Autorizaţii de Construire/Desființare eliberate în anul 2014

Nr./data eliberării Nume şi prenume Adresa imobilului Scopul eliberării
01/17.01.2014 NEAGU IONEL, NEAGU DUMITRA MĂDĂLINA Str. Echinocţiului, nr. 26, T 55/6 – P69, 70, 71, 72, 73 Supraetajare cu 1 nivel imobil locuinţe colective P+3E cu spaţii ad-tive la parter rezultând P+4E
02/20.01.2014 S.C. SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 208 Branşament gaze naturale
03/20.01.2014 DUŢĂ AUGUSTIN IULIAN, DUŢĂ MARGARETA Intrarea Viilor, nr. 21 A Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
04/23.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTR. COMPANY S.A. Str. Sf. Andrei nr. 36 A Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
05/23.01.2014 ROŞU CRISTIAN Spaiul Unirii, nr. 9, bl. 7, sc. A, parter, ap. 3 Modificări interioare şi schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial
06/08.01.2014 GRĂDINARU ROBERT Str. Amurgului nr. 23 A, T 54/5 – P 1, lot 2, lot 8+9 Construire 2 imobile Ds+P+3E – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de şantier şi utilităţi
07/28.01.2014 GEANTĂ RÂZVAN Str. Amurgului nr. 45 B, T 54/5 – P 28 şi 29, lot 10 Construire 4 locuinţe şi 1 spaţii ad-tive înşiruite P+1E, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
08/28.01.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL Str. Dr. Fermei, nr. 99 B Intrare în legalitate pentru supraetajare 1 (unu) imobil existent P+3E locuinţe colective şi spaţii ad-tive cu 1nivel rezultând P+4E
09/28.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Mirăslău, nr. 31 A Branşament gaze naturale
10/28.01.2014 S.C. GDF ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Viilor nr. 38 Branşament gaze naturale
11/28.01.2014 NAGHIU NICOLAE RADU, NAGHIU SIMONA Str. Sf. Petru şi Pavel, nr. 2C Compartimentare interioră locuinţă
12/29.01.2014 RISTEA ELENA, GHIŢĂ PETRICĂ Str. Amurgului, nr. 31 C bis Construire imobil P+2E, spaţiu comecial şi locuinţe colective
13/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Apusului, nr. 10 Branşament gaze naturale
14/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Sf. Petru şi Pavel, nr. 7 Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
15/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei, nr. 115 Branşament gaze naturale
16/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Amurgului, nr. 23 Branşament gaze naturale
17/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei nr. 85 G Branşament gaze naturale
18/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Sf. Agnes, nr. 246 Branşament gaze naturale
19/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Amurgului, nr. 45, bl. 1, ap. 1 Construire locuinţă unifamilială cuplată P+1 şi utiliăţi
20/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Echinocţiului nr. 26 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
21/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Occidentului nr. 57 Branşament gaze naturale
22/29.01.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Sf. Nicolae nr. 15 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
23/05.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Pavlichieni nr. 25 Branşament gaze naturale
24/07.02.2014 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Dr. Fermei nr. 95 A, T 55/8 – P 19, lot 2 Intrare în legalitate pentru construire prin supraetajare imobil existent locuinţe D+P+3E cu spaţii ad-tive la parter cu 1 nivel rezultând D+P+4E
25/07.02.2014 BOENCU VIRGIL, BOENCU ROXANA DANIELA Str. Amurgului, nr. 33 M, T 545 – P 18,19, lot 5 Locuinţă Sp+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
26/12.02.2014 VLAD MARIUS COSTEL Str. Dr. Fermei nr. 103, T 55/8 – P 13 şi 14 Modificare de temă în timpul execuţiei lucrărilor de construire cf. Legii nr. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru 3 imobile P+3E,C3-C6,rezultând P+3E+EM+M
27/12.02.2014 VLAD MARIUS COSTEL Str. Dr. Fermei nr. 103, T 55/8 – P 13 şi 14 Modificare de temă în timpul execuţiei lucrărilor de construire cf. Legii nr. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru 3 imobile P+3E,C1-C2,rezultând P+3E+EM+M
28/12.02.2014 NICA ROBERT FLORIN, VINTILĂ STELIAN, STROE FLORENTINA AURA Str. Dr. Fermei, nr. 59, T 55/8 – P 32, lot 1 Imobil Ds+P+3E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de şantier
29/12.02.2014 MANEA MARIANA Str. Leordeni nr. 90 A Amplasare locuinţă modulară de serviciu parter, împrejmuire şi utilităţi
30/14.02.2014 TEIANU FLORIN ALEXANDRU Str. Sf. Ioan nr. 32 Construire locuinţă D+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
31/17.02.2014 BIZU CONSTANTIN MIHAI Str. Amurgului nr. 73 O, T 54/5 – P 47-48, lot 3C Compartimentare şi transformarea podului imobilului P+2E+EM+POD vizitabil existent în spaţiu locuibil rezultând P+2E+EM+M
32/19.02.2014 PARAMON GEORGE MIRCEA, PARAMON MAGDA Str. Sf. Agnes nr. 32 B Construire imobil P+2E+M, locuinţe colective, birouri, împrejmuire şi utilităţi
33/19.02.2014 NEACŞU CEZAR MIHAIL Str. Echinocţiului nr. 25, T 55/5 – P 92 şi P 93 7 locuinţe înşiruite P+1E, organizare de şantier şi utilităţi
34/19.02.2014 BAICU GIORGICĂ Str. Sf. Gheorghe nr. 1, T 2/3 – P 3 Supraetajare imobil P+4E- locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter cu 1 nivel rezultând P+5E
35/19.02.2014 GHEORGHE EUGEN Str. Eclipsei nr. 34, T 54/8 – P 21, lot 4 Construire imobil P+2E+M- locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter şi utilităţi
36/19.02.2014 GHEORGHE EUGEN Str. Eclipsei, nr. 34 Desfiinţare locuinţă şi anexe parter
37/28.02.2013 ENE CĂTĂLIN GABRIEL, ENE LUCIA LENUŢA Sos. Olteniţei nr. 29 Desfiinţare locuinţă şi anexe parter
38/21.02.2014 DUMAN LILIANA Str. Dr. Fermei nr. 117 M, T 55/8 – P 8, Lot 8 Supraetajare cu 1 nivel imobil P+2E – locuinţe colective şi birouri rezultând P+3E Retras
39/21.02.2014 GHEŢA GHEORGHE, GHEŢA CARMEN Str. Breaza, nr. 9 A Construire locuinţă P+EM şi utilităţi
40/21.02.2014 ENE CĂTĂLIN GABRIEL, ENE LUCIA LENUŢA Sos. Olteniţei nr. 29 Etajare locuinţă S+P rezultând S+P+1E
41/21.02.2014 ENE CĂTĂLIN GABRIEL, ENE LUCIA LENUŢA Sos. Olteniţei nr. 29 Construire anexă ( bucătărie de vară) parter şi utilităţi
42/25.02.2014 OPREA FLORIN Str. Sf. Voievozi nr. 21 E, Cv. 26 – P 641/4, lot 1 Construire 2 locuinţe colective cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
43/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Echinocţiului, nr. 26, lot 3 Branşament gaze naturale
44/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei, nr. 95, bl. 2, ap. 1 Branşament gaze naturale
45/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Drumul Fermei, nr. 93 A Branşament gaze naturale
46/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei, nr. 111 B, bl. 9, sc. 1 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
47/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei, nr. 111 B, bl. 8, sc. 1 Branşament gaze naturale
48/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei, nr. 111 B, bl. 7, sc. 1 Branşament gaze naturale
49/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Amurgului nr. 53 Branşament gaze naturale
50/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Echinocţiului nr. 26, bl. 2 Branşament gaze naturale
51/25.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTANT COMPANY S.A. Sos. Olteniţei nr. 17 Branşament gaze naturale
52/27.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. PROSPER GAZ S.A. Str. Sf. Agnes nr. 146 bis Extindere conductă şi branşament gaze naturale
53/28.02.2014 VICEA MARIA, VICEA FLORIN Str. Maria Tereza, nr. 22, T 54/1 – P 2 Extindere locuinţă P existentă rezultând P+M
54/28.02.2014 CIUPITU MARIAN Str. Speranţei, nr. 23, T 4/1 – P 4, Construire locuinţă Sp+P+M, împrejmuire şi utilităţi
55/28.02.2014 COTEANU MIRCEA reprez. SC METAL TESTING S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 181 Construire imobil birouri D+P, împrejmuire şi utilităţi
56/28.02.2014 SANDERS VLAD MARIUS Str. Amurgului nr. 35 A, T 54/5 – P 20-25 Intrare în legalitate pentru construire imobil P+2E – spaţiu pentru birouri la parter şi locuinţe colective
57/28.02.2014 GHERGHINA ION Sos. Olteniţei nr. 39 B Extinderea locuinţei existente P pe verticală cu 1 nivel rezultând P+1E pe orizontală cu P+1E şi utilităţi
58/28.02.2014 LORIN IONUŢ, MARTINESCU IULIAN MARIAN, LOHAN CLAUDIA Str. Oituz nr. 5 A Construire spaţii ad-tive şi locuinţe S+D+P+2E, împrejmuire şi utilităţi
59/28.02.2014 AGIU DUMITRU DAN, AGIU GABRIELA Str. Sf. Agnes, nr. 238, T 55/3 – P 19 Construire locuinţă individuală P+1E+2E Retras, împrejmuire şi utilităţi
60/28.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Echinocţiului nr. 28 Branşament gaze naturale
61/28.02.2014 GHIUZAN LAURENŢIU VIOREL Str. Leordeni nr. 161 U Construire hală individuală (depozit şi birouri), parter şi utilităţi
62/28.02.2014 S.C. TERRA NOVA CONSTRUCT S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 74, T 54/5 – P 37,39 Reautorizarea lucrărilor de construire pentru ansamblu rezidenţial de locuinţe S+P+4E cu spaţii de servicii şi comerţ, împrejmuire şi utilităţi
63/28.02.2014 TĂNASE NICULAE Str. Eclipsei nr. 77 Modificare de temă pentru imobil birouri şi locuinţe colective Dt+P+2E+EM rezultând DT+P+4E
64/28.02.2014 HONCIU GHEORGHIŢĂ reprez. S.C. GF PRESCOMAT S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 22 C, T 54/6 – P 36/2 Construire imobile Sp+P+1E+M – 4 locuinţe colective 2 câte 2 şi 1(unu) locuinţă individuală, împrejmuire şi utilităţi
65/28.02.2014 GOMES HENRY reprez. S.C. EUROROBERTA S.R.L., Str. Eclipsei nr. 127 Construire extindere locuinţă P+M cu garaj Sp+P+M şi utilităţi
66/28.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Eclipsei nr. 124 Branşament gaze naturale
67/28.02.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei nr. 87 Branşament gaze naturale
68/05.03.2014 DIMA TUDORAN MARIUS, DUMITRACHE ECATERINA, DUMITRACHE NICOLAE, SFÂRÂIALĂ ALINA MARIA, SFÂRÂIALĂ DANIEL CRISTIAN, TUDORAN ION, TUDORAN VALERICA Str. Sf. Agnes nr. 122 Construire 2 locuinţe cuplate 2 câte 2 P+1+Pod C1 şi C2, împrejmuire şi utilităţi
69/05.03.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTANT COMPANY S.A. Str. Apusului nr. 31 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
70/07.03.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY S.A. Str. Sf. Agnes, nr. 34 A Branşament gaze naturale
71/07.03.2014 CĂLIN MARIAN, ŞTEFAN ILIE, NICA DANIELA MARINELA, BUCUR MARIAN Str. Oituz nr. 2, T 54/7 – P 8 Construire imobil locuinţe colective şi birouri D+P+2E+M, org-zare de şantier
72/11.03.2014 SC FABRIO CORPORATION SRL Sos. Olteniţei nr. 202 B Consolidare clădire pentru amenajare zonă producţie adezivi, construire platformă exterioară, amplasare rezervor adezivi mortar
73/11.03.2014 OPREA FLORIN Str. Dudului nr. 9 A Desfiinţare locuinţă parter anexă
74/11.03.2014 OPREA FLORIN Str. Dudului nr. 9 A Construire locuinţă P+1E cuplată cu 1 spaţiu ad-tiv P+1E, împrejmuire şi utilităţi
75/11.03.2014 FERARU GHEORGHE, FERARU FLORENTINA Str. Vânători, nr. 13 Construire locuinţă P+1 şi utilităţi
76/17.03.2014 SEBE ŞTEFAN, SEBE ANETA Str. Speranţei, nr. 38, T 4/2 – P 8, lot 1 Construire locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
77/17.03.2014 RĂDUCU IONEL, RĂDUCU VIOREL VALENTIN Str. Dr. Fermei nr. 20 C, T 54/5 – P 16/1 Imobil locuinţe colective şi birouri P+2E şi utilităţi
78/19.03.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL Str. Dr. Fermei nr. 99 C, T 55/8 – P 15, lot 4 Intrare în legalitate pentru supraetajare 1 imobil P+3E – locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv cu 1 nivel rezultând P+4E
79/19.03.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL Str. Dr. Fermei nr. 99 D, T 55/8 – P 15, lot 5 Intrare în legalitate pentru supraetajare 1 imobil P+3E – locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv cu 1 nivel rezultând P+4E
80/19.03.2014 NEAGU IONEL, NEAGU DUMITRA MĂDĂLINA Str. Echinocţiului, nr. 26, T 55/6 – P 69-73, lot 6 Supraetajarea blocului tip A (C3) cu 1 nivel imobil locuinţe colective P+3E cu spaţii ad-tive la parter rezultând P+4E
81/19.03.2014 OSIAC AURELIA Str. Speranţei, nr. 38 F, T 4/2 – P 8, lot 4, Construire locuinţă cuplată P+1, împrejmuire şi utilităţi
82/19.03.2014 CONSTANTIN EDUARD ALEXANDRU Str. Speranţei nr. 38 E, T 4/2 – P 8, lot 5 Construire locuinţă cuplată P+1, împrejmuire şi utilităţi
83/19.03.2014 BOGAN MARIAN, NEDELCU DANIELA MARIANA Str. Dr. Fermei nr. 48, T 54/5 – P 17, lot 2 – lot 3, lot 1 Construire 2 imobile de locuinţe colective ( bloc 1+ bloc 2), cu spaţiu ad-tiv la parter şi etaj tehnic – P+3E+E tehnic, împrejmuire, org-zare de santier, amenajare incintă şi utilităţi
84/19.03.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. SF. Gheorghe, nr. 1 Branşament gaze naturale
85/19.03.2014 BULIE ŞTEFAN, BULIE VERGINIA Str. Solstiţiului nr. 37, T 55/6 – P 82, lot 2, P 84, lot 2, P 85, lot 2 Construire 1 inobil cu locuinţe colective P+4E cu spaţiu ad-tiv la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
86/24.03.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 117 M Branşament gaze naturale
87/24.03.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 123, bl. 1,2,3 şi 4 Construire extindere conductă medie presiune şi branşamente gaze naturale la bloc 1, 2, 3 şi 4
88/24.04.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Trandafirilor nr. 9 Branşament gaze naturale
89/24.03.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.A. Str. Timpului nr. 12 B Branşament gaze naturale
90/25.03.2014 LAZĂR MARCEL, LAZĂR FLORINA LĂCRĂMIOARA Str. Amurgului nr. 31 H bis, T 54/5 – P 17, lot 2 Supraetajare imobil cu locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, P+3E cu 1 nivel rezultând P+4E
91/25.03.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. PROSPER GAZ S.A. Str. Amurgului nr. 11 Construire extindere conductă şi branşament gaze naturale
92/25.03.2014 MITREA EMIL Str. Dr. Fermei nr. 25, T 55 – P 1/1, lot 1 Construire 2 imobile - 1 corp locuinţe colective P+3E; 1 corp spaţiu ad-tiv S+P+3E, org-zare de şantier şi utilităţi
93/25.03.2014 LUPU OANA MIRELA, DUMITRU LILICA, DUMITRU DUMITRU Str. Amurgului, nr. 47 B Construire 2 imobile ( C 3 şi C1), Dt+P+3E+EM- locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv
94/25.03.2014 CIOBOTEA CONSTANTIN CĂTĂLIN, CIOBOTEA CORINA FELICIA Str. Sf. Agnes nr. 99, T 55/2 – P8 Construire locuinţă unifamilială P+1E, anexă depozitare S+P, împrejmuire şi utilităţi
95/25.03.2014 GHEORGHE FLORIAN MELTI Str. Oituz nr. 73, T 54/7 – P 3/1 Construire imobil P+3E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
96/25.03.2014 RONA ELISABETA Str. Ancuţei nr. 5 Continuarea lucrărilor de construire la A.C. nr. 233/07.05.2008 pentru locuinţă Sp+P+E, împrejmuire şi utilităţi
97/26.03.2014 MIHALACHE ELENA Str. Cimitirului nr. 13 Desfiinţare locuinţă parter
98/26.03.2014 MIHALACHE ELENA Str. Cimitirului nr. 13 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
99/26.03.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 103 Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
100/28.03.2014 JITARIU MARIUS reprez. S.C. SMART ORGANIZATIN S.R.L. Str. Amurgului nr. 29 A bis, T 54/5 – P 15, 16, lot 4 B Construire tipografie şi spaţiu ad-tiv la parter, birouri P+1E, împrejmuire şi utilităţi
101/28.03.2014 NICOLAE MARIUS ADRIAN, NICOLAE MUGUREL, GHIUZAN LAURENŢIU VIOREL, GHIUZAN FLORIN Str. Amurgului nr. 31 E, T 54/5 – P 15, 16 Construire imobil locuinţe şi spaţiu ad-tiv – P+M, împrejmuire şi utilităţi
102/28.03.2014 PARASCHIV ION De 818 – T 17/4 – P 2 Împrejmuire provizorie teren, puţ forat, cabină pompă apă, branşament electric, bazin vitanjabil
103/28.03.2014 DRĂGULIN DANIEL IONEL Str. Popeşti Vest, nr. 13, T 54/5 – P 60 Construire centru SPA – Sp+Ds+P+2E+3Retras şi utilităţi
104/28.03.2014 FILIPESCU DRAGOŞ TEODOR. STROE FLORENTINA AURA, VINTILĂ STELIAN Str. Eclipsei nr. 74, T 54/7 – P A 2, lot 1 Construire imobil D+P+2E+EM – locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv şi utilităţi
105/31.03.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Amurgului nr. 47 Branşament gaze naturale
106/31.03.2014 DELCEA GHEORGHE, DELCEA ŞTEFANA, BAICU GIORGICĂ, BANU MIHAI MARIAN Sos. Olteniţei nr. 9 A, Cv. 1 – P 8 şi P 1/1 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construire la AC 421/26.11.2013, închidere balcoane, transformare etaj 4 în etaj tehnic şi extindere pe verticală rezultând P+5E
107/31.03.2014 PRUNARU DORINA Str. Părăul Rece, nr. 2-4, lot 1 Schimbarea temei de proiectare pentru locuinţă P+1E în Sp+P+1E, modificări interioare şi exterioare
108/31.03.2014 GIURGESCU CRISTIAN DORIN Str. Leonardo Murialdo nr. 13, T 54/3 – P 14 Locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
109/31.03.2014 CALUIANU BOGDAN COSTIN, CALUIANU RALUCA Str. Amurgului nr. 23 C, T 54/5 – P 1, lot 3, lot 3 şi lot 4 Construire 2 imobile locuinţe colective P+3E, cu spaţiu ad-tiv la parter şi utilităţi
110/02.04.2014 STAN BOGDAN str. Amurgului nr. 65 D, T 54/5 – PA 44, lot 2/5 2 locuinţe şi 1 spaţiu ad-tiu, locuinţe înşiruite P+1E, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
111/02.04.2014 GHEORGHE EUGEN, GRĂDINARU ROBERT, BAICU DANIEL, GRECU AGA ANDREEA, CREANGĂ MIHAELA, CREANGĂ CRISTINA FLORINA Str. Dr. Fermei nr. 111 B, T 55/8 – P 101, lot 7 – lot 2, lot 8, lot 10, lot 11 - lot 2 Intrare în legalitate pentru supraetajare 3 imobile S+P+4E, locuinţe colective şi spaţiu administrativ cu 1 nivel rezultând Ds+P+5E
112/12.04.2014 CREANGĂ CRISTINA Str. Sf. Agnes, nr. 19 A, T 54/5 – P 12/1 Construire 9 locuinţe P+1E+M, cuplate câte 3, org-zare de sanţier, împrejmuire şi utilităţi
113/02.04.2014 IONIŢĂ MARADON, IONIŢĂ LARISA Str. Echinocţiului, nr. 12, T 55/6 – P 84, 85, lot 1 Construire locuinţă P+1EM, împrejmuire şi utilităţi
114/04.04.2014 IVAN PETRE IOSIF Str. Bateriei nr. 71 A Construire locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
115/07.04.2014 BIVOLARU MARIAN Str. Amurgului nr. 57 C, T 54/5 – P 39, 40 ,41, lot 10 Construire 3 locuinţe înşiruite P+1E cu spaţiu ad-tiv P+1E, împrejmuire şi utilităţi
116/07.04.2014 BOŞCA GRIGORE Str. Dr. Fermei nr. 65-67, T 55/8 – P 29-30 Construire 4 locuinţe P+1, cuplate două câte două, 4 imobile locuinţe colective şi spaţii ad-tive P+4E, parc de agrement şi utilităţi
117/08.04.2014 MĂGUREANU RÂZVAN VIOREL, MĂGUREANU MIHAELA Str. Sf. Agnes nr. 10, T 54/7 – P 15/6 Împrejmuire parţială teren
118/08.04.2014 NIŢU MARIANA reprez. SC GAMA INVEST SRL Sos. Olteniţei nr. 11 B, Cv. 2 P 14-16 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construire la AC 315/25.09.2013, supraetajare a trei imobile P+4E,existente cu funcţiunea de locuinţe colective şi birouri rezultând P+5E
119/08.04.2014 DIMA CONSTANTIN, MOISIEV CLAUDIU GEORGE, DIMA LILIANA MARIA Str. Amurgului, nr. 25 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construire la AC 261/14.08.2013, pentru imobil C 2 cu supraetajare cu un nivel al imobilului P+3E rezultând P+4E
120/08.04.2014 MILIŢĂ DANIEL CONSTANTIN, NICOLAU ANDREEA GABRIELA Str. Fermei nr. 34 B Construire locuinţă cuplată P+1E, împrejmuire şi utilităţi
121/09.04.2014 COMAN VASILE Str. Amurgului nr. 54 A, T 54/6 – P 13, lot 10,11 şi 12 Imobil locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter format din bloc 1 şi 2, regim de înălţime P+3E, împrejmuire, org-zare de santier, amenajare incinţă şi utilităţi
122/11.04.2014 IOZU CRISTIAN, IOZU CLAUDIA, Str. Ion Scortaru, nr. 14, Desfiinţare locuinţă parter şi anexe gospodăreşti parter
123/11.04.2014 IOZU CRISTIAN, IOZU CLAUDIA, Str. Ion Scortaru, nr. 14, Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
124/11.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SRL Aleea Bradului nr. 3 Branşament gaze naturale
125/11.04.2014 TATOI ION Str. Viilor nr. 8 A Extindere pe orizontală şi verticală garaj parter existent cu 1 nivel rezultând P+1E, schimbare de destinaţie, din garaj în spaţiu locuibil
126/11.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC PROSPER GAZ SRL Str. Eclipsei nr.98 Branşament gaze naturale
127/11.04.2014 ARTENE COSTICĂ reprez. SC A&M QUALITY Str. Dr. Fermei nr. 87 A, T 55/8 – P 22, lot 2+3 Construire imobil P+3E+EM – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
128/11.04.2014 ŞAIN DANIEL, POPESCU PARIS DIONIS Str. Sf. Agnes nr. 150, T 54/5 – P 6, lot 6 Construire 2 locuinţe P+1E şi 1 spaţiu ad-tiv P+1E, împrejmuire şi utilităţi
129/16.04.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANZ S.A. Str. Amurgului nr. 31 H bis, Branşament gaze naturale
130/16.04.2014 DOMNU VICTOR, DOMNU LUCREŢIA Str. Oituz nr. 8 E, T 54/6 – P 30, lot 1, lot 4, lot 2 Construire imobil, P+2E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
131/16.04.2014 ISPAS MIOARA Str. Leordeni nr. 38 A Desfiinţare locuinţă parter
132/16.04.2014 CONSTANTIN MIRCEA, CONSTANTIN CLAUDIA MAGDALENA Str. Oituz nr. 56 A Construire locuinţă P+E, împrejmuire şi utilităţi
133/16.04.2014 GRĂDINARU ROBERT Str. Oituz nr. 84 F Construire 3 imobile Ds+P+4E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
134/16.04.2014 CĂLUGĂRU CRISTIAN EMIL Str. Echiniocţiului, nr. 14, T 55/6 – P 82, lot 1 Construire 2 locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
135/16.04.2014 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA Sos. Olteniţei nr. 207 A Extindere reţea pe stâlpi existent şi bransament electric trifazat subteran cu subtraversare DN la Km 10+640
136/16.04.2014 VOCHIN ECATERINA, ACON ANA, ACON MARIANA, ACON PETRIŞOR Str. Soroiu Stroici Elena nr. 11 Extindere locuinţă existentă parter cu locuinţă P+M şi utilităţi
137/16.04.2014 MINCA MARIA Str. Părăul Rece nr. 17, Cv. 13 – P 215 Consolidare şi extindere pe orizontală şi verticală locuinţă existentă parter rezultând P+1E şi utilităţi
138/17.04.2014 NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA MARILENA Str. Amurgului nr. 84 E, T 54/6 – P 30, lot 2 – lot 3, lot 4+lot 4-lot 1 Intrare în legalitate pentru imobil existent P+1E+M, locuinţe colective şi spaţii administrative
139/24.04.2014 FILIPESCU DRAGOŞ TEODOR, STROE FLORENTINA AURA, VINTILĂ STELIAN Str. Eclipsei nr. 74, T 54/7 – P A 2, lot 1 Modificare de temă în perioada de execuţie pentru imobil, Ds+P+2E+M – locuinţe colective şi spaţii adm-tive rezultând Ds+P+3E+EM
140/24.04.2014 GHINTUIALĂ LAURENŢIU pentru SC VISCOFIL S.A. Sos. Olteniţei nr. 202 Desfiinţare cale ferată uzinală
141/24.04.2014 GHINTUIALĂ LAURENŢIU pentru SC VISCOFIL S.A. Sos. Olteniţei nr. 202 Desfiinţare cale ferată uzinală
142/24.04.2014 GHINTUIALĂ LAURENŢIU pentru SC VISCOFIL S.A. Sos. Olteniţei nr. 202 Desfiinţare cale ferată uzinală
143/24.04.2014 CÂMPEANU DAN, CÂMPEANU FLORENTINA ROXANA Str. Eclipsei nr. 123, T 54/7 – P 15/1, lot 7/1 Construire spaţiu comercial parter, modificare gard poartă de acces şi utilităţi
144/24.04.2014 CRUCERU MARIAN, CRUCERU MARCELA Sos. Olteniţei nr. 97 Extindere pe verticală şi orizontală, recomp-rea unei locuinţe existente P, rezultând locuinţă P+1 şi parţial P, împrejmuire şi utilităţi
145/24.04.2014 MIHĂILĂ LAURENŢIU GABRIEL, DOBRESCU ŞTEFAN IONUŢ Str. Oituz nr. 54 J Imobil locuinţe colective P+2E cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
146/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Vânători nr. 10 Branşament gaze naturale
147/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Dr. Fermei nr. 95 A Branşament gaze naturale
148/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Pavlichieni nr. 48 Branşament gaze naturale
149/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Dr. Fermei nr. 95 A, bl. 5, ap. 1 Branşament gaze naturale
150/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Dr. Fermei nr. 95 A, bl. 3, ap. 1 Branşament gaze naturale
151/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Dr. Fermei nr. 95 A, bl. 4, ap. 1 Branşament gaze naturale
152/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Eclipsei nr. 30 Branşament gaze naturale
153/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Sf. Agnes nr. 179 Branşament gaze naturale
154/24.04.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Oituz nr. 61 Branşament gaze naturale
155/24.04.2014 STANCIU ŞTEFAN, CĂLIN MIHAI, COJANU VALENTIN Str. Speranţei nr. 38 D, T 4/2 – P 8, lot 8 Construire 2 locuinţă cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
156/24.04.2014 STANCIU ŞTEFAN, CĂLIN MIHAI, COJANU VALENTIN Str. Speranţei nr. 38 C, T 4/2 – P 8, lot 7 Construire 2 locuinţă cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
157/24.04.2014 DUMAN LILIANA Str. Amurgului nr. 5, T 54/5 – P 1 Construire ansamblu de locuinţe înşiruite P+1E şi utilităţi
158/24.04.2014 NICA DANIELA MARILENA, VINTILĂ STELIAN Str. Oituz nr. 2 U, T 54/7 – P 8 Modificare de temă în perioada de execuţie cu extindere pe orizontală şi verticală şi suplimentare cu 20 % rezultând Ds+P+5E
159/24.04.2014 GRĂDINARU ROBERT Str. Amurgului, nr. 23 A, T 54/5 – P 1, lot 2 – lot 8+lot 9 Intrare în legalitate pentru construire 2 imobile Ds+P+3E, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv cu suplimentarea regimului de înălţime rezultând Ds+P+4E
160/24.04.2014 APOPEI NICOLAE, PAŞCULEA IOSIF Str. Livezi, nr. 7,Cv. 19 – P 442, lot 2 Construire 2 locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
161/24.04.2014 STOICA ANGELA Str. Garian Alexandru, nr. 16, bl. T 5-1, sc. 1, etaj 3, ap. 9 Recompartimentare şi amenajare pod
162/25.04.2014 CALAGIU CRISTIAN Str. Şcolii nr. 16 A Desfiinţare anexă gospodărească
163/25.04.2014 CALAGIU CRISTIAN, CALAGIU ADRIANA Str. Şcolii nr. 16 A Construire 4 locuinţe - 2 imobile cu 2 locuinţe cuplate P+1E, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
164/25.04.2014 GHINTUIALĂ LAURENŢIU pentru SC VISCOFIL S.A. Sos. Oltenitei nr. 202 Desfiinţare cale ferată uzinală
165/25.04.2014 SC PROSPER GAZ SRL pentru SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Str. Oituz nr. 18 Branşament gaze naturale
166/29.04.2014 BRÂNZĂ CRISTINEL Str. Oituz, nr. 2 A bis, T 54/6 – P 9, lot 4 Imobil locuinţe colective P+2E+M, cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
167/29.04.2014 ARGEŞEANU MARIUS ION, ARGEŞEANU IONELA ALEXANDRA Str. Sf. Agnes nr. 32 B Modificare de temă, imobil P+2EM, locuinţe şi birouri, rezultând P+3E+EM
168/29.04.2014 S.C. VISCOFIL S.A. prin reprez. GUSMAN MARIA GEORGIA Sos. Olteniţei nr. 183 A Construire împrejmuire, reparaţii tronson, canal colector
169/29.04.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANZ S.A. Str. Dr. Fermei nr. 119 C Branşament gaze naturale
170/29.04.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANZ S.A. Str. Sabarului nr. 12 B Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
171/05.05.2014 GODEANU ŞTEFAN, GODEANU ANAMARIA, OSIAC FLOREA ŞI OSIAC ELENA ROXANA Str. Amurgului nr. 31 K Intrare în legalitate pentru construire supraetajare cu 1 nivel rezultând P+3E+M
172/05.05.2014 PĂUN BOGDAN , VĂDUVA DANIEL Str. Dr. Fermei nr. 99 E Modificare temă prin suplimentare cu 1 nivel P+3E rezultând P+4E
173/05.05.2014 IORDACHE VALENTIN Str. Amurgului nr. 71 C Imobil D+P+3E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter şi spaţii tehnice la demisol.
174/05.05.2014 LORIN IONUŢ MARIAN, MARTINESCU IULIAN MARIAN Str. Oituz nr. 5 A Modificare de temă din S+D+P+2E rezultând S+D+P+3E
175/05.05.2014 CRISTEA IONUŢ CLAUDIU Str. Oituz nr. 43 Modificare de temă din P+1E în P+1E+M
176/05.05.2014 CRUCERU MARIAN, CRUCERU MARCELA Sos. Olteniţei nr. 97 Demolare parţială, locuinţă P
177/05.05.2014 LUPEŞ MANUELA Str. Speranţei nr. 36 G, T 4/2 – P 7, lot 14A/1 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
178/07.05.2014 NEAGOE ADRIAN Str. Speranţei nr. 30 D bis, T 4/2 – P 5, lot 2 Locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
179/07.05.2014 NEAGOE ADRIAN Str. Speranţei nr. 30 D, T 4/2 – P 5, lot 1 Locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
180/07.05.2014 ANCA MARIAN FLORIN Str. Leordeni nr. 163 B, T 4/1 – P 1 Depozit materiale nepoluante neinflamabile P, împrejmuire şi utilităţi
181/07.05.2014 BAICU GIORGICĂ, BANU MIHAI MARIAN, BAICU BEATRICE ALINA Str. Amurgului nr. 47 bis, T 54/5 – P 32, lot 2 Construire 4 imobile locuinţe colective P+4E cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
182/07.05.2014 PAVEL ECATERINA Str. Dr. Fermei nr. 75, T 55/8 – P 25, lot 1 Construire clădire S+P+2E locuinţe cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
183/07.05.2014 COMAN ANAMARIA, COMAN ADRIAN IONUŢ, VOINEA ALEXANDRU, VOINEA MARIANA Str. Apusului nr. 29, T 55/4 – P 86, 87 Construire 6 locuinţe P+1E cuplate câte 3, împrejmuire şi utilităţi
184/07.05.2014 POPESCU MARIA MIHAELA Str. Sf. Gheorghe nr. 35 Construire 2 imobile cu locuinţe colective ( bloc 1 + bloc 2), P+2E+Etaj tehnic, org-zare de santier, amenajare incintă, împrejmuire şi utilităţi
185/07.05.2014 SMĂRĂNDESCU IONEL, CORICICĂ DUMITRU Str. Amurgului, nr. 29 C bis, T 54/5 – P 15 şi 16, lot 4 D Construire 1 corp de clădire format din 3 unităţi locative, 1 spaţiu ad-tiv şi 2 locuinţe şi 1 corp de clădire format din 4 unităţi locative P+1E, împrejmuire teren, org-zare de santier şi utilităţi
186/07.05.2014 BĂJENARU VIOLETA, BĂJENARU BOGDAN ALEXANDRU Str.Amurgului nr. 33 L, T 54/5 – P 18 şi 19, lot 6 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
187/07.05.2014 NIŢU LUCIAN FLORENTIN Str. Sf. Ioan, nr. 34, T 2/6 – P 15 Construire locuinţă unifamilială P+1E şi utilităţi
188/07.05.2014 CALUIANU BOGDAN COSTIN, CALUIANU RALUCA Str. Amurgului nr. 23 C, T 54/5 – P 1, lot 3, lot 3+4 Modificare temă pe parcursul execuţiei pentru imobilele P+3E autorizate prin AC 109/31.03.2014 rezultând P+3E+EM
189/07.05.2014 SÂRBU ANDREI, SÂRBU LĂCRĂMIOARA Str. Sf. Agnes nr. 150, T 54/5 – P 6, lot 6 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
190/07.05.2014 BĂRBULICEANU ADRIAN Str. Gheorghe Costa Foru nr. 5 A Intrare în legalitate pentru construire locuinţă P+1E
191/12.05.2014 POPA FLORINA GABRIELA Str. Crinului nr. 2, Cv. 12 – P 176 Construire garaj parter şi utilităţi
NICA ROBERT FLORIN, STROE FLORENTINA AURA, VINTILĂ STELIAN Str. Dr. Fermei nr. 58 Modificare de temă ptr A.C. nr. 328/12.02.2014 cu transformare a demisolului în spaţii tehnice şi extindere pe verticală rezultând Dt+P+5E
193/14.05.2014 PITU MARIAN, PITU CARMEN Sos. Berceni, nr. 17, T 51/3 – P 27, lot 2 Cabină bransament electric
194/14.05.2014 MACHEDON ŞTEFAN, MACHEDON VICTORIA Str. Oituz nr. 84 F Cabină bransament electric
195/14.05.2014 SC IRIMPEX COM SRL Sos. Oltenitei nr. 206 B, T 19 – P 410 Împrejmuire teren, cabină pompă apă şi nişă electrică
196/14.05.2014 DUMITRU ANTONIO Str. Pantazică Gabriel nr. 37 Întrare în legalitate pentru extindere pe orizontală şi mansardare parţială locuinţa existentă rezultând locuinţă P+M, parţial garaj parter,anexă gosp., pentru foişor şi utilităţi
197/14.05.2014 CROITORU DAN MARIAN Str. Amurgului, nr. 30 Construire imobil P+3E spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
198/14.05.2014 BAICU GIORGICĂ, BAICU BEATRICE ALINA Str. Amurgului, nr. 62 A, T 54/6 – P 9 Construire imobil D+P+4E- locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
199/19.05.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Amurgului nr. 45 A T 54/5 – P 28, 29, lot 11 Branşament gaze naturale
200/19.05.2014 DAMIAN IONUŢ ROBERTINO Str. Mirăslău nr. 1 Construire garaj parter şi utilităţi
201/20.05.2014 SC PROSPER GAZ SRL pentru SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Str. Oituz nr. 53 Branşament gaze naturale
202/21.05.2014 UNGUREANU VASILE Str. Oituz nr. 2 T Modificare de temă în perioada de execuţie pentru imobil conform, ac 463/18.12.2013, prin suplimentarea regimului de înălţime cu un nivel rezultând P+4E+EM locuinţe, spaţii tehnice şi spaţii ad-tive la parter
203/21.05.2014 POPESCU MIHAI Sos. Olteniţei nr. 45, lot 2 Construire spaţiu comercial P+1E, împrejmuire şi utilităţi
204/22.05.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA Str. Eclipsei nr. 77, T 54/7 – P 15/11 Branşament gaze naturale
205/22.05.2014 PETRACHE VALENTIN DANIEL, PETRACHE DIANA ANISOARA Str. Solstitiului, T 55/6 – P 30,31,32, Lot 2 Împrejmuire provizorie teren, cabină pompă apă, puţ forat, bransament electric
206/23.05.2014 DIMA CARAIVAN FRANCESCA PAULA Str. Oituz nr. 54 G, T 54/6 – P 28, lot 2F bis Construire locuinţă duplex P+1E+M,împrejmuire şi utilităţi
207/23.05.2014 IACOB DORU Str. Dr. Fermei nr. 109, ap. 1 Schimbare destinaţie apartament în spaţiu comercial
208/26.05.2014 SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA pentru SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Str. Amurgului nr. 23 A Branşament gaze naturale
209/26.05.2014 SC PROSPER GAZ SRL pentru SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Str. Pavlichieni nr. 132 E, T 52/6 – P 26 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
210/26.05.2014 RADU DUMITRU FLORIN, RADU ELIZA Str. Constantin Văcărescu, nr. 8 B Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
211/26.05.2014 GHEORGHE RĂZVAN DENIS, GHEORGHE GABRIELA FLORINA Str. Dr. nr. 111 bis, T 55/8 – P 9/2 Spaţiu comercial parter şi copertina de lemn pentru terasă în extinderea construcţiei existente
212/26.05.2014 RUSE CONSTANTIN, RUSE DUMITRU, PINTILIE FLORIN, COSTACHE ANA Str. Pavlichieni nr. 64, T 55/2 – P 19 Construire 4 locuinţe P+1E+M, cuplate 2 câte 2, împrejmuire şi utilităţi
213/27.05.2014 LAZĂR THEODOR, LAZĂR NADIA Str. Sabarului nr. 32 Intrare în legalitate pentru extindere locuinţă parter
214/27.05.2014 CONSILIULUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Leordeni, nr. 52 Autorizarea lucrărilor pentru obiectivul LICEUL RADU POPESCU – recompartimentare interioară
215/27.05.2014 SC PROSPER GAZ SRL prin SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA Str. Oituz nr. 8 B Branşament gaze naturale
216/29.05.2014 STAN BOGDAN, STAN CRISTINA Str. Amurgului nr. 65 C Construire 2 locuinţă cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
217/29.05.2014 STOICA NICOLAE CĂTĂLIN Str. Sf. Agnes, nr. 250, T 55/3 – P 13 Construire 3 locuinţe P+1E+M, însiruite şi 1 spaţiu ad-tiv P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
218/0.05.2014 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL Str. Răsăritului nr. 95 A Extindere reţea electrică
219/30.05.2014 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA prin SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL Sos. Oltenitei, nr. 17 Alimentare cu energie electrică şi montare post trafo de transformare
220/30.05.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Sf. Agnes, nr. 52 B Extindere conductă şi branşament gaze naturale
221/03.06.2014 PETRE TĂNASE, PETRE GEORGETA, DRAGU MARIN Intrarea Viilor nr. 14 6 locuinţe unifamiliale însiruite P+1E şi 1 spaţiu ad-tiv P+1E, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
222/03.06.2014 COMAN VASILE, MITREA EMIL, DE LUCA NADIA, GRIGORE ANDREEA CRISTINA Str. Amurgului, nr. 54 A, T 54/6 – P 13, lot 10+11+12 Reautorizare – Modificare de temă faţă de AC 121/19.04.2014, prin majorare CUT maxim 20% regim de înălţime propus P+4E de la P+3E, pentru construire imobil locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter format din B1+B2
223/03.06.2014 COJOCARU ADRIAN IONEL Str. Sf. Agnes, nr. 121, T 55/2 – P 2 Construire imobil P+1 alcătuit din 6 locuinţe însiruite şi utilităţi
224/03.06.2014 PANĂ DUMITRU SORIN . DORU ION, BUCUR ANETA Str. Amurgului nr. 31 A bis, lot 1/2, T 54/5 – P 17, lot 1, lot 1-lot 2 Construire imobil P+3E- locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter,org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
225/04.06.2014 MIHALE ADRIAN Sos. Olteniţei nr. 144 Desfiinţare locuinţă parter
226/04.06.2014 MIHALE ADRIAN Sos. Olteniţei nr. 144 Construire 5 locuinţe P+1E+M – 4 locuinţe cuplate 2 câte 2 şi 1 locuinţă individuală, org-zare de santier, amenajare incintă, împrejmuire şi utilităţi
227/04.06.2014 MIHALE ADRIAN Str. Amurgului nr. 31 K Construire imobil P+2E+E tehnic locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, amenajare incintă, împrejmuire şi utilităţi
228/04.06.2014 GAVRILĂ ION, PUŞCAŞ MARIANA, IONESCU ALEXANDRU GABRIEL, IONESCU DIANA CORNELIA, IONESCU IOAN ADRIAN, Str. Dr. Fermei nr. 63, T 55/8 – P 30, lot 1 Construire imobil P+2E+M locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, amenajare incintă, împrejmuire şi utilităţi
229/05.06.2014 CONSILIULUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Solstitiului Extindere reţea publică de apă pe Str. Solstitiului – în regim de urgenţă conform Legii 50/19991, art. 7, alin. (16)
230/05.06.2014 CONSILIULUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Biruinţei Extindere reţea publică de apă pe Str. Biruinţei – în regim de urgenţă conform Legii 50/19991, art. 7, alin. (16)
231/05.06.2014 CONSILIULUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Oituz Extindere reţea publică de apă pe Str. Biruinţei – în regim de urgenţă conform Legii 50/19991, art. 7, alin. (16)
232/05.06.2014 CONSILIULUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Amurgului Modernizare şi reabilitare străzi în oraşul Popeşti Leordeni, str. Amurgului – în regim de urgenţă conform Legii 50/19991, art. 7, alin. (16)
233/05.06.2014 CONSILIULUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Echinocţiului Modernizare şi reabilitare străzi în oraşul Popeşti Leordeni, str. Echinocţiului – în regim de urgenţă conform Legii 50/19991, art. 7, alin. (16)
234/05.06.2014 ROCEANU PETRUŢA Str. Amurgului nr. 45 E – C1, T 54/5 – P 28, 29, lot 6 – lot 1 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
235/05.06.2014 ROCEANU PETRUŢA Str. Amurgului nr. 45 E – C2, T 54/5 – P 28, 29, lot 6 – lot 1 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
236/05.06.2014 VASILE ELENA Str. Rus Ionel nr. 3 Construire anexă gospdărească, Sp+P şi utilităţi
237/05.06.2014 ENUŢĂ VASILE De – T 16/2 – P 9, lot 2 Împrejmuire provizorie teren
238/05.06.2014 TUDOSE GEORGETA GABRIELA Str. Dr. Fermei nr. 1, Cv. 117 – P 4069, 4070 Desfiinţare locuinţă P+1E
239/05.06.2014 TUDOSE GEORGETA GABRIELA Str. Dr. Fermei nr. 1, Cv. 117 – P 4069, 4070 Construire 2 corpuri locuinţe P+1E+M, cu spaţii ad-tive la parter şi locuinţe P+1E, împrejmuire teren şi utilităţi
240/05.06.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sf. Leonardo Murialdo nr. 21 Branşament gaze naturale
241/05.06.2014 GOSPODIN IOM, CONSTANTIN MARIUS GABRIEL Str. Sf. Agnes nr. 34 B, T 54/5 – P 4, lot 7/2/2/1 Construire imobil P+2E+EM – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
242/05.06.2014 STANCIU IULIAN reprez. SC STAZA INVEST SRL Str. Pavel Ceamur nr. 4 A, T 19/10- P 8 Continuarea lucrărilor din AC 38/16.02.2010 – construire hală de producţie confecţii metalice, împrejmuire şi utilităţi, conform normelor de aplicare a Lg. 50/1991, art. 54, alin.5
243/06.06.2014 GUŢU GHEORGHE, GUŢU VASILICA, Sos. Olteniţei nr. 410, T 28- P 534/7, P 535/7, 534/8, 535/8 Unităţi de depozitare comerţ servici P+3E+M, Hmax. 15 m şi utilităţi
244/06.06.2014 DOMNU VICTOR, DOMNU LUCREŢIA Str. Oituz, nr. 8 E, T 54/6 – P 12, lot 7/1 şi lot 7/2 Modificare de temă în perioada execuţiei, conform normelor de aplicare a Lg. 50/1991, art. 66, pentru imobil P+2E rezultând P+3E,
245/06.06.2014 ŞTEFAN CORNELIU Str. Dr. Fermei nr. 93 C, T 55/8 – P 19, lot 6/2 Construire 2 locuinţe cuplate P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
246/06.06.2014 ŞTEFAN CORNELIU Str. Dr. Fermei nr. 93 D, T 55/8 – P 19, lot 6/1 Construire 2 locuinţe cuplate P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
247/06.06.2014 CALAGIU CRISTIAN, CALAGIU ADRIANA Str. Alexandru Conduratu, nr. 62, T 55/1 – P 4 Construire 6 locuinţe cuplate 2 câte 2 şi 1 locuinţă şi 1 spaţiu ad-tiv, cuplate P+1E+M, amenajare incinţă, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
248/12.06.2014 CROITORU DAN MARIAN Str. Amurgului nr. 30 Modificare de temă în perioada de execuţie conform normelor de aplicare a Lg. 50/1991, art. 66, prin majorarea CUT cu max. cu 20 %, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter pentru imobilul P+3E rezultând P+4E
249/12.06.2014 SC PROSPER GAZ SRL pentru SC GDF SUEZ ENRGY ROMANIA SA Str. Pavlichieni nr. 11 A, T 55/1 – P 40-42, lot 2 Branşament gaze naturale
250/12.06.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Sf. Voievozi nr. 11 A Branşament gaze naturale
251/12.06.2014 TRONARU GELU MARIAN, TRONARU TATIANA RODICA Str. Sdr. Fermei nr. 95 B Modificare de temă în perioada execuţiei pentru imobilul P+3E rezultând P+4E
252/16.06.2014 NIŢU GABRIEL BOGDAN Sso. Olteniţei nr. 13 D, T 2 – P 13, 16, 16/1, 17, 18 şi 19, lot 8 A Imobil Sp+Ds+P+4E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter,demisol şi subsol şi utilităţi
253/16.06.2014 RĂDUCU IONEL, RĂDUCU VIOREL VALENTIN, Str. Dr. Fermei nr. 20 C, T 54/5 – P 16/1 Modificare de temă în perioada de execuţie conform normelor de aplicare a Lg. 50/1991, art. 66, prin majorarea CUT cu max. cu 20 %, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter pentru imobilul P+2E rezultând P+2E+M
254/16.06.2014 DRĂGULIN DANIEL IONEL Popeşti Vest, nr. 13, T 54/5 – P 60 Modificare de temă în perioada de execuţie conform normelor de aplicare a Lg. 50/1991, art. 66, pentru centru SPA – Sp+Ds+P+3E+Etaj Retras
255/16.06.2014 NIŢĂ EMANUEL, NIŢĂ MIHAELA, Str. Pantazică Gabriel, 104A, Cv. 91 – P 2958 – 2961 Demolare locuinţă parter
256/16.06.2014 NIŢĂ EMANUEL, NIŢĂ MIHAELA, Str. Pantazică Gabriel, 104A, Cv. 91 – P 2958 – 2961 Construire locuinţă parter
257/16.06.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL, Str. Fermei nr. 99 F, T 55/8 – P 15, lot 7 Modificare de temă în perioada de execuţie conform normelor de aplicare a Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru 1 imobil corp 7 din A.C. 122/16.06.2013 P+3E locuinţe colective şi spaţii ad-tive, rezultând P+4E
258/16.06.2014 GRĂDINARU ROBERT Str. Oituz, nr. 84 F, T 54/6 – P 30, lot I, lot 4, lot 2 Modificare de temă în perioada de execuţie conform normelor de aplicare a Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru 1 imobil corp H3 din A.C. 133/16.06.2014 - Ds+P+4E locuinţe colective şi spaţii ad-tive, rezultând Ds+P+3E
259/16.06.2014 BAICU GIORGICĂ, BANU MIHAI MARIAN, BAICU BEATRICE ALINA Str. Amurgului, nr. 47 bis, T 54/5 – P 32, lot 2 Modificare de temă în perioada de execuţie conform normelor de aplicare a Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru 4 imobile locuinţe colective şi spaţii ad-tive din A.C. 181/07.05.2014rezultând P+5E
260/16.06.2014 PARAMON GEORGE MIRCEA Str. Sf. Agnes, nr. 32 C, T 54/5 – P 4, lot 1/2/2/1/2 Construire 2 imobile P+3E+M, locuinţe colective şi spaţii ad-tive, împrejmuire şi utilităţi
261/16.06.2014 LUPU OANA MIRELA, DUMITRU LILICA, DUMITRU DUMITRU Str. Amurgului nr. 47 C, T 54/5 – P 30,31, lot 1, lot 1, lot 2, lot 1, lot 2 Construire 3 imobile D+P+3E+EM, locuinţe colective şi spaţii ad-tive, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
262/16.06.2014 STROE FLORENTINA AURA, NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA MARILENA, VINTILĂ STELIAN, VINTILĂ MARINELA, Str. Popeşti Vest, nr. 2 A, T 54/5 – P 62, lot 8- lot 10 Construire imobil Ds+P+4E- locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
263/16.06.2014 STROE FLORENTINA AURA, NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA MARILENA, VINTILĂ STELIAN, VINTILĂ MARINELA, Str. Solstiţiului, nr. 2 T 55/8 – P 32, lot 2 - lot 1 Construire imobil Ds+P+4E- locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv, la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
264/16.06.2014 DRĂGULIN DANIEL IONEL, GEORGESCU ROBERTINO Str. Popeşti Vest, nr. 15, T 54/5 – P 60, lot 1 Construire imobil D+P+4E- locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv, la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
265/16.06.2014 PREDA FLORIN reprez. PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Porumbacului, nr. 3, bl. G4 Reabilitare termică a blocului de locuinţe G4, conform OUG. NR. 18/2009
266/16.06.2014 PREDA FLORIN reprez. PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Livezi nr. 6, bl T 1-5 Reabilitare termică a blocului de locuinţe T 1-5, conform OUG. NR. 18/2009
267/16.06.2014 PREDA FLORIN reprez. PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Livezi nr. 4, bl T 1-4 Reabilitare termică a blocului de locuinţe T 1-4, conform OUG. NR. 18/2009
268/16.06.2014 PREDA FLORIN reprez. PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Garian Alexandru, nr. 1, T 1-9 Reabilitare termică a blocului de locuinţe T 1-9, conform OUG. NR. 18/2009
269/16.06.2014 PREDA FLORIN reprez. PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Leordeni, nr. 7, bl T 1-16 Reabilitare termică a blocului de locuinţe T 1-16, conform OUG. NR. 18/2009
270/16.06.2014 PREDA FLORIN reprez. PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Garian Alexandru, nr. 3, T 1-7 Reabilitare termică a blocului de locuinţe T 1-7, conform OUG. NR. 18/2009
271/16.06.2014 BIZU CONSTANTIN MIHAI Str. Amurgului nr. 73 H Construire imobil P+3E+EM+M –locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi org-zare de santier şi utilităţi
272/19.06.2014 ROMANESCU HORIA, GODOROJA MIHAI VASILE Str. Unirii nr. 23, Cv. 12 – P 184, 185, 186 şi 187 Construire 2 locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
273/19.06.2014 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA Str. Dr. Fermei nr. 123, T 55/8 – P 6,7, lot 250 Alimentare cu energie electrică 4 imobile de locuinţe
274/19.06.2014 DUMITRU MARIANA Str. Alexandru Conduratu, nr. 36, T 55/1 – P 27,28 Ansamblu format din 2 corpuri a câte 4 locuinţe înşiruite şi câte 1 spaţiu ad-tive P+1E, împrejmuire şi utilităţi
275/19.06.2014 MIHALACHE PETRE PICU, MIHALACHE AURELIA MĂDĂLINA, Str. Astrelor nr. 121, T 55/3 – P 30 Puţ forat, cabină pompă apă şi bransament electric
276/19.06.2014 BUNESCU GABRIEL, BUNESCU ANGELA ELENA Str. Amurgului, nr. 7, T 54/5 – P 1 Împrejmuire teren, conform coordonate actualizate în sistem național de proiecţie stereo 1970
277/19.06.2014 NIŢULEAC MĂDĂLINA Str. Popeşti români, nr. 44 C Construire anexă lemn parter
278/19.06.2014 DIAC IUSTIN Str. Dr. Fermei, T 55/8 – P 11, lot 8,9 Împrejmuire teren
279/19.06.2014 CONŢU ION, CONŢU IONICA Str. Bateriei nr. 46 S, Cv. 94 – 3027/4, 3027/5, 3027 Construire lcuinţă P+1E+M şi racordare la utilităţi
280/25.06.2014 RADU BUJOREL, RADU MAGDALUŢA Str. Amurgului, nr. 64 C, T 54/6 – P 7/2, lot II Construire locuinţă P+M, puţ forat, fosă septică şi utilităţi
281/25.06.2014 NEAGU IONEL Str. Amurgului, nr. 39, T 54/5 – P 20-25, lot 4/6 Construire imobil P+2E – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
282/30.06.2014 OLTEANU ILIE Str. Amurgului, nr. 27, T 54/5 – P 1, lot 3/ lot 7+ lot3/lot 8+ lot 3/lot 9 4 imobile locuinţe colective P+4E cu spaţii ad-tive la parter şi spaţii tehnice la fiecare nivel, org-zare de santier,împrejmuire, amenajare incintă şi utilităţi
283/30.06.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Sos. Olteniţei nr. 9 A Branşament gaze naturale
284/03.07.2014 MIHĂILĂ LAURENŢIU GABRIEL, DOBRESCU ŞTEFAN IONUŢ Str. Oituz nr. 54 J, T 54/6 – P 28, lot 2I Modificare temă pe perioada execuţiei pentru imobilul P+2E autorizat prin AC nr. 145/24.04.2014 rezultând P+2E+EM
285/03.07.2014 DOLCAN DANIEL ptr, SC ECO STEEL SOLUTION SRL Sos. Olteniţei nr. 181 Desfiinţare hală fabricaţie Uzina 1 – Dezmembrare corpuri C1 – C12
286/07.07.2014 NIŢĂ GABRIEL IULIAN Str. Amurgului nr. 33 N Supraetajare imobil existent P+2E cu un nivel rezultând P+2E+3E retras
287/07.07.2014 S.C. ALEX 97 SRL Str. Leordeni nr. 253 A Demolare locuinţă parter C1
288/08.07.2014 TÂNCĂ DĂNUŢ CĂTĂLIN Str. Eclipsei nr. 125 Locuinţe colective P+2E, împrejmuire şi utilităţi
289/08.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Oituz nr. 84 F Branşament gaze naturale
290/09.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Amurgului nr. 31 bis Extindere conductă şi branşament gaze naturale
291/11.07.2014 POPA NICOLAE reprez. SC CONTINENTAL IMPORT-EXPORT SRL Str. Pavel Ceamur nr. 16 Demolare magazie agricolă
292/11.07.2014 POPA NICOLAE reprez. SC CONTINENTAL IMPORT-EXPORT SRL Str. Pavel Ceamur nr. 16 Construire magazie agricolă P
293/11.07.2014 POPA NICOLAE reprez. SC CONTINENTAL IMPORT-EXPORT SRL Str. Pavel Ceamur nr. 16 Construire magazie agricolă P
294/11.07.2014 NEGOIŢĂ MARIUS Str. Amurgului nr. 45 D Clădire P+2E, locuinţe colective, spaţiu ad-tiv la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
295/11.07.2014 NEACŞU CEZAR MIHAIL Str. Echinocţiului nr. 22 7 locuinţe înşiruite P+1E, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
296/11.07.2014 BAICU GIORGICĂ Str. Amurgului nr. 62 A Modificare de temă în timpul execuţiei lucrării pentru imobil D+P+4E locuinţe colective şi spaţii ad-tive rezultând D+P+5E
297/11.07.2014 COVALCIUC ADRIAN Str. Echinocţiului nr. 24 Imobil locuinţe P+2E, împrejmuire şi utilităţi
298/11.07.2014 RADU ŞTEFAN Str. Răsăritului nr. 1 B Locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
299/14.07.2014 JALLOULI ŞUTRU ANDREEA, PANĂ MARIUSIULIAN, IACOB TUDOR ADRIAN Sos. Olteniţei nr. 14 D 1 imobil P+4E locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv (C1) şi 1 imobil D+P+4E locuinţe ad-tive (C2)
300/15.07.2014 MUŞAT ADRIAN, MUŞAT MAGDALENA Str. Oituz nr. 82 B Locuinţă Sp+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
301/15.07.2014 NECULA TUDOR, NECULA MAGDALENA Str. Caporal Nicolae Mihai nr. 6 Intrare în legalitate pentru anexe C1, C2
302/15.07.2014 STERPU ROMICĂ. STERPU MIHAELA Str. Răsăritului nr. 3 F Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
303/17.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Speranţei nr. 52 Branşament gaze naturale
304/18.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Amurgului nr. 23 C Branşament gaze naturale
305/18.07.2014 ARGEŞEANU MARIUS ION Str. Amurgului nr. 21 A Locuinţe colective P+2E, împrejmuire şi utilităţi
306/18.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Speranţei nr. 38 H Branşament gaze naturale
307/18.07.2014 NEACŞU NICULAE, NEACŞU MIHAELA Str. Pavlichieni, nr. 80 Locuinţă P+1E+pod, împrejmuire şi utilităţi
308/18.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sf. Agnes nr. 183 Branşament gaze naturale
309/21.07.2014 IONIŢĂ MAGDALENA Str. Agapiei nr. 6 Locuinţă P+1E şi spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
310/21.07.2014 DELEANU RADU, DELEANU DIANA Str. Eclipsei nr. 122 Branşament electric subteran
311/21.07.2014 DUMITRACHE JEAN Str. Dr. Fermei nr. 117 I 2 locuinţe cuplate P+M, împrejmuire şi utilităţi
312/22.07.2014 GIBA GEORGE MARIUS Str. Oituz Extindere reţea apă potabilă pe str. Oituz
313/22.07.2014 STOIAN GABRIELA ADRIANA Str. Popeşti Români, nr. 42 B Locuinţă sp+P+1, împrejmuire şi utilităţi
314/23.07.2014 PANĂ DUMITRU, SORIN DORU ION, BUCUR ANETA Str. Amurgului nr. 31 A bis Modificare de temă în timpul executării lucrării pentru imobil P+3Eîn baza AC 224/03.06.2014 prin supraetajare rezultând P+4E
315/23.07.2014 CALUIANU BOGDAN COSTIN, CALUIANU RALUCA Str. Amurgului nr. 23 C Compartimentare pod existent rezultând spaţii tehnice corp 1
316/23.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC IRIGC IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 99, lot 7 Branşament gaze naturale
317/23.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC IRIGC IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 99, lot 5 Branşament gaze naturale
318/24.07.2014 POP MARIA Str. Sf. Voievozi nr. 23 D 2 locuinţe cuplate P+EM, împrejmuire şi utilităţi
319/24.07.2014 COJOCARU ALEXANDRU, SFETCU ADRIAN Sos. Olteniţei nr. 13 K 2 locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
320/25.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Alex. Conduratu nr. 48 Branşament gaze naturale
321/25.07.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC IRIGC IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 99, lot 6 Branşament gaze naturale
322/25.07.2014 OPREA FLORIN, OPREA DOROTHEEA ANTONELA HORTENSIA, DOROBANŢU DUMITRU Str. Sf. Agnes, nr. 133, T 53/2 – P 17 şi 17/1 Construire 5 locuinţe şi 1 spaţiu ad-tiv P+1E, împrejmuire şi utilităţi
323/30.07.2014 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Dr. Fermei nr.95 B, T 55/8 – P 19, lot 5 - lot 6 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor conform Lg.50/1991, art. 7, alin. 15 pentru 1 imobil D+P+3E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive din AC 227/29.07.2013 rezultând D+P+4E
324/04.08.2014 MĂGDĂLINIS PETRIŞOR EDUARD Str. Mirăslău nr. 32 Construire locuinţă P+1Em, împrejmuire şi utilităţi
325/04.08.2014 PETRE VASILE Str. Popeşti Români, nr. 38 A Desfiinţare parţială locuinţă parter
326/04.08.2014 VASILE VASILE Str. Popeşti Români, nr. 40 Construire locuinţă P+1E şi utilităţi
327/04.08.2014 PETRE VASILE Str. Popeşti Români, nr. 38 A Construire locuinţă P+1E şi utilităţi
328/04.08.2014 STROE FLORENTINA AURA, NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA STELIANA, VINTILĂ STELIAN, VINTILĂ MARINELA Str. Popeşti Vest, nr. 2 A, T 54/5 – P 62, lot 8 – lot 10 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil Ds+P+4E, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 262/16.06.2014 – Ds+P+6E
329/04.08.2014 CHIUŢĂ SORIN Str. Pârâul Rece nr. 1F Amplasare panouri fotovoltaice.
330/04.08.2014 STROE FLORENTINA AURA, NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA STELIANA, VINTILĂ STELIAN, VINTILĂ MARINELA Str. Echinocţiului nr. 2, T 55/8 – P 32, lot 2 – lot 1 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil Ds+P+4E, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 263/16.06.2014 – Ds+P+5E
331/04.08.2014 PARASCHIV ION De 818 -T17/4 – P 2 Construire anexă agricolă gospodărească , împrejmuire, branşament electric şi utilităţi
332/04.08.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Triumfului nr. 16, T 54/8 – P 22+23, lot 1 Branşament gaze naturale
333/13.08.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Oituz nr. 55 Branşament gaze naturale
334/13.08.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Oituz nr. 34 P Branşament gaze naturale
335/13.08.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Oituz nr. 2 T Extindere conductă şi branşament gaze naturale
336/13.08.2014 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Oraşul Popeşti Leordeni, str. Leordeni, Dr. Fermei, Eclipsei, Sf. Agnes, Intr. Viilor, Occidentului, Oituz, Extindere sistem de iluminat public
337/13.08.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Viilor nr. 24 bis Branşament gaze naturale
338/13.08.2014 ENE CĂTĂLIN AUREL Str. Amurgului nr. 31D bis Branşament gaze naturale
339/14.08.2014 ARGEŞEANU MARIUS ION, VOICU MIHAI Str. Amurgului nr. 21A Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil P+1E+M, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 305/18.072014 – P+2E+M
340/14.08.2014 BĂLUŢĂ NICOLAE SORIN Str. Oituz nr. 2 V, T 54/6 – P 8 Construire imobil de locuinţe colective P+1E+M cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
341/14.08.2014 NEACŞU CEZAR MIHAIL Sos. Solstiţiului nr. 37, T 55/6 – P 78-81 Construire 1 (unu) imobil P+3E – locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
342/14.08.2014 CRISTEA N. MARIN Str. Şcolii nr. 59 Desfiinţare anexe gospodăreşti parter C 2 parţial C4 şi C5
343/14.08.2014 NICULAE NICULAE Str. Ştefan Cluceru, nr. 1, Cv. 12 – P 1497-1498 Desfiinţare locuinţă parter şi anexă gospodărească
344/14.08.2014 GIBA GEORGE MARIUS reprez. S.C. VITAL BLUE AQUA S.A. Str. Cheile Turzii, Sf. Agnes, Amurgului Extindere reţea alimentare apă – inelare între Str. Cheile Turzii, Sf. Agnes, Amurgului, Sos. Berceni
345/14.08.2014 ARGEŞEANU MARIUS ION Str. Amurgului nr. 21 A Locuinţe colective P+2E, împrejmuire şi utilităţi
346/20.08.2014 NICULAE NICULAE Str. Ştefan Cluceru, nr. 1, Cv. 12 – P 1497-1498 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
347/20.08.2014 BUCUR ADRIAN SEBASTIAN Str. Amurgului nr. 4 E, ap. 5. T 54/6 – P 34, lot 1/5/1, lot 1/6, lot 1 Majorarea înălţimii mansardei pentru realizarea unei şarpante şi amenajări interioare
348/25.08.2014 BUGA MARIANA Str. Biruinţei nr. 69 G Construire imobil locuinţă S+P+2E, împrejmuire incinţă şi utilităţi
349/25.08.2014 SOLOMON ION Str. Ghe. Costa-Foru nr. 22 Demolare gard existent şi construire împrejmuire cimitir
350/26.08.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL COMPANY SRL Str. Orizontului nr. 19 Branşament gaze naturale
351/26.08.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL COMPANY SRL Str. Dr. Fermei nr. 117 A Branşament gaze naturale
352/26.08.2014 ŢECU ALEXANDRU Sos. Olteniţei nr. 21 A Construire închidere terasa etajului 3 din imobil DS+p+2E+3retras rezultând Ds+P+2E+etaj 3
353/26.08.2014 NEGOIŢĂ MARIUS Str. Amurgului nr. 43 I, T 54/5 – P 26-27, lot 1 Construire imobil P+2E – locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter şi utilităţi
354/26.08.2014 PANCIU VIOREL, PANCIU ŞTEFANIA LUIZA Str. Timocului nr. 21 C, T 54/2 – P 8,9,10 Construire garaj parter
355/26.08.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, PĂUN ADINA VIORICA, VĂDUVA DANIEL, VĂDUVA ILEANA Str. Echinocţiului nr. 4, T 55/6 – P 97-100, lot 2 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil P+2E+M, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 358/14.11.2012 rezultând P+4E – Corp 2
356/26.08.2014 TOPORAŞ ANDREEA DIANA Sos. Olteniţei nr. 181, bl. C 4, etaj 1, ap. 16 Construire balcon pentru ap. 16, bl. C 4
357/26.08.2014 ALBU MARIUS Sos. Olteniţei nr. 181, bl. C 4, etaj 1, ap. 3 Construire balcon pentru ap. 3, bl. C 4
358/26.08.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, PĂUN ADINA VIORICA, VĂDUVA DANIEL, VĂDUVA ILEANA Str. Biruinţei nr. 95, T 55/8 – P 15, lot 8 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil P+3E, locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter din AC 122/16.05.2013 rezultând P+4E prin suplimentare a unui imobil P+2E+EM CUT cu 20 % a unui imobil P+2E+EM rezultând P+4E – Corp 8
359/26.08.2014 BUZOIANU FLORICA Str. Fermei nr. 7 Demolare anexe parter
360/26.08.2014 BUZOIANU FLORICA Str. Fermei nr. 7 7 (şapte ) locuinţe cuplate P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
361/26.08.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Str. Sf. Agnes, nr. 19 A, T 54/5 – P 12/1 Branşament gaze naturale
362/28.08.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Str. Eclipsei nr. 66 Branşament gaze naturale
363/28.08.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Str. Eclipsei nr. 9 Branşament gaze naturale
364/28.08.2014 SC GAMA INVEST SRL Sos. Olteniţei nr. 11 B, Cv. 2 – P 14-16, lot 45 Post Trafo
365/28.08.2014 BULIE ŞTEFAN, BULIE VIRGINIA Str. Alexandru Conduratu nr. 3, T 55 – P 23,24 7 (şapte ) locuinţe înşiruite P+1E şi 1 (unu) spaţiu ad-tiv P+1E, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
366/28.08.2014 BÂRZOI STELUŢA GEANINA Str. Tractoriştilor nr. 4 Împrejmuire teren
367/28.08.2014 ALEXANDRU ANDREI Str. Speranţei, T 4/2 – P 8, lot 6 Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1E cu spaţiu ad-tiv la parter , împrejmuire şi utilităţi
368/28.08.2014 MANOLE DANA CORNELIA Str. Dr. Fermei nr. 73 E Împrejmuire perimetrală teren
369/28.08.2014 FLUTURAŞ FLORENTIN GABRIEL reprez. SC FERMA CULA SRL Str. Leordeni nr. 1 Construire branşament electric şi cabină pompă apă
370/28.08.2014 ALDEA IONUŢ NICUŞOR Str. Pavlichieni nr. 124, T 52/6 – P 3 Locuinţă Sp+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
371/29.08.2014 SC VITAL BLUE AQUA SA oraşul Popeşti Leordeni, Staţie de repompare ape uzate şi racordare la reţeaua de canalizare str. Dr. Fermei şi racordare conductă distribuţie apă str. Leonardo Murialdo
372/29.08.2014 SC VITAL BLUE AQUA SA oraşul Popeşti Leordeni, str. Oituz Extindere conductă de canalizare menajeră, racordare reţea apă potabilă şi branşamente pe str. Oituz şi str. Amurgului
373/29.08.2014 MORĂRESCU CRISTIAN, MORĂRESCU ANDREIA EUGENIA Str. Amurgului nr. 39 N, T 54/5 – P 20-25, lot 4/15 Imobil P+2E-locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, amenajare incintă, împrejmuire şi utilităţi
374/29.08.2014 NIŢU GABRIEL BOGDAN Sos. Olteniţei nr. 13 D, T 2 – P 13, 16, 16/1, 17, 18,19, LOT 8 A Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, ptr. imobil Sp+Ds+P+4E, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 282/16.06.2014 – Sp+Ds+P+5E
375/29.08.2014 ZOLOTUHIN VALERII, ZOLOTUHIN ANNA Str. Amurgului nr. 63 C, T 54/5 – P 43, lot 4 Recompartimentare interioară, închidere terasă, modificare scară acces la imobil existent P+1E+M
376/29.08.2014 NEAGU IONEL Str. Pavlichieni nr. 33, T 55/1 – P 19-22, lot 1 şi 2 Construire 3 (trei) corpuri fiecare formate din câte 2 (două) locuinţe cuplate P+1E+M şi 1 (unu) corp format din 1 (unu) locuinţe şi 1 (unu) spaţiu ad-tiv cuplate P+1E+M, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
377/29.08.2014 MITITELU MARIA Str. Oituz , T 54/6 – P 12, lot 10/1 Locuinţă S+P+1E+EM, împrejmuire şi utilităţi
378/29.08.2014 RĂDUCAN MARIAN Str. Dr. Fermei nr. 62, T 54/5 – P 32, lot 1 Construire imobil P+3E+ET (trei tronsoane) – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
379/29.08.2014 ARTENE COSTICĂ reprez. SC A&M QUALITY CONDO RO SRL Str. Dr. Fermei nr. 87 B, T 55/8 -P 22, lot 4+5 Construire clădire P+2E, locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter, org-zare de santier şi utilităţi
380/29.08.2014 ŞUTRU PAVEL, BILCIU MARIA Str. Dr. Fermei nr. 16 C, T 54/3 – P 22/2 + 22 Construire imobil P+3E+ET – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
381/01.09.2014 CROITORU DAN MARIAN Str. Amurgului nr. 30, T 54/6 – P 28, lot 2 J Transformare pod ]n mansardă a unui imobil de locuinţe cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier şi utilităţi
382/01.09.2014 BURLACU LAURENŢIU Str. Pavlichieni nr. 108, T 53/2 – P 2 Locuinţă Sp+P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
383/01.09.2014 MARIAN PETRICĂ ADRIAN, MARIN MELANIA DENISA Str. Biruinţei nr. 69 B, T 55/7 – P 19 şi 20, lot 4 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
384/01.09.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Sf. Agnes nr. 122 Branşament gaze naturale
385/01.09.2014 CALUIANU BOGDAN COSTIN, ARGEŞEANU MARIUS ION – SC MODULEX GROUP SRL Str. Amurgului nr. 26, T 54/6 – P 29 Construire 2 (două) imobile D+P+3E+EM locuinţe colective, spaţii tehnice la demisol,spaţii ad-tive la parter, împrejmuire, org-zare de santier şi utilităţi
386/03.09.2014 CALUIANU BOGDAN COSTIN, CALUIANU RALUCA Str. Amurgului nr. 23 C Compartimentarea podului existent rezultând spaţii tehnice pentru corpul 2
387/12.09.2014 PANĂ DUMITRU SORIN, DORU ION, BUCUR ATENA Sos. Solstiţiului nr. 27, T 55/6 – P 101-103, lot 2 Construire imobil P+3E+ET – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
388/12.09.2014 GHEORGHE EUGEN Str. Dr. Fermei nr. 109 G, T 55/8 – P 11, lot X Construire 3 (trei) imobile P+2E+EM locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
389/12.09.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Amurgului nr. 31 C bis Extindere conductă şi branşament gaze naturale
390/12.09.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Amurgului nr. 62 A Branşament gaze naturale
391/12.09.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Oituz nr. 73 Branşament gaze naturale
392/15.09.2014 LUPU OANA MIRELA, DUMITRU LILICA, DUMITRU DUMITRU Str. Oituz nr. 26, T 54/6 – P 15, lot 8 Construire 2 (două) imobile ( C1 şi C2) P+3E+Et; C1 locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter şi C2 -locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire, org-zare de santier şi utilităţi
393/16.09.2014 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Dr. Fermei nr. 95 C Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil D+P+3E, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 227/29.07.2013 rezultând D+P+4E
394/16.09.2014 CONSULEA SEVER EUSEBIU, CONSULEA EUGENIA NICOLETA Str. Apusului nr. 25, T 55/4 – P 89,90 6 (șase) locuinţe şi 1 (unu) spaţiu ad-tiv P+1E+M înşiruite, org-zare de santier, împrejmuire teren şi utilităţi
395/16.09.2014 ULUOCAK MARGARETA Str. Vulpii nr. 2 Construire locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
396/16.09.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Sf. Agnes nr. 250, T 55/3 – P 13 Branşament gaze naturale
397/16.09.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Echinocţiului nr. 14 Branşament gaze naturale
398/16.09.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Oituz nr. 90 Branşament gaze naturale
399/16.09.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX RL Sos. Oltenitei nr. 21 D Branşament gaze naturale
400/16.09.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX RL Str. Speranţei nr. 38 F Branşament gaze naturale
401/17.09.2014 TALPALARIU DUMITRU Sos. Olteniţei nr. 181, bl. C1, sc. 1, parter, ap. 25 Construire balcon
402/17.09.2014 DUMITRAŞCU VASILE Sos. Olteniţei nr. 181, bl. C1, sc. 1, parter, ap. 22 Construire balcon
403/17.09.2014 CRAINICU CONSTANTIN Str. Miriştei nr. 10 Consolidare, extindere pe orizontală şi mansardare parţială locuinţă parter existentă şi utilităţi
404/17.09.2014 PETREACĂ ADINEL ptr. SC ROUTE CONSTRUCT SRL Splaiul Unirii nr. 3, T 3 – P 71, lot 3 Construire imobil D+P+3E cu spaţii de cazare, locuinţe de serviciu, birouri, org-zare de santier, împrejmuire,amenajare teren, anexe și utilităţi
405/17.09.2014 STANCIU ROBERT DANIEL, DUMITRAŞCU MARIUS, RĂDUCU IONEL, RĂDUCU VIOREL VALENTIN Intrarea Viilor nr. 16, T 52/7 – P 4, 5 şi 6 Construire 10 (zece) locuinţe P+1E cuplate 2 (două) câte 2 (două), împrejmuire şi utilităţi
406/19.09.2014 COSTEA ALEXANDRU VALENTIN, COSTEA GHEORGHE Str. Maica Tereza nr. 31, T 54/1 – P 3 5 (cinci) imobile înşiruite din care 1 (unu) locuinţă P+1+M,(C1), 3 (trei) locuinţe P+1E ( C2-C4) şi 1 (unu) spaţiu ad-tiv (C5) şi 1(unu) locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
407/19.09.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL Str. Amurgului nr. 56 A, T 54/6 – P 12, lot 2+3 Imobil P+3E+Et – locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
408/19.09.2014 JALLOULI ŞUTRU ANDREEA PAULA, JALLOULI ABDELLATIF, PANĂ MARIUS IULIAN, PANĂ AGATA BRIGITTA Sos. Olteniţei nr. 14 D, T 54/1 – P 9, 10 şi 10/2 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, la AC 299/14.07.2014 pentru 1 (unu) imobil P+4E, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter (C1), 1 (unu) imobil D+P+4E locuinţe colective (C2), rezultând 1 imobil P+5E (C1) şi 1 (unu) imobil D+P+5E
409/19.09.2014 PRUNARU IOANA Str. Pârâul Rece nr. 2-4, Cv. 17 – P 392, 393, 394, 395, lot 3 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, la AC 299/14.07.2014 pentru imobilul format din 2 (două) locuinţe cuplate P+1E rezultând P+1E+EM
410/19.09.2014 PĂTRU GHEORGHE, PĂTRU ECATERINA Str. Sf. Agnes nr. 182, T 54/5 - P 6, lot 1A Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
411/22.09.2014 GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Sf. Agnes Extindere reţea canalizare pe strada Sf. Agnes
412/22.09.2014 COSTEA ALEXANDRU VALENTIN Sos. Olteniţei nr. 13 Imobil P+4E – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
413/22.09.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Pavlichieni nr. 64, T 55/2 – P 119 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
414/22.09.2014 SMĂRĂNDESCU IONEL Str. Amurgului nr. 31 D 4 locuinţe P+1E cuplate 2 câte 2 cu spaţiu ad-tiv la parter
415/22.09.2014 POP MARIA DANIELA Str. Amurgului nr. 39 O, ap. 7 Construire balcon şi împrejmuire parţială
416/22.09.2014 BEJINAR COSTEL Str. Orizontului, T 4/2 – P 13,, lot II Împrejmuire teren
417/22.09.2014 MARKO MARIN Str. Viilor nr. 47, T 19/1 – P 4,5 şi 6 Locuinţă P+1E şi utilităţi
418/22.09.2014 GOSPODIN ION, CONSTANTIN MARIUS GABRIEL Str. Sf. Agnes, nr. 34 B, T 54/5 – P 4,lot 7/2/2/1 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, la AC 299/14.07.2014 pentru imobil P+2E+EM, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 241/05.06.2014 rezultând P+3E+EM
419/22.09.2014 BALEA CONSTANTIN, BALEA CONSTANTINA Str. Sf. Voievozi nr. 15, Cv. 26 – P 641/5, 641/9, 641/2, lot 12 Locuinţă P+M, împrejmiure şi utilităţi
420/22.09.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Str. Sf. Ioan nr. 32 Branşament gaze naturale
421/22.09.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Livezi nr. 7, Cv. 19 – P 442, lot Extindere conductă şi branşament gaze naturale
422/2.09.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Sos.Olteniţei nr. 25 B Branşament gaze naturale
423/29.09.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Str. Amurgului nr. 30, T 54/6 – P 28, lot 2J Extindere conductă şi branşament gaze naturale
424/29.09.2014 STROE FLORENTINA AURA, NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA, VINTILĂ STELIAN, VINTILĂ MARINELA Sos. Solstiţiului, nr. 4, T 55/8 – P 32, lot 2/2/1 Imobil Dt+P+4E locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
425/29.09.2014 STROE FLORENTINA AURA, NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA, VINTILĂ STELIAN, VINTILĂ MARINELA Sos. Solstiţiului, nr. 6, T 55/8 – P 32, lot 2/2/2 Imobil Dt+P+4E locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
426/29.09.2014 LAZĂR FLORINA LĂCRĂMIOARA, LAZĂR MARCEL Str. Amurgului nr. 31 G bis, T 54/5 – P 17,lot 2,3,3 Imobil P+2E+Et+M locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
427/ 30.09.2014 SC GREENGUARD COATINGS & TEHNOLOGY SRL Splaiul Unirii nr. 1 C, T 3 – P 71, lot 2 Construire hală producţie vopsele P+E parţial şi utilităţi
428/30.09.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Str. Pavlichieni nr. 46 Branşament gaze naturale
429/30.09.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Str. Oituz nr. 80 E Branşament gaze naturale
430/30.09.2014 DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 27,T 54/5 – P 1, lot 3, lot 7+8+9, lot 1 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, la AC 299/14.07.2014 pentru imobil P+4E (bloc 1) din investiţia de 4 (patru) imobile cu locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter şi spaţii tehnice la fiecare nivel ( P/E1/E2/E3/E4) din AC 282/30.06.2014 rezultând P+5E
431/30.09.2014 DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 27,T 54/5 – P 1, lot 3, lot 7+8+9, lot 2 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, la AC 299/14.07.2014 pentru imobil P+4E (bloc 2) din investiţia de 4 (patru) imobile cu locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter şi spaţii tehnice la fiecare nivel ( P/E1/E2/E3/E4) din AC 282/30.06.2014 rezultând P+5E
432/30.09.2014 SC GDF SUEZ ROMANIA SRL – SC MIRAL COMPANY SRL Str. Solstiţiului nr. 37 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
433/30.09.2014 BĂLUŢĂ NICOLAE SORIN Str. Amurgului nr. 62 B, T 54/6 – P 10, lot 5+6 Construireimobil format din 5 (cinci) locuinţe şi 1 (unu) spaţiu ad-tiv P+1E înşiruite, împrejmuire şi utilităţi
434/06.10.2014 URICARIU CRISTIAN DANIEL Str. Dr. Fermei nr. 77 G, ap. 1, T 55/8 – P 25, lot 22 Închidere terasă parter existentă
435/06.10.2014 PANĂ CĂTĂLIN CONSTANTIN Str. Speranţei nr. 34 H, T 4/2 – P 7, lot 5 A Construire locuinţă Sp+P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
436/06.10.2014 POPPA ION OCTAVIAN, POPPA FLORENTINA ALINA Str. Sf. Voievozi nr. 16 Construire locuinţă P+1E cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
437/07.10.2014 PAVEL IULIAN Str. Câmpului nr. 35 Desfiinţare ( demolare) locuinţă şi anexe gospodăreşti parter
438/07.10.2014 PAVEL IULIAN Str. Câmpului nr. 35 Construire locuinţă Sp+P+E+EM, împrejmuire şi utilităţi
439/07.10.2014 STAN NICOLAE, STAN ELENA Str. Fortului nr. 15 Construire locuinţă unifamilială Sp+P+1E+M, garaj P, împrejmuire, amenajare incintă şi utilităţi
440/07.10.2014 GEORGESCU ROBERTINO, DRĂGULIN DANIEL IONEL Str. Popeşti Vest nr. 15, T 54/5 – P 60, lot 1 Supraetajare imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive Ds+P+4E cu 1 nivel rezultând Ds+P+5E
441/10.10.2014 SĂRACU MARIAN GEORGE Str. Dr. Fermei nr. 73, corp 4, T 55/8 – P 26-27, lot 4 Împrejmuire teren
442/10.10.2014 BUTUC CERCHEZ EUGEN Str. Răsăritului nr. 5 A, T 4/3 – P 3/2-3/3, lot 3+lot 4 - lot 1 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
443/13.10.2014 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA ptr. SANDERS VLAD DRAGOŞ Str. Amurgului nr. 35 A, T 54/5 – 20-25 Branşament electric subteran
444/13.10.2014 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL Cheiul Dâmboviţei nr. 26, T 4 – P 115/4, lot 1 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
445/13.10.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Domniţa Bălaşa nr. 12, Cv. 153 – P 5194/4 Branşament gaze naturale
446/13.10.2014 STOICESCU MARIAN, BĂLAŞA ANGELA Str. Amurgului nr. 2 G, T 54/6 – P 35, lot 2/1+3/1+4/1, lot 1 Ansamblu format din 3 (trei) locuinţe unifamiliale şi 1 (unu) spaţiu ad-tiv P+1E înşiruite, împrejmuire şi utilităţi
447/13.10.2014 LAZĂR FLORINA LĂCRĂMIOARA, LAZĂR MARCEL Str. Amurgului nr. 31 G bis, T 54/5 – P 17, lot 2 – lot 3, lot 3 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, la AC 299/14.07.2014 pentru imobil P+2E+Et+M, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 282/30.06.2014 rezultând P+3E+Et+M
448/13.10.2014 BÎZU CONSTANTIN MIHAI Str. Amurgului nr. 73 P, T 54/5 – P 47, 48, lot 3 B Construire 1(unu) imobil P+2E+EM+M – locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
449/13.10.2014 SC ECORECYCLING ENVIROMENT S.A. reprez. PARASCHIV GEORGE T 1, Np 39, Hb 39/1 şi Hb 39/2 Amenajare peisagistică a terenului neproductiv pe care s-au depus deşeuri inerte rezultate din demolări, excavări, decopertări
450/13.10.2014 IOAN RUXANDRA Str. Dr. Fermei nr. 73, corp 3 Împrejmuire incintă
451/14.10.2014 MILIŢĂ DANIEL CONSTANTIN , MILITĂ MIRELA NICOLETA Str. Sf. Gheorghe nr. 32, T 54/6 – P 17 Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1, împrejmuire şi utilităţi
452/14.10.2014 CROITORU DAN MARIAN Str. Amurgului nr. 28, T 54/6 – P 28, lot 1 J Construire 1 (unu) imobil P+3E – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, parţial spaţii tehnice la etajul 3, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
453/14.10.2014 CEAMUR ION, CEAMUR LUCIA Sos. Olteniţei nr. 81 Construire garaj P+M şi utilităţi
454/14.10.2014 GAVRILĂ ION Str. Leordeni nr. 41, Cv. 32 – P 807 Construire imobil de locuinţe P+2E, spaţii comerciale la parter, împrejmuire şi utilităţi
455/20.10.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Sf. Agnes nr. 32 C, bl.2 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
456/20.10.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Speranţei nr. 23, T 4/1 - P 4, lot 1+2 Branşament gaze naturale
457/20.10.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Intrarea Viilor nr. 14 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
458/20.10.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Alexandru Conduratu nr. 36, ( T 55/1 – P 27 şi 28) Branşament gaze naturale
459/20.10.2014 RUGINĂ IULIAN TUDOR Str. Porumbacului nr. 5, bl. G 3, sc. 1, parter, ap. 3 Construire balcon
460/20.10.2014 VINTILĂ STELIAN Str. Oituz nr. 2 U Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe şi birou din str. Oituz nr. 2 U
461/20.10.2014 MIHALE ANDREI Str. Amurgului nr. 31 K, T 54/5 – P 15 şi 16, lot 1 H Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru 1 (unu) imobil P+2E+ET, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter din AC 227/04.06.2014 rezultând P+3E+ET+POD
462/20.10.2014 SANDERS VLAD DRAGOŞ Str. Occidentului nr. 25 A, T 54/10 – P 1, lot 3 Imobil P+2E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
463/20.10.2014 STĂNCULET MARIAN ptr. SC CRISTAL BRAD Str. Taberei, nr. 1 Extindere pe orizontală hală P existentă pentru depozitare materiale neinflamabile
464/20.10.2014 LAMBĂ TIBERIUS ION Sos. Olteniţei nr. 28 A, Cv. 118- P 4118, 4119, 4120 Recompartimentare locuinţă individuală existentă S+D+P+1E, schimbare de destinaţie a parterului în spaţiu ad-tiv şi transformarea podului în mansardă rezultând S+D+P+1E+M
465/20.10.2014 COSTEA ALEXANDRU VALENTIN Sos. Olteniţei nr. 13 Imobil P+4E – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
466/20.10.2014 RĂDUCAN MARIAN Str. Dr. Fermei nr. 62 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil P+3E+Et, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter în baza AC 497/26.06.2014 prin suplimentarea cu 1 etaj rezultând P+3E+ET+E5
467/23.10.2014 PĂUN ADRIAN – SC VITAL BLUE AQUA SA Sos. Olteniţei nr. 56 Execuţie branşament apă şi racord la reţeaua de canalizare a imobilului din Sos. Olteniţei nr. 56 cu subtraversare
468/23.10.2014 RĂDUCAN BOGDAN CRISTIAN, RĂDUCAN CARMEN Str. Dr. Fermei nr. 16 C, T 54/3 – P 20/1, 22/2 şi 22 Schimbarea soluţiei tehnice din proiect înainte de începerea lucrărilor de construire pentru clădire propusă iniţial P+3E+ET – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, rezultând P+4E, împrejmuire, org-zare de santier şi utilităţi conform Ordinului nr. 839/2009, art. 67, alin .1
469/23.10.2014 CREANGĂ CRISTINA FLORINA Str. Sf. Agnes nr. 21, T 54/4 – P 8/1 Desfiinţare construcţie existentă parter
470/23.10.2014 CREANGĂ CRISTINA FLORINA Str. Sf. Agnes nr. 21, T 54/4 – P 8/1 Construire 2 (două) imobile P+3E - locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter şi C2 – locuinţe colective şi utilităţi
471/23.10.2014 ANDREESCU GABRIELA Str. Leonardo Murialdo nr. 19, T 54/3 – P 18,19 Construire imobil format din 7 locuinţe şi 1 spaţiu ad-tiv P+EM înşiruite şi utilităţi
472/23.10.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Leonardo Murialdo nr. 15, T 54/3 – P 15 Branşament gaze naturale
473/24.10.2014 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPESTI LEORDENI Str. Oituz, Amurgului, Eclipsei, Ancuţei, Agapiei, Bradului, Căliman, Cireşilor, Dudului, Merişani, Kiev,Gloriei, intr. Roşiori, Plugari, 1 Mai Modernizare şi reabilitare străzi, subsecventul 1, oraşul Popeşti Leordneni, corfom Lg. 50/1991, art. 7, alin. 16
474/06.11.2014 GAVRILĂ ION ptr. SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Str. Dr. Fermei nr. 63 Alimentare cu energie electrică a imobilului de locuinţe colective str. Dr. Fermei nr. 63
475/06.11.2014 TUDOSE CONSTANTIN Str. Timocului nr. 20, T 54/2 – P 1 Împrejmuire teren, cabină pompă electrică, hidrofor, pentru puţ foraj
476/06.11.2014 BĂLUŢĂ NICOLAE SORIN Str. Amurgului nr. 62 B Extindere reţea alimentare şi branşament apă potabilă imobil str. Amurgului nr. 62 B
477/06.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA SA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Oituz nr. 56 A Branşament gaze naturale
478/06.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA SA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Apusului nr. 29 Branşament gaze naturale
479/06.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Sf. Agnes nr. 121 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
480/07.11.2014 LUICAN ELENA Str. Amurgului nr. 29 F bis, T 54/5 – P 15, 16, lot 4 F şi lot 4G Construire 1 corp format din 4 locuinţe P+1E şi 1 corp format din 2 locuinţe P+1E, organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
481/07.11.2014 SC ZANGANY CONST. prin CERCEL IULIAN FLORIN Str. Şcolii nr. 56, T 53/2 – P 1 şi P 1/1 Construire 1 (unu) imobil format din 4 locuinţe P+1E şi 1(unu) imobil format din 3 locuinţe P+1E şi 1 (unu) spaţiu ad-tiv P+1E, împrejmuire şi utilităţi
482/10.11.2014 FILIPESCU DRAGOŞ TEODOR Str. Eclipsei nr. 74, T 54/7 – P A1, lot 1 – lot 1 Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Eclipsei nr. 74
483/10.11.2014 NICA ROBERT FLORIN Str. Dr. Fermei nr. 59, T 55/8 – P 32, lot 1 Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Dr. Fermei nr. 59
484/11.11.2014 NEGOIŢĂ MARIUS Str. Astrelor nr. 39, T 55/3- P 80 şi 81 Construire 6 locuinţe cuplate 2 (două) câte 2 (două) P+1E, împrejmuire şi utilităţi
485/12.11.2014 UNGUREANU VASILE Str. Oituz nr. 2 T, T 54/6 – P 6/2/1 Alimentare cu energie electrică a imobilului de locuinţe colective str. Oituz nr. 2 T
486/12.11.2014 ACON MARIA, ACON PAUL Str. Nicolae Gogol, nr. 1 Extindere pe orizontală locuinţă parter existentă cu un spaţiu ad-tiv, refacere împrejmuire şi utilităţi
487/12.11.2014 SVEC DANIELA TEODORA, SVEC MARIAN Str. Pantazică Gabriel nr. 48 B Desfiinţare garaj parter
488/12.11.2014 SVEC DANIELA TEODORA, SVEC MARIAN Str. Pantazică Gabriel nr. 48 B Construire garaj parter şi utilităţi
489/12.11.2014 CHIRIAC MUGUREL DANIEL Str. Dr. Fermei nr. 71 F, etaj 1, ap. 2 Extindere şi închidere balcon
490/12.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Sf. Agnes nr. 34 B Branşament gaze naturale
491/12.11.2014 HONCIU GHEORGHIŢĂ Str. Porumbacului nr. 20, Cv. 32 – P 807 Demolare locuinţă parter
492/12.11.2014 VELICA GINA – SIMONA, VELICA IONUŢ – OVIDIU Str. Dr. Fermei nr. 71 G. etaj 1, ap. 2 Extindere şi închidere balcon existent
493/12.11.2014 INSTITUTUL SF. MARIA – CONGREGAŢIA JESU Sos. Olteniţei nr. 6 Refacere parţială împrejmuire teren pe latura de nord
494/12.11.2014 LUPU OANA MIRELA, DUMITRU LILICA, DUMITRU DUMITRU Str. Oituz nr. 26, T 54/6 – P 15, lot 8 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil P+3E+Et, locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter în baza AC 392/15.04.2014 pentru 2 imobile C1 şi C2, C1 - P+3E+Et - locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter şi C2 – locuinţe colective rezultând P+5E
495/13.11.2014 ZORILĂ MARGARETA Str. Leordeni nr. 151 E Construire atelier parter şi utilităţi
496/13.11.2014 SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Pavlichieni, Sf. Agnes, Astrelor, Apusului, Echinocţiului, Solstiţiului Extindere conductă şi distribuţie apă potabilă pe str. Pavlichieni, Sf. Agnes, Astrelor, Apusului, Echinocţiului, Solstiţiului.
497/13.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Dr. Fermei nr. 16 C, T 54/3 – P 20/1, 22/2 şi 22 Branşament gaze naturale
498/13.11.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Amurgului nr. 46 A, T 54/6 – P 16, lot 11+12, lot 2 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
499/14.11.2014 CREANGĂ GHEORGHE, CREANGĂ NASTASIA Str. Biruinţei nr. 184, T 55/8 – P 3, lot 2A2 Construire 2 corpuri C1 – Ds+P+E, C2 -Ds+P+2E+terasă, împrejmuire şi utilităţi
500/18.11.2014 VLAD MARIUS COSTEL St. Dr. Fermei nr. 103, T 55/8 – P 13 şi 14 Racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului de rezidenţial bl. C3- C9
501/18.11.2014 CREANGĂ CRISTINA FLORINA Str. Dr. Fermei nr. 111, bl. 4, sc. 1, etaj 2, ap. 23, Recompartimentare apartament
502/18.11.2014 GAVRILĂ ION Str. Leordeni nr. 41 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, la AC 454/14.10.2014, pentru imobil P+2E locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter rezultând P+3E
503/20.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Amurgului, nr. 21 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
504/20.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Sf. Voievozi nr. 21 E Branşament gaze naturale
505/20.11.2014 HONCIU GHEORGHIŢĂ Str. Porumbacului nr. 20, Cv. 32 – P 807 Construire 4 locuinţe P+1E+M – locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
506/30.11.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL Str. Amurgului nr. 56, T 54/6 – P 12, lot 1+4 Construire imobil P+3E+Et – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
507/20.11.2014 PREDA ANCA MARINA ptr. PREDA ELENA Str. Greaca nr. 22 Construire foişor şi împrejmuire
508/20.11.2014 TĂNASE MARIAN Str. Speranţei nr. 44, T 4/2 – P 11 şi 12, lot 1 Construire 2 locuinţe colective P+1E cu un spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
509/20.11.2014 TOADER NICOLAE MARCEL, TOADER IULIA MIHAELA Str.Răsăritului, T 4/3 – P 27, lot 2 Construire locuinţă Sp+P+1E+M, alei carosabile şi pietonale, împrejmuire şi utilităţi
510/20.11.2014 BOGAN MARIAN, NEDELCU DANIELA MARIA Str. Dr. Fermei nr. 48, bl. 2, lot 2, Transformarea podului în mansardă a unui imobil de locuinţe colective, etaj tehnic P+3E+Et+Pod rezultând P+3E+Et+M
511/20.11.2014 BAICU GIORGICĂ Str. Oituz nr. 50, T 54/6 – P 27 Construire imobil P+4E – locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
512/20.11.2014 SOARE MIHAI ALEXANDRU, MARIN ANDREEA MANUELA Str. Oituz nr. 71 Construire P+2E+Et – locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
513/21.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Leordeni nr. 161 I Branşament gaze naturale
514/21.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Speranţei nr. 38 B Branşament gaze naturale
515/21.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Pavlichieni nr. 24 Branşament gaze naturale
516/21.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sf. Andrei nr. 2 A Branşament gaze naturale
517/21.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Sos. Olteniţei nr. 206 F Branşament gaze naturale
518/21.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Sos. Olteniţei nr. 207 A Branşament gaze naturale
519/21.11.2014 SMĂRĂNDESCU IONEL Str. Amurgului nr. 29 B bis, T 54/5 – P 15, 16, lot 4 C Construire 1 (unu) corp clădire format din 3 (trei) unităţi locative, 1 (unu) spaţiu ad-tiv şi 2 (două) locuinţe şi 1 (unu) corp de clădire format din 4 (patru) unităţi locative P+1E, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
520/24.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Răsăritului nr. 63 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
521/24.11.2014 ANTON IOSIF Str. Gheorghe Costa-Foru nr. 20 A Construire locuinţă P+1E şi utilităţi
522/24.11.2014 GHEORGHE RĂZVAN DENIS, GHEORGHE GABRIELA FLORINA Str. Dr. Fermei nr. 95 E Modificare de temă în perioada de execuţie cf. Legii nr. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil D+P+3E rezultând D+P+4E
523/24.11.2014 VLAD MARIUS COSTEL Str. Dr. Fermei nr. 103 H, T 55/8 – P 13, 14, lot 9,10 Modificare amplasament imobil C9 cu funcţiune de locuinţe colective P+3E+EM+M din AC 167/18.12.2014
524/26.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Unirii nr. 23 Branşament gaze naturale
525/26.11.2014 CAZONE DANIEL Str. Sf. Voievozi nr. 24 Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1E+2R, împrejmuire şi utilităţi
526/26.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Oituz nr. 26 Branşament gaze naturale
527/26.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Popeşti Vest nr. 11 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
528/27.11.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL Str. Eclipsei nr. 125 Branşament gaze naturale
529/27.11.2014 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstiţiului nr. 2 D, T 54/5 – P 12, 13, 14, lot 4/2/3/1/1/1 Construire 2 (două) imobile D+P+3E+Et – C1 – locuinţe colective cu spaţii ad-tive la parter şi -C2- locuinţe colective, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
530/27.11.2014 SC VITAL BLUE AQUA SA Str. Garian Alexandru nr. 6 Hală S+P pentru tratare apă potabilă
531/05.12.2014 BERHART ENGERARD NICOLA Str. Porumbacului nr, 5, bl. G3, sc. 2, parter, ap. 16 Construire balcon
532/05.12.2014 PÎSLEA ION – FLORIN, PÎSLEA ŞTEFANIA Str. Gheorghe Costa – Foru nr. 8 Construire imobil P+1E cu funcţiunea de spaţiu comercial şi spaţii ad-tive, împrejmuire şi utilităţi
533/05.12.2014 DUMITRACHE ADINA Str. Solstiţiului nr. 2 B, T 54/5 – P 12 -14, lot 4/2/1/2 Construire 2 (două) imobile P+3E+Et - locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, imobil C2 – locuinţe colective, organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
534/05.12.2014 SOLTEŞ VIRGIL IULIAN, SOLTEŞ GHEORGHIŢA Str. Oituz nr. 54 A, T 54/6 – P 28, lot 2 B Terasă acoperită din material lemnos
535/05.12.2014 SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL prin AGAFIA TEHNO-LOGISTIC SRL Str. Dr. Fermei nr. 74 Branşament la reţeaua de distribuţie apă potabilă şi racordare la reţeaua de canalizare menajeră
536/05.12.2014 SAVA DUMITRU DANIEL ptr. SC EDILDAN CONSTRUCT SRL Str. Solstiţiului nr. 2 A, T 54/5 – P 12-14, lot 4/2/2 Construire imobil P+4E+5R – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de santier, împrejmuire şi utilităţi
537/05.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Sos. Olteniţei nr. 364 Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal cu subtraversare
538/05.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Popeşti Vest nr. 15 Bransament gaze naturale cu legătura din str. Dr. Fermei
539/09.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Sos. Olteniţei nr. 14 D Branşament gaze naturale
540/09.12.2014 IOZU PETRE, NEDELCU MAGDALENA, IOZU ELENA Str. Dr. Fermei nr. 25 B, T 55 – P 2, lot 1 Împrejmuire teren
541/09.12.2014 SC TERRA NOVA CONSTRUCT SRL Str. Dr. Fermei nr. 74, T 54/5 – P 37 şi P 39 Construire curţi lumină, remodelare faţade, reconfigurare spaţială, locuinţe colective D+P+4E+T, anexe, împrejmuire şi utilităţi
542/09.12.2014 NEGRU CĂTĂLIN COSTEL, NEGRU CRISTINA MANUELA Str. Fortului, nr. 1 Demolare anexă C 2
543/10.12.2014 MIHALE ANDREI Str. Amurgului nr. 31 K, T 54/5 – P 15, 16, lot 1H Transformarea podului în mansardă a unui imobil de locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter P+3E+Et+Pod rezultând P+3E+Et+M
544/10.12.2014 DIŢĂ ROBERT – IOAN, BUGA MARIANA Str. Mirăslău nr. 32, Cv. 111 – P 3835-3836, lot 2 Construire locuinţă cuplată P+1E+M cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire parţială şi utilităţi
545/10.12.2014 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL Str. Amurgului nr. 56 A, T 54/6 – P 12, lot 2+3 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construire cf. Legii 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil P+3E+Et locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter în baza AC 407/19.09.2014 rezultând P+3E+Et+E5
546/10.12.2014 PANĂ DUMITRU SORIN, DORU ION, BUCUR ATENA Str. Solstiţiului nr. 27, T 55/6 – P 101, 103, lot 2 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, la AC 454 din 14.10.2014, pentru imobil P+3E+Et locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter în baza AC 387/12.09.2014 rezultând P+5E (cu un etaj tehnic intermediar)
547/10.12.2014 ARMAŞU RADU VASILE Str. Dr. Fermei nr. 113 E, T 55/8 – P 9/1, lot 5 Construire locuinţă P+1E cu spaţiu ad-tiv la parter şi utilităţi
548/10.12.2014 BIDIREL RADU VASILE Str. Speranţei nr. 38 G, T 4/2 – P 8, lot 3 Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1E+M cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
549/10.12.2014 VOICULESCU CRISTIAN Str. Speranţei nr. 44 E, T 4/2 – P 11, 12, lot 6 Construire locuinţă unifamilială parter şi spaţiu administrativ
550/12.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 65 Branşament gaze naturale
551/12.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 65 B Branşament gaze naturale
552/12.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 65 F Branşament gaze naturale
553/12.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 65 D Branşament gaze naturale
554/12.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 67 Branşament gaze naturale
555/12.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 67 A Branşament gaze naturale
556/12.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Dr. Fermei nr. 67 B Branşament gaze naturale
557/12.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL St. Dr. Fermei nr. 67 C Branşament gaze naturale
558/12.12.2014 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA prin SC IRIGC IMPEX SRL Str. Leonardo Murialdo nr. 13 Branşament gaze naturale
559/12.12.2014 GIBA GEORGE MARIUS reprez. SC VITAL BLUE AOUA SA Str. Dr. Fermei – Alex. Conduratu Execuţie staţie pompare ape uzate în zona intersecţiei str. Dr. Fermei - Alex. Conduratu
560/16.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Bateriei nr.46 S, Cv. 94- P 3027/4, 3027/5 şi 3027 Branşament gaze naturale
561/16.12.2014 LOVIŞTE MIRCEA Str. Stadionului, nr 5, (fosta Porumbacu), bl. G3, sc. 1, ap. 4 Construire balcon
562/16.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC AVI PROD GRUP SRL Str. Oituz nr. 54 J, T 54/6 – P 28, lot 2I Branşament gaze naturale
563/16.12.2014 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SRL Str. Dr. Fermei nr. 74, T 54/5 – P 37 şi 39 Post transformare 20/0,4 kV şi alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe
564/16.12.2014 NEGRU CĂTĂLIN COSTEL, NEGRU CRISTINA MANUELA Str. Fortului nr. 1 Construire garaj parter şi utilităţi
565/18.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPNY SRL Str. Speranţei nr. 38 Branşament gaze naturale
566/18.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL Str. Sf. Agnes nr. 133 Branşament gaze naturale
567/19.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL CONSTRUCT SRL Str. Echinocţiului nr. 24 B, T 55/6 – P 74-77, lot 3 Branşament gaze naturale
568/19.12.2014 STROE FLORENTINA AURA, NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA MARINELA, VINTILĂ STELIAN VINTILĂ MARINELA Str. Solstiţiului nr. 4, T 55/8 – P 32, lot 2/2/1 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil Dt+P+4E locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter în baza AC 424/29.09.2014 rezultând Dt+P+5E
569/19.12.2014 STROE FLORENTINA AURA, NICA ROBERT FLORIN, NICA DANIELA MARINELA, VINTILĂ STELIAN VINTILĂ MARINELA Str. Solstiţiului nr. 6, T 55/8 – P 32, lot 2/2/2 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil Dt+P+4E locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter în baza AC 425/29.09.2014 rezultând Dt+P+5E
570/19.12.2014 CHIRIŢĂ MIHAELA RODICA reprez. SC TOTAL CHEMICALS COMPANY SRL Sos. De Centură nr. 69 D, T 55/8 – P 32, lot 2/2/2 Construire hală produse prefabricate beton birouri P+1 parţial, împrejmuire şi utilităţi
571/19.12.2014 OLAR GHEORGHE EMILIAN reprez. SC ROUTE PLUS SRL Str. Taberei nr. 4 Intrare în legalitate pentru consolidare şi etajare corp anexă la hală depozitare şi utilităţi
572/19.12.2014 NEAGU IONEL Str. Amurgului nr. 37 G, T 54/5 – P 20-25, lot 3/8 Construire imobil P+2E locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
573/22.12.2014 TRIFAN EUGEN SORIN Str. Amurgului nr. 37 E Branşament apă potabilă
574/22.12.2014 DUMITRESCU CONSTANTIN, DUMITRESCU DANA Str. Bărăganului nr. 30 A Desfiinţare garaj existent
575/22.12.2014 DUMITRESCU CONSTANTIN, DUMITRESCU DANA Str. Bărăganului nr. 30 A Construire 2 (două) corpuri de clădire, corp 1 (unu) locuinţă individuală P+1E+M, corp 2 – 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
576/22.12.2014 MOISE IRINEL MĂDĂLIN Str. Echinocţiului, T 55/5 – P 83 Construire imobil format din 5 (cinci) locuinţe colective şi 1 (unu) spaţiu ad-tiv P+1E înşiruite, împrejmuire şi utilităţi
577/22.12.2014 GRĂDINARU ROBERT Str. Solstiţiului nr. 2 D, T 54/5 – P 12, 13, 14, lot 4/2/3/1/1/1 Modificare de temă în perioada de execuţie cf. Legii nr. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru 2 (două) imobile Dt+P+3E+Et – C1 – locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, C2 – locuinţe colective din AC 529 din 27.11.2014 rezultând Dt+P+5E( etaj 4 tehnic)
578/23.12.2014 ENE GABRIEL – EDUARD, ENE DIANA COSMINA Sos. Olteniţei nr. 32 H, Cv. 115 – P 3958, 3962, 3963 Amplasare 3 casete luminoase, amenajare parcare şi reamplasare împrejmuire
579/23.12.2014 BUŞTEANU GRIGORE, PĂLĂRIE GHEORGHE CORNELIU Str. Sf. Agnes nr. 180, T 54/5 – P 6, lot 1A/1 Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
580/23.12.2014 BUŞU MARIUS, BUŞU ROXANA Str. Dr. Fermei nr. 67 A, T 55/8 – P 29 şi 30, lot 11 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil C2 -locuinţe colective cf. AC 116 din 07.04.2014 prin suplimentarea regimului de înălţime cu un nivel rezultând P+5E
581/23.12.2014 BUŞU MARIUS, BUŞU ROXANA Str. Dr. Fermei nr. 67, T 55/8 – P 29 şi 30, lot 10 Modificare de temă în timpul executării lucrării de construcţii, conform Lg. 50/1991, art. 7, alin. 15, pentru imobil C1 -locuinţe colective cf. AC 116 din 07.04.2014 prin suplimentarea regimului de înălţime cu un nivel rezultând P+5E
582/23.12.2014 DOBRILĂ SICĂ Str. Sf. Voievozi nr. 21 D, Cv. 26 – P 641/1, lot 2 Construire locuinţă parter cu spaţiu birou, împrejmuire parţială şi utilităţi
583/23.12.2014 CONSTANTINESCU ELENA, CONSTANTINESCU ALIN GABRIEL, CONSTANTINESCU MIRELA MIAELA Str. Stadionului nr. 5, bl. G 3, sc. 1, parter, ap. 2 Extinderea parterului cu un balcon cu acces secundar din exteriorul imobilului de locuinţe colective P+2E, recompartimentare interioară
584/29.12.2014 NIŢĂ MIHAELA Str. Pogoanelor nr. 22 Construire locuinţă P+1E+Pod circulabil, garaj parter, foişor, împrejmuire şi utilităţi
585/29.12.2014 PETROVICI EMILIA Str. Orizontului nr. 53 A, T 4/2 – P 18, lot 4 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
586/29.12.2014 DUMITRU EUGENIA Str. Pavlichieni nr. 3 A, T 55/1 – P 65 şi 66 Construire anexă P, bucătărie de vară, copertină parcare, magazie scule, împrejmuire şi utilităţi
587/29.12.2014 SC SILCOTUB SA Sos. De Centură nr. 91 Alimentare cu energie electrică punct de colectare fier vechi, birouri
588/29.12.2014 GAVRILĂ DUMITRU Str. Popeşti Români nr. 66 Extindere pe orizontală cu parter a locuinţei P+1E existentă
589/29.12.2014 SC ENEL MUNTENIA SA ptr. SC SILCOTUB SA Sos. De Centură nr. 91 Alimentare cu energie electrică punct de fier vechi, birouri
590/29.12.204 CIOBANU FLORIN Str. Apusului nr. 7, T 55/4 – P 99 Construire locuinţă P+1E+2 retras cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
591/30.12.2014 SC GDF ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY SA Str. Amurgului nr. 46 C , T 54/6 – P 46, lot 10 Extindere conductă şi bransament gaze naturale
592/30.12.2014 POPA IOANA ANCA Intr. Leordeni, nr. 5, T 4/8 – P 23, lot 2 Construire imobil locuinţă P+1E cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi