Autorizaţii de Construire/Desființare eliberate în anul 2012

Nr./data eliberării Nume şi prenume Adresa imobilului Scopul eliberării
1/20.01.2012 OZMEN MARIETA VIOLETA Str .Posada, nr. 19, lot 2 Locuinţă P+1E+M, garaj, împrejmuire şi utilităţi
2/20.01.2012 SPÎNU MIHAIŢĂ, SPÎNU FLORENTINA Str. Speranţei, T 4/2 – P 7, lot 2, lot 9/1/2 Locuinţă unifamilială P+1, împrejmuire şi utilităţi
3/20.01.2012 IORDACHE CRISTINA, IORDACHE ALEXANDRU, IORDACHE IOANA Str. Goleşti, nr. 9 Extindere locuinţă parter pe verticală prin mansardare şi utilităţi
4/20.01.2012 S.C. ACVATOT SRL pentru S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Str. Sf. Agnes – Sos. Berceni Înlocuire conductă şi instalaţii de racordare gaze naturale M.P. Între conducta de pe str. Sf. Agnes şi conducta de pe Sos. Berceni cu conducte şi instalaţii racorduri din PE 100, SDR 11
5/06.02.2012 BĂJENARU PETRIŞOR ptr. S.C. INDUSTRIAL MECANO IMPORT EXPORT S.R.L. T 43 – P A 647/1, lot 1 Hală producţie şi depozitare, birouri P+2E, anexe, împrejmuire şi utilităţi
6/06.02.2012 RAŞU CONSTANTIN Str. Postăvarului, nr. 10 A Demolare parţială locuinţă parter şi garaj
7/06.02.2012 RAŞU CONSTANTIN Str. Postăvarului, nr. 10 A Extindere şi supraetajare locuinţă existente parter rezultând P+M
8/06.02.2012 S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL ptr. S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Str. Maica Tereza, nr. 23 A Branşament gaze naturale
9/06.02.2012 IRIMIA ALEXANDRU ptr. S.C. IRIMPEX COM S.R.L. Sos. Olteniţei, nr. 181 Spaţiu comercial şi birouri P+M, anexe, grup sanitar, împrejmuire şi utilităţi
10/10.02.2012 VLAD MARIUS COSTEL, VLAD ALINA CRISTINA, BÎZU CONSTANTIN MIHAI, BÎZU RAMONA LETIŢIA Str. Maica Tereza, nr. 23 A Compartimentare şi transformarea podului imobilului P+2E existent în apartamente rezultând imobil P+2E+M, birouri şi locuinţe colective
11/10.02.2012 SAMFIRA ALINA NICOLETA Str. Orizontului, nr. 104, T4/3 – P 24, lot 2/1 Construire locuinţă unifamilială P+M, împrejmuire şi utilităţi
12/10.02.2012 S.C.GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 256 Branşament gaze naturale
13/15.02.2012 VLĂDESCU ION Str. Posada, nr. 11 Demolare locuinţă parter şi magazie
14/15.02.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Leordeni, nr. 70 A Branşament gaze naturale
15/15.02.2011 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 262 Branşament gaze naturale
16/15.02.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului, nr. 40 A Branşament gaze naturale
17/15.02.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului, nr. 40 Branşament gaze naturale
18/15.02.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului, nr. 52 A Branşament gaze naturale
19/15.02.2012 S.C. VILANOVA SRL ptr. S.C. HIGH TECH CLIMA S.R.L. Sos. Berceni, nr. 11, T 54/6 – P 1 Branşament apă potabilă
20/17.02.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 4 C Branşament gaze naturale
21/17.02.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Vânători, nr. 8 A Branşament gaze naturale
22/17.02.2012 DRAGNE CAMELIA DRAGNE IONEL Sos. Gustav Muller, nr. 17 Construire anexă – magazie parter
23/17.02.2012 POPESCU DANIEL ptr. S.C. ROMTELECOM S.A. Sos. Olteniţei, DN 4 de la S.C. TNUVA la S.C. MEGA IMAGE ( Depozit) Amplasare 4 (patru) stâlpi de lemn şi construirea unei canalizaţii de telecomunicaţii paralel cu Sos. Olteniţei pe o lungime totalizând 725 ml.
24/17.02.2012 ROJISTEANU DAN MARIUS ROJISTEANU CRISTINA MĂDĂLINA Sos. Olteniţei, T 2/6 – P 57 Închiderea teraselor circulabile de la nivelul mansardei rezultând spaţii locuibile
25/17.02.2012 VLAD MARIUS COSTEL, VLAD ALINA CRISTINA, BÎZU CONSTANTIN MIHAI, BÎZU RAMONA LETIŢIA Str. Amurgului nr. 77, T 54/5 – P 49, Lot 1-8 Construire 3 (trei) imobile P+2E+EM+M cu spaţiu comercial şi apartamente C 1, apartamente şi birouri C 2 şi C 3, împrejmuire şi utilităţi
26/24.02.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. Olteniţei, nr. 204 Branşament gaze naturale
27/08.03.2012 MOCANU CRISTIAN IULIAN pentru S.C. SEA ROMÂNIA S.R.L. Sos. Olteniţei, nr. 181 Centru logistic SEA ROMÂNIA – Depozit central organic de asamblare anexe social administrative şi tehnico-edilitare, împrejmuire, organizare de şantier şi utilităţi – ETAPA I
28/08.03.2012 DRĂGULIN DANIEL IONEL, GEORGESCU ROBERINO Str. Dr. Fermei, nr. 112 Locuinţe colective şi spaţii administrative 4 (patru) imobile Ds+P+4E, împrejmuire şi utilităţi
29/08.03.2012 POPESCU LAZĂR, POPESCU DIDA, GHEORGHE EUGEN, MIHAI CREANGĂ Str. Occidentului, T 54/9 – P 10, lot 1 şi lot 2/1/1 Imobil mixt – locuinţe colective şi spaţii administrative Ds+P+2E+M, împrejmuire şi utilităţi
30/16.03.2012 DUDUCIUC ECATERINA Str. Occidentului, nr. 69, T 54/7 – P 15/2 Imobil mixt – locuinţe colective şi spaţii administrative Ds+P+3E+EM, împrejmuire şi utilităţi
31/16.03.2012 HUMIŢĂ LUCIAN GHEORGHE HUMITA DELIA CORINA Str. Viilor, nr. 22 A Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
32/16.03.2012 S.C. VODAFONE ROMÂNIA prin S.C. ETA SYSTEL S.R.L. Str. Merilor Reconfigurare staţie fixă de telefonie mobilă
33/16.03.2012 MARCIUC MIHAI Str. Viilor, nr. 38 B Construire locuinţă Sp+P+M, împrejmuire şi utilităţi
34/16.03.2012 MECU ION Str. Pârâul Rece, nr. 10 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
35/16.03.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Cimitirului, nr. 8 A Branşament gaze naturale
36/16.03.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 34 M Branşament gaze naturale
37/19.03.2012 BĂLAŞA ILIE, BĂLAŞA ELENA-LILIANA Str. Speranţei, T 4/1 – P 1 Schimbare destinaţie spaţii parter din locuinţă în spaţii administrative şi modificare regim de înălţime din P+2E în P+2E+M prin transformarea podului în mansardă
38/19.03.2012 TATOI ION, TATOI MARCEL, TATOI LORIN Str. Postăvarului, nr. 21 Extindere locuinţă parter, împrejmuire şi utilităţi
39/19.03.2012 PAUN ADRIAN pentru S.C. VITAL BLUE AQUA S.A. Str. Dr. Fermei Înlocuire conductă aducţiune apă L=1250m, conductă PEHD DN L=400m, conductă PEHD DN 100 L= 850m
40/19.03.2012 GEORGESCU CRISTIAN Sos. Olteniţei, nr. 218, lot 1 Împrejmuire teren
41/19.03.2012 DOŢE ILIE Str. Pantazică Gabriel, nr. 48 Intrare în legalitate pentru locuinţă Sp+P+E, împrejmuire şi utilităţi
42/19.03.2012 FUNDAŢIA CONGREGAŢIA JESU prin PETRE BIANCA MIOARA Sos. Olteniţei, nr. 6 Construire grădiniţă P+E, anexe şi utilităţi
43/19.03.2012 FUNDAŢIA CONGREGAŢIA JESU prin PETRE BIANCA MIOARA Sos. Olteniţei, nr. 6 Demolare anexe gospodăreşti, C4, C6 şi C 23
44/22.03.2012 SOLOMON IOAN pentru PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ POPEŞTI-LEORDENI Str. Bateriei, nr. 59 E Construire Biserică, Anexe si utilităţi
45/22.03.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului, nr. 32 A Extindere conductă şi branşament gaze naturale
46/22.03.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str.Pavlichieni, nr. 88 Branşament gaze naturale
47/22.03.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului, nr. 3 A Branşament gaze naturale
48/22.03.2012 MIU ELENA MĂDĂLINA Str. Sf. Nicolae, nr. 6 A Locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
49/22.03.2012 ENE ION Str. Roşiori, nr. 5 C Modificare regim de înălţime din Sp+P+1E în Sp+P+1E+M pentru 2 (două) locuinţe duplex cuplate, împrejmuire şi utilităţi
50/22.03.2012 VOINEA CORINA ADELINA, VOINEA IONEL Str. Eclipsei, nr. 131 Anexă gospodărească parter şi utilităţi
51/22.03.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 30 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
52/22.03.2012 CĂRUNTU DUMITRU, CARUNTU RADU şi CĂRUNTU ELENA Str. Dr. Fermei, T 55/8 – P 28, lot A şi B Ansamblu de 7 (sapte) locuinţe colective P+2E, împrejmuire şi utilităţi
53/22.03.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes nr. 25 Branşament gaze naturale
54/22.03.2012 OPREA GHEORGHE, VELICU ELISABETA Str. Astrelor, nr. 40, T 55/4 – P 29 2 (două) locuinţe cuplate (înşiruite) P+1E, împrejmuire şi utilităţi
55/22.03.2012 ION STANCIU , ION FLOAREA, TURCU GHEORGHE, TURCU ELISABETA Str. Mirăslău, nr. 60 Construire locuinţă P+1E şi utilităţi
56/22.03.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 58 Branşament gaze naturale
57/22.03.2012 BOGDAN DRAGOŞ SEBASTIAN Str. Zalău, nr. 2 Consolidare, extindere pe orizontală şi etajare P rezultând P+1
58/06.04.2012 MIHALE PETRUŢA, MIHALE ADRIAN Sos. Olteniţei nr. 11 A, T 2 – P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19 şi 1 Modificare regim de înălţime a imobilului de locuinţe colective şi birouri P+4E existent în imobil de locuinţe colective P+5E şi utilităţi
59/06.04.2012 DUMITRU (fostă MIHALE) ANDREEA MIOARA Sos. Olteniţei nr. 13 A Modificare regim de înălţime a imobilului de locuinţe colective şi birouri P+4E existent în imobil de locuinţe colective P+5E şi utilităţi
60/06.04.2012 SIMION CONSTANTIN, SIMION ELENA Str. Rus Ionel, nr. 4 Locuinţă +1E, împrejmuire şi utilităţi
61/06.04.2012 IDIŢĂ MARIUS Str. Cicoarei nr. 24, lot 2 Locuinţă +1E, împrejmuire şi utilităţi
62/06.04.2012 MARCHIDANU ANDREI, MARCHIDANU ELENA Str. Amurgului nr. 69 N, T 54/5 – P 45, 46, lot 2/12 Locuinţe P+M, împrejmuire şi utilităţi
63/12.04.2012 STOICA IONICA Str. Fermei, nr. 6 Demolare locuinţă parter şi utilităţi
64/12.04.2012 TROI FLORIN CRISTIAN Str. Astrelor, nr. 115 Împrejmuire provizorie teren, puţ forat şi cabină pompă apă
65/12.04.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 34 O Branşament gaze naturale
66/12.04.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Popesti Români, nr. 64 B Extindere conductă şi branşament gaze naturale
67/12.04.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Gheorghe, nr. 3 C Branşament gaze naturale
68/12.04.2012 OPRIŞ CRISTINA STELUŢA, OPRIŞ IONEL, OPRIŞ GEORGETA Str. Pârâul Rece, nr. 7 B Demolare parţială locuinţă P
69/12.04.2012 OPRIŞ CRISTINA STELUŢA, OPRIŞ IONEL, OPRIŞ GEORGETA Str. Pârâul Rece, nr. 7 B Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
70/12.04.2012 ŢUGUI GHEORGHE GINEL Str. Plopului, nr. 16 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
71/12.04.2012 IORDACHE EMIL GABRIEL COMAN IONUŢ CRISTIAN Str. Sf. Voievozi nr. 40, Cv. 26 -P 641/1/1, lot 1/1 Locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
72/12.04.2012 ZEGREA ANDREEA Str. Sf. Nicolae, nr. 20 A, T 2/7 – P 1-1/1-2, lot 2 Locuinţă P+1E, împrejmuire, puţ forat, microstaţie ecologică, branşament electric
73/12.04.2012 GONGU MIRCEA IONUŢ, GONGU IOANA Str. Viilor, nr. 38 A Locuinţă unifamilială P+1E, anexă gospodărească, împrejmuire şi utilităţi
74/12.04.2012 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Sos. Olteniţei, Cv. 19 – P 440 Modificare regim de înălţime din P+1 în P+1+M, pentru Centru de evidenţă informatizată a persoanei şi a Poliţiei Comunitare Popeşti Leordeni şi utilităţi
74 bis/ 19.04.2012 STOICA DANIEL Str. Amurgului, nr. 66 C Recompartimentarea locuinţei P+1E, autorizată cu AC. nr. 409/24.11.2009
75/19.04.2012 PREDESCU DOINA Str. Oituz, nr. 42 A Locuinţă P+M, împrejmuire şi utiltăţi
76/19.04.2012 NICULAE GHEORGHE, NICULAE ELENA Str. Mirăslău, nr. 47 Extindere pe orizontală, supraetajarea şi schimbarea destinaţiei din garaj P în locuinţă P+1E
77/19.04.2012 PĂUN ADRIAN ptr. S.C. VITAL BLUE AQUA S.A. Str. Sf. Petru şi Pavel Reabilitare şi extindere conductă distribuţie apă potabilă pe strada Sf. Petru şi Pavel
78/24.05.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Astrelor, nr. 60 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
79/24.04.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Eclipsei, nr. 14 B Branşament gaze naturale
80/24.04.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Alexandru Conduratu, nr. 22 Branşament gaze naturale
81/24.04.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 61 Branşament gaze naturale
82/24.04.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Orizontului nr. 30 A Branşament gaze naturale
83/24.04.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz nr. 28 Branşament gaze naturale
84/24.04.2012 STOICA IONICA Str. Fermei, nr. 6 Locuinţe înşiruite şi birouri P+1E, împrejmuire şi utilităţi
85/24.04.2012 DUMITRAŞCU RĂZVAN MARIAN Str. Merişani, nr. 6 Demolare parţială locuinţă parter
86/24.04.2012 DUMITRAŞCU RĂZVAN MARIAN Str. Merişani, nr. 6 Reabilitare, consolidare, extindere şi supraînălţare construcţie existentă parter rezultând locuinţă P+1E+M, foişor, piscină şi utilităţi
87/24.04.2012 STROE FLORENTINA AURA Str. Eclipsei,T 54/8 – P 4 Imobil Ds+P+2E+M mixt locuinţe colective şi spaţii pentru birouri
88/24.04.2012 BĂLUŢĂ NICOLAE SORIN, SIMA NICOLAE RADU Str. Amurgului, nr. 62 Construire imobil locuinţe P+1E format din 6 unităţi locative, spaţii administrative , împrejmuire şi utilităţi
89/26.04.2012 DINCĂ GEORGE DORU ptr. S.C. J&C GECA COM S.RL. Sos. Olteniţei nr. 45, lot 2 Construcţii demontabile C1+C2, punct alimentaţie publică, grupuri sanitare şi utilităţi – construcţie provizorie
90/26.04.2012 LUPU OANA MIRELA, DUMITRU LILICA Str. Amurgului, T 54/6 – P 15, lot 2-5 4 (patru) locuinţe colective fiecare formate din 3 (trei) unităţi locative P+1E, spaţiu administrativ, împrejmuire şi utilităţi
91/04.05.2012 IORDACHE IONEL, ANTONESĂ LUCIAN Str. Biruinţei nr. 35, T 55/7 – P 37,38, lot 16 Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+E, împrejmuire şi utilităţi
92/04.05.2012 COLTOŞ MIRELA MARILENA (fostă STOICESCU) Str. Bărăganului, nr. 40 Demolare magazie lemn
93/04.05.2012 COLTOŞ MIRELA MARILENA (fostă STOICESCU) Str. Bărăganului, nr. 40 Intrare în legalitate, consolidare locuinţă P+M şi schimbare de destinaţie din garaj în spaţii administrative
94/04.05.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Apusului, nr. 22 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
95/04.05.2012 ŞTEFAN LIVIU ADRIAN Str. Oituz nr. 46 C, T 54/6 – P 16, lot 10 Locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
96/04.05.2012 PETRE ANA Str. Oituz nr. 46 C, T 54/6 – P 16, lot 9 Locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
97/04.05.2012 SLAVE ROBERTO IULIAN, NIŢU NICULAE, NIŢU MARIANA, NIŢU GABRIEL BOGDAN Str. Amurgului nr. 41 L, T 54/5 – P 20-25, lot 6/12 şi 6/13 Imobil de locuinţe colective şi birouri P+2E, împrejmuire şi utilităţi
98/04.05.2012 SLAVE ROBERTO IULIAN, NIŢU NICULAE, NIŢU MARIANA, NIŢU GABRIEL BOGDAN Str. Amurgului nr. 39 C, T 54/5 – P 20-25, lot 4/4 şi 4/5 Imobil de locuinţe colective şi birouri P+2E, împrejmuire şi utilităţi
99/04.05.2012 NICOLAU ZAHARIA, THEOFOR CRISTIAN Splaiul Unirii, nr. 9, bl. 3, ap. 69-70 Compartimentare apartament şi utilităţi
100/04.05.2012 SIMINCIANU GABRIELA Str. Sf. Agnes, nr. 80 Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
101/04.05.2012 RĂDUCAN MARIAN Str. Eclipsei nr. 56, T 54/8 – P 21 Locuinţe colective P+2E, împrejmuire şi utilităţi
102/04.05.2012 POPA GHEORGHE Str. Tractoriştilor nr. 15 Locuinţă P+M şi utilităţi
103/04.05.2012 CĂPITANU COSTIN, CĂPITANU MARINELA SIMONA Splaiul Unirii, nr. 9, bl. B, et. 10, ap. 131 Compartimentare apartament şi utilităţi
104/10.05.2012 DAVIDOAIA CĂTĂLIN, DAVIDOAIA BOGDAN MIHAI Str. Timpului, nr. 14, T 54/9 - P 10, lot 2 şi lot 2/2 Construire 2 (două) locuinţe unifamiliale P+M, anexe, împrejmuire şi utilităţi
105/14.05.2012 DICU BOGDAN Sos. Berceni, nr. 7 Desfiinţare subsol parţial din hală existentă
106/14.05.2012 ARTENE COSTICĂ ptr. S.C. A&M QUALITY CANDO RO SRL Str. Dr. Fermei, nr. 83 D, T 55/8 – P 23-24, lot 3 şi 4 Imobil birouri şi locuinţe P+2E+M, împrejmuire şi utilităţi
107/14.05.2012 COMĂRNICEANU ECATERINA Str. Câmpului, nr. 22 Demolare anexă – magazie
108/14.05.2012 GEANTĂ MARIUS Str. Sf. Agnes, nr. 17 A Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
109/14.05.2012 MIU COSTICĂ, ENE CĂTĂLIN LUCIAN Str. Maica Tereza, nr. 14 Imobil mixt Sp+P+2E locuinţe colective şi spaţii administrative, împrejmuire şi utilităţi
110/14.05.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Bateriei, nr. 49 A Branşament gaze naturale
111/14.05.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 42 A Branşament gaze naturale
112/23.05.2012 STĂNESCU ELENA Str. Amurgului, T 54/6 – P 23, lot 2 2 (două) locuinţe individuale P+1E, împrejmuire şi utilităţi
113/23.05.2012 ILINCA GHEORGHE CĂTĂLIN Str. Oituz, T 54/6 – P 16, lot 3 Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
114/23.05.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 22 Branşament gaze naturale
115/23.05.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Laurenţiu Raiciu, nr. 1 F Branşament gaze naturale
116/23.05.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. Olteniţei, nr. 181 Deviere conductă gaze naturale
117/23.05.2012 NEAGU IONEL Sos. Olteniţei, T 27 – P 531-532/I/3, lot 2 Locuinţă P+E cu spaţiu comercial la P şi locuinţă la etaj, împrejmuire şi utilităţi
118/23.05.2012 DRĂGĂNA VIORICA Str. Amurgului, T 54/6 – P 24, lot 5A/2 Imobil locuinţe colective P+2E+M, împrejmuire şi utilităţi
119/25.05.2012 MATHEAS FLORICA Str. Popeşti Români, nr. 18 Demolare garaj parter
120/28.05.2012 JECU MARIANA, JECU IULIAN Str. Fermei, T 54/6 – P 2, lot II, lot 1 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
121/28.05.2012 VĂDUVA DANIEL Str. Echinocţiului nr. 6, T 55/6 – P 94-96, lot 6 Imobil P+2E+EM – locuinţe colective cu birouri, împrejmuire şi utilităţi
122/28.05.2012 VLAD MARIUS COSTEL Str. Amurgului, nr. 77, T 54/5 – P 49, lot 1-8 Extindere reţea de apă şi canalizare din Sos. Berceni, până în str. Amurgului, branşament şi racorduri
123/28.05.2012 PETRACHE OLGA, LOY SIMONA Str. Echinocţiului, nr. 24 B, T 55/6 – P 74-77, lot 1 Spaţiu comercial (de serviciu), locuinţă cuplată P+1E, împrejmuire şi utilităţi
124/01.06.2012 GHIŢĂ PETRICĂ Str. Popeşti Români, nr. 21 Schimbare destinaţie şi extindere construcţie pentru unitate de alimentaţie publică Sp+P, împrejmuire şi utilităţi
125/01.06.2012 PANAINTE ROZICA Str. Iosif Trancioveanu, nr. 15 Desfiinţare anexe gospodăreşti parter şi parţial locuinţă P
126/01.06.2012 PANAINTE ROZICA Str. Iosif Trancioveanu, nr. 15 Extindere locuinţă P şi construire corp locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
127/01.06.2012 COMĂRNICEANU ECATERINA Str. Câmpului, nr. 22 Construire locuinţă P+E, împrejmuire şi utilităţi
128/01.06.2012 ENE ELENA Str. Trandafirilor, nr. 5 Desfiinţare locuinţă parter
129/01.06.2012 CĂRUNTU RADU Sos. Olteniţei, nr. 32 C Intrare în legalitate, pentru imobil – birouri şi locuinţe de serviciu P+2E, (terasă necirculabilă)
130/01.06.2012 NICULCEA SUZANA Str. Leordeni, nr. 143, Cv. 44 – P 1.213, 1.214 şi 1.215 Intrare în legalitate, pentru construire locuinţă Sp+P, anexe, împrejmuire şi utilităţi
131/01.06.2012 NICULAE VASILE Str. Pârâul Rece, nr. 16 Intrare în legalitate pentru construire şi extindere locuinţă P rezultând Sp+P+E+EM, anexe gospodăreşti P, împrejmuire şi utilităţi
132/01.06.2012 DOROBANŢU ANGHEL, DOROBANŢU LUCIA Str. Leordeni, nr. 163 C Intrarea în legalitate – transformarea podului în mansardă
133/01.06.2012 DRAGNE IONEL, DRAGNE CAMELIA Str. Gustav Muller, nr. 17 Foişor şi copertină garaj din lemn
134/ 01.06.2012 TĂNASE MARIAN, TĂNASE AUREL CONSTANTIN Str. Sabarului, Cv. 152 – P 5.037 – P 5.042, lot 1, Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
135/01.06.2012 FRANCO CASAGRANDE ptr. PIAZZA DEI SIGNORI SRL Str. Sf. Agnes, nr. 25, T 54/4 – P A 4/1, A 5/1 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
136/01.06.2012 VÂNĂTORU D. ALEXANDRU Intrarea Zorilor, nr. 11 Intrarea în legalitate pentru construire locuinţe Sp+P+E, garaj Sp+P şi utilităţi
137/01.06.2012 ION PETRE Str. Oituz, nr. 13 Extindere construcţie existentă locuinţă parter şi utilităţi
138/01.06.2012 ARSENE VASILE, ARSENE CORNELIU Str. Unirii, nr. 10 Intrare în legalitate pentru extindere locuinţă P şi utilităţi
139/01.06.2012 GORDEA MANUELA ROXANA Str. Occidentului nr. 32, T 54/7 – P 15/10, lot 2 Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
140/01.06.2012 UNGUREANU ANDREEA MĂDĂLINA Str. Occidentului, nr. 30, T 54/7 – P 15/10, lot 2 Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
141/01.06.2012 PETRACHE MARIA Str. Leordeni, nr. 135 Intrarea în legalitate pentru lucrare de consolidare, amenajare extindere pe orizontală şi supraetajare cu un nivel a construcţiei P existentă rezultând Sp+P+1E şi schimbare de destinaţie pentru suprafaţa de 44,34 mp din parter în spaţiu comercial.
142/01.06.2012 BĂRBUŢ ILIE, BĂRBUŢ NICOLIŢĂ Str. Răsăritului, nr. 49, T 4/3 – P 14, lot 5 Construire garaj cu spaţiu depozitare şi utilităţi
143/01.06.2012 CÂRNU ELENA, IVANOV NONA-LAURA Str. Eclipsei nr. 64, T 54/8 – P 22,23, lot 1, lot 4 Locuinţe colective P+1, împrejmuire şi utilităţi
144/05.06.2012 MITREA EMIL Str. Laurenţiu Raiciu, nr. 36, T 54/1 – P 30/1, lot 3 şi 4 Construire imobil P+2E+EM format din locuinţe colective şi spaţiu administrativ, împrejmuire şi utilităţi
145/05.06.2012 PARMAC RADU, PARMAC CLAUDIA ELENA Str. Sf. Agnes nr. 4 C, T 54/7 – P 12, lot 3 şi 4 Construire imobil P+2E+EM format din locuinţe colective şi spaţiu administrativ, împrejmuire şi utilităţi
146/05.06.2012 COSTEA ALEXANDRU VALENTIN STOIAN DANIEL REMUS Str. Dr. Fermei, nr. 73 C, T 55/8 – P 26, lot 4, Construire 2 (două) imobile cu destinaţia de locuinţe înşiruite şi spaţiu administrativ P+1, împrejmuire şi utilităţi
147/05.06.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Alexandru Conduratu, nr. 43 B Branşament gaze naturale
148/05.06.2012 ISPAS MIOARA Str. Leordeni nr. 38 A Construire locuinţă P+1E, garaj parter, împrejmuire şi utilităţi
149/08.06.2012 NIŢU NICULAE ptr. S.C. GAMA INVEST SRL Str. Mirăslău, nr. 3 A Locuinţe colective P+2E, împrejmuire şi utilităţi
150/08.06.2012 GEORGESCU ROBERTINO, GEORGESCU TATIANA Str. Dr. Fermei, nr. 73 Locuinţe colective şi spaţiu administrativ P+1E
151/08.06.2012 CÎRJAN TUDOREL Str. Triumfului, nr. 5 Imobil P+2E+EM, locunţe colective, spaţiu administrativ
152/08.06.2012 ICHIM MIHAI Str .Leordeni, T 4/7 – P 14 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
153/08.06.2012 PAŞCULEA IOSIF, PAŞCULEA CRISTINA Str. Postăvarului, nr. 10 Locuinţă P+M,anexă, împrejmuire şi utilităţi
154/08.06.2012 ENE ELENA Str. Trandafirilor, nr. 5 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
155/08.06.2012 PANCIU VIOREL Str. Timocului, nr. 21 C Branşament apă şi racord canal
156/08.06.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Fermei, nr. 17 D Branşament gaze naturale
157/08.06.2012 STOICA CIPRIAN EUGEN, RAŞU ROXANA Str. Fermei nr. 21 Locuinţă unifamilială P+1E+M, anexă foişor, amenajare teren şi piscină interioară, împrejmuire şi utilităţi
158/08.06.2012 TOMA ( VOCHIN) CARMEN Str. Sf. Andrei nr. 30 Locuinţă P+1e +E2 Retras, garaj parter, împrejmuire şi utilităţi
159/08.06.2012 SIMIONESCU MARIAN ŞERBAN SIMIONESCU ŞTEFANA Str. Dr. Fermei, nr. 117 E, T 55/8 – P 8, lot 14 – lot 1 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
160/14.06.2012 PĂUN MIHAI AUREL Str. Dr. Fermei nr. 117 E bis, T 55/8 – P 8, lot 14 – lot 2 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
161/14.06.2012 UNGUREANU MARIA Str. Iosif Trancioveanu, nr. 19 Extindere locuinţă parter şi utilităţi
162/14.06.2012 GEORGESCU ALEX LUCIAN, STROE NICOLAE Str. Dr. Fermei, T 55/8 – P 31 Ansamblu de locuinţe unifamiliale înşiruite şi sedii administrative P+EM, împrejmuire şi utilităţi
163/14.06.2012 UNGUREANU MARIA Str. Iosif Trancioveanu, nr. 19 Desfiinţare (demolare) locuinţă parter parţial
164/18.06.2012 PAROHIA VINTILĂ VODĂ prin preot Ionel Bondar Str. Unirii, nr. 26 Lucrări de reparaţii, consolidare, înlocuirea acoperişului la biserica Vintilă Vodă şi dren exterior evacuare ape pluviale.
165/18.06.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Domniţa Bălaşa, nr. 43 Branşament gaze naturale
166/18.06.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Pavlichieni, nr. 7 Branşament gaze naturale
167/18.06.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Andrei, nr. 44 Branşament gaze naturale
168/18.06.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului, nr. 48 A Branşament gaze naturale
169/22.06.2012 DRAGOMIR CONSTANTIN, DRAGOMIR FLOAREA Str. Miriştei, nr. 14 Demolare parţială construcţii existente
170/22.06.2012 DRAGOMIR CONSTANTIN, DRAGOMIR FLOAREA Str. Miriştei, nr. 14 Construire locuinţă unifamilială parter şi utilităţi
171/22.06.2012 ANGHEL AURELIAN Str. Cicoarei, nr. 7 Construire locuinţă individuală P+M şi utilităţi
172/22.06.2012 PLEŞA NICOLAE RĂZVAN Str. Pavlichieni, nr. 38 Modificare regim de înălţime din locuinţă S+P+E în locuinţă Sp+P+E+M
173/22.06.2012 ROATĂ ANDREEA-ELENA-SONIA Str. Speranţei, T 4/2 – P 11, 12, lot 3 Locuinţă unifamilială P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
174/22.06.2012 DIMA CONSTANTIN ptr. S.C. COLY TRANS SRL De 847, T 51/5 – P 56 Construcţie gard – împrejmuire teren, cabină pompă apă, nişă electrică
175/22.06.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA ptr. S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Căzăneşti, nr. 10 A Branşament gaze naturale
176/22.06.2012 GIURGESCU BOGDAN MIHAI ptr. S.C. RIVIERA CONSTRUCT S.R.L. Str. Lt. Maj. Av. Tănase Banciu, T 20/2 – P 4 Hală depozitare P+1E, împrejmuire şi utilităţi
177/22.06.2012 CIAMUR VALENTIN Str. Alexandru Conduratu, T 55/1 – P 23 şi 24 Locuinţă unifamilială P+M, împrejmuire şi utilităţi
178/02.07.2012 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA T 43 – PA 647/1, lot 1 Alimentare cu energie electrică hală depozitare anexe şi utilităţi
179/03.07.2012 S.C DELTA ACM 93 SRL Soseaua de Centura, nr. 65, T 22 – P 501/11 Intrare în legalitate pentru nerespectarea AC 217/2009 – executarea unui etaj mansardat peste E4 rezultând S+P+4E+EM cu destinaţia cămin de nefamilişti
180/03.07.2012 TEODORESCU MARIUS Str. Leordeni, nr. 253 A Demolare parţială C 1
181/09.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Astrelor, nr. 41 Branşament gaze naturale
182/09.07.2012 GHERASE ELENA GABRIELA ptr. S.C. VISCOFIL S.A. Sos. Olteniţei, nr. 202 Defiinţare construcţii C1, C4, parţial C2, parţial C5, C6, C7 din imobilul cu număr cadastral 261116 şi constrcţiile C1 şi C2 din imobilul cu număr cadastral 100887
183/09.07.2012 GHERASE ELENA GABRIELA ptr. S.C. VISCOFIL S.A. Sos. Olteniţei, nr. 202 Defiinţare construcţii C11, C 13, C 14 şi parţial C 9
184/09.07.2012 BUŞTEANU OPREA, BUŞTEANU ANA MARIA Str. Amurgului, nr. 54 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
185/09.07.2012 GEAVLETE BOGDAN FLORIN GEAVLETE DANA OLIVIANA Str. Sf. Ioan, nr. 14, T 2/6 – P 39-40, lot 1 Locuinţă S+P+1E+M, garaj parter, împrejmuire şi utilităţi
186/09.07.2012 MIRESCU MAGDA RUXANDRA Str. Sf. Nicolae, nr. 15 Locuinţă S+P+1E+M, garaj parter, împrejmuire şi utilităţi
187/09.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Orizontului, nr. 18 Branşament gaze naturale
188/09.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 254 Branşament gaze naturale
189/09.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 34 B Branşament gaze naturale
190/18.07.2012 ION MARIAN LIVIU ION RALUCA MELANIA Str. Astrelor, T 55/4 – P 9 Împrejmuire teren, puţ forat, cabină poartă şi utilităţi
191/18.07.2012 COSTACHE STELIANA COSTACHE IONEL Str. Cicoarei, nr. 17 Desfiinţare parţiale locuinţă existentă
192/18.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Zorilor, nr. 58 Branşament gaze naturale
193/18.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Breaza, nr. 27 Branşament gaze naturale
194/18.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Domniţa Bălaşa, nr. 64 A Branşament gaze naturale
195/18.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Maica Tereza, nr. 27 Branşament gaze naturale
196/18.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului nr. 77, et. 1, ap. 1 Branşament gaze naturale
197/18.07.2012 MINCU MIHAI MRIAN, MINCU ADINA LOREDANA Str. Amurgului, nr. 37 D Birouri şi locuinţă individuală Sp+P+M, împrejmuire şi utilităţi
198/18.07.2012 COSTACHE STELIANA, COSTACHE IONEL Str. Cicoarei nr. 17 Construire locuinţă unifamilială P+M şi utilităţi
199/18.07.2012 GONGU MIRCEA IONUŢ Str. Viilor nr. 38 A Racord canalizare
200/18.07.2012 MARCIUC MIHAI Str. Viilor nr. 38 B Racord canalizare
201/18.07.2012 MOCANU CORNEL, MOCANU MIHAELA Str. Drumul Fermei nr. 52 B Extindere locuinţă existentă cu bucătărie parter şi terasă neacoperită şi utilităţi
202/18.07.2012 NEGOIŢĂ CĂLIN Str. Răsăritului nr. 85 Locuinţă individuală P+E şi utilităţi
203/18.03.2012 AILENEI MARIUS Str. Bărăganului nr. 22 Demolare locuinţă şi anexe parter
204/18.07.2012 NENCU ANTON Str. Câmpului nr. 7 Desfiinţare locuinţă parter
205/18.07.2012 NENCU ANTON Str. Câmpului nr. 7 Locuinţă P+1, garaj, împrejmuire şi utilităţi
206/18.07.2012 AILENEI MARIUS Str. Bărăganului nr. 22 Construire 2 (două) locuinţe P+1E tip duplex, 1 (una) locuinţă izolată P+1E, împrejmuire şi utilităţi
207/20.07.2012 GAVRILENCO MARIAN, GAVRILENCO MIHAELA CRISTINA Str. Sf. Agnes nr. 242, T 55/3 – P 17 Construire locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
208/20.07.2012 SILVESTRU ELENA ADRIANA Str. Domniţa Bălaşa, nr. 45 Construire locuinţă P+1E, garaj, împrejmuire şi utilităţi
209/20.07.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Occidentului, nr. 28 Branşament gaze naturale
210/20.07.2012 VOINEA IONEL Str. Eclipsei, nr. 131 Construire locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
211/20.07.2012 CALAGIU CRISTIAN Str. Sf. Agnes nr. 17, T 54/4 – P 15 Construire 10 (zece) locuinţe înşiruite şi 2 (două) spaţii administrative P+M, împrejmuire şi utilităţi
212/26.07.2012 STOICESCU MARIAN, BALABAN ANGELA Str. Oituz, T 54/6 – P 35, lot 2 Locuinţă unifamilială înşiruite şi spaţii administrative P+M, împrejmuire şi utilităţi
213/26.07.2012 MATEI ALIN IONUŢ Str. Pavlichieni nr. 54 Construire locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
214/26.07.2012 GRIGORE DOREL ADRIAN Str. Sf. Agnes nr. 244, T 55/3 – P 16 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
215/26.07.2012 CEAMURU PAUL Str. Roşiori nr. 7 Construire baie în extinderea locuinţei parter existentă, împrejmuire teren şi utilităţi
216/26.07.2012 ŞUTRU MARIA Str. Şcolii nr. 91 Construire locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
217/26.07.2012 GHEORGHE RĂZVAN DENIS Str. Drumul Fermei, T 55/8 – P 9/2 Construire locuinţă cuplată P+1E+M formate din 2 (două) apartamente şi 8 (opt) locuinţe înşiruite P+1E, împrejmuire şi utilităţi
218/26.07.2012 PASCALE PETRICĂ , PASCALE FLORENTINA IRINA Str. Leordeni, nr. 255 Demolare locuinţe parter şi magazie
219/26.07.2012 CONSTANTIN ELENA Sos Olteniţei, nr. 158 B Împrejmuire teren
220/26.07.2012 GEORGESCU ROBERTINO Str. Drumul Fermei, T 55/8 – P 26, lot 6 Construire 2 ( două) locuinţe individuale P+1E, împrejmuire şi utilităţi
221/30.07.2012 IRIMIA ADRIAN ALIN Str. Oituz, nr. 2 G Branşament electric subteran
222/30.07.2012 NEAMŢU COSTEL LUCIAN Str. Oituz, nr. 20 C Racord canalizare
223/30.07.2012 DUMITRACHE VIOREL Str. Zorilor nr. 11 A, lot 2 Construire locuinţă S+P+1E
224/30.07.2012 DUMITRACHE VIOREL Str. Zorilor nr. 11 A, lot 2 Demolare anexa garaj
225/30.07.2012 WEREŞI NICULAE, CANGE VIOREL CRISTIAN Str. Leordeni, nr. 159 F Intrare în legalitate imobil P+2E+EM
226/30.07.2012 RÎPEANU NICOLAE Str. Solstiţiului, T 55/6 – P 74-77, lot 3 Împrejmuire teren, nişă electrică, puţ forat
227/01.08.2012 ŢECU RODICA Str. Şcolii, T 52/5 – P 59/3 şi 59/4, lot 1 Împrejmuire teren, puţ forat, cabină poartă apă şi utilităţi
228/01.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Alexandru Conduratu, nr. 41 D bis Branşament gaze naturale
229/01.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 84 Branşament gaze naturale
230/01.08.2012 NICOLAE PETRA Sos Olteniţei, nr. 58 Demolare parţială locuinţă parter
231/01.08.2012 BIRU MONICA Sos. Oltenitei, nr.13 Demolare locuinţă parter şi utilităţi
232/06.08.2012 NICOLAE PETRA Sos Olteniţei, nr. 58 Construire locuinţă unifamilială P+1E+M şi utilităţi
233/06.08.2012 POPESCU ION Str. Răsăritului, nr. 34, T 4/4 – P 5, 4, lot 2 Construire locuinţă Sp+P+1E şi utilităţi
234/06.08.2012 VOINEA COSTIN RĂZVAN Str. Popeşti Români nr. 64 D, Cv. 7 – P 90-93 Constuire imobil locuinţe colective şi spaţii administrative D+P+3E+EM şi utilităţi – etapa a - II- a din C.U. nr. 347/04.07.2011
235/06.08.2012 NEAGU IONELA FLORENTINA Str. Orizontului, T 4/3 – P 24, lot 3/1 Construire 2 (două) locuinţe individuale P+1E, împrejmuire şi utilităţi
236/10.08.2012 BAICU GIORGICĂ Str. Popeşti Vest, T 54/5 – P 66 Construire imobile D+P+4E – locuinţe colective şi spaţii administrative, împrejmuire şi utilităţi
237/14.08.2012 BOICEA JIANU Str. Echinocţiului, T 55/5 – P 75 Împrejmuire teren, puţ forat, cabină poartă şi utilităţi
238/14.08.2012 BOICEA JIANU Str. Echinocţiului, T 55/5 – P 74 Împrejmuire teren, puţ forat, cabină poartă şi utilităţi
239/14.08.2012 OTLĂCAN FALIA Str. Speranţei, nr. 50, T 4/2 – P 13, lot 1 Construire locuinţă individuală S+P+M, împrejmuire şi utilităţi
240/14.08.2012 DRAGOŞ MARIA Str. Căzăneşti, nr.1 Branşament apă şi racord canalizare
241/14.08.2012 GHEŢA GHEORGHE Str. Breaza nr. 9 A Construire cabină branşament electric
242/14.08.2012 LUPU OANA MIRELA Str. Amurgului, T 54/6 – P 15, lot 6 Construire 2 (două) locuinţe unifamiliale P+1E şi 1 (unu) spaţiu administrativ, împrejmuire şi utilităţi
243/14.08.2012 DINULESCU GEORGE DINULESCU CONSTANTA MĂDĂLINA Str. Oituz, T 54/6 – P 13/1, lot 2 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
244/14.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 8, bl. 1, ap. 1 Branşament gaze naturale
245/14.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Gheorghe, nr. 4 Branşament gaze naturale
246/20.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. De Centură, nr. 97 Branşament gaze naturale
247/20.08.2012 DOBRIN ALEXANDRA TEODORA Str. Amurgului, nr. 36, T 54/6 – P 25, lot 1K Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
248/20.08.2012 LUPU OCTAVIAN AUGUSTIN, LUPU MARIA LUMINIŢA Sos. Olteniţei, nr. 13, T 2 – P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19 şi 1 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
249/20.08.2012 GEORGESCU VALENTIN ADRIAN Sos. Olteniţei, nr. 45 Amplasare firmă luminoasă
250/20.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Răsăritului, nr. 36 Branşament gaze naturale
251/20.08.2012 S.C. VITAL BLUE AQUA SRL Str. Garian Alexandru, nr. 6 Extindere şi supraetajarea clădirii, birouri P+1E
252/20.08.2012 SCRIPCARIU ALINA MARIANA ptr. S.C. TOP INVEST SRL Str. Mirăslău nr. 5, bl. T 5-5, Supraetajarea şi mansardarea blocului T 5-5 şi utilităţi
253/20.08.2012 NIŢU MARIANA ptr. S.C. GAMA INVEST SRL Sos. Olteniţei, nr. 11 A, lot 1, lot 3 -18, T 2 – P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19 şi 1 Construire 1 ( unu) imobil S+P+6E şi 1 (unu) imobil S+P+8E cu locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale şi educaţionale, parcări subterane, împrejmuire şi utilităţi
254/20.08.2012 NIŢU MARIANA ptr. S.C. GAMA INVEST SRL Sos. Olteniţei nr. 13 bis, lot 1, lot 3 -14, T 2 – P 13, 16, 16/1, 17, 18, 19 şi 1 Construire 1 ( unu) imobil S+P+6E şi 1 (unu) imobil S+P+8E cu locuinţe colective, birouri, spaţii comerciale şi educaţionale, parcări subterane, împrejmuire şi utilităţi
255/24.08.2012 ABĂCIOAIEI PETRU EUGEN, ABĂCIOAIEI MIHAELA Str. Drumul Fermei, T 55/8 – P 23 -24, lot 15-16, Construire imobil P+2E+M-- spaţii administrative şi locuinţe colective, împrejmuire şi utilităţi
256/24.08.2012 ŞTEFĂNUCĂ ANDREI TIBERIU Str. Drumul Fermei , T 55/8 – P 23 şi 24, lot 7 şi 8 Construire imobil P+2E+M – spaţii administrative şi locuinţe colective, împrejmuire şi utilităţi
257/24.08.2012 FELEDIANU CRISTIAN, FELEDIANU MARIANA Str. Drumul Fermei, T 55/8 – P 23 şi 24, lot 11 şi 12 Construire imobil P+2E+M – spaţii administrative şi locuinţe colective, împrejmuire şi utilităţi
258/24.08.2012 NIŢĂ IONEL LAURENŢIU Str. Amurgului, T 54/5 – P 44, lot 2/6 Construire imobil P+2E+M – locuinţe colective şi spaţii administrative, împrejmuire şi utilităţi
259/24.08.2012 FLOREA VIRGIL reprez. S.C. CONSULTA 99 SRL Sos. Olteniţei, nr. 181 Alimentare cu energie electrică C1, C2, C3 şi C4
260/24.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Drumul Fermei, nr. 112 Extindere conductă gaze naturale şi branşament
261/30.08.2012 TOPOR ŞTEFAN Str. Eclipsei, nr. 73, T 54/9- P 10, lot 2/3 Locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
262/30.08.2012 DOBOŞ ROBERT, DOBOŞ CĂTĂLINA Str. Dr. Fermei nr. 73 B, T 55/8 – P 26, lot 7/12 Locuinţă Ds+P, împrejmuire şi utilităţi
263/30.08.2012 VOICU CIPRIAN GEORGE Str. Amurgului nr. 4 E, T 54/6 – P 34, lot1/5/1şi 1/6 Recompartimentarea etajului 2 din cadrul locuinţei Sp+P+2E+M
264/30.08.2012 ISTRATE JUSTIN CORNELIU Str. Eclipsei nr. 14 B, T 54/8 – P 12 Extindere a suprafeţei construite, recompartimentare, schimbarea destinaţei parterului din locuinţă în spaţiu administrativ, împrejmuire şi utilităţi
265/30.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Occidentului nr. 69, bl. 2, sc. 2 Branşament gaze naturale
266//30.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Occidentului nr. 69, bl. 2, sc. 1 Branşament gaze naturale
267/30.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Occidentului nr. 69, bl. 2, sc. 3 Branşament gaze naturale
268/30.08.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Occidentului nr. 69, bl. 2, sc. 4 Branşament gaze naturale
269/30.08.2012 ŞTEFAN VINCENŢIU OLGAN Str. Orizontului, T 4/2 – P 18, lot 11 Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
270/30.08.2012 ENE GEORGETA Str. Pantazică Gabriel nr. 39 Intrare în legalitate, modificare regim de înălţime din locuinţă P+1E, în locuinţă P+1E+M şi modificări interioare
271/04.09.2012 COVALCIUC ADRIAN GABRIEL Str. Amurgului nr. 57 F bis Construire locuinţe colective P+1E, tip înşiruite, împrejmuire şi utilităţi
272/04.09.2012 PRUNARU DOINA Str. Părăul Rece nr. 4 Demolare locuinţă parter
273/04.09.2012 PRUNARU DOINA Str. Părăul Rece nr. 4 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
274/04.09.2012 PRUNARU DOINA, PRUNARIU IOANA, PAVLUSENCO FLORICA ŞI PAVLUSENCO OVIDIU GABRIEL Str. Părăul Rece nr. 4 Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
275/04.09.2012 BULIGA MARIANA Str. Sf. Voievozi, nr. 21 C Construire locuinţă unifamilială P+M, împrejmuire şi utilităţi
276/04.09.2012 VLAD RAFAILA şi BONE LUCIA Str. Gheorghe Costa-Foru, nr. 12 Construire locuinţă P+1E şi utilităţi
277/04.09.2012 FUNDAŢIA FĂRĂ ROMANIA reprez. Mihăilescu Corina Elena Str. Vulpii, nr. 2 Schimbare de destinaţie anexă în corp social P+1 şi intrarea în legalitate
278/04.09.2012 MATEI MIHALACHE şi MATEI IOANA Str. Mirăslău, nr. 40 Demolare locuinţă P şi anexe P
279/04.09.2012 MATEI MIHALACHE şi MATEI IOANA Str. Mirăslău, nr. 40 Extindere locuinţă P şi utilităţi
280/04.09.2012 POPESCU ELENA Str. Popesti Vest. T 54/5 – P 65 Magazie P+E, împrejmuire şi utilităţi
281/17.09.2012 MÂINEA MARIA IONELA şi MÂINEA FLORIN EMANUEL Str. Oituz nr. 18 E Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
282/17.09.2012 CĂLĂRAŞU GHEORGHE, CĂLĂRAŞU SIMONA Str. Sf. Agnes, nr. 122 A Locuinţă P+1E şi utilităţi
283/17.09.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Eclipsei nr. 60 Branşament gaze naturale
284/17.09.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Echinocţiului nr. 6 Branşament gaze naturale
285/17.09.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului nr. 62 Branşament gaze naturale
286/17.09.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. Olteniţei nr. 31 A Branşament gaze naturale
287/18.09.2012 GHEORGHE EUGEN, GRĂDINARU ROBERT, BAICU DANIEL, GRECU AGA ANDREEA, GREANGĂ MIHAELA, CREANGA CRISTINA FLORINA Str. Drumul Fermei, nr. 111 Construire 2 (două) imobile Ds+P+3 locuinţe colective, spaţii administrative, împrejmuire şi utilităţi
288/18.09.2012 BRÂNDUŞA ANASTASE şi GHEORGHE FLORIAN MELTI Str. Eclipsei, nr. 95 Imobil locuinţe colective Ds+P+2E+EM, împrejmuire şi utilităţi
289/18.09.2012 COVALCIUC ADRIAN GABRIEL Str. Speranţei, nr. 19 Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
290/18.09.2012 RADU DUMITRU Str. Drumul Fermei, nr. 16 A, bl. A, ap. 1 Modificare compartimentare interior apartament
291/18.09.2012 TĂNASE PAUL Str. Amurgului nr. 33 B Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
292/18.09.2012 STROE FLORENTINA AURA Str. Eclipsei nr. 8 Modificare regim de inălţime din Ds+p+2+EM în Ds+P+3+4R
293/18.09.2012 DOROBANŢU DUMITRU Sf. Nicolae nr. 4 D Locuinţă Sp+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
294/18.09.2012 OLOGU RODICA Str. Rus Ionel nr. 6 Demolare Locuinţă P
295/18.09.2012 OLOGU RODICA Str. Rus Ionel nr. 6 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
296/18.09.2012 BĂJENICĂ ELENA DANIELA Str. Sf. Gheorghe nr. 31 Brranşament apă şi racord canal
297/18.09.2012 VOICU NICULINA Str. Plopului nr. 16 Demolare anexă P
298/18.09.2012 VOICU NICULINA Str. Plopului nr. 16 Extindere locuinţă P şi utilităţi
299/26.09.2012 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Oraşul Popeşti Leordeni, Str. Porumbacului, Sf. Voievozi, Greaca, Unirii, Popeşti Români, Pârâul Rece, Pozare cablu 20 kV subteran, înlocuire coronamente, izolaţie şi conductoare LEA 20 kv Porcine 2 Volum D, LES MT tronsoane 13,14,15, 16, 17 şi 18
300/26.09.2012 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Oraşul Popeşti Leordeni, Sos. Olteniţei, Str. Pavel Ceamur, Fermei, Pârâul Rece, Pozare cablu 20 kV subteran, înlocuire coronamente, izolaţii şi conductoare LEA 20 kv Porcine 2 LES MT tronsoane 2, 3, 11 şi 12
301/26.09.2012 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Oraşul Popeşti Leordeni, Str. Dr. Fermei, Paviclieni, Scolii, Fagului, Viilor, Pozare cablu 20 kV subteran, înlocuire coronamente, izolaţii şi conductoare LEA 20 kv Porcine 2 LES MT tronsoane 5, 6, 7, 8, 9 şi 10
302/26.09.2012 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Oraşul Popeşti Leordeni, Str. Viilor, Mirăslău, Dr. Fermei şi Sf. Voievozi Montare cinci posturi de transformare în anvelopă de beton, înlocuire coronamente, izolaţii şi conductoare LEA 20 kV Porcine 2 LES volum E posturi de transformare
303/26.09.2012 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Oraşul Popeşti Leordeni, Str. Scolii, Mirăslău, Garian Alexandru, Popeşti Români, Sos. Olteniţei, Înlocuire LES MT Porcine 2 LES 20 kV, PT 3437-3199
304/26.09.2012 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Prin Anton Mihaela Oraşul Popeşti Leordeni Înlocuire coronamente, izolaţii şi conductoare LEA 20 kV Carne 1
305/26.09.2012 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Prin Anton Mihaela Oraşul Popeşti Leordeni, Str. Leordeni, Plopului, Răsăritului,Orizontului, Înlocuire coronamente, izolaţii şi conductoare LEA 20 kV Sere
306/26.09.2012 JILCU ION, JILCU MIHAELA Str. Dudului, nr. 1 Bis, Cv. 81 – P 2593 Construire locuinţă P+1 şi utilităţi
307/27.09.2012 MĂRGĂRIT TEODOR AUGUSTIN, MARGARIT ELENA CRISTINA Str. Dr. Fermei, nr. 93, T 55/8 – P 19, lot 1 Locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
308/28.09.2012 S.C. GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC – WILMINGTON SUCURSALA ROMANIA Sos. Berceni, nr. 11, T 54/6 – P 1 Amplasare firmă luminoasă
309/28.09.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. CRISTAL CONSTRUCT DESIGN S.R.L. pt. MIU ELENA MĂDĂLINA Str. Sf. Nicolae, nr. 6 A Branşament gaze naturale
310/28.09.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. CRISTAL CONSTRUCT DESIGN S.R.L. pt. MIU ELENA MĂDĂLINA Str. Pavlichieni, nr. 5 Branşament gaze naturale
311/28.09.2012 NECULA MARIUS PETRUT, NECULA GEORGIANA GABRIELA Str. Răsăritului, nr. 56 A Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi, bazin vidanjabil, puţ forat
312/28.09.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sabarului nr. 3 C Branşament gaze naturale
313/28.09.2012 LUPU OANA MIRELA, DUMITRU LILICA, DUMITRU DUMITRU Str. Amurgului nr. 48, T 54/6 – P 15, lot 1 Imobil locuinţe colective şi spaţii administrative P+2E+3E Retras, împrejmuire şi utilităţi
314/28.09.2012 VLAD MARIUS COSTEL, VLAD ALINA CRISTINA, BÎZU CONSTANTIN MIHAI, BÎZU RAMONA LETIŢIA Str. Amurgului nr. 77 C Construire 6 (sase) imobile P+2E+EM+M, C4 – C 8, spaţiu comercial şi locuinţe colective, împrejmuire şi utilităţi
315/03.10.2012 BĂCANU ŞTEFAN Str. Domniţa Bălaşa, nr. 2 C Construire spaţiu birouri şi showroom P+1E, împrejmuire şi utilităţi
316/03.10.2012 CERCEL IULIAN Str. Mirăslău, nr. 3 A Schimbare regim de înălţime din locuinţă P+2E în locuinţă P+2E+M şi utilităţi
317/03.10.2012 FRANCISC AGA Sos. Olteniţei, nr. 115 Intrare în legalitate pentru construire locuinţă P+1E, anexă gospodărească P şi utilităţi
318/03.10.2012 MĂRMUREANU GHIOCEL Str. Dr. Fermei, nr. 50 Imobil P+2E+M, locuinţe colective şi spaţii administrative
319/03.10.2012 S.C. VISCOFIL S.A. Sos. Olteniţei, nr. 202 Reabilitare construcţie C 3
320/04.10.2012 TOMA ROZA Str. Anton Pann, nr. 7 Construire locuinţă P+M şi utilităţi
321/08.10.2012 LĂCĂTUŞ MARINELA LILIANA Str. Oituz nr. 57, T 54/8 – P 22 şi P 23, lot 7 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
322/08.10.2012 ENACHE GABRIEL, PĂDINEANU CRINA LOREDANA Str. Dr. Fermei, T 55/8 – P 25, lot 25 Construire imobil P+1E+M format din spaţii administrative şi garaj la parter şi apartamente la etajul 1 şi mansardă, împrejmuire şi utilităţi
323/08.10.2012 VOINEA IONEL Str. Eclipsei, nr. 131 Locuintă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
324/12.10.2012 DRĂGULIN DANIEL IONEL, GEORGESCU ROBERTINO Str. Fermei nr. 116 Construire 6 ( sase) imobile P+4E, spaţii administrative şi locuinţe colective, împrejmuire şi utilităţi
325/12.10.2012 GHEORGHE MARIAN Str. Sf. Agnes, T 55/3 – P 34 Construire 1 (unu) corp de clădire format din 3 (trei) locuinţe înşiruite P+1E, împrejmuire şi utilităţi
326/17.10.2012 CALAGIU CRISTIAN Str. Sf. Agnes, nr. 17 B Locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
327/17.10.2012 CĂRUNTU DUMITRU, CĂRUNTU RADU şi CĂRUNTU ELENA Str. Dr. Fermei, T 55/8 – P 28 Modificare regim înălţime ansamblu de 5 locuinţe colective din P+2E în P+2+M
328/17.10.2012 IGNAT LUCREŢIA Str. Amurgului, nr. 33 H Construire imobil locuinţe colective şi spaţiu P+2E, împrejmuire şi utilităţi
329/18.10.2012 PASCUŢĂ CLAUDIU RĂZVAN şi PĂSCUŢĂ RALUCA Str. Echinocţiului nr. 24 A Imobil P+1E, împrejmuire şi utilităţi
330/18.10.2012 FRANCISC ANTON şi FRANCISC MIHAELA MAGDALENA Str. Pavlichieni, T 53/2 – P 1 Împrejmuire teren
331/18.10.2012 FRANCISC ANTON şi FRANCISC MIHAELA MAGDALENA Str. Pavlichieni, T 53/2 – P 1 Împrejmuire teren
332/18.10.2012 IORDACHE EMIL GABRIEL, COMAN IONUŢ CRISTIAN Str. Sf. Voievozi, Cv. 26 – P 641/1/1 Construire locuinţă individuală P+1E, împrejmuire şi utilităţi
333/27.10.2012 GHEORGHE LAURENŢIU ptr. S.C. MASTER TERMIC S.R.L. Str. Oituz, T 54/7 – P 3, lot 2 Construire locuinţă P+1+2E Retras, anexă, împrejmuire şi utilităţi
334/23.10.2012 S.C. DOMUS STIL CONSTRUCT S.R.L. Splaiul Unirii, bl. 7, bl. 8, ( T 4 – P 115/3/2) Intervenţii necesare în urma incendiului la clădirea S+P+10E+M, bloc 7 şi bloc 8
335/30.10.2012 AGIU MIRCEA PETRE, AGIU ADRIANA Str. Sf. Agnes nr. 236, T 55/3 – P 20 Locuinţă individuală S+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
336/30.10.2012 PAPAPZZI MIHAELA Str. Echinocţiului nr. 31, T 55/6 – P 94, 95, 96, lot 1 Construire locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
336 bis/30.10.2012 PĂUN ADRIAN ptr. S.C. VITAL BLUE AQUA S.A. Str. Dr. Fermei Reabilitare, modernizare conductă stradală (transformarea conductei de aducţiune în conducta de canalizare aflată pe str. Dr. Fermei, tronsonul cuprins între str. Solstiţiului şi str. Popeşti Vest), preluare ape uzate menajeră, reabilitare, modernizare, staţie repompare ape uzate
337/.30.10.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sabarului nr. 14 A Extindere reţea şi branşament gaze naturale
338/31.10.2012 MARCU MARGARETA, MARCU IOZU Str. Ion Scorţaru, nr. 8 Construire locuinţă P+E şi utilităţi
339/31.10.2012 KERN ILEANA, LUPEA KERN FLORIN DANIEL, LUPEA KERN ROXANA EDITH Str. Oituz, T 54/7 – P 1, lot 4-lot 2 Construire locuinţă P+E şi utilităţi
340/02.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Occidentului, nr. 32 Branşament gaze naturale
341/02.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Mirăslău, nr. 60 Extindere conductă gaze naturale şi branşament gaze naturale
342/02.11.2012 CÎRCIUMĂREASA PETRE VLAD Str. Breaza, nr. 17 Modificare regim de înălţime din locuinţă P în locuinţă P+EM, extindere pe orizontală
343/02.11.2012 DUMITRESCU CONSTANTIN DUMITRESCU DANA Str. Apusului, nr. 20, T 55/5 – P 37, 38, lot 1 Construire locuinţă colectivă P+2E, împrejmuire şi utilităţi
344/02.11.2012 IONESCU ŞTEFAN, IONESCU RODICA, ŞERBAN COSTEL, ŞERBAN OTILIA ROXANA Str. Triumfului, nr. 16, T 54/8 – P 22, P 23, lot 1 Construire 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
345/02.11.2012 SIMION ADRIAN MIHAI, BARCĂU ELENA CORINA Str. Sf. Andrei, nr. 48, T 2/5 – P 3 Construire locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
346/02.11.2012 LAMOTEŞTI MARIUS, LAMOTEŞTI NICOLETA Str. Dr. Fermei, nr. 13, Cv. 116 – P 4031, P 4032 Construire locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
347/07.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY prin S.C. CRISTAL CONSTRUCT DESIGN ptr. STOICA IOANA Str. Fermei, nr. 6 Branşament gaze naturale
348/07.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY prin S.C. CRISTAL CONSTRUCT DESIGN ptr. MOISESCU CRISTINA Str. Sf. Apostoli, nr. 8 Branşament gaze naturale
349/07.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Maica Tereza, nr. 14 Branşament gaze naturale
350/07.11.2012 BUCIOACĂ PETRE, BUCIOACĂ ELENA Str. Taberei, nr. 94, bl. C 3, sc. 1, ap. 14 Recompartimentare interioară ap. 14
351/08.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Scolii, nr. 91 Branşament gaze naturale
352/08.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Intr. Viilor, nr. 15 Branşament gaze naturale
353/08.11.2012 ANTON ANA MARIA CRISTINA, ANTON ALINA MIHAELA Str. Trandafirilor, nr. 8 Intrare în legalitate pentru demolare garaj parter
354/08.11.2012 S.C. CRIZANTEMA EXIM S.R.L. Sos. Olteniţei, nr. 209 Demolare hală comercializare legume parter
355/08.11.2012 CALAGIU CRISTIAN Str. Şcolii, nr. 10 Construire locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi
356/13.11.2012 LUPU OANA MIRELA, DUMITRU LILICA, DUMITRU DUMITRU Str. Oituz, nr. 34 U, 34 V, 34X, 34 Y, 34 Q, 34 Z, T 54/6 – P 22, lot 2-7 Construire 14 locuinţe unifamiliale P+1E şi 2 (două) spaţii ad-tive P+1E, împrejmuire şi utilităţi
357/14.11.2012 AL ASH HAB HUSAN, AL ASH HAB MARCELICA Str. Sf. Agnes, nr. 1 Construire locuinţă unifamilială P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
358/14.11.2012 VĂDUVA DANIEL, PĂUN BOGDAN DANIEL Str. Echinocţiului, nr. 4, T 55/6 – P 97-100 Construire 2 (două) imobile P+2E+EM - locuinţe colective şi spaţii ad-tive, împrejmuire şi utilităţi
359/14.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Viilor, nr. 22 A Branşament gaze naturale
360/14.11.2012 CĂPUŞĂ IOAN COSTIN Str. Sf. Agnes, nr. 32 Construire împrejmuire teren, cabină branşament electric
361/14.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 17 Extindere conductă gaze şi branşament gaze naturale
362/14.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Sos. Olteniţei, nr. 181 Branşament gaze naturale
363/14.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Gheorghe, nr. 31 Branşament gaze naturale
364/14.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str.Triumfului, nr. 5 Branşament gaze naturale
365/15.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Oituz, nr. 91 Branşament gaze naturale
366/16.11.2012 TUDOSE IOANA, NĂSTASE ADRIAN Str. Sabarului, nr. 86 Construire locuinţă cuplată P+1, împrejmuire şi utilităţi
367/16.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Plopului, nr. 9 A Branşament gaze naturale
368/19.11.2012 STROE FLORENTINA AURA Str. Eclipsei, nr. 8, T 54/8 – P 4 Branşament electric trifazat subteran
369/19.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Speranţei, nr. 9 Branşament gaze naturale
370/19.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Bărăganului, nr. 4 Branşament gaze naturale
371/20.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 69 ( fost 23) Extindere conductă gaze naturale şi branşament gaze naturale
372/20.11.2012 DRAGNE DUMITRU Str. Sf. Agnes, nr. 22 E, T 54/6 – P 36/2, lot 2 Construire spaţiu comercial şi utilităţi
373/23.11.2012 DRĂGULIN DANIEL IONEL GEORGESCU ROBERTINO Str. Dr. Fermei, nr.116, T 54/5 – P 58, 59, 60 Organizare de şantier şi utilităţi
374/23.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 117 E Branşament gaze naturale
375/23.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 117 E bis Branşament gaze naturale
376/23.11.2012 PETRACHE GHEORGHE, PETRACHE NICULINA Str. Orizontului, nr. 51 B Locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
377/23.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. CRISTAL CONSTRUCT S.R.L. Str. Eclipsei, nr. 56 Branşament gaze naturale
378/23.11.2012 DUMITRACHE IOAN, SFĂRÂIALĂ DANIEL CRISTIAN Str. Dr. Fermei, nr. 85 B, T 55/8 – P 23, 24, lot 20 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
379/28.11.2012 SLAVE NICOLAE, SLAVE EUGENIA Str. Cicoarei, nr. 3 Remodelare două magazii existente prin retragerea închiderii pe latura de Nord cu 60 cm, împrejmuire şi utilităţi
380/28.11.2012 GUŢIU LILIANA Str. Eclipsei, nr. 60 Construire magazie parter
381/28.11.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Speranţei, nr. 17 Extindere conductă gaze naturale şi branşament gaze naturale
382/28.11.2012 RĂDUCAN IONUŢ ADRIAN ptr. S.C. ART CONSTRUCT ACM S.R.L. Sos. Olteniţei, nr. 181 Construire hală de producţie tâmplărie de aluminiu, birouri P+1E şi utilităţi
383/28.11.2012 SANDERS VLAD DRAGOŞ Str. Amurgului, nr. 37 A Construire imobil P+2E – locuinţe colective şi spaţii ad-tive, împrejmuire şi utilităţi
384/28.11.2012 MĂNESCU MIHAI Str. Lt. Maj. Av. Tănase Banciu, nr. 3 Locuinţă de serviciu P+M, împrejmuire şi utilităţi
385/28.11.2011 STAMATE ALEXANDRA Str. Timpului, nr. 2 Construire locuinţă P+1E, garaj parter, împrejmuire şi utilităţi
386/29.11.2012 BAICU GIORGICĂ Str. Popeşti Vest, nr. 24 Supraetajare imobil D+P+4E rezultând imobil D+P+5E
387/29.11.2012 ANTON ANA MARIA CRISTINA, ANTON ALINA MIHAELA Str. Trandafirilor, nr. 8 Intrare în legalitate pentru extindere locuinţă Sp+P+1E, anexă gospodărească P, împrejmuire şi utilităţi
388/29.11.2012 CANĂ FLORICA Str. Orizontului, nr. 104 F, T 4/3 – P 24, lot 3/2 Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
389/29.11.2012 DANCIU ANCA Str. Amurgului, nr. 67 I Construire locuinţă P+1E+M şi utilităţi
390/29.11.2012 PETREACĂ ADINEL ptr. S.C. RIN RESORT & SPA SRL T 4 – P 88/1, lot 5 Organizare de şantier şi utilităţi
391/05.12.2012 MARIN VASILICA Sos. Olteniţei, nr. 30, lot 1 Spaţiu comercial P - construcţie provizorie demontabilă.
392/05.12.2012 GHERASE ELENA GABRIELA ptr. S.C. VISCOFIL S.A. Sos. Olteniţei, nr. 202 Construcţie gard – lucrări de împrejmuire imobil cu numărul cadastral 262
393/05.12.2012 S.C. ADRIAN CONSTRUCT S.R.L. Str. Pavel Ceamur, T 19/10 – P 12, lot 1 Construire hală metalică parter, birouri P+1E, împrejmuire şi utilităţi
394/05.12.2012 GRIGORE DOREL CRISTIAN Str. Sf. Agnes, nr. 244 Modificare regim de înălţime din locuinţă P+1E în locuinţă P+1E+M şi utilităţi
395/05.12.2012 GAVRILENCO MARIAN GAVRILENCO MIHAELA CRISTINA Str. Sf. Agnes, nr. 242 Modificare regim de înălţime din locuinţă P+1E în locuinţă P+1E+M şi utilităţi
396/11.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sabarului, nr. 26 Branşament gaze naturale
397/11.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sabarului, nr. 24 Branşament gaze naturale
398/11.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Laurenţiu Raiciu, nr. 36 Branşament gaze naturale
399/11.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Eclipsei, nr. 95 Branşament gaze naturale
400/11.12.2012 OLARU IONELA ANA Str. Sf. Pavel şi Petru, nr. 7, T 2/7 – P 8, 9, lot 1 Construire clădire P+2E+EM, locuinţe şi spaţiu ad-tiv, împrejmuire şi utilităţi
401/12.12.2012 ROTARU GEORGE AUGUSTIN Str. Porumbacului, nr. 3 C Demolare locuinţă P+M
402/12.12.2012 ROTARU GEORGE AUGUSTIN Str. Porumbacului, nr. 3 C Construire două clădiri birouri P+M şi P+1 şi utilităţi
403/12.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 85 F Branşament gaze naturale
404/12.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. CRISTAL CONSTRUCT DESIGN S.R.L. Str. Dr. Fermei, nr. 111 bis Branşament gaze naturale
405/12.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Oituz, nr. 84 Branşament gaze naturale
406/17.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. PROSPER GAZ S.R.L. Str. Mirăslău, nr. 3 A Branşament gaze naturale
407/19.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Sf. Agnes, nr. 68 Branşament gaze naturale
408/19.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Popeşti Vest, nr. 24 Extindere conductă şi branşament gaze naturale
409/19.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Orizontului, nr. 30 A Extindere conductă şi branşament gaze naturale
410/19.12.2012 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Amurgului, nr. 54 Branşament gaze naturale
411/19.12.2012 S.C. VITAL BLUE AQUA S.A. Oraşul Popeşti Leordeni, Str. Sf. Vasile, Sf. Gheorghe, Sf. Ioan şi Sf. Andrei Inelare conductă alimenatre apă potabilă
412/27.12.2012 KISS TIMEA MAGDOLNA Str. Unirii, nr. 23 B Construire imobil cu funcţiunea de garaj auto şi anexă gospodărească, refacere împrejmuire
413/27.12.2012 CALINA NIKI ADRIAN, CALINA RALUCA Str. Biruinţei, nr. 200 Construire locuinţă Sp+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
414/27.12.2012 CHIUŢĂ SORIN Str. Pârâul Rece, nr. 1 F Construire garaj, anexă P+E şi utilităţi
415/27.11.2012 CIOBOTARU DANIEL, CIOBOTARU ANIŞOARA Str. Sf. Agnes, nr. 125 Construire anexe şi utilităţi
416/27.12.2012 GORUNESCU VALENTIN VASILE GORUNESCU CAMELIA Str. Dr. Fermei, nr. 117 C Construire garaj
417/27.12.2012 S.C. VISCOFIL S.A. Sos. Olteniţei, nr. 202 Construire – refacere parţială împrejmuire, punct acces auto, clădire birouri, hale depozitare, producţie cu spaţii birouri, (P+E încadrată în înălţimea halei), post de transformare şi utilităţi.
418/27.12.2012 FILIP ANDREI DANIEL Str. Răsăritului, T 4/4 – P 10, lot 8 Construire – locuinţă P+M, împrejmuire şi utilităţi.
419/27.12.2012 STILU VANGHELIE Soseaua de Centură Alimentare cu energie electrică şi brnasament Cimitirul Berceni