Autorizaţii de Construire/Desființare eliberate în anul 2013

Nr./data eliberării Nume şi prenume Adresa imobilului Scopul eliberării
1/09.01.2013 MITREA EMIL Str. Amurgului,nr. 49, T 54/5 – P 33, 34, lot A şi lot 1-2 Imobil P+2E, locuinţe colective cu spaţiu administrativ la parter, împrejmuire şi utilităţi
2/16.01.2013 STAN F. GHEORGHE Str. Norilor, nr. 12 Extindere locuinţă parter şi utilităţi
3/16.01.2013 TUDORACHE PETRU ROBERT Str. Dr. Fermei, nr. 117 D Locuinţă individuală S+P+2E şi utilităţi
4/25.01.2013 BĂCANU ŞTEFAN reprez. S.C. STOMACOM IMPORT – EXPORT Str. Domniţa Bălaşa, nr. 2 C Modificare temă A.C. 315/03.10.2012
5/25.01.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Solstiţiului, nr. 31 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
6/25.01.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Echinocţiului, nr. 4, corp 1 Branşament gaze naturale
7/25.01.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Fermei, nr. 21 Branşament gaze naturale
8/25.01.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Drumul Fermei, nr. 117 O Branşament gaze naturale
9/25.01.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Triumfului, nr. 14 Branşament gaze naturale
10/25.01.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 155 Branşament gaze naturale
11/25.01.2013 DRĂGAN ADRIAN, DRĂGAN IULIANA ANDREEA Str. Echinocţiului, T 55/5 – P 62-63 Construire împrejmuire perimetrală pe limita de proprietate, cămin apă, pompă hidrofor şi cămin branşament electric şi utilităţi
12/25.01.2013 TURCU GHEORGHE, TURCU ELISABETA Str. Mirăslău, nr. 62 Construire 2 locuinţe P+1E, împrejmuire şi utilităţi
13/05.02.2013 IACOB PETRE, IACOB VASILICA Sos. Olteniţei, nr. 241 Construire anexă – gospodărească S+P şi utilităţi
14/12.02.2013 POPA CICERONE LAURENŢIU Str. Zăbava Cluceru, nr. 2 Împrejmuire teren (gard)
15/12.02.2013 NEGULESCU CRISTIAN ptr. ELITE GREEN PHARM Sos. Olteniţei, nr. 51-55, spaţiu 5 Amplasare firmă luminoasă
16/12.02.2013 CONSTANTA DUMITRU TRAIAN Str. Amurgului, nr. 43 H Branşament electric trifazat
17/12.02.2013 NĂSTASE MARIN, NĂSTASE VASILICA Str. Popeşti Români, 54 A Locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
18/15.02.2013 NEDEA MARIAN LUCIAN Str. Orizontului, nr. 104 C Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
19/15.02.2013 VOINEA COSTIN RĂZVAN Str. Popeşti Români, nr. 64 B Alimentare cu energie electrică a 2 (două) imobile D+P+3M+EM din str. Popeşti Români, nr. 64 B
20/15.02.2013 CARAMAN CONSTANTINA ptr. CARAMAN CONSTANTINA PFA Str. Amurgului, nr. 67 E, T 54/5 – P 45, 46, lot 1/6 Construire duplex locuinţe cuplate P+1E, formată din 2(două) apartamente, împrejmuire şi utilităţi
21/15.02.2013 SASEANU ADRIAN ptr. S.C. ROMTELECOM S.A. Str. Mirăslău, nr. 3-5 Canalizaţie telefonică de racord, construire soclu şi priză de pământ, instalare echipament, forare orizontală şi branşament electric
22/15.02.2013 CHEIKH MAKRAM Str. Sf. Agnes, nr. 68 Extindere locuinţă P+1+M, cu anexă P şi împrejmuire
23/15.02.2013 NEACŞU CEZAR MIHAIL str. Amurgului, nr. 65 J Construire 3 (trei) locuinţe înşiruite P+1E, împrejmuire şi utiltăţi
24/19.02.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Astrelor, nr. 40 Branşament gaze naturale
25/19.02.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Bărăganului, nr. 22 Branşament gaze naturale
26/19.02.2013 RĂDUCAN MARIAN Str. Drumul Fermei, nr. 109 Construire imobil P+2E, spaţiu comecial şi locuinţe colective
27/19.02.2013 CĂLINA RADUCA GABRIEL, CĂLINA RUXANDRA FLORENTINA Str. Popeşti Vest, nr. 35 Construire cabină pompă apă, împrejmuire branşament electric-Etapa I
28/19.02.2013 MUTIŞ FLORIN, MUTIŞ LORENA VALENTINA Str. Amurgului, nr. 67 J Construire locuinţă şi spaţiu administrativ P+1E
29/19.02.2013 VARTOLOMEI ION, VARTOLOMEI LUCICA Sos. Olteniţei, nr. 218 Amenajări interioare, parter locuinţă existentă şi extindere pe orizontală şi pe verticală rezultând P+M şi utilităţi
30/19.02.2013 FLORESCU STELUTA Str. Drumul Fermei, nr. 85 C Imobil P+2E, spaţiu administrativ şi locuinţe colective
31/28.02.2013 TĂLPEANU RELY Str. Amurgului, nr. 67 K Construire locuinţă unifamilială cuplată P+1 şi utiliăţi
32/28.02.2013 TĂLPEANU RELY Str. Amurgului, nr. 67 K bis Construire locuinţă unifamilială cuplată P+1 şi utiliăţi
33/28.02.2013 FLOREA IRIMIA, FLOREA FLORENTINA Str. Orizontului nr. 55 Modificare temă la regimul de înălţime din locuinţă P+1E în locuinţă P+M, împrejmuire, puţ forat, ministaţie de epurare şi utilităţi
34/28.02.2013 S.C. BETA CONSULTING S.R.L. Soseaua de Centură nr. 261 Amenajare platformă betonată pentru poziţionare a 2 ( două) butelii de gaz şi împrejmuire
35/28.02.2013 DRĂGULIN DANIEL IONEL,GEORGESCU ROBERTINO Str. Drumul Fermei, nr. 116, T 54/5 – P 58, 59, 60, lot 1-11 Intrare în legalitate pentru construire prin supraetajare 6 (şase) imobile existente P+4E locuinţe colective şi spaţii ad-tive rezultând 6 (şase) imobile P+5E
36/28.02.2013 TUDOSE GHEORGHE Str. Popeşti Români, 42 Demolare anexă
37/28.02.2013 TUDOSE GHEORGHE Str. Popeşti Români, 42 Extindere pe orizontală şi verticală prin supraetajare locuinţă rezultând Sp+P+1E, anexă gospodărească, refacere împrejmuire şi utilităţi
38/04.03.2013 UNGUREANU VASILE reprez. S.C. SAFARI GRUP POPEŞTI LEORDENI S.R.L. Str. Leordeni, nr. 1 Demolare clădire parter
39/04.03.2013 STOICA P. RAFAIL, STOICA I. MARIA Str. Leordeni nr. 48 Intrare în legalitate pentru extindere locuinţă parter (corp C3; C4), construire anexă (corp C5) şi racordare la utilităţi
40/04.03.2013 MARINEL COSTEL Str. Trandafirului, nr. 9 Construire locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
41/04.03.2013 FRANGULEA MANUELA Str. Amurgului, T 54/5 – P 47, 48, lot 3L, lot 2, lot 1 Construire locuinţă Sp+P+E, împrejmuire şi utilităţi
42/12.03.2013 GHEORGHE FLORIAN MELTI Str. Oituz, nr. 87, T 54/7 – P 4, lot 2 şi lot 3 Construire 2 (două) imobile locuinţe colective şi birouri Ds+P+2E+EM, împrejmuire şi utilităţi
43/12.03.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Leonardo Murialdo, nr. 6 Branşament gaze naturale
44/12.03.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Domniţa Bălaşa, nr. 2 C Branşament gaze naturale
45/15.03.2013 STOICA IONICA Str. Pavlichieni, nr. 18 2 ( două) imobile P+2E+M – locuinţe colective şi spaţii administrative
46/15.03.2013 VÂNĂTORU RADU, VÂNĂTORU PETRUŢA MAGDALENA Str. Liliacului, nr. 4 A Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
47/15.03.2013 TOMESCU MIHAELA SIMONA ptr. PARAMON GEORGE MIRCEA Str. Solstiţiului, nr. 11, T 54/5 – P 4, lot 2, Construire hală de producţie mobilier, anexe, alei carosabile şi pietonale, parcare, împrejmuire, utilităţi, branşamente şi organizare de şantier
48/15.03.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Trandafirului nr. 11 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
49/15.03.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Drumul Fermei, nr. 111, bl. 1, sc. 1, ap. 1 Branşament gaze naturale
50/15.03.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Pavlichieni nr. 106 Branşament gaze naturale
51/18.03.2013 STOICA IONICA Str. Pavlichieni nr. 18, T 55/2 – P 37 şi 39 Demolare magazie
52/18.03.2013 BĂLUŢĂ NICOLAE SORIN Str. Amurgului, nr. 51, T 54/5 – P 33, 34, lot 3A1 şi lot 3A2 Construire imobil locuinţe P+1E, cu spaţiu ad-tiv la P, împrejmuire şi utilităţi
53/18.03.2013 UNGUREANU SORIN UNGUREANU IOLANDA CARMEN Str. Oituz, nr. 80 E, T 54/6 – P 29, lot 6 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
54/18.03.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 20 E, ap. 1 Branşament gaze naturale
55/18.03.2013 NICOLICI ADRIAN IONUŢ, NICOLICI MARIA VERONICA SIMONA Str. Sf. Agnes, nr. 208, T 55/3 – P 32 Construire locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
56/18.03.2013 MITREA EMIL Str. Amurgului, nr. 33 C, T 54/5 P 18, 19, lot 18 Construire imobil P+2E+M – locuinţă colective cu spaţiu ad-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
57/20.03.2013 PĂTRU GHEORGHE Str. Sf. Agnes, nr. 146, T 54/6 – P 6, lot 2 Construire locuinţă P+1E şi utilităţi
58/26.03.2013 IOZU ECATERINA, IOZU MARIA Str. Iosif Trancioveanu, nr. 14 Demolare corpuri de clădire C1, C2, C3
59/27.03.2013 NIŢĂ IONEL LAURENŢIU Str. Dr. Fermei, nr. 83 C Imobil P+2E+M locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter
60/27.03.2013 BANCIU EUGEN MARCEL Str. Amurgului, nr. 38 F 3 imobile ( C1, C2, C3), locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv P+3E+M
61/27.03.2013 NĂSTASE ROXANA FLORENTINA Str. Dr. Fermei, nr. 73 A Construire imobil P+2E cu spaţii comerciale la parter şi apartamente la etajul 1 şi 2, împrejmuire şi utilităţi
62/27.03.2013 IANCU CEZAR, IANCU FLORENTINA Sos. Olteniţei, nr. 139, lot 2, ( Cv. 59 – P 1.685 – 1.686) Construire locuinţă unifamilială P+M, împrejmuire şi utilităţi
63/27.03.2013 CALAGIU CRISTIAN, CALAGIU ADRIANA Str. Sf. Agnes, nr. 17 B, T 54/5 – P 15, lot 3 Modificare temă din locuinţă P+M în locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
64/28.03.2013 GHEORGHE EUGEN, GRĂDINARU ROBERT, BAICU DANIEL, GRECU AGA ANDREEA, CREANGĂ MIHAELA, CREANGĂ CRISTINA FLORINA Str. Drumul Fermei, nr. 111 A 4 ( patru) imobile Ds+P+3E - locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv
65/28.03.2013 BAICU GIORGICĂ Str. Dr. Fermei, nr. 56 Imobil S+P+3E locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv
66/02.04.2013 STOICESCU MARIAN, BALABAN ANGELA Str. Amurgului, nr. 2 E Ansamblu de 4 locuinţe unifamiliale şi spaţii ad-tive P+1E, împrejmuire şi utilităţi
67/02.04.2013 UNGUREANU ANA Str. Leordeni, nr. 69 Construire extindere locuinţă parter şi utilităţi
68/02.04.2013 IOZU ECATERINA, IOZU MARIA Str. Iosif Trancioveanu, nr. 14 Construire locuinţă P+1E şi utilităţi
69/02.04.2013 SUCEVEANU ŞTEFAN, SUCEVEANU RODICA Str. Oituz, nr. 18 Construire împrejmuire cabină pompă apă şi branşament electric
70/02.04.2013 RÎPEANU NICOLAE Sos. Olteniţei, nr. 171 A Construire 3 (trei) locuinţe inşiruite P+1E, împrejmuire şi utilităţi
71/04.04.2013 OPREA MARIUS Str. Sf. Agnes, nr. 34 Imobil S+P+1E+EM locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
72/04.04.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA prin S.C. CRISTAL CONSTRUCT DESIGN S.R.L., ptr. JECU MARIANA Str. Fermei, nr. 43 Branşament gaze naturale
73/05.04.2013 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Dr. Fermei, nr. 95 Construire imobil D+P+3E spaţiu ad-tiv la parter şi locuinţe colective
74/05.04.2013 ALECU VASILE, ALECU GHERGHINA Str. Tractoriştilor nr. 9 Construire bucătărie de vară S+P, împrejmuire şi utilităţi
75/05.04.2013 DINU ILIE Str. Amurgului, nr. 32 C Intrare în legalitate pentru construire locuinţă Sp+P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
76/08.04.2013 POPA SORINEL, POPA VICTORIŢA Str. Biruinţei, nr. 69 A Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
77/08.04.2013 PANCIU VIOREL, PANCIU ŞTEFANIA ELIZA Str. Timocului nr. 21 C Construire anexă D+P+M, împrejmuire şi utilităţi
78/08.04.2013 ALECU VASILE, ALECU GHERGHINA Str. Tractoriştilor nr. 9 Demolare locuinţă P şi garaj P
79/08.04.2013 ROVENŢA MIHAELA Str. Dr. Fermei, nr. 119, ap.9, T 55/8 – P 7 Modificare recompartimentare apartament
80/08.04.2013 CERVENCU PETRE Str. Ion Scorţaru, nr. 13 Construire extindere locuinţă parter şi racordare la utilităţi
81/12.04.2013 MITREA EMIL Str. Amurgului, nr. 49, T 54/5 – P 33, 34, lot 1A, lot 1-2 Supraetajare imobil P+2E – locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv – P+3E
82/15.04.2013 BOTEZATU MIHAI BOTEZATU LENUŢA Str. Sf. Agnes, nr. 185, T 52/6 – P 59, lot 1 Construire locuinţă P+1E şi utilităţi, împrejmuire şi utilităţi
83/15.04.2013 IACOB CRISTINA Str. Şcolii, nr. 51 B Construire locuinţă P+1E şi utilităţi
84/15.04.2013 RĂDULESCU ANDREI RĂDULESCU NATALIA IOANA Str. Sf. Andrei, nr. 36 A, T 2/5 – P 15 Construire locuinţă D+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
85/16.04.2013 GHEORGHE EUGEN Str. Dr. Fermei, nr. 111 Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuinţe post transformare şi branşamente
86/17.04.2013 SLAVE ROBERTO IULIAN, NIŢU NICULAE, NIŢU MARIANA, NIŢU GABRIEL BOGDAN Str. Amurgului, nr. 41 N, T 54/5 – P 20-25, lot 6/15 Construire imobil P+2E-apartamente/spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
87/17.04.2013 SLAVE ROBERTO IULIAN, NIŢU NICULAE, NIŢU MARIANA, NIŢU GABRIEL BOGDAN Str. Amurgului, nr. 41 E, T 54/5 – P 20-25, lot 6/16 Construire imobil P+2E-apartamente/spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
88/17.04.2013 SLAVE ROBERTO IULIAN, NIŢU NICULAE, NIŢU MARIANA, NIŢU GABRIEL BOGDAN Str. Amurgului, nr. 41 C, T 54/5 – P 20-25, lot 6/4 Construire imobil P+2E-apartamente/spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
89/17.04.2013 SLAVE ROBERTO IULIAN, NIŢU NICULAE, NIŢU MARIANA, NIŢU GABRIEL BOGDAN Str. Amurgului, nr. 37 C, T 54/5 – P 20-25, lot 3/4 Construire imobil P+2E-apartamente/spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
90/17.04.2013 SLAVE ROBERTO IULIAN, NIŢU NICULAE, NIŢU MARIANA, NIŢU GABRIEL BOGDAN Str. Amurgului, nr. 41 H, T 54/5 – P 20-25, lot 6/9 Construire imobil P+2E-apartamente/spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
91/18.04.2013 MOCANU CRISTIAN IULIAN reprez. S.C. SEA ROMÂNIA S.A. Sos. Olteniţei, nr. 181, lot 18 Racord alimentare cu energie electrică a obiectivului depozit logistic SEA ROMÂNIA.
92/18.04.2013 DORU ION, PANĂ DUMITRU SORIN, IGNAT LUCREŢIA Str. Amurgului, nr. 33 I, T 54/5 – P 18 şi P 19, lot 12 Imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive - P+2E şi utilităţi
93/18.04.2013 TINCU ANTON, TINCU SILVIA Str. Alexandru Conduratu, nr. 44 Construire locuinţă individuală Sp+P+1E, refacere împrejmuire şi utilităţi
94/18.04.2013 MORARU MIHAELA Str. Răsăritului, nr. 1 C, T 4/3 – P 1, lot 3 Modificare temă la regimul de înălţime din locuinţă P+1E în locuinţă P+1E+M
95/18.04.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 111, bl. 1, sc. 2, ap. 1 Bransament gaze naturale
96/18.04.2013 PETRE LUCIAN GUSTAV Str. Oituz nr. 54 H Construire locuinţă P+EM, împrejmuire şi utilităţi
97/19.04.2013 CÎRTICIOIU PAUL OLIVIER, NOHAI TITI-CORALIAN Str. Amurgului, nr. 65 I, T 54/5 – P 44, lot 2/10 Construire 2 (două) locuinţe cuplate Sp+P+1E+M şi spaţii ad-tive, împrejmuire şi utilităţi
98/23.04.2013 ŢĂRAN MARIA Str. Sf. Iosif Trancioveanu, nr. 12 Demolare corpuri de clădire parter C1 şi C 2
99/23.04.2013 ŢĂRAN MARIA Str. Sf. Iosif Trancioveanu, nr. 12 Construire locuinţă P+M şi utilităţi
100/23.04.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 34 U Branşament gaze naturale
101/23.04.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 4 E Branşament gaze naturale
102/23.04.2013 CADAR IOSIF, CADAR FILOMENA, CIURARU FELIX, CIUTARU NICOLETA Str. Tractoriştilor nr. 36 Consolidare, amenajare, modificări compartimentare interioară, schimbare de funcţiune a podului în mansardă şi refacerea faţadelor la locuinţă existenţă.
103/25.04.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Oraşul Popeşti Leordeni Reabilitare străzi subsecventul 6 în oraşul Popeşti Leordeni
104/25.04.2013 CRISTEA CARMEN MIHAELA, CRISTEA FLORIN Str. Bateriei, T 93- P 7, lot 2 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
105/26.04.2013 GHEORGHE FLORIAN MELTI Str. Oituz, nr. 87, T 54/7 – P 4, lot 2 şi 3 Modificare de temă în timpul execuţiei lucrărilor de construire conform legii nr. 50/1991, art. 7, alin. (15), pentru 2 (două) imobile locuinţe colective şi birouri D+P+2E+EM rezultând DS+P+3E+EM
106/26.04.2013 HONCIU GHEORGHIŢĂ reprez. S.C. PRESCOMAT S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 171 Construire 3 (trei) locuinţe inşiruite Sp+P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
107/26.04.2013 MINCU GHEORGHE Str. Sf. Leonardo Murialdo, nr. 15, T 54/3 – P 15 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
108/26.04.2013 BORDEIANU GHEORGHE Str. Astrelor nr.65, T 55/3 – P 51 Împrejmuire provizorie teren, cabină pompă şi puţ forat
109/26.04.2013 MOCANU CRISTIAN IULIAN reprez. S.C. SEA ROMÂNIA S.A. Sos. Olteniţei nr. 181, lot 18 Modificare în timpul executării lucrărilor de construcţii la obiectivele – anexă deşeuri şi anexă tehnică instalaţii din cadrul obiectivului de investitii- centru logistic SEA ROMANIA
110/26.04.2013 SICHIN NECULAI, SICHIN ALINA CONSTANTINA Str. Căzăneşti, nr. 34 A, Cv. 115 – P 3990/1 Construire locuinţă S+P+1E+M, anexă/garaj parter, împrejmuire, amenajări interioare şi utilităţi
111/30.04.2013 S.C. SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 17 A Bransament gaze naturale
112/07.05.2013 APOPEI NICOLAE, PAŞCULEA IOSIF Str. Sf. Nicolae, nr. 28, T 2/7 – P 1/2 Construire locuinţe colective P+2E cu spaţiu a-tiv la parter, împrejmuire şi utilităţi
113/07.05.2013 SPILCĂ COSTEL Str. Cicoarei, nr. 20, Cv. 135 – P 4.486/1, 4.486/2 Împrejmuire teren
114/07.05.2013 MITREA EMIL Str. Amurgului, nr. 49 Compartimentare şi inchidere terase et. 3 mobil de locuinţe colective cu spaţiu ad-tiv la parter P+3E
115/07.05.2013 TURCU SERGIU ptr. S.C. SOROCAM S.R.L. Sos. De Centură, nr. 73, T 22 – P 501/17 Demontare şi înlocuire staţie astfalt existentă Benningoven TBA 240 (utilaj), capacitate de producţie 240 to/ora, cu statie -IMA 80 (utilaj), cu capacitate de producţie de 80 to/oră+amplasament hală pentru instalaţie producere emulsie bituminoasă colas15 to/ora
116/10.05.2013 DRĂGULIN DANIEL IONEL, GEORGESCU ROBERTINO Sos. Olteniţei nr. 17 I Construire 3 (trei) imobile P+4E, spaţii ad-tive, locuinţe colective, organizare de şantier
117/10.05.2013 PRECUP GABRIEL LIVIU Str. Timpului, nr. 12 B, Cv. 129 – P 4363, 4364, lot 2 Construire locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
118/10.05.2013 ION COSTEL, ION ALINA CLAUDIA, ZANFIR MARIAN ALEXANDRU Str. Goleşti, nr. 30 Construire imobil 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
119/15.05.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 73 C şi 73 E Extindere conductă şi branşamente gaze naturale
120/15.05.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului, nr. 33 H Extindere conductă şi branşament gaze naturale
121/16.05.2013 GHEORGHE EUGEN, GRĂDINARU ROBERT, BAICU DANIEL, GRECU AGA ANDREEA, CREANGĂ MIHAELA, CREANGĂ CRISTINA FLORINA Str. Drumul Fermei, nr. 111 A, T 55/8 – P 10, lot 3 – lot 6, lot 7, lot 1 şi lot 11 – lot 1 Supraetajare 4 (patru) imobile Ds+P+3E existente la locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv cu 1 (unu) nivel rezultând Ds+P+4E
122/16.05.2013 PĂUN BOGDAN ALEXANDRU, VĂDUVA DANIEL Str. Drumul Fermei, nr. 99, T 55/8 – P 15 Ansamblu de 8 (opt) imobile locuinţe colective P+3E cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire, amenajare incintă, organizare de şantier şi utilităţi
123/16.05.2013 MARCHIDEANU COSTIN Str. Pavlichieni, nr. 132 E Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
124/16.05.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 1 Bransament gaze naturale
125/16.05.2013 ENE CĂTĂLIN AUREL Str. Dr. Fermei, nr. 85 G, T 55/8 – P 23 şi P 24, lot 13 şi 14 Construire imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive P+2E şi utilităţi
126/16.05.2013 S.C. CRIZANTEMA EXIM SRL prin ABDULLAN KASABJI Sos. Olteniţei, nr. 209 Spaţiu comercial, birouri, hală şi utilităţi
127/16.05.2013 ARGEŞEANU MARIUS ION Str. Sf. Agnes, nr. 32 A, T 54/5 – P 4, lot 1/2/1 Imobil mixt locuinţe şi birouri P+2E, împrejmuire şi utilităţi
128/16.05.2013 GRIGORE LĂCRĂMIOARA MIHAELA Str. Solstiţiului, nr. 41 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
129/16.05.2013 CRISTEA IONUŢ CLAUDIU Str. Oituz nr. 43 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
130/16.05.2013 FUNDAŢIA FARA ROMÂNIA Str. Vulpii, nr. 2 Corp legătură P+1E şi utilităţi
131/16.05.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Orizontului nr. 52 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
132/16.05.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Pantazică Gabriel nr. 96 Bransament gaze naturale
133/16.05.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 244 Bransament gaze naturale
134/20.05.2013 CUMPĂNAŞU ALEXANDRU Str. Plopului, nr. 37 Locuinţă P+1Em şi utilităţi
135/24.05.2013 GEORGESCU ROBERTINO Str. Dr. Fermei, nr. 83 B Locuinţe colective +birouri P+2E+EM
136/24.05.2013 GRĂDINARU ROBERT Str. Oituz, nr. 95, T 54/7 – P 7/1 Ansamblu de locuinţe colective înşiruite+ spaţiu ad-tiv P+1E, organizare de şantier
137/27.05.2013 CERCEL IULIAN ptr. S.C. ZANGANI CONST. S.R.L. Str. Pavlichieni nr. 25 Ansamblu de 3 locuinţe înşiruite şi 2 spaţii ad-tive P+1E
138/27.05.2013 BUŞTEANU OPREA Str. Viilor nr. 38C-38 D Constuire locuinţe colective cuplate P+2E, parcare şi utilităţi
139/27.05.2013 TIMIŞ PAULA DIANA Str. Mirăslău, nr. 44 A Transformare pod existent în mansardă locuibilă – P+1E+M
140/27.05.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 16 F Bransament gaze naturale
141/27.05.2013 TRĂSNITU DAN Str. Pantazică Gabriel nr. 74, lot 2, Demolare anexa P
142/27.05.2013 TRĂSNITU DAN Str. Pantazică Gabriel nr. 74, lot 2, Construire locuintă S+P+E şi spatiu ad-tiv la P
143/31.05.2013 MIREA LIVIU Str. Ion Scorţaru, nr. 56 C Supraetajarea locuinţei P existentă, extindere cu un corp P+1E+M, cu spatiu ad-tiv la P
144/31.05.2013 YENIGEZER HASAN reprez. S.C. BORABEY COMPANY S.R.L. Str. Sf. Ioan nr. 12 Construire acoperiş tip sarpantă peste corpul anexă C5 şi închidere scară acces la pod.
145/31.05.2013 FILIPESCU DRAGOŞ, STROE FLORENTINA, NICA DANIELA, VINTILĂ MARINELA Str. Eclipsei nr. 76 Imobil D+P+3E, locuinţe colective +spaţiu ad-tiv
146/03.06.2013 PĂTRU GHEORGHE Str. Sf. Agnes nr. 146, T 54/5 – P 6, lot 2 Construire locuinţă P+M şi utilităţi
147/03.06.2013 PĂTRU GHEORGHE Str. Sf. Agnes nr. 146, T 54/5 – P 6, lot 2 Construire locuinţă P+E, împrejmuire şi utilităţi
148/03.06.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Mirăslău, nr. 64 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
149/03.06.2013 PARMAC RADU, PARMAC CLAUDIA ELENA Str. Eclipsei nr. 133 Construire imobil D+P+2E+EM -locuinţe colective+spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
150/03.06.2013 ANGHEL PAVEL Sos. Olteniţei nr. 88 Intrare în legalitate pentru spaţiu comercial parter
151/03.06.2013 GOSPODIN ION, CONSTANTIN MARIUS GABRIEL Str. Sf. Agnes nr. 34 A, T 54/5 – P 4, lot 7/2/1 Construire imobil P+2E+M – locuinţe colective/spaţii ad-tive, împrejmuire şi utilităţi
152/03.06.2013 CIOBANU MIRCEA FLORENTIN Str. Sabarului nr. 78, Cv. 139 – P 4571, 4572 Construire locuinţă parter, împrejmuire şi utilităţi
153/03.06.2013 GRĂDINARU ROBERT, RADUCU ELENA Str. Dr. Fermei, nr. 115, T 55/8 – P 8, lot 10 Construire imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive Ds+P+3E, organizare de santier şi utilităţi
154/03.06.2013 IVANA VIOLETA IULIANA Sos. Olteniţei nr. 13 E Construire locuinţă P+1E+M cuplată la calcanul construcţiei existente
155/03.06.2013 NEDEA LUCIAN, NEDEA ALINA OTILIA Str. Amurgului, nr. 33 D Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
156/03.06.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz nr. 57 Bransament gaze naturale
157/03.06.2013 DAMIAN PETRU HORAŢIU, DAMIAN JENI Str. Amurgului, nr. 33 G, T 54/5 – P 18, 19, lot 14-16 Locuinţă unifamială Sp+P+1E+M, anexa P, împrejmuire şi utilităţi
158/03.06.2013 BAICU GIORGICĂ, CHISTACHE ADRIAN, GHEORGHE EUGEN Str. Popeşti Vest, nr. 4 3 imobile S+P+4E, locuinţe colective, spaţii ad-tive, org. de santier, împrejmuire şi utilităţi
159/03.06.2013 DOROBANŢU TEODOR, DOROBANŢU PETRUŢA Str. Leordeni nr. 169 A Demolare parţială locuinţă parter
160/03.06.2013 DOROBANŢU TEODOR, DOROBANŢU PETRUŢA Str. Leordeni nr. 169 A Construire corp locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
161/03.06.2013 VLASIE CRISTIAN Str. Taberei, nr. 94, bl. C 3, sc. 1, et. 1, ap. 107 Compartimentare interioara ap. 107
162/10.06.2013 ŞTEFAN MIHAI Str. Pârâul Rece, nr. 19 Desfiintare (demolare) locuinţă Sp+P
163/10.06.2013 ŞTEFAN MARIAN Str. Pârâul Rece, nr. 19, lot 2 Desfiintare (demolare) magazie parter
164/10.06.2013 POPESCU MARIA CRISTINA Str. Amurgului, nr. 33 A, parter, ap. 1 Construire balcon
165/10.06.2013 VASILE ELENA Str. Rus Ionel nr- 3, Cv. 14 – P291-293 Extindere pe orizonzală şi pe verticală locuinţă P existentă rezultând P+1E şi utilităţi
166/10.06.2013 CRISTEA MARIUS ALIN, CONSTANTIN VASILE IRINEL, CONSTANTIN IONUŢ FLORINEL, DINU CORNEL IULIAN, BUCIUMEANU RODICA, ZAMFIR COSTINELA EUGENIA Str. Sf. Agnes, T 55/3 – P 15 Construire imobil locuinţe P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
167/12.06.2013 GUŢU GHEORGHE T 28 – p 534/7, 535/7, 534/8, 535/8 împrejmuire teren cabina, pompă apă şi utilităţi
168/12.06.2013 FRĂŢIMAN CARMEN IRINA Str. Sf. Agnes nr. 73 A Extindere locuinţă P+1 cu garaj P+E şi construire împrejmuire
169/12.06.2013 COJOCARU CONSTANTIN Str. Oituz nr. 37, T 54/8 – P 17 Împrejmuire parţială
170/12.06.2013 NĂVĂCIOIU LIVIU MARINEL Str. Amurgului nr. 63 O Recompartimentare apartament şi transformarea podului în spaţiu locuibil
148/03.06.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Mirăslău, nr. 64 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
149/03.06.2013 PARMAC RADU, PARMAC CLAUDIA ELENA Str. Eclipsei nr. 133 Construire imobil D+P+2E+EM -locuinţe colective+spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
150/03.06.2013 ANGHEL PAVEL Sos. Olteniţei nr. 88 Intrare în legalitate pentru spaţiu comercial parter
151/03.06.2013 GOSPODIN ION , CONSTANTIN MARIUS GABRIEL Str. Sf. Agnes nr. 34 A, T 54/5 – P 4, lot 7/2/1 Construire imobil P+2E+M – locuinţe colective/spaţii ad-tive, împrejmuire şi utilităţi
152/03.06.2013 CIOBANU MIRCEA FLORENTIN Str. Sabarului nr. 78, Cv. 139 – P 4571, 4572 Construire locuinţă parter, împrejmuire şi utilităţi
153/03.06.2013 GRĂDINARU ROBERT, RADUCU ELENA Str. Dr. Fermei, nr. 115, T 55/8 – P 8, lot 10 Construire imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive, Ds+P+3E, organizare de santier şi utilităţi
154/03.06.2013 IVANA VIOLETA IULIANA Sos. Olteniţei nr. 13 E Construire locuinţă P+1E+M cuplată la calcanul construcţiei existente
155/03.06.2013 NEDEA LUCIAN, NEDEA ALINA OTILIA Str. Amurgului, nr. 33 D Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
156/03.06.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz nr. 57 Bransament gaze naturale
157/03.06.2013 DAMIAN PETRU HORAŢIU, DAMIAN JENI Str. Amurgului, nr. 33 G, T 54/5 – P 18, 19, lot 14-16 Locuinţă unifamială Sp+P+1E+M, anexa P, împrejmuire şi utilităţi
158/03.06.2013 BAICU GIORGICĂ, CHISTACHE ADRIAN, GHEORGHE EUGEN Str. Popeşti Vest, nr. 4 3 imobile S+P+4E, locuinţe colective, spaţii ad-tive, org. de santier, împrejmuire şi utilităţi
159/03.06.2013 DOROBANŢU TEODOR, DOROBANŢU PETRUŢA Str. Leordeni nr. 169 A Demolare parţială locuinţă parter
160/03.06.2013 DOROBANŢU TEODOR, DOROBANŢU PETRUŢA Str. Leordeni nr. 169 A Construire corp locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
161/03.06.2013 VLASIE CRISTIAN Str. Taberei, nr. 94, bl. C 3, sc. 1, et. 1, ap. 107 Compartimentare interioara ap. 107
162/10.06.2013 ŞTEFAN MIHAI Str. Pârâul Rece, nr. 19 Desfiintare (demolare) locuinţă Sp+P
163/10.06.2013 ŞTEFAN MARIAN Str. Pârâul Rece, nr. 19, lot 2 Desfiintare (demolare) magazie parter
164/10.06.2013 POPESCU MARIA CRISTINA Str. Amurgului, nr. 33 A, parter, ap. 1 Construire balcon
165/10.06.2013 VASILE ELENA Str. Rus Ionel nr- 3, Cv. 14 – P291-293 Extindere pe orizonzală şi pe verticală locuinţă P existentă rezultând P+1E şi utilităţi
166/10.06.2013 CRISTEA MARIUS ALIN, CONSTANTIN VASILE IRINEL, CONSTANTIN IONUŢ FLORINEL, DINU CORNEL IULIAN, BUCIUMEANU RODICA, ZAMFIR COSTINELA EUGENIA Str. Sf. Agnes, T 55/3 – P 15 Construire imobil locuinţe P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
167/12.06.2013 GUŢU GHEORGHE T 28 – P 534/7, 535/7, 534/8, 535/8 împrejmuire teren cabina, pompă apă şi utilităţi
168/12.06.2013 FRĂŢIMAN CARMEN IRINA Str. Sf. Agnes nr. 73 A Extindere locuinţă P+1 cu garaj P+E şi construire împrejmuire
169/12.06.2013 COJOCARU CONSTANTIN Str. Oituz nr. 37, T 54/8 – P 17 Împrejmuire parţială
170/12.06.2013 NĂVĂCIOIU LIVIU MARINEL Str. Amurgului nr. 63 O Recompartimentare apartament şi transformarea podului în spaţiu locuibil
171/12.06.2013 DUMITRESCU LUIZA Str. Răsăritului, nr. 38 E, T 4/4 – P 5/1, lot 5 Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
172/12.06.2013 PAVEL CORNELIA FLORENTINA Str. Sf. Agnes, nr. 22 Modificare compartimentare la locuinţă existentă P+1E şi utilităţi
173/12.06.2013 ŢEPUŞE ION JEAN Str. Leordeni, nr. 168 Construire imobil P+M cu magazin la P şi locuinţă la mansardă, împrejmuire şi utilităţi
174/12.06.2013 S.C. BETA CONSULT INVEST SRL Soseaua de Centură, nr. 261, T 60/3 -P 57-60, lot 1 Extindere hală depozitare parter şi utilităţi
175/19.06.2013 RAŞU TOMA Sos. Olteniţei nr. 158 Demolare C 2 şi C 3, regim de înălţime P
176/26.06.2013 NICOLAE TĂNASE Str. Rus Ionel nr. 5, Cv. 14 – P 294-296 Demolare locuinţă parter şi anexă
177/26.06.2013 NICOLAE TĂNASE Str. Rus Ionel nr. 5, Cv. 14 – P 294-296 Construire locuinţă Sp+P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
178/26.06.2013 GRĂDINARU ROBERT, GHEORGHE FLORIAN MELTI Str. Amurgului, nr. 23, T 54/5 – P 1, lot 6 şi 7 Construire ansamblu de 18 module înşiruite – 16 module locuinţe înşiruite şi 2 module spaţii ad-tive P+1E, organizare de şantier şi utilităţi
179/04.07.2013 SC ART CONSTRUCT ACM SRL Sos. Olteniţei nr.181 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construcţii conform Legii nr.50/1991, art.7, alin.5 pentru hală de producţie tâmplărie de aluminiu şi birouri
180/04.07.2013 VĂDUVA PETRE şi LILIANA Str.Speranţei nr.26 B Construire locuinţă P+1E, imprejmuire si utilitati
181/04.07.2013 MIHĂILĂ VALENTIN MIHĂILĂ ALINA-GEORGETA Str.Oituz nr.90D, T54/6 -P 32 Construire locuinţă P+1E, imprejmuire, ministaţie de epurare, puţ forat si utilitati
182/04.07.2013 GRĂDINARU VIOREL GRĂDINARU VASILICA Str. Popeşti Vest nr.6 Modificare temă din locuinţă S+P+EM în locuinţă Sp+P+1E
183/10.07.2013 GEORGESCU ROBERTINO DRAGULIN DANIEL IONEL Sos. Olteniţei nr.17 I
184/10.07.2013 POSTELNICU IONUŢ-AURELIAN Str. Astrelor nr.44 T55/4 – P26 Construire locuinţă Sp+P+1E, imprejmuire si utilitati
185/10.07.2013 GEANTĂ RĂZVAN Str. Sf. Agnes nr.96 T54/5 P5 Construire ansamblu de 6(şase) locuinţe colective înşiruite P+M, împrejmuire şi utilităţi
186/10.07.2013 PĂUN ADRIAN Str.Eclipsei Inelare conducta distribuţie apei-str.Sf.Agnes cu str. Oituz şi str.Eclipsei montare grup pompare pt.ridicarea presiunii apei distribuţie în cabină subterană din beton armat şi branşament electric grup pompare 380V
187/10.07.2013 GEORGESCU LUCICA pt.SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA Sos. Olteniţei/Sos.de Centura Inlocuire LES Mtdin or.Popesti Leordeni L20Kv-porcine 1
188/10.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str.Dr.Fermei nr.85B Bransament gaze naturale
189/10.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str.Pavlichieni nr.11 Bransament gaze naturale
190/10.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str.Apusului nr.20 Bransament gaze naturale
191/10.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str.Sf.Andrei nr.48 Bransament gaze naturale
192/10.07.2013 CEAMUR ION Sos. Olteniţei nr.81 Demolare parţială locuinţă parter
193/10.07.2013 VĂDUVA DANIEL Str.Echinocţiului nr.4 Extindere reţea şi racord canalizare
194/10.07.2013 DOBRESCU DĂNUŢ VASILE Splaiul Unirii nr.5B Racord canalizare
195/11.07.2013 ŞTEFAN MIHAI Str. Pârâul Rece nr.19,lot 1 Construire locuinţe Sp+P+E+EM şi utilităţi
196/11.07.2013 POPA IONEL FLORIN BÂLTAC ELENA-ANDREEA Str.Sf.Agnes nr.144 Construire locuinţă individuală P+M,împrejmuire şi utilităţi
197/11.07.2013 NEAGU IONEL NEAGU DUMITRA MADALINA Str.Echinocţiului nr.26 Ansamblu rezidenţial alcătuit din 3 blocuri cu locuinţe colective P+3E, cu spaţii ad-tive la parter, împrejmuire, amenajare incintă şi org.de şantier
198/11.07.2013 NEACŞU CEZAR MIHAIL Str.Echinocţiului nr.27 Construire ansamblu de 7(şapte)locuinţe
199/15.07.2013 BOGAN MARIAN NEDELCU DANIELA MARIA Str.Amurgului nr.73F Imobil locuinţe colective P+2Ecu spaţii ad-tive la parter
200/15.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY pt.Dragulin Daniel Ionel Str.Dr.Fermei nr.116, bl.8 Bransament gaze naturale
201/815.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY pt.Dragulin Daniel Ionel Str.Dr.Fermei nr.116, bl.11 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
202/15.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY pt.Dragulin Daniel Ionel Str.Dr.Fermei nr.116, bl.5 Bransament gaze naturale
203/15.07.203 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY pt.Dragulin Daniel Ionel Str.Dr.Fermei nr.116, bl.7 Bransament gaze naturale
204/15.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY pt.Dragulin Daniel Ionel Str.Dr.Fermei nr.116, bl.10 Bransament gaze naturale
205/15.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY pt.Dragulin Daniel Ionel Str.Dr.Fermei nr.116, bl.9 Bransament gaze naturale
206/15.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY pt.Dragulin Daniel Ionel Str.Dr.Fermei nr.116, bl.6 Bransament gaze naturale
207/15.07.2013 BAICU GEORGICĂ Str.Dr.Fermei nr.56 Supraetajare imobil S+P+3E, locuinţe colectuive cu 1(unu) etaj rezultând S+P+4E
208/16.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str.Oituz nr.47 Bransament gaze naturale
209/16.07.2013 POPESCU IANCU VIOREL Str.Dr.Fermei nr.66B Construire locuinţă P+M
210/16.07.2013 ZAINEA PETRICĂ, GHEORGHE DAN, DUMAN LILIANA Str. Dr. Fermei, nr. 73 D Construire imobil locuinţe P+2E+M, spaţiu ad-triv la P, împrejmuire şi utilităţi
211/16.07.2013 NICOLAE LAURA, CONSTANTIN LILIANA ELENA Str. Amurgului, nr. 71 B Construire imobil locuinţe P+3E, spaţiu ad-triv la P, împrejmuire şi utilităţi
212/17.07.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY / S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz nr. 87 Branşament gaze naturale
213/17.07.2013 PĂUN ADRIAN / S.C. VITAL BLUE AQUA Str. Scolii, Alex. Conduratu, Tractoriştilor Inelare conductă apă potabilă
214/17.07.2013 PĂDURARU FLORIN, PĂDURARU ELENA CRISTINA Str. Dr. Fermei, nr. 93 A Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
215/17.07.2013 POPA FLORENTIN Str. Sabarului nr. 14 A Extindere locuinţă parter existentă pe orizontală şi mansardare rezultând P+M
216/17.07.2013 FRANCO CASAGRANDE reprez. SC PIAZZA DEI SIGNORII S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 25 Modificare temă în timpul executării lucrărilor de construcţii conf. Legii nr. 50/1991, art. 7, alin. 15 pentru locuinţă P+1E
217/17.07.2013 S.C. GOOD NSTAL MG SRL Str. Speranţei nr. 56 I Construire locuinţă unifamilială P+1E, magazie P+1E, împrejmuire şi utilităţi
218/17.07.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY S.A. Prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Voievozi nr. 5 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
219/22.07.2013 MITU TUDOR Str. Eclipsei nr. 26 Construire garaj prefabricat şi anexe gospodăreşti P, împrejmuire şi utilităţi
220/22.07.2013 S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. prin S.C. SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. pentru BAICU GIORGICĂ Str. Popeşti Vest nr. 24 Construire branşament electric subteran executat prin foraj orizontal cu subtraversare
221/22.07.2013 PĂPUREANU TECA MIHAELA PĂPUREANU TECA SORIN Str. Apusului, T 55/5 – P 17,18 Împrejmuire provizorie teren, branşament electric şi utilităţi
222/22.07.2013 SEBAT ALIN NUREDIN Str. Sf. Agnes, T 54/5 – P 4 Împrejmuire teren
223/22.07.2013 BULIE ŞTEFAN, BULIE VERGINIA Str. Dr. Fermei, nr. 27 E, T 55 – P 4 Construire locuinţă P+1E+M şi spaţiu comercial P+1E+M
224/25.07.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului nr. 38 F Bransament gaze naturale
225/25.07.2013 SPILCĂ COSTEL, SPILCĂ MIHAELA DANIELA Str. Cicoarei nr. 20 Demolare construcţie existentă parter
226/25.07.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPESTI LEORDENI Oraşul Popeşti Leordeni Modernizare sistem rutier, alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră şi pluvială subsecventul 7
227/29.07.2013 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Dr. Fermei, nr. 95 A Construire 6 imobile D+P+3E locuinţe colective cu spaţii ad-trive la parter, împrejmuire şi utilităţi
228/29.07.2013 GHEORGHE RĂZVAN DENIS, GHEORGHE GABRIELA FLORINA Str. Dr. Fermei nr. 95 A Supraetajare imobil existent cu locuinţe colective şi spaţii ad-trive S+P+3E cu 1 nivel rezultînd S+P+4E
229/29.07.2013 TĂNASE COSTINEL, TĂNASE DANIELA GEORGETA Str. Amurgului nr. 57 G bis 2 Construire locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
230/29.07.2013 STOICA NICOLAE CĂTĂLIN Str. Oituz nr. 59 Construire imobil P+1E+EM locuinţe colective şi spaţii ad-trive, organizare de santier, împrejmuire şi utilităţi
231/29.07.2013 SCHIRLIU EMIL, SCHIRLIU MARIANA Str. Alexandru Conduratu, nr. 50 A Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
232/31.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC MIRAL INSTAL COMPANY S.A. Str. Amurgului nr. 49 Bransament gaze naturale
233/31.07.2013 PETRESCU ZOICA Str. Nicolae Gogol, nr. 12 Desfiinţare anexă lemn parter corp C 2
234/31.07.2013 PETRESCU ZOICA Str. Nicolae Gogol, nr. 12 Ectindere şi supraetajare corp C 1 rezultând locuinţă unifamilială P+M şi utilităţi
235/31.07.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Str. Sabarului nr. 86 A Bransament gaze naturale executat prin foraj orizontal
236/31.07.2013 VĂSUI VASILICA CRISTIAN, VĂSUI ELENA Str. Speranţei nr. 3 Construire locuinţă P+M, garaj parter şi utilităţi
237/31.07.2013 NICULAE CRISTIAN VASILE Str. Oituz nr. 34 T Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construcţii conform Legii nr.50/1991, art.7, alin.5 pentru locuinţă D+P+1E rezultând D+P+1E+M şi modificare amplasament spaţiu comercial P+M
238/31.07.2013 CALAGIU CRISTIAN, CALAGIU ADRIANA Str. Dr. Fermei nr. 20 B Construire 2 imobile P+M formate fiecare din 7 locuinţe înşiruite şi 2 spaţii ad-trive, împrejmuire şi utilităţi
239/02.08.2013 ŞOVOIALĂ IONUŢ ADRIAN, MITREA EMIL, Str. Triumfului, nr. 1, T 54/7 – P 16 Imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive parter, spaţii tehnice la demisol, Ds+P+3E, împrejmuire teren, organizare de şantier şi utilităţi
240/05.08.2013 PĂUN BOGDAN Str. Dr. Fermei, nr. 99, T 55/8 – P 15, lot 1 Supraetajare imobil P+3E locuinţe colective, spaţiu ad-tiv cu 1 etaj rezultând P+4E
241/05.08.2013 PĂUN BOGDAN Str. Dr. Fermei, nr. 99, T 55/8 – P 15, lot 2 Supraetajare imobil P+3E locuinţe colective, spaţiu ad-tiv cu 1 etaj rezultând P+4E
242/05.08.2013 TURCHIEVICI DIONISIE reprez. S.C. CASTEL DISTRIBUTION S.R.L. Str. Lt. Maj. Av. Tănase Banciu, nr. 14 ( T 20/1 – P 2 şi 3, lot 1) Construire şopron pentru depozitare parter şi reamenajare incintă.
243/05.08.2013 MARIN ELENA CRISTINA Str. Sf. Ioan nr. 23 Transformare mansardă în etaj şi extinderea pe verticală cu mansarda rezultând P+1+M
244/05.08.2013 MOCANU ANDREEA, MOCANU MARIA NARCISA Str. Speranţei nr. 32 C, T 4/2 – P 5, lot 1 Construire imobil compus din 2 corpuri cu funcţiuni de locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
245/05.08.2013 ENE CĂTĂLIN AUREL Str. Dr. Fermei nr. 85 G, T 55/8 – P 23,24, lot 13 şi lot 14 Supraetajare imobil P+2E locuinţe colective, spaţiu ad-tiv cu 1 etaj rezultând P+2E+EM
246/05.08.2013 ROJISTEANU DAN MARIUS Sos. Olteniţei nr. 21 D, T 2/6 – P 57 Supraetajare clădirii, birouri, locuinţe colective din P+2E+M, în P+3E+4R, împrejmuire şi utilităţi
247/05.08.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI-LEORDENI Str. Amurgului Modernizare strada Amurgului – alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră
248/05.08.2013 TĂNASE AUREL CONSTANTIN , TĂNASE MIRONELA IONELA Str. Sf. Agnes, nr. 184, T 54/5 – P 6 Construire 2 locuinţe cuplate P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
249/05.08.2013 TANGULEA GEORGIANA Sos. Olteniţei, nr. 18 E Scimbare de destinaţie parter din spaţii locuibile în spaţii ad-tive şi extindere pe verticală a imobilului existent Sp+P+1E+M în rezultând Sp+P+3E+M
250/05.08.2013 CRÎNGUREANU BOGDAN Str. Oituz nr. 47, T 54/8 – P 18/1 Extindere locuinţă S+P+M, împrejmuire şi utilităţi
251/05.08.2013 NEGOIŢĂ MARIUS Str. Amurgului nr. 45 C Construire 5 locuinţe înşiruite şi a unui spaţiu ad-triv P+1E, împrejmuire şi utilităţi
252/06.08.2013 FILIPESCU DRAGOŞ TEODOR, STROE FLORENTINA AURA, NICA DANIELA MARINELA, VINTILĂ MARINELA, Str. Eclipsei, nr. 76, T 54/7 – P A 1, lot 1+2 Modificare de temă pentru imobilul D+P+3E – locuinţe colective/spaţiu ad-triv rezultând D+P+4E, împrejmuire şi utilităţi
253/06.08.2013 RĂDUCAN BOGDAN CRISTIAN Str. Amurgului, nr. 45 Construire imobil P+2E+EM locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter
254/06.08.2013 PETRE ANA Str. Amurgului nr. 46 A, T 54/6 – P 16, lot 11+lot 12, lot 1 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
255/06.08.2013 PETRE ANA Str. Amurgului nr. 46 A, T 54/6 – P 16, lot 11+lot 12, lot 2 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
256/06.08.2013 TEODORESCU DOREL CONSTANTIN, TEODORESCU ANA MARIA Str. Taberei nr. 94, bl. C1, sc. 1, parter, ap. 4 Compartimentare interioară apartament nr. 4
257/12.08.2013 COVALCIUC ADRIAN GABRIEL Str. Amurgului nr. 57 G bis 1, T 54/5 – P 39, 40,41 Construire imobil locuinţe P+1E, împrejmuire şi utilităţi
258/12.08.2013 MATEESCU ELENA Str. Timpului, nr. 27 A Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
259/12.08.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. Olteniţei, nr. 22 Branşament gaze naturale
260/14.08.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI-LEORDENI Prelungirea Sabarului Extindere reţea electrică joasă tensiune iluminat public
261/14.08.2013 MOISIEV CLAUDIU GEORGE, DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 25, T 54/5 – P 1, lot 5 şi 6 Construire 2 imobile birouri şi locuinţe colective P+3E, împrejmuire teren, organizare de santier şi utilităţi
262/14.08.2013 SOARE MIHAI ALEXANDRU Str. Apusului nr. 31, T 55/4 – P 84,85 Construire 7 locuinţe însiruite P+1E+M, spaţii ad-tive, împrejmuire şi utilităţi
263/14.08.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz nr. 82 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
264/14.08.2013 BÎRLEANU TUDORA Str. Sf. Voievozi nr. 40 Construire locuinţă individuală P+1E şi utilităţi
265/14.08.2013 PISICĂ LUMINIŢA Str. Leordeni nr. 211 Demolare corpuri C2 şi C3 parter
266/14.08.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 122 A Branşament gaze naturale
267/14.08.2013 MINCĂ MARIA, JERCAN REMUS Str. Amurgului nr. 45 G, T 54/5 – P 28-29, lot 4 Construire imobil locuinţe P+1E, spaţii ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
268/19.08.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Bărăganului nr. 8 Branşament gaze naturale
269/19.08.2013 DUMITRU EUGENIA, DUMITRU COSTEL Str. Orizontului, nr. 1A, T 4/2 – P 1, lot 3 şi lot 4 Construire 2 locuinţe S+P+1E, împrejmuire teren şi utilităţi
270/19.08.2013 CUMPĂNĂ DANIEL Str. Sf. Agnes, T 52/5 – P 24 Împrejmuire teren, cabină pompă apă, puţ forat,
271/23.08.2013 NEGRU CĂTĂLIN COSTEL, NEGRU CRISTINA MANUELA Str. Speranţei nr. 52 Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
272/23.08.2013 S.C. UTILAJE SERV PROD SRL Str. Industriei nr. 3 Hală metalică construcţie provizorie, împrejmuire şi utilităţi
273/23.08.2013 SMĂRĂNDOIU ADRIAN MIHAI reprez. SC SAMVIL ACTIV SRL Str. Oituz nr. 54 I Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
274/26.08.2013 DRĂGULIN DANIEL IONEL, GEORGESCU ROBERTINO Sos. Olteniţei nr. 17 I Construire P+4E – spaţiu ad-tiv şi locuinţe colective, împrejmuire şi utilităţi
275/26.08.2013 BRATILOVEANU GHEORGHE, BRATILOVEANU NICOLETA CRISTINA Str. Oituz nr. 55 Locuinţă P+1, anexă, împrejmuire şi utilităţi
276/26.08.2013 PISICĂ LUMINIŢA ECATERINA Str. Leordeni nr. 211 Extindere locuinţă S+P+M, împrejmuire şi utilităţi
277/26.08.2013 SOARE CĂTĂLIN Str. Sf. Agnes nr. 1 B Recompartimentare loc. P+1+M în 3 apartamente acoperire terasă.
278/26.08.2013 COST ROBERT CĂTĂLIN Str. Lt. Maj. Av. Tănase Banciu, nr. 30 T 51/1 – P 1 Împrejmuire teren, cabină pompă apă
279/26.08.2013 COST ROBERT CĂTĂLIN Str. Lt. Maj. Av. Tănase Banciu, T 51/1 – P 2 Împrejmuire teren, cabină pompă apă
280/26.08.2013 CHITAFES IONUŢ IULIAN Str. Oituz nr. 2 M 2 locuinţe cuplate P+M, împrejmuire şi utilităţi
281/26.08.2013 PORUMBEL MARIAN OLIMPIU Splaiul Unirii, nr. 9, bl. 4, ap. 31 Compartimentare apartament
282/26.08.2013 BOBES IONELA Str. Eclipsei nr. 111, T 54/7 – P 15/1, lot 3 Spălătorie auto, împrejmuire şi utilităţi
283/26.08.2013 ŢENE MARIUS PAUL Str. Amurgului, T 54/5 – P 26 şi 27, lot 2F Intrare în legalitate loc. P+1 existentă, împrejmuire şi utilităţi
284/26.08.2013 JILCU ADRIAN Sos. Olteniţei nr. 165 A Locuinţă P+1 şi utilităţi
285/30.08.2013 S.C. VITAL BLUE AQUA reprez. GHIBA GEORGE Str. Birunţei, Solstiţiului şi Mirăslău, Extinderea reţelei de canalizare
286/30.08.2013 FILIPESCU DRAGOŞ TEODOR, Str. Oituz nr. 61 Construire imobil D+P+2E+EM locuinţe colective şi spaţii ad-tive
287/30.08.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz nr. 34 G Branşament gaze naturale
288/30.08.2013 S.C. RCS & RDS S.A. Oraşul Popeşti-Leordeni Extindere reţea subterană şi aeriană pentru furnizare servicii de televiziune prin cablu, internet şi telefonie
289/30.08.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Oituz nr. 54 H Branşament gaze naturale
290/06.09.2013 C.N.S.A.S. reprez. Rapcea Remus Teodor Str. Leordeni, nr. 114 Compartimentare uşoară spaţii, birouri şi utilităţi
291/12.09.2013 VLAD MARIUS COSTEL Str. Dr. Fermei nr. 103 Construire 9 imobile P+3E+EM+M, locuinţe colective şi birouri
292/12.09.2013 CONSUELA EUGENIA NICOLETA Str. Amurgului nr. 53 12 locuinţe P+1E cuplate 2 câte 2 şi 1 corp P+1E format din 3 unităţi locative, 2 locuinţe şi 1 spaţiu ad-triv
293/12.09.2013 MAMARA RALUCA BEATRICE Str. Greaca nr. 37, Cv. 27 – P 687, 688, lot 1 Construire locuinţă S+P+1E+M parţial, împrejmuire şi utilităţi
294/12.09.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz nr. 34 G Branşament gaze naturale
295/13.09.2013 MAZILU MARIAN BOGDAN reprez. S.C. MATCOM GRUP INTERNATIONAL S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 17, T 2/3 – P 1, lot 1, lot 2, lot 6,, lot 21, lot 1/2/2 – lot 2, Construire imobil cu regim de înălţime parter cu funcţiunea de magazin retail , parcari supraterane , amenajare incintă, spaţii verzi, alei carosabile şi pietonale.locuinţă P+1E şi utilităţi
296/13.09.2013 STOIAN ŞTEFAN Str. Amurgului nr. 11 Imobil P+2E+M locuinţe colective şi spaţii ad-trive
297/13.09.2013 CIMPOERU MIHAI Str. Sf. Agnes nr. 22 B Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
298/18.09.2013 CONSTANTIN IONUŢ Str. Iosif Trancioveanu nr. 17 Construire clădire P+2E+M – locuinţe şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
299/18.09.2013 LUPU OANA MIRELA, DUMITRU LILICA, DUMITRU DUMITRU Str. Amurgului nr. 47 2 imobile Dt+P+3E+EM – locuinţe colective şi birouri
300/18.09.2013 STANCIU CĂLINA Str. Amurgului nr. 31 bis 2 imobile P+3E+M locuinţe colective şi spaţiu ad-triv bloa A şi bloc B
301/18.09.2013 ENE CĂTĂLIN AUREL Str. Biruinţei nr. 106 A Imobil locuinţe colective şi spațiu ad-triv P+2E+M, împrejmuire şi utilităţi
302/18.09.2013 NICULESCU IONUŢ, NICULESCU CONSTANTIN, NICULESCU ISABELA Str. Şcolii nr. 40 Desfiinţare anexă parter ( bucătărie de vară C 2)
303/18.09.2013 PRAPORGESCU CARMEN, MATEI POLIXENIA Str. Armanului nr. 6 A, lot 3 Împrejmuire teren parţial
304/18.09.2013 PRAPORGESCU CARMEN, MATEI POLIXENIA Str. Armanului nr. 6 A, lot 1 Împrejmuire teren parţial
305/19.09.2013 VARVARA ACATRINEI reprez. FUNDAŢIA CONGREGAŢIO JESUS Sos. Olteniţei nr. 6 Construire scară de evacuare în caz de urgenţă şi transformarea podului gradiniţei în spaţiu locuibil rezultând P+1E+M
306/19.09.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 226 G Branşament gaze naturale executa prin foraj orizontal cu subtraversare DN 4
307/23.09.2013 ANDREESCU GABRIELA Str. Pavlichieni nr. 11 C Imobil locuinţe P+EM - 4 locuinţe înşiruite, împrejmuire şi utilităţi
308/25.09.2013 PĂŞU GOSTIN Str. Leordeni nr. 56 Împrejmuire teren pe latura de vest
309/25.09.2013 DUMITRU IONEL AURELIAN reprez. S.C. CRIS CRIS TOTAL S.A. Str. Eclipsei nr. 124 Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
310/25.09.2013 TĂNASE MARIAN Str. Orizontului nr. 19 2 locuinţe individuale P+1, împrejmuire şi utilităţi
311/25.09.2013 ALMĂJEANNU ŞTEFAN reprez. S.C. ALMA 2001 S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 207 2 hale individuale, corp 1 = P+1E, corp 2 = P
312/25.09.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Drumul Fermei Branşament gaze naturale
313/25.09.2013 DUMAN LILIANA Sr. Drumul Fermei nr. 117 M, T 55/8 – P 8, lot 4 Imobil locuinţe şi birouri P+2E, împrejmuire şi utilităţi
314/25.09.2013 BAICU GIORGICĂ Str. Amurgului nr. 43 J Imobil D+P+2E+M – locuinţe colective/spaţii ad-trive şi utilităţi
315/25.09.2013 NIŢU MARIANA reprez. S.C. GAMA INVEST Sos. Olteniţei nr. 13 3 imobile locuinţe, birouri, parcări, împrejmuire şi utilităţi
316/26.09.2013 ARTENE COSTICĂ reprez. S.C. A & M QUALITY CONDO Str. Dr. Fermei nr. 87 Imobil P+3E+M locuinţe colective şi spaţii ad-trive la parter, împrejmuire şi utilităţi
317/26.09.2013 NIŢU VASILE Sos. Olteniţei nr. 62 Amplasare construcţie demontabilă P pentru comerţ şi utilităţi
318/26.09.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 171 Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
319/26.09.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 171 A Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
320/26.09.2013 COVALCIUC ADRIAN GABRIEL Str. Amurgului nr. 59 E Locuinţă duplex P+1, îmăprejmuire şi utilităţi
321/26.09.2013 CHIŢU DRAGOŞ IONUŢ, CRISTEA CLAUDIA Str. Oituz nr. 34 N Construire spaţiu administrativ P şi utilităţi
322/26.09.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 73 A Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
323/02.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 99, bl. 1,2 şi 8 Extindere conductă şi branşamente gaze naturale executat prin foraj orizontal
324/02.10.2013 NICOLAU-ZAHARIA TEODOR CRISTIAN Splaiul Unirii nr. 9, bl. 3, ap. 4 Compartimentare apartament
325/07.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei nr. 111 A, bl. 3 Branşament gaze naturale
326/07.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei nr. 111 A, bl. 4 Branşament gaze naturale
327/07.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei nr. 111 A, bl. 5 Branşament gaze naturale
328/07.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. Str. Dr. Fermei nr. 111 A, bl. 6 Branşament gaze naturale
329/07.10.2013 PÎRVU DORU reprez. S.C. MEGA IMAGE S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 257, T 12 – P 299/1/4-299/1/7, 299/1/8, lot 1 Construire hală compactare deşeuri reciclabile în incintă depozitului logistic MEGA IMAGE
330/09.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. pt. GEAVLETE BOGDAN Str. Sf. Ioan nr. 14 Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
331/09.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. pt. TUDORACHE PETRU ROBERT Str. Dr. Fermei nr. 117 D Branşament gaze naturale
332/09.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz nr. 80 B Branşament gaze naturale
333/09.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Căzăneşti, nr. 34 A Branşament gaze naturale
334/10.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 73 B Branşament gaze naturale
335/10.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 73 D Branşament gaze naturale
336/10.10.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Eclipsei nr. 76 Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
337/10.10.2013 ŞUTRU PAVEL, ŞUTRU ANA Sos. Olteniţei nr. 91 Construire locuinţă D+P+1+pod orizontal şi utilităţi
338/10.10.2013 STĂNCULESCU VICTOR VALENTIN Str. Dr. Fermei nr. 73 C Construire gard – împrejmuire imobil cu nr. Cadastral 104374
339/10.10.2013 DOMENICO SORIN Str. Bărăganului nr. 16 Branşament apă şi racord canal
340/14.10.2013 SC SILFLOR & MOVE reprez. Ungureanu Vasile Str. Leordeni nr. 157 D Locuinţă P+Pod, împrejmuire şi utilităţi
341/14.10.2013 STĂNCESCU ALIN CRISTIAN Str. Leordeni, nr. 199 B, lot 2 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
342/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 23, bl. M 1 Reabilitare termică
343/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Garian Alex. nr. 7, bl. T 6-3 Reabilitare termică
344/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Garian Alex. nr. 13, bl. G1 Reabilitare termică
345/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 21, bl. T 1-2 Reabilitare termică
346/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Mirăslău, mr. 12, bl. G 2 Reabilitare termică
347/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 19, bl. T1-1 Reabilitare termică
348/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 17 Reabilitare termică
349/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 17, bl. T 3-1 Reabilitare termică
350/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Garian Alex. nr. 11, bl. T 6-1 Reabilitare termică
351/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Garian Alex. nr. 9, bl. T 6-2 Reabilitare termică
352/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. B1 Reabilitare termică
353/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. A2 Reabilitare termică
354/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. A0 Reabilitare termică
355/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. A1 Reabilitare termică
356/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. C3D Reabilitare termică
357/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. C1F Reabilitare termică
358/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. C2F Reabilitare termică
359/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. B3 Reabilitare termică
360/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. G -76 Reabilitare termică
361/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. B2 Reabilitare termică
362/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. A3 Reabilitare termică
363/14.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei nr. 181, bl. B0 Reabilitare termică
364/16.10.2013 PANĂ AGATA BRIGITA, PANĂ MARIUS IULIAN, IACOB PETRE ADRIAN Str. Echinocţiului nr. 8, T 55/6 – P 91-93 12 imobile inşiruite – 10 locuinţe P+1E şi 2 spaţii ad-tive P+1E cuplate câte 6, organizare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
365/16.10.2013 RĂDUCAN MARIAN VALENTIN, RĂDUCAN MARIUS MARIA, GLODEANU ELENA Str. Oituz, T 54/6 – P 19, 20, 21, lot 8 Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
366/16.10.2013 CENUŞĂ GHEORGHE, CENUŞĂ NICOLAE, CENUŞĂ IONEL SILVIU, FILIP CĂLINA Str. Greaca nr. 5 B Desfiinţare corp C 3 – garaj parter
367/16.10.2013 CENUŞĂ GHEORGHE, CENUŞĂ NICOLAE, CENUŞĂ IONEL SILVIU, FILIP CĂLINA Str. Greaca nr. 5 B Construire locuinţă P+1E cu 1 (unu) birou la parter
368/17.10.2013 BĂNICĂ LENUŢA Str. Taberei nr. 94, bl. C3, ap. 101 Compartimentare apartament
369/17.10.2013 RĂDUCU ELENA Str. Eclipsei nr. 100 Imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive, Ds+P+2E+EM
370/18.10.2013 BOGAN MARIAN, NEDELCU DANIELA MARIA Str. Amurgului nr. 73 F Intrare în legalitate pentru supraetajare imobil locuinţe colective P+2E în P+3E
371/18.10.2013 OPREA FLORIN Aleea Bradului nr. 3 Construire 4 locuinţe P+1E cuplate 2 câte 2 şi utilităţi
372/18.10.2013 BAICU GIORGICĂ, CRISTACHE ADRIAN, GHEORGHE EUGEN Str. Popeşti Vest, nr. 4 Intrare în legalitate pentru construire prin supraetajare imobil locuinţe colective P+2E în P+3E
373/21.10.2013 MORĂRESCU CRISTIAN, MORĂRESCU ANDREIA EUGENIA Str. Oituz nr. 53 Imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive P+1E+M, împrejmuire, organizare de santier şi utilităţi
374/21.10.2013 SC GDF SUEZ ENERGY PRIN GENERAL MPM Str. Echinocţiului nr. 27 Branşament gaze naturale
375/21.10.2013 SC GREEN GLASS RECYCLING reprez. Epure Mihai Sos. Olteniţei nr. 181 Desfiinţare anexe existente C1, C2, C3 cantină S+P+copertină
376/21.11.2013 BULIE ŞTEFAN Str. Echinocţiului nr. 28 Tronson A – 3 loc. Sp+P+1 şi 1 spaţiu ad-tiv cuplate şi Tronson B – 4 loc P+1E cuplate, Tronson C 3 loc. P+1E şi 1 spaţiu ad-tiv
377/21.10.2013 MĂXINIANU LUCIAN ŞI MAXINIANU VALENTINA Str. Speranţei nr. 62 Locuinţă individuală S+P+M, împrejmuire şi utilităţi
378/21.10.2013 GODEANU ŞTEFAN DANIEL, GODEANU ANA MARIA, OSIAC FLOREA, OSIAC ELENA ROXANA Str. Amurgului, T 54/5 – P 18 şi 19, lot 8 şi 9 Imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive P+2E+EM, împrejmuire şi utilităţi
379/22.10.2013 PETRACHE CONSTANTIN ŞI PETRACHE LILIANA TIBERIA Str. Sf. Agnes nr. 140 Locuinţă P+1E şi utilităţi
380/22.10.2013 PINTILIE COSTEL CRISTINEL Str. Biruinţei, T 55/7 – P 17, lot 1/2 Împrejmuire provizorie teren
381/25.10.2013 VLAD MARIUS COSTEL Str. Dr. Fermei nr. 103, T 55/8 – P 13 şi 14 Construire 3 imobile C4-C6 cu funcţiune de locuinţe colective P+3E şi utilităţi -Etapa a-II-a DIN cu 524/02.08.2013
382/25.10.2013 ŞOVOIALĂ IONUŢ ADRIAN, MITREA EMIL, Str. Triumfului nr. 1 Modificare de temă pentru imobil de locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv la parter şi spaţii tehnice la demisol Ds+P+3E rezultând Ds+P+4E, împrejmuire şi utilităţi
383/25.10.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Str. Şcolii nr. 2 Recompartimentare corp existent P grădiniţă nr. 2 cu program normal şi extindere pe orizontală P+1E, organizare de şantier şi utilităţi
384/25.10.2013 DINU MIHAI, DINU IONELA GABRIELAS Str. Sf. Agnes nr. 70 B Construire 2 locuinţe cuplate P+1E , împrejmuire şi utilităţi
385/25.10.2013 MITU ANTON, MITU PETRE Sos. Oltenitei nr. 62 Schimbare de destinaţie din anexă P în spaţiu comercial şi birouri rezultând P+1E, extindere pe orizontală şi verticală, montare panouri public la nivelul terasei peste etajul 1, organizare de şantier şi utilităţi
386/25.07.2013 ŢONE IONUŢ ALEXANDRU Str. Amurgului nr. 36 A, T 54/6 – P 25, lot 2 K Construire locuinţă Sp+P+1E+M, spaţiu comercial, S+P, împrejmuire şi utilităţi
387/25.10.2013 GHEORGHE EUGEN, GRĂDINARU ROBERT, BAICU DANIEL, GRECU AGA ANDREEA, CREANGĂ MIHAELA, CREANGĂ CRISTINA FLORINA Str. Dr. Fermei nr. 111B, T 55/8 – P 10, lot 7, lot 2, lot2+lot 8, lot 10+lot 11, lot 2 Construire 3 imobile Ds+P+4E – locuinţe colective spaţii administrative, organizare de santier
388/28.10.2013 BÎZU CONSTANTIN MIHAI Str. Amurgului nr. 73 O, T 54/5 – P 47-48, lot 3C Construire imobil P+2E+EM+Pod vizitabil, locuinţe colective şi birouri la parter, împrejmuire teren, organizare de santier, utilităţi
389/28.10.2013 POPESCU NELU DANIEL Str. Amurgului, nr. 45 H, T 54/5 – P 28-29, lot 5 Construire 2 locuinţe+spaţii ad-tive cuplate P+1E , împrejmuire şi utilităţi
390/29.10.2013 KOSZTI ISTVAN LUCIAN, KOSYTI ELENA ROXANA Sos. Olteniţei nr. 13 J Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
391/30.10.2013 SEBE ŞTEFAN Str. Speranţei nr. 38 H, T 4/2 – P 8, lot 2 Construire 2 locuinţe+spaţii ad-tive cuplate P+1E , împrejmuire şi utilităţi
392/30.10.2013 CONSTANTIN ALBERTINO Intr. Leordeni, nr. 3, T 54/8 – P 23, lot 1 Construire locuinţă P+M şi utilităţi
393/30.10.2013 NIŢĂ GABRIEL IULIAN, DINCĂ AUREL Str. Amurgului nr. 33 N Intrare în legalitate pentru imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive P+2E existent, împrejmuire şi utilităţi
394/30.10.2013 KOLLECK BOGDAN Str. Speranţei nr. 52 A, T 4/2 – P 14, lot 2 Construire locuinţă Sp+P+E+EM, împrejmuire şi utilităţi
395/30.10.2013 AREŞEANU MARIUS ION Str. Sf. Agnes nr. 32 A, T 54/5 – P 4, lot 1/2/1 Intrare în legalitate pentru construire prin supraetajare imobil mixt locuinţe şi birouri P+2E prin mansardare rezultând P+2E+M
396/30.10.2013 BALINT LUCIAN, BALINT ANA Sos. Oltenitei nr. 207 A Construire hală P+1E cu funcţiune depozit frigorific la parter şi locuinţă de serviciu la etaj, împrejmuire şi utilităţi
397/06.11.2013 STOICESCU MARIAN, BALABAN ANGELA Str. Amurgului nr. 2 F, T 54/6 – P 35, lot 2/1,+3/1+4/1, lot 2 Construire ansamblu din 5 locuinţe unifamiliale şi spaţii ad-tive P+M şi utilităţi
398/06.11.2013 ŢANGULEA GEORGIANA Sos. Olteniţei nr. 18 E Compartimentarea şi transformarea podului imobilor existent în spaţiu locuibil.
399/06.11.2013 ANGHEL MARIUS, PURICE CONSTANTIN, BĂCANU ŞTEFAN, Str. Dr. Fermei nr. 119 C, T 55/8 – P 7, lot 1/4 Construire imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive P+1E+M, împrejmuire teren, org-zare de şantier şi utilităţi
400/11.11.2013 POSTELNICU LIVIU SANDRINO, POSTELNICU MIRELA, Str. Dr. Fermei nr. 63 A Construire 5 imobile locuinţe înşiruite P+1E şi utilităţi
401/11.11.2013 CERCEL IULIAN FLORIN Str. Alex. Conduratu, nr. 48, T 55/1 – P 18, 17/1, P 18 – ot 1, P 18/4 – lot 1, lot 2 Construire 8 locuinţe unifamiliale înşruite P+1E şi utiliăţi
402/11.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Pavlichieni, nr. 96 Branşament gaze naturale
403/11.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Timpului nr. 27 A Branşament gaze naturale
404/11.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.A. Str. Amurgului nr. 46 D Extindere conductă şi branşament gaze naturale
405/12.11.2013 NICA ROBERT FLORIN, VINTILĂ STELIAN, STROE FLORENTINA AURA Str.Oituz, nr. 61, T 54/7 – P 1, lot 1 Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
406/13.11.2013 SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. prin SC GENERAL MPM IMPEX SRL Sos. Olteniţei nr. 17 I, bl. 1, 2 şi 3 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
407/13.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. Str. Eclipsei nr. 6 Branşament gaze naturale
408/14.11.2013 RĂDUCU ELENA Str. Eclipsei nr. 100, T 54/7 – P 4, lot 1-3 Modificare de temă pentru imobil cu locuinţe colective şi spaţiu ad-tiv Ds+P+2E+EM rezultând Ds+P+3E+EM, împrejmuire şi utilităţi
409/14.11.2013 CIOTLĂUŞ ION, CIOTLĂUŞ FLORICA Str. Răsăritului nr. 38 B bis, T 4/4 – P 5/1, lot 3 Construire locuinţă P+1EM, împrejmuire şi utilităţi
410/14.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 109 Branşament gaze naturale
411/14.11.2013 MINCĂ MARIA, JERCAN REMUS Str. Amurgului, nr. 45 H, T 54/5 – P 28-29, lot 3 Imobil P+2E+EM, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la P, org-zare de şantier şi utilităţi
412/18.11.2013 OŢELEA GHEORGHE reprez. SC STAR FOODS EM. Str. Taberei nr. 2 Casare foraj F1, execuţie reşapare foraj şi execuţie F6
413/18.11.2013 MÂINEA ANGHEL ŞI MÂINEA MARIA IONELA Str. Oituz nr. 18 E Supraetajare loc. P+1 rezultând P+1E+M şi extindere P
414/18.11.2013 BRATU COSTIN T 4 – P 115/4 Construire ansamblu locuinţe individuale P+1+M,locuinţe colective S+P+4E, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
415/18.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Pavlichieni nr. 38 Branşament gaze naturale
416/18.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Timocului nr. 18 şi 21 C Construire extindere conductă şi branşament gaze naturale
417/18.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 96 Branşament gaze naturale
418/23.11.2013 MOISIEV CLAUDIU GEORGE, DIMA CONSTANTIN Str. Amurgului nr. 25 Intrare în legalitate pentru supraetajarea unui imobil P+3E cu 1 etaj cu funcţiuni de locuinţe rezultând P+4E
419/26.11.2013 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA Str. Popeşti Vest nr. 4 Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuinţe şi amplasare post de transformare
420/26.11.2013 BAICU GIORGICĂ Str. Sf. Gheorghe nr. 1, T 2/3 – P 3, lot 3 şi 4 Imobil P+4E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
421/26.11.2013 DELCEA GHEORGHE, DELCEA ŞTEFANA Sos. Olteniţei nr. 9 A, Cv. 1 – P 8 şi P 11 Imobil P+4E cu spaţii comerciale şi birouri, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
422/26.11.2013 PAVEL ŞTEFAN CRISTINEL Str. Speranţei nr. 52 B, T 4/2 – P 4, lot 3 Construire 2 locuinţe P+1E, împrejmuire şi utilităţi
423/26.11.2013 EFTIME MARIAN Str. Dr. Fermei nr. 31 A, T 55/1 – P 76 Construire garaj P, împrejmuire şi utilităţi
424/26.11.2013 CIUREA GHEORGHE reprez. SC PALEX CONSTRUCTII INSTALAŢII SRL Str. Dr. Fermei, T 54/5 – P 36 Împrejmuire teren, cabină pompă apă şi branşament electric
425/26.11.2013 BĂRĂITARU CRISTIAN ROBERT, BĂRĂITARU DOINIŢA, Str. Câmpului nr. 4 Desfiinţare locuinţă şi anexe parter
426/26.11.2013 BĂRĂITARU CRISTIAN ROBERT, BĂRĂITARU DOINIŢA, Str. Câmpului nr. 4 Construire locuinţă P+M şi utilităţi
427/26.11.2013 BOSTAN ANA, CRISTESCU IOAN Str. Apusului, T 53/4 – P 43 Construire împrejmuire teren, cabină pompă apă şi branşament electric
428/28.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ SRL Str. Eclipsei nr. 133 Branşament gaze naturale
429/28.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ SRL Str. Oituz nr. 95 Branşament gaze naturale
430/28.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ SRL Str. Apusului nr. 185 Branşament gaze naturale
431/28.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ SRL Str. Speranţei nr. 56 Branşament gaze naturale
432/29.11.2013 DUMITRESCU CONSTANTIN, DUMITRESCU DANA Str. Apusului nr. 20 A, T 55/5- P 37, 38, lot2 Imobil locuinţe colective P+2E+M cu spaţiu ad-tiv la parter, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
433/29.11.2013 GHEORGHE FLORIN MELTI Str. Eclipsei nr. 98, T 54/7 – P 4, lot 4, lot 1- lot 3 Imobil D+P+2E+EM locuinţe colective şi spaţii ad-tive la parter, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
434/29.11.2013 BLĂNARU CORINA reprez. SC ECOREC SA Sos. De Centură nr. 2, Zona Ochiul Boului Continuarea lucrărilor din AC 37/35/01.09.2006 – construire celula 2 din cadrul depozitului de deşeuri Glina
435/29.11.2013 MITREA EMIL, DUMITRESCU MARIUS, DUMITRESCU CONSTANTA, Str. Leonardo Murialdo, nr. 21 Construire 7 module înşiruite - 5 locuinţe P+1E şi 2 spaţii ad-tive P+1E, org-zare de şantier, împrejmuire şi utilităţi
436/29.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 95, bl. 1 Branşament gaze naturale
437/29.11.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 95, bl. 7 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
438/29.11.2013 DRĂGULIN DANIEL IONEL, GEORGESCU ROBERTINO Str. Dr. Fermei nr. 123, T 55/8 – P 6 ş7 7, lot 1 Intrare în legalitate pentru construire prin supraetajare 4 imobile P+4E, locuinţe colective şi spaţii ad-tive, 4 imobile rezultând P+5E
439/05.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Sf. Nicolae nr. 28 Branşament gaze naturale
440/05.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Orizontului nr. 1 C Branşament gaze naturale
441/03.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ SRL Str. Sf. Agnes nr. 184 Branşament gaze naturale
442/05.12.2013 CHIFOR MILEA RĂZVAN HORIA, STOIAN IRINA, VOVEC DANIELA Str. Occidentului nr. 21 A, 21 B şi 21 C, T 54/10 – P 2, lot 4 Împrejmuire parţială drum comun de acces lot 4
443/05.12.2013 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei , Cv. 31 – P 806 Amenajare parc în oraşul Popeşti Leordeni
444/06.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ SRL Str. Pavlichieni nr. 62 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
445/11.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 20 B Branşament gaze naturale executat prin foraj orizontal
446/11.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. PROSPER GAZ SRL Str. Amurgului nr. 25 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
447/11.12.2013 FOCŞA INA OFELIA, LUPU OANA MIRELA Str. Amurgului nr. 38 A Imobil cu funcţiune de spţii ad-tive şi locuinţe colective P+3E+M, org-zare de sanţier
448/11.12.2013 RĂDUCAN BOGDAN CRISTIAN, RĂDUCAN CARMEN Str. Amurgului nr. 45 A, T 54/5 – P 28, 29, lot 11 Imobil locuinţe colective şi spaţii ad-tive P+1E+M, împrejmuire, organizare de santier şi utilităţi
449/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Oituz nr. 87, bl. 2, ap. 1 Branşament gaze naturale
450/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 236 Branşament gaze naturale
451/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Oituz nr. 59 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
452/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Echinocţiului nr.8 Branşament gaze naturale
453/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 32 A Extindere conductă şi branşament gaze naturale
454/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. Str. Eclipsei nr. 106 Branşament gaze naturale
455/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 34 Branşament gaze naturale
456/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Popeşti Vest nr. 4, sc. 1, ap. 1 Branşament gaze naturale
457/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Popeşti Vest nr. 4, sc. 2, ap. 1 Branşament gaze naturale
458/13.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Popeşti Vest nr. 4, sc. 3 ap. 1 Branşament gaze naturale
459/17.12.2013 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. Str. Dr. Fermei nr. 50 Branşament gaze naturale
460/17.12.2013 ŞTEFAN GEORGETA Str. Speranţei nr. 60 A Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
461/17.12.2013 LAZĂR MARCEL, LAZĂR FLORINA LĂCRĂMIOARA Str. Dr. Fermei, T 54/5 – P 17, lot 2 – lot 3, lot 2 Construire imobil locuinţe colective P+3E şi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
462/18.12.2013 GUŢU IURIE, GUŢU ANGELA Intrarea Viilor nr. 19, T 93- P 7, lot 1 Locuinţă P+M, anexă, împrejmuire şi utilităţi
463/18.12.2013 UNGUREANU VASILE Str. Oituz nr. 2 T, T 54/ 6 – P 6/2/1 Construire imobil P+3E+EM locuinţe colectiv eşi spaţii ad-tive la parter, împrejmuire şi utilităţi
464/18.12.2013 COJOCARU AURELIANA, BURNAZ CRISTIAN Str. Amarnului nr. 18 A Intrare în legalitate pentru desfiinţare corp C 3 şi parţial C 2
465/18.12.2013 COJOCARU AURELIANA, BURNAZ CRISTIAN Str. Amarnului nr. 18 A Intrare în legalitate pentru extindere pe orizontală şi supraetajare corp C 2 rezultând locuinţă P+1EM
466/18.12.2013 GHEORGHE FLORIN MELTI Str. Eclipsei nr. 98, T 54/7 – P 4, lot 4, lot 1 – lot 3 Modificare de temă în timpul executării lucrărilor de construcţie conform Legii nr. 50/1991, art. 7, alin. 5, pentru imobil de locuinţe colective şi spaţii ad-tive Ds+P+2E+EM rezultând Ds+P+3E+EM
467/18.12.2013 VLAD MARIUS COSTEL Str. Dr. Fermei nr. 103, T 55/8 – P 13 şi 14 Construire 3 imobile C7 – C 9 cu funcţiune de locuinţe colective P+3E+EM+M şi utilităţi – etapa a II-a din C.U. 524/02.08.2013
468/20.12.2013 ARDELEANU GEORGE ADRIAN reprez. SC OMNICOM 2000 S.R.L. Str. Leordeni, nr. 161 L bis, T 4/1 – P 18/1 Construire hală P+1E parţial – depozitare şi mixare cerneală tipografică, depozitare elemente metalice, birouri, anexe sociale, platforma auto şi utilităţi
469/23.12.2013 SC ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA Str. Oituz, Eclipsei şi Sf. Agnes Înbunătăţire nivel tensiune oraş Popeşti Leordeni, străzile Oituz, Eclipsei şi Sf. Agnes
470/23.12.2013 CRISTEA MARIUS ALIN, BUCIUMENEANU RODICA Str. Dispensarului nr. 1 Desfiinţare locuinţă parter
471/23.12.2013 MÂRŞICĂ MARIAN CATALIN, MÂRŞICĂ IZABELA Str. Speranţei nr. 42, T 4/2 – P 11-12, lot 15-16, Construire locuinţă D+P+Pod, împrejmuire şi utilităţi
472/23.12.2013 VOCHIN ECATERINA, ACON ANA, ACON MARIANA, ACON PETRIŞOR Str. Soroiu Stroici Elena nr. 16 Desfiinţare magazie parter
473/23.12.2013 CRISTEA MARIUS ALIN, BUCIUMENEANU RODICA Str. Dispensarului nr. 1, Cv. 98 – P 3275, P 3276 Construire locuinţă S+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
474/30.12.2013 ŞUŢĂ ALINA MARIA Str. Eclipsei nr. 66, T 54/8 – P 22, 23, lot 3 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
475/30.12.2013 UDILĂ ALEXANDRU Str. Eclipsei, nr. 77, T 54/7 – P 15/11 Construire imobil birouri cu locuinţe colective Dt+P+2E+EM, împrejmuire şi utilităţi
476/30.12.2014 IVAN DAN MIHAI reprez. SC GREENGLASS RECYCLING SA Sos. Olteniţei nr. 181 Construire hală metalică, reciclare sticla, P+1, P+3, reabilitare C4 şi transformare în spaţiu ad-tiv, amenajare incintă
477/30.12.2014 CÎRLESCU TIBERIUS, CÎRLESCU MĂDĂLINA STR. Amurgului, nr. 59 C Construire locuinţă individuală D+P+1E, filigorie, împrejmuire şi utilităţi