Autorizaţii de Construire/Desființare eliberate în anul 2015

Nr./data eliberării Nume şi prenume Adresa imobilului Scopul eliberării
01/08.01.2015 S.C. SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANZ S.A. Str. Răsăritului nr. 56 A Branşament gaze naturale
02/13.01.2015 S.C. SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. Str. Popeşti Vest nr. 2 A Branşament gaze naturale
03/20.01.2015 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Dr. Fermei nr. 93 C Branşament gaze naturale
04/23.01.2015 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SA Sos. Olteniţei nr. 212 Branşament gaze naturale
05/23.01.2015 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SA Intrarea Viilor nr. 16 Branşament gaze naturale
06/08.01.2015 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Echinocţiului nr. 22 Branşament gaze naturale
07/27.01.2015 SMĂRĂNDESCU IONEL Str. Amurgului nr. 29 G Bis Construire imobil Dt+P+2E+EM - locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
08/28.01.2015 PARASCHIV IRINA pentru SC EDIZIONE UNICA SRL Str. Dr. Fermei, T 54/5 - P 12, 13, 14, lot 4/2/3/2 Desfiinţare hală producţie prefabricate din beton armat şi platformă betonată.
09/28.01.2015 GHEORGHE CONSTANTIN Str. Drumul Fermei nr. 113 Construire D+P+3E - locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter şi spaţii tehnice la demisol şi parţial la etajul 3, împrejmuire şi utilităţi
10/28.01.2015 PARASCHIV IRINA pentru SC EDIZIONE UNICA SRL Str. Dr. Fermei, T 54/5 - P 12, 13, 14, lot 4/2/1/1 Desfiinţare parţială hală depozitare
11/29.01.2015 S.C. SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 207 Bransament gaze naturale
12/29.01.2015 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SA Str.Drumul Fermei nr. 74 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
13/29.01.2015 TĂTĂRICI ROMULUS EDUARD Str. Occidentului nr. 25 D Construire imobil P+2E - locuinţe colective, împrejmuire şi utilităţi
14/29.01.2015 CREANGĂ CRISITNA FLORINA Str. Sf. Agnes nr. 21 Modificare de temă la în timpul executării lucrărilor de construire cf. Legii 50/1991, str. 7, alin. 15 pentru extindere pe verticală 2 două imobile P+3E exintente cu un nivel C1 - locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter şi C2 - locuinţe colective cf. AC. 470/23.10.2014 rezultând P+4E
15/02.02.2015 NEAGOE GEORGE Str. Speranţei nr. 30 F Construire locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
16/02.02.2015 ENACHE CRISTIAN Str. Speranţei nr. 30 G Construire locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
17/02.02.2015 PETRE CONSTANTIN, PETRE FLORENTINA Str. Amurgului nr. 29 bis Construire imobil P+3E+E tehnic - locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
18/02.02.2015 CĂLINA RĂDUCU GABRIEL Str. Popeşti Vest nr. 35 Construire locuinţă unifamilială P+1E (Anexă Gospodărească), garaj Ds+P şi utilităţi
19/02.02.2015 MITREA EMIL Str. Dr. Fermei nr. 25 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construire cf. Legii 50/1991, str. 7, alin. 15 la AC 92/25.03.2014 pentru recompartimentare corp ad-tiv, supraînălțare și transformarea podului în mansardă ptr. corpul ad-tiv și parțial ptr. corpul de locuințe P+3E, rezultând S+P+3E+M ptr corpul ad-tiv și P+3E ptr. locuințe colective
20/04.02.2015 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Dr. Fermei nr. 95 F Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construire cf. Legii 50/1991, str. 7, alin. 15 pentru imobil D+P+3E rezultând D+P+4E
21/04.02.2015 ARGEȘEANU MARIUS ION Str. Sf. Agnes nr. 29 G Bis Branșament electric imobil din str. Sf. Agnes nr. 32 B
22/04.02.2015 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Apusului nr. 25 Branşament gaze naturale
23/04.02.2015 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Drumul Fermei nr. 117 I Extindere conductă şi branşament gaze naturale
24/06.02.2015 DUMITRACHE ADINA Str. Solstiţiului nr. 2 B Modificare de temă cf. Legii 50/1991, str. 7, alin. 15 în perioada lucrărilor de execuţie la AC 533 din 05.12.2014 din P+3E+Et în P+4E+Et
25//09.02.2015 DRAGODAN MAGDALENA MONICA Str. Sf. Agnes nr. 222 Construire locuinţă unifamiliară P+1E, împrejmuire şi utilităţi
26/09.02.2015 TĂNASE NICULINA Sos. De Centură, nr. 41 Construire anexă hală metalică, împrejmuire şi puţ forat şi utilităţi
27/09.02.2015 ARGEŞEANU MARIUS ION, CALUIANU BOGDAN COSTIN Str. Maica Tereza nr. 1 Imobil locuinţe colective P+3E+EM cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
28/09.02.2015 CALUIANU BOGDAN COSTIN, ARGEŞEANU MARIUS ION Str. Amurgului nr. 26 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construire cf. Legii 50/1991, str. 7, alin. 15 pentru imobilele DP+3E locuinţe colective, spaţii tehnice, demisol şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 385 rezultînd D+P+4E+EM
29/11.02.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Ion Scorţaru nr. 14 Branşament gaze naturale
30/11.02.2015 FARKAŞ ORTANSA ANDREEA Str. Unităţii, T 60/3 – P 768/13 Împrejmuire provizorie teren, cabină pompă apă şi branşament electric
31/11.02.2015 JALBĂ ROCO IULIAN Str. Biruinţei nr. 124 Împrejmuire( gard) parţială lot 12 şi 13
32/11.02.2015 JALBĂ ROCO IULIAN Str. Dr. Fermei nr. 97 Împrejmuire( gard) parţială lot 1 şi 13
33/11.02.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Apusului nr. 17 A Branşament gaze naturale
34/11.02.2015 BRICEANU GABRIELA ptr. SC VISCOFIL SA Sos. Olteniţei nr. 202 Înlocuire cabluri defecte de 6 Kv şi pozarea acestora partială pe domeniul public
35/11.02.2015 OPREA FLORIN Str. 1 Mai nr. 33 Desfiinţare locuinţă şi anexă gospodărească
36/11.02.2015 OPREA FLORIN Str. 1 Mai nr. 33 Construire 6 locuinţe şi 1 spaţiu ad-tiv P+1E cuplate, împrejmuire şi utilităţi
37/13.02.2015 BUŞU MARIUS, BUŞU ROXANA Str. Dr. Fermei nr. 67 B Modificare de temă în perioada de execuţie pentru imobil C3 prin suplimentarea cu un etaj rezultînd P+5E
38/13.02.2015 BUŞU MARIUS, BUŞU ROXANA Str. Dr. Fermei nr. 67 C Modificare de temă în perioada de execuţie pentru imobil C4 prin suplimentarea cu un etaj rezultînd P+5E
39/13.02.2015 CROITORU DAN MARIAN Str. Amurgului nr. 28 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construire cf. Legii 50/1991, str. 7, alin. 15 pentru imobilele P+3E locuinţe colective, parţial spaţii tehnice la etajul 3 din AC 452/14.10.2014 rezultînd P+3E+M
40/16.02.2015 GAVRILĂ ION Str. Porumbacului nr. 1-3 Construire imobil locuinţe şi 1 spaţiu ad-tiv P+3E, organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
41/25.02.2015 CALUIANU BOGDAN COSTIN Str. Amurgului nr. 23 C Montare şi echipare post transformare 1x60KVA şi bransament electric joasă tensiune pentru imobil din str. Amurgului nr. 23 C
42/25.02.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANA SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Dr. Fermei nr. 93 B Branşament gaze naturale
43/25.02.2015 CERCEL IULIAN FLORIN Str. Leordeni nr. 90 Construire 6 corpuri de clădire formate din 4 unităţi locative cuplate P+1E locuinţe individuale, un corp de clădire format din 3 locuinţe inviduale şi 1 spaţiu ad-tiv cuplate P+1E
44/26.02.2015 CASAGRANDE ANTONIO MARIA – SC PIAZZA DEI SIGNORII SRL Str. Amurgului nr. 29 C Continuarea lucrării schimbare de destinaţie din cămin cazare muncitori în imobil de locuinţe colective P+3E
45/26.02.2015 ANTON VICTOR reprez. SC MEGA IMAGE SRL Str. Popeşti vest nr. 4 Amenajare spaţiu comercial existent, modificare faţadă, amsamblu format firmă şi reclama luminoasă şi realizare copertină metalică, uşă metalică recepţie marfă
46/27.02.2015 BUŞTEANU OPREA Str. Amurgului nr. 39 K bis Intrare în legalitate P+2E locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
47/27.02.2015 GHIONEA ŞTEFANIA reprez. SC EUROINK ROMANIA SRL Sos. Oltenitei nr. 181, lot 2 Extindere hală existentă corp C1 – cu corp birouri P+1E şi copartimentarea interioară suplimentară
48/02.03.2015 ȘTEFAN CORNELIU Str. Drumul Fermei nr. 93 D Construire imobil format din 2 locuințe cuplate P+1E+M, împrejmuire și utilități
49/02.03.2015 GHIONEA ȘTEFANIA reprez. SC EUROINK ROMANIA SA Sos.Olteniței nr. 181, lot 2 Demolare construcție parter, Corp C 502 și anexa corpului C11
50/02.03.2015 BĂDUȚ GEORGIANA VENGRA Str. Răsăritului nr. 1 Construire locuințe P+1E+Pod circulabil, împrejmuire și utilități
51/06.03.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Pavlichieni nr. 80 Branşament gaze naturale
52/06.03.2015 GIBA GEORGE MARIUS prin SC VITAL BLUEAQUA SA Str. Maica Tereza-Sf. Agnes Execuție stație de pompare ape uzate în zona intersecției str. Maica Tereza cu Sf. Agnes și execuție tronson canalizare cu deversare în colectorul ANB -Sos. Olteniței
53/06.03.2015 BÎZU MARGARETA Str. Drumul Fermei nr. 101 Construire 3 imobile C1 - locuințe colective cu spații ad-tive la parter P+4E și alipire spațiu comercial P+1E, C2 și C3 - locuințe colective P+4E, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
54/06.03.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Maica Tereza nr. 31 Branşament gaze naturale
55/06.03.2015 ION ALIN Str. Pavlichieni nr. 42 Construire imobil format din 4 locuințe și 1 spațiu ad-tiv P+E cuplate, împrejmuire și utilități
56/06.03.2015 BUZOIANU JAN Str. Viilor nr. 49 A Construire 2 locuințe P+1E cu spațiu ad-tiv la parter C1, C2, împrejmuire și utilități
57/06.03.2015 ȘTEFĂNESCU RADU ION Str. Sf. Gheorghe nr. 3 C, ap. 30, EM Lucrări de majorare a înălțimi podului existent pentru realizarea unei mansarde
58/06.03.2015 CRUTOI LILIA Str. Sf. Gheorghe nr. 3 C, ap. 33,EM Lucrări de majorare a înălțimi podului existent pentru realizarea unei mansarde
59/09.03.2015 PETRE TĂNASE Sos. Olteniței nr. 22 C Construire 2 imobile P+1E cuplate - 1 locuintă individuală și 1 spațiu ad-tiv
60/09.03.2015 ȘTEFAN GEORGIAN, ȘTEFAN NICOLETA STĂNICA Str. Răsăritului nr. 38 Construire P+1E+M, împrejmuire și utilități
61/10.03.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Solstițiului nr. 39 Extindere conductă și branșament gaze naturale
62/10.03.2015 MITREA EMIL Str. Drumul Fermei nr. 25 bis Construire imobil locuințe colective cu spațiu ad-tiv la parter P+2E, împrejmuire, org-zare de şantier și utilități
63/10.03.2015 BĂLUȚĂ NICOLAE SORIN Str. Amurgului nr. 42 Construire 2 corpuri de clădire formate din 12 locuințe individuale și 1 spațiu ad-tiv P+1E înșiruite, împrejmuire și utilități
64/10.03.2015 ROMANESCU SIMONA ILEANA, GODOROJA MIHAI Str. Greaca nr. 18 B Construire 3 locuințe înșiruite P+1E, împrejmuire și utilități
65/12.03.2015 VINTILĂ STELIAN Str. Solstițiului, T 55/8 - P 32, lot 2/2/3/2 Construire imobil Dt+P+4E- locuințe colective cu spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
66/12.03.2015 STROE CLAUDIU MARIUS Str. Solstițiului, T 55/8 - P 32, lot 2/2/3/1 Construire imobil Dt+P+4E- locuințe colective cu spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
67/12.03.2015 OIȚĂ (fostă IVAN) GEORGIANA CORINA Str. Astrelor nr. 41 A Intrare în legalitate pentru construire extindere pe orizontală cu un spațiu ad-tiv parter și utilități
68/12.03.2015 BAICU GIORGICĂ Str. Oituz nr. 50 Modificare de temă în timpul executăriilor lucrărilor de construire conform legii 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobilele P+4E, locuințe colective cu spații ad-tive la parter, din AC 511/20.11.2014 rezultând imobil P+5E
69/16.03.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Sf. Gheorghe nr. 35 Bransament gaze naturale cu legătură din strada Sf. Vasile
70/17.03.2015 DRAGOMIR MARIN, DRAGOMIR MARIA Str. Bateriei nr. 90 Construire locuință P+1E și utilități
71/17.03.2015 LAMBĂ TIBERIUS ION Sos. Olteniței nr. 28 A bis Construire 2 locuințe cuplate P+1E și utilități
72/17.03.2015 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Solstițiului nr. 2 E Construire 2 imobile P+4E- C1 locuinte colective cu spații ad-tive la parter și C2 locuințe colective , org-zare de șantier și utilități
73/19.03.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Drumul Fermei nr. 25 Branşament gaze naturale
74/19.03.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Amurgului nr. 33 M Branşament gaze naturale
75/19.03.2015 MANOLE NICOLAE Str. Speranței nr. 60 B Construire locuință parter cu spații pentru birou, împrejmuire și utilități
76/24.03.2015 COMAN VASILE, GRIGORE ANDREEA CRISTINA Str. Oituz nr. 18 A Imobil P+3E - locuințe colective cu spații ad-tive la parter și spații tehnice la etajul 3, org-zare de șantier, amenajare incintă, împrejmuire și utilități
77/24.03.2015 GHEORGHE CONSTANTIN Str. Drumul Fermei nr. 113 Modificare de temă în timpul executăriilor lucrărilor de construire conform legii 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil D+P+3E, locuințe colective cu spații ad-tive la parter, din AC 9/28.01.2015 rezultând D+P+4E
78/24.03.2015 PANĂ DUMITRU SORIN, DORU ION, BUCUR ATENA Str. Echinocțiului nr. 2 Construire imobil P+3E+Et- locuințe colective cu spații ad-tive la P, împrejmuire, org-zare de șantier și utilități
79/24.03.2015 DOGARIU IULIAN, FILPIȘAN GHEORGHE Str. Oituz nr. 69 Construire Dt+P+3E - locuințe colective cu spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
80/25.03.2015 GUȚU GHEORGHE ptr. SC ENEL MUNTENIA DISTRIBUȚIE SA Sos. Olteniței nr. 410 Alimentare cu energie electrică complex comercial hală depozitare, servicii auto prin foraj orizontal cu subtraversare Sos.Olteniței și montare post trafo.
81/25.03.2015 ANDRONIC NICOLAE Str. Armanului nr. 9 Construire locuință parter
82/25.03.2015 APETRI PUȘA Sos. Olteniței nr. 169 Demolare locuință parter și anexă
83/25.03.2015 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. Gustav Muller, Oituz, Garoafelor, Orizontului, Solstițiului, Speranței, Triumfului, Sf. Apostoli, Căzănești, Biruinței, Occidentului, Sf. Voievozi, Pavlichieni, Sf. Agnes, Ion Scorțaru, Astrelor, Apusului Modernizare și reabilitare străzii subsecventul 2 înregim de urgență conform legii 50/1991, art. 7, alin. 16
84/25.03.2015 MANOLESCU BOGDAN Str. Drumul Fermei nr. 82 Construire anexă din lemn P+M și utilități
85/25.03.2015 SAVA DUMITRU - SC EDILDANCONTRUCT SRL Str. Solstițiului nr. 2 A Construire 2 imobile P+3E+E4 retras, C1 - locuințe colective cu spații ad-tive la parter și C2 locuințe colective, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
86/25.03.2015 UNGUREANU VASILE Str. Biruinței nr. 172 Construire 2 imobile P+2E+Et - C1 - locuințe colective cu spații ad-tive la parter și C2 - locuințe colective, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
87/03.04.2015 DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 27C Modificare amplasament bloc 3, cu funcţiunea de locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter şi spaţii tehnice la etajul 4 la fiecare nivel P+4E
88/03.04.2015 DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 27 B Modificare amplasament bloc 3, cu funcţiunea de locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter şi spaţii tehnice la etajul 4 la fiecare nivel P+4E
89/03.04.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Oituz nr. 2 V Bransament gaze naturale
90/03.04.2015 MORĂRESCU CRISTIAN, MORĂRESCU ANDREEA EUGENIA, LUCA ROXANA MARIETA Str. Sf. Agnes nr. 143 Construire cinci locuințe colective şi unu spațiu ad-tiv la parter P+1E+Pod circulabil, împrejmuire, org-zare de șantier și utilități
91/03.04.2015 OPREA FLORIN Str. Leordeni nr. 45 C Desfiinţare locuinţă parter şi anexe
92/03.04.2015 OPREA FLORIN Str. Leordeni nr. 45 C Construire locuință S+P+1E cuplate cu un spaţiu ad-tiv S+P+1E, împrejmuire și utilități
93/03.04.2015 NEAGU IONEL Str. Astrelor Construire şase locuințe P+1E cuplate şi unu spațiu ad-tiv la parter, împrejmuire, org-zare de șantier și utilități
94/03.04.2015 DUMITRESCU MARIANA, PETRE PETRA, PRISECARU MARIA, DUMITRU FLOAREA, DUMITRU CARMEN, DUMITRU ADRIANA, DUMITRU ALEXANDRA NICOLETA,DUMITRU VALENTIN Str. Tractoriştilor nr. 51 Construire locuință P+1E+M cu spaţii pentru birou la parter și utilități
95/03.04.2015 MUŞETEANU ZOE Str. Bateriei nr. 113 A Anexă gospodărească şi garaj parter
96/07.04.2015 MIHAI MARINELA reprez. SC GREENGUARD COATINGS & TEHNOLOGY SRL Splaiul Unirii nr. 1 C Alimentare cu energie electrică hală producţie şi post trasformare
97/07.04.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Speranţei nr. 50 Branşament gaze naturale
98/07.04.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Sos. Astrelor nr. 39 Branşament gaze naturale
99/08.04.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Pavlichieni nr. 33 Branşament gaze naturale
100/08.04.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Oituz nr. 71 Branşament gaze naturale
101/08.04.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Amurgului nr. 28 Branşament gaze naturale
102/08.04.2015 STOIAN SANDA, STOIAN G. NICOLAE, STOIAN VASILICA, CÎRJAN ANA, STOIAN NICOLAE, STOIAN PETRA, STOIAN VALENTINA Str. Plopului nr. 2C, Cv. 152 - P 5081, lot 5 Construire locuință P+M cu 2 apartamente duplex cuplate, împrejmuire și utilități
103/09.04.2015 BURCESCU DANIEL reprez. SC OFFNET SRL Str. Pavel Ceamur nr. 21 Alimentare cu energie electrică hală producţie şi post trasformare
104/09.04.2015 ARTENE COSTICĂ reprez. SC A&M QUALITY CONDO RO Str. Dr. Fermei nr. 87 B, T 55/8 - P 22, lot 4+5 Supraetajare imobil existent P+2E - locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter cu un nivel rezultând P+2E+EM
105/09.04.2015 POROGEANU ELVIS Str. Speranţei nr. 44 F, T 4/2 - P 11, 12, lot 7 Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
106/09.04.2015 GERMEN PETRE reprez. SC SEA ROMANIA SA Sos. Olteniţei nr. 181, lot 18 Construire centru logistic SEA ROMANIA - depozit central de ansamblare, anexe social-ad-tive şi tehnico-edilitare, împrejmuire şi utilităţi
106/09.04.2015 NICOLAE MUGUREL Str. Amurgului nr. 29 F bis, T 54/5 - P 15 şi 16, lot 4F şi 4 G Construire imobil P+2E+Et - locuinte colective cu spații ad-tive la parter, org-zare de șantier și utilități
107/15.04.2015 LAZĂR MARCEL, LAZĂR LĂCRĂMIOARA Str. Popeşti Vest nr. 33, T 55/8 - P 1, lot 1 Construire imobil P+3E+Et - locuinte colective cu spații ad-tive la parter, org-zare de șantier și utilități
108/15.04.2015 VOCHIN IOAN Str. Pantazică Gabriel nr. 47 B Construire opt locuinte unifamiliale înşiruite P+1E şi unu spațiu ad-tiv P+1E, org-zare de șantier și utilități
109/15.04.2015 SC EDILDANCONSTRUCT SA Str. Solstiţiului nr. 2 A Modificare de temă în timpul executăriilor lucrărilor pentru două imobile P+3E+4E retras, rezultând P+4E+5E retras
110/15.04.2015 BÎZU MARGARETA Str. Drumul Fermei nr. 101 Modificare de temă în timpul executăriilor lucrărilor de construire conform legii 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru 3 imobille P+4E, C1 - locuințe colective cu spații ad-tive la parter, C2 şi C3 - locuinţe colective din AC 53/06.03.2015 rezultând 3 imobile P+4E+Em+ Pod vizitabil
111/15.04.2015 FANAŢIU PETRE ADRIAN Sos. Olteniţei nr.11 A Inchidere balcon logie existent
112/15.04.2015 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL Str. Amurgului nr. 56 Modificare de temă în timpul executăriilor lucrărilor de construire conform legii 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobill P+E+Et - locuințe colective cu spații ad-tive la parter din AC 407 din 19.09.2014 rezultând imobil P+5E( Et 4 - tehnic)
113/15.04.2015 ANTOFI GHEORGHE Str. Biruinţei nr. 186, T 55/8 - P 3, lot 3 A Construire locuință D+P+2E, împrejmuire și utilități
114/22.04.2015 NICULA MARIUS Str. Amurgului nr. 31 J. T 54/5 - P 15 şi 16, lot 1 G Construire imobil P+2E+Et - locuințe colective cu spații ad-tive la parter, org-zare de șantier, amenajare incintă, împrejmuire și utilități
115/23.04.2015 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA prin SC SIMCO INTERN. IMPEX SRL Str. Pavel Ceamur nr. 4 A Montare post trafo şi branşament electric
116/23.04.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Sf. Agnes nr. 150 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
117/23.04.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Bateriei nr. 70 Branşament gaze naturale
118/23.04.2015 CALAGIU CRISTIAN Str. Leonardo Murialdo nr. 10, T 54/2 - P 20-21 Construire 2 imobile corpuri clădire (A şi B) formate fiecare din câte patru locuinţe şi spaţiu ad-tiv P+1E+M, împrejmuire și utilități
119/27.04.2015 ANGHEL TIBERIU ADRIAN Str. Amurgului nr. 49 C Recompartimentare apartament, extindere şi închidere terasă
120/05.05.2015 ION ALIN Str. Sf. Agnes nr. 180 Construire 3 corpuri locuinţe cuplate câte 3 şi 1 spaţiu ad-tiv P+1, împrejmuire şi utilităţi
121/07.05.2015 FILIP ALEXANDRU Str. Şcolii nr. 59 A Construire locuinţă duplex P+1, împrejmuire şi utilităţi
122/07.05.2015 CAZONE DANIEL Str. Sf. Voievozi nr. 29 3 locuinţe P+1+2R, împrejmuire şi utilităţi
123/07.05.2015 APOPEIO NICOLAE, PAŞCULEA IOSIF Str. Ancuţei nr. 4 Desfiinţare locuinţă existentă C1,C2, şi C3 anexă
124/07.05.2015 APOPEI NICOLAE, PAŞCULEA IOSIF Str. Ancuţei nr. 4 3 module P+1E - 2 module locuinţe unifamiliale şi 1 modul spaţiu ad-tiv, organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
125/11.05.2015 BONEA MIHAELA, BONEA LAURENŢIU CODRUŢ Str. Ion Scorţaru nr. 18 A Locuinţă individuală P+M, împrejmuire şi utilităţi
126/11.05.2015 VASILESCU MARIANA LAURA Str. Sf. Agnes nr. 187 Locuinţă unifamilială P, împrejmuire și utilități
127/12.05.2015 MANTA DRAGOŞ Str. Speranţei nr. 13 Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
128/12.05.2015 NIŢU NICULAE, NIŢU MARIANA Str. Astrelor nr. 57 Ansamblu de locuinţe unifamiliale cuplate înşiruite S+P+1E+terasă circulabilă, organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
129/12.05.2015 CREANGĂ CRISTINA FLORINA Str. Drumul Fermei nr. 129 A Construire locuinţă P+1E+M şi utilităţi
130/12.05.2015 BÎZU MARGARETA Str. Drumul Fermei nr. 101 Construire 3 imobile P+4E - C4 locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, C5 şi C6 - locuinţe colective,organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
131/12.05.2015 DORU VASILE Str. Dr. Fermei nr. 71 Construire birou, fast food parter
132/12.05.2015 ŢEROVAN MARIA MAGDALENA Str. Dispensarului nr. 1 B Construire locuinţă S+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
133/12.05.2015 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Solstiţiului nr. 2 E Modificare de temă - 2 imobile P+4E rezultând 2 imobile P+5E
134/15.05.2015 ARTENE COSTICĂ reprez. A&M QUALITY CONDO RO SRL Str. Drumul Fermei nr. 87 B Construire imobil P+2E+M - locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
135/15.05.2015 SC GEMMA INTERNATIONAL SRL Str. Popeşti Vest nr. 1 Construire 2 accese, suplimentare în împrejmuirea existentă
136/18.05.2015 SAVU MARIUS Str. Sf. Gheorghe nr. 3 C, ap. 31 EM Lucrări de majorare a înălţimii podului existent pentru realizarea unei mansarde
137/21.05.2015 OLTEANU ILIE str. Amurgului nr. 23 B Construire spaţiu comercial P, împrejmuire şi utilităţi
138/21.05.2015 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei, Garian Alexandru, Mirăslău, Livezi Dezvoltare urbană creare parc, spaţii verzi în oraşul Popeşti Leordeni
139/25.05.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTAL COMPANY SRL Str. Sf. Voievozi nr. 15 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
140/25.05.2015 ENACHE CRISTIAN Str. Speranţei nr. 30 H Construire locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
141/25.05.2015 SANDERS VLAD DRAGOŞ Str. Occidentului nr. 25 A Extindere reţea electrică din str. Eclipsei, Triumfului, Occidentului şi branşament electric subteran
142/25.05.2015 IORDACHE MARINICĂ Str. Sf. Nicolae nr. 39 Construire locuinţă P+E, anexă, împrejmuire şi utilităţi
143/25.05.2015 CROITORU DAN MARIAN Str. Amurgului nr. 30 A Imobil P+4E - locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
144/25.05.2015 IVAN ANA Str. Bărăganului nr. 2 E Împrejmuire teren, puţ forat, branşament electric, cabină pompă apă,
145/25.052015 RONTEA ECATERINA ANA Sos. Olteniţei nr. 181, bl.C1, etaj 1,ap. 36 Construire balcon
146/25.05.2015 SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Maica Tereza nr. 1 Branşament apă potabilă şi racord la reţeaua de canalizare a imobilelor din str. Maica Tereza nr. 1
147/25.05.2015 SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Dr. Fermei nr. 25 Branşament la sistemul de alimentare cu apă şi racord canalizare a imobilului din str. Dr. Fermei
148/04.06.2015 FLUTURAŞ FLORENTIN GABRIEL -SC FERMA CULA SRL Str.Leordeni nr. 1 Intrare în legalitate pentru construire platformă betonată
149/04.06.2015 ILIESCU CĂTĂLIN Str. Amurgului nr. 73 E Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
150/04.06.2015 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA Sos de Centură nr. 69 D Deviere linie electrică aeriană de medie tensiune pentru eliberare amplasament pentru SC TOTAL CHEMICALS COMPANY SRL
151/04.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Sf. Agnes nr. 21 Branşament gaze naturale
152/04.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Amurgului nr. 26 Branşament gaze naturale
153/04.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Dr. Fermei nr. 109, bl. 1 Branşament gaze naturale
154/04.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Dr. Fermei nr. 109, bl. 2 Branşament gaze naturale
155/04.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Dr. Fermei nr. 109, bl. 3 Branşament gaze naturale
156/04.06.2015 SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Mirăslău nr. 32 Branşament apă potabilă şi racord canalizare
157/04.06.2015 SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Amurgului nr. 47 C Branşament la sistemul de alimentare cu apă imobilul din str. Amurgului nr. 47 C
158/04.06.2015 ŞTEFAN CORNELIU Str. Unirii nr. 9 Demolare construcţie existentă parter
159/04.06.2015 ŞTEFAN CORNELIU Str. Unirii nr. 9 Construire imobil Sp+P+1E+M, împrejmuire și utilități
160/04.06.2015 ŞTEFAN CORNELIU Str. Dr. Fermei nr. 93 E Construire imobil format din 2 locuinţe cuplate P+1E+M, împrejmuire și utilități
161/04.06.2015 CÎRSTESCU ADRIAN, STÂNGĂ BOGDAN Str. Oituz nr. 80 Construire imobil P+2E+M locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire și utilități
162/04.06.2015 CONSULEA EUGENIA, MORUZI NICOLETA Str. Pavlichieni nr. 116 Construire locuințe cuplate P+1E, împrejmuire și utilități
163/12.06.2015 AIOANIŢOAIE ALEXANDRU Str. Speranţei, T 4/2 - P 11 şi 12, lot 2 Construire 3 imobile cuplate P+1E - 2 locuințe şi 1 spaţiu ad-tiv, împrejmuire și utilități
164/12.06.2015 HONCIU GHEORGHIŢĂ Str. Porumbacului nr. 20 Construire 6 locuințe cuplate 2 câte 2 și una locuință individuală, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
165/12.06.2015 NICULAE FLORIN Str. Sf. Agnes nr. 98 Construire 3 locuinţe colective P+1E, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
166/12.06.2015 NEGOIŢĂ MARIUS Intr. Viilor nr. 21 3 locuinţe înşiruite şi 1 spaţiu ad-tiv P +1E, împrejmuire şi utilităţi
167/12.06.2015 STOICA MARIUS Str. Bateriei nr. 46 U 2 locuinţe individuale P+1E, împrejmuire şi utilităţi
168/12.06.2015 BIVOLARU MARIAN Str. Sf. Apostoli nr. 3 A 4 locuinţe şi 1 spaţiu ad-tiv P+1E cuplate, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
169/15.06.2015 GEORGESCU CRISTIAN Sos. Olteniţei nr. 28 C, lot 1 Desfiinţare garaj P
170/12.06.2015 GHEORGHE ION, GHEORGHE GHERGHINA Str. Breaza nr. 47 Desfiinţare parţială corp C1 parter
171/12.06.2015 LAZĂR MARCEL, LAZĂR FLORINA LĂCRĂMIOARA Str. Popeşti Vest nr. 33 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor pentru imobil P+3E+4Et, rezultând P+5E
172/12.06.2015 DRAGU MARIN Str. Popeşti Români nr. 9 bis Construire imobil P+2E locuinţe colective si spaţii comerciale la parter, împrejmuire și utilități
173/12.06.2015 MITROFAN MIHAI Str. Sf. Gheorghe nr. 3 C Majorare înălţime pod existent pentru realizare mansardă
174/12.06.2015 SC OFFNET SRL Str. Pavel Ceamur nr. 21 Recompartimentare hală existentă
175/12.06.2015 NIDELEA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 29 I bis Imobil locuinţe colective P+3E, cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
176/12.06.2015 GEORGESCU CRISTIAN Sos. Olteniţei nr. 28, lot 2 Desfiinţare locuinţă P, anexe gospodăreşti P, C1, C2, C4 şi C5
177/12.06.2015 CONSTANTIN DANIEL Str. Oituz nr. 50 A Imobil locuinţe colective P+2E+M, spaţiu ad-tiv la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
178/12.06.2015 NEDELCU DANIELA MARIA Str. Solstiţiului, T 54/5 - P 12, 13, 14 , lot 4/2/3/1/1/2/2 Construire 2 imobile C1 şi C2- P+4E, locuinţe colective si spaţii ad-tive la parter, şi spaţii tehnice la etajul 4,org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
179/12.06.2015 ANTOFI ALBERTO GABRIEL Str. Dr. Fermei nr. 83 Intrare în legalitate pentru construire imobil locuinţe colective P+3E+4ET cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
180/12.06.2015 GHEORGHE ION, GHEORGHE GHERGHINA Str. Breaza nr. 47 Extindere pe orizontală locuinţă C1 şi C2 parter şi utilităţi
181/15.06.2015 NICULA MARIUS Str. Amurgului nr. 31 J Reautorizare - Modificare de temă faţă de AC 114/22.04.2015 prin majorare CUT 20 % regim de înălţime propus pentru imobil P+2E+ET rezultând P+3E+ET+Pod vizitabil
182/16.06.2015 SMĂRĂNDESCU FLORIN SDMĂRĂNDESCU ADIANA INGRID Str. Baterie nr. 121 Locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
183/17.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Speranţei nr. 38 D Branşament gaze naturale
184/18.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Amurgului nr. 56, bl. 2 Branşament gaze naturale
185/18.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Amurgului nr. 56 A, bl. 1 Branşament gaze naturale
186/22.06.2015 GOSPODIN IONUŢ CIPRIAN, GOSPODIN ALICE ELENA, GOSPODIN TEODOR CĂTĂLIN Str. Sf. Voievozi nr. 15 Construire 2 locuinţe cuplate P+1E, corp A şi Corp B, împrejmuire şi utilităţi
187/22.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Alexandru Conduratu nr. 44 Branşament gaze naturale
188/22.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Speranţei nr. 44 Branşament gaze naturale
189/22.06.2015 DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 27 B Reautorizare bl. 3 - Modificare de temă faţă de AC 282/30.06.2014 prin majorare CUT 20 % regim de înălţime propus pentru imobil rezultând P+5E
190/22.06.2015 DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 27 C Reautorizare bl. 4 - Modificare de temă faţă de AC 282/30.06.2014 prin majorare CUT 20 % regim de înălţime propus pentru imobil rezultând P+5E
191/23.06.2015 COMAN VASILE Str. Oituz nr. 18 A Transformare pod în mansardă şi schimbare solutiei învelitoare pentru imobil locuinţe colective P+3E rezultând P+3E+M
192/26.06.2015 ENE DRAGOMIR, ENE DUMITRA Str. Orizontului nr. 96 C Construire locuinţă P+M, împrejmuire și utilități
193/26.06.2015 MOISIEV ADRIANA ELENA, MOISIEV CLAUDIU GEORGE Str. Echinocţiului nr. 10 Intrare in legalitate pentru construire imobil locuinţe colective P+3E, cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
194/24.06.2015 BUZOIANU FLORICA Str. Fermei nr. 7 Branşament electric subteran
195/24.06.2015 BUŞTEANU GRIGORE, PĂLĂRIE GHEORGHE CORNELIU Str. Sf. Agnes nr. 180 Intrare in legalitate pentru extindere pe orizontală la imobil format din 2 locuinţe cuplate P+1E
196/24.06.2015 VLĂSCEANU ADRIAN Str. Cap. N. Mihai nr. 6 Desfiinţare parapet la fereastra existentă
197/25.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Amurgului nr. 62 B Branşament gaze naturale
198/25.06.2015 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Popeşti Vest- Dr. Fermei Bazin de retenţie ape pluviale, staţie pompare ape pluviale str. Dr. Fermei- Popesti Vest, în regim de urgenţă Cf. Lg. 50/1991, art. 7, alin. 16
199/29.06.2015 DRAGOMIR MARIANA IULIANA Str. Dr. Fermei nr. 20 B Împrejmuire teren
200/29.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Porumbacului nr. 1-3 Branşament gaze naturale
201/29.06.2015 ENE ION Sos. De Centură, De 501/14/1 Construire spaţii servicii unităţi de depozitare anexe cu regim de înălţime parter şi utilităţi
202/29.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Oituz nr. 50 Branşament gaze naturale
203/29.06.2015 DUMITRU PETRE Sos. Olteniţei nr. 74 Demolare anexe gospodăreşti
204/29.06.2015 DUMITRU PETRE Sos. Olteniţei nr. 74 Construire anexe gospodăreşti
205/29.06.2015 ŞTEFAN VIOLETA Str. Amurgului nr. 71 D Extindere mansardă prin închiderea şi compartimentarea terasei existente a locuinţei existente P+2E+M rezultând P+2E+EM prin suplimentare CUT 20 % Cf.Lg. 50/1991, art. 66
206/29.06.2015 PETRE FLORIN, PETRE ANIŞOARA Str. Merilor nr. 1 A Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
207/29.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sf. Voievozi nr. 27 Branşament gaze naturale
208/29.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Pârâul Rece nr. 1 C Branşament gaze naturale
209/29.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Solstiţiului nr. 27 Branşament gaze naturale
210/29.06.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Anton Pann nr. 3 Branşament gaze naturale
211/29.06.2015 MILEA VASILE, MILEA ELENA Str. Timocului nr. 18 Construire anexă gospodărească
212/29.06.2015 IAMANDI VALENTIN Str. Sf. Agnes, T 53/3 – P7 Împrejmuire teren, puţ forat, cabină pompă apă şi branşament electric
213/30.06.2015 SAVU DAN OCTAVIAN Str. Biruinţei, T 55/7 – P 18 Împrejmuire provizorie teren
214/02.07.2015 COSTEA ALEXANDRU VALENTIN Str. Maica Tereza nr. 31 Intrare în legalitate privind modificare faţadă nord prin crearea de goluri închise cu tâmplărie oscilobatantă cu deschidere 15 º şi sticlă sablată
215/07.07.2015 MIHALACHE (LAZĂR) CLAUDIA, COSTACHE (LAZĂR) MIRELA -CATI, LAZĂR SILVIU VALENTIN Str. Sabarului nr. 12 Demolare parţială locuinţă parter
216/07.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Dr. Fermei nr. 16 C Branşament gaze naturale
217/10.07.2015 ANI DUMITRU, ANI RAVECA Sos de Centură, De 840, T 20/4 - P 12 Spaţii birouri P+1E, hală depozitare cereale parter, spaţiu aferent depozitării uneltelor agricole, împrejmuire şi utilităţi
218/10.07.2015 NICULA MARIUS Str. Amurgului nr. 31 J Transformare pod în mansardă şi schimbare solutiei învelitoare pentru imobil locuinţe colective P+3E rezultând P+3E+M
219/14.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Speranţei nr. 38 E Branşament gaze naturale
220/14.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Sos. Oltenitei nr. 410 Branşament gaze naturale
221/15.07.2015 ARTENE COSTICĂ reprez. A&M QUALITY CONDO RO SRL Str. Dr. Fermei nr. 87 B Recompartimentare şi refunctionalizare imobil P+2E+EM cu destinaţia de locuinţe colective din str. Dr. Fermei nr. 87 B
222/15.07.2015 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstiţiului nr. 2 C 2 imobile locuinţe colective P+3E+ET, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
223/15.07.2015 VINTILĂ STELIAN Str. Solstiţiului nr. 10 Modificare de temă în timpul executăriilor lucrărilor de construire Cf. Lg.50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil Dt+P+4E, locuinţe colective si spaţii ad-tive la parter rezultând Dt+P+5E
224/15.07.2015 STROE CLAUDIU MARIUS Str. Solstiţiului nr. 8 Modificare de temă în timpul executăriilor lucrărilor de construire Cf. Lg.50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil Dt+P+4E, locuinţe colective si spaţii ad-tive la parter rezultând Dt+P+5E
225/17.07.2015 RĂDUCAN BOGDAN MARIAN Str. Amurgului nr. 29 H bis Imobil P+2E+ET locuinţe colective si spaţiu ad-tiv la parter, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
226/17.07.2015 NICULA FLORIAN Str. Amurgului nr. 49 K Construire 2 locuinţe colective cuplate şi oglindite P+1E+M, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
227/17.07.2015 BOGAN MARIAN ptr. SC ENEL MUNTENIA DISTRIBUŢIE SA Str. Amurgului nr. 73 E Alimentare imobil cu energie electrică prin subtraversare
228/17.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Porumbacului nr. 20 Branşament gaze naturale
229/20.07.2015 TRANCIOVEANU PAUL Str. Dispensarului nr. 2 Desfiinţare corp C1, locuinţă, corp C2 - garaj, corp C3 -anexă
230/20.07.2015 TRANCIOVEANU PAUL Str. Dispensarului nr. 2 Construire locuință P+1E, anexă S+P, împrejmuire și utilități
231/27.07.2015 VINTILĂ STELIAN Str. Solstiţiului nr. 2 C Alimentare imobil cu energie electrică
232/27.07.2015 NEGRE ADRIANA ELENA, NEGRE NICULAE MARIAN Sr. Pavlichieni nr. 113 Construire împrejmuire, puţ forat, cabină pompă apă şi branşament electric
233/28.07.2015 CRISTEA MARIUS ALIN, BUCIUMENEANU RODICA Str. Dispensarului nr. 1 Intrare înlegalitate pentru construire garaj
234/28.07.2015 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA prin SC EDILDANCONSTRUCT Str. Solstiţiului nr. 2 A Alimentare imobil cu energie electrică
235/28.07.2015 CRIŞAN LUCIA Str. Amurgului nr. 69 B Anexă gospodărească P+M, garaj la parter şi spaţiu hobby la mansardă
236/28.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Breaza nr. 9 A Branşament gaze naturale
237/28.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sabarului nr. 5 B Branşament gaze naturale
238/28.07.2015 FILIP PAVEL Str. Sf. Agnes nr. 83 Împrejmuire garaj şi utilităţi
239/28.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Intr. Viilor nr. 19 Branşament gaze naturale
240/28.07.2015 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA Cheiul Dâmboviţei nr. 26 Alimentare ansamblu rezidenţial cu energie electrică
241/29.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Solstiţiului nr. 2 D Branşament gaze naturale
242/30.07.2015 SC GDF SUEZ ENERGY SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 113 Branşament gaze naturale
243/30.07.2015 BEGU ION Str. Răsăritului nr. 9 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
244/30.07.2015 NEGOIŢĂ MARIUS, NEGOIŢĂ MAGDALENA, POPESCU NELU DANIEL, POPESCU IOANA Str. Alexandru Conduratu nr. 12 Construire 4 locuinţe şi 1 spaţiu ad-tiv P+1E, împrejmuire şi utilităţi
245/30.07.2015 TRĂSNITU DAN, TRĂSNITU MIHAELA Str. Pantazică Gabriel nr. 74 bis Modificare amplasament şi regim de înălţime din locuinţă S+P+1E cu spaţiu ad-tiv la parter în locuinţă D+P+1E+M, cu spaţiu ad-tiv la parter
246/03.08.2015 NEGRE NICULAE MARIAN, NEGRE ADRIANA ELENA Str. Pavlichieni nr. 113 Construire locuință D+P+1E,împrejmuire și utilități
247/05.08.2015 VINTILĂ STELIAN Str. Popești Vest nr. 2 A Alimentare cu energie electrică imobil locuințe
248/05.08.2015 BONU STELIANA Str. Posada nr. 8 Desființare locuință parter
249/05.08.2015 BONU STELIANA Str. Posada nr. 8 Construire locuință Sp+P, împrejmuire și utilități
250/05.08.2015 TOMA MIHAI Str. Astrelor, T 53/3 – P 25 Împrejmuire teren, branș. electric, cabină pompă apă și puț forat
251/05.08.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Solstițiului nr. 2 B Extindere conductă și branşament gaze naturale
252/05.08.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Dr. Fermei nr. 34 Extindere conductă și branşament gaze naturale
253/05.08.2015 NIDELEA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 29 I bis Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construcții conf. Lg. 50/1991, art. 2, alin 4, lit. a¹, în baza AC 175/2015 ptr. imobil P+3E rezultând P+4E
254/05.08.2015 BUȘU MARIUS Str. Astrelor nr. 24 Construire două corpuri de clădire P+1E+Pod formate fiecare din câte cinci locuințe și un spațiu ad-tiv, împrejmuire și utilități
255/05.08.2015 GHEORGHE SILVIA Str. Soroiu Stroici Elena nr. 23, lot 2 Desființare anexă gospodărească
256/06.08.2015 RUSU GHEORGHIȚĂ Sos.Olteniței nr. 181, bl. C3, ap. 1 Construire balcon
257/11.08.2015 BAICU GEORGICĂ ȘI BAICU BEATRICE ALINA Str. Amurgului nr. 31 Imobil locuințe colective P+3E cu spații ad-tive și comerciale la parter și 2 imobile locuințe colective cuplate,org-zare de santier, împrejmuire și utilități
258/12.08.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Maica Tereza nr. 1 Branșament gaze naturale
259/12.08.2015 IONIȚĂ ION TUDOR Str.Leordeni nr. 96 Demolare locuință parter
260/12.08.2015 DUMITRESCU CONSTANTIN, DUMITRESCU DANA Str. Viilor nr. 27 Două corpuri de clădire C1 și C2, locuințe individuale P+1E, împrejmuire și utilități
261/17.08.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Solstițiului nr. 2 D Branșament gaze naturale
262/17.08.2015 TĂNASE VIOREL Str. Leordeni nr.122 D Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
263/17.08.2015 OPREA FLORIN Str. Școlii nr.77 Construire șapte locuinte colective înșiruite P+1E și 1 spațiu ad-tiv P+1E, împrejmuire, org-zare de șantier și utilități
264/19.08.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str.Oituz nr. 2 A bis Branșament gaze naturale
265/19.08.2015 STROE FLORENTINA AURA, STROE CLAUDIU MARIUS Str. Eclipsei nr. 8 Mansardare imobil P+3E+4E Retras
266/19.08.2015 NICOLAE MUGUREL Str. Amuruglui nr. 29 F bis Supraetajare imobil P+2E+ET - locuințe colective cu spații ad-tive la parter rezultând P+2E+ET+4R
267/17.08.2015 ZUICĂ OANA ROBERTA reprez. TELEKOM ROMANIA Str. Dr. Fermei nr. 32 A Amplasare stație de bază în sistem GSM și branșament electric
268/19.08.2015 GHEORGHE SILVIA Str. Soroiu Stroici Elena nr. 23, lot 2 Locuință P+1+Pod și spațiu comercial la parter
269/20.08.2015 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. Leordeni nr.52 Consolidare clădire și reparații acoperiș Corp A- Liceul teoretic RADU POPESCU
270/24.08.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Splaiul Unirii nr.3 Branșament gaze naturale
271/27.08.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Sf. Gheorghe nr. 32 Branșament gaze naturale
272/27.08.2015 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstiuțiului nr. 2 D Refuncționalizare prin schimbare de destinație a demisolului
273/27.08.2015 BÎZU MARGARETA Str. Dr. Fermei nr. 101 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construcții conf. Lg. 50/1991, art. 2, alin 4, lit. a¹, în baza AC 130/2015 ptr. 3 imobile P+4E - C4,C5 și C6, rezultând 3 imobile P+4E+Em+Pod Vizitabil
274/27.08.2015 TĂNASE VIOREL Str. Breaza nr. 13, lot 2 Construire locuință duplex P+1E și utilități
275/27.08.2015 COJOCARU ADRIAN IONEL Str. Apusului nr. 28 Construire imobil locuințe colective P+2E+EM cu spațiu ad-tiv la parter, împrejmuire și utilități
276/2708.2015 STAN LAURENȚIA NICOLETA Str. Speranței nr. 56 C Construire locuință individuală P+2E, împrejmuire și utilități
277/27.08.2015 GRĂDINARU ROBERT Str. Solsțiului nr. 2 C Supraetajare 2 imobile existente P+3E+ET locuințe colective și spațiu ad-tiv la parter cu 1 nivel conf. Lg. 50/1991, art. 2, alin 4, lit. a¹, rezultând imobil P+5E (E4 - tehnic)
278/27.08.2015 POPA DUMITRU FLORIAN Sos.Olteniței nr. 25 C Recompartimentare interioară și modificare șarpantă și locuință existentă Sp+P+1E+M și utilități
279/27.08.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Occidentului nr. 25 B Branșament gaze naturale
280/27.08.2015 PETCU CRISTIAN Str. Speranței nr. 58 Construire cabină pompă
281/27.08.2015 HOREANU CONSTANTIN Sos. Olteniței nr. 181, bl C4, ap. 7 Construire balcon
282/27.08.2015 PANTELIMON SIMONA, PANTELIMON ANDREI COSMIN Str. Bărăganului nr. 15 E Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
283/27.08.2015 APOPEI NICOLAE, PAȘCULEA IOSIF Str. Bateriei nr. 73 A Construire 3 locuințe P+1E și 1 spațiu ad-tiv P+1E, cuplate două câte două, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
284/27.08.2015 ACSINTE STAUDT MARIA, VOICU VIOREL, VOICU MIHAELA DORINA Str. Intr. Viilor nr. 23 Construire 2 corpuri de clădire corp C1 - format din 7 locuințe înșiruite P+1E și corp C2 - format din 6 locuințe înșiruite și 1 spațiu ad-tiv, împrejmuire și utilități
285/27.08.2015 UNGUREANU MARIAN Str. Amurgului nr. 43 Construire 4 imobile C1,C2,C3 și C4 - P+3E locuințe colective cu spații ad-tive la parter și parțial spații tehnice la etajul 3, împrejmuire, org-zare de șantier și utilități
286/03.09.2015 BLAJU ROZA Str. Bărăganului nr. 17 Desființare garaj C3
287/03.09.2015 NICULA ILIE IONEL, NICULA FLORENTINA Str. Oituz nr. 82 A Construire locuință unifamilială P+1E, împrejmuire și utilități
288/03.09.2015 MOISE IRINEL reprez. SC ELDORADO SRL Str. Fermei nr. 32 Construire bazin de retenție
289/08.09.2015 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI str. Merilor Construire foișor hexagonal
290/10.09.2015 TOBOȘI RADU MIHAI, VASLUIANU CLAUDIA MICHELLE Str. Livezi nr. 1 C Construire imobil format din 1 locuință și 1 spațiu ad-tiv P+1E+Pod neutilizabil, împrejmuire și utilități
291/10.09.2015 UNGUREANU MARIAN Str. Amurgului nr. 43 Desființare construcție existentă corp C1
292/10.09.2015 ZAHARIA CRISTIAN Str. Pantazică Gabriel nr. 70 bis, Împrejmuire teren
293/10.09.2015 TEODORESCU EUGENIA Str. Dr. Fermei nr. 27 Construire locuință S+P+1E+M, foișor, anexă Sp+P, amenajare incință, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
294/10.09.2015 GUȚĂ ELENA Sos. Olteniței nr.181 Construire balcon
295/10.09.2015 CEPAN ILIE reprez. SC METEK CONSTRUCT SRL T 3/2- P 671/, lot 2 Imobil cu funcțiune birouri, P+1E și showroom
296/10.09.2015 MOISIEV CLAUDIU GEORGE, MOISIEV ADRIANA ELENA Str. Solstițiului nr. 35 Imobil P+3E- locuințe colective cu spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
297/11.09.2015 TRUCĂ MARIANA, BURTAN ANA MARIA Str.Popești Români, nr. 64 D, sc. 1, at. 1, ap. 33 Intrare în legalitate pentru închidere balcon cu zidărie ușoară și tâmplărie PVC
298/11.09.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Leonardo Murialdo nr. 10 Branșament gaze naturale
299/11.09.2015 BALINT ANTON Sos. Olteniței nr.181, bl. C4, et. 1, ap. 11 Construire balcon
300/11.09.2015 PETRACHE LILIANA TIBERIA, PETRACHE CONSTANTIN Str. Sf. Agnes nr. 140 Împrejmuire teren
301/14.09.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL Str. Solstițiului nr. 2 E Branșament gaze naturale
302/15.09.2015 SMĂRĂNDESCU IONEL Str. Amurgului nr. 29 I Imobil locuințe colective P+3E+Et cu spații ad-tive la parter, împrejmuire, org-zare de șantier și utilități
303/17.09.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Mecanizării nr. 33 Extindere conductă și branșament gaze naturale cu subtraversare DN 4 prin foraj orizontal
304/17.09.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Mecanizării nr. 33 Branșament gaze naturale
305/21.09.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Bărăganului nr. 30 A Branșament gaze naturale
306/21.09.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 129 Branșament gaze naturale
307/21.09.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Splaiul Unirii nr. 1 C Extindere conductă și branșament gaze naturale cu subtraversare DN 4 prin foraj orizontal
308/21.09.2015 NEDELCU DANIELA MARIA Str. Solstițiului nr. 2 B 1 bis Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construcții conf. Lg. 50/1991, art. 2, alin 4, lit. a¹, cu 1 nivel 2 imobile Bl. 1 și Bl. 2 - rezultând imobil P+5E - locuințe colective cu spații ad-tive la parter și spații tehnice la etajul 4 - în baza AC 178/2015
309/21.09.2015 VASILOIU MARIAN Sos. Olteniței nr.181, bl. C4, etaj 1, ap. 14 Construire balcon
310/21.09.2015 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstițiului nr. 2 D bis Construire 1 imobil locuințe colective P+3E+ET cu spații ad-tive la parter și 1 imobil locuințe colective P+2E+ET și utilități
311/21.09.2015 CROITORU DAN MARIAN Str. Amurgului nr. 30 A Mansardare prin supraetajare imobil locuințe colective P+3E+Et cu spații ad-tive la parter, rezultând P+3E+Et+M
312/21.09.2015 PURICE GEORGICĂ, ANGHEL MARIUS, BĂCANU ȘTEFAN Str. Amurgului nr. 41 I Construire imobil locuințe colective și spații ad-tive la parter - P+2E, împrejmuire și utilități
313/25.09.2015 GHEORGHE EUGEN Str.Oituz nr. 56 Imobil locuințe colective P+3E cu spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
314/25.09.2015 GHEORGHE EUGEN Str.Oituz nr. 54 Imobil locuințe colective P+3E cu spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
315/29.09.2015 CONSULEA EUGENIA NICOLETA Str.Pavlichieni nr.10 Construire 2 locuințe cuplate P+1E, împrejmuire teren și utilități
316/25.09.2015 ARGEȘEANU MARIUS ION, ARGEȘEANU IONELA ALEXANDRINA, CALUIANU BOGDAN COSTIN, CALUIANU RALUCA, VOICU MIHAI, VOICU SILVIA Str. Maica Tereza, nr. 1 Construire copertină adosată clădiri existente
317/07.10.2015 SC AGI-RRE HERA SRL Sos.Olteniței nr. 249 Modificare reamenajare clădire C1 hală F1
318/07.10.20015 COVALCIUC DANIELA Str.Greaca nr. 14 Demolare construcție existentă C1 și C2
319/07.10.2015 COVALCIUC DANIELA Str.Greaca nr. 14 Construire locuință duplex P+1E, împrejmuire și utilități
320/07.10.2015 SOBARU IULIANA Str. Pavlichieni nr. 8 Extindere pe orizontală a 2 imobile cuplate P+1E
321/07.10.2015 BOGOE GEORGE CONSTANTIN Str. Rus Ionel nr. 5 A Locuință unifamilială P+1+EM, refacere împrejmuire și utilități
322/07.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Pavlichieni nr. 42 Branșament gaze naturale
323/07.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL Str. Sf. Agnes nr. 180 Branșament gaze naturale
324/07.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL Str. Pantazică Gabriel nr. 47 B Branșament gaze naturale
325/07.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL Str. Greaca nr. 18 B Branșament gaze naturale
326/07.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL Str. Oituz nr. 69 Branșament gaze naturale
327/07.10.2015 RĂDUCAN BOGDAN CRISTIAN Str. Amurgului nr. 29 H bis Supraetajare imobil locuințe colective P+2e+Et rezultând P+4E
328/07.10.2015 BÎZU MARGARETA Str. Dr. Fermei nr. 101 3 imobile P+4E (C7 și C9), locuințe colective cu spații ad-tive la parter, C8-C9, locuințe colective, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
329 - 398 PROCES VERBAL EROARE INREGISTRARE
399/07.10.2015 ENE ION Str. Speranței nr. 38 B Construire 1 locuință și 1 spațiu ad-tiv P+1E, împrejmuire și utilități
400/14.10.2015 IACOB FLORENTINA Sos.Olteniței nr. 181, bl. C4, P, ap. 8, Construire balcon
401/14.10.2015 ISTRATE IOAN Sos.Olteniței nr. 42 Refacere împrejmuire pe latura de nord
402/14.10.2015 DUMITRACHE ADINA Str.Solstițiului nr. 2 B Alimentare cu energie electică și montare post trafo
403/14.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Sf. Agnes nr. 180 Branșament gaze naturale
404/15.10.2015 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI Str. Solstițiului Bazin de retenție ape pluviale, stație pompare ape pluviale pe strada Solstițiului și preluare ape pluviale pe str. Dr. Fermei
405/16.10.2015 TĂNASE NICULINA Sos. De Centură nr. 41 Alimentare cu energie electrică anexă și hală metalică din Sos. De Centură
406/19.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Echinocțiului nr. 35 Extindere conductă și branșament gaze naturale
407/19.10.2015 UNGUREANU VASILE Str. Solstițiului nr. 17 Construire imobil D+P+3E locuințe colective cu parcări la demisol și spații comerciale la parter, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
408/22.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Amurgului nr. 33 G Branșament gaze naturale
409/22.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Eclipsei nr.122 Extindere conductă și branșament gaze naturale
410/22.10.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Greaca nr. 5 C Branșament gaze naturale
411/23.10.2015 NECULA DANIELA Sos. Olteniței nr. 181, bl. C4, et. 1, ap. 12 Construire balcon
412/23.10.2015 CIUBOTARIU ANGELA Sos. Olteniței nr. 181, bl. C1, parter, ap. 6 Construire balcon
413/23.10.2015 TUDOR VIORICA LILIANA Sos. Olteniței nr. 181, bl. C1, parter, ap. 5 Construire balcon
414/27.10.2015 UNGUREANU VASILE Str. Biruinței nr. 172 Intrare în legalitate pentru supraetajare 2 imobile existente P+3E rezultând P+5E
415/27.10.2015 GIURGESCU ADRIAN LIVIU reprez. As.de Proprietari METROPOLITAN Str. Dr. Fermei nr. 112 Împrejmuire teren
416/28.10.2015 STOICA FLORIN Str. Eclipsei nr. 93 Construire imobil P+4E locuințe colective cu spații ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
417/28.10.2015 SC ATM DESIGN SOLUTIONS SRL Aleea Oituz nr. 32 Cabină pompă apă și branșament electric
418/28.10.2015 FRANCISC CRISTIAN Str. Sf. Agnes nr. 157 Construire 5 locuințe unifamiliale si 1 spațiu ad-tiv cuplate P+1E, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
419/02.11.201 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL Str. Speranței nr. 38 G Branșament gaze naturale
420/02.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. 1 Mai nr. 10 Branșament gaze naturale
421/02.11.2015 NASTASE CLAUDIU ptr. SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA Str. Eclipsei nr. 77 Alimentare cu energie electrică imobil din str. Eclipsei nr. 77
422/02.11.2015 NUȚU VASILE, NUȚU MARIETA Str. Sf. Nicolae nr. 27 Construire locuință Sp+P+1E, împrejmuire și utilități
423/02.11.2015 PATRULIUS ION ȘERBAN reprez. SC GERMANOS TELECOM ROMANIA SA Str. Fermei nr. 73 A Amplasare signalistică exterioară pe fațada clădirii
424/03.11.2015 CRISTACHE ADRIAN Str. Amurgului nr. 49 I Imobil P+3E locuințe colective cu spații ad-tive la parter și utilități
425/03.11.2015 BAICU GEORGICĂ Str. Amurgului nr. 31 Supraetajare cu 1 nivel 2 imobile P+3E rezultând P+4E
426/03.11.2015 SMĂRĂNDESCU IONEL Str. Amurgului nr. 31 J Supraetajare cu 1 nivel imobil P+3E+Et rezultând P+5E ( Et 4 - spații tehnice)
427/03.11.2015 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstițiului nr. 2 C bis Supraetajare cu 1 nivel imobil P+3E+Et rezultând P+5E ( Et 4 - spații tehnice)
428/03.11.2015 SC KERN LIBERS TEXTIL SRL Str. Dr. Fermei nr. 125 Compartimentare interioară în cadrul halei de producție
429/03.11.2015 COST ROBERT CĂTĂLIN Str. Sf. Voievozi nr. 22 Construire 3 locuințe înșiruite P+1E, împrejmuire și utilități
430/03.11.2015 STANCIU ROBERT DANIEL, DUMITRAȘCU MARIUS Str. Fermei nr. 16 Construire 9 locuințe și 1 spațiu ad-tiv P+1E+Pod
431/03.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Echinocțiului nr. 10 Branșament gaze naturale
432/03.11.2015 CORMOȘ VASILE Str. Veseliei nr. 38 Constuire locuință P+1E
433/03.11.2015 ANDREESCU GABRIELA Str. Sf. Agnes nr. 95 Construire 6 locuințe P+1E+M și 1 spațiu ad-tiv P+1E+M și utiltități
434/09.11.2015 DEMIR MARIA MAGDALENA Str. Dr. Fermei nr. 74, bl. 7A, et. 1, ap.11 Închidere balcon existent
435/09.11.2015 PAPANDREIA VALENTIN Str. Pavlichieni nr. 22, ap. 1 Închidere balcon cu zidărie, tâmplărie și geam termopan
436/09.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Amurgului nr. 42 Branșament gaze naturale
437/09.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL Str. Astrelor nr. 9 Branșament gaze naturale
438/09.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL Sos. Olteniței limită de proprietate cu sector 4 până la str. Timocului Modernizarea rețelelor de gaze naturale, creșterea capacității tehnice a sistemului de distribuție a gazelor naturale din București
439/09.11.2015 GAVRILĂ ION Str. Mirăslău nr. 1 Demolare locuință și anexă parter
440/10.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT SRL Str. Sf. Agnes nr. 98 Branșament gaze naturale
441/10.11.2015 ENACHE CRISTIAN Str. Speranței nr. 30 H Modificarea soluției din AC 140/25.05.2015 prin micșorarea regimului de înălțime pentru locuințe din P+1E+M în P+M
442/10.11.2015 HOREANU DUMITRU Sos. Olteniței nr. 181, bl. C4, et. 1, ap. 10 Construire balcon
443/10.11.2015 CIOPONEA CONSTANTIN Str. Speranței nr. 60 K Construire locuință individuală S+P+1, împrejmuire și utilități
444/10.11.2015 GAVRILĂ ION Str. Mirăslău nr. 1 Construire imobil P+3E locuințe colective cu spații comerciale la parter, org-zare de santier și utilități
445/11.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Școlii nr. 59 A Branșament gaze naturale
446/11.11.2015 SOARE MIHAI ALEXANDRU Str. Amurgului nr. 29 E Imobil P+3E locuințe colective cu spații ad-tive la parter și utilități
447/11.11.2015 NICULA MARIUS Str. Sf. Agnes nr. 17 C Imobil P+2E locuințe colective cu spații ad-tive la parter și utilități
448/12.11.2015 TRONARU GELU MARIAN, TRONARU TATIANA RODICA Str. Dr.Fermei nr. 95 E Schimbare destinației demisolui din spații tehnice și a parterului din spații ad-tive în spații locuibile
449/12.11.2015 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA prin ARGEȘEANU MARIUS ION Str. Maica Tereza nr. 1 Alimentare cu energie electrică imobil din str. Maica Tereza nr. 1
450/12.11.2015 VINTILĂ MIRELA, VINTILĂ MARIUS ROBERT Str. Dr. Fermei nr. 110 Construire spațiu desfacere produse de panificație
451/12.11.2015 MITREA NICULAIE Sos. Olteniței nr. 181, bl. C4, et. 1, ap. 9 Construire balcon
452/12.11.2015 STOICA MARIUS Str. Bateriei nr. 46 U Recompartimentare imobil P+1E+M
453/12.11.2015 DRAGOMIR LIVIU, GRAGOMIR GEORGIANA LAVINIA Str. Orizontului nr. 52 A Construire 2 locuințe cuplate -1 locuință P+1E și 1 locuință parter și utilități
454/17.11.2015 STOIAN FLORIN Str. Amurgului nr. 61 A Construire locuință P+1E, anexă, împrejmuire și utilități
455/24.11.2015 GRIGORE ANA Str. Soroiu Stroici Elena nr. 9 C Împrejmuire teren
456/24.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Speranței nr. 3 Branșament gaze naturale
457/24.11.2015 SLAVE (fostă CUZDRIOREANU) CRISTINA SANDALĂ Str. Ștefan Cluceru nr. 3 Intrare în legalitate pentru construire P+1E+M și utilități
458/25.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Amurgului nr. 27 Bis Extindere conductă și branșament gaze naturale pe str. Solstițiului și branșament gaze naturale pe str. Amurgului
459/26.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Speranței nr. 13 Extindere conductă și branșament gaze naturale
460/26.11.2015 DRAGOMIR ALIN Str. Speranței nr. 44 D bis Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
461/26.11.2015 CONSTANTIN ELENA LARISA Str. Speranței nr. 44 D Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
452A/26.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Sf. Agnes nr. 240 Branșament gaze naturale
453A/26.11.2015 POCOVNICU ANCA, POCOVNICU VASILE Str. Școlii nr. 67-69 Construire magazin (chioșc) parter și utilități
454A/26.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Biruinței nr. 172, bl. 1 și 2 Extindere conductă și branșament gaze naturale
455A/26.11.2015 SC ENGIE SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Sos. Olteniței nr. 22 C bis Branșament gaze naturale
456A/26.11.2015 SC EDILDANCONSTRUCT SRL Str. Dr. Fermei nr. 34 A Construire imobil P+4E locuințe colective la etaje și spații comerciale la parter, împrejmuire, org-zare de santier și utilități
457A/26.11.2015 DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 27 C Recompartimentare, închidere balcoane, modifica refațade, schimbare de destinație din spații ad-tive și tehnice în spații locuibile
468/27.11.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Biruinței nr. 69 G Extindere conductă și branșament gaze naturale
469/27.11.2015 POSTOLACHE CONSTANTIN Str. Bărăganului nr. 30, lot 2 Construire 2 locuințe cuplate (C1-C2) și 1 locuință individuală (C3) -P+1E+M, împrejmuire și utilități
470/27.11.2015 STROE CLAUDIU MARIUS Str. Solstițiului nr. 8 Recompartimentare parter la imobil locuință colective D+P+5E
471/27.11.2015 VINTILĂ STELIAN, VINTILĂ MARINELA Str. Solstițiului nr. 10 Recompartimentare parter la imobil locuință colective D+P+5E
472/27.11.2015 BUZOIANU FLORICA Str. Fermei nr. 7 C Închidere teresă și recompartimentare înterioară P+1E existent
473/02.12.2015 DUMITRACHE ADINA Str. Solstițiului nr. 2 B Schimbare destinației din spații tehnice (etaj tehnic) în spații locuibile
474/02.12.2015 LAMBĂ TIBERIUS ION Str. Sf. Apostoli nr. 3 Construire 7 locuințe înșiruite P+1E și 1 spațiu ad-tiv, împrejmuire și utilități
475/02.12.2015 BUȘU FLORIN Str. Livezi nr. 1 B Construire imobil locuințe colective P+3E cu spații ad-tive la parter, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
476/02.12.2015 VIERU COSTINEL Str. Sf. Agnes nr. 32 Construire imobil locuințe colective P+2E cu spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
477/03.12.2015 RĂDUCAN MARIAN Str. Oituz nr. 11 Construire imobil Ds+P+2E - locuințe colective și spații ad-tive la parter, împrejmuire și utilități
478/03.12.2015 SC ENGIE SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Solstițiului nr. 2A, bl. 3 Branșament gaze naturale
479/03.12.2015 HOREANU MARIUS Sos. Olteniței nr. 181, bl. C4, P, ap. 4 Construire balcon
480/07.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Amurgului nr. 29 C și 31 Extindere conductă și branșament gaze naturale
481/07.12.2015 SC ENGIE SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Solstițiului nr. 2A, bl. 2 Branșament gaze naturale
482/07.12.2015 SC MEGA IMAGE SRL Str. Oituz nr. 46 Spațiu comercial tip supermarket, copertină acces clienți, recepție marfă, parcare clienți, org-zare de șantier, totem, împrejmuire și utilități
483/07.12.2015 SC VISCOFIL SA Sos. Olteniței nr. 202 D Construire hală service, auto P+1E, platformă betonată, împrejmuire și utilități
484/08.12.2015 MOISE IRINEL MĂDĂLIN Str. Solstițiului nr. 47 Construire 5 locuințe înșiruite și 1 spațiu comercial P+1E+Pod și utilități
485/08.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Popești Vest nr. 33 Extindere conductă și branșament gaze naturale
486/08.12.2015 TUȘAN CRISTI MIHAI Str. Sf. Agnes, T 54/5 - P 4/1 și 4, lot 31 A Împrejmuire teren
487/08.12.2015 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 37 G Supraetajare și recompartimentare imobil locuințe colective cu spații ad-tive la parter rezultând P+3E
488/10.12.2015 SÎRBU MARIAN De 838, T 20/3 - P 49, lot 2, T 20/3 - P 51, lot 2, lot 1 Construire anexe gospodărești pentru exploatații agricole, garaj mașini unelte, utilaje, atelier, spații de cazare
489/11.12.2015 PANĂ DUMITRU SORIN, DORU ION, BUCUR ANETA Str. Echinocțiului nr. 2 A Schimbare de destinație din spațiu ad-tiv la parter și spații tehnice în spații locuibile
490/11.12.2015 GAULEA MARIN, GAULEA LUMINIȚA Str. Dr. Fermei nr. 97 B Construire 2 imobile D+P+2E+M - locuințe colective cu spații comerciale la parter, parcare subterană la demisol și utilități
491/11.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Pavlichieni nr. 116 Extindere conductă și branșament gaze naturale
492/11.12.2015 BÎZU MARGARETA Str. Dr. Fermei nr. 101 Schimbare destinație din spații ad-tive în spații locuibile imobil C1
493/11.12.2015 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstițiului nr. 2 C Schimare destinație din spații ad-tive la parter și tehnice la etajul 4 în spații locuibile.
494/14.12.2015 IONIȚESCU ANCA MĂDĂLINA Str. Orizontului nr. 11 Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
495/14.12.2015 MITREA EMIL, ȘOVOIALĂ IONUȚ ADRIAN, NEAMȚU VIOREL Str. Eclipsei nr. 135 Construire imobil locuințe colective P+3E cu 2 spații comerciale la parter, org-zare de șantier, amenajare incintă, împrejmuire și utilități
496/14.12.2015 VOCHIN MARGARETA Str. Solstițiului nr. 43 Construire imobil S+P+3E (scara 1 și scara 2), locuințe colective cu spații ad-tive la parter și spații parcare la subsol, amenajare incintă, org-zare de șantier, împrejmuire și utilități
497/14.12.2015 HOREANU MARIUS Sos. Olteniței nr. 181, bl. C4, P, ap. 6 Construire balcon
498/16.12.2015 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA pt. NIȚU MARIANA Str. Astrelor nr. 57 Branșament electric subteran trifazat
499/16.12.2015 TOMA ROZA Str. Anton Pann nr. 7 Desființare locuință parter C1 și anexă C2
500/16.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Cicoarei nr. 8 Branșament gaze naturale
501/16.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Oituz nr. 50 A Branșament gaze naturale
502/17.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Intrarea Viilor nr. 21 A Branșament gaze naturale
503/17.12.2015 PETRE CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 29 bis Schimbarea destinației din spații ad-tiv în spațiu comercial și spații locuibil parter și la etajul 4 din spații tehnice în spații locuibile
504/17.12.2015 SC MONACO INVEST RESIDENCE SRL Str. Amurgului nr. 66 M Imobil S+P+3E - parcări la subsol, spații comerciale la parter și locuințe colective la E1, E2 și E3, împrejmuire și utilități
505/18.12.2015 BUZOIANU FLORICA Str. Viilor nr. 13 Demolare imobil C1 parter
506/18.12.2015 BUZOIANU FLORICA Str. Viilor nr. 13 Locuință unifamilială P+M, garaj parter, împrejmuire și utilități
507/21.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Astrelor nr. 24 Branșament gaze naturale
508/21.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GINICOM SRL Str. Sf. Agnes nr. 143 Branșament gaze naturale
509/21.12.2015 SC AMBIENT PLAST SRL Str. Occidnetului nr. 29 B Construire locuințe înșiruite P+1E+M, împrejmuire teren și utilități
510/22.12.2015 GHEORGHE RĂZVAN DENIS, GHEORGHE GABRIELA FLORINA Str. Dr. Fermei nr. 95 F Schimare destinației demisolului din spații tehnice și a parterului din spații ad-tive în spații locuibile.
511/22.12.2015 PURICE GEORGICĂ, ANGHEL MARIUS, BĂCANU ȘTEFAN Str. Amurgului nr. 41 I Supraetajare imobil P+2E, cf. Lg nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit a¹, cu 1 nivel imobil locuințe colective cu spații ad-ive la parter rezultând P+3E retras
512/22.12.2015 / Str. Oituz nr. 80 D Construire locuință P+1E, împrejmuire și utilități
513/22.12.2015 ȘTEFĂNESCU GEORGE ADRIAN Str. Viilor nr. 33 Construire 2 corpuri de clădire P+1E+Pod formate din C1 - 2 locuințe și 1 spațiu ad-tiv și C2 – 3 locuințe cuplate, împrejmuire și utilități
514/22.12.2015 POPESCU MARIA MIHAELA Str. Sf. Gheorghe nr. 35 Remodelare și schimbare de destinație imobil Bl. 1 – P+3E, rezultând imobil cu spații ad-tive la parter și locuințe colective la etajul 1,2 și 3 din AC 184/2014
515/23.12.2015 UNGUREANU VASILE Str. Biruinței nr. 172 Schimbare de destinație din spații ad-tive la parter și spații tehnice la etajul 3 în spații locuibile
516/28.12.2015 SANDERS VLAD DRAGOȘ reprez. AS INVEST & EVOLUTION SRL Str. Triumfului nr. 7 A Demolare locuință P+1+M
517/28.12.2015 SANDERS VLAD DRAGOȘ reprez. AS INVEST & EVOLUTION SRL Str. Triumfului nr. 7 A Imobil locuințe colective P+4E cu spații ad-tive la parter și utilități
518/29.12.2015 CROITORU DAN MARIAN Str. Amurgului nr. 30 A Recompartimentare și schimbare de destinație în imobil P+3E+ET+M – locuințe colective cu spații ad-tive la parter și spații tehnice la etajul 4 în imobil P+4E+M – locuințe colective cu spații comerciale la parter
519/29.12.2015 MANTEA MARIAN, MANTEA MARIA Str. Leordeni nr. 255 Construire garaj parter, împrejmuire și utilități
520/29.12.2015 LISEANU NICOLAE, LISEANU NICOLETA LIOARA, FAYED NABIL, FAYED VIORICA Str. Sf. Vasile nr. 5 Organizare de șantier, amplasare construcție temporară cabină poartă
521/29.12.2015 ILIE RELU, ILIE VIRGINIA Str. Sf. Andrei nr. 29 Construire oficiu de pază parter
522/29.12.2015 CHIRIȚĂ MELANIA Sos. Olteniței nr. 181, bl. C4, ap. 17 Construire balcon
523/29.12.2015 SC EDILDANCONSTRUCT SRL prin CHIRIAC RAMONA ANDREEA Str. Solstițiului nr. 2A Schimbare de destinație din spațiu ad-tiv în spațiu comercial la parter
524/29.12.2015 SAVA COSMIN COSTEL Str. Solstițiului nr. 2A Schimbare de destinație din spațiu ad-tiv în spațiu comercial la parter
525/29.12.2015 MIRESCU VICTORIA Str. Sf. Ioan nr. 6 Extindere casă existentă amenajări interioare, modificare acoperiș, modernizare împrejmuire
526/29.12.2015 NEGOIȚĂ MARIUS, NEGOIȚĂ MAGDALENA Str. Apusului nr. 35 Demolare locuință P+1E+M
527/29.12.2015 CONGREGATIO JESU Sos. Olteniței nr. 6 Consolidare, izolare termică, modificare interioare, schimbare acoperiș/învelitoare la imobil C7
528/29.12.2015 PARAMON CĂTĂLIN MIHAI Str. Sf. Agnes nr. 88 Construire locuință P+1E, împrejmuire și puț forat și utilități
529/29.12.2015 NEDELCU DANIELA MARIA Str. Solstițiului nr. 2 B 1 bis Recompartimentare și schimbare de destinație din spații ad-tive la parter și spații tehnice în spații locuibile
530/29.12.2015 ENE CĂTĂLIN AUREL Str. Amurgului nr. 31 F bis Schimbare destinație din spații tehnice ( etaj mansardat tehnic) în spații locuibile.
531/29.12.2015 SC Atm DESIGN SOLUTIONS SRL Aleea Oituz nr. 32 Intrare în legalitate pentru construire imobil Dt+P+4E – locuințe colective cu spații ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire și utilități
532/29.12.2015 BARON ROBERT MARIAN Str. Bateriei nr. 91 Locuință P+1E, anexă P, împrejmuire și utilități
533/29.12.2015 COSTEA ALEXANDRU VALENTIN Sos. Olteniței nr. 13 Supraetajare cf. Lg nr. 50/1991, art. 2, alin. 4, lit a¹, imobil P+4E – locuințe colective cu spații ad-tive la parter rezultând P+5E – locuințe colective cu spații ad-tive la parter
534/29.12.2015 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Solstițiului nr. 2 E, bl. C2 Branșament gaze naturale
535/29.12.2015 DRĂGUȘEL ROZA Str. Soroiu Stroici Elena nr. 16 Extindere locuință parter
536/29.12.2015 SC ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA ptr. POROGEANU ELVIS Str. Speranței nr. 44 F Branșament electric trifazat
537/29.12.2015 NEGOIȚĂ MARIUS, NEGOIȚĂ MAGDALENA Str. Apusului nr. 35 Construire imobil locuințe colective cu spațiu ad-tiv la parter P+2E+M, împrejmuire și teren
538/29.12.2015 PARMAC RADU, PARMAC CLAUDIA ELENA, GHEORGHE FLORIAN MELTI Str. Popești Vest nr. 29 Construire imobil P+3E+ET, format din 4 tronsoane locuințe colective cu spațiu ad-tiv la parter, împrejmuire, org-zare de șantier și utilități
539/29.12.2015 CASAGRANDE ANTONIO MARIA reprez SC EDIZIONE UNICA SRL Str. Amurgului nr. 29 Demolare hală C1, atelier confecții metalice
540/29.12.2015 CASAGRANDE ANTONIO MARIA reprez SC EDIZIONE UNICA SRL Str. Dr. Fermei, T 54/5 - P 12,13,14, lot 4/2/1/1 Demolare hală modulară
541/29.12.2015 CASAGRANDE ANTONIO MARIA reprez SC EDIZIONE UNICA SRL Str. Amurgului nr. 29 D Demolare hală C2, atelier confecții metalice
542/29.12.2015 CASAGRANDE ANTONIO MARIA reprez SC EDIZIONE UNICA SRL Str. Amurgului nr. 29 B Demolare hală C3, atelier confecții metalice
543/30.12.2015 IL PIAVE SCORE SRL Str. Dr. Fermei nr. 32 A Demolare parțială hală producție prefabricate beton
544/30.12.2015 PÎSLEA ION FLORIN, PÎSLEA ȘTEFANIA Str. Gheorghe Costa Foru nr. 8 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construcții din imobil P+1E cu funcțiunea de spațiu comercial și spații ad-tive (birouri), împrejmuire și utilități în imobil P+M cu funcțiunea de spațiu comercial și spațiu ad-tiv (birouri), împrejmuire și utilități

*eroare de numerotare în registru [ FACSIMIL ].