Autorizaţii de Construire/Desființare eliberate în anul 2016

Nr./data eliberăriiNume şi prenumeAdresa imobiluluiScopul eliberării
01/27.01.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Echinocțiului nr. 2 BBranșament gaze naturale
02/27.01.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Solstițiului nr. 2 C, bl. 5Extindere conductă și branșament gaze naturale
03/27.01.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Astrelor nr. 57Branșament gaze naturale
04/28.01.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pt. ARGEȘEANU MARIUSStr. Sf. Agnes nr. 32 CBranșament electric și montare post trafo
05/28.01.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pt CALUIANU BOGDAN COSTINStr. Amurgului nr. 26Pozare cabluri electrice
06/28.01.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Amurgului nr. 31 IBranșament gaze naturale
08/03.02.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA ptr.TOMA MIHAIStr. Astrelor, T 53/3 - P 25Branșament electric subteran trifazat
09/03.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRLStr. Amurgului nr. 30 AExtindere conductă și branșament gaze naturale
10/04.02.216BÎZU MARGARETAStr. Drumul Fermei nr. 101, bl. C4Schimbare destinației din spații ad-tive în spații locuibile - imobil C4
11/04.02.2016MUȘETEANU ALEXANDRA RALUCAStr. Plopului nr. 2 FConstrure 2 imobile P+1E cuplate - 1 imobil locuință individuală și 1 imobil spațiu ad-tiv
12/04.02.2016MINCĂ CONSTANTINStr. Căzănești nr. 40Construre 8 locuințe individuale și 1 spațiu ad-tiv P+1E+Pod, împrejmuire, amenajare incintă, org-zare de șantier și utilități
13/04.02,2016BUȘTEANU OPREASos. Olteniței nr. 13 C bisImobil locuințe colective P+2E+M cu spațiu comercial la parter, împrejmuire și utilități
14/08.02.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA ptr. DUMITRACHE ADINAStr. Solstițiului nr. 2 BAlimentare cu energie electrică și montare post trafo
15/09.02.2016POPA DANIELStr. Drumul Fermei nr. 2 ADesființare etaj 1 - corp C2
16/09.02.2016OPRIȘ FRANCISC DANIELAStr. Sf. Agnes nr. 194Construire anexă gospodărească ( garaj) parter și utilități
17/09.02.2016GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SAStr. SolstițiuluiExtindere rețea apă cu grup de ridicare a presiunii, rețea canalizare și branșamente, racorduri în str. Solstițiului
18/09.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Solstițiului nr. 2 B 1 bisBranșament gaze naturale
19/09.02.2016CALAGIU CRISTIANStr. Pârâul Rece nr. 12 DConstruire 2 corpuri clădire - A - spațiu ad-tiv P+1E+M și B - 5 lcuințe cuplate P+1E+M, împrejmuire și utilități
20/09.02.2016OPREA FLORIN, BULIE ȘTEFANStr. Școlii nr. 57Construire 11 locuințe cuplate P+1E și 1 spațiu ad-tiv cuplat P+1E, împrejmuire , org-zare de șantier și utilități
21/10.02.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA ptr. VINTILĂ STELIANStr. Solstițiului nr. 10Branșament electric subteran
22/10.02.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA ptr. STROE CLAUDIU MARIUSStr. Solstițiului nr. 8Branșament electric subteran și extindere rețea joasă tensiune
23/10.02.2016NICOLAE MUGURELStr. Amurgului nr. 29 F bisSchimbare destinației din spații ad-tive la parter și spații tehniice la etajul 3 în spații locuibile
24/11.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT COMPANY COMPANY SRLStr. Alex. Conduratu nr. 12Branșament gaze naturale
25/11.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRLIntrarea Viilor nr. 23Branșament gaze naturale
26/11.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Solstițiului nr. 17Branșament gaze naturale
27/11.02.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA ptr. ENACHE RADU CĂTĂLINStr. Amurgului nr. 29 CAlimentare cu energie electrică imobil locuințe colective
28/11.02.016SOARE MIHAI ALEXANDRUStr. Amurgului nr. 29 E bisSupraetajare imobil P+3E - locuințe colective cu spații ad-tive la parter cu 1 nivel cf. Legii nr. 50/1991, art. 2, alin.(4), lit.a¹, rezultând P+4E
29/12.02.2016SMĂRĂNDESCU IONELStr. Amurgului nr. 31 ISchimbare destinației din spațiu ad-tiv la parter și spații tehnice (etajul 4 tehnic) în spații locuibile
30/12.02.2016POPA DANIELStr. Drumul Fermei nr. 2 AConstruire imobil P+3E+M - locuințe colective cu spații servicii la parter, org-zare de șantier și utilități
31/12.02.2016CÎRJAN TUDOREL, BRAD ANDREIStr. Pantazică Gabriel nr. 4 AConstruire 6 locuințe cuplate 2 câte 2 P+1E, împrejmuire și utilități
32/15.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Leordeni nr. 90Branșament gaze naturale
33/17.02.2016BAICU GEORGICĂStr. Amurgului nr. 31Schimbare destinației din spații de locuit, recompartimentare interioară la 3 imobile existente P+4E
34/18.02.2016PĂDURARU PETREStr. Amurgului nr. 30 BConstruire imobil P+3E - locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de șantier și utilități
35/18.02.206PETRE TĂNASESos. Olteniței nr. 22 CConstruire imobil P+2E - locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de șantier și utilități
36/18.02.2016NIDELEA CONSTANTINStr. Amurgului nr. 31 IConstruire imobil P+3E - locuințe colective cu spații ad-tive la parter, org-zare de șantier și utilități
37/18.02.2016VASILE FLORENTINASos. Olteniței nr. 35 CÎmprejmuire și poartă acces auto și pietonal
38/18.02.2016SOARE CLAUDIU GEORGE reprez. SC GLASS EXPERT SRLSos. Olteniței nr. 202Construire șarpantă metalică interioară, hală de producție,
39/22.2.2016MIU RALUCA GEANINASos. Olteniței nr. 13 DSchimbare destinație din spațiu ad-tiv/birou în spațiu comercial, amenajări interioare, modificare fațadă
40/23.02.2016ION ALINSt. Sf. Agnes nr. 180 ASchimbarea destinației din spațiu ad-tiv P+1 în spațiu comercial P+1
41/23.02.2016PÎRLIA LAURENȚIUStr. Câmpului nr. 16 CBranșament electric aerian trifazat
42/23.02.2016UNGUREANU ANGELICA CATELUȚAStr. Sf. Andrei nr .44Locuință P+1E cu funcțiunea de garaj la parter și locuință la etaj și utilități
43/23.02.2016GHEONDEA MARIAN CRISTIANStr. Amurgului nr. 58Desființare/demolare locuință P+M
44/23.02.2016RAȘU TOMASos. Olteniței nr. 158Extindere locuință parter, modificare acoperiș locuință parter existentă și utilități
45/23.02.2016SC EVO COMAD SRL reprez. DUMITRACHE ADINAStr. Solstițiului nr. 2 B 1 bisConstruire imobil P+3E locuințe colective cu spațiu comercial la parter, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
46/23.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT COMPANY COMPANY SRLStr. Sf. Voievozi nr. 15 AExtindere conductă și branșament gaze naturale
47/23.02.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr. Oituz nr. 80Branșament gaze naturale
48/23.02.2016IONESCU HINTEȘTI FLORINStr. Fermei nr. 7 ESchimbarea destinației din spațiu ad-tiv P+1E+M în spațiu locuibil P+1E+M
49/23.02.2016ȘOVOIALĂ CONSTANTIN GABRIELStr. Pormbacului nr. 2 DIntrare în legalitate pentru anexă Sp+P+EM
50/24.02.2016PANĂ MARIUS IULIAN, PANĂ AGATA BRIGITA, TRONARU GELU MARIAN, TRONARU TATIANA RODICAStr. Solstițiului nr. 2 FConstruire imobil locuințe colective P+4E și utilități
51/29.02.2016VIERU COSTINELStr. Sf. Agnes nr. 32Schimbarea destinației din spațiu ad-tiv parțial în spațiu comercial parțial parter
52/29.02.2016GÎTAN LĂCRĂMIOARAStr. Drumul Fermei nr. 76Construire atelier croitorie - reparații parter
53/29.02.2016RĂDUCAN BOGDAN CRISTIANStr. Drumul Fermei nr. 23Demolare/desființare locuință P+1E (c1-C2) și spațiu comercial C3
54/29.02.2016DIMA CONSTANTINStr. Amurgului nr. 27 BModificări interioare recompartimentare ap. 17-18, et. 3, bl. 3
55/29.02.2016LAZĂR FLORENTINA LĂCRĂMIOARAStr. Popești Vest nr. 313 imobile P+3E+E4T - C1 - spațiu comercial, C2 și C3 - locuințe colective și C 4 - 1 imobil S+P+3E+E4T - parcări la subsol și locuințe colective, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
56/29.02.2016MOISE IONEL reprez. GEMMA INTERNATIONAL SRLStr. Popești Vest nr. 1Extindere hală parter depozitare materi primă
57/29.02.2016BÎZU MARGARETAStr. Drumul Fermei nr. 101Modificare regim de înălțime din P+4E în P+4E+EM+M ptr. 3 imobile (C7 - C9) - C7 - locuințe colective și spațiu ad-tiv la parter și C8-C9 - locuințe colective și schimbare de destinație ptr. C7 parter din spațiu ad-tiv în spațiu locuibil
58/02.03.2016STANCA ELENA DANIELA reprez. SC ELEADOR SRLStr. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 6, sc. B, parter, ap. 73Schimbarea destinației din apartament cu destinație locuință în spațiu comercial
59/02.03.2016APOPEI NICOLAEStr. Ancuței nr. 4Schimbarea destinației din spațiu administrativ în spațiu de locuit
60/02.03.2016ENE VASILICAStr. Timpului nr. 11 BImobil Sp+P+M cu spațiu pentru birou și locuință la mansardă, garaj parter, împrejmuire și utilități
61/02.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLSos. Olteniței, nr. 181, bl. C1, C2, sc. 1Extindere conductă și branșament gaze naturale
62/07.03.2016NIȚU MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRLSos. Olteniței nr. 11 A, bl. G1, parter, C1 - 85Schimbarea destinației din spațiu ad-tiv în spațiu comercial
63/07.03.2016NIȚU MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRLSos. Olteniței nr. 11 A, bl. G1, parter, C1 - 86Schimbarea destinației din spațiu ad-tiv în spațiu comercial
64/07.03.2016VELCIU AGATHEStr. Pantazică Gabriel nr. 19 BÎmprejmuire teren
65/07.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRLIntrarea Viilor nr. 21 ABranșament gaze naturale
66/07.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Vulpii nr. 2Extindere conductă și branșament gaze naturale
67/09.03.2016CALUIANU BOGDAN COSTINStr. Amurgului nr. 26Schimbare destinație din spații tehnice la demisol în spații de servicii și comerciale și recompartimentare imobil 1 din AC 385/ 01.09.2014și AC 28/09.02.2015
68/09.03.2016ANDREESCU GABRIELAStr. Sf. Agnes nr. 95Schimbare destinație din spațiu ad-tiv P+1E+M în spațiu locuibil P+1E+M
69/09.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Oituz nr. 54Branșament gaze naturale
70/09.03.2016NEDELCU DANIELA MARIAStr. Solstițiului nr. 2 BImobil P+4E (etaj 4 tehnic) - locuințe colective cu spațiu ad-tiv la parter, amenajare incintă, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
71/09.03.2016BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr. Zorilor nr. 3Demolare (desființare) corp C1 existent parter
72/09.03.2016BUZOIANU CRISTIAN TUDORStr. Zorilor nr. 34 locuințe înșiruite P+1E+M, împrejmuire și utilități
73/09.03.2016GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA S.A.Str. Solstițiului/Sf. AgnesExtindere rețea alimenatre apă și canalizare pe drum privat cu racordare din strada Sf. Agnes nr. 98
74/09.03.2016GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA S.A.Str. Popești Români/ str. LămâițeiExecuție puțuri de mare adâncime pentru aducțiune apă zona Popești Români - str. Lâmâiței, P 15 și P 16
75/14.03.2016RĂDUCAN BOGDAN CRISTIANStr. Drumul Fermei nr. 23Construire locuințe individuale înșiruite P+1+Pod și 1 (unu) imobil P+2E+Pod - locuințe colective și spații comerciale la parter, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
76/14.03.2016CÎRSTESCU ADRIAN. CÎRSTESCU CĂTĂLINA MONICA, STÂNGĂ BOGDANStr. Oituz nr. 80Schimbarea destinației din spații ad-tive la parter în spații locuibile
77/14.03.2016CÎRSTESCU ADRIAN. CÎRSTESCU CĂTĂLINA MONICA, STÂNGĂ BOGDANStr. Oituz nr. 82Imobil P+2E+M - locuințe colective și spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
78/14.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY MIRAL INSTAL COMPANY SRLStr. Apusului nr. 28Extindere conductă și branșament gaze naturale
79/15.03.2016CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENIStr. Leordeni, Ion Scorțaru, Zorilor,Extindere pe o lungime de 215 m a rețelor de canalizare pluvială la colectorul ANB-R2
80/17.03.2016MOISIEV ADRIANA ELENA, MOISIEV CLAUDIU GEORGEStr. Solstițiului nr. 35Recompartimentare și schimbare de destinație din spații ad-tive la parter în spații comercial (anexele 8 și 9, respectiv șirurile A-D) și spații locuibile
81/22.03.2016LECA DOINA LENUȚASos. Olteniței nr. 11 A, bl. C4, parter, ap. 2Construire balcon
82/22.03.2016CIULACU MARIUSStr. Drumul Fermei nr. 16 BRecompartimentare apartament, închidere logie cu tâmplărie și geam termopan
83/22.03.2016MIRCEA NECULAISos. Olteniței nr. 11 A, bl. C4, etaj 1, ap. 15Construire balcon
84/22.03.2016BURCUȘ ALEXANDRUStr. Leordeni nr. 159 JLocuință Sp+P+1E, împrejmuire și utilități
85/22.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Drumul Fermei nr. 87 CBranșament gaze naturale
86/23.03.2016PARAMON GEORGE MIRCEAStr. Sf. Agnes nr. 32 DConstruire imobil locuințe colective P+3E+Em cu spații comerciale la parter, împrejmuire și utilități
87/23.03.2016COMAN VASILEStr. Orizontului nr. 90Construire 12 locuințe cuplate două câte două tip duplex P+1E+M, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
88/23.03.2016DIMA EMIL reprez. SC ISOPAN EST SRLSos. De Centură nr. 109Extindere platformă carosabilă cu rigolă și sistem de iluminat, amenajare platformă pietruită împrejmuită.
89/24.03.2016PURICE GEORGICĂ, ANGHEL MARIUS, BĂCANU ȘTEFANStr. Amurgului nr. 41 ISchimbare de destinație din spații ad-tive la parter în spații locuibile și modificare fațadă imobil P+3E retras
90/24.03.2016ENE IONStr. Speranței nr. 38 ASchimbare destinație din spațiu ad-tiv P+1E în spațiu locuibil P+1E
91/24.03.2016NEACȘU CEZAR MIHAIL, NICULAE FLORIANStr. Apusului nr. 18Imobil P+2E - locuințe colective, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
92/28.03.2016GRĂDINARU ROBERTStr. Echinocțiului nr. 37Construire locuință Sp+P+1E+2E Retras, împrejmuire și utilități
93/28.03.2016GRĂDINARU ROBERTStr. Solstițiului nr. 2 D bisSchimbare de destinație din spații ad-tive parter și spații tehnice ( etajul 4 tehnic) corp C1 și din spații tehnice (etaj 4 tehnic) corp C2 în spații locuibile
94/28.03.2016CRĂCIUN FLORIAN VALENTIN, CRĂCIUN MĂDĂLINAStr. Biruinței, T 55/7 - P 17Împrejmuire teren
95/28.03.2016IVAN MARGARETA prin SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.AStr. Leordeni nr. 28Branșament electric subteran monofazat - str. Leordeni nr. 28
96/31.03.2016GHEORGHE RĂZVAN DENIS, GHEORGHE GABRIELA FLORINAStr. Sf. Agnes nr. 30, parter, ap. 12Compartimentări interioare neportante și schimbare de destinație din spațiu comercial în spațiu locuibil ap. 12
97/31.03.2016IONIȚĂ MAGDALENA, CONȚU IOSIFStr. Amurgului nr. 2 CConstruire garaj lemn parter, împrejmuire și utilități
98/31.03.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SASos. Olteniței nr. 11 BBranșament electric trifazat subteran
99/31.03.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Solstițiului nr. 2 C, bl. 6Branșament gaze naturale
100/31.03.2015CONSULEA SEVER EUSEBIU, CONSULEA EUGENIA NICOLETAstr. Veseliei nr. 14 BDemolare construcție existentă parter C1
101/31.03.2016CONSULEA SEVER EUSEBIU, CONSULEA EUGENIA NICOLETAstr. Veseliei nr. 14 BConstruire 2 imobile locuințe cuplate P+1E cu spațiu comercial la parterul imobilului către str. Veseliei, amenajări interioare, refacere împrejmuire și utilită
102/31.03.2016NEAGU LAURENȚIU, NEAGU CAMELIAStr. Speranței nr. 64Locuință P+1E, împrejmuire și utilități
103/31.03.2016SC MONACO INVEST REZIDENCE SRLStr. Drumul Fermei nr. 66 MSupraetajare imobil S+P+3E cu destinație de parcări la subsol, spații comerciale la parter și locuințe colective la E1, E2 și E3, rezultând imobil S+P+3E+4R
104/04.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 13Branșament electric subteran trifazat
105/05.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 31Alimentare cu energie electrica imobil situat in str. Amurgului nr. 31
106/05.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 54 si 56Alimentare cu energie electrica imobilele situate in str.Oituz nr. 54 si 56
107/05.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Echinoctului nr. 10Alimentare cu energie electrica imobil situat in str. Echinoctiului nr. 10
108/05.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAstr. Dr. Fermei nr. 101, bl. C4-C9Alimentare cu energie electrica imobil situat in str. Dr. Fermei nr. 101,bl. C4-C9
109/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 95Alimentare cu energie electrica imobil situat in str. Sf. Agnes nr. 95
110/06.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr.67 J bisBranșament electric subteran trifazat
111/04.06.2016Artene Costica reprez. SC A&M QUALITY CONDO SRLStr. Dr. Fermei nr. 87Imobil P+3E - locuinte colective cu spatiu comercial la parter
112/11.04.2016SC ENGIE prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRLStr. Sf. Agnes nr. 157Extindere conducta si bransament gaze naturale
113/11.04.2016NITA MARIANAStr. Dr. Fermei nr. 10Locuinta P+1E si utilitati
114/12.04.2016IVANCUT SIMONA, IVANCUT CONSTANTIN IULIANStr. Oituz nr. 8 MConstruire locuinta unifamiliala P+1E+M
115/12.04.2016ALBU MARIUSSos. Oltenitei nr. 181, bl.C1, etaj 1, ap. 40Construire balcon
116/12.04.2016COMSA DUMITRUSos. Oltenitei nr. 181, bl.C1, etaj 1, ap. 1Construire balcon
117/12.04.2016VASILE IOSIF, VASILE ANCA LAVINIA, BORNESCU VIRGIL, BORANESCU IRINA FLORENTINAStr. Sperantei nr. 52 EConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
118/12.04.2016TANASE FLORIN CRISTIANStr. Sperantei nr. 46Construire ansamblu de 15 locuinte unifamiliale cuplate 2 cate 2 cu regim de inaltime P+1E
119/12.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Oituz nr. 56Bransament gaze naturale
120/2.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Echinoctului nr. 2Alimentare cu energie electrica imobil situat in str. Echinoctiului nr. 2
121/12.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 56 AAlimentare cu energie electrica imobil situat in str. Amurgului nr. 56 A
122/12.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Solstitiului nr. 2 b1 bisBransament gaze naturale
123/14.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Rus Ionel nr. 5 AAlimentare cu energie electrica imobil situat in str. Rus Ionel nr. 5 A
124/14.4.2016BUSU FLORINStr, Alex. Conduratu nr. 51Construire imobil compus din 4 locuinte cuplate P+1E+Pod
125/14.04.2016NICOLAE DOMNICAStr. Amurgului nr. 64 BDesfiintare locuinta S+P+1E
126/14.04.2016MARCULESCU CRISTIANStr. Gheorghe CostaForu nr. 15Desfiintare corpuri existente
127/14.04.2016MARCULESCU CRISTIANStr. Gheorghe CostaForu nr. 15Construire locuinta P+1E+M
128/14.04.2016GHEORGHE EUGENStr,. Oituz nr. 54Modificari interioare si exterioare la parter si schimbare de destinatie din spatii ad-tive in spatii locuibile
129/14.04.2016VELICA MARIUS DANStr. Cimitirului nr. 3Construire locuinta P+1E
130/14.04.2016BIZU MARGARETAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl.C5Transformarea podului vizitabil in mansarda - imobil C5
131/14.04.2016BIZU MARGARETAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl.C6Transformarea podului vizitabil in mansarda - imobil C6
132/14.004.2016BIZU MARGARETAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl.C4Transformarea podului vizitabil in mansarda - imobil C4
133/14.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROAMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Sf.Ioan nr. 34Bransament gaze naturale
134/14.04.2016SAVA DANIEL DUMITRU reprez, SC EDIDLDANCONSTRUCT SRLStr. Dr. Fermei nr. 34 ASupraetajare imobil P+4E cu spatii comerciale la parter si locuinte colective rezultant P+4E+5R
135/18.04.2016TANCA DANUT CATALINStr. Eclipsei nr. 125 CDemolare anexa gospodarie (magazie)
136/18.04.2016TANCA DANUT CATALINStr. Eclipsei nr. 125 CConstruire locuinta colectiva P+2E
137/18.04.2016SC VITAL BLUE AQUA SASos. Berceni nr. 5Extindre retea canalizare, bransamente si racord
138/19.04.2016CONSILILU LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. BiruinteiModernizare si reabilitare str. Biruintei, canalizare, sistem rutier in orasul Popesti Leordeni, in regim de urgenta cf. Lg nr. 50/1991, art. 7, alin. 16
139/19.04.2016CONSILILU LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Sf. VasileModernizare si reabilitare str. Sf. Vasile, canalizare, sistem rutier in orasul Popesti Leordeni, in regim de urgenta cf. Lg nr. 50/1991, art. 7, alin. 16
140/19.04.2016CONSILILU LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. SolstitiuluiModernizare si reabilitare str. Solstitiului, canalizare, sistem rutier in orasul Popesti Leordeni, in regim de urgenta cf. Lg nr. 50/1991, art. 7, alin. 16
141/20.04.2016SC ENERGIE SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Eclipsei nr. 93Bransament gaze naturale
142/20.04.2016SC ENERGIE SA prin SC MIRAL INSTAL COMPNY SRLStr. Viilor nr. 27Bransament gaze naturale
143/20.04.2016IORDACHE LILIANA ADINA reprez. SC PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRLStr. Dr. Fermei nr. 70-72Imprejmuire teren put forat, cabina pompa apa si bransament electric
144/20.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROAMANIA SAStr. Orizontului nr. 1 ABransament gaze naturale
145/20.04.2016TRIANTAFYLLIDIS IRINA NICOLETAStr. Apusului nr. 61Imprejmuire teren
146/22.04.2016CONSTANTIN ELENA LARISAStr. Sperantei nr. 44 DBransament apa potabila si racord canalizare
147/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Nicolae nr. 7Bransament electric aerian trifazat
148/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. 1 Mai nr. 33Bransament electric subteran si retea aeriana
149/22.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 32 A,bl. C1Alimentare cu energie elctrica imobil
150/22.04.2016ILIE ROXANA LOREDANA, ILIE ALEXANDRUStr. Eclipsei nr. 122Construire spatiu comercial parter
151/22.04.2016TRONARU GELU MARIANStr. Solstitiului nr. 2 FSupraetajare imobil P+4E locuinte colective cu un nivrl cf. Lg. nr. 50/1991, art. 2, alin.4, lit.a¹ rezultand P+5E
152/22.04.2016VANOSU IONSos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 1, ap. 30Construire balcon
153/22.04.2016PADURARU ELENA CRISTIANA, PADURARU FLORINStr. Dr. Fermei nr. 93 FConstruire imobil format din 4 unitati locative P+1E+M
154/22.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENRAL MPM IMPEX SRLStr. Apusului nr. 35Extindre conducta si bransament gaze naturale
155/22.04.2016SC ENGIE SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Breaza nr. 13Bransament gaze naturale
156/25.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 50 ABransament electric subteran
157/26.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Echinoctului nr. 35Bransament electric subteran
158/26.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 61 ABransament electric subteran
159/27.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLSos. Oltenitei nr. 23 cu legatura din str. Sf. IoanBransament gaze naturale
160/27.04.2016PAVEL LUTAStr. Leordeni nr. 157 A bisConstruire 2 corpuri de cladiri C1 si C2 - C1 format din 1 spatiu ad-tiv si 7 locuinte P+1E+erasa circulabila si C2 format din 6 locuinte P+1E+terasa circulabila
161/27.04.2016SANDERS VLAD DRAGOS reprez. SC AS INVEST &EVOLUTION SRLStr. Triumfului nr. 7 ASupraetajare imobil locuinte colective P+4E cu spatiu ad-tiv/comercial la parter rezultant imobil P+5E
162/27.04.2016NICOLAE DOMNICA, NICOLAE IULIANAStr. Amurgului nr. 64 BConstuire imobil locuinte colective P+2E+M
163/27.04.2016SC ENGIE SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Dr, Fermei nr. 34 ABransament gaze naturale
164/27.04.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Dr. Fermei nr. 90Bransament gaze naturale
165/27.04.2016NETOI MARIANA REPREZ. SC DIA CONCEPT INVEST SRLStr. Sabarului nr. 52Construire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod
166/28.04.2016PANTELIMON SIMONA ptr. SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Baraganului nr. 15 ABransament electric subteran trifazat
167/03.05.2016CERCEL IULIAN FLORIN reprez. SC ZANGANI CONSTR. SRLStr. Baraganului nr.60Desfiintare locuinte parter si anexe parter
168/03.05.2016CERCEL IULIAN FLORIN reprez. SC ZANGANI CONSTR. SRLStr. Baraganului nr.60Construire 5 locuinte unifamiliale insiruite P+1E
169/03.05.2016OPRIS FRANCISC DANIELAStr. Sf. Agnes nr. 194Imprejmuire gard
170/03.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Zorilor nr. 3Deviere bransament electric aerian cf. FS nr. 306556 din 24.02.2016
171/04.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAstr. Sf. Agnes nr. 85Bransament electric subteran
172/04.05.2016VOICA SILVIA FLORENTAStr. Cicoarei nr. 27 bisConstruire locuinta P+1E
173/04.05.016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Dr. Fermei nr. 93 EBranșament gaze naturale
174/04.05.2016LAZAR FLORINA LACRAMIOARA, LAZAR MARCELStr. Popesti Vest nr. 31Supraetajare 3 imobile P+3E+E4T(C1, C2 C3) - C1 - spatii comerciale la parter si locuinte colective , C2- c3 - locuinte colective si 1 imobil S+P+3E+E4T (C4) - parcari la subsol si locuinte colective cu 1 nivel cf. lg. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit. a¹, rezultant P+5E (E4T)
175/05.05.2016SANDRU IONUT PUIUStr. Oituz nr. 14Construire imobil locuinteP+1E+M
176/09.05.2016CONSTANTINESCU DANIEL VASILE, CONSTANTINESCU CAMELIA FLORENTINAStr. Biruintei, T 55/7 - P 17, lot 2Imprejmuire teren si amplasare temporara de anexa gospodareasca
177/09.05.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr.Sf. Agnes nr. 95Bransament gaze naturale
178/09.052016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANT SAStr. Oituz nr. 81Bransament gaze naturale
179/10.05.2016NEGRE ADRIANA ELENA reprez. SC EUROBUSINESS GRUP SRLStr. Industriei nr. 23Desfiintare constructii existente C4, C5 , C6, C13, C9, C31, C51, C138, C 163, C 202, C 214
180/10.05.2016NITU MARIANA reprez.SC GAMA INVEST SRLSos. Oltenitei nr. 13 BisReautorizare in vederea construirii lucrarilor de constructii imobil S+P+8E
181/10.05.2016STANESCU ALICE MARCELASos. Oltenitei nr. 181, bl. C1, sc. 1, etaj 1, ap. 30Construire balcon
182/10.05.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Sperantei nr. 44 ABransament gaze naturale
183/10.05.2016DUMEA EUSEBIU reprez. SC GIANO TRE IMOBILIARE SRLSos. Oltenitei, T 27 - P 531-532/1/3, lot 45Construire 3 locuinte cuplate P+1E+M
184/10.05.2016DINA EMIL reprez. SC ISOPAN EST SRLSos, de Centura nr. 109Adosare sopron depozitare prdus finit si hala productie
185/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 2, et. M, ap. 24Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 24
186/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 1, et. M, ap. 21Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 21
187/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 2, et. M, ap. 23Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 23
188/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 2, et. M, ap. 21Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 21
189/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 3, et. M, ap. 22Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 22
190/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 1, et. M, ap. 20Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 20
191/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 3, et. M, ap. 24Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 24
192/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 2, et. M, ap. 22Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 22
193/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 1, et. M, ap. 23Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 23
194/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 1, et. M, ap. 22Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 22
195/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 3, et. M, ap. 23Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 23
196/10.05.2016VLAD STANAStr. Dr. Fermei nr. 101, bl. 3, et. M, ap. 21Transformarea podului vizitabil in mansarda - ap. 21
197/12.05.2016CARABAGEAC CRISTIANStr. Leordeni nr. 89 AConstruire locuinta P+1E
198/12.05.2016ISBASOIU GABRIEL MIHAIL reprez. SC STARDUST INVESMENT SRLStr. Amurgului nr. 34Centru comercial parter, amenajari incinta, alei acces, parcare subterana, imprejmuire signalistica, org-zare de santier si utilitati
199/13.05.2016CERCEL IULIAN FLORIN, MIHALE ADRIAN, MIHALE PETRUTAStr. Leordeni nr. 90Construire imobil locuinte colectve P+2E
200/13.05.2016SC EVO ABB CONSTRUCT SRLStr. Popesti Vest nr. 20Imobil S+P+4E - locuinte colective cu spatii ad-tive la parter, spatii tehnice la etaj 4, parcari la subsol, org-zare de santier, imprejmuire si utilitati
201/16.05.2016CRISTACHE ADRIANStr. Amurgului nr. 49 IRecompartimentare si schimbare de destinatie din spatii ad-tive in spatii locuibile
202/16.05.2016ENE IONStr. Sperantei nr. 33 BConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
203/16.05.2016SC EVO COMAD SRLStr. Solstiului nr. 2B 2 bisSupraetajare imobil P+3E locuinte colective si spatii comerciale cu un nivel cf. Lg. nr. 50/1991, art. 2, alin.4, lit.a¹ rezultand P+4E
204/17.05.2016GAGIU ALEXANDRU MARIUSStr. Pogoanelor nr. 26Construire imobil P+1E cu spatiu de birou la parter, imprejmuire si utilitati
205/17.05.2016KANIFAR IOANA MIHAELAStr. Sf. Voievoi nr. 17Construire de locuinte insiruite P+1E, imprejmuire si utilitati
206/17.05.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Popesti Vest nr. 33Alimentare cu energie elctrica imobil
207/17.05.2016TUDOSE STEFANAStr. Leordeni, T 17/1 - P 14Imprejmuire teren
208/18.04.2016NICULA MARIUSStr. Sf. Agnes nr. 17 CRecompartimentare parter, reconfigurare acoperis si schimbare de destinatie din spatii ad-tive in spatii locuibile la imobil P+2E
209/19.05.2016NIDELEA CONSTANTINStr. Amurgului nr. 31 HSupraetajare imobil locuinte colective P+3E rezultant imobil P+4E si schimbare de destinatie din spatiu ad-tiv in spatiu locativ
210/19.05.2016BUSU FLORINStr. Livezi nr. 1 BModificare de tema in perioada de valabilitate la AC 475/02.12.2015 din P+3E rezultand P+2E+3R
211/20.05.2016ARTENE COSTICA reprez. SC A&M QUALITY CONDO SRLStr. Biruintei nr. 110Construire imobil P+2E+M - locuinte colective cu spatii comerciale parter
212/20.05.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr. EclipseiBransament gaze naturale
213/08.06.2016SC.GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Pogoanelor nr.22Bransament gaze naturale
214/08.06.2016IMANDI MIRELA VALENTINASos.Oltenitei nr.376BLocuinta P+1E imprejmuire teren si utilitati
215/08.06.206SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. SabaruluiImbunatatire nivel tensiune str. Domnita Balasa, C-tin Vacarescu, Sabarului si montare PT
216/08.06.2016GHEORGHE CRISTIAN ANDREIStr. Scortarului nr.20, lot 1Demolare anexe C2
217/08.06.2016GEANTA RAZVANstr. Sf. Voievozi nr. 27 AConstruire locuinta P+1E format din 2 apartamente
218/08.06.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Rasaritului nr. 103Extindere conducta si bransament gaze naturale
219/08.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Pantzica Gabriel nr. 19Branșament electric monofazat
220/08.06.2016TANASE MARIANStr. Sperantei nr. 33 CConstruire 2 locuinte individuale P+1E
221/09.062016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Cazanesti nr. 40, vila 1Bransament gaze naturale
222/09.06.2016PURICE GIORGICA, ANGHEL MARIUS, BACANU STEFANStr. Amurgului nr. 41 JConstruire imobil P+2E - locuinte colective cu spatii comerciale parter
223/10.06.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr.Solstitiului nr. 2 D bisEcxtindere conducta si bransament gaze naturale
224/10.06.2016CONSTANTIN GABRIELStr. Sperantei nr. 34 BConstruire locuinta P+1 cu birou la parter
225/10.06.2016NISCOVEANU IONEL, NISCOVEANU ELENAStr. Domnita Balasa nr. 33 BConstruire 2 locuinte cuplate si oglindite P+1E+Pod
226/10.06.2016NENCU PAUL, NENCU GEORGETA ROXANAStr. Oituz nr. 52Construire imobil P+3E - locuinte colective cu spatii comerciale la parter
227/10.06.2016NITU MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRL prin SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SASos Oltenitei nr. 11 ABransament electric trifazat
228/10.06.2016PULPEA THEODOR reprez. SC QUASAR SOFTWARE TEHNOLOGIES SRL prin SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Pavel Ceamur nr. 22Bransament electric monofazic subteran
229/10.06.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRLSos. Oltenitei, nr. 165 ABransament gaze naturale
230/10.06.2016SC.GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Sf. Agnes nr. 238Bransament gaze naturale
231/10.06.2016ION ALINStr. Sf. Voievozi nr. 25Construire 4 corpuri de cladire - formate din 4 unitati locative cuplate pentru locuinte individuale si 1 corp de cladire format din 3 locuinte individuale si spatiu comercial cuplate P+1E+M
232/10.2016NEAGU IULIAN CRISTIANSos. Oltenitei, nr.181, bl. C1, sc. 1, etaj 2, ap. 48Construire balcon
232 A/14.06.2016HUIBAN MARIANASos. Oltenitei, nr.181, bl. C1, sc. 1, etaj 2, ap. 54Construire balcon
233/14.06.2016ENACHESCU FLORENTINStr. Sf. Voievozi nr. 28Intrare in legalitate pentru construire locuinta P+2E
234/14.06.2016ARSENE CARMENCITA, STAN ANDREIStr. Sabarului nr. 12 DConstruire locuinta S+P+E1+E2 Retras, anexa parter, imprejmuire si utilitati
235/14.06.2016SC.GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Solstitiului nr. 2 FBransament gaze naturale
236/14.04.2016SC.GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Popesti Vest nr. 29Bransament gaze naturale
237/14.06.2016SC.GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Triumfului nr. 7 ABransament gaze naturale
238/14.06.2016SC.GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC. GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Sf. Agnes nr. 187Extindere conducta si bransament gaze naturale
239/14.06.2016PARMAC RADU, PARMAC CLAUDIA ELENA, GHEORGHE FLORIAN MELTIStr. Popesti Vest nr. 29Supretajare imobil P+3E+E4T format din 4 tronsoane locuinte colective cu spatii ad-tive cu 1 nivel cf. Lg. Nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit. A¹ rezultand P+5E(E4T)
240/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Solstitiului nr. 2 FAlimentare cu energie elctrica imobil
241/14.06.20116SC ENGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Solstitiului nr. 2 FExtindere conducta si bransament gaze naturale
242/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 87 CAlimentare cu energie elctrica imobil
243/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 29 E bisAlimentare cu energie elctrica imobil
244/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Miraslau nr. 1Alimentare cu energie elctrica imobil
245/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 34 BAlimentare cu energie elctrica imobil
246/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 157Alimentare cu energie elctrica imobil
247/14.06.2016DUMITRESCU ALEXANDRU LUCIANStr. Orizontului nr. 94 BConstruire locuinta P+1E
248/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 46Alimentare cu energie elctrica imobil
249/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Popesti RomaniAlimentare cu energie elctrica a pompelor de apa P 15 si P 16 emis de SC VITAL BLUE AQUA SA
250/14.06.2016NEGRE ADRIANA ELENA reprez. SC EUROBUSINESS GROUP SRLStr. Industriei nr. 21Construire hala parter, fabrica ambalaje, imprejmuire si utilitati
251/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Fermei nr. 16Alimentare cu energie elctrica imobil
252/14.06.2016GHEORGHE CRISTIAN ANDREIStr. Ion Scortaru nr. 20Construire locuinta P+1E
253/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Cazanesti nr. 40Alimentare cu energie elctrica imobil
254/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Eclipsei nr. 93Alimentare cu energie elctrica imobil
255/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 143Retea aeriana si bransament electric
256/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 43Alimentare cu energie elctrica imobil
257/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr.Solstitiului nr. 2 B1 bisAlimentare cu energie elctrica imobil
258/14.06.2016ROSU LAURENTIUSpaiul Unirii nr. 9, bl. 7, sc. A, parter, ap. 4Schimbare de destinatie din spatiu locuibil in spatiu comercial
259/14.06.2016SC ENGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Pavlichieni nr. 108Bransament gaze naturale
260/14.06.2016VINTILA STELIANStr. Solstitiului nr. 2Schimbare de destinatie din spatiu ad-tin in spatiu locuibil si modificari interioare si exterioare la parterul imobilului D+P+5E
261/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAIntr. Viilor nr. 21 AAlimentare cu energie electrica imobil
262/14.06.2016DESCARIU MARIAN IULIAN DESCARIU LETITIA ALINAStr. Fermei nr. 16 BRecompartimentare apartament
263/14.06.2016POPA LAURIANStr. Leordeni nr. 50Modificari interioare si exterioare , supraetajare locuinta existente din Sp+P rezultand Sp+P+1E
264/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Eclipsei nr. 135Alimentare cu energie electrica imobil
265/14.06.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Solstitiului nr. 2 C si 2 D bisRacordare la reteaua electrica de distributie a ansamblului rezidential
266/14.06.2016CALIN IULIAN reprez. Sc AGI-RRE HERA SRLSos. Oltenitei nr. 249Amenajare drum privat de incinta
267/14.06.2016SERBAN ANDREEAStr. Bateriei nr. 30Desfiintare constructii existente
268/14.06.2016UNGUREANU MARIANStr. Amurgului nr. 43Schimbare solutie invelitoare sarpanta cu terasa circulabila, realizare scara, acces terasa, modificari interioare, actualizare fatada, schimbare de destinatie din spatii comerciale si spatii ad-tive in spatii locuinbile la bloc C1
269/14.06.2016MIRA MARIANSos. Oltenitei, nr.181, bl. C3, ap. 3Construire balcon
270/14.06.2016CULCICA STELIANSos. Oltenitei, nr.181, bl. C1, sc. 2, ap. 63Construire balcon
271/14.06.2016NICULESCU ALEXANDRUStr. Dr. Fermei nr. 62, sc. 1, parter, ap. 1Recompartimentare si transformare geam in usa si schimbare destinatie din apartament in spatiu comercial
272/11.07.2016CHIRIAC GHEORGHEStr. Sperantei nr. 60 JConstruire locuinta P+1E+M, imprejmuire si utilitati
273/11.07.2016LACATUSU VALENTIN reprez. SC IL PIAVE SCORRE SRLStr. Dr. Fermei nr. 32 ASchimbare solutie tehnica de autorizatie de demolare nr. 543/2015
274/11.07.2016CALIN CONSTANTIN, CALIN MARIAStr. Pavlichieni nr. 99Constructie locuinta individuala P+E+M
275/11.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Solstitiului nr. 77Extindere conducta si bransament gaze naturale
276/11.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 60 KAlimentare cu energie electrica imobil
277/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 31 JAlimentare cu energie electrica imobil
278/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 32Alimentare cu energie electrica imobil
279/12.07.2016BRICEANU GABRIELA reprez. SC VISCOFIL SAStr. Zorilor nr. 55 ADemolare constructii C1, C2, C3, C4, C6, C7,C8, C9
280/12.07.2016MOISE IONEL reprez. SC GEMMA INTERNATIONAL SRLStr. Popesti Vest nr. 1Amplasare 2 cabine paza cu caracter provizoriu
281/12.07.2016SC ENGIE SA prin SC PROSPER GAZ SRLStr. Sperantei nr. 38 ABransament gaze naturale
282/12.07.2016GAINAR LIVIUStr. Orizontului nr. 104 BConstruire locuinta P+1E, garaj, imprejmuire si utilitati
283/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SASos. Oltenitei nr. 202 DAlimentare cu energie electrica
284/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Astrelor nr. 24Alimentare cu energie electrica imobil
285/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Popesti Vest nr. 29Alimentare cu energie electrica imobil
286/12.07.2016MARINICA MARINSos. Oltenitei, nr.181, bl. C1, parter, ap. 21Construire balcon
287/12.07.2016ANA COSMINA DANIELASos. Oltenitei, nr.181, bl. C1, parter, ap. 16Construire balcon
288/12.07.2016IVANCUT CONSTANTIN IULIAN, IVANCUT CONSTANTIN SIMONAStr. Oituz nr. 8 MImprejmuire teren
289/12.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPES SRLSre. Paraul Rece nr. 12 DBransament gaze naturale
290/12.07.2016DOBRE SASHAStr. Oituz nr. 72 BIntrare in legalitate pentru construire locuinta P+1E, garaj si imprejmuire
291/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Baraganului nr. 30 ,lot 2Alimentare cu energie electrica imobil
292/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 31 IAlimentare cu energie electrica imobil
293/12.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 41 IAlimentare cu energie electrica imobil
294/12.04.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 88Alimentare cu energie electrica imobil
295/12.05.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 43, bl. 2Modificari interioare, actualizare fatada, schimbare de destinatie din spatiu ad-tiv si spatii tehnice in spatii locuibile
296/12.07.2016NEAGU IONELStr. Amurgului nr. 43, bl. 3 si bl. 4Modificari interioare, actualizare fatada, schimbare de destinatie din spatiu ad-tiv si spatii tehnice in spatii locuibile
297/14.072016SC.ENGIE SA prin SC. INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Sf. Agnes nr. 32Bransament gaze naturale
298/14.07.2016BALAN LIVIU MARIANStr. Pogoanelor nr. 11Demolare locuinta existenta P+1E
299/14.07.2016BALAN LIVIU MARIANStr. Pogoanelor nr. 11Construire locuinta P+1E
300/14.07.2016CRISTEA IONELStr. Sperantei nr. 60 EConstruire locuinta P+M
301/14.07.2016SC ENGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr. Apusului nr. 18Bransament gaze naturale
302/14.07.2016NIDELEA CONSTANTINStr. Dr. Fermei nr. 44Construire imobil P+3E - locuinte colective cu spatii comerciale si tehnice la parter
303/18.07.2016SC EVO ABB CONSTRUCT SRLStr. Popesti vest nr. 20Supraetajare imobil Sp+P+3E+E4T - rezultant Sp+P+5E si schimbare de destinatie (partial) parter si spatii tehnice in spatii lcuibile
304/18.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Echinoctiului nr. 37Alimentare cu energie elctrica imobil
305/18.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 64Alimentare cu energie elctrica imobil
306/18.07.2016CONSTANTIN EMANUELStr. Sperantei nr. 60 CConstruire locuinta P+1E
307/18.07.2016ZERZEA MIHAI CRISTIANStr. Amurgului nr. 35 IConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
308/18.07.2016ANTOHI EUGENStr. Amurgului nr. 27 BRecompartimentare apartamente si schimbare de destinatie din locuinta in comercial
309/18.07.2016VINTILA STELIANStr. Popesti Vest nr. 2 A, bl. 1, sc. 2, ap. 56Modificari interioare la ap. 56
310/18.07.2016DOTE IOSIFStr. Pantazica Gabriel nr. 50Demolare constructii existente
311/20.07.2016DRAGANA VASILICAStr. Amurgului nr. 38Recompartimentare interioare si remodelare fatada
312/20.07.2016DOTE IOSIFStr. Pantazica Gabriel nr. 50Constuire 2 locuinte cuplate P+1E
313/20.07.216SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr. Bateriei nr. 90Bransament gaze naturale
314/20.07.2014SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Oituz nr. 82Alimentare cu energie elctrica imobil
315/20.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Paraul Rece nr. 12 DAlimentare cu energie elctrica imobil
316/20.07.2016POPIL JANAStr. Dr. Fermei nr. 62, sc. 1, parter, ap. 2Schimbare functiune din spatiu locativ in spatiu comercial , modificari interioare si recompartimentare
317/20.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. FermeiRacordare la reteaua electrica de distributie nr. 14913-51268 - realizare legatura intre L 20 kv Carne 1 si distributie directa masini grele
318/20.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Livezi nr. 1Alimentare cu energie elctrica imobil
319/20.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Amurgului nr. 29 H bisAlimentare cu energie elctrica imobil
320/20.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr. Solstitiului nr. 41Bransament gaze naturale
321/20.0.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Alex. Conduatu nr. 51Alimentare cu energie electrica imobil
322/21.07.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr. Solstitiului nr. 2 D bisBransament gaze naturale
323/21.07.2016ROJISTEANU DAN MARIUSSos. Oltenitei nr. 21 DInchidere terasa la nivelul parterului
324/21.07.2016CONSTANTIN LUMINITAStr. Oituz nr. 53Intrare in legalitate pentru construire locuinta P+1E, cu spatiu birou la parter
325/25.07.2016ENE IONStr. Sperantei nr. 33 AConstruire2 locuinte cuplate P+1E
326/25.07.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Leordeni, lot 1Amenajare parc stadion Leordeni
327/25.07.2016CONSUELA SEVER EUSEBIU MORUZZI MARCELStr. Dr. Fermei nr. 12 ADesfiintare anexe parter C2 si C4
328/25.07.2016COJAN VALENTIN, CALIN MIHAIStr. Sperantei nr. 40 CConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
329/25.07.2016COJAN VALENTIN, CALIN MIHAIStr. Sperantei nr. 40 AConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
330/25.07.2016COJAN VALENTIN, CALIN MIHAIStr. Sperantei nr. 40 DConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
331/25.007.2016COJAN VALENTIN, CALIN MIHAIStr. Sperantei nr. 40 BConstruire 2 locuinte cuplate P+1E
332/25.07.2016DOGARIU IULIAN, FILPISAN GHEORGHEStr. Solstitiului nr. 43Supraetajare imobil Sp+P+3E cu 1 nivel rezultant Sp+P+4E locuinte colective cu spatii ad-tive la parter si parcari la subsol
333/25.07.2016MIHAI DORIN, MIHAI TEODORAStr.Pavlichieni nr. 105Constructie locuinta individuala Ds+P+1E
334/29.07.2016POP DRAGOS, POP RALUCA ELENAStr. Rasaritului nr. 9 AConstructie locuinta unifamilial P+M
335/29.07.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. Occidentului, Eclipsei, Sf. Voievozi si OituzExtindere sistem de alimentare cu apa si extinderea retelei de canalizare
336/29.07.2016CIUBUCA SEBASTIAN , ALEX VICTORStr. Sf. Gheoghe nr. 47Construire locuinta individuala P+1E
337/29.07.2016CONSULEA EUGENIA NICOLETA, CONSULEA SEVER EUGENIA, MORUZI MARCELStr. Dr. Fermei nr. 12 AConstruire locuinta P+1E cu spatiu ad-tiv la partercuplata cu o locuinta unifamiliala P+1E, imprejmuire si utilitati
338/29.07.2016HONCIU GHEORGHITAStr. Eclipsei nr. 104Construire 3 locuinte cuplate P+1E+M (C1,C2,C3) cu 1 spatiu comercial la parter (C2), imprejmuire si utilitati
339/29.07.2016DELEANU RADU, DELEANU DIANA CATRINELStr. Eclipsei nr. 122Recompartimentare locuinta existenta P+M si schimbare de functiune din garaj in baie si camera tehnica
340/29.07.2016KARA MARIA AURORA(fosta NEDELCU)Str. Sf. Agnes, T 54/4 - P 15, lot 1Intrare in legalitate construire locuinta P+M
341/29.07.2016MARIN MARIUSStr. Amurgului nr. 56, ap. 2Modificari interioare( inchideri usa acces hol imobil) si schimbare de destinatie din spatiu locuibil si spatii comercial
342/29.07.2016PRUNARU IONUT DANIELSplaiul Unirii nr. 9, bl. 3, sc. B, etaj 4, ap. 96Compartimentare apartament
343/29.07.2016SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SAStr. Sf. Agnes nr. 222Alimentare cu energie electrica imobil
344/29.07.2016CRISTESCU ADRIAN, CRISTESCU CATALINA MONICA, STINGA BOGDANStr. Oituz nr. 82Schimbare solutie tehnica la AC nr. 77/14.03.2009, conform ordin nr. 839/2009, art. 67 de aplicare a legii nr. 50/1991,constand in modificari compartimentari interioare in timpul executiei la cladire P+2E+M, locuinte colective cu spatii ad-tive la parter
345/29.07.2016GIURGESCU BOGDAN MIHAI reprez. SC RIVIERA BIKE SRLStr. Lt. Maj. Tanase Banciu, T 20/2 - P 4Construire hala depozitare P+1E
346/29.07.2016PATRU MARIAStr. Astrelor nr. 1 AExtindere pe verticala si recompartimentare locuinta existenta S+P+1E rezultand S+P+2E
347/29.07.2016RADUCAN MARIANStr. Drumul Fermei nr. 62Modificare de tema in timpul executarii locrarilor de constructii a tronsonului 3 (scara 3) si remodelare fatade imobil P+3E+ET+E5 din AC 466/20.10.2014 - locuiné colective si spatii ad-tive la parter si utilitati
348/05.08.2016NEDEA IONEL, VOICU VASILE, VOICU DRAGOS CATALIN, NEDEA DENISA MARIANAStr. Sf. Voievozi, Cv. 26 - P 641/5, lot 1 A, P 641/8, lot A2, A3, A4, lot 2Construire 4 locuinte insiruite P+1E, imprejmuire si utilitati
349/05.08.2016DRAGU MARINStr. Popesti Romani nr. 9Intrare in legalitate pentru extindere cu 1 (unu) etaj retras imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parter in baza AC 172/12.06.2015 rezultand P+2E+3 Retras
350/11.08.2016TOMA GOSTINStr. Stefan Cluceru nr. 3Imprejmuire gard
351/11.08.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Dr. Fermei nr. 16Bransament gaze naturale
352/11.08.2016BUSU MARIUSStr. Amurgului nr. 17Construire 2 (doua) imobile P+4E, locuinte colective si spatii comerciale la parter
353/17.08.2016SC ENGIE ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SAStr. Sf. Agnes nr. 32 DExtindere conducta si brnasament gaze naturale
354/17.08.2016AIONITOAIE ALEXANDRUStr. Pavlichieni nr. 130 bisConstruire 2 (doua) corpuri de cladire C1 - compus din 4 (patru) insiruite P+1E+Pod si C2 - corpuri din 3 (trei) locuinte si 1 (unu) spatiu comercial P+1E+Pod
355/17.08.2016NICULA MARIUSStr. Sf. Agnes nr. 17 CTransforemarea podului in mansarda
356/17.08.2016MORARESCU CRISTIAN, MORARESCU ANDREIA EUGENIA, LUCA ROXANA MARIETAStr. Sf. Agnes nr. 304Construire 3 locuinte P+1E+Pod, imprejmuire si utilitati
357/17.08.2016MORARESCU CRISTIAN, MORARESCU ANDREIA EUGENIA, LUCA ROXANA MARIETAStr. Sf. Agnes nr. 304Construire 3 locuinte P+1E+Pod, imprejmuire si utilitati
358/17.08.2016ILIE GABRIELStr. Pavel Ceamur, T 19/10 - P 3Construire hala metalica depozitare, put forat, fosa septica, imprejmuire si utilitati
359/18.08.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr. MiraslauReabilitare parc
360/22.08.2016COJOCARU VALERIAStr. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 3, sc. A, etaj 1, ap. 6Compartimentare interioara apartament si inchidere balcon
361/22.08.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIP-ta Sf. MariaReabilitare parc
362/23.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Tractoristilor nr. 2 bisAlimentare cu energie electrica imobil
363/23.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Triumfului nr. 7 AAlimentare cu energie electrica imobil
364/23.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 93 FAlimentare cu energie electrica imobil
365/23.08.2016BREZEANU FLORINAStr. Norilor nr. 10 ADesfiintare garaj parter
366/23.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 93 FAlimentare cu energie electrica imobil
36725.08.2016SOLOMON IOAN reprez. PAROHIA ROMANO - CATOLICA POPESTI LEORDENIStr. Bateriei nr. 59 EContinuarea lucrarilor de construire biserica si anexe cu conditia respectarii doc-tiei intiale, cf. art. 7, alin. 15, 15/1, si 15/3 din Lg. 50/1991, republicata
368/26.08.2016SC ENGIE SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr. Posada nr. 20 ABransament gaze naturale
369/26.08.2016MILITA MIRELA NICOLETAStr. Sf. Gheorghe nr. 32 AAcoperire terasa si realizare imprejmuire
370/29.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Biruintei nr. 172Montare post trafo si brans. electric
371/30.08.2016CREANGA CRISTINA FLORINAStr. Oituz nr. 18construire imobil P+3e+Er - locuinte colective cu spatii comerciale la parter
372/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sf. Apostol nr. 3Bransament electric subteran
373/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sperantei nr. 44 DBransament electric subteran
374/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Sabarului nr. 12 DBransament electric subteran
375/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Apusului nr. 18Bransament electric subteran
376/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Solstitiului nr. 43Bransament electric subteran
377/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Apusului nr. 35Bransament electric subteran
378/30.08.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr. Dr. Fermei nr. 12ADeviere retea joasa tensiune si bransament electric
379/30.08.2016RIPEANU NICOLAEStr. Dr. Fermei nr. 91 AImobil P+3E loc.colective cu spatii ad-tive la parter
380/30.08.2016GEORGESCU CRISTIANStr. Dr. Fermei nr. 6 FLocuinta P+1E, imprejmuire si utilitati
381/30.08.2016ILIE GELUStr. Dr. Fermei , T 55/1 - P 76Imprejmuire teren
382/30.08.2016ENACHE CRISTIAN reprez. SC AMBIENT PLASTStr. Pavlichieni nr. 83 locuinte cuplate P+2E, imprejmuire si utilitati
383/30.08.2016AVRAM LAURENTIU AVRAM RAMONAStr. Sperantei, nr. 40 G2 locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
384/30.08.2016AVRAM LAURENTIU AVRAM RAMONAStr. Sperantei, nr. 40 H2 locuinte cuplate P+1E, imprejmuire si utilitati
385/30.08.2016ALMAJEANU STEFAN reprez. SC ALMA 2001 SRLStr.Orizontului nr. 104Construire 6 locuinte insiruite C 1 - 3 locuinte si C 2 - 3 locuinte P+1E+Pod
386/30.08.2016HARALAMBIE MIHAI reprez. SC TONI STILE SRLSos. Oltenitei nr. 34 C, lot 1Construire imobil P+3E+Er - locuinte colective cu spatii comerciale la parter
387/30.08.2016OSIAC AURELIAStr. Sperantei nr. 40 EConstruire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod, imprejmuire si utilitati
388/30.08.2016CONSTANTIN EDURAD ALEXANDRUStr. Sperantei nr. 40 PConstruire 2 locuinte cuplate P+1E+Pod, imprejmuire si utilitati
389/05.09.2016POPESCU MARIA MIHAELA-SC TONI STILE SRLSos.Oltenitei nr.181Realizare platforma betonata pentru depozitare temporara
390/05.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin Nicolae MugurelStr.Amurgului nr.29FbisAlimentare cu energie electrica
391/05.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.SC M&M TOP AUTOMAT SRLStr.Amurgului nr.29AFbisAlimentare energie electrica hala industriala
392/05.09.2016COJOCARU ADRIAN-IONELStr.Viilor nr.53 (T19/1-P11-15)Construire ansamblu format din 16 locuinte cuplate doua cate doua P+1E+Pod utilizabil ,utilitati, imprejmuire
393/05.09.2016ZAPOROJAN ANDREI-rep.S.C.RDS-RCS SAStr.Dr.Fermei nr.32AConstruire statii de baza ptr.serviciu de comunicatii electronice
394/06.09.2016MIHAILA LAURENTIU GABRIEL SI MIHAILA MIHAELADr.Fermei nr.117J bis(T55/8,P8-lot2)Construire locuinta P+1E,imprejmuire si utilitati
395/05.09.2016BUSU MARIUSStr.Sf.Iona nr.20 (T2/6-p29-37)Construire 2 corpuri a cate 10 locuinte insiruite P+1E+Pod utilizabil,imprejmuire si utilitati
396/05.09.2016BREZEANU FLORINAStr.Norilor nr.10A (CV 16-P362,363,364-lot 2)Construire loc S+P+1E,imprejmuire partial si utilitati
397/06.09.2016NEAGU VALENTINIntr.Viilor nr.30EIntr.in leg.constr locuinta P+1E si sp.com.parter
398/06.09.2016MALCETE MARCEL LAURENTIUStr.Amurgului nr.41D,p,ap.1Desfacere parapet si constr.balcon
399/06.09.2016CIRSTEA ABDREISos.Oltenitei nr.181,bl.C1,et.1,ap.24Construire balcon
400/09.09.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL pt SOGOR BLAJUStr.Trancioveanu Iosif nr.21Bransament gaze naturale
401/08.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.EGGENWEILER GRATIELAStr.Sperantei nr.64bransament electric
402/08.09.2016 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.NICULA MARIUSStr.Sf.Agnes nr.17CAlimentare cu energir electrica foraj orizontal
403/08.09.2016TRANCIOVEANU CATALINStr.Scolii nr.46Constr.loc P+1E si utilitati
404/08.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Moise Irinel CatalinStr.Solstitiului nr.47Alimentare cu energie electrica
405/08.09.2016COSTEA GHEORGHEStr.Sf.Agnest nr.1ARecompartimentare imobil P+1E
406/14.09.2016BUZOIANU FLORICAStr.Alexandru Conduratu nr.86Loc P+1E si sp.administrativ la parter
407/14.09.2016GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA -prin GENERAL MPM IMPEX-ptr.Ciobotea Const CatalinStr.Sf.Agnes nr.99Bransament gaze naturale
408/19.09.2016MARES DANIELSos.Oltenitei nr.16CDesfiintare locuinta P+1E+M
409/19.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pt BUSTEANU OPREASos.Oltenitei nr.13C,bisAlimentare energie electrica
410/19.09.2016SCGDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SAStr.Nicolae Gope nr.12Bransament gaze naturale
411/19.09.2016CROITORU DAN MARIANStr.Oituz nr.52Supraetajare imobil P+3E rez un imobil P+3E+M
412/19.09.2016NEDELCU DANIELA MARIAStr.Solstitiului nr.2B bisSupraetajare imobil P+3E+4E rez un imobil P+5E
413/19.09.2016MOISE IRINEL MADALIN,MOISE L.A. MIHAELA,FILIPESCU DRAGOS TEODORStr.Solstitiului nr.47Modificari imobil P+1E+Pod,schimbare destinatie din sp.com la parter in sp.locuibil
414/19.09.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-BARON ROBERT ADRIANStr.Bateriei nr.91Bransamenr electric
415/23.09.2016CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENIStr.Popesti Romani-Intr,LamaiteiReabilitare parc
416/23.09.2016PADURARU ELENA-CRISTIANA SI PADURARU FLORINDr.Fermei nr.93G(T55/8,P19-lot6/3/2/2/2)Construire imobil format din 4locuinte P+1E+M,imprejmuire,uitiltati
417/23.09.2016RADU SABINA SIMONA rep.S.C.GLENCORA IMPEX SRLSTR.lt.Maj.Av.Tanase Bonciu nr.39(t20/6-P8,8/1,lot.1)Construire platforma betonata bazin subteran (rezerva in caz de incendiu),imprejmuire perimetrala reabilitare si schimbare destinatie hale C1-C2 din produxtie si depozitare in depozitare deseuri periculoase
418/26.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE prin SC ELDILDANCONSTRUCTStr.Dr.Fermei nr.34DAlimentare cu energie electrica loc.individuale
419/26.09.2016TICEA MARINSos.Oltenitei nr.181,bl.C1,sc.1,et.1,ap.46construire balcon
420/26.09.2016LICSANDRU CORNEL-rep.S.C.FUTURE TOOLS CONSTR.Cheiul Dambovitei nr.26Ansamblu loc cuplate si insiruit P+1E+m tip B si C,functiuni complementare P+2E,org.santier si utilitati
421/26.09.2016PETRESCU VALERIU SI PETRESCU VALERIAStr.Cheiul Dambovitei nr.26,vila B23Extindere loc P+1E+M si recomp.int
422/26.09.2016FOCSA INA OFELIAStr.Oituz nr.42Extindere loc P+1E+M cu terasa acoperita anexa garaj,anvelopare si schimbare fatade
423/28.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SUD-pt Petre TanaseSos.Oltenitei nr.22CAlimentare cu energie electrica
424/28.09.2016NEAMTU CRISTIAN HORATIU SI NEAMTU ELENA-MADALINStr.Astrelor nr.14Constr.loc P+1E, imprejmuire si utilitati
425/29.09.2016VLAICU MIHAI SI VLAICU CAMELIA MIRELASos.Oltenitei nr.214Hala metalica parter cu dest.statie ITP ptr.autovehicule cabina poarta,anexa tehnica
426/30.09.2016ANGHEL ADRIAN ROMEO,ANGHEL DANIELA,ION GHEORGHE SU ION MARIETAStr.Sf.Gheorghe nr.7AImobil P+2E si sp.comercial la parter
427/30.09.2016SC GDF SUEZ ENERGY-prin INSTANT COMPANYStr.Pavlichieni nr.9Bransament gaze naturale
428/30.09.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-prin SC ELECTROCONS GROUP-pt.Raducan BogdanStr.Dr.Fermei nr.23Alimentare cu energie electrica
429/30.09.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC ELECTROCONS GROUP ptr.Consulea EugeniaStr.Veseliei nr.14BAlimentare cu energie electrica
430/04.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC ELECTROCONS GROUPStr.Amurgului nr.47C ; Dr.Fermei nr.62Alimentare cu energie electrica
431/04.10.2016MARES DANIEL SI MARES PETRUTASos.Oltenitei nr.16CConstruire imobil loc.colective P+2E+M cu sp.com la parter, imprejmuire,org.santier
432/04.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC ELECTROCONS GROUP pt Dumitru Ionel AurelianStr.Eclipsei nr.125CAlimentare cu energie electrica
433/04.10.2016SC ENGI ROMANIA SA -prin GENERAL MPMStr.Sperantei nr.1Bransament gaze naturale
434/04.10.2016RIPEANU NICOLAE SI RIPEANU ANAStr.Dr.Fermei T55/8,P20,lot 4,lot.1Amenajare drum de acces
435/04.10.2016MITRAN CONSTANTINStr.Oituz nr.32Constr. 2 locuinte cuplate P+1E,imprejmuire si utilitati
436/04.10.2016BUSU MARIUSStr.Apusului nr.26,T55/5,P32-36Imobil locuinte colective P+2E+Pod, imprejmuire si utilitati
437/04.10.2016SC BETA CONSULT INVEST IL SRLSos.de Centura nr.261,T6013,P57-60Constr.Hale depozitare Arhiva
438/04.1.2016COLINA MOTORS-prin Captanu Mugur MihaiSos.Oltenitei nr.181Signalostica aferente ShoW-room si service auto
439/04.10.2016DUSUCIUC ECATERINAStr.Eclipsei ,FN T54/7,P15/2,lot.17Imobil loc.colective P+2E cu sp.adm la parter,org.de santier,imprejmuire si utilitati
440/04.10.2016SC ENEL MUNTENIA SA-prin Licsandru CornelStr.Cheiul Dambovitei nr.26Alimentare cu energie electrica
441/04.10.2016SC ENEL MUNTENIA SA-prin Busu MariusStr.Amurgului nr.17Alimentare cu energie electrica
442/04.10.2016SC ENEL MUNTENIA SA-ptr.Busu MariusStr.Sf.Ioan nr.20Alimentare cu energie electrica
443/04.10.2016SC ENEL MUNTENIA SUD-prin S.C.ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL SRL-Anghel MariusStr.Amurgului nr.41JAlimentare cu energie electrica
444/04.10.2016SC ENEL MUNTENIA SA-prin SC ELECTROCONS GROUP PROIECT-ptr.SC ZANGANI CONST SRLStr.Baraganului nr.60Alimentare cu energie electrica
445/04.10.2016SC MUNTENIA SA-prin SC ELECTROCONS GROUP PROIECT-ptr.Mihai Teodora MihaelaStr.Pavlichieni nr.105Alimentare cu energie electrica
446/04.10.2016SC ENEL MUNTENIA SA-prin SC ELECTROCONS GROUP PROIECT-ptr.Cercel Iulian FlorinStr.Leordeni nr.90Alimentare cu energie electrica
447/04.10.2016SC ENEL MUNTENIA SA-ptin SC ELECTROCONS GROUP PROIECT-ptr.Balan Liviu MarianStr.Pogoanelor nr.11Alimentare cu energie electrica
448/10.10.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL-ptr.Nitu C-tinStr.Leordeni nr.157Bransament gaze naturale
449/10.10.2016S.C.ENGIE ROMANIA SA-prin SC PROSPER GAZ-ptr.Nitu VasileStr.Sf.Nicolae nr.27Bransament gaze naturale
450/10.10.2016SCENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Grumza IonStr.Pavlicheni nr.12Alimentare cu energie electrica
451/12.10.2016BUDUROI MIHAI SI BUDURIU CARMENStr.Timocului nr.6,bis (CV120,P4184 si 4185)Desfiintare garaj parter
452/12.10.2016BUDUROI MIHAI SI BUDURIU CARMENStr.Timocului nr.6,bis (CV120,P4184 si 4185)Constr.locuinta P+2E si utilitati
453/12.10.2016BUZOIANU FLORICAStr.Alexandru Conduratu nr.86Bransament apa si racord canal
454/12.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC ELECTROCONS GROUP PROIECT INSTAL-ptr.Tanase MarianStr.Sperantei nr.33CAlimentare cu energie electrica
455/12.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pentru Nitu Gabriel BogdanIntr.Rosiori nr.4AAlimentare cu energie electrica
456/12.10.2016RIPEANU NICOLAE SI RIPEANU ANADrumul Fermei nr.91(T55/8-P20)Construire magazin PENNY MARKET, parter,accese auto si pietonale,amenaj.ext,sistematizare verticala,reclame pe fatada si parcare,totem publicitar,post trafo. Org.santier,imprejmuire
457/14.10.2016TRONARU GELU-SC LUCA ANDREAS PROPERTY DEVELOPMENTStr.Solstitiului nr.2GImobil loc.colective P+4E cu sp.adm la parter
458/17.10.2016DIANU OANA MIRELA-SC BERCENI RESIDENCE REAL ESTATE SASos.Berceni nr.5Ansamblu 3 imobile C1,C2,C3 loc colective servicii, comert si functiuni complementare D+P+7E anexe si utilitati
459/17.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pentru Ionita MagdalenaStr.Amurgului nr.2CAlimentare cu energie electrica
460/17.10.2016SCENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.SC EVO COMAD SRLStr.Sostitiului nr.2B2bisAlimentare cu energie electrica
461/17.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr. SC GLENCORA IMPEX SRLStr.Loc.maj.Tanase Av.Tanase Bonciu nr.39Alimentare cu energie electrica
462/17.10.2016UNGUREANU CRISTIANStr.Solstitiului nr.2A,bl.1,parter,ap.1A(T54/5,P12,13,14,lot.4/2/3/1/3,lot 4/2/2,lot 2,lot.1,lot 1)Recompartimentare, dezmembrare, spatiu comercial
463/17.10.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL-ptr.KADAFAR IOANA MIHAELAStr.Sf.Voievozi nr.17Extindere conducta si bransament gaze naturale
464/17.10.2016CIAUSU NICOLAESos.Oltenitei nr.181,bl.C1,parter,ap.19, lot.20Construire balcon
465/17.10.2016SC VITAL BLUE AQUA SADr.Fermei-Str.SolstitiuluiExtindere retea canalizare si amplasare guri scurgere ape pluviale
466/17.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin SC ELECTROCONS GROUP PROIECT INSTAL-ptr.Ene IonStr.Sperantei nr.33BAlimentare cu energie electrica
467/17.10.2016OPREA ANTONELA HORTENSIA-rep.al SOCIETATEA SUD IMOBILIARE EXPERT CONCEPT SRLDr.Fermei nr.11A,ap.1,2,3,4(T55/8,P-8,lot.11/2Remenajare int imobil loc colective S+P+2E+M
468/17.10.2016S.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Alin IonStr.Sf.Voievozi nr.25Alimentare cu energie electrica hala depozitare
469/18.10.2016SC VITAL BLUE AQUA SADr.FermeiRetea canalizare pana la intersectie cu Alexandru Condurat cu deviere in SPAU existent
470/18.10.2016ARTENE COSTICA-rep.SC A&M OUALITY CONDO RO SRLStr.Alexandru Conduratu nr.28(T55/1-P43,44 si 45)Noua imobile P+1E loc individuale cuplate si doua module P+1E+M cu sp. com. la parter, org. Santier, imprejmuire teren si racord utilitati
471/20.10.2016ARION VASILESos.Oltenitei nr.181,bl.C1,sc.1,et.2,ap.69Constructie balcon
472/20.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-pentru SC STARDUST INVESTIMENT prin SC POWERTEC PROIECTStr.Amurgului nr.34Alimentare cu energie electrica
473/20.10.2016NEGRE ADRIANA ELENA-SC EURO BUSINESS GROUP SRLSos.Oltenitei nr.181C,lot.5Desfiintare c-tii C15 si C218
474/21.10.2016SIRBU MARIANStr.Sperantei nr.33D (T4/1, P9,lot.14)Doua loc.cuplate P+1E, imprej si utilitati
475/21.10.2016SIRBU MARIANStr.Sperantei nr.33E (T4/1,P9,lot.13)Doua loc.cuplate P+1E, imprej si utilitati
476/21.10.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.UNGUREANU GHE.Str.Sf.Agnes nr.220Bransament gaze naturale
477/24.10.2016SC ENERGIE SA prin SC IRIGC IMPEX SRLStr.Dr.Fermei nr.129ABransament gaze naturale
478/24.10.2016UNGUREANU VASILEStr.Solstitiului nr.17Intrare in legalitate extindere pe verticala imobil loc.colective D+P+3E rez.D+P+5E cu sp.com la P si parcari la demisol,recomp.int,org.santier
479/24.10.2016COTUNA LILISos.Oltenitei nr.181,bl.C1,ap.15Construire balcon
480/24.10.2016SUCEVEANU FLORINASos.Oltenitei nr.1681,bl.C,ap.14Construire balcon
481/24.10.2015CONSTANTIN VASILEStr.Cicoarei nr.17ADesfiintare loc.parter
482/24.10.2016CONSTANTIN VASILEStr.Cicoarei nr.17AConstructie loc P+1E si anexa parter
483/25.10.2016VASILE NICOLETAStr.Sperantei nr.52FConstruire 2 loc cuplate P+1E
484/26.10.2016IGNAT MARIAStr.Sf.Andrei nr.15(T2/4,lot.2)Imprejmuire teren
485/26.10.2016SOIT SORINA-rep.al BIN MIHAI ANDREEA GABRIELAStr.Amurgului nr.26,bl.C1,sc.BAmplasare casete luminoase pe fatada cladirii
486/26.10.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Isrtrate Roza CarmenStr.Pantazica Gabriel nr.51AAlimentare cu energie electrica
487/01.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. Opris Francisc DanielaStr.Sf.Agnes nr.194Alimentare cu energie electrica
488/01.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRLStr.Sperantei nr.46Bransament electric
489/01.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL-ptr.Carsteascu AdrianStr.Oituz nr.82Bransament gaze naturale
490/02.11.2016Ene IonStr.Sperantei nr.2C(T4/6-P10)Constr.doua corpuri C1 formate din trei loc (P+1E),sp.com la p si C2 (doua loc P+1E),imprejmuire si utilitati
491/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. Constantin GabrielStr.Sperantei nr.34BAlimentare cu energie electrica
492/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. Ilie DumitraStr.APUSULUI nr.39Alimentare cu energie electrica
493/08.11.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIEI SA – prin SC IRIGC IMPEX SRL-prin Carjan TudorelStr.Pantazica Gabriel nr.4ABransament gaze naturale
494/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. Tudorel CirjanStr.Pantazica Gabriel nr.4AAlimentare cu energie electrica
495/08.11.2016GRIGORE MARIA,GRIGORE VERONICA,GRIGORE ELENAStr.Apusului (T55/5,P16 si 16)Imprejmuire teren
496/08.11.2016OPRIS FRANCISC DANIELAStr.Sf.Agnes nr.194Str.Sf.Agnes nr.194(T54/5,P6)
497/08.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. SC EVO ABB CONSTRUCT SRLStr.Popesti Vest nr.20Alimentare cu energie electrica
498/08.11.2016FILIP FLORENTINA-ROXANAStr.Timpului nr.24(cv 129,P4383,4384,4385,lot.1)Demolare loc si anexe parter
499/08.11.2016FILIP FLORENTINA-ROXANAStr.Timpului nr.24(cv 129, P4383,4384,4385,lot.1)Constructie loc P+M
500/08.11.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC PROSPERGAZ SRL-ptr.Marsica Marian CatalinStr.Aperantei nr.42Bransament gaze naturale
501/08.11.2016SC ENEL ROMANIA SA ptr. Cristache AdrianStr.Amurgului nr.49IAlimentare cu energie electrica
502/09.11.2016COTOFANA MARIANStr.Lt.Mj.Av.Tanase Banciu nr.2(T20/1,P2 si 3)Cabina apa parter
503/09.11.2016GAMAN LAURENTIU-rep SC FABRYO CORUPTION SRLStr.Pavel Ceamur FN(T19/10-P6/1,5,6,7,8,5/1,5/3,lot.2Construire drumuri de acces pe o lungime de 474ml-tronson I
504/09.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SAStr.Amurgului FNImbunatatire nivel de sig.in exploatare L20Kv,carne,porcine
505/11.11.2016FLOROIU DANIELASos.Oltenitei nr.181,bl.C1,et.2,ap.60/61Balcon
506/11.11.2016SC ENGIE SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.SC FLORY LICHTING SRLStr.Leordeni nr.94ABransament gaze naturale
507/14.11.2016GRADINARU ROBERTStr.Solstitiului nr.2C,bl.1,ap.5Recomp.,schimbare dest.din ap in sp.locuibil in ap in sp.com bl.1,ap.5
508/15.11.2016STEFAN ILIE SI STEFAN MARILENAStr.Sf.Voievozi nr.23E(Cv26-P641/1/1 lot 1,P641/3 si P641/7)Imobil P+2E loc colective cu sp.com la parter, imprej si utilitati
509/15.11.2016GHIUZAN LAURENTIU VIORELStr.Leordeni nr.161U(T4/1-P12,lot.5)Imobil parter cu destinatia de depozitare materiale de c-tii si utilitati
510/15.11.2016BIZU RAMONA LETITIADr.Fermei nr.101,bl.1,sp.comRecomp.,schimbare dest.din ap in sp.com in cabinet medical si farmacie
511/15.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr.Mirescu VictoriaStr.Sf.Ioan nr.6Alimentare cu energie electrica cf.art nr.166231256/2016
512/16.11.2016TOE VALENTINSf.Agnes nr.17(T54/4-P15,lot 30Imprejmuire partiala teren
513/16.11.2016ANDRONACHE GHEORGHITAStr.Eclipsei nr.23Intrare in legalitate garaj parter
514/16.11.2016DUMITRU NICUSORSos.Oltenitei nr.126 (cv 83-P2672 si 2673)Desfiintare anexe gospodaresti parter
515/21.11.2016BRICEANU GABRIEL-rep.SC VISCOFIL SASos.Oltenitei nr.204AImprejmuire teren
516/22.11.2016SC AGI-RRE HERA SRL-rep.prin ALPHA REAL ESTATE SERVICE SRL-Iulian CalinSos.Oltenitei nr.249Constr.fabrica carton si ambalaj,anexe auxiliare,imprej,org de santier,utilitati
517/22.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -ptr.GAMA INVEST SRLSos.Oltenitei nr.13bisInlocuire anvelopa la ITAB 3538 si alim cu energie electrice
518/22.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr GAMA INVEST SRLsos.Oltenitei nr.13bisDeviere LEA JT 0,4KV
519/23.11.2016SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA-prin SC IRIGC IMPEX SRL-ptr.Lazar Florina LacramioaraStr.Popesti Vest nr.31Bransament gaze naturale
520/24.11.2016PAROHIA ROMANO-CATOLICA,,SF.FECIOARA MARIA REGINA SF.ROZALIU,,-rep.Solomon IonStr.Merilor nr.5(Cv.69-P2113)Intrare in legalitate c-tii ad-tive si social culturale C3 – casa comunitatii S+P+1E si C4 loc sociala Sp+P+2E si utilitati
521/25.11.2016BUSU MARIUSStr.Amurgului nr.17Supraetajare 2 imobile P+4E rezultand P+5E
522/28.11.2016STEFAN ILIE SI STEFAN MARILENAStr.Voievozi nr.36(cv.26-P641/1/1/1 lot.2)Intrare in legalitate loc.P+1E+M
523/28.11.2016POPESCU LUCIAN NICOLAEAleea Oituz nr.20(T54/10,P7,lot.1)Intr.in legalitate compartimentare int.loc Sp+P+M
524/29.11.2016BUSU MARIUSStr.Amurgului nr.19(T54/5,P2 lot 3,lot.2)Locuinta duplex P+1+Pod utilizabil, utilitati si imprej.
525/29.11.2016RADUCAN BOGDAN CRISTIANDr.Fermei nr.23Modificare tema prin transformarea podului in mansarda rez.loc.individuale P+2E+M si loc individuale P+1E+M , recomp int,schimbare desti din sp.com in sp.locuibil.
526/29.11.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Ripeanu NicolaeDr.Fermei nr.91Alimentare cu energie electrica
527/29.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Stroe Florentina AuraStr.Solstitiului nr.4Alimentare cu energie electrica
528/29.11.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Vintila StelianStr.Solstitiului nr.6Alimentare cu energie electrica
529/29.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA-ptr.Buzoianu Cristian TudorStr.Zorilor nr.3Alimentare cu energie electrica
530/29.11.2016OPREA FLORINStr.Scolii nr.77(cv.94,P3022/3 si 3022/4 lot.10)Doua loc cuplate P+1E
531/29.11.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA -ptr.Buzoianu FloricaStr.Alex.Conduratu nr.8BAlimentare cu energie electrica
532/05.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. Croitoru Dan MariusStr.Oituz nr.52Alimentare cu energie electrică
533/05.12.2016CORENDEA ANDREEA ALEXANDRAStr.Voievozi nr.1BisLocuinte P+1E cuplata
534/06.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. Tatoi IonStr.Viilor nr.8AAlimentare cu energie electrică
535/08.12.2016NECULA-CIOCHINA EDI-SEBASTIAN-rep.SC UTILAJ LOGISTICS SRLSos.Oltenitei Fn (T26,P524)Construire imprejmuire,cabina poarta,parcare auto,cabina bransament electric
536/08.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. Niscoveanu IonelStr.Domnita Balasa nr.33BAlimentare cu energie electrică
537/08.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. Calin C-tinStr.Pavlicheni nr.99Alimentare cu energie electrică
538/08.12.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC GENERAL MPM IMPEX SRLStr.Popesti Vest nr.20Extindere conducta și bransament gaze
539/08.12.2016STOICESCU MARIN,BALABANU ANGELA,DUMINIC MARIA SI DUMINIC IONELStr.Sf.Agnes nr.191(T52/6-P54 și 55)Construire 7(sapte) locuinte cuplate P+1E+Pod, org de santier,imprejmuire și utilitati
540/08.12.2016SC ENGIE prin IRIGC IMPEXStr.Alex.Conduratu nr.51Bransament gaze naturale
541/08.12.2016DUMITRU NICUSORSos.Oltenitei nr.126(cv 83-P2672 și 2673)Constr.garaj parter și sp.comercial parter și utilitati
542/13.12.2016SURUBARIU MONICAStr.Sf.Andrei nr.39(T2/4,P2)Locuinta P+1E+Pod
543/13.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA ptr. SC ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL SRL-ptr.SC SMART BASIC CONSTRUCT SRLSos.de Centura nr.3Racordare la reteaua electrică de distributie stație de betoane
544/13.12.2016SC ENGIE ROMANIA SA-prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL-Balan Liviu MarianStr.Pogoanelor nr.11Bransament gaze naturale
545/13.12.2016PURICE GEORGICA,ANGHEL MARIUS SI BACANU STEFANStr.Amurgului nr.41J (T54/6-P20,21,22,23,23/1,25,lot.6/11Supraetajare imobil P+2E-cf.Legii 50/1991 art.2 alin.4,lit a cu un etaj la loc.colective cu sp.comercial la P rez.P+3E retras
546/13.12.2016CROITORU DAN MARIANStr.Solstitiului nt.1(T54/5,P2,lot.1)Amenajare parcare supraterana,imprej și utilitati
547/14.12/2016BAICU GEORGICASf.Gheorghe nr.1,sp.com.1,sp.com.2Recompartimentare int,schimbare partiala destinație din sp.comercial în sp.locuibil
548/14.12.2016MIHAI MARILENA-rep.SC PRO CONFORM WINDOWS SRLSpl.Unirii nr.12(T3,P71,;pt.3)Hala prodictie PVC, put forat, fosa septica și utilitati
549/14.12.2016STANCIU ROBERT-DANIEL,STANCIU IOANA ANDREEEA,DUMITRASCU MARIUS,DUMITRASCU C-TAStr.Leordeni nr.159I(T4/7.P8,lot.3)Locuinta P+1E+Pod,imprejmuire și utilitati
550/14.12.2016STANCIU ROBERT-DANIEL,STANCIU IOANA ANDREEEA,DUMITRASCU MARIUS,DUMITRASCU C-TAStr.Leordeni nr.159H(T4/7.P8,lot.2)Locuinta P+1E+Pod,imprejmuire și utilitati
551/14.12.2016DUMITRESCU C-TIN,DUMITRESCU DANA,AVRAM PETRICA STELIANStr.Orizontului nr.62(T4/3-P17/1.17/2,17/3,17/4.17/5)Construire 16 locuinte individuale P+1E+Pod, imprej.si utilitati
552/15.12.2016DUDUCIUC ECATERINAStr.Occidentului (T54/7,P15/2,lot.17)Supraetajare conf.Legii 50/1991,art.2,alin(4),recomp.interioare imobil existent P+2E rez.P+2E+M
553/15.12.2016FOLOSTINA RUXANDRA GEORGETADr.Fermei nr.117P(T55/8,P8,lot.1)Imprejmuire teren
554/15.12.2016BUCUR (fosta Petrea) GINASos.Oltenitei nr.181,bl.C1,et.P,ap.8Construcție balcon
555/19.12.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-prin S.C.ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL SRLStr.Eclipsei nr.104Racordare la reteaua electrică
556/19.12.2016S.C. ENGIE ROMANIA-prin S.C.GENERAL MPM IMPEX SRL ptr.Nitu GabrielStr.Leordeni nr.157A bis(T4/7.P4)Bransament gaze naturale
557/19.12.2016SIMIONESCU MARIAN SERBAN,SIMIONESCU STEFANAStr.Astrelor nr.71Magazie agricola, imprejmuire și utilitati
558/19.12.2016NICHIFOR GHEORGHE-ptr.S.C.PROSPER P&D SASos.de Centura nr.261Alim cu gaze naturale
559/19.12.2016COMAN VASILEStr.Amurgului nr.64(T54/6,P7/2,lot.1)Schimbare destinație Pod în sp. Locuibile, mod.int, mod.solutie invelitoare și transformare Pod în etaj mansardat
600*/19.12.2016S.C.ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Stanciu StefanStr.Rasaritului nr.11Alimentare cu energie electrică
601/19.12.2016SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA-ptr.Coman VasileStr.Amurgului nr.64BAlimentare cu energie electrică
602/19.12.2016ASOCIATIA DE PROPRIETARI SUD RESIDENCE BERCENIDr.Fermei nr.111,111A,111BImprejmuire teren
603/19.12.2016MOISEV CLAUDIU GEORGEDr.Fermei nr.91A(T55/8,P20,lot.2)Supraetajare cu un etaj la imobil P+3E loc.colective și sp.ad-tive la parter rez.imobil P+4E- loc colective și sp.ad-tive la parter
604/19.12.2016GHERACHE MIRCEA EMILIAN,GHERACHE DOINAStr.Pogoanelor nr.27Intrare în legalitate pentru loc P+1E+pod și utilitati
605/20.12.2016STANCIU VASILICA-rep.SC ARIMEX SRLDr.Fermei nr.48,lot.5Terasa acoperita (pt.sp.com.ap.17/bl.1)
606/18.12.2016VLAD MARIAN,VLAD CRISTINAStr.Baraganului nr.30A,lot.3Imprejmuire teren
607/28.12.2016SMARANDESCU IONEL,GRADINARU ROBERTStr.Solstitiului nr.19 (fosta Dr.Fermei,nr.32A)Construire imobil P+3E cu sp.comerciale și sp.locative,org de santier
608/28.12.2016BUGA ADINA,DUMITRU CEZAR ROMULUI SI TONE TUDORStr.Tractoristilor nr.34Demolare loc P-C1,anexa C2 și C3
609/28.12.2016SC ENEL MUNTENIA SUD-ptr.Burcus AlexandruStr.Leordeni nr.159JBransament electric
610/28.12.2016ZLATEA TEODORStr.Apusului nr.28,sc.A,ap.8Închidere balcon
611/28.12.2016SLAVESCU GEORGEYAStr.Oituz nr.4DBransament apa și racord canalizare
612/28.12.2016BUGA ADINA,DUMITRU CEZAR ROMULUI SI TONE TUDORStr.Tractoristilor nr.34Construire 2(doua) loc.cuplate P+1E+Pod circulabil,imprejmuire și utilitati
613/28.12.2016STOIAN VIORICA,STOIAN MARIUS RAZVAN,STOIAN CRISTINA ANDREEAStr.Domnita Balasa nr.8Construire loc P+1E,imprejmuire și utilitati
614/28.12.2016DUMITRU IONEL AURELIAN SI TANCA DANUT CATALINStr.Tractoristilor nr.45Constr.4(patru) loc insiruite P+1E,imprejmuire și utilitati
615/28.12.2016BANEANU NICU- rep.al.S.C.AGI-RRE HERA SRLSos.Oltenitei nr.249Amenajarea acces DN 4
616/28.12.2016SC ENEL MUNTENIA SUD-ptr.Petcu CristianStr.Sperantei nr.58Alimentare cu energie electrică
617/28.12.2016SC ENEL MUNTENIA SUD ptr. Ungureanu VasileStr.Solstitiului nr.17Alimentare cu energie electrică
618/28.12.2016MURARU MARIANSos.Oltenitei nr.181Construire Spațiu comercial P, platforma și utilitati
619/29.12.2016ACATRINEI VARVARA-FUNDATIA CONCRECATIO JESUSSos.Oltenitei nr.6Intrare în legalitate pentru recompartimentare și transf.pod în mansarda cămin de bătrâni S+P+1E rezultand S+P+1E+M

*eroare de numerotare în registru [ FACSIMIL ].