Autorizaţii de Construire/Desființare eliberate în anul 2018

Nr./data eliberăriiNume şi prenumeAdresa imobiluluiScopul eliberarii
01/16.01.2018SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA-ptr.Patru MariaStr.Astrelor nr.1ABransament gaze naturale
02/17.01.2018S.C.BOGDAN DEVELOPMENT PROPERTY SRLDr.Fermei nr.97CRecompartimentare,schimbare functiune din sp.com in sp.locuibil su supraetajare imobil P+3E rez.imobil P+3E+4Er+Pod
03/10.01.2018SC ENERGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY-prin ARCADIA CONCEPT SRLStr.Solstitiului nr.15Bransament gaze naturale
04/19.01.2018SC DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Liliana Monica TehraniStr.Alex.Conduratu nr.94Alim.cu energie electrica cf.ATR nr.01044713/17
05/19.01.2018CALAGIU CRISTIANStr.Amurgului nr.63PConstruire imobil D+P+2E cu sp.cad-tiv,sp.birou la demisol si sp.locative
06/22.01.2018HURUBAS TEODOR rep.SC SOMECS SRLStr.Taberei nr.8,C1Desfiintare constr.C1-birouri
07/22.01.2018HURUBAS TEODOR rep.SC SOMECS SRLStr.Taberei nr.8,C1Desfiintare constr.C1-birouri
08/22.01.2018UNGUREANU ANGELICA CATELUTAStr.Paraul Rece nr.14Construire 2 imobile P+2E+M-loc.col,imprej si utilitati
09/22.01.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Bane CameliaStr.Eclipsei nr.6AAlimentare cu energie electrica cf.ATR 163432409
10/22.01.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA prin SC ELECTROCONSStr.Amurgului nr.61Racordare la reteaua electrica
11/22.01.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA prin SC ELECTROCONSDr.Fermei nr.2ARacordare la reteaua electrica
12/22.01.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin SC ELECTROCONSStr.Sf.Agnes nr.57-61Racordare la reteaua electrica
13/22.01.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Costea AlexandruSos.Oltenitei nr.11DAlimentare cu energie electrica cf.ATR 013/6806/17
14/22.01.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Alexe AndreeaStr.Sf.Voievozi nr.22Alimentare energie electrica
15/22.01.2018SC ENGIE ROMANIA prin INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Apusului nr.39Extindere conducta si bransament gaze naturale
16/22.01.2018CAZONE DANIEL SI ANCUTAStr.Sf.Voievozi nr.16DModificare de tema
17/23.01.2018GITLAN MARIEAN ADRIEANStr.Sperantei nr.56GConstruire loc P+1E,anexa P,imprejmuire si org.santier
18/26.01.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA - SC MONACO INVEST RESIDENCEStr.Amurgului nr.66MBransament electric
20/01.02.2018RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Laurentiu Raiciu nr.12Desfiintare loc Sp+P+M si anexe(C1,C2 si C3)
19/01.02.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr SC ROSTEEL SOLUTIONSRLStr.Biruintei nr. 49Alimentare cu energie electrica ansamblu rezidential
20/01.02.2018RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Laurentiu Raiciu nr.12Desfiintare loc Sp+P+M si anexe(C1,C2 si C3)
21/02.02.2018TATOI MARIANA MADALINAStr.Bateriei nr.32Construire loc P+1E
22/05.02.2018RADUCAN MARIANA DIANAStr.Oituz nr.18,lot.7Construire imobil P+3E loc colective
23/05.02.2018OLARIU MIHAI,OLARIU RODICA,CACHITA DANIEL-ANDREI SI ANISOARAStr.Pavlichieni nr.117Construire doua loc cuplate P+1E,imprej si utilitati
24/05.02.2018PANA GIGI rep.SC BUDLDING CONSTRUCT SRLStr.Sf.Gheorghe nr.26AConstruire loc S+P+1E,piscina,imprej si utilitati
25/05.02.2018CONSTANTINESCU DANIEL VASILEStr.Biruintei nr.75GAmplasare temporara anexa gospadareasca ptr.utilaje si scule,imprej si utilitati
26/05.02.2018GAGIU FLORIAN-GABRIEL SI ADINAStr.Pogoanelor nr.21Locuinta unifamiliala P+M,imprej si utilitati
27/07.02.2018PATRULIUS ION SERBAN-rep.SC TELEKOM ROMANIADr.Fermei nr.73AAmplasare signalistica exterioara pe fatada cladire
28/07.02.2018MECU ION rep.SC LION TRANSPORT SRLStr.Leordeni nr.161Construire imprej teren
29/08.02.2018PATRU MARIAStr.Leordeni nr.1ABransament apa si racord canal
30/09.02.2018SLAVE FLORINADr.Fermei nr.97Constr.2 imobile P+3E-C1 sp.com la parter si loc.col si C2 loc colective,org santier,imprej si utilitati
31/09.02.2018SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str.Viilor nr.53Bransament gaze naturale
32/09.02.2018SC BVG DEVELOPMENT&INVESTMENT SRLStr.Sf.Ioan si Sf.NicolaeBransament ap potabila si racord canal
33/09.02.2018SC BVG DEVELOPMENT&INVESTMENT SRLStr.Apusului nr.26Bransament apa potabila si racord canal
34/12.02.2018CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI -primar Petre IacobStr.Sf.Agnes cu Maica TerezaEchipare bazin de linistire cu statie de pompare ape uzate si pluviale
35/12.02.2018VOINEA VALENTIN ROMEO-SC CARO CARDS SRLStr.Pavlichieni nr.79bisConstruire 3 locuinte cuplate P+1E+M si utilitati
36/13.02.2018MURARU MARIAN SI ILEANASos.Oltenitei nr.181Desfiintare constructii anexe
37/13.02.2018MURARU MARIAN-rep.SC CREATIV PLASTSos.Oltenitei nr.181Reconstructie,renovare,modernizare si extindere c-tii (corp.A,B.C.D) c-tie anexa corp C,org santier
38/13.02.2018FLOREAN MARIANAStr.Amurgului nr.46BIntr.in legalitate ptr.mod.int,mod.fatada extindere pe orizontala parte si etaj 1
39/13.02.2018DECU NICOLETAStr.Amurgului nr.46AIntr.in legalitate ptr.mod.int,mod.fatada extindere pe orizontala parte si etaj 1
40/13.02.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA prin SC ELECTROCONS INTL SRLStr.Baraganului nr.5DAlim cu energie electrica
41/13.02.2018LUMINARE IOANAstr.Paraul Rece nr.10Supraetajare imobil S+P+2E rez.S+P+3Eretras
42/13.02.2018GRADINARU ROBERT SI SC JOYA SHOES CONCEPT SRLStr.Amurgului nr.29,29A,29BDesfiintare hale C1,C2,C3
43/20.02.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-Tanase LuciaStr.Miraslau nr.29AAlim.cu energie electrica
44/22.02.2018MURARU MARIAN-rep.SC CREATIV PLASTSos.Oltenitei nr.181Constr.2 hale,depozitare parter
45/22.02.2018DAN EMANUELStr.Rasaritului nr.74Construire 10 loc insiruite P+1E,org santier si imprej
46/22.02.2018FLORICA ADRIAN NICOLAE-SC TOTAL CHEMICALS COMPANYSos.de Centura nr.69DRealizare in vederea construirii hala produse prefab.beton,birouri P+1Ep,imprej si utilitati
47/22.02.2018SC ENGIE ROMANIA SA-prin GHEORGHE CRISTIAN ANDREIStr.Ion Scortaru nr.20Bransament gaze naturale
48/22.02.2018SC ENGIE ROMANIA pt SC A&M QUALITY CONDOStr.Alex.Conduratu nr.28Bransament gaze naturale
49/26.02.2018CALIN SORINDr.Fermei nr.86Bransament apa si racord canal
50/26.02.2018CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI -primar Petre IacobIntr.Viilor.Popest VestExtindere sistem rutier,lucrari de csnalizare pluviala
51/28.02.2018DIMA CONSTANTIN Str.Sf.Agnes nr.266Constr.loc D+P+1E,piscina,imprej si utilitati
52/28.02.2018RADUCAN BOGDAN CRISTIANSos.Oltenitei nr.12DConstr.3corpuri de cladire P+1E+M-loc colective(C5-C7)-1 corp de cladire P+2E+M loc colective cu sp.com la parter(C8),org santier ,imprej si utilitati
53/28.02.2018RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Laurentiu Raiciu nr.12Constr imobil locuibile coective P+2E cu sp.comercial la parter,imprej si utilitati
54/01.03.2018ROBSAN IMOB CONSTRUCT SRL-prin Vochin IonelStr.Viilor nr.67Constr.8loc cuplate si insiruite P+1E+Pod,bazin vitanjabil,org.santier,imprej.
55/05.03.2018PANA MARIUS IULIAN-SC JOYA SHOES CONCEPTStr.Amurgului nr.74Supraetajare imobil P+3E rez.P+4Eretras
56/05.03.2018DOBRE EUGEN-rep.CATALUNAYA IMOBILIARE SRLSos.Oltenitei nr.226,T22Trei module hala P,sp.birouri
57/05.03.2018MIHALACHE CLAUDIA,DOAGARU PETRIAStr.Sabarului nr.12Desfiintare partiala loc.p
58/05.03.2018MIHALACHE CLAUDIA, DOAGARU PETRIAStr.Sabarului nr.12Extindere locuinta parter cu loc.P+1E
59/05.03.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMANYA SAStr.Sf.Agnes nr.57-61Bransament gaze naturale
60/05.03.2018PIRVULETE GRIGORE-ALINDr.Fermei nr.18DBransament apa potabila si racord canal
61/05.03.2018GHEORGHE CORINAStr.Breaza nr.5Imprejmuire partiala teren
62/05.03.2018SC IRIMPEX SRLSos.Oltenitei nr.181,lot.2Imprejmuire teren
anulat
64/12.03.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Voicu MihaiStr.Solstitiului nr.1Alim.cu energie electrica cf.ATR 01539695/2017
65/12.03.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMANYA SAStr.Orizontului nr.104Extindere conducta si bransament gaze naturale
66/12.03.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-Str.Paraul Rece nr.3-5Alim.cu energie electrica
67/12.03.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Eclipsei nr.43AAlim.cu energie electrica
68/13.02.2018CRISTEA RAFAILStr.Golesti nr.31Locuinta P+1E si utilitati
69/13.03.2018UNGUREANU VASILESos.Oltenitei nr.14EAsamblare totem
70/13.03.2018UNGUREANU VASILEStr.Leordeni nr.157ELocuinta P+1E+M,imprej si utilitati
71/14.03.2018RASU MARIANA SPERANTASos.Oltenitei nr.85AIntr.in leg.ptr.construire loc Ds+P+1E+Em
72/15.03.2018GHEORGHE MARIUS SI FLORENTINAStr.Maica Tereza fn T54/1,P13Continuare de lucrari de construire locuinta D+P+1E
73/15.03.2018RAICIU NICOLAE STELIANStr.Sf.Voievozi nr.18FLoc.P+M,imprejmuire si utilitati
74/15.03.2018PETRE TANASE SI GEORGETASos.Oltenitei nr.24Desfiintare loc
75/19.03.2018SC CRATIS CONSTRUCT SRL prin Bordei AurelianStr.Orizontului nr.61Construire 6(sase) imobile - P+1E cuplate
76/19.03.2018COTOFANA STEFANDr.Fermei nr.91AInchidere balcoane
77/20.03.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA Str.Laurentiu Raiciu nr.19Alim.cu energie electrica
78/20.03.2018PETRE ANA,PETRE MIHAELAStr.Postavarului nr.21Desfiintare partiala loc.P
79/20.03.2018BOICEA JIANUStr.Echinoctiului nr.47Locuinta individuala P+1E si utilitati
80/20.03.2018TOMESCU MIHAELAStr.Sperantei nr.60HLocuinta individuala P,imprejmuire si utilitati
81/20.03.2018APOSTOL ELENADr.Fermei nr.67A,et.3,ap.19Inchidere balcon si deschidere gol usa din bucatarie
82/21.03.2018RADUCANU BOGDAN CRISTIANSf.Agnes nr.91Lucrari de amenajare si schimbare de dest in sp.locuibil/mansarda a sp.aferent podului in volumul existent al.cladiri
83/21.03.2018GRIGORE GEORGE RAZVANStr.Astrelor nr.49Constr.4 locuinte individuale Sp.+P+M,amenajae circulatii,parcari,imprej si utilitati
84/21.03.2018TANASE FLORIN-SC TETHA RESIDENCE SRLStr.Orizontului nr.102Constr.12 locuinte insiruite P+1E,imprej si utilitati
85/30.03.2018ANDRONIC VASILE,ANDRONIC ANAStr.Lamaitei nr.12Imprejmuire teren
86/30.03.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA Str.Industriei nr.10Alim.cu energie electrica
87/30.03.2018BOLOZAN PAVEL MIRCEAStr.Lt.Maj Av.tanae Banciu nr.19Hala depozitare,put forat,fosa septica,imprej si utilitati
88/03.04.2018IACOB CLAUDIAStr.Leordeni nr.149Desfiintare c-tii existente(C1,C2,C4,C5)
89/03.04.2018FILPISAN GHEORGHE,DOGARIU MARIA-ALINAStr.Biruintei nr.3Construire 4(patru) corpuri C1,C3,C3,C4 ans.de locuinte colective Ds+P+3E+4E+5Retras
90/03.04.2018MAZER TAREKStr.Sf.Gheorghe nr.28AC-tie imobil P+2E loc.colective,imprej si utilitati
91/03.04.2018RADUCAN MARIANA DIANAStr.Oituz nr.77Modificare de tema la imobilul P+3E
92/04.04.2018SC ENGIE SA-PRIN SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Orizontului nr.62 casa 16Extindere conducta si bransament gaze naturale
93/04.04.2018SC ENGIE SA-PRIN SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Orizontului nr.62,casa 1Bransament gaze
94/04.04.2018SC ENGIE SA-PRIN SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Orizontului nr.62,casa 12Bransament gaze
95/04.04.2018SC ENGIE SA-PRIN SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Sf.Agnes nr.91Bransament gaze
96/04.04.2018STOICA LAURENTIU,PANAIT MIHAI SI TANASE MARIANStr.Cicoarei nr.13,lot.2Constr.3(trei) loc P+1E,imprej si utilitati
97/04.04.2018STOICA LAURENTIU,PANAIT MIHAI SI TANASE MARIANStr. Cicoarei nr.13,lot.2Desfiintare loc.P C1 si anexa C2
98/04.04..2018DUMITRESCU C-TINStr.Pantazica Gabriel nr.52Construire 3 loc indiv.1,C2,C3 rez.P+1E+2Eretras,org.si imprej.
99/04.04.2018BADULA MIHAELAStr.Paraul Rece nr.14Desfiintare partiala loc.P si C1,C3
100/04.04.2018BADULA MIHAELAStr.Paraul Rece nr.14Construire loc P+1E
101/05.04.2018SC ERY RBK-AMBIENT CONSTRUCT SRLStr.Leordeni nr.161MbisConstruire C1 loc P+2E cu sp.com,C2,C3 loc col.P+2E,C4 - 2 loc corp P+1E
102/10.04.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA Dr.Fermei nr.62Racordare la reteaua electrica
103/10.04.2018SC VITAL BLUE AQUA SRLStr.MiraslauExtindere SPAU existent si modernizare conducta refulare SPAU
104/10.04.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr.Orizontului nr.104BAlimentare cu energie electrica
105/10.04.2018PETRE TANASESos. Oltenitei nr.24Imobil P+2E loc.colective cu sp.com parter imprej si utilitati
106/11.04.2018ANGHEL CORNEL Str.Pavlichieni nr.75Trei loc colective P+1E+M
107/12.04.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA Str.Leordeni nr.90Alimentare cu energie electrica
108/12.04.2018APOSTOL GHE SI MARIAStr.Timpului nr.23Construire loc P+1E,imprej si utilitati
109/12.04.2018BURAGA ADINAStr.Dr.Fermeu nr.111A,bl.1,ap.13Modificare fatada,inchidere balcon si mod.int
110/13.04.2018ENGIE SA pentru Gherman NicoletaStr.Paraul Rece nr.5CBransament gaze
111/13.04.2018ENGIE SA pentru Gherman NicoletaStr.Paraul Rece nr.5CAlimentare cu energie electrica
112/13.04.2018VITAL BLUEAQUA SRL-Ghermen NicoletaStr.Paraul Rece nr.5CBransament apa si racord canal
113/13.04.2018VOICU EMILIAN SI OANAStr.Oituz nr.45Schimbare destinatie ap in sp.com ,inchidere balcoane.modificari fatada,extindere pe verticala rezz.P+2E+M
114/19.04.2018SIMION IONStr.Leordeni nr.157BAmplasare container cu functiunea de loc ,imprej si utilitati
115/23.04.2018BIRISAN IOAN FLOREANStr.Pavlichieni nr.111Executare lucrari de finalizare a loc S+p+1E+M
116/23.04.2018BANCU DUMITRU ptr.Bizu MargaretaDr.Fermei nr.101Constr.statie ptr.ridicare presiune apa
117/23.04.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA prin SC ELECTROCONS GROUP PROIECT INSTALStr.Biruintei nr.89Alimentare cu energie electrica
118/23.04.2018CERCEL IULIAN FLORIN-SC ZANGANI CONST SRLSos. Oltenitei nr.150-152Desfiintare 2 corpuri de cladire parter C1,C2,C3
119/23.04.2018NITA STEFANStr.Apusului nr.70Imprejmuire teren,nisa electrica ptr.pompa apa/hidrofor
120/23.04.2018NAGHIU SIMONAStr.Petru si Pavel nr.2BConstr.2 loc.indiv alipite P+1E+M,imprej si utilitati
121/23.04.2018SC CROMIX CONSULT SRLStr.Amurgului nr.58Bransament apa potabila si racord canalizare
122/26.04.2018METROPOLITAN BLUE ART SRL-rep.Petcu MihaiSos.Oltenitei nr.165Construire imobil P+2E cu functiunea de loc.colective cu sp.com la parter si servicii.org.de santier,amenaj.incinta, imprej si utilitati
123/26.04.2018VORONCA IONStr.Bateriei nr.4Desfiintare c-tii corp C4-loc parter si anexe
124/27.04.2018SC BERCENI RESIDENCE REAL ESTATE SASos.Berceni nr.5,lot.1,C1Modificare de tema in timpul executarii lucrari de constr ptr.1 corp C1 loc colective.servicii comert,funct.complementare P+7E.
125/27.04.2018MARES DANIEL SI PETRUTAStr.Paraul Rece nr.3-5Modificare de tema in timpul executiei lucrarilor de constr.ptr.imobilul P+3E+4E+5R loc.colective,org.santier
126/27.04.2018KUBASZKY ELENASos.Oltenitei nr.29,DemisolMod.int la niv.demisolului cu schimbarea dest.camerei
127/27.04.2018SC SPCO REZIDENCE SRLStr.Pantazica Gabriel nr.110AModificare de tema
128/27.04.2018CERCEL IULIAN FLORIN-SC ZANGANI CONST SRLSos.Oltenitei nr.150-152Constr.3 corpuri de cladire P+1E+M-C1 loc colective tip duplex,C2 loc individuale si C3 -3 loc.colective
129/27.04.2018SC ROSTEEL SOLUTIONS SRLStr.Biruintei nr.49Mod.tema ptr.imobilul C5-C11 loc.col.P+5E+EM+M-mod.aspect fatade,rampe acces,recomp.int
130/27.04.2018SC ROSTEEL SOLUTIONS SRLStr.Biruintei nr.49Modificare te,a ptr.imobil C1-C4 loc.col.P+5E+EM+M
131/27.04.2018ALMAJANU STEFAN-SC ALMA 2001 SRLStr.Rasaritului nr.13Constr.un corp9C1) P+1E loc indiv.,2 loc cuplate colective(C2 si C3) P+1E si 1 loc individuala C4-P+2E
132/27.04.2018SC VITAL BLUE AQUA SRL-Paun AdrianStr.Amurgului.Dr.FermeiExecutie bransament apa potabila
133/27.04.2018SC VITAL BLUEAQUA SRL-PAUN ADRIANStr.Amurgului nr.47 si Dr.Fermei nr.62Executie trama apa potabila
134/27.04.2018SC VITAL BLUEQUA SRLSos.OlteniteiReabilitare retea apa potabila
135/27.04.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA prin VERES IOSIFStr.Astrelor nr.77Alimentare cu energie electrica
136/27.04.2018MARSICA MARIANStr.Sperantei nr.42AConstruire 4 imobile-loc insiruite P+1E
137/03.05.2018COJUHARI IRINA SI ALEXANDRUDr.Fermei nr.123Inchidere balcon si acces suplimentar ap.
138/03.05.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA -FILIP GOSTINStr.Sperantei nr.33FAlimentare cu energie electrica
139/03.05.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-HADZHIEN IVALYO VASILIEVStr.Apusului nr.89Alimentare cu energie electrica
140/03.05.2018NAE IOANAStr.Rasaritului nr.67Constr.loc P+1E,imprej si utilitati
141/03.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA prin INSTANT CONSTRUCT COMPANYptr.Marculescu CristianStr.Ghe.Costa-Foru nr.15Bransament gaze naturale
142/07.05.2018MATEI ANCA SI MATEI GELU,C-TIN DUMITRA,ION,BOBOC FILITA SI ROBIN ADRIANDr.Fermei nr.79BExtindere pe orizontala si verticala cladire existenta P+1E locuinta rez.P+2e ,recompartimentare si schimbare destinatie parter in sp.comercial
143/07.05.2018LINTMAIR MANAILA LILIStr.Sf.Voievozi nr.18CBransament apa si racord canal
144/09.05.2018TUDOSE GHEORGHEStr.Popesti-Romani nr.50Desfiintare C2(magazie parter)
145/09.05.2018MINCIUNA GEORGE ADRIAN-SC ALCAMO ZACOEX GRUP SRLSos.Oltenitei nr.11Construire complex com.parter,amplasare statie independenta distributie carburanti,amplasare spalatorie auto ecologica,amenaj incinta,org.santier,utilitati
146/05.05.2018ARMEANU ANGHELStr.Plopului nr.40Construire P+1E+M,refcere imprejmuire si utilitati
147/05.05.2018NISCOVEANU CORINAStr.Pantazica Gabriel nr.32Desfiintare 3(trei) corpuri de cladire C1,C2,C3
148/05.05.2018NISCOVEANU CORINAStr.Pantazica Gabriel nr.32Construire loc individuale P+1E,imprej si utilitati
149/10.05.2018STANCIU ADINA ANDREEA Str.Vulpii nr.7Locuinta individuala P+1E+M+garaj,imprej
150/10.05.2018SC ENGIE MUNTENIA-ptr.Botezatu IulianStr.Oituz nr.26,bl.1,sp.com 3 si 4Alim.cu energie electrica
151/10.05.2018CONTU ION SI IONICAStr.Bateriei nr.46SImpejmuire partiala teren
152/10.05.2018PAFAZI MIHAELAStr.Solstitiului nr.31Construire racord canslizare
153/16.05.2018BIRSAN ADRIAN rep.SC ROUTE CONSTRUCT SRLSpl.Unirii FNConstruire hala metalica P+1E cu functiunea service auto
154/10.05.2018RADUCAN BOGDAN CRISTIANStr.Sf.Agnes nr.91AConstruire imobil P+1E+M cu sp.com la parter
155/10.05.2018CHESNOIU OVIDIU STELIAN,CIRJAN TUDOREL ptr.SC SUD GARDEN CONSTRUCT SRLStr.Amurgului nr.61Supraetajare imobil P+2E,rez.P+2E+3ER
156/10.05.2018BEJINARU COSTELStr.Orizontului nr.27Construire imobil Sp+P+1E loc,imprej si utilitati
157/17.05.2018IACOB CLAUDIAStr.Golesti nr.50Loc P+1E,imprej si utilitati
158/17.05.2018TUDOSE GHEORGHEStr. Popesti-Romani nr.50Loc.P+1E,imprej si utilitati
159/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA prin INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Sf.Ioan nr.20A,Casa 2,C1Bransament gaze naturale
160/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCTStr.Sf.Nicolae nr.17A,casa 2,C2Bransament gaze naturale
161/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCTStr.Sf.Nicolae nr.17C,casa 4,C2Bransament gaze naturale
162/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Sf.Ioan nr.20I,casa 10,C1Bransament gaze naturale
163/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Sf.Ioan nr.20E,casa 6,C1Bransament gaze naturale
164/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Sf.Nicolae nr.17G,Casa 8,C2Bransament gaze naturale
165/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Sf.Nicolae nr.17E,casa 6,C2Bransament gaze naturale
166/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA -prin SC INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Sf.Nicolae nr.20,casa 8,C1Bransament gaze naturale
167/17.05.2018SC ENGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Sf.Ioan nr.20C,casa 4,C1Bransament gaze naturale
168/17.05.2018NISCOVEANU DANIELAStr.Baraganului nr.5CAlim cu energie electrica
169/17.05.2018SC LOTUS BULDING SRLStr.Amurgului nr.691Supraetajare imobil in curs de executie D+P+2E rez. D+P+2E+3R
170/18.05.2018SOSA MARIN SI GHEORGHITAStr.Pantazica Gabriel nr.108AConstruire loc S+P+E+EM/magazie/casuta ptr.copii,imprej si utilitati
171/18.05.2018E-DISTRBUTIE MUNTENIASos.Oltenitei-Str.Anton PannRealizare injectie L20KV PORCINE 2
172/18.05.2018SC BERCENI RESIDENCE REAL ESTATE SASos.Berceni nr.5,lot.2Modificare tema ptr un corp de loc colective servicii si comert.Recompartimentare ,modificare fatade si invelitoare
173/18.05.2018SC BERCENI RESIDENCE REAL ESTATE SASos.Berceni nr.5,lot.2Modificare tema ptr un corp de loc colective servicii si comert.Recompartimentare ,modificare fatade si invelitoare
174/25.05.2018MARCIUC MIHAI SI FLORINAStr.Viilor nr.38BBransament apa si racord canal
175/25.05.2018ENGIE SA-SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY-ptr.SC NEW VISION RESIDENCE rep.Paduraru FlorinDr.Fermei nr.93HBransament gaze naturale
176/25.05.2018TANASE MARIANStr.Sperantei nr.33HConstruire loc formata din 3 ap,imprej si utilitati
177/30.05.2018CONSTANTIN VASILE SI IOANAStr.Orizontului nr.66BDoua loc cuplate P+1E,imprej si utilitati
178/30.05.2018CONSTANTIN VASILE SI IOANAStr.Orizontului nr.66Doua loc cuplate P+1E,imprej si utilitati
179/30.05.2018CONSTANTIN VASILE SI IOANAStr.Orizontului nr.66ADoua loc cuplate P+1E,imprej si utilitati
180/30.05.2018CONSTANTIN VASILE SI IOANAStr.Orizontului nr.66CDoua loc cuplate P+1E,imprej si utilitati
181/04.06.2018COMAN VASILE SI COMAN ANGELICAStr.Orizontului nr.90DModificare tema ptr.C9-C10(diminuare suprafata desfasurata initiala din P+1E+M in P+1E+Pod
182/04.06.2018COMAN VASILE SI COMAN ANGELICAStr.Orizontului nr.90EModificare tema ptr.C11-C12(diminuare suprafata desfasurata initiala din P+1E+M in P+1E+Pod
183/04.06.2018COMAN VASILE SI COMAN ANGELICAStr.Orizontului nr.90BModificare tema ptr.C5-C6(diminuare suprafata desfasurata initiala din P+1E+M in P+1E+Pod
184/04.06.2018COMAN VASILE SI COMAN ANGELICAStr.Orizontului nr.90CModificare tema ptr.C7-C8(diminuare suprafata desfasurata initiala din P+1E+M in P+1E+Pod
185/04.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIADr.Fermei nr.117AAlimentare cu energie electrica
186/04.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAIntr.Viilor nr.30CAlimentare cu energie electrica
187/04.06.2018SC ENGIE ROMANIA-SC GENERAL MPM SRLStr.Orizontului nr.62,casa 3Bransament gaze naturale
188/04.06.2018SC ENGIE ROMANIA-SC GENERAL MPM SRLStr.Orizontului nr.62,casa 10Bransament gaze naturale
189/04.06.2018SC ENGIE ROMANIA -SC GENERAL MPM SRLStr.Orizontului nr.62,casa 5Bransament gaze naturale
190/04.06.2018VOINEA VALENTIN ROMEOStr.Pavlichieni nr.79bisAlimentare apa si racord canal
191/04.06.2018SC ENGIE ROMANIA - SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Cicoarei nr.27bisBransament gaze naturale
192/04.06.2018SC SECOM SA REP.Cumpanasu DragosStr.Taberei nr.1,lot.1Construire rezervor apa,statie pompare,retea hidranti
193/05.06.2018SC METEK CONSTRUCT SRL-MARINESCU MIHAISplaiul Unirii nr.9DConstruire 2 corpuri C1 si C2 cu functiunea de comert si anexe
194/05.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Amurgului nr.58Alimentare cu energie electrica
195/07.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Sperantei nr.35Alimentare cu energie electrica
196/07.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Amurgului nr.51IAlimentare cu energie electrica
197/07.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Amurgului nr.63PAlimentare cu energie electrica
198/07.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAstr.Bateriei nr.95Alimentare cu energie electrica
199/07.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Amurgului nr.74Alimentare cu energie electrica
200/07.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAAlimentare cu energie electrica
201/07.06.2018STOICA C-TIN CORNELIUStr.Popesti-Romani nr.34Desfiintare c-tii existente
202/08.06.2018STOICA C-TIN CORNELIUStr.Popesti-Romani nr.34Constructie loc P+M si utilitati
203/11.06.2018MIHAI CRISTIAN SU FLORENTINA DIANAStr.Alex.Conduratu nr.29CLocuinta individuala P+1E,imprej si utilitati
204/11.06.2018GEORGESCU ROBERTINO SI DRAGULIN DANIELSos.Oltenitei nr.17I,bl.11Construire sp.tehnic
205/11.06.2018CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI-rep.Petre IacobSos.Oltenitei tronson IIAmenajare/Modernizare trama stradala
206/11.06.2018RADUCAN MARIANA-DIANAStr.Oituz nr.77Bransament apa si racord canal
207/11.06.2018RADUCAN MARIANA-DIANAStr.Oituz nr.18Bransament apa si racord canal
208/18.06.2018CROITORU DAN MARIANStr.Oltenitei nr.8Intrare inlegalitate ptr.mod int,remodelare fatade modificari volumetrie acoperis si constr.scara ext la imobilul Sp+P+1E+M
209/20.06.2018BIRZU CRISTINA SI NARCIS ANDREIStr.Cheile Dambovitei nr.26(t44,P15/4)Imprejmuire teren
210/20.06.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-Anghel Sorin OctavianStr.Porumbacului nr.4AAlim.cu energie electrica ATR.18100646/2017
211/20.6.2018LINTMAIER MANAILA DIANA MARIAStr.Sf.Voievozi nr.18CImprejmuire teren
212/20.06.2018SC MEGA IMAGE SRLSos.Oltenitei nr.11,bl.G1,P,sp.comAmenajare sp.com,realizare rampe, acces,amplasare caseta luminoasa
213/20.06.2018SC MEGA IMAGE SRLDr.Fermei nr.28AConstr. Magazin Mega Image Popesti-Leordeni 2, amplasare totem, post trafo, platforme betonate pt. echipamente bransamente, utilitati si echipamente
214/20.06.2018SC RAVAL CONSTRUCT CONCEPT SRL-rep.Avram Ramona MihaelaStr.Orizontului nr.58Constr.2 corpuri de cladire fiecare formate din cate 2 loc,cuplate P+1E,imprej si utilitati
215/20.06.2018MINCU ANAStr.Baraganului nr.37Constr.loc unifamiliala P+M si utilitati
216/20.06.2018BALUTA NICOLAE SORINStr.Oituz nr.85Bransament apa si racord canal
217/20.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-pentru Ilie Dan MariusStr.Iozu PavelAlim.cu energie electrica
218/20.06.2018SC ENGIE ROMANIA SA prin INSTANT CONSTRUCT COMPANY-Busu MariusStr.Amurgului nr.19Bransament gaze naturale
219/21.06.2018SC ANDY REZIDENTIAL CONSTRUCT SRLStr.Baraganului nr.66Bransare/racordare la sistemul public de alim.cu apa potabila
220/21.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Apusului nr.72Alim.cu energie electrica
221/21.06.2018GRADINARU ROBERT SI MIRELAStr.Amurgului nr.29aConstr.1(un ) imobil P+4E cu sp.com si loc colective,imprej si utilitati
222/21.06.2018PETRE DARIEStr.Pavlichieni nr.132FLocuinta P+1E,imprej si utilitati
223/21.06.2018AMETECH SISTEM-rep.ARABAGIU EMANOIL-ANDREIStr.Rasaritului nr.61Constr.8(opt) loc cuplate cate 2(doua) P+1E,org santier,imprej si utilitati
224/21.06.2018RADUCANU BOGDAN CRISTIANStr.Fermei nr.9Constr.imobil P+2E+M cu sp.com si sp.locative format din 2 corpuri(C2,sc.1 si C3-sc.2)independente ,org santier
225/25.06.2018RAINEA ROMEO Str.C-tn Vacarescu nr.30Constr.loc P
226/25.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Orizontului nr.96CAlim.cu energie electrica cf.ATR 01746730
227/25.06.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIA Str.Sperantei nr.17Alimentare cu energie electrica
228/25.06.2018STEFAN ADINA NICOLETA-GHEORGHE CORINAStr.Leordeni nr.122BExtindere conducta si bransament apa-racord canal
229/25.06.2018CACHITA DANIEL ANDREI SI OLARU MIHAIStr.Pavlichieni nr.117Bransament apa si racord canal
230/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Leordeni nr.5,bl.T3-5Reabilitare termica
231/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Popesti Romani nr.16,bl.T6-4Reabilitare termica
232/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Porumbacului nr.5,bl.G3Reabilitare termica
233/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Garian Alexandru nr.8,bl.T1-6Reabilitare termica
234/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Garian Alexandru nr.14,bl.T5-2Reabilitare termica
235/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Garian Alexandru bl.T1-10Reabilitare termica
236/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Garian Alexandru nr.12,bl.T5-3Reabilitare termica
237/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Porumbacului nr.1,bl.G5Reabilitare termica
238/28.06.2018PREDA FLORIN -rep.Primaria Popesti LeordeniStr.Garian Alexandru nr.3,bl.T5-13Reabilitare termica
239/28.06.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Industriei nr.10Alim.cu energie electrica
240/28.06.2018OPREA DANIEL SI CRISTINAStr.Sf.Voievozi nr.16EConstruire loc P+1E+M,imprej si utilitati
241/02.07.2018SC ENGIE ROMANIA SA prin INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr.Leordeni nr.22Extindere conducta gaze naturale
242/02.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAstr.Fagului nr.32AAlimentare cu energie electrica
243/02.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Pavlichieni FNAlim.cu energie electrica
244/02.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Sf.Agnes,FNAlim cu energie electrica cf.ATR nr.01890572/2018
245/02.07.2018SC ENGIE ROMANIAStr.Sg.maj.av.Tanase Banciu nr.12Extindere conducta si bransament la cond
246/04.07.2018SISU MIRUNA MARIASos.Oltenitei nr.13bisImobil P+3E+4Eretras,locuinte colective cu spatt comerciale parter
247/04.07.2018SC DANFOSS DISTRICT HEATINGSos.Oltenitei nr.268Extindere parcare si organizare santier
248/05.07.2018METROPOLITAN BLUE ART SRL-REP.PENCU MIHAISos.Oltenitei nr.167Desfiintare c-tii existente
249/05.07.2018MUSTATEA ALEXANDRA RALUCAStr.Sperantei nr.33IImobil P+2E cu sp.com si locative,org.santuer imprej si utilitati
250/06.07.2018UNGUREANU VASILE,UNGUREANU FLORICA SI UNGUREANU MADALINAStr.Sf.Agnes nr.176Intrare in leg radier existent (cf.PV )si constructie imobil Ds+P+3E cu functiunea de sp.com parter si locuinte
251/06.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.D-ta Balasa nr.63Alimentare cu energie electrica
252/06.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Solstitiului nr,1Alimentare cu energie electrica
253/06.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Pavlichieni nr.3AAlimentare cu energie electrica
254/06.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Orizontului nr.102Alimentare cu energie electrica
255/06.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-SC INSTANT CONSTRUCTStr.Sf.Ioan nr.20,corp.2,casa 10Bransament gaze naturale
256/06.07.2018SC SUD GARDEN CONSTRUCT-rep.Cheznoiu Ovidiu StelianStr.Amurgului nr.61Bransament apa si racord canal
257/06.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Taberei nr.7Racordare la reteaua de distributie energie electrica
258/06.07.2018IVANA VIOLETA IULIANASos.Oltenitei nr.13EBransament apa si racord canal
259/06.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Sf.Gheorghe nr.26Alim.cu energie electrica
260/06.07.2018URSU NICOLAE SI GEORGETAStr.Oituz nr.4FImobil P+2Epartial cu sp.com parter
261/09.07.2018GHEORGHE AURICA-rep.Constantinescu DragosStr.Amurgului nr.4D(T54/6,P34,lot.3/4)Recomp.int,refacere fatada,inchidere terasa circulabila imobil S+P+2E-rez.S+P+2E+M
262/10.07.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-SC D'ANGELO SPORTSos.Oltenitei nr.11Alimentare cu energie electrica
263/11.07.2018SC ENGIE SA-prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Ghe.Costa Foru nr.5ABransament gaze naturale
264/16.07.2018GIURGESCU ELENASf.Murialldo nr.9Trei locuinte cuplate P+1E+M
265/16.07.2018GAGIU FLORIN GABRIELStr.Pogoanelor nr.17BAlimentare apa/canalizare
266/16.07.2018SC ENEL DISTRIBUTIE-LACATUS VASILEStr.Eclipsei nr.68Alimentare cu energie electrica
267/16.07.2018ENGIE ROMANIA-ptr.FRANCISC CRISTIANStr.Baraganului nr.5DExtindere conducta bransament gaze
268/18.07.2018SC JOYA SHOES CONCEPT SRLStr.Amurgului nr.29Construire imobil P+4E cu functiunea de loc si sp.com
269/18.07.2018CARABAGEAC CRISTIANStr.Leordeni nr.89Construire imobil parter
270/18.07.2018CEAMUR MARIAN IONUTStr.Baraganului nr.30Construire 1 loc P+1E+M si 1 loc Parter
271/19.07.2018PANCIU VIOREL SI STEFANIA ELIZAstr.Timocului nr.21CModificare de tema din garaj P in garaj Sp+P
272/23.07.2018VOINEA IONEL SI CORINA ADELINAStr.Echinoctiului nr.50Construire imobil P+2E+M loc colective,org santier,imprej si utilitati
273/23.07.2018NIDELEA C-TIN-SC CROMIX CONSULT SRLStr.Amurgului nr.58Supraetajare imobil P+2E+3Epartial
274/23.07.2018SC ELDORADO SRLstr.Dr.Feremi nr.32Amplasare acces auto in cadrum imprejmuiri existente
275/23.07.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-SC RONSAN IMOB CONSTRUCT SRLStr.Viilor nr.67Alimentare energie electrica
276/23.07.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-RAICIU NICOLAEStr.Sf.Voievozi nr.18FAlim.cu energie electrica
277/23.07.2018NICA I.VALENTIN-PFA SC DEMOS INTERMED SRLStr.Amurgului nr,7Imobil P+3E,loc colective cu sp.com la parter
278/23.07.2018ENE IN-SC ERY RBK AMBIENT CONSTRUCT SRLStr.Leordeni nr.161M bisBransament/racord la sistemul public de alim cu apa si canal
279/23.07.2018DIMA CONSTRUCT-SC GALAXY+KIRPIK SRLStr.Biruintei nr.31Ansamblu 4 imobile P+6E(C1+C4) locuinte colective+imprejmuire
280/08.08.2018SC CIPYCEL LOGISTIC SRLSos.Oltentiei nr.181Construire supanta,schimbare destinatie in fabrica fermoare,depozit si zona ad-tiva
281/13.08.2018BOGAN MARIAN ptr.SC BOGAN DEVELOMPENT PROPERTY SRLDr.fermei nr.97Supraetajare doua imobile P+3E-C1 sp.com si loc si C2 loc colective rez.P+3E+4ER=Pod
282/ANULATANULATANULAT
283/13.08.2018BAICU GEORGICASos.Oltenitei nr.8AConstruire imobil P+3E(subsol parcare,parter sp.com,et.1-3 loc colective,org santier imprej si utilitati
284/13.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Petre GeorgianaStr.Sf.Andrei nr.19AAlimentare cu energie electrica
285/13.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-SC TRESCOMATSf.Andrei nr.16Alim cu energie electrica
286/13.08.2018ENACHE CLAUDIU DANStr.Amurgului nr.59Constr.sp.com P(PET SHOP)
287/13.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Gheorghe FilpisanStr.Biruintei nr.3Alin cu energie electrica
288/13.08.2018SC ENGIE ROMANIAStr.Orizontului nr.104DBransament gaze naturale
289/13.08.2018VASILESCU RODICAStr.Amurgului nr.230,bl.1,sc.1,ap.2Recompartimentare sp.com existent si realizare racord canal
290/13.08.2018PETRE GEORGIANAStr.Sf.Andrei nr.19ABransament apa si racord canal
291/13.08.2018ION STEFAN SI ION CATALINA MARIAStr.Posada nr.24Demolare loc p
292/13.08.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIA SAStr.Ghe.Costa Foru nr.20AAlim cu energie electrica
293/13.08.2018GAMAN LAURENTIU-rep.FABRIO GROUP SASos.Oltenitei nr.202BRefacere drum acces-Tronson 1
294/13.08.2018BRICEANU GABRIELA-REP.VISCOFIL SASos.Oltenitei nr.202Construire instalatii stingere incendiu retea hidranti
295/13.08.2018SC CRIZANTEMA EXIM SRLSos.Oltenitei nr.209Modificare de tema pe parcursul executie lucrarilor de construire sp.com,birouri,hala,autorizate cu AC 274/2017
296/13.08.2018SC ENGIE ROMANIA-NEDEA MARIAN LUCIANStr.Orizontului nr.104CBransament gaze naturale
297/13.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Sperantei nr.31AAlim cu energie electrica
298/13.08.2018GAZDARU CORNELStr.L.Raiciu nr.19Bransament apa si racord canal
299/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Leordeni nr.94-tabaraReabilitare termiba bl.C3
300/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Garian Alexandru nr.10,bl.T3-2Reabilitare termiba
301/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Popesti-Romani nr.5,bl.T5-9Reabilitare termica
302/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Popesti-Romani nr.7,bl.T5-10Reabilitare termica
303/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Popesti-Romani nr.14,bl.T-6Reabilitare termica
304/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Popesti Romani nr.3,bl.T5-8Reabilitare termica
305/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Leordeni nr.94,bl.C1Reabilitare termica
306/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Taberei nr.12,bl.T1ABReabilitare termica
307/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENISos.Oltenitei nr.181,bl.C1Reabilitare termica
308/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Garian Alexandru nr.2,bl.T2-2Reabilitare termica
309/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Miraslau bl.T 5-6Reabilitare termica
310/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Miraslau nr.7,bl.T5-6Reabilitare termica
311/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Taberei nr.10-bl.SECOMReabilitare termica
312/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Miraslau nr.9,bl.T2-1Reabilitare termica
313/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Zabava Cluceru nr.1Reabilitare termica
314/14.08.2018PREDA FLORIN rep.PRIMARIA POPESTI LEORDENIStr.Popesti-Romani nr.12,bl.T6-6Reabilitare termica
315/14.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Pavlichieni nr.130Alim cu energie electrica
316/14.08.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIA SAStr.Leordeni nr.161MBisAlim.cu energie electrica
317/14.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Pavlichieni nr.117Alim.cu energie electrica
318/14.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Unirii nr.28Alim.cu energie electrica
319/14.08.2018SC TETHA RESIDENCE prin rep.TANASE FLORINStr.Orizontului nr.102Bransament apa si racord canal
320/20.08.2018HARNAGEA VASILEStr.Fagului nr.34Desfiintare constructie
321/21.08.2018SC ENGIE SA prin GENERAL MPM IMPEX SRL ptr.SILFLOR&MOVE IMPEX SRLStr.Helesteului nr.2Extindere conducta si bransament gaze
322/21.08.2018ANDREI MARIN SI MARIAStr.Leordeni nr.6Imprejmuire teren
323/23.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA pt.VOICU STANCAStr.Paraul Rece nr.10Bransament electric
324/23.08.2018SC MEGA IMAGE SRL-Silvia UngureanuSos Oltenitei nr.257Amenajare sp.fumatori
325/23.08.2018VITAL BLUE AQUA SRL-METROPOLITAN BLUE ARTSos.Oltenitei nr.167Bransament apa si racord canal
326/23.08.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-METROPOLITAT BLUE ARTSos.Oltenitei nr.167Bransament electric
327/2308.2018DRAGU MARINStr.Popesti Romani nr.9bisSchimbare sistem de acoperire tip terasa in tip sarpanta la imobilul existent P+2E+3R
328/23.08.2018VITAL BLUE AQUA SRL-BANESCU GHEStr.Echinoctiului nr.33cBransament apa si racord canal
329/23.08.2018MURARASU ALEXANDRINAStr.Postavarului nr.3Extindere imobil pe verticala P+M
330/23.08.2018ALBU VIOLETASos.Oltenitei nr.376J3 loc si un sp.com P+1E, imprej si utilitati
331/23.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.DOROBANTU DUMITRUStr.Unirii nr.25Alim cu energie electrica
332/23.08.2018ISTRATE CRISTINA RALUCAStr.Sf.Ioan nr.36Locuinta Sp+P+M,garaj,imprej si utilitati
333/23.08.2018TECA PETRE SI LUCICAStr.Porumbacului nr.22AExtindere pe orizontala,recompartimentare si extindere pe verticala loc Sp+P+1E-rez.Sp+P+1E+M
334/29.08.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Lt.maj av.Tanase Banciu nr.19Alim cu energie electrica
335/29.08.2018ENGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA-SC ROSTEELStr.Biruintei nr.49Extindere conducta si bransament gaze
336/29.08.2018SC ENGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMP Str.Orizontului nr.60BBransament gaze naturale
337/29.08.2018PALII VADIMStr.Oituz nr.1,ap.69Inchidere partiala terasa cu acces din ap
338/29.08.2018CONSTANTINESCU STEFANIA SI NITA IOANSos.Oltenitei nr.21BDesfiintare partiala complex comercial corp C3
339/29.08.2018SAVU GHEORGHE SI NICULINAStr.Sf.Agnes nr.248Construire 4 loc cuplate P+1E,imprej si utilitati
340/29.08.2018SOGOR STELA SI PETREStr.Bateriei nr.1AConsolidare remodelare
341/05.09.2018SC GELDA COM IMPEX 2002 SRL-MIHALCEA FLORINELStr.Pavlichieni nr.122BTrei locuinte insiruite P+1E-P+1E+Mcu sp.com parter
342/05.09.2018OBADA ELENASf.Agnes nr.152Imobil S+P+2E,spatii lovative si birouri
343/05.09.2018BALUTA NICOLAE SORINStr.Miraslau nr.6Amenajare si schimbare de folosinta a poduluiin sp.locuibil
344/10.09.2018CALDARUS VALERICA VALENTINStr.Sf.Ioan nr.39Extindere imobil S+P+sediu firma
345/10.09.2018AIONITOAIE ANTONIA-SC BAUPREST TOP LOGISTIC SRLStr.Pavlichieni nr.130CBransare/racordare la sistemul public de alim.cu apa potabila canalizare menajera
346/10.09.2018FERIANU PAUL CRISANStr.Paraul Rece nr.4CbisConstr.loc P+1E+M,imprej si utilitati
347/10.09.2018CRISTESCU MIHNEA STEFAN-Avram CristianStr.Maica Tereza nr.1,bl.1,sc.1,et.1,ap.5-6Construire panou gard
348/10.09.2018VASILE RAMONA LOREDANA(fosta Mihut)Str.Maica Tereza nr.1Construire panou gard
349/10.09.2018GAULEA NICOLAE SI SC BOGAN DEVELOPMENT PROPERTYDr.Fermei nr.97,97B si 97CBransament apa si racord canalizare
350/10.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Orizontului nr.13,13A,13BAlimentare cu energie electrica
351/10.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Raiciu nr.12Alim cu energie electrica
352/10.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Vulpii nr.7Alim.cu energie electrica
353/10.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Amurgului nr.57Alim cu energie electrica
354/10.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Cicoarei nr.13,casa 2Alim.cu energie electrica
355/10.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Biruintei nr.91Alim cu energie electrica
356/10.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Baraganului nr.5CAlim cu energie electrica
357/10.09.2018SC MEGA IMAGE SRLDr.Fermei nr.28ABransament apa si racord canal
358/10.09.2018BALUTA NICOLAE SORINStr.Miraslau nr.6Amenajare,recomp.schimbare folosinta in birouri a sp.aferent subsolului
359/10.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIADr.Fermei nr.28ARacord la retelele de distributie energie electrica
360/14.09.2018GAGIU FLORIN GABRIELStr.Pogoanelor nr.17BAlimentare cu energie electrica
361/14.09.2018SC BOMAR BUSINESS CONCEPT SRLStr.Amurgului nr.73BisImobil S+P+2Eloc colective cu birouru la parter
362/17.09.2018GHEORGHE EUGENStr.Maica Tereza nr.11Construire 8 loc-insiruite si un sp.comercial P+1E+2Er, imprej si utilitati
363/17.09.2018GAMAN LAURENTIU-ptr.FABYO CORPORATION SRLSos.Oltenitei nr.202BDrum acces
364/17.09.2018ASOCIEREA ERBASU-MARAL TEHNIC SRLStr.Sperantei nr.35,vila 20Extindere conducta si bransament gaze
365/17.09.2018SC TONI STYLE SRL-HARALAMBIE MIHAI IONUTSos.Oltenitei nr.24Recompartimentare,modificare fatada si schimbare sistem acoperis
366/17.09.2018SC VITAL BLUE AQUA SRL-REP.PAUN ADRIANStr.Miraslau-Popesti-Vest,SolstitiuluiExtindere retea alim.cu apa si canalizare
367/18.09.2018BOGAN MARIAN rep.SC BOGAN DEVELOPMENT PROPERTY SRLDr.Fermei nr.97Lucrari de amenajare/recomp si schimbare de folosinta in sp.locuibil a sp.aferent podului in volumul existent al cladirii cf.L50/91,art.2,alin.4,lit.a
368/18.09.2018NEAGU VICTORStr.Oituz nr.49-51Imobil P+3E cu funct.de loc col.sp.com parter,org.santier
369/18.09.2018NITU VASILEStr.Zorilor nr.1ALoc.unifamiliala parter
370/18.09.2018SC OLYMPIAN EAST BUCAREST SRLSos.Oltenitei nr.249BHale P+2E,functiunea de birouri si sp.com
371/18.09.2018SC ENGIE SA-PRIN SC INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Pantazica Gabriel nr.74bisBransament gaze naturale
372/18.09.2018BABOI ION DANIEL-DENISA SI SC BD.MEDFARM SRLStr.Alex.Conduratu nr.98Modificare partiala sarpanta,prelungire scara si transf,pod in mansarda
373/20.09.2018MIHAI DORIN,MIHAI TEODORA MIHAELAStr.Pavlichieni nr.105Modiificare tema pe parcursul executiei ptr.loc ind.Ds+P+1E aut.cu AC 333/2016-inchidere curte lumina
374/20.09.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-T&MRED CONCEPTStr.Leordeni nr.159CbisAlim cu energie electrica
375/20.09.2018PREDA FLORIN-rep.PPLStr.Garian Alex nr.7,bl.T1-11Reabilitare termica a bl.de loc.T1-11 in regim de urgenta cf.OUG 18/2009,art.32,alin.1
376/20.09.2018ION STEFAN,ION CATALINA MARIA,ION DOMINICAStr.Posada nr.24Construire loc P+1E si utilitati
377/20.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-STEFAN ILIEStr.Sf.Voievozi nr.23ERacordare la reteaua electrica
378/20.079.2018RADUCAN BOGDAN CRISTIANSoS.Oltenitei nr.12DLucrari de amenajare recomp,schimbare de folosinta in sp.loc/mansarda a sp.aferent podului in vol.existent al cladirii pt.C1-C4
379/20.09.2018DIMA C-TIN-rep.SC GALAXY RESIDENT SRL-SC KIRPPIK SRLStr.Biruintei nr.31Ansamblu de 4 imobile P+8E(C5.C6,C7,C8) loc.colective C5,C6,corpuri independente funct.iar C7 si C9 formate fiecare din2 corpuri (tronson 1 si 2)independente functional,amenajare incinta.
380/24.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr.Bivolaru MarianSf.Apostoli nr.3ABransament electric
381/24.09.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-Ghencea IStr.Campului nr.27ABransament electric
382/24.09.2018TISTEA ADELINAStr.Amurgului nr,86Imprejmuire
383/26.09.2018SC ENGIE SA-SC GENERAL MPM IMPEX-SUMMO TECTO SRLStr.Oituz nr.80A,vila 1Bransament gaze naturale
384/26.09.2018VITAL BLUEAQUA SRL-Balasoiu Floreastr.Orizontului nr.46-T4/3,P13Bransament apa si racord canal
385/26.09.2018HARNAGEA VASILE SI MARIAStr.Fagului nr.34loc.individuala P+1E
386/26.09.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-SC SPACO RESIDENCE SRLstr.Pantazica Gabriel nr.110bisAlim cu energie electrica
387/28.09.2018SC ENGIE SA-SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY-VOICU MIHAIStr.Solstitiului nr.1,C1Bransament gaze naturale
388/28.09.2018SC ENGIE SA-SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY-VOICU MIHAIStr.Solstitiului nr.1,C2Bransament gaze naturale
389/28.09.2018SC ENGIE SA-SC GENERAL MPM-SC EVO COMAD SRLStr.Biruintei nr.89,corp.C1,C2,C3,C4Extindere conducta bransament gaze
390/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.Sperentei nr.35,CORP C13,BL.13Supraetajare imobil C13
391/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.Sperentei nr.35,CORP C11,BL.11Supraetajare imobil C11
392/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.Sperantei nr.35,CORP C4,BL.4Supraetajare imobil C17,bl.17
393/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.Spereantei nr.35,CORP C17,BL.17Supraetajare imobil C14,bl.17
394/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.Sperentei nr.35,CORP C4,BL.4Supraetajare imobil C12,bl.12
395/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.Sperentei nr.35,CORP C3,BL.3Supraetajare imobil C3,bl.C3
396/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.Sperentei nr..35,CORP 20,BL.20Supraetajare imobil C20,bl.20
397/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 1,BL.1Supraetajare imobil C1,bl.1
398/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 10,BL.10Supraetajare imobil C10,bl.10
399/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 10,BL.16Supraetajare imobil C16,bl.16
400/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 14,BL.14Supraetajare imobil C14,bl.14
401/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 18,BL.18Supraetajare imobil C18,bl.18
402/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 19,BL.19Supraetajare imobil C19,bl.19
403/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 9,BL.9Supraetajare imobil C9,bl.9
404/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 2,BL.C2Supraetajare imobil C2,bl.C2
405/01.10.2018SC MARAL TEHNIC SRLSTR.SPERANTEI NR.35,CORP 15,BL.18Supraetajare imobil C15,bl.18
406/01.10.2018MANEA ALECSANDRAStr.Sabarului nr.12CBransament apa si rcord canal
407/01.10.2018GHICICA PETRESCU LAURA LIVIAStr.Sf.Agnes nr.179Bransament apa
408/01.10.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-SC CARO CARDS SRLStr.Pavlichieni nr.79bisAlimentare energie electrica
409/01.10.2018AIONITOAIE ANTONIA CAMELIA rep.SC BAUPREST TOP LOGISTIC SRLStr.Pavlichieni nr.128AConstruire imobil compus din 3 locuinte si ap.com P+1E+M partiala cuplate,org.santier,imprej si utilitati
410/03.10.2018MOISIEV CLAUDIU GEORGE-SC GALAXY PLUS RESIDENCE SRLDr.Fermei nr.91BLucrari de amenajare compartimentare a sp.aferent podului in volumul existent al cladirii si schimbare de destinatie din sp.ad-tiv in sp.locuibil in zona parterului
411/03.10.2018ROJISTEANU DAN MARIUSSos.Oltenitei nr.21DConstruire scara exterioara aferenta ap.2,et.1
412/03.10.2018GAULEA NICOLAEDr.Fermei nr.97BTransformare mansarda in etaj 3 si supraetajare 2 imobile D+P+2E+M loc.col.cu sp.com la parter,,parcare subterana la demisol rez.D+P+3E+M(partial sp.tehnice,recomp omt,reconfigurare sp.tehnic parcare si mod.aspect fatada
413/05.10.2018BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr.Pavlichieni nr.124BImprejmuire teren si cabina pompa apa
414/10.10.2018SC SMART BASIC CONSTRUCT SRLStr.Sf.Agnes nr.11Construire 8 loc cuplate din care 7 locuinte si un sp.comercial,imprej si utilitati
415/10.10.2018SC FABYO CORPORATION SRLSos.Oltenitei nr.202 BRecompartimentare ,mod.int, schimbare functiune, construire corp vestiare si gospodarie apa
416/10.10.2018CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr.Leordeni nr,52Continuare de lucrari
417/10.10.2018VADUVA PETRE SI STELIANAStr.Sperantei nr.26CConstruire locuinta unifamiliala P+1E,imprejmuire
418/10.10.2018SC DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-SC SIMCO INTERNATIONAL SRL-MONACO INVEST RESIDENCEStr.Amurgului nr.30BBransament electric
419/10.10.2018SC ENGIE DISTRIGAZ ROANAIA SA-SILFLOR&MOVE IMPEX SRLStr.Leordeni nr.1Extindere constructie si bransament gaze naturale
420/15.10.2018PREDA FLORINStr.Domnita Balasa nr.13Construire gard Scoala Generala nr.5
421/15.10.2018SC JOYA SHOES CONCEPT SRLStr.Solstitiului nr.2HSupraetajare imobil P+4E loc.colective cu sp.com la parter
422/15.10.2018ZAMFIR GEORGE SI CRISTINAstr.Laurentiu Raiciu nr.38Construire locuinta P+1E+M cu sp.com la parter
423/15.10.2018SC ENGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYSos.Oltenitei nr.11Bransament gaze naturale
424/15.10.2018STOIAN MARIUSSf.Agnes nr.181Bransament apa potabila
425/17.10.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-SC ALCAMO ZACOEX GRUP SRLSos.Oltenitei nr,11Bransament electric cf.ATR 01396566
426/17.10.2018CRETU VASILESf.Ioan nr.3Constructie anexa gospodareasca parter
427/17.10.2018SC ENGIE ROMANIA SA-SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY-RADUTA IONELStr.Orizontului nr.60bisExtindere conducta bransament gaze si bransament gaze naturale
428/17.10.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-POPA ANDREEASf.Agnes nr.144Alimentare energie electrica
429/22.10.2018GRADINARU ROBERT-SC VIP EXPERT CONCEPT SRLStr.Amurgului nr.29ASupraetajare 1(un) imobil P+4E cu sp.comercial si loc colective P+5E
430/22.10.2018PREDA FLORIN-rep.Primaria Orasului PopestiLeordeniStr.Domnita Balasa nr.13Desfiintare gard Sc.Gen.nr.3
431/22.10.2018SC ENGIE DISTRIBUTIE MUNTENIA SA - LACATUS VASILE MARIUSStr.Eclipsei nr.68Bransament gaze naturale
432/22.10.2018SC ENGIE DISTRIBUTIE-Darms MariaStr.Cicoarei nr.14Bransament gaze naturale
433/22.10.2018PETRE ANAStr.Amurgului nr.46Construire imobil P+2E loc colective cu sp.com la Parter,org.santier,imprej si utilitati
434/23.10.2018E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-Tomescu MihaelaStr.Sperantei nr.60HAlimentare energie electrica
435/23.10.2018DITA ROBERT IOAN-Buga IoanaSf.Petru si Pavel nr.2BBransare/racordare apa potabila si canalizare menajera
436/23.10.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRLStr.Alex.Conduratu nr.94Bransament gaze naturale
437/24.10.2018PREDA FLORIN-rep.Primaria Orasului PopestiLeordeniStr.Leordeni bl.M3,sc.1,2,3,4cu 48ap.Desfiintare/demontare constructie bl.M3-sc.1,2,3,4-48ap cf.HGR 820/1995
438/29.10.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL-GHIBA MIRCEAStr.Posada nr.17Bransament gaze naturale
439/31.10.2018SC ENGIE ROMANIA -AS.ERBASU&PROCONST-SIENA RESIDENCEStr.Biruintei nr.3,bl.3,sc2Extindere conducta bransament gaze si bransament gaze naturale
440/01.11.2018COLUMBEANU RADU SI DELIAStr.Alex.Conduratu nr.30C,mansarda,ap.4Modificari interioare
441/01.11.2018SC ENGIE ROMANIA-SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYDr.Fermei nr.55Bransament gaze naturale
442/02.11.2018SC ENGIE ROMANIA-INSTANT CONSTRUCT COMPANY-Petre CristianStr.Vanatori nr.11BisBransament gaze naturale
443/02.11.2018CATANEA CAMELIAStr.Amurgului nr.39JDoua locuinte tip duplex P+1E
444/02.11.2018SC ENGIE ROMANIA-ERBASU-Calagiu CristianStr.Amurgului nr.63PExtindere canal si bransament ls cond.de gaze
445/02.11.2018SC FABRYO CORPORATION SRLSos.Oltenitei nr.202BDesfiintare corp C1 cu functiune de baie filare CECOM
446/02.11.2018CIRSTESCU ADRIANStr.Biruintei nr.198AConstruire imobil P+2E+3R cu functiunea de loc.colective si sp.com parter,org.santier,imprej si utilitati
447/02.11.2018SC ENGIE ROMANIA-SC ERBASU EDIL CONSTRUCTDr.Fermei nr.97CBransament gaze naturale
448/02.11.2018SC ENGIE ROMANIA-SC ERBASU EDIL CONSTRUCTDr.Fermei nr.97,bl.C1Bransament gaze naturale
449/05.11.2018SC ENGIE ROMANIA SA-SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SRL-LAZARStr.Biruintei nr.91,bl.4,sc.2Bransament gaze naturale
450/05.11.2018SC ENGIE ROMANIA SA-SC ERBASU EDIL CONSTRUCT-LAZARStr.Biruintei nr.91,bl.4,sc.2Bransament gaze naturale
451/05.11.2018SC ENGIE ROMANIA SA-SC ERBASU EDIL CONSTRUCT-LAZARStr.Biruintei nr.91,bl.3,sc.1Bransament gaze naturale
452/05.11.2018SC ENGIE ROMANIA SA-SC ERBASU EDIL CONSTRUCT-LAZARStr.Biruintei nr.91,bl.4,sc.1Bransament gaze naturale
453/05.11.2018SC JOYA SAOS CONCEPT SRL-PANA MARIUSStr.Amurgului nr.74Modificare parter imobil P+4E cu inchidere perimetrala ,compartimentare int si schimbare functiune
454/05.11.2018PAVEL IONUT ROBERTOStr.Postavarului nr.8Desfiintare C1,C2,C3,C4
455/06.11.2018PAVEL IONUT ROBERTOStr.Postavarului nr.8Construire 8 loc insiruite P+1E,org.santier si utilitati
455bis/07.11.2018 E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-Nadolschi CristianStr.Sperantei nr.14Alim.cu energie electrica ATR.01867293 SI 01867353
456/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA-Moise DumitruStr.Vanatori nr.14Alim cu energie electrica
457/07.11.2018NADOLSCHI CRISTIANStr.Sperantei nr.14Bransament apa si racord canal
458//07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr.Pavlichieni nr.128AAlim cu energie electrica cf.FS02534578
459/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Sperantei nr.33GAlim.cu energie electrica cf.ATR 02247980
460/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Sperantei nr.44CAlim cu energie electrica cf.ATR 0174898
461/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Orizontului nr.61Alim.cu energie electrica cf.FS01773334
462/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Astrelor nr.49Alim.cu energie electrica cf.FS02320747
463/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIASos.Oltenitei nr.8-8AAlim cu energie electrica cf FS02541434 si 02224220
464/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Sf.Agnes nr.152Alim cu energie electrica cf ATR 02214581
465/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Oituz nr.85Alim.cu energie electrica cf.FS 01879980
466/07.11.2018SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr.Pantazica G,nr.52 Alim.cu energie electrica cf.FS02285669
467/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Amurgului/Solstitiului Alim cu energie electrica, cf. FS. 02534767 si 02305864
468/07.11.2018SC. ENGIE-SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANY-GRADINARU VIORELStr. Popesti-Vest nr. 6Alim. Cu gaze nat.
469/12.11.2018SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT-SC. ENGIE SA-SUD GARDEN CONSTRUCT-CHEZNOIU GEORGETAStr. Amurgului nr. 61Bransament gaze naturale
470/13.11.2018SC. ENGIE-SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr. Sf. Gheorghe nr. 46Bransament gaze naturale
471/14.11.2018SC. ENGIE ROMANIA SA prin SC. GENERAL MPM IMPEX SRL. pt. SC. INTENSHAL SRL.Str. Taberei nr. 7Extindere conducta si bransament gaze naturale
472/14.11.2018SC. ENGIE ROMANIA SA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SASf. Andrei nr. 6Bransament gaze naturale
473/15.11.2018E DISTRIBUITE MUNTENIA Str. Rasaritului nr. 9CBransament
474/16.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin SC. MIRAL INSTALStr. Sf. Andrei nr. 19ABransament gaze naturale
475/16.11.2018MITU GABRIEL BOGDANStt. Sos. Oltenitei nr. 15ALocuinta S+P+M, Imprej. Si utilitati
476/19.11.2018PRECUP GABRIEL – LIVIUStr. Timpului nr. 12BRacord canalizare menajera
477/19.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANYSt. Sf. Agnes nr. 144Bransament gaze naturale
478/19.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin ERBASU EDIL CONSTRUCT Str. Orizontului nr. 62 casa 14Bransament gaze naturale
479/19.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Sf. Petre si Pavel nr. 2BAlim cu energie electrica
482/20.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin MIRAL INSTAL pt. MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35, BL 8Alim. Gaze
481/20.11.2018SC. ENGIE ROMANIA SA. Prin SC. MARAL INSTAL TEHNIC SRL Str. Sperantei nr. 35, bl 12Bransament gaze naturale
482/20.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin SC.MARAL THENIC SRL.Str. Sperantei nr. 35, bl 11Bransament gaze naturale
483/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC. MARAL TEHINC SRL. Str. Sperantei nr. 35, bl 4Bransament gaze naturale
484/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC. MARAL TEHINC SRL. Str. Sperantei nr. 35, bl 1 Bransament gaze naturale
485/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC. MARAL TEHINC SRL. Str. Sperantei nr. 35, bl 7Bransament gaze naturale
486/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC. MARAL TEHINC SRL. Str. Sperantei nr. 35, bl 6Bransament gaze naturale
487/20.11.2018GHEORGHE MARIUSStr. Maica Tereza nr. 3Bransament apa si racord canal
488/20.11.2018SC. E-DISTRIBUTIE MUNTENIAStr. Sf. Nicolae nr. 26Alim. Cu energie electrica
489/20.11.2018MATHEAS LUIZAStr. Amurgului nr. 63GBransament apa si canalizare
490/21.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin MIRAL INSTAL COMPANY SRL pentru SC. MARAL TEHNIC SRL. Str. Sperantei nr. 35, bl. 2Bransament gaze naturale
4391/21.11.2018SC. ENGIE SA-AS ERBASU&PROCONST ptr. SIENA RESIDENCEStr. Biruintei nr. 3, bl. 3, sc 2Extindere cond. Bransament gaze
440/01.11.2018COLUMBEANU RADU SI DELIAStr. Alexandru Conduratu nr. 30CModificari interioare
441/01.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr. Drm. Fermei nr. 55Bransament gaze naturale
442/02.11.2018SC. ENGIE ROMANIA INSTANT CONSTRUCT CPMPANY – PETRE CRISTIAN Str. Vanatori nr. 11Bransament gaze naturale
443/02.11.2018CATANEA CAMELIAStr. Amurgului nr. 39JDoua locuinte tip duplex P+1E
444/02.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin ERBASU Str. Amurgului nr. 63PExtindere cond. Si bransament la cond. De gaze
445/02.11.2018SC. FABRYO CORPORATION SRLSos. Oltenitei nr. 202 B lot 1Dezmembrare corp cu functionalitate de baie filare celofan
446/02.11.2018CIRSTESCU ADRIAN si CATALINA MONICA Str.Biruintei nr. 198AConstr. Imobil P+2E, loc. Colective si sp. Comercial parter
447/02.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT Str. Drm. Fermei nr. 97CBransament gaze naturale
448/02.11.2018SC. ENGIE ROMANIA prin SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT Str. Dr. feremei n. 97, bl. C1Bransament gaze naturale
449/05.11.2018SC. ENGIE ROMANIA SA. -SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT SRL. - LAZAR Str. Biruintei nr. 9, bl. 4, sc. 2Bransament gaze naturale
450/05.11.2018SC. ENGIE ROM. SA. - SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT SRL- LAZAR Str. Biruintei nr. 91, bl. 4, sc. 2Bransament gaze naturale
451/05.11.2018SC. ENGIE ROMANIA SA. -SC.ERBASU EDIL CONSTRUCT SRL. LAZAR Str. Biruintei nr. bl. 3, sc. 1Bransament gaze naturale
452/05.11.2018SC. ENGIE ROMANIA SA. -SC.ERBASU EDIL CONSTRUCT SRL. LAZAR Str. Biruintei nr. bl. 4 sc. 1Bransament gaze naturale
453/05.11.2018SC. JOYA SHOES CONCEPT SRL. Prin PANA MARIUS Str. Amurgului nr. 74Modificare parter imobil P+4E cu inchidere perimetrala ,compartimentare int si schimbare functiune
454/05.11.2018PAVEL IONUT ROBERTOStr. Postavarului nr. 8Desfiintare C1,C2,C3,C4
455 /06.11.2018PAVEL IONUT ROBERTOStr. Postavarului nr. 8Constr. 8 loc. Insiruite P+1E+Mag, utilitati
455 bis/07.11.2018SC. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr. NADOLSCHU CRISTIANStr. Sperantei nr. 14Alim cu energie electrica cf ATR 01867293 si 01867353
456/07.11.2018SC. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr. MOISE DUMITRUStr. Vanatori nr. 14Alim cu energie electrica imobil
457/07.11.2018NADOLSCHI CRISTIANStr. Sperantei nr. 14Bransament apa si racord canalizare
458/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Pavlicheni nr. 128AAlim cu energie electrica conf. Fs 02534578
459/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Sperantei nr. 33GAlim cu energie electrica conf. ATR 02247980
460/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Sperantei nr. 44CAlim cu energie electrica cf ATR 0174898
461/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Orizontului nr. 61Alim cu energie electrica cu energ. Electrica conf. FS 01773334
462/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Astrelor nr. 49Alim cu energie electrica cf FS 02320747
463/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIASos. Oltenitei nr. 8 si 8AAlim cu energie electrica conf. FS 02541434 si 02224220
464/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Sf Agnes nr. 152Alim cu energie electrica conf. ATR 02214581
465/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Oituz nr. 85Alim cu energie electrica conf. FS 01879980
466/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Pantazica Gabriel nr. 52Alim cu energie electrica conf. FS 02285669
467/07.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Amurgului/Solstitiului Alim cu energie electrica cf FS02534767 si 02305864
468/07.11.2018SC ENGIE – SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY – GRADINARU VIOREL Str. Popesti-Vest nr. 6Alimentare cu gaze
469/12.11.2018SC ERBASU EDIL CONSTRUCT – SC ENGIE SA- SUD GARDEN CONSTRUCT- CHEZNOIU GEORGETA Str. Amurgului nr. 61Bransament gaze naturale
470/13.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr. Sf. Gheorghe nr. 46Bransament gaze naturale
471/14.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL pt. SC INTENSHAL SRL Str. Taberei nr. 7Extindere conducta si bransament de gaze
472/14.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr. Sf Andrei nr. 6Bransament gaze naturale
473/15.11.2018E DISTRIBUITE MUNTENIA Str. Rasaritului nr. 9CBransament el
474/16.11.2018SC. ENGIE ROM. Prin SC MIRAL INSTAL Sf. Andrei nr. 19ABransament gaze naturale
475/16.11.2018MITU GABRIEL BOGDANStr. Sos. Oltenitei nr. 15ALocuinta S+P+M, Imprej. Si utilitati
476/19.11.2018PRECUP GABRIEL – LIVIUStr. Timpului nr. 12BRacord canalizare menajera
477/19.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANYStr. Sf. Agnes nr. 144Bransament gaze naturale
478/19.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin ERBASU EDIL CONSTRUCT Str. Orizontului nr. 62 casa 14Bransament gaze naturale
479/19.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Sf. Petre si Pavel nr. 2BAlim cu energie electrica
480/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin MIRAL INSTAL pt. MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35, bl 8Alimentare cu gaze
481/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL pt. MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35, Bl 12Bransament gaze naturale
428/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL pt. MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35, Bl 11Bransament gaze naturale
483/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL pt. MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35, Bl 4Bransament gaze naturale
484/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL pt. MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35, bl 1 Bransament gaze naturale
485/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL pt. MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35, Bl 7Bransament gaze naturale
486/20.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin SC. MIRAL INSTAL pt. MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35, bl 6Bransament gaze naturale
487/20.11.2018GHEORGHE MARIUSStr. Maica Tereza nr. 3Bransament apa si racord canal
488/20.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr Sf. Nicolae nr. 26Alim cu energie electrica
489/20.11.2018MATHEAS LUIZAStr. Amurgului nr.63GBransament apa si canalizare
490/21.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin MIRAL INSTAL COMPANY SRL pt. SC MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35 bl. 3Bransament gaze naturale
491/21.11.2019SC ENGIE ROMANIA prin MIRAL INSTAL COMPANY SRL pt. SC MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35 bl. 2Bransament gaze naturale
492/21.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin MIRAL INSTAL COMPANY SRL pt. SC MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35 bl. 3Bransament gaze naturale
493/21.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin MIRAL INSTAL COMPANY SRL pt. SC MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35 bl. 10Bransament gaze naturale
494/21.11.2018SC ENGIE ROMANIA prin MIRAL INSTAL COMPANY SRL pt. SC MARAL TEHNIC SRLStr. Sperantei nr. 35 bl. 9Bransament gaze naturale
495/21.11.2018D-nul DIMA CONSTANTIN Str. Biruintei nr. 31Supraetajare 4 imobile P+6E
496/21.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Gh. Costaforu nr. 10 casa 1Alim cu energie electrica
497/21.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Sperantei nr. 33HAlim cu energie electrica
498/21.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Pavlicheni nr. 75Alim cu energie electrica
499/21.11.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Rasaritului nr. 61/58Alim cu energie electrica
500/21.11.2018BOZOIAN CRISTIAN TUDORStr. Pvlicheni nr. 124BConstr. 2 locuinte P+1E+M
501/22.11.2018ENGIE SA prin FINEO CONSULTING SRL PT. MARES DANIELStr. Paraul rece nr. 3-5, sc. 2Bransament gaze naturale
502/22.11.2018ENGIE SA prin FINEO CONSULTING SRL PT. MARES DANIELStr. Paraul rece nr. 3-5, sc. 1Bransament gaze naturale
503/22.11.2018MARES DANIELStr. Leordeni nr. 163 lot 1/1Desfiintare C1,C2,C3,C4
504/26.11.2018DRAGHICI FLORINAStr. Orizontului nr. 13Desfiintare C1,C2,C3,C4
505/26.11.2018COJANU VALENTIN PT. SC INSTAL TERM PROJECT SRLStr. Pavlicheni nr. 126AConstr. 2 locuinte P+1E+M
506/26.11.2018BALASA ILIE, BALASA ELENA LILIANAStr. Sperantei nr, 17 ap. 1 si ap. 2Constr. Balcon ap 1 si recompartimentare
507/27.11.2018KANIFAR ZHOORAK pt. SC. JURIELA SRL.Str. Astrelor nr. 61Locuinte insiruite P+2E
508/27.11.2018VASILE NICOLETA Str. Sperantei nr. 52GConstr. 2 locuinte indivduale P+1E+M imprej. Utilitati
509/28.11.2018SC. ENGIE ROMANIA SA. PRIM SC. GENERAL MPM IMPEX SRL prin RADUCAN MARIAN Str. Oituz nr, 77Bransament gaze
Luna DECEMBRIE 2018

Publicat în data de 12.02.2019

Nr./data eliberăriiNume şi prenumeAdresa imobiluluiScopul eliberarii
510/03.12.2018PAROHIA ORTODOXA VINTILA VODA rep. Bondar IonelStr. Unirii nr. 26Demolare curte int,bucatarie si dessing P
511/03 12.2018PAROHIA ORTODOXA VINTILA VODA rep. Bondar IonelStr. Unirii nr. 26Constr. Casa parohiala P+1E, reparatii casa parohiala P existent (acoperis)
512/03.12.2018ENGIE SA- pt. SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT SA-ptr. CREATIVE VILLAGE SRLStr. Solstitiului nr. 1, bl. 5Extindere conducta RP si bransament gaze
513/03.12.2018SC. ENGIE SA – SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT SA – CREATIVE VILLAGE SRL.Str. Solstitiului nr. 1, bl. C3Bransament gaze
514/03.12.2018SC. ENGIE SA- SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT SA – CREATIVE VILLAGE SRLStr. Solstitiului nr. 1, bl. C3Bransament gaze
515/05.12.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Fermei nr. 9Alim cu energie electrica
516/05.12.2018TUDOR VIORICA Sos Oltenitei nr. 181Constr. Copertina
517/06.12.2018SOSA MARINStr. Pantazica Gabriel nr. 52Bransament apa si canalizare
518/07.12.2018E DISTRIBUITE MUNTENIA pt. PETRE DARIEStr. Pantazica Gabriel nr. 132Alim. energie electrica
519/07.12.2018SC. ENGIE ROMANIA SA – AS.ERBASU – SC. FAVEO – SC. CARO CAROLSStr. Pavlicheni nr. 79 bis corp 3Bransament gaze
520/07.12.20181RADUCAN MARIANA DIANA PFAStr. Oituz nr. 77Supraetajare imobil P+3E Locuinte colective-rez.P+3E+4Er
521/07.12.2018SC. ENGIE ROMANIA SA prin AS. ERBASU PETROCONSTRUCT -SC. FAVEO CONSULTING – SC, CARO CARDS SRLStr. Pavlicheni nr. 79 bis corp 1Bransament gaze
522/07.12.2018DOTE IOSIFStr. Viilor nr. 2Desfiintare const. exista C1, C2, C3
523/07.12.2018SOCIETATEA AMURGULUI DENTAL SRL.Str. Amurgului nr. 17 bl.1, et. P, ap. 2Amplasare firma luminoasa pe fatada cladiri
524/07.12.2018SOCIETATEA AMURGULUI DENTAL SRL prin BURCEA BLENDEAStr. Amurgului nr. 17 bl, et. P, ap. 2Schimbare destinatie din spatiu comercial in cabinet stomatologic si mod int
525/10.12.2018SC. ENGIE ROM. Prin SC. INSTANT CONST. pt. GAZDARU CORNELStr. Laurentiu RaiciuBransament gaze
526/10.12.2018SC E-DISTRBUTIE MUNTENIAStr. Alexandru Conduratu nr. 29CAlim cu energie electrica
527/11.12.2018HERISANU ALEXANDRU NICOLAEStr. Oituz nr. 67Anexa gosp. garaj, invelitoare terasa si amenajari exterioare
528/11.12.2018SC. ENGIE ROMANIA SA – AS ERBASU & PETROCONST- FAVEO CONSULTING- DINCULESCU CRISTINA MADALINAStr. Oituz nr. 18G bisBransament gaze
529/11.12.2018SC. ENGIE ROMANIA – SC. GENERAL MPM IMPEX – CROMIX CONSULTStr. Amurgului nr. 58, sc. 2Bransament gaze
530/11.12.2018SC. ENGIE ROMANIA – SC. GENERAL MPM IMPEX – CROMIX CONSULTStr. Amurgului nr. 58, sc. 1Extindere conducta si bransament gaze naturale
531/11.12.2018SC. ENGIE SA prin SC. GENERAL MPM SRL. pt. SC. G.F. PRESCOMAT SRLStr. sf. Agnes nr. 16Bransament gaze
532/11.12.2018STANCU VALENTIN, STANCU ILEANA ALEXANDRAStr. Timpului nr. 5Constr. Locuinta P+1E imprejmuire si utilitati
533/11.12.2018SC. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA ptr. BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr. Pavlicheni nr. 124BAlim. Cu energie electrica
534/11.12.2018MARIN ECATERINAStr. Porumbacu nr. 5, bl. G3, Sc. 1, parter , ap. 1Constr. balcon
535/13.12.2018SC. AVRAS IMOB BUSSINES SRL. PRIN AVRAM PETRICAStr. Eclipsei nr. 107Construire locuinta colectice P+3E cu spatii comerciale parter,org.santier si utilitati
536/13.12.2018BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr. Pavlichei nr. 119Construire imprejmuire si cabina pompa apa
537/17.12.2018TANASE AUREL CONSTANTIN Sos. Oltenitei nr, 284Consolidare, compartimentari interioare si extindere constructie C4 existent
538/17.12.2018E DISTRIBUTIE MUNTENIA- VOICU MIHAIStr. Solstitiului nr. 1, bl. 1Alim cu energie electrica
539/18.12.2018SC. ENGIE ROMANIA SA – RAICIU NICOLAEStr. Sf. Voievozi nr.18FBransament gaze
540/18.12.2018SC. ROMAR BUSINESS CONCEPT PRIN STANCU ROBERTStr. Amurgului nr. 73 bisBransament apa si racord canalizare
541/18.12.2018ADMINISTRATIA REZERVELOR DE STATStr. Leordeni nr. 114Bransament apa si racord canalizare
542/18.12.2018SIMU ANDI STEFANITAStr. Zorilor nr, 17ADesfiintare locuinta parter
543/18.12.2018SMARANDESCU IONELStr. Leonardo Murialdo nr. 20Const. Imobil loc. Col. si sp.com P+2E+M org. santier, imprej. si utilitati
544/20.12.2018SC. E DISTRIBUTIE MUNTENIA pt. SC RICOS PROD SRL Sos. Oltenitei nr, 119Alim. cu energie electrica a obiectivului cf.ATR 02415840/2018
545/20.12.2018SC. ENGIE ROMANIA SA prin SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT pt. ROSTEEL SOLUTIONS SRLStr. Biruintei nr. 49, BL. C1Bransament gaze naturale
546/20.12.2018OLTEANU CIPRIAN GABRIELStr. Oituz nr. 18KDesfiintare locuinta P+1E
547/21.12.2018E DISTRIBUITE MUNTENIA – GRUIA GEORGEStr. Amurgului nr. 71EAlim cu energie electrica
548/21.12.2018SC.TONI STILE SRL. Prin HARALAMBIE MIHAI IONUT Sos Oltenitei nr. 24Supraetajare imobil P+2E locuinte colective rez un imobil P+3E retras
549/21.12.2018CAZONE DANIELStr. Sf. Voievozi nr. 8Patru locuinte cuplate P+1E
550/21.12.2018ACASANDREI MARIAN – SC. ISFIRA HOME SRL. Intr. Viilor nr. 3Constr. 8 locuinte P+1E (4 loc tip A si 4 loc tip B) ,org. Santier,imprejmuire si utilitati
551/27.12.2018IORDACHE CRISTIANStr. Golesti nr. 9Intrare in legalitate corp anexa gospodareasca P, amenajare terasa circulabila C2
552/27.12.2018BUGA CARMEN si VOINEA ROMEOStr. Zabava Cluceru nr. 16Construire locuinta Sp+ P+1E
553/27.12.2018SC. ENGIE ROMANIA SA ptr. BOGAN DEVELOPMENT PROPERTY SRL. Dr. Fermei nr. 7, bl. C2Bransament gaze naturale
554/27.12.2018BUGA CARMEN si VOINEA ROMEOStr. Zabava Cluceru nr.Demolare C1 si C2
555/27.12.2018SC. ENGIE ROMANIA prin ASOCIEREA ERBASU si PETROCONST prin SC. FAVEO CONSULTINGStr. Bradului nr. 4Bransament gaze naturale
556/27.12.2018SC. ENGIE ROMANIA prin SC. ERBASU EDIL CONSTRUCT pt. SC. ROSTEEL SOLUTIONS SRLStr. Biruintei nr, 49Bransament gaze naturale
557/27.12.2018SC. ENGIE ROMANIA SA/ PT. SC. DELTA PRO EXPERT Sos. Oltenitei nr, 181Bransament gaze naturale
558/27.12.2018BALAN VASILE SORIN si BALAN MIHAELAStr. Leordeni nr. 161, lot 9, lot 10Imobil P+2E cu functiunea de locuinte colective cu spatii comerciale parter
559/27.12.2018SC. ENGIE SA- ERBASU EDIL CONSTRUCT -SC ROSTEEL SOLUTION SRLStr. Biruintei nr. 3, corp 3Bransament gaze naturale
560/27.12.2018SC ENGIE SA – ERBASU EDIL CONSTRUCT – SC. ROSTEEL SOLUTION SRL.Str. Biruintei nr. 49, corp 4Bransament gaze
561/27.12.2018OLTENU CIPRIANStr. Oituz nr, 18KImobil cu functiune mixta loc. Colective P+3E cu sup. Com.l a parter
562/27.12.2018SC. E – DISTRIBUTIE MUNTEANIA pt. DRAGU MARINStr. Popesti Romani nr. 9 bisAlimentare cu energie electrica
563/27.12.2018VILCU CONSTANTINStr. Sperantei nr. 5Constr.atelier croitorie parter si utilitati
564/27.12.2018YOLCU ALINA MARINELA – SC. TUPLEX PLASTIC SRLStr. Pavel Ceamur nr. 14Constr. platforma pietonala