoara (tip rulota) negativ
946/03.11.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAS POPESTI-LEORDENI -prin primar Petre IacobStr.AstrelorExtindere retele de canalizare
947/08.11.2016MOCANU IOANStr.Vinatori nr.10A (cv.142-P4669/1,lot.2)Constr.loc.P+M,imprejmuire si utilitati
948/08.11.2016ISOPESCU FLORIN DANIEL-rep.DGF CRIS TRANSPORT GPLSos.Oltenitei nr.197Amplasare instalatie GPL firma luminoasa (totem) si cab.operator
949/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Marius BusuStr.Apusului nr.26Alimentare cu energie electrica
950/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Daniel MaresSos. Oltenitei nr. 16CAlimentare cu energie electrica
951/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.dl.Aionitoaiei AlexandruStr.Pavlichieni nr.130bisAlimentare cu energie electrica
952/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Coman VasileStr. Amurgului nr.64BAlimentare cu energie electrica
953/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Honciu GheorghitaStr.ECLIPSEI nr.104Alimentare cu energie electrica
954/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Cojocaru AdrianStr.Viilor nr.53Alimentare cu energie electrica
955/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.SC TONI STILE SRLSos. Oltenitei nr.34CAlimentare cu energie electrica
956/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Raducan MarianStr.Oituz nr.11Alimentare cu energie electrica
957/08.11.2016SCARLAT VASILE-rep.SC UFC COMERT SRLSos. Oltenitei FN(T23-P507/1,lot.2)Informare evaloare banca
958/08.11.2016PETRE USATIUC-rep.Banca TransilvaniaSos. Oltenitei nr.23, bl.M1,Amplasare firma luminoasa
959/08.11.2016BANICA COSMIN KARLAStr.Oituz FN(T54/7,P3/1,lot.11)Informare
960/08.11.2016VLAD MARIANStr.Baraganului nr.30AImprejmuire teren
961/08.11.2016CARNU ELENAStr.Eclipsei nr.64(T54/8,P22 si 23,lot.4)Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare teren 4 loturi
962/08.11.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Traiantafyllidis Irina NicoletaStr.Apusului nr.61Alimentare cu energie electrica cf.art nr.160944185/2016
963/08.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA-Mirza DanutStr.Pantazica Gabriel nr.47Bransament gaze naturale
964/11.11.2016BUZOIANU FLORICAStr.Al.Conduratu nr.86Conventie uz servitute
965/14.11.2016SURUBARU MONICAStr.Sf.Andrei (T2/4,P2)Constr.4 loc P+1E+Pod, imprej, utilitati
966/14.11.2016STRATULAT MIHAI IOAN-rep.SHDS INTERNATIONAL ENEERING SRLDr.Fermei nr.26A(T54/4,P11,12,lot.3)Alipire terenuri
967/14.11.2016GUTU GHEORGHE SI GUTU VASILICASos.Oltenitei nr.410 (T28-P534/7,P535/8 si P535/0,lot.1)Recomp.int,remodelare ext etaj,prelungire scara la etj.,schimbare dest din sp.ptr.birouri la etaj in loc de servicoiu, amenaj incinta si modificari la imobil existent corp C1
968/14.11.2016BOTEANU LAZARStr.Tractoristilor nr.34(cv.110-P3786,3769)Desfiintare loc.C1 si anexe C2 si C3,constr.loc cuplata P+1E+M si loc.individua;la P+1E+M,imprej si utilitati
969/14.11.2016MARSICA MARIAN CATALIN SI MARSICA IZABELAStr.Sperantei FN(T4/2-P11,12 lot.14)Informare
970/14.11.2016SOBARU IULIANAStr.Fortului nr.8D(cv 158-P5485,lot.1)Informare
971/15.11.2016SIMION MARIAStr.Leordeni Fn(T4/7,P6)Alipire terenuri
972/16.11.2016MOISE MARIAStr.Breaza nr.2 (cv 149-P4907,4908,4909)Operatiuni cadastrale si notariale dezmembrare 2 loturi
973/16.11.2016BOCIU STEFANDe842- De847, fn (T51/2,P8)Informare
974/16.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ivancut SimonaStr.Oituz nr.8M (T54/6, P12,lot10/2)Alimentare cu energie electrica
975/16.11.2016RADUCAN MARIANStr.Oituz nr.11(T54/8-P11)Schimbare destinatie din sp.ad-tiv(parter) si tehnice(demisol) in sp.locuibile
976/16.11.2016ILIE GABRIEL SI SOCOL GEORGETAStr.Solstitiului nr.2A,bl.2,et.10,ap.10Inchidere balcoane cu tamplarie pvc
977/16.11.2016UNGUREANU VASILEstr.Solstitiului nr.17(T54/5-P6,lot.1A,2A,3A)Schimbare destinatie din sp.com(la parter) in sp.locuibile
978/16.11.2016SMARANDESCU IONELCheile Turzii nr.111Constr imobil P+3E cu sp.locativei,org santier, imprej si utilitati P+1E+Pod, imprej si utilitati
979/16.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Croitoru Dan MarianStr.Oituz nr.52Bransament gaze naturale
980/16.11.2016UNGUREANU VASILE-rep.SC SILFOR@MOVE IMPEX SRLStr.Leordeni nr.157B/T4/7,P1/1Construire loc.P+M,impej si uititati
981/16.11.2016UNGUREANU VASILE rep.SC SILFOT @MOVE IMPEX SRLStr.Leordeni nr.157E(T4/7,P1/4)Constr imobil P+1E ,imprej si utilitati
982/16.11.2016UNGUREANU VASILE rep.SC SILFOT @MOVE IMPEX SRLStr.Leordeni nr.157G (T4/8-P23)Constr 4(patru) loc cuplate P+1E ,imprej si utilitati
983/16.11.2016STEFAN MARIAStr.Biruintei Fn(P55/7;P27 lot 1,2,3,4,V si VI)Alipire loturi
984/17.11.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA -SC GENERAL MPM IMPEX SRL- Gheorghe FilipisanStr.Solsitiului nr.34(T55/6-P48/3)Bransament gaze naturale
985/18.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC GENERAL MPM IMPEX SRL-ptr.Aionitoaie AlexStr.Pavlichieni nr.130bisExtindere conducta si bransament gaze
986/18.11.2016MUNTEANU IONStr.Astrelor(T55/3-P74,75)Construire 6 loc insiruite P+1E,imprej si utilitati
987/18.11.2016NEGOITA MARIUSStr.Bateriei nr.87(cv 90-P12 si 13)Alipire terenuri
988/18.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Honciu GheorghitaStr.Eclipsei nr.104Bransament gaze naturale
989/18.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Mihai DorinStr.Pavlicheni nr.105Bransament gaze naturale
990/18.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Ene IonStr.Sperantei nr.33BExtindere conducta si bransament gaze
991/18.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Nedea IonelStr.Sf.Voievozi nr.3Alimentare cu energie electrica
992/18.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Iordache CarmenStr.Bateriei nr.59Alimentare cu energie electrica
993/18.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Antofi GheStr.Biruintei nr.186Bransament gaze naturale
994/18.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin -SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Niscoveanu ElenaStr.Domnita Balasa nr.33BBransament gaze naturale
995/18.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Geanta RazvanStr.Sf.Voievozi nr.27AAlimentare cu energie electrica
996/18.11.2016ION ALINStr.Sf.Voievozi nr.25Dezmembrare in 16 loturi
997/21.11.2016TUDOSE C-TIN si TUDOSE STELUTAStr.Popest-Romani nr.29Demolare loc parter ,constr.loc S+P+1E si utilitati
998/22.11.2016BUGA ADINA,DUMITRU CEZAR ROMULUS SI TONE TUDORStr.Tractoristilor nr.34 (cv.110-P3786,3769)Desfiintare loc C1,anexa C2 si C3 si constr 2 loc cuplate P+1E+Pod circulabil,imprej si utilitati
999/22.11.2016DUDUCIUC ECATERINAStr.Occidentului Fn(T54/7,P15/2,lot.17)Supraetajare cf.Legii 50/1991 art.2 alin(4) si recomp.imobil P+2E rez P+2E+M
1000/23.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Astrelor nr.1AAlimentare cu energie electrica
1001/23.11.2016PRICOPE CRISTIAN -rep.SC LOIMAC TRADE SASos.Oltenitei nr.203(T18/5,P20,21)Informare
1002/23.11.2016COLONELU MARIA CLAUDIAStr.Fagului FN (Cv 90,P20,Lot3)Informare
1003/23.11.2016ROIU GHEORGHE rep SC GEORGE PRSCARUL SRLSos.Oltenitei nr.78Amplasare panou publicitar
1004/23.11.2016FLORIN VITION-rep SC AGI-RRE HERA SRLSos.Oltenitei nr.249Construire drept de servitute
1005/28.11.2016OPREA DORU LAURENTIUStr.Amurgului FN(T55/3-P74,75)Construire imobil P+2E si utilitati
1006/28.11.2016COSTEA CAMELIA ADRIANAStr.Bateriei nr.73Recompart.int
1007/29.11.2016VISOIU MIHAELA CRISTINA-SC AGI-RRE-HERA SRLSos.Oltenitei nr.249(T13,P231/1/1 si 231/1/2 lot.1)Construire drept trecere si servitute in fav.SC ROMCARTON SA
1008/29.11.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Gainar LiviuStr.Orizontului nr.104BAlimentare cu energie electrica cf.art.16467/9990/2016
1009/29.11.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Dumitrecu Alexandru LucianStr.Rasaritului nr.85B(T4/3,P21.Lot 5A/3Alimentare cu energie electrica cf.art nr.163149193/2016
1010/29.11.2016LUCHIEANU TONI-MIHAITAStr.Amurgului nr.65ABransament apa si racord canal
1011/05.12.2016CROITORU DAN MARIANStr.Oituz nr.52Operațiuni notariale
1012/05.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Pantazica Gabriel nr.50Alimentare cu energie electrică
1013/05.12.2016NEDELCU DANIELA MARIAStr.Solstitiului nr.2B 3bisDezmembrare teren (4 loturi)
1014/06.12.2016DRAGOMIR MARIETAStr.Biruintei Fn(T55/7;P47)Introducerea terenului în intravilan în vederea construiri de loc.colective Sparcari+P+4E+5R
1015/06.12.2016MARIN ECATERINAStr. Porumbacu nr.5,bl.G3 ,sc.2,ap.1Construcție balcon
1016/06.12.2016VOINEA IONELStr.Echinoctiului Fn(T55/6-P12-16,lot.1)Intocmire PUZ-introducere intravilan în vederea construirii loc.colective S+P+2E+M
1017/06.12.2016BIRZU RAMONA LETITIADr.Fermei nr.101,bl.1,sp.com.2Aplasare firma luminoasa
1018/06.12.2016DUMITRU GHEORGHE rep.SC COREMI SASos.De Centura nr.71(T22,parcela 501/15; 501/2)Informare ptr.banca
1019/06.12.2016NEGOITA MARIUSStr.Baraganului nr.66 (cv 45-P1226 și P266/1)Construire locuinte insiruite P+1E+Pod,imprehnuire și utilitati
1020/06.12.2016SISU MIRUNA-MARIAStr. T2,P13,16,16/1,17,18, 19,lot.5AInformare
1021/06.12.2016CEARA DUMITRUStr.Intr.Fortului nr.5(cv.157-P5456 și 5457)Demolare locuinta existența parter,demolare anexa/magazie și construire locuinta individuala P+1E+M,ref.imprejmuire și utilitati
1022/06.12.2016ZLATEA TEODORStr.Apusului nr.28Inchidere balcon
1023/06.12.2016MINCU MARIAStr.Biruintei Fn (P55/7;P25 și P26)Deviere conducta apa industriala
1024/06.12.2016SERBAT ALIN NUREDIN-rep.SC KASPER SPEDITIONStr.Solstitiului nr.15(T54/5-P4,4/1,5 și 6)Construir imobil S+P+4E cu sp.comercial și sp.locative, org.santier, imprejmuire și utilitati
1025/06.12.2016SC PIREUS LEASING ROMANIA IFN SA-prin Dima AndreiT 3/2 – P67/6,LOT.3Informare
1026/06.12.2016SC PIREUS LEASING ROMANIA IFN SA-prin Dima AndreiT 3/2 – P67/6,LOT.2Informare
1027/06.12.2016SC PIREUS LEASING ROMANIA IFN SA-prin Dima AndreiT 3/2 – P67/6,LOT.1Informare
1028/06.12.2016SC PIREUS LEASING ROMANIA IFN SA-prin Dima AndreiT 3/2 – P67/6,LOT.2Informare
1029/08.12.2016HANGANU GABRIEL-SC LENA EUROMETAL CONSTRUCT SRLT18/5-P20 SI 21 LOT.1Informare
1030/08.12.2016HANGANU GABRIEL-SC LENA EUROMETAL CONSTRUCT SRLSos.Oltenitei nr.147Informare
1031/08.12.2016TURCU MARIA RAMONACheile Dambovitei nr.26 (T4- P115/4,lot.1,lot.165/2)Construire anexa (garaj)
1032/08.12.2016NEGRE ADRIANA ELENA-rep.S.C.EUROBUSINESS GROUP SRLStr.Industriei nr.21Modificare tema cf.Legii nr.50/1991 art.7 (alin.15) pre.constr.hala parter-Fabrica Ambalaje
1033/08.12.2016ENACHE CRISTIAN-SC AMBIENT PLAST SRLStr.Pavlicheni nr.8Bransament apa potabila și racord canal
1034/08.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Veseliei nr.38Alimentare cu energie electrică
1035/08.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Moisiev Claudiu GeorgeStr.Dr.Fermei nr.01AAlimentare cu energie electrică
1036/08.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Sf.Agnes nr.191Alimentare cu energie electrică
1037/08.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Milobendzschi CarmenSos.de Centura nr.31bisAlimentare cu energie electrică
1038/08.12.2016LUMANARE IOANA-SC BD LEMNTECH SRLSos.de Centura nr.FnDezmembrare teren în trei loturi
1039/08.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Dr.Fermei nr.44Alimentare cu energie electrică
1040/08.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ene IonStr.Sperantei nr.2CAlimentare cu energie electrică
1041/08.12.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Mihaila Laurentiu GabrielDr.Fermei nr.117,j1bisAlimentare cu energie electrică
1042/08.12.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.aNGHEL Adrian RomeoStr.Sf.Gheorghe nr.7AAlimentare cu energie electrică
1043/08.12.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.SC ALMA 2001 SRLStr.Orizontului nr.104Alimentare cu energie electrică
1044/08.12.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Occidentului nr.55Alimentare cu energie electrică
1045/08.12.2016DUMITRU GHEORGHE rep.SC COREMI SASos.de Centura nr.71(T22,parcela 501/15; 501/12)Informare
1046/08.12.2016CIRSTESCU ADRIANStr.Oituz nr.82(T54/6,P29,lot.1)Operațiuni notariale și dezmembrare 9 loturi
1047/09.12.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Vintila StelianStr.Popesti-Vest nr.2AAlimentare cu energie electrică
1048/09.12.2016BONDAR IONEL-rep Parohiei Ortodoxe Vintila VodaStr.Unirii nr.26(cv.26,P638)Construire grup sanitar, inlocuire pardoseala ,refacere finisaj masa sfânta,executare gol ușa
1049/12.12.2016ALDEA VASILEStr.Gheorghe nr.35,bl.2,ap.2(T2/3.P11, lot.2+lot.3,lot.2)Construire terasa închisă și acoperită
1050/12.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Bivolaru MarianStr.Sf.Gheorghe nr.35,bl.2,ap.2(T2/3,P11 .lot.2+lot.3,lot.2)Construire terasa închisă și acoperită
1051/12.12.2016ASANDEI PAUL CRISTIANStr.Eclipsei nr.64B(T54/9,P13)Schimbare destinație pod în sp.locuibil,transformare pod în mansarda
1052/12.12.2016TRASNITU DANStr.Pantazica Gabriel nr.74bis(cv 89-P2895/1;2896/1;2897/1, lot.2)Schimbare destinatie în spațiu ad-tiv în spatii locuibile
1053/12.12.2016TOPOR VIOLETAIntr.Viilor nr.16-C2,corp 1-A2Schimbare destinatie din pod în spațiu locuibil,recomp.int și transformare pod în mansarda
1054/12.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Amurgului nr.291 bisAlimentare cu energie electrică
1055/12.12.2016HACK JENNIFER LAURASplaiul Unirii nr.9,bl.2,et.P,ap.74Schimbare destinatie din sp.de locuit în sp.
1056/12.12.2016CONSTANTIN ADELINAStr.Biruintei Fn (P55/7;P17 ,lot 2/4)Imprejmuire teren provizoriu
1057/13.12.2016PAVEL ECATERINAStr.Fermei FN (cv 115-P3989/1)Construcție Corp A – 4(patru) locuinte cuplate P+1E+Pod circulabil și corp B(2doua) loc.cuplate P+1E+Pod circulabil,org santier,imprejmuire,utilitati
1058/14.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Vaduva PetreStr.Sperantei nr.26BConstruire bransament electric subteran trifazat
1059/14.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ciubuca Alexandru-VictorStr.Sf.Gheorghe nr.46Alimentare cu energie electrică a obiectivului cf.art.nr.170878554
1060/14.12.2016PETRE ANDRIANStr.Pavlicheni T55/ 1, P2 lot.2)Construcție loc. P+1E+Pod, imprej și utilitati
1061/14.12.2016PANA DANUTSos.Oltenitei nr.202Demolare partiala loc parter,constructie loc P+M și utilitati
1062/14.12.2016MIHALCEA RAZVAN NICOLAEStr.Sperantei Fn (T4/2-P11 și 12,lot.4)Construcție loc. P+1E imprej și utilitati
1063/14.12.2016RADUCAN MARIANStr.Dr.Fermei nr.62(T54/5-P32,lot.1)Schimbare destinatie din sp.tehnice în sp.Ad-tive și sp.locuibile
1064/14.12.2016FLOREA VLAD-ALEXANDRUStr.Oituz(T54/6,P19,20,21,lot 13)Informare
1065/14.12.2016TRONARU GELU MARIANStr.Solstitiului nr.2GSupraetajare imobil P+4E rezultand imobil P+5E
1066/14.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.SC RIVIERA BIKE SRLStr.Lt.Mj.Tanase Banciu nr.12Alimentare cu energie electrică
1067/15.12.2016CIMPEANU FLORENTINA ROXANA-rep.SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRLDr.Fermei nr.74 (T54/5-P37 și 39,lot.1-lot 5,lot.1-lot.4,lot.2)Operațiuni cadastrale și notariale;alipire teren-2 loturi
1068/15.12.2016CIMPEANU FLORENTINA ROXANA-rep.SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRLDr.Fermei nr.74 (T54/5-P37 și 39,lot.1-lot 5,lot.1-lot.4,lot.2)Operațiuni cadastrale și notariale;alipire teren-14 loturi
1069/15.12.2016PADURARU ELENA-CRISTIANADr.Fermei nr.93F(T55/8,P19,lot6/3/2/12/1Dezmembrare in 7 loturi
1070/15.12.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Pantazica Gabriel nr.17Alimentare cu energie electrică obiectiv alat cf.art.172090657
1071/15.12.2016IONESCU ALBERT-GEORGEStr.DE 30/2 (T1,30/1/1/24Intocmire PUZ-introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de hale multifunctionale
1072/15.12.2016RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Dr.Fermei nr.23(T116-P4046-4046/1,cv.55-P1/2)Operațiuni cadastrale și notariale; dezmembrare în 8 loturi
1073/15.12.2016GRIGORE COSMIN-rep.SC REWE PROYEKTENTWI CKLUNG ROMANIA SRLStr.Dr.Fermei nr.91Bransament apa și racord canal
1074/15.12.2016SC ENGIE SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA-prin SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENT SRLStr.Solstitiului nr.28Bransament gaze naturale
1075/19.12.2016NEAGU IONELSos.Oltenitei nr.376L(T27-P531-532/I/3,lot.3)Locuinte cuplate P+1E+M,imprejmuire și utilitati
1076/19.12.2016AREFTE LAURENTIU MIHAIStr.Rasaritului nr.7Construcție 3 imobile P+1E+Pod cu functiunea de locuinte, imprej, put, hidrofor și utilitati
1077/19.12.2016SC GAMA INVESTSos.Oltenitei nr.27Intocmire PUZ-ptr schimbare funcțiune în vederea construirii unui ansamblu loc colective Sp+4E+5R
1078/28.12.2016DRAGANA SAVA-SC SAV COM97SALESStr.Agnes,T54/1-P15/6Construire 4(patru) locuinte cuplate 2(doua)cate 2(doua) și 1(una) loc indivuduala P+1E)
1079/28.12.2016APETRI PUSASos.Oltenitei nr.167Desfiintare loc.P-C1 și anexa P-C2
1080/28.12.2016MIHALACHE LAURENTIUAl.Oituz nr.22Alipire loturi
1081/28.12.2016MARC TORRA GONZALES-repSC Catalunga Ind)Sos.Oltenitei FN T22,P501/4,lot.11,12,13 și 14/1Construire 3 module hala depozitare P cu rampa și sp.birouri P+1E
1082/28.12.2016HURUBAS TEODOR-SC SOMECS SAStr.Taberei nr.8Desfiintare constr.C1-birouri
1083/28.12.2016NEGOITA MARIUSStr.Bateriei nr.87Constr.locuinte,cuplate P+1E+Pod,imprej și utilitati
1084/28.12.2016TANCA DANUT CATALINStr.Eclipsei nr.125CIntrare în legalitate constr.loc P+1E și utilitati
1085/28.12.2016HONCIU GHEORGHITAStr.Eclipsei nr.104Schimbare destinație din sp.comercial în sp.locuibil
1086/28.12.2016ENACHE CLAUDIU DANStr.Amurgului nr.59Schimbare destinație din sp.locuibil în sp.alim.piblic,amplasare copertina retractabila
1087/28.12.2016APOPEI NICOLAEStr.Bateriei nr.73ASchimbare destinație din sp.adm în sp.locuibil
1088/28.12.2016DRAGAN ADRIANStr.Echinoptiului FN (t55/3,p48 SI 49)Intocmire PUZ
1089/28.12.2016MITU MANDITAStr.Astrelor FN (T55/3.P48 și 49)Intocmire PUZ
1090/28.12.2016HURUBAS TEODOR-rep.S.C.SOMECS SAStr.Taberei nr.8Desfiintare construcție C1-Birouri
1091/28.12.2016UNGUREANU MARIAStr.Gheorghe Costa Form,nr.10Intrare în legalitate constr.loc P+1E și utilitati
1092/28.12.2016SC AGROPOL SA-prin Nedelcu GheSos.Oltenitei nr.216Informare
1093/28.12.2016SC AGROPOL SA-prin Nedelcu GheSos.Oltenitei nr.216Informare
1094/28.12.2016SC AGROPOL SA-prin Nedelcu GheSos.Oltenitei nr.216Informare
1095/28.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE-ptr.Antofi Alberto GabrielStr.Dr.Fermei nr.83Montare stalp înaltă tensiune
1096/28.12.2016BOBOC MARIAStr.Biruintei,Fn (T55/7,P40/1,P40)Intocmire PUZ
1097/28.12.2016POPESCU ANETAStr.Astrelor,FN (T55/3.P55 și 56)Intocmire PUZ
1098/28.12.2016STANCU GHEORGHE CRISTIAN și STANCU ALINA FLORENTINAStr.Cicorei nr.3Demolare garaj P și construire garaj P(zidit)
1099/28.12.2016SC VITAL BLUE AQUA-rep.Paun AdrianStr.Popesti VestExtindere rețea alimentare cu apa de la AVB și bransament
1100/28.12.2016SC ENGIA EOMANIA-prin IRIGC IMPEX ptr.Chitu Bogdan MariusStr.Oituz nr.80DBransament gaze naturale
1101/28.12.2016SC ENGIE SA-prin MIRAL INSTAL COMPANY-ptr.Dina Caraianu GeorgeStr.Oituz nr.54GBransament gaze naturale
1102/28.12.2016SC ENGIE SA-prin MIRAL INSTAL COMPANY-ptr.Paduraru Elena CristinaDr.Fermei nr.93GBransament gaze naturale
1103/28.12.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Simionescu SerbanStr.Astrelor nr.71Bransament electric
1104/28.12.2016ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Bordeianu GheorgheStr.Astrelor nr.65Bransament electric
1105/28.12.2016IRIMIA FLORINSos.Oltenitei nr.26AExtindere pe orizontala și verticala P+1E+Mpartial rez P+1E+M
1106/28.12.2016URSULEAC CRISTIANStr.Plopului nr.2JSchimbare destinatie din imobil loc și birouri în imobil cămin de bătrâni
1107/28.12.2016MIRON ANA EMILIA-SC ENDEAVOR PROPERTY DEVELOPMENT SRLSpl. Unirii nr.69AInformare
1108/28.12.2016ACATRINEI VARVARA CONGREGATIO JESUS-POPESTI LEORDENISos.Oltenitei nr.11Informare
1109/28.12.2016HARALAMBIE MIHAI-SC TONI STILE SRLSos.Oltenitei nr.34C,lot.1Supraetajare cu un nivel partial,modificari int/fatade ptr imobil în curs de execuție P+4E rez.P+4E+E5retras
1110/28.12.2016ACATRINEI VARVARA CONGREGATIO JESUS-POPESTI LEORDENIStr.Maica Tereza T54/1-A3,Informare lot 4 și lot 5
1111/29.12.2016TRONARU AUREL FANELStr.Paraul Rece nr.10,lot.2Construire 1(un) corp format din 1 sp.locuibil și 1 sp.com și 3 corpuri formate din câte doua sp.locuibile cu regim de înălțime P+1E
1112/29.12.2016S.C.SECON SAStr.Taberei nr.1,lot.1Demolare partiala hala P și construire hala P+Epartial
1113/29.12.2016SIMIONESCU RELI-VALENTINASos.Oltenitei nr.8Cosolidare,remodelare supraetajare imobil existent