Autorizaţii de Construire/Desființare eliberate în anul 2020

Nr./data eliberăriiNume beneficiarAdresa imobiluluiObiectul autorizției
1/20.01.2020/STR. OITUZ, NR. 56GLocuință unifamilială
2/20.01.2020/STR. AMURGULUI, NR. 43Recompartimentare interioară, refacere fațadă, închidere terasă circulabilă peste imobilul existent P+3E, rezultând P+3E+M
3/21.01.2020/STR. CICOAREI, NR. 24Locuință P+M, anexă împrejmuire și utilități
4/23.01.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. SC ALMA 2001 SRLSTR. RASARITULUI, NR. 13Alimentare cu energie electrică
5/23.01.2020SC CRH CIMENT ROMANIA SRLSTR. ECOLOGISTILOR, NR. 4Amplasare cilindru metalic pt. stocarea temporară a cimentului
6/27.01.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAINTR. ZORILOR, NR. 2CAlimentare cu energie electrică cf. ATR. 04535739/2019
7/27.01.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASOS. OLTENITEI, NR. 181Alimentare cu energie electrică cf. ATR. 01918147/2019
8/27.01.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. LEORDENI, NR. 199BAlimentare cu energie electrică cf. ATR 0047152541/2019
9/30.01.2020/STR. OITUZ, NR. 84Branșament apă și racord canalizare
10/30.01.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. LEORDENI, NR. 161Alimentare cu energie electrică
11/30.01.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. CAMPULUI, NR. 31Alimentare cu energie electrică cf. ATR. 04031187/2019
12/30.01.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 21, BL. T1-2, SC. B, PARTER, AP. 1Schimbare destinație din sp. de locuit în cabinet medical/sp. comercial, scară metalică
13/04.02.2020SC PROSPER MANAGEMENT TEAM SRLSTR. AMURGULUI, NR. 43, C2, SP. COMERCIALConstruire pergolă metalică deschisa cu acoperire textilă retractabilă pt. spațiu comercial parter
14/04.02.2020/STR. SF. AGNES, NR. 214Amenajare/recompartimentare și schimbare de folosință în sp. locuibil/mansardă, spațiului aferent podului în volumul existent conf. Legii 50/91, art. 2, alin. (4), lit. a3
15/04.02.2020/STR. ASTRELOR. NR. 58Construire anexă gospodărească și împrejmuire
16/04.02.2020SC EURO EDIL INVEST SRLSOS. OLTENITEI, FN, T14, P233/29, LOT 1Modificare temă în timpul execuției H2 și H3 p/AC 220/2019, modificare compartimentare int. și fațade
17/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 77, BL. C5Extindere conductă și branșament gaze nat.
18/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 77, BL. C1Branșament gaze naturale
19/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. RASARITULUI, NR. 74, CASA 10Extindere conductă și branșament gaze nat.
20/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. RASARITULUI, NR. 74, CASA 1Branșament gaze naturale
21/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. RASARITULUI, NR.74, CASA 7Branșament gaze naturale
22/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. RASARITULUI, NR.74, CASA 5Branșament gaze naturale
23/04.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR.77, CASA 3Branșament gaze naturale
24/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR.77, CASA 2Branșament gaze naturale
25/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. RASARITULUI, NR.74, CASA 3Branșament gaze naturale
26/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 77, CASA 4Branșament gaze naturale
27/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. FERMEI, NR. 91 B, BL. 3Extindere conductă și branșament gaze nat.
28/04.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. OITUZ, NR. 8NExtindere conductă și branșament gaze nat.
29/06.02.2020/STR. OITUZ, NR. 18H, AP. 3Branșament apă potabilă și racord canalizare
30/06.02.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 161Mansardare locuință existentă parter, rezultând P+M
31/06.02.2020SC TUPLEX PLASTIC SRLSTR. PAVEL CEAMUR, NR. 14Amplasare construcție modulară parter pe structură metalică și acoperire de tip terasă
32/06.02.2020/STR. DRM. FERMEI, NR. 49Branșare/racordare la sistemul public de alim. cu apă potabilă și canalizare
33/10.02.2020/STR. DRM. FERMEI, NR. 110Construire imobil locuințe colective S+P+2E, cu spațiu comercial la parter, org. șantier și împrejmuire
34/10.02.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. LEORDENI, CV 16-P258 Amenajare teren de fotbal
35/13.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLINTR. VIILOR, NR. 16Branșament gaze naturale
36/13.02.2020/STR. GOLESTI, NR. 19, LOT 2Intrare în legalitate ptr. extindere pe orizontală la construcție parter și extindere pe verticală, rezultând P+1E cf. PVCS nr. 185/2019
37/14.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN PRIN SC FAVEO CONSULTING SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 132FBranșament gaze naturale
38/18.02.2020/STR. LEORDENI, NR. 161VHală industrială parter, birouri și utilități
39/18.02.2020/STR. LEORDENI, NR. 161XHală industrială parter, birouri și utilități
40/18.02.2020/STR. OITUZ, NR. 54E, AP. 1, PARTERModificări interioare ap. nr. 1 parter, modificare fațadă
41/18.02.2020/STR. SF. NICOLAE, NR. 8Desființare corp C1, anexă gospodărească, C2, garaj
42/18.02.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 13, T2, P14-16Construire imobil cu loc. colective și sp. comercial la parter, organizare șantier și împrejmuire
43/20.02.2020SC ENGIE ROMANIA PENTRU SC ROSTEEL SOLUTION SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 49, BL. C7Branșament gaze naturale
44/20.02.2020SC ENGIE ROMANIA PENTRU SC ROSTEEL SOLUTION SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 49, BL. C8Branșament gaze naturale
45/20.02.2020SC ALMA 2001 SRLSTR. RASARITULUI, FN, T4/4, P18Construire corp C1, locuință individuală, 4 loc. cuplate tip duplex C2, C3, C4, C5, organizare șantier
46/20.02.2020SC GAMA INVEST SRLSTR. LEORDENI, NR. 11Modificare temă conf. art. 7, alin. (15) din Legea 50/1991 pt. imobil mixt, locuințe colective cu sp. comercial la parter
47/20.02.2020SC STAR FOODS SRLSTR. TABEREI, NR. 2Extindere corp C2 cu depozit materiale auxiliare, org. șantier
48/21.02.2020SC DS PROJECT IMOB CONSTRUCT SRLSTR. SF. AGNES, NR. 18Construire imobil P+2E cu spațiu comercial la parter, sp. locative, organizare șantier, împrejmuire și utilități
49/24.02.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 60Desființare construcții existente, corp C1 chioșc metalic, C2-magazie, C3-locuință parter
50/24.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSOS. OLTENITEI, NR. 144 BISExtindere conductă gaze naturale, branșament gaze naturale subtraversare prin foraj orizontal
51/24.02.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. SC NGB REAL ESTATE SRLSTR. PARAUL RECE, NR. 14Alimentare cu energie electrică cf. ATR. 04586048/2019
52/24.02.2020/STR. PLOPULUI, NR. 3, LOT2Construcție imobil format din 3 locuințe și un sp. comercial, înșiruite, org. șantier, împrejmuire și utilități
53/27.02.2020SC T&M RED CONCEPT SRLSTR. LEORDENI, NR. 159 C BIS3 locuințe înșiruite, împrejmuire și utilități
54/27.02.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC PALM RESIDENCE DELUXE SRLSTR. AMURGULUI, NR. 68Extindere conductă și branșament gaze nat.
55/28.02.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ORIZONTULUI, NR. 66AAlimentare cu energie electrică cf. ATR. 83683927/2019
56/28.02.2019SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ORIZONTULUI, NR. 66CAlimentare cu energie electrică cf. ATR. 83683927/2019
57/28.02.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ORIZONTULUI, NR. 66Alimentare cu energie electrică cf. ATR. 83683927/2019
58/28.02.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ORIZONTULUI, NR. 66BAlimentare cu energie electrică cf. ATR. 03683927/2019
59/28.02.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. SPERANTEI, NR. 26C, LOT 1Branșament electric
60/02.03.2020SC MIVAMI AVANTI SRL, SC MDB LOGISTIC GRUP SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 93C, T55/7, P6Supraetajare ansamblu locuințe colective P+5E cu funcțiuni complementare-alcătuit din 8 blocuri 9 tip A si tip A1) in 8 etape cu un nivel, rezultând P+6E, modificări interioare si exterioare
61/02.03.2020SC GREEN & YELLOW DEVELOPMENT SRLSTR. PARAUL RECE, NR. 10BConstruire imobil locuințe colective P+2E+M (C2), garaj, organizare șantier si utilități
62/02.03.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. ASTRELOR, NR. 65Extindere conductă si branșament gaze naturale
63/02.03.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. SPERANTEI, NR. 52G, CASA 1Extindere conducta si branșament gaze naturale
64/04.03.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC BAUPREST TOP LOGISTIC SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 128A, BL. C2Extindere conducta si branșament gaze naturale
65/04.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. AMURGULUI, NR. 33KAlimentare cu energie electrica conf. ATR 04542477/2019
66/04.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. LEORDENI, NR. 161MAlimentare cu energie electrica conf. ATR 04556693/2019
67/04.03.2020/STR. SCOLII, NR. 95Branșament apa potabila si racord canalizare menajera
68/05.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. RASARITULUI, NR. 74Alimentare cu energie electrica conf. ATR 03683291/2019
69/05.03.2020/STR. DRM. FERMEI, NR. 9Desființare construcție existenta SP+P+1E+M
70/05.03.2020/STR. PARAUL RECE, NR. 1Supraetajare imobil P+2E loc. colective, rezultând imobil P+3E retras
71/05.03.2020SC MEGA IMAGE SRLSTR. SOLSTITIULUI, NR. 2AAmplasare firma luminoasa totem si colantarea vitrinelor
72/06.03.2020SC AVG URBAN LOOP SRLSTR. BIRUINTEI, NC. 123642Modificări interioare, modificări fațade, mansarda locuibila imobil P+2, conf. A.C. 424/2019, rezultând P+2+M
73/09.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC AMO DEZVOLTARE REZIDENTIALA SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 126, BL. C1, AP. 5Branșament gaze naturale
74/09.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 126, C1, AP. 2Branșament gaze naturale
75/09.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. PANTAZICA GABRIELBranșament electric
76/09.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. SF. VOIEVOZI, NR. 8, CASA 4Extindere conducta si branșament gaze naturale
77/09.03.2020/STR. TRANDAFIRILOR, NR. 10Desființare locuința existenta parter
78/09.03.2020/STR. PORUMBACULUI, NR. 22AModificare tema- recompartimentări interioare, modificare fațade (C1) pt. imobil SP+P+1E+M, rezultând SP+P+1E
79/09.03.2020/STR. BIRUINTEI, NR. 35CIntrare in legalitate pt. recompartimentare locuința si construire subsol, rezultând S+P+1E
80/09.03.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 86Desființare locuința parter si garaj
81/09.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ZORILOR, NR. 17AAlimentare cu energie electrica conf. ATR 03915643/2019
82/09.03.2020/STR. TRANDAFIRILOR, NR. 10Bransare/racordare-alimentare cu apa potabila si canalizare menajera conf. ATR 2571/2019
83/09.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLSTR. CHEIUL DAMBOVITEI, NR. 26Reautorizare in vederea continuării lucrărilor pt. alimentare cu energie electrica a ansamblului rezidențial TRENDE RESIDENCE
84/09.03.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 60Construire imobil P+2E cu funcțiune de comerț, servicii si birouri, org. șantier si utilități
85/09.03.2020SC IRIMPEX COM SRLSOS. OLTENITEI, NR. 181, LOT 1Construire terasa acoperita închisă, adiacenta construcției C1
86/09.03.2020/STR. ORIZONTULUI, NR.114Construire 1 locuință unifamiliala SP+P+1E+2E retras, 1 locuință unifamiliala SP+P+1E, 2 piscine, împrejmuire si utilități
87/12.03.2020SC VIP MEXPERT CONSTRUCT SRLSTR. SF. AGNES, NR. 34FSupraetajare imobil locuințe colective D+P+2E cu parcări la demisol, recompartimentare, schimbare de destinație sp. servicii/fitness, in locuință, rezultând. D+P+2E+3ER
88/12.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. RUS IONEL, NR. 6AAlimentare cu energie electrica, conf. ATR 04348697/2019
89/12.03.2020/STR. ECHINOCTIULUI, NR. 24AExtindere locuință P+2E+M, org. șantier, modificări interioare si fațade
90/12.03.2020/STR. SF. GHEORGHE, NR. 26AConstruire locuință P+1E si utilități
91/12.03.2020/STR. DRM. FERMEI, NR. 113EConstruire locuință P+1E si utilități
92/12.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM IMPEX SRL PT. SC CARO IMOB CONFORT SRLSTR. UNIRII, NR. 32, CORP B1Branșament gaze naturale
93/12.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM IMPEX SRL PT. SC CARO IMOB CONFORT SRLSTR. UNIRII, NR. 32, CORP DBranșament gaze naturale
94/13.03.2020/STR. TRANDAFIRILOR, NR. 10Construire locuință P+1E si utilități
95/18.03.2020/STR. FERMEI, NR. 9Imobil P+2E, locuințe colective cu spațiu comercial la parter si utilități
96/18.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. SF. AGNES, NR. 177Alimentare cu energie electrica, conf. ATR 05003995/2019
97/18.03.2020/STR. SF. VOIEVOZI, NR. 8Punere in siguranță val de pământ-zid de sprijin, autorizație in regim de urgenta
98/18.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM IMPEX SRLSTR. PARAUL RECE, NR. 14, BL. 1 SI 2Extindere conducta cu 2 branșamente gaze naturale
99/18.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM IMPEX SRLSTR. UNIRII, NR. 32, CORP ABranșament gaze naturale
100/18.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM IMPEX SRLSTR. UNIRII, NR. 32, CORP C1Branșament gaze naturale
101/18.03.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 16AConstruire locuință P+1E, anexa/garaj p, împrejmuire si utilități
102/18.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. PANTAZICA GABRIEL, NR. 52, C1Branșament gaze naturale
103/18.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. DRM. FERMEI, NR. 49Alimentare cu energie electrica, conf. FS 04646459/2019
104/18.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. UNIRII, NR. 32Branșament electric trifazat conf. FS 04221476/2019
105/18.03.2020/STR. RASARITULUI, NR. 64EConstruire locuință P+1E si utilități
106/18.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BATERIEI, NR. 121Branșament gaze naturale
107/18.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. INTR. ZORILOR, NR. 2CBranșament gaze naturale
108/18.03.2020SC ARCA STUDIO CONSTRUCT SRLSOS. DE CENTURA, NR. 103Reconfigurare, amenajare interioară hala producție si depozitare existenta, organizare șantier
109/18.03.2020SC ENGIE ROMANIA SASTR. PAVLICHIENI, NR. 77Branșament gaze naturale
110/27.03.2020/STR. GHE. COSTA FORU, NR. 40Locuință P+1E, împrejmuire si utilități
111/27.03.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. SOLSTITIULUILucrări de reparații si modificări la infrastructura sistemului rutier, subsc. 2
112/27.03.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. DRM. FERMEILucrări de reparații si modificări la infrastructura sistemului rutier, subsc. 2
113/27.03.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. AMURGULUI Lucrări de reparații si modificări la infrastructura sistemului rutier
114/27.03.2020SC AS SD PHOENIX SRLSTR. BARAGANULUI, NR. 43Desființare 2 corpuri clădire C1-loc. individuala parter si C2-anexa parter
115/27.03.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASOS. OLTENITEI, NR. 218Alimentare cu energie electrică, conf. ATR 03643304/2019
116/27.03.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSOS. DE CENTURA, NR. 69B BISBranșament gaze naturale
117/27.03.2020SC EDEM MOB18 SRLSTR. LEORDENI, NR. 161H BISExtindere pe verticala imobil P+2E locuințe colective cu sp. comercial la parter, autorizat cu AC. nr. 37/19.02.2019, rezultând imobil P+3E
118/03.04.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. RASARITULUI, NR. 67Alimentare cu energie electrica conf. ATR 05070613/2019
119/03.04.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. UNITATII, NR. 16Alimentare cu energie electrica conf. ATR 03828808/2020
120/06.04.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM SRL PT. SC GAMA INVEST SRLSTR. LEORDENI, NR. 11Branșament gaze naturale
121/06.04.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 29, C6, LOT 6Extindere conducta si branșament gaze naturale
122/06.04.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 29, C5, LOT 5Branșament gaze naturale
123/06.04.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 29, C1, LOT 1Branșament gaze naturale
124/06.04.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 29, C2, LOT 2Branșament gaze naturale
125/06.04.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 29, C3, LOT 3Branșament gaze naturale
126/06.04.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 86Construire imobil P+2E, locuințe cu sp. comercial la parter, refacere împrejmuire, org. șantier si utilități
127/06.04.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. DOMNITA BALASA, NR. 31. LOT 2Alimentare cu energie electrica conf. ATR 05213820/2019
128/06.04.2020/STR. SABARULUI, NR. 56Bransare/racordare apa potabila si canalizare menajera conf. ATR 3905/2019
129/06.04.2020/STR. OCCIDENTULUI, NR. 21Branșament apa si racord canalizare
130/06.04.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. SPERANTEI, NR. 54BBranșament gaze naturale
131/06.04.2020/STR. RASARITULUI, NR. 56BConstruire locuință P+1E+POD, amenajări, împrejmuire si utilități
132/06.04.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. POPESTI-VEST, T55/7, P5, LOT 1Construire pasarela pietonala P+nivel tehnic+1E
133/06.04.2020SC METROPOLITAN BLUE ART SRLSOS. OLTENITEI, NR. 167Extindere pe verticala locuințe colective P+2E, rezultând P+3E
134/07.04.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. FERMEI, NR. 49Bransament gaze naturale
135/07.04.2020SC CROMIX CONSULT SRLSTR. AMURGULUI, NR. 43Lucrări de amenajare pt. ficționalizarea podului existent, prin transformarea acestuia in sp. de locuit conf. Legii 50/1991, art. 11, lit. b), pt. imobil P+3E+3E partial+pod nelocuibil, rezultând P+4E
136/07.04.2020SC VIP EXPERT CONCEPT SRLSTR. SF. AGNES, NR. 32ESupraetajare imobil locuințe colective P+3E, format din 2 tronsoane cu parcări la parter, recompartimentare, schimbare destinație sp. servicii/sala fitness in locuinta, rezultând P+3E+4ER
137/07.04.2020/STR. ECLIPSEI, NR. 137Supraetajare imobil P+3E+4ER locuințe colective cu spațiu comercial, rezultând P+4E
138/13.04.2020SC VILO SRL ȘI SC JAZZ 4 ALL SRLSTR. ECLIPSEI, NR. 125EImobil P+2E, locuințe colective, organizare șantier, împrejmuire si utilități
139/14.04.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 181 TModificare temă in timpul execuției lucrărilor cf. Legii 50/1991, art. 7, alin. (15), construire terasa acoperita (AC 409/2019)
140/14.04.2020SC MEGA IMAGE SRLSTR. AMURGULUI, NR. 27Amplasare semnalistica publicitara la exterior totem luminos
141/14.04.2020SC MEGA IMAGE SRLSTR. POPESTI-VEST, NR. 4Amplasare firma luminoasa si colantare vitrine
142/24.04.2020SC EVRIKA SOLUTIONS SRLSTR. OITUZ, NR. 18KSupraetajare imobil conf. art. 2, alin. (4), lit. a1 din Legea 50/1991, fata de situația autorizata inițial prin AC nr. 561/27.12.2018, reg. propus P+4E retras, modificare tema pe parcursul execuției, remodelare fațade parter conf, art. 7, alin. (15) din Legea 50/1991
143/30.04.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. LEORDENILucrări reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier-str. Leordeni
144/05.05.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. SF. ANDREILucrări de reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier
145/05.05.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. RASARITULUILucrări de reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier
146/05.05.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. SF. GHEORGHE, NR. 42Alimentare cu energie electrica cf. ATR 5411767/2020
147/05.05.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. SPERANTEI, NR. 33HExtindere conducta si branșament gaze naturale
148/05.05.2020SC TETHA RESIDENCE SRLSTR. ORIZONTULUI, NR. 110 BISConstruire locuințe înșiruite P+1E, org. santier, împrejmuire si utilități
149/05.05.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GENERAL MPM SRLSTR. SF. AGNES, NR. 181Branșament gaze naturale
150/05.05.2020/STR. ECLIPSEI, NR. 90Construire locuință individuală P+1E, anexa parter, împrejmuire si utilități
151/05.05.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. SPERANTEILucrări de reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier
152/05.05.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. ORIZONTULUILucrări de reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier
153/05.05.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISOS. OLTENITEI, NR. 16Lucrări de reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier
154/05.05.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. SF. VOIEVOZILucrări de reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier
155/05.05.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC IRIGC IMPEX SRLSOS. OLTENITEI, NR. 217Branșament gaze naturale
156/05.05.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. ASTRELOR, NR. 13Branșament gaze naturale
157/05.05.2020SC INTENSHAL SRLSTR. LEORDENI, NR. 94BLucrări împrejmuire teren pe latura nord si vest (P.V.S. 209/2019)
158/05.05.2020/STR. DRM. FERMEI, NR. 80Construire 1 corp clădire P+1E+M, format din 1 sp. comercial si 6 locuințe (C1) si 3 corpuri clădire P+1E+M, formate din cate 6 locuințe (C2/C4), 2 corpuri de clădire P+1E+M format din 5 locuințe (c5 si c6), organizare șantier, împrejmuire si utilități
159/15.05.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SRL PT. SC EVRIKA SOLUTIONS SRLSTR. OITUZ, NR. 18KBranșament gaze naturale
160/18.05.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. AMURGULUI, NR. 8, CORP C2Extindere conducta si branșament gaze naturale
161/18.05.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. AMURGULUI, NR. 8, CORP C1Branșament gaze naturale
162/20.05.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC PROMPT GAZ SRL STR. SF. VOIEVOZI, NR. 44Extindere conducta si branșament gaze naturale
163/20.05.2020/STR. MERILOR, NR. 4Desființare clădiri existente (C1 locuință P si C magazie)
164/20.05.2020/STR. MERILOR, NR. 4Construire imobil P+2E cu funcțiunea de locuință si sp. comercial la parter, împrejmuire si utilități
165/26.05.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. LT. MAJ. AV. TANASE BANCIU, NR. 39Alimentare cu energie electrica, cf. ATR. 05019649/2019
166/26.05.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. BIRUINTEI, NR. 35GAlimentare cu energie electrica, cf. FS. 05553622/2019
167/26.05.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. SF. IOAN, NR. 5Alimentare cu energie electrica, cf. FS. 05382738/2019
168/26.05.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. BIRUINTEI, NR. 93Alimentare cu energie electrica, cf. ATR. 0495111/2019
169/26.05.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. AMURGULUI, NR. 23B, C1 SI C2Alimentare cu energie electrica, cf. FS. 04866104 si fs. 05087823
170/26.05.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. LEONARDO MURIALDO, NR, 7Alimentare cu energie electrica, cf. ATR. 04383875/2019
171/26.05.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASOS. OLTENITEI, NR. 195Montare post transformare si branșament electric cf. ATR. 04690929/2019
172/26.05.2020SC EVO COMAD SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 77, C4Schimbare soluții tehnice din proiect pe parcursul execuției lucrărilor de construire la C4
173/26.05.2020SC EVO COMAD SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 77, C5Schimbare soluții tehnice din proiect pe parcursul execuției lucrărilor de construire la C5
174/02.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC INSTANT CONSTRUCT SASOS. OLTENITEI, NR. 376KExtindere conducta si branșament gaze naturale
175/02.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. AMURGULUI, NR. 68Alimentare cu energie electrica conf. ATR 04855312/2019
176/02.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASOS. OLTENITEI, NR. 87Alimentare cu energie electrica conf. FS 05133197/2019
177/02.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ECLIPSEI, NR. 137Alimentare cu energie electrica conf. FS 0528114/2019
178/02.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ECHINOCTIULUI, NR. 50Alimentare cu energie electrica conf. FS 05433280
179/02.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. BIRUINTEI, NR. 186Alimentare cu energie electrica conf. FS 04419548/2019
180/02.06.2020SC EUROPUBLISHING HOUSE SRLSTR. LEORDENI, NR. 151AConstruire 2 imobile C1=P+1E loc. col. si spațiu comercial si C2=P+1E loc. col., org. șantier, împrejmuire si utilități
181/02.06.2020SC RED ROSE SRLSTR. BATERIEI, NR. 27 BISConstruire 2 locuințe cuplate si una individuala P+1+M, organizare șantier, împrejmuire si utilități
182/05.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. AMURGULUI, NR. 8, BL. C1Alimentare cu energie electrica conf. FS 05538944/2019
183/05.06.2020/STR. BATERIEI, NR. 13Intrare in legalitate imobil P+1E, cf. PVCSC seria SOCFI nr. 181/2019
184/05.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC AMETECH SYSTEM SRL PT. SC BVG DEVELOPMENT & INVESTMENT SRLSTR, BIRUINTEI, NR. 51-57, C1, C2, C3, C4Extindere conductă si branșament gaze naturale bl. C1, C2, C3, C4
185/05.06.2020SC KIRPPIK SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 31, CORP 7, TRONOSON 1Supraetajare imobil P+6E, locuințe colective cf. AC 379/2018 rezultând P+7E, cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (4), lit a1
186/05.06.2020SC KIRPPIK SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 31, CORP 6Supraetajare imobil P+6E, locuințe colective cf. AC 379/2018 rezultând P+7E, cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (4), lit a1
187/05.06.2020SC GALAXY RESIDENT SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 31, CORP 8, TRONSON 2Supraetajare imobil P+6E, locuințe colective cf. AC 379/2018 rezultând P+7E, cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (4), lit a1
188/05.06.2020SC GALAXY RESIDENT SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 31, CORP 7, TRONSON 2Supraetajare imobil P+6E, locuințe colective cf. AC 379/2018 rezultând P+7E, cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (4), lit a1
189/05.06.2020SC GALAXY RESIDENT SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 31, C5Supraetajare imobil P+6E, locuințe colective cf. AC 379/2018 rezultând P+7E, cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (4), lit a1
190/05.06.2020SC GALAXY RESIDENT SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 31, CORP 8, TRONOSON 1Supraetajare imobil P+6E, locuințe colective cf. AC 379/2018 rezultând P+7E, cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (4), lit a1
191/09.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SADE 523, P522/1/2Post trafo, alimentare cu energie electrica
192/12.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASOS. OLTENITEI, NR. 197Alimentare cu energie electrica conf. ATR 03365579
193/12.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. SC EUROEDIL INVEST SRLSOS. OLTENITEI, NR. 247Alimentare cu energie electrica conf. ATR. 05011136/31.10.2019
194/12.06.2020SC OLYMPIAN EAST SRLSOS. OLTENITEI, NR. 249BAmplasare anexe aferente hala F2 si montare copertină
195/16.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT. SC ANDY REZIDENTIAL COSTRUCT SRLSOS. OLTENITEI, NR. 87Branșament gaze naturale
196/17.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PT. SC DELTA RESIDENCE SRLSTR. SF. AGNES, NR. 248, CASA 4Extindere conducta si branșamente gaze naturale
197/17.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PT. SC APROGEN IMPEX SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 50, BL. C1-C3Extindere conducta si branșamente gaze naturale
198/17.06.2020/STR. FERMEI, NR. 16F, LOT 2Împrejmuire teren
199/17.06.2020SC CRATIS CONSTRUCT SRLSTR. RASARITULUI, NR. 8418 imobile P+1E cuplate doua cate doua, locuințe izolate P+1E, org. șantier, împrejmuire, utilități
200/18.06.2020/STR. PARAUL RECE, NR. 1CModificare de tema-suplimentarea suprafeței pe parcursul execuției lucrărilor de construire la imobilul P+2E+3E retras locuințe colective cu spațiu comercial la parter, rezultând P+3E cf. Legii 50/1991, art.11, lit. d
201/18.06.2020/STR. GOLESTI, NR. 20Desființare C1 si C2 si construire locuință individuală P+1E, imprejmuire, org. șantier si branșament utilități
202/19.06.2020/STR. SF. AGNES, NR. 103Extindere pe orizontala cu terasa acoperita, modificare fațadă, închidere balcon, recompartimentări interioare si montare ferestre in planul acoperișului
203/19.06.2020SC SIENA RESIDENCE SRL ȘI SC DNS SUD INVEST SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 45Construire ansamblu locuințe colective DS+P+4E+E5 retras (scara A si scara B), funcțiuni complementare, amenajare circulație, parcări subterane, utilități, org. șantier, cf. PUZ 7026.09.2017
204/19.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. CONSTANTIN VACARESCU, NR. 44Extindere conducta gaze naturale
205/23.06.2020SC ROSTEEL SOLUTIONS SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 49, C11, LOT 41Modificare temă pe parcursul execuției lucrărilor la imobilul C11, autorizat cu AC 53/2017 si AC 129/2018 prin recompartimentare interioară, reconfigurare fațade si schimbare destinație, din locuință in spațiu comercial
206/23.06.2020SC ORANGE ROMANIA SA PRIN SC RADCOM RLSOS. DE CENTURA, T22, P501/12, 501/15Amplasare stație fixa telefonie mobila
207/23.06.2020/STR. OCCIDENTULUI, NR. 21Modificare de tema in timpul executării lucrărilor de construire conf. Legii 50/1991, art. 7, alin. (15), la AC 461/18.11.2019, imobil P+2E locuințe colective, cu sp. comerciale la parter
208/23.06.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENIORASUL POPESTI-LEORDENILucrări de instalare si punere in funcțiune sistem de supraveghere video pt. siguranța cetățenilor
209/23.06.2020SC GALAXI PLUS RESIDENCE SRLSTR. DRM. FERMEI, NR. 9, BLOC. 3Terasă acoperită cu pergolă retractabilă pe structură de aluminiu, sp. comercial bl. 3
210/23.06.2020ANULAT
211/26.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC IRIGC IMPEX SRLSTR. SPERANTEI, NR. 31AExtindere conducta si branșament gaze naturale
212/26.06.2020SC MARVIS REZIDENTIAL SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 110Intrare in legalitate pentru construire anexa (sp. depozitare) SP+P si extindere terasa alipire sp. comercial existent
213/26.06.2020SC BVG DEVELOPMENT & INVESTMENT SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 51-57Supraetajare imobil P+5E autorizat cu AC nr. 358/2019, rezultând 4 imobile P+6E, împrejmuire curți și organizare șantier
214/26.06.2020/STR. SF. AGNES, NR. 32, P, AP. 1Schimbare destinație din sp. administrativ in sp. comercial, modificare parțială fațadă
215/30.06.2020/STR. TABEREI, NR. 1Modernizare hală industrială, anvelopare, amenajare interioara
216/30.06.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. SCOLII, NR. 6Desființare construcții existente, C1-C5
217/30.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC IRIGC IMPEX SRLSTR. PLOPULUI, NR. 18ABransament gaze naturale
218/30.06.2020SC RDS & RCS SASTR. AMURGULUI, NR. 43, C2Construire stație de bază pentru servicii si comunicații electronice
219/30.06.2020SC SMART BASIC CONSTRUCT SRLSTR. LEORDENI, NR. 151Bransament si racord canalizare cf. aviz tehnic de racordare
220/30.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. LEORDENI, NR. 151Alimentare cu energie electrica conf. fs 0511798/2019
221/30.06.2020/STR. BATERIEI, NR. 44BConstruire locuință individuala SP+P+M, organizare santier, împrejmuire si utilități
222/30.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SRLSTR. CONSTANTIN VACARESCU, NR. 44Extindere conducta si branșament gaze naturale
223/30.06.2020SC VIP EXPERT SRLSTR. OITUZ, NR. 8PConstruire imobil locuințe colective P+3E sp. servicii/sala fitness la parter, org. șantier, împrejmuire si utilități
224/30.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. SF. AGNES, NR. 34FAlimentare cu energie electrica conf. FS 05366666/2020
225/30.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. SF. AGNES, NR. 32EAlimentare cu energie electrica conf. FS 05366623/2020
226/30.06.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. BIRUINTEI, NR. 33AAlimentare cu energie electrica conf. FS 05453276/2020
227/30.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. ORIZONTULUI, NR. 60ABranșament gaze naturale
228/30.06.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. POGOANELOR, NR. 21Branșament gaze naturale
229/30.06.2020SC MASTER IMOBILIARE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 33ABranșament apa si racord canalizare
230/30.06.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENISTR. DRM. FERMEI, NR. 91FOrganizare șantier in vederea construirii- parcare supraterana P+2E
231/05.07.2020SC GF PRESCOMAT SRLSOS. OLTENITEI, NR. 171, LOT 7Construire imobil locuințe colective P+2E, cu spațiu comercial la parter si utilități
232/05.07.2020SC ROSTEEL SOLUTIONS SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 49, C10, LOT 36Modificare tema pe parcursul execuției lucrărilor la imobil C10, autorizat cu AC 353/2017, respectiv AC129/2018 prin schimbare soluție structurala, modificări interioare si reconfigurare fațade
233/09.07.2020/STR. SF. AGNES, NR. 124Construire imobil locuințe colective P+2E cu sp. comerciale la parter, organizare șantier si utilități
234/13.07.2020/STR. CAMPULUI, NR. 3Desființare C1, C2 si C3 si construire locuință SP+P+1E, anexe gospodărești, branșamente si utilități
235/.07.2020/ALEEA OITUZ, NR. 2BISConstruire locuință individuala P+1E, împrejmuire, utilități si organizare șantier
236/13.07.2020SC GLASS EXPERT SRLSOS. OLTENITEI, NR. 202Intrare in legalitate construcții C1, C2 si C3, cu funcțiune construcție individuala si anexe
237/13.07.2020SC CEL CONSTRUCT SRLSTR. RASARITULUI, NR. 30Construire 18 corpuri parter cu funcțiune locuințe unifamiliale, împrejmuire, organizare șantier si utilități
238/13.07.2020/STR. BATERIEI, NR. 67AExtindere locuință parter pe orizontala
239/13.07.2020/STR. LEORDENI, NR. 161Supraetajare imobil SP+P+2E cu functiune de locuințe colective, cu spatii comerciale la parter, rezultând S+P+2E+3ER, cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (4), lit. O
240/13.07.2020SC ENGIE ROMANIA SA PT SC DURAZIV SRLSTR. FAGULUI, NR. 3Extindere conducta si branșament gaze naturale
241/17.07.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRL PT SC JOYA SHOES CONCEPT SRLSTR. AMURGULUI, NR. 74Extindere conducta si bransament gaze naturale
242/20.07.2020UAT POPEȘTI-LEORDENISTR. SCOLIILucrări de reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier (drumuri si rețele de canalizare), str. Școlii
243/21.07.2020/STR. ECLIPSEI, NR. 137Extindere rețea alimentare cu apa potabila si canalizare menajera si bransare/racordare la sistemul public si alimentare cu apa potabila si canalizare menajera cf. aviz tehnic def. nr. 488/10.12.2020
244/22.07.2020/STR. ORIZONTULUI, NR. 25Intrare in legalitate loc. P+1E+M, cf. proces-verbal de constatare si sancționare contravențională, seria SD CIF nr. 25, org. șantier, împrejmuire
242/22.07.2020SC FULL SERVICE XXL SRLSTR. TABEREI, NR. 1, LOT 1/2Desființare parțială hala parter si construire hala P+1E parțial, org. șantier
243/27.07.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. FERMEI, NR. 9, BLOC C2Extindere conducta si branșament gaze naturale
244/22.07.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR. FERMEI, NR. 9, BLOC C3Branșament gaze naturale
245/22.07.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. DRM. FERMEI, NR. 3AAlimentare cu energie electrica cf. ATR 05639799/2020
246/22.07.2020/STR. DOMNITA BALASA, NR. 67Locuință P+M, împrejmuire si utilități
247/22.07.2020SC STAR FOODS SRLSTR. TABEREI, NR. 2Desființare parțială hala C1 si organizare șantier
248/22.07.2020SC GIP CONSTRUCTII MONTAJ SRLSTR. TABEREI, NR. 3Lucrări de construcții (recompartimentare si modificări interioare in hala C5 existenta, cu funcțiunea de pod, confecții metalice, cu regim de înălțime P+1Epartial
249/22.07.2020/STR. CICIOAREI, NR. 2BISDemolare locuință parter si construire locuință individuala P+1E
250/23.07.2020/STR. SF. VOIEVOZI, NR. 24Branșament apa si racord canalizare
251/23.07.2020SC DCZ SHOP SRLSPL. UNIRII, NR. 9, BL. 5, SC. A, AP 4Desființare zid aferent ap. 4 comun cu ap. 3, compartimentări, schimbare destinație din ap. 4 in sp. comercial
252/23.07.2020/SPL. UNIRII, NR. 9, BL. 5, SC. A, AP. 3Desființare zid aferent ap. 3 comun cu ap. 4, compartimentări, schimbare destinație din ap. 3 in sp. comercial
253/23.07.2020/STR. AMURGULUI, NR. 62, CASA 3Extindere pe verticala imobil existent casa 3 P+1E, rezultând P+1E+M
254/23.07.2020SC DELTA CARPET SRLSTR. PAVEL CEAMUR, NR. 2BConstruire 8 hale comerț si depozitare cu birouri (C1-C2 parter, C3-C4 parter, C5-C6 P+1EP SI C7-C8 P+1EP), organizare șantier, împrejmuire si utilități
255/27.07.2020SC SIENA RESIDENCE SRL ȘI SC DNS SUD INVEST SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 29, C4, LOT 124Supraetajare imobil locuințe colective C4 DS++4E+5ER, autorizat cu AC nr. 57/2019, rezultând DS+P+4E+5E+6Eretras
256/27.07.2020SC SIENA RESIDENCE SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 29, C5, LOT 125Supraetajare imobil imobil locuințe colective C5 DS++4E+5ER, autorizat cu AC nr. 57/2019, rezultând DS+P+4E+5E+6Eretras
257/28.07.2020/STR. GREACA, NR. 28Imobil SP+P+1E cu funcțiunea de locuință, org. șantier, împrejmuire si utilități
258/28.07.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. SC METROPOLITAN BLUE ART SRLSOS. OLTENITEI, NR. 167Alimentare cu energie electrica cf. FS 5376486/2020
259/28.07.2020SC SIEMPRE CASA CONSTRUCT SRLINTR. VIILOR, NR. 6Desființare locuință parter
260/28.07.2020SC SIEMPRE CASA CONSTRUCT SRLINTR. VIILOR, NR. 6Construire 6 locuințe cuplate doua cate doua (C1-C6) cu regim P+E, organizare șantier si utilități
261/30.07.2020/STR. BIRUINTEI, NR. 31, C1 BLOC 3, TRONSON 1 PARTER, AP. 7Modificări interioare si exterioare nestructurale, schimbare destinație din sp. locuibil in sp. comercial si amplasare 2 totemuri publicitare
262/30.07.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ECLIPSEI, NR. 4BAlimentare cu energie electrica cf. ATR 04856472/2019
263/31.07.2020/STR. SF. AGNES, NR. 32B, AP. 34, MConstruire balcon, recompartimentare interioară, remodelare fațade
263/31.07.2020/STR. OITUZ, NR. 8NSupraetajare imobil de locuințe P+3E cu spatii comerciale la parter, cu un etaj, rezultând P+4E
264/31.07.2020/STR. SPERANTEI, NR. 56GModificare de tema in timpul execuției lucrărilor de construire, cf. Legii 50/1991, art. 7, alin. (15)
265/31.07.2020/STR. FERMEI, NR. 7CSupraetajare imobil P+1E, rezultând P+1E+M, cf. legii 50/1991, art. 11, lit. d
266/03.08.2020S.C ITINERA SACENTURA SUD BUCUREȘTIOrganizare șantier in vederea lărgirii la 4 benzi a centurii București între A2 și A1
267/03.08.2020S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. ECHINOCTIULUI, NR. 75Alimentare cu energie electrica cf. FS 05653319/2019
268/03.08.2020S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. LEORDENI, NR. 157DAlimentare cu energie electrică
269/03.08.2020S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. LEORDENI, NR. 157EAlimentare cu energie electrica cf. ATR. 04149368/2019
270/04.08.2020/STR. DRM. FERMEI, NR. 49Lucrări de amenajare pentru ficționalizarea podului prin transformarea acestuia in spațiu de locuit, rezultând P+2E+M
271/04.08.2020SC SRYLMANGAZ ROMANIASTR. SPERANTEI, NR. 15Extindere conducta si branșament gaze naturale
272/07.08.2020/STR. BARAGANULUI, NR. 49Construire locuință C2 parter
273/07.08.2020SC ERY RBK AMBIENTSTR. LEORDENI, NR. 161 M BIS, CORP C2 SI C3Supraetajare corp C2 si C3, cu regim de înălțime P+2E, rezultând P+2E+3R
274/07.08.2020/STR. AMURGULUI, NR. 32BImobil SP+P+2E+EM, locuințe colective cu spațiu comercial la parter, org. șantier si împrejmuire
275/07.08.2020SC EVAMAR TEAM COMPSTR. ECHINOCTIULUI, NR. 50Supraetajare imobil locuințe colective P+2E+M, transformare mansarda in etaj, rezultând P+3E
276/11.08.2020SOARE COMPANY CID SRLSTR. DRM. FERMEI, NR. 110Branșament electric
277/11.08.2020SC IDEAL DESIGN RESIDENCE SRLSTR. TRACTORISTILOR, NR. 23Desființare corp C1 locuință parter si corp C2 anexa parter si construire 1 loc. individuala P+1E si 2 locuințe cuplate P+1E, împrejmuire, organizare șantier si utilități
278/13.08.2020UAT POPESTI-LEORDENI/Modernizare iluminat public, realizare canalizație subterana a instalațiilor de comunicație
279/13.08.2020SEVEN POINT RESIDENCE SRLSTR. ECHINOCTIULUI, NR. 75Schimbare soluție tehnica in timpul execuției locuințe colective P+2E+MS (modificare fațadă, int. si sis. invelitoare) si suplimentarea suprafeței cu 20%
280/13.08.2020/STR. OITUZ, NR. 80FConstruire locuință P+2E si organizare șantier
281/13.08.2020/STR. ORIZONTULUI, NR. 112 BISLocuințe înșiruite P+1E cu 15 unități locative împărțite in 3 corpuri C1-7UL, C2-7UL, C3-1UL
282/13.08.2020SC. E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. BIRUINTEI, NR. 31, BL. C5-T1 SI C5- T2Alimentare cu energie electrica cf. FS 05873378+05875065/2020
283/14.08.2020/STR. AMURGULUI, NR. 33GRefacere împrejmuire la stradă
284/17.08.2020SC LUKAS SD PHOENIX SRLSTR. BARAGANULUI, NR. 43Construire 2 corpuri clădire C1 si C2, formate din cate doua locuințe cuplate P+1E, corp C3-locuință individuală P+1E, org. șantier, împrejmuire si utilități
285/17.08.2020/STR. AMURGULUI, NR. 30DImobil P+3E format din locuințe colective cu spațiu comercial la parter, organizare șantier si utilități
286/17.08.2020SC IRIGC IMPEX SRLSTR. ORIZONTULUI, NR. 55Branșament gaze naturale
287/17.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 29, C4, LOT 4Branșament gaze naturale
288/21.08.2020/SOS. OLTENITEI, NR. 26RIntrare in legalitate lucrări de extindere pe verticala si orizontala, spațiu comercial existent P+1E+Mp, rezultând P+1E+EM
289/24.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 93Extindere conducta si branșament gaze naturale
290/24.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 35GExtindere conducta si branșament gaze naturale
291/25.08.2020/STR. DRM. FERMEI, NR. 168Modificări compartimentări interioare
292/25.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 93, BL. C4Branșament gaze naturale C4
293/25.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 93, BL. C1Branșament gaze naturale C1
294/25.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 93, BL. C5Branșament gaze naturale C5
295/25.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 93, BL. C2Branșament gaze naturale C2
296/25.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 93, BL. C7Branșament gaze naturale C7
297/25.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 93, BL. C6Branșament gaze naturale C6
298/25.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. BIRUINTEI, NR. 93, BL. C3Branșament gaze naturale C3
290/26.08.2020SC TUPLEX PLASTIC SRLSTR. PAVEL CEAMUR, NR. 14Amplasare construcție modulara pe structura metalica acoperita cu prelata
300/26.08.2020SC PACEGO CONSTRUCTSOS. OLTENITEI, NR. 247, HALA 2 SI HALA 3Extindere conducta si branșament gaze naturale
301/26.08.2020/STR. POSADA, NR. 9A BISSolutia P+1E, împrejmuire si utilități
302/31.08.2020SC ITINERA SASOS. OLTENITEI, SOS. DE CENTURADemolare construcții existente pe traseul de lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a municipiului București sud, intre a2 si a1, lot 1-amenajare nod rutier, centura bucuresti-dn4(Olteniței) km29+500-km 33+190, pe teritoriul UAT Popești-Leordeni
303/31.08.2020DSF PROJECT RETELESTR. DOMNITA BALASA, NR. 31Extindere conducta si branșament gaze naturale
304/31.08.2020UAT POPESTI-LEORDENISOS. OLTENITEI, NR. 181Reabilitare termica a blocului de locuințe S+P+3E-bloc C2, Șos. Olteniței, nr. 181
305/31.08.2020GMY EDILITAR CONSTRUCT SRLSTR. LEORDENI, NR. 151, CASA 9Extindere conducta si branșament gaze naturale
306/31.08.2020/STR. 1 MAI, NR. 19Desființare corp C2 (anexa) si construire loc. individuala unifamiliala P+1E, împrejmuire si utilități
307/31.08.2020SC GREEN&YELLOW DEVELOPMENT SRL ȘI SC DNS SUD INVEST SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 45Construire locuințe colective P+4E+5retras cu spatii comerciale la parter, organizare șantier (cf. PUZ HCL 70/2017)
308/01.09.2020UAT POPESTI-LEORDENIDN4, CENTURA BUCURESTI, BLOC CENTURAReabilitare termica a blocului de locuințe SP+P+2E bloc centura Popesti-Leordeni
309/01.09.2020SC SOARE COMPANY CID SRL PT. SC BOGAN DEVELOPMENT PROPERTY SRLSTR. AMURGULUI, NR. 23, C2Extindere conducta si branșament gaze naturale
310/01.09.2020SC SOARE COMPANY CID SRL PT. SC BOGANSTR. AMURGULUI, NR. 23, C1Branșament gaze naturale
311/01.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELE SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 128, CASA 1Branșament gaze naturale
312/01.09.2020/STR. BIRUINTEI, FNÎmprejmuire parțială teren, amplasare punct paza si bariera
313/02.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN FAVEO PT. SC MADORA CHEMICALSSOS. DE CENTURA, NR. 79CBranșament gaze naturale
314/02.09.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA PT. SC GREEN & YELLOW DEVELOPMENT SRLSTR. PARAUL RECE, NR. 10BBranșament electric
315/03.09.2020SC ENGIE ROMANIA SASTR. SPERANTEI, NR. 1Branșament gaze naturale
316/03.09.2020/STR. CRISTIAN, NR. 2Desființare locuință parter
317/03.09.2020SC ENGIE ROMANIA PT ALMA 2001 SRLSTR. RASARITULUI, NR. 13, C3Branșament gaze naturale
318/03.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELE PT. SC ALMA 2001 SRLSTR. RASARITULUI, NR. 13, C2Branșament gaze naturale
319/03.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELE PT. SC ALMA 2001 SRLSTR. RASARITULUI, NR. 13, C1Branșament gaze naturale
320/03.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELESTR. SAPERANTEI, NR. 26, CASA 1Branșament gaze naturale
321/03.09.2020/STR. UNIRII, NR. 32, CORP CSchimbare soluție tehnica pe parcursul executării lucrărilor de construire corp C2 din AC. nr. 131/2019
322/03.09.2020/STR. UNIRII, NR. 32, CORP BSchimbare soluție tehnică pe parcursul executării lucrărilor de construire corp B din A.C. nr. 131/2019
323/04.09.2020SC MARAL TEHNIC SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 45Construire corp clădire P+5E loc. colective, organizare santier si utlitati, cf. PUZ 70/2017
324/09.09.2020/STR. ZORILOR, NR. 30AIntrare in legalitate imobil P+1E(corp 2) cu funcțiunea de locuință, organizare șantier si utilități
325/09.09.2020/STR. POSTAVARULUI, NR. 11ADesființare corp C2
326/09.09.2020/STR. POSTAVARULUI, NR. 11AMansardare parțială corp C1 si construire locuință P+1E+M cu spatiu comercial la parter C4 (birou), organizare santier si utilitati
327/11.09.2020SC ENGIE ROMANIA SASTR. ECLIPSEI, NR.137Branșament gaze naturale
328/11.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELESOS. DE CENTURA, NR. 69CExtindere conducta si branșament gaze naturale
329/14.09.2020SC ALEMARA CONS SRLSTR. DRM. FERMEI, NR. 73FConstruire clădire P+1E formata din 6 unități individuale înșiruite 5 locuințe și 1 spațiu comercial, organizare șantier si împrejmuire
330/14.09.2020/STR. SPLAIUL UNIRII, NR. 9, BL. 8, SC. B, ET. 6, AP. 112Modificări interioare ap. 112
332/14.09.2020SC STAR FOODS F.M. SRLSTR. TABEREI, NR. 2Extindere construcție existenta cu un corp de clădire P+1E cu funcțiunea de vestiar si utilizați
333/14.09.2020/STR. ORIZONTULUI, NR. 58Construire locuință individuală Sp+P+1E, foisor, împrejmuire si utilități
334/17.09.2020SC SIENA RESIDENCE SRL SI DNS SUD INVEST SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 45Supraetajare ansamblu locuințe colective DS+P+4E+ET5retras in curs de execuție cu un nivel, rezultând DS+P+4E+ET5R+ET6R
335/18.09.2020SOCIETATEA DANUBIANA PT. SC BILMETAL INDUSTRIES SRLSOS. OLTENITEI, NR. 181Extindere imobil C91 cu un corp parter, având destinația de hala turnatorie metale si vestiare, platforma acoperita, împrejmuire si utilitati
336/18.09.2020SC SPACO RESIDENCE SRLSTR. PANTAZICA GABRIEL, NR. 110AModificare acoperiș, modificare scara interioara si fațadă
337/18.09.2020PAROHIA ORTODOXA „VINTILA VODA”STR. UNIRII, NR. 26Construire foișor lemn pe structura ușoară in curtea casei parohiale, împrejmuire (panou gard zincat)
338/18.09.2020SC AGROLEADS SOLUTIONS SRLSTR. MECANIZARII, FN, T25, P522/1/9, LOT 2Construire anexa gospodărească, amplasare cabina paza, împrejmuire
339/18.09.2020SC EDISTRIBUTIE MUNTENIASTR. AMURGULUI, NR. 51N, CORP C1Alimentare cu energie electrica cf. ATR 05811205/2020
340/18.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELESTR. SPERANTEI, NR. 52J, CASA 1Extindere conducta si branșament gaze naturale
341/18.09.2020SC CRIS CRIS TOTAL SRLSTR. SF. AGNES, NR. 34DImobil P+2E+M cu sp. locativ si sp. comercial la parter, organizare șantier si utilități
342/24.09.2020SC GREEN & YELLOW DEVELOPMENT SRL SI DNS SUD INVEST SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 45Supraetajare ansamblu loc. colective DS+P+4E+ET5retras in curs de execuție cu in baza AC nr. 307/39398/2020 cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (4), lit a1 , rezultând DS+P+4E+ET5R+ET6retras
343/24.09.2020SC IDEAL HOUSE CONSTRUCT SRLSOS. OLTENITEI, NR. 13 (T2, P14-16)Supraetajare imobil cu funcțiunea de loc. colective (apartamente) si sp. comerciale la parter P+4E, in curs de execuție in baza AC nr. 42/473/6738/2020 cu un nivel cf. Legii 50/1991, art. 2, alin. (40, lit. a1, rezultând P+ET5R, modificări fațade
344/24.09.2020/STR. LEORDENI, FN, T17/1, P14Amenajare parcare, amplasare container si pavilion paza, împrejmuire si utilități
345/24.09.2020/STR. LEORDENI, FN, T17/1, P14Împrejmuire
346/24.09.2020/STR. AMURGULUI, NR. 23Împrejmuire
347/24.09.2020/STR. AMURGULUI, NR. 23Împrejmuire
348/24.09.2020/STR. AMURGULUI, NR. 23Împrejmuire
349/24.09.2020/STR. UNITATII, NR. 20Construire anexa gospodărească, amplasare pompa apa, put forat, fosa septica, împrejmuire si utilități
350/25.09.2020SC AYT LIDER GRUP SRLSOS. OLTENITEI, NR. 204AExtindere rețea alimentare cu apa potabila si canalizare menajera si bransare/racordare la sistemul public de alimentare cu apa potabila si canalizare
351/25.09.2020/STR. ASTRELOR, NR. 11Branșament apa si racord canalizare
352/25.09.2020SC ORANGE ROMANIASOS. DE CENTURA, NR. 67BISDesființare stație telefonie mobila GSM si alimentare cu energie electrica
353/25.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESOS. OLTENITEI, NR. 144BISExtindere conducta si branșament gaze naturale
354/25.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR. SF. AGNES, NR. 32E, TRONSON 2Extindere conducta si branșament gaze naturale
355/25.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR. AMURGULUI, NR. 33KBranșament gaze naturale
356/25.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR. ORIZONTULUI, NR. 13B, CASA 2Extindere conducta si branșament gaze naturale
357/25.09.2020/STR. AMURGULUI, NR. 23Împrejmuire (120315)
358/25.09.2020/STR. AMURGULUI, NR. 23Împrejmuire (113079)
359/25.09.2020/STR. AMURGULUI, NR. 23Împrejmuire (120267)
360/25.09.2020SC BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA POPESTI-LOERDENISOS. OLTENITEI, NR. 23, BL. M1, PARTERSchimbare grafica a semnalisticii „Banca Transilvania”
361/25.09.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR. ASTRELOR, NR. 50A, BL. 1 SI BL. 2Extindere conducta si branșament gaze naturale
362/01.10.2020SC DALIN RESIDENCE INVEST SRLSTR. PAVLICHIENI, NR. 126DConstruire imobil compus din locuinte insiruite si 1 sp. comercial P+1E+Mp, organizare santier, imprejmuire si utilitati
363/01.10.2020E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. MECANIZARIIÎncarcare linia 20kv/irigatii Berceni si linia 20kv
364/01.10.2020/STR. CRINULUI, NR. 4Desființare locuință C1 si anexe P C2, C3, C4
365/01.10.2020SC IMOLA LOGISTIC TEAMSTR. ORIZONTULUI, NR. 66DConstruire 2 locuințe cuplate P+1E
366/01.10.2020SC IMOLA LOGISTIC TEAMSTR. ORIZONTULUI, NR. 66EConstruire 2 locuințe cuplate P+1E
367/01.10.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR. LEORDENI, NR. 90, BL. 3, TRONSON 4Extindere conducta si branșament gaze naturale
368/05.10.2020UAT POPESTI-LEORDENISOS. OLTENITEI, NR. 181, BL. C1Reabilitare termica
369/08.10.2020DISTRIGAZ SUD RETELE PRIN SC SOARE COMPANY CID SRLSTR. DRM. FERMEI, NR. 110 Branșament gaze naturale
370/08.10.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN AMETECH SYSTEM SRL – SC MRK REZIDENTIAL EXPERTSTR. SF. AGNES, NR. 117 (C1, C2, C5, C7)Extindere conducta si branșament gaze naturale
371/08.10.2020CONGREGATIO JESUSOS. OLTENITEI, NR. 6Construire foișor
372/08.10.2020/STR. BIRUINTEI, NR. 116Închidere terasa existenta si refacere împrejmuire
373/08.0.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF RETELESOS. OLTENITEI, NR. 35B, C1, AP. 1 Branșament gaze naturale
374/08.10.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESOS. OLTENITEI, NR. 35B, C2, AP. 1 Branșament gaze naturale
375/08.10.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESOS. OLTENITEI, NR. 35B, C3, AP. 1 Branșament gaze naturale
376/08.10.2020SC IMOLA LOGISTIC TEAMSTR. ORIZONTULUI, NR. 66FConstruire 2 locuințe cuplate P+1E
377/08.10.2020SC TELECOM ROMANIASTR. AMURGULUI, NR. 43Instalare stație radio si rețele de comunicații
378/08.10.2020SC STAIN CONSTRUCTSTR. PAVEL CEAMUR, NR. 6Desființare corp clădire C5
379/12.10.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELE -CRATIS CONSTRUCTSTR. RASARITULUI, NR. 84, CASA 10Extindere conducta si branșament gaze naturale
380/12.10.2020SC STAIN CONSTRUCTSTR. PAVEL CEAMUR, NR. 6Construire hala confecții metalice si anexa industriala P+1E, împrejmuire, utilități
381/12.10.2020/STR. POPESTI ROMANI, NR. 64Desființare construcție C1, C2, C3 si construire locuință SP+P+1E, org. santier, imprejmuire si utilități
382/14.10.2020/STR. ORIZONTULUI, NR. 3BConstruire imobil SP+P+1E+2ER locuință cu piscina exterioară, împrejmuire si utilități
383/4.10.2020SC REAL GYM SRL, SC SINENA RESIDENCE SRL, SC DNS SUD INVEST SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 45Construire imobil locuințe colective, amenajare circulații, parcări demisol, org. santier, utilități
384/14.10.2020/STR. LEORDENI, NR. 115Modificări interioare, refacere fațadă si schimbare destinație, magazie si camera, in sp. comercial
385/14.10.2020/STR. BREAZA, NR. 29Construire locuință S+P+1E si utilități
386/14.10.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELESTR. MECANIZARIIExtindere conducta si branșament gaze naturale
387/21.10.2020SC MARAL TEHNIC SRLSTR. BIRUINTEI, NR. 45Supraetajare imobil P+5E, locuințe colective, rezultând P+6E
388/23.10.2020SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRLSTR. PARAUL RECE, NR. 10BExtindere conducta si branșament gaze naturale
389/30.10.2020/STR. CONSTANTIN VACARESCU, NR. 16, LOT 5Construire locuință P+1E, org. șantier, împrejmuire teren si utilități
390/30.10.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELESTR. SPERANTEI, NR. 52H, CASA 1Extindere conducta si branșament gaze naturale
391/03.10.2020SC COLY TRANS SRLSTR. SECERISULUI, NR. 4Construire hala metalica parter (cu șarpantă) cu destinația de garaj, birouri, vestiare, grup sanitar si utilități
392/02.11.2020CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPESTI-LEORDENISTR. SCOLII, NR. 6Construire corp nou scoală gimnaziala „Ioan Badescu”
393/02.11.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN AMETECH SYSTEM SRL PT. SC EVAMAR TEAM COMPANYSTR. ECHINOCTIULUI, NR. 50Extindere conducta si branșament gaze naturale
394/02.11.2020/STR. BATERIEI, NR. 60Extindere pe orizontala loc. individuala existenta C1, P+M, construire anexe parter C2 si C3 si garaj parter C4, lucrări executate fără autorizație
395/05.11.2020/STR. SABARULUI, NR. 18Construire 12 locuințe cuplate cate 2, P+1E+M (C1, C2, C3 C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12) si o locuință izolata (C7), organizare șantier, împrejmuiri si utilități
396/05.11.2020REPREZ. PRIMARIA POPESTI-LEORDENISTR. DRM. FERMEI, NR. 91FAmenajare parc si construire parcare supraetajata cu regim P+2E
397/05.11.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN AMETECH SYSTEM SRL PT. EVAMAR TEAM COMPANYSTR. ECHINOCTIULUI, NR. 75Extindere conducta si branșament gaze naturale
398/05.11.2020/STR. LT. MAJ. AV. TANASE BANCIU, NR. 26Împrejmuire parțială teren si creare acces auto
399/05.11.2020/T4/7, P2 SI 3, LOT 2Împrejmuire parțială teren si creare anexa (garaj)
400/05.11.2020SC SENS TEAM SRLSTR. MAICA TEREZA, NR. 9Amplasare container metalic cu funcțiunea de birouri
401/05.11.2020E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SASTR. DRM. FERMEI, NR. 91FBranșament electric
402/12.11.2020STAR FOODS E.M. SRLSTR. TABEREI, NR. 2Extindere corp C1 cu hala de producție si depozitare, org, șantier si utilități
403/12.11.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELE SRLSTR, SABARULUI, NR. 7BExtindere conducta si branșament gaze naturale
404/12.11.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC GENERAL MPM IMPEXSOS. OLTENITEI, NR. 15A, LOT 3Extindere conducta si branșament gaze naturale
405/12.11.2020/STR. BATERIEI, NR. 44A BISExtindere pe verticala, modificări fațade, modificări interioare, loc. individuale, SP+P+M, rezultand SP+P+1E+M
406/12.11.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. DRM. FERMEI, NR. 80Alimentare cu energie electrica cf. FS 06057397 si FS 06268943/2020
407/12.11.2020/STR. SF. AGNES, NR. 69Amplasare poarta acces auto si pietonal
408/17.11.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC GMY EDILITAR CONSTRUCT SRL PT. SC EDEN HOME CONCEPT SRLSTR. DRM. FERMEI, NR. 80, C6, AP. 34Extindere conducta si branșament gaze naturale
409/17.11.2020/STR. AMURGULUI, NR. 49C, SC. 1, ET. 1, AP. 2Extindere pe verticala imobil P+1E, scara interioara, modificare fațade, rezultând P+1E+M
410/17.11.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. RASARITULUI, NR. 84Alimentare cu energie electrica cf. FS 06071191/2020
411/17.11.2020TOP LINE PROFESIONAL SRLSOS. OLTENITEI, NR. 27AImplementare masuri de siguranță la incendiu la hale depozitare, pereți interiori rezistenți la foc si compartimentare C1
412/19.11.2020/STR. PAVLIVHIENI, NR, 130BLocuinta individuala P+1E+M, împrejmuiri si utilități
413/19.11.2020SC SMART BASIC CONSTRUCT SRLSTR. LEORDENI, NR. 151, C11, C13, C15Branșament gaze naturale
414/19.11.2020/STR, LEORDENI, NR. 209AConstruire locuință unifamiliala P+M, garaj si utilități
415/19.11.2020SC ENGIE ROMANIA STR. LEORDENI, NR. 90, BL. 3, TR. 3Branșament gaze naturale
416/19.11.2020SC ENGIE ROMANIA STR. LEORDENI, NR. 90, BL. 3, TR. 1Branșament gaze naturale
417/19.11.2020SC ENGIE ROMANIA STR. LEORDENI, NR. 90, BL. 2Branșament gaze naturale
418/19.11.2020SC ENGIE ROMANIA STR. LEORDENI, NR. 90, BL. 1, TR. 1Branșament gaze naturale
419/19.11.2020SC ENGIE ROMANIA STR. LEORDENI, NR. 90, BL. 3, TR. 3Branșament gaze naturale
420/19.11.2020SC ENGIE ROMANIA STR. LEORDENI, NR. 90, BL. 1 BIS, TR. 2Branșament gaze naturale
421/23.11.2020SC SILFLOR & IMPEX SRLT4, P39/1, P9 100Desființare magazie agricola
422/24.11.2020SC SELECT RESIDENCE, SC ROBSAN IMOB CONSTRUCT SRLSTR. SF AGNES, NR. 294-296Constr. imobil locuințe colective P+3E organizare santier, împrejmuire si utilitati
423/24.11.2020/STR. AMURGULUI, NR. 65GConstruire locuință SP+P+1E, organizare șantier, împrejmuire si utilități
424/24.11.2020/STR. SPERANTEI, NR. 26ALocuință P+1E, împrejmuire si utilități
425/24.11.2020/STR. OITUZ, NR. 87Supraetajare imobil locuință P+3E cu sp. servicii/sala fitness la parter, recompartimentare, modificare fatade, rezultând P+3E+4Eretras
426/24.11.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SDSF PROJECT RETELE PT SC SOGLAD SRLSTR. OCCIDENTULUIExtindere conducta si branșament gaze naturale
427/24.11.2020SC FABRICA GRIVITA SRLSTR. MECANIZARII, NR. 35Hala depozitare si producție bere, refacere împrejmuire, put forat, fosa, org. șantier, bazin de retenție ape pluviale, stație epurare, platforma betonata, utilități
428/24.11.2020SC TOSS RESIDENCE SRLSTR. CAZANESTI, NR. 42Construire imobil P+1E cu funcțiunea de locuință si birouri la parter, împrejmuire si utilități
429/24.11.2020/STR. TRACTORISTILOR, NR. 42Locuință P+1E, refacere împrejmuire si utilități
430/27.11.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN DSF PROJECT RETELE PT. DS PROJECT IMOB CONSTRUCTSTR. AGNES, NR. 18Extindere conducta si branșament gaze naturale
431/27.11.2020/STR. BATERIEI NR. 3Desființare locuință parter, corp C1 si anexa corp C3 si construire locuință P+1E,copertina piscina, refacere împrejmuire organizare de șantier si branșamente utilități
432/02.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. BIRUINTEI NR. 45 NC 123340Alimentare cu energie electrica conform FS. 06097311/2020
433/02.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. SPERANTEI NR. 35, BL. 18Alimentare cu energie electrica conform FS. 06262463/2020
434/02.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. SPERANTEI NR. 35, BL. 17Alimentare cu energie electrica conform FS. 06262463/2020
435/02.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. ORIZONTULUI NR.110BISAlimentare cu energie electrica conform FS. 06221019/2020
436/02.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. BIRUINTEI NR. 45 NC 122458Alimentare cu energie electrica conform FS.06293062/2020
437/02.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. BIRUINTEI NR. 45 NC 123342Alimentare cu energie electrica conform FS.06322207/2020
438/02.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. SPERANTEI NR. 35 BL. 20Alimentare cu energie electrica conform FS.06262463/2020
439/02.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. SPERANTEI NR. 35 BL. 19Alimentare cu energie electrica conform FS.06262463/2020
440/02.12.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR. SF. VOIEVOZI NR. 8 CASA 2Branșament gaze naturale
441/07.12.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESOS. OLTENITEI NR. 167Branșament gaze naturale
442/07.12.2020/STR. DRM. FERMEI NR. 110Supraetajare imobil locuință colectiva S+P+2 cu spatiu comercial la parter in curs de execuție in baza AC 33/2020 cu 1 nivel cf. Legii 50/1991, art. 2 alin. (4), rezultand S+P+3E
443/07.12.2020SC PROD COM ANGHEL COMPANY SERVICES SRLSTR. LEORDENI NR. 1Construire 2 corpuri (c1 si c2)cu funcțiunea de comerț cu terase circulabile si pasarela de legătură intre terase, sistematizare incintă, organizare șantier, utilități
444/07.12.2020SC ROSTEEL SOLUTIONSSTR. BIRUINTEI NR. 49Modificare de tema pe parcursul lucrărilor de construire la imobilul C0 (P+1E) autorizat cu AC nr.240/2017 prin recompartimentare, reconfigurare fata de schimbare de destinație din locuințe in spațiu de alimentație publica si birouri
445/08.12.2020/STR. DRM. FERMEI NR. 71HModificare fațadă închidere hol acces si modificări interioare la ap.1
446/09.12.2020/STR. PAVLICHENI NR. 161Trei imobile (C1, C2, C3) locuințe colective P+2E cu spațiu comercial la parter corpul C1 împrejmuire si utilități
447/15.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. BIRUINTEI NR. 31 NC123314Alimentare cu energie electrica conform FS.06210978/2020
448/15.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. BIRUINTEI NR. 31 NC 123314Alimentare cu energie electrica conform FS.062110767/2020
449/15.12.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR. DRM. FERMEI NR. 91BBranșament gaze naturale
450/15.12.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC DSF PROJECT RETELESTR. ECLIPSEI NR. 126Extindere conducta si branșament gaze naturale
451/15.12.2020/STR. BIRUINTEI NR. 75GAlimentare cu energie electrica conform ATR 05971756/2020
452/15.12.2020SC CARINA ENTERPRISE ASOCIATIA DE PROPRIETARI STR. DRM. FERMEI NR. 61STR. DRM. FERMEI, nr. 61Supraetajare imobil P+3E rezultând P+4E
453/15.12.2020SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASTR. LEORDENI NR. 151AAlimentare cu energie electrica conform FS 6122142/2020
454/17.12.2020SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION SRLSTR. CHEIUL DAMBOVITEI NR. 26 LOT 116Construire imobil P+2E cu functiuni complementare locuirii (comert , servicii si spatii administrative) amenajare spatii verzi, organizare santier si utilitati
455/18.12.2020UAT POPESTI-LEORDENISTR. POPESTI-VESTLucrari de reparații si modernizare la infrastructura sistemului rutier-152m
456/21.12.2020/STR. FERMEI NR. 9Supraetajare imobil P+2E locuințe colective cu un etaj rezultând P+3E si schimbare de funcțiune a unui spațiu de locuit in birou
457/23.12.2020SC CREATIVE VILLAGESTR. BIRUINTEI NR. 35GÎnchidere parter si schimbare destinație din spațiu parcare in spațiu de locuit, reamplasare parcări, modificări interioare si exterioare
458/23.12.2020/STR. DRM. FERMEI NR. 19AIntrare in legalitate pentru extindere pe verticala locuință individuala C3 SP+P+1E rezultând SP+P+1E+M
459/23.12.2020SC ENGIE ROMANIA PRIN SC GMY EDILITATSTR. LEORDENI NR. 151 C1, C3, C5, C7Branșament gaze naturale
460/23.12.2020/STR. OITUZ NR. 72BExtindere pe verticala construcție existenta P+1E (C1) rezultând imobil P+2E
461/23.12.2020/STR. LEORDENI NR. 229Construire doua anexe C1 si C2, parter
462/23.12.2020AGV URBAL LOOP SRLSTR. BIRUINTEI NR. 69Construire imobil locuințe P+2E+M
463/23.12.2020/STR. AMURGULUI NR. 64JConstruire foișor si împrejmuire
464/23.12.2020/STR. OCCIDENTULUI NR. 33Extindere locuință existenta SP+P+1E cu o terasa, anexa, garaj cu magazie, refacere fatada modificare acoperiș
465/23.12.2020/STR. CONSTANTIN VACARESCU NR. 16DConstruire locuinte individuale P+1E+M, împrejmuire si utilitati
466/24.12.2020SC EDISTRIBUTIE MUNTENIA PT. DS PROJECT IMOBILIAR CONSTRUCT SRLSTR. SF. AGNES NR. 18Extindere si branșament electric
467/24.12.2020SC RIVIERA BIKE SRLSTR. LT. MAJ. AV. TANASE BANCIU NR. 19Amenajare teren sintetic
468/24.12.2020SC OLYMPIAN EASTSOS. OLTENITEI NR. 249Hala depozitare si anexa P+1EP organizare de santier, imprejmuire si utilitati
469/24.12.2020SC TOP PROFIL SISTEM SRLSOS. OLTENITEI NR. 243Construire hala, productie, depozitare, birouri P+1E, amenajare incinta, parcare imprejmuire, organizare santier si utilitati
470/24.12.2020SC ELECTROZEP EXIM SRLSOS. OLTENITEI NR. 206FConstruire puț forat si imprejmuire put
471/24.12.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GMY EDILITAR CONSTRUCT SRL PT.SC EDEN HOME CONCEPT SRLSTR. DRM. FERMEI NR. 80, SP. COM. CORP 1 - AP. 2, CORP 1- AP. 4, CORP 1- AP. 6, CORP 2 - AP. 8, CORP 2 - AP. 10, CORP 2 - AP.12, CORP 5 - AP. 25, CORP 5-AP. 26, CORP 5 - AP. 28, CORP 6 - AP. 30, CORP 6-AP. 32Branșament gaze naturale
472/24.12.2020SC ENGIE ROMANIA SA PRIN SC GMY EDILITAR CONSTRUCT SRL PT.SC EDEN HOME CONCEPT SRLSTR. DRM. FERMEI NR. 80, CORP 3 - AP. 14, CORP 3 -AP. 16, CORP. 3-AP. 18, CORP 4 - AP. 20, CORP 4 -AP. 22, CORP 4 – AP 24Branșament gaze naturale
473/24.12.2020/STR. FORTULUI NR. 13Locuință SP+P+1E împrejmuire si utilitati
474/28.12.2020SC GALAXY RESIDENT SRLSTR. BIRUINTEI NR. 31, CORP C8-T1Schimbarea soluțiilor tehnice pe parcursul executiei pt. imobil corp C8-T1 locuinte colective P+7E prin schimbarea de destinatie a nivelului parter din locuinte in spatii comerciale schimbarea inaltimii de nivel a parterului,modificari compartimentari interioare si modificari fatade, imobil autorizat cu AC nr. 379/20.09.2018 respectiv AC nr. 190/05.06.2020
475/28.12.2021SC KIRPPIK SRLSTR. BIRUINTEI NR. 31, CORP C8-T2Schimbarea soluțiilor tehnice pe parcursul executiei pt. imobil corp C8-T2 locuinte colective P+7E prin schimbarea de destinatie a nivelului parter din locuinte in spatii comerciale schimbarea inaltimii de nivel a parterului, modificari compartimentari interioare si modificari fatade, imobil autorizat cu AC nr. 379/20.09.2018, respectiv cu AC nr. 187/05.06.2020
476/28.12.2021/STR.DR.FERMEI NR.2ADESFIINATRE PARTIALA CORP C1(SERA PARTER)CONSOLIDARE,EXTINDERE PE ORIZONTALA SI VERTICALA A LOCUINTEI EXISTENTE P+1E, UN IMOBIL P+2E CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE