Autorizaţii de Construire/Desființare eliberate în anul 2010

Nr./data eliberării Nume şi prenume Adresa imobilului Scopul eliberării
01/25.01.2010 POSTOLACHE ADINA CATI Str. Amurgului,nr. 49 C, etaj 1, ap. 2 Branşament electric
02/25.01.2010 CHIUŢĂ ADRIAN MARIUS Str.Pârâul Rece, nr. 1 Bransament apa Racord canalizare
03/25.01.2010 CHIUŢĂ ADRIAN MARIUS Str.Pârâul Rece, nr. 1 Bransament apa Racord canalizare
04/25.01.2009 PĂUNOIU GEORGIAN Str. Sf. Apostoli, nr. 5 Bransament apa Racord canalizare
05/25.01.2009 TRAICU MIRCEA Str. Bărăganului, nr. 19 Bransament apa Racord canalizare
06/25.01.2009 ACELEANU MARIAN Str.Vânători nr. 11 Bransament apa Racord canalizare
07/25.01.2010 MARIN CRISTINA DIANA Str. Bărăganului, nr. 20 Bransament apa Racord canalizare
08/27.01.2010 S.C. MENATWORK EST PREFABRICATE SRL Sos. de Centură, nr. 103 Amplasament de iluminat şi turbină eoliană
09/27.01.2010 TEODORESCU ŞTEFAN Str. Amurgului, T 54/5 – P 44 Locuinţă P+M, Împrejmuire şi utilităţi
10/27.01.2010 COJOCARU ADRIAN şi BUŞU MARIUS Str. Astrelor, T 55/3 – P 90-93 Ansamblu locuinţe P+2E, Împrejmuire şi utilitaţi
11/27.01.2010 S.C. RODI SERV 2003 SRL Sos. Olteniţei, nr. 21 C Modif. regim de înălţime sediu adm. Birouri D+P+2E în D+P+2E+3R şi utilităţi
12/08.02.2010 COMAN ŞTEFAN Str. Domniţa Bălaşa,nr. 43 Branşament apă Racord canalizare
13/08.02.2010 FRUNZUC MITICĂ FRUNZUC VICTORIA Str. Drumul Fermei, nr. 4, lot 2 Demolare garaj
14/08.02.2010 FRUNZUC MITICĂ FRUNZUC VICTORIA Str. Drumul Fermei, nr. 4, lot 2 Locuinţă P+M şi utilităţi
15/08.02.2010 DOMNU VASILE Str. Viilori, T 52/6 – P 29 Modif. goluri faţade, reamej., recompart., ptr. obtinerea a 3 apart. la una dintre cele 2 unitati loc. situate intr-o clădire de locuit P+1E+M cuplată şi utilităţi
16/08.02.2010 ŞURUBARIU ADRIANA Str. Sf. Agnes, nr. 62 A Modif. regim de înălţime din loc. duplex P+E în în loc. duplex P1E+M şi utilităţi
17/08.02.2010 OPREA FLORIN Str. Leordeni, T 4/7 – P6 Locuinţă parter şi utilităţi
18/12.02.2010 NISTOR NICUŞOR Str. Căzăneşti, Cv. 115 – P 3984/2, 3985, 3986, Lot 4 Locuinţă P+1, Împrejmuire şi utilităţi
19/12.02.2010 DUŢU MIHAELA Str. Pavlichieni, T 55/2 – P 20 Locuinţă individuală Sp+P+E+M şi utilităţi
20/16.02.2010 NIŢU NICULAE Str. Amurgului, nr. 41 F Racord canalizare
21/16.02.2010 TĂTĂRASCU TEODOR LAURENŢIU Str. Amurgului, nr. 39 I Racord canalizare
22/16.02.2010 NIŢU NICULAE Str. Amurgului, nr. 41 D Racord canalizare
23/16.02.2010 NIŢU NICULAE Str. Amurgului, nr. 37, 37 B, 39 si 39 B Racord canalizare
24/16.02.2010 NIŢU NICULAE Str. Amurgului, nr. 39 O Racord canalizare
25/16.02.2010 NIŢU NICULAE Str. Amurgului, nr. 41 O Racord canalizare
26/16.02.2010 NIŢU NICULAE Str. Amurgului, f.nr. Extind. conductă canalizare menajeră pe drumul de servitute ce leagă str. Amurgului cu str. Drumul Fermei
27/16.02.2010 NIŢU NICULAE Str. Amurgului – str. Drumul Fermei Racord canalizare
28/16.02.2010 NIŢU NICULAE Str. Amurgului, nr. 39 L Racord canalizare
29/16.02.2010 STOICESCU MIHAI Str. Sf. Agnes, T 53/2 – P 23 Locuinţă P+1+M, Împrejmuire şi utilităţi
30/16.02.2010 MAREŞ DANIEL MAREŞ PETRUŢA Str. Drumul Fermei, nr.12 Garaj parter şi utilităţi
31/16.02.2010 TOŞA VERONICA Str. Ion Scorţaru, nr. 26, Lot 2 Locuinţă D+P+1 şi utilităţi
32/16.02.2010 BUŞU MARIUS COJOCARU ADRIAN IONEL Str. Astrelor, T 54/4 – P 36 şi 37 2 (două) locuinţe P+1 E, Împrejmuire şi utilităţi
33/16.02.2010 FRONA MIRABELA Str . Leordeni, T 4/7 – P ½ Locuinţă duplex P+1, Împrejmuire şi utilităţi
34/16.02.2010 Gheorghe Ion Giani Str. Eclipsei, nr. 101 Locuinţă duplex P+2E, Împrejmuire şi utilităţi
35/16.02.2010 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI Oraş Popeşti Leordeni Reparaţii, reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Popeşti Leordeni
36/16.02.2010 CHIREA LAURENŢIU SORIN BRÂNDUŞA ANASTASIE Str. Occidentului nr. 22 Extindere pe orizontală şi recompartim. interioară locuinţă P+1E+M
37/16.02.2010 GHERGHE GEORGE TĂRĂSCU ADRIANA CERASELA Str. Astrelor, T 55/4 – P 12 Anexă gospodărească parter, împrejmuire şi utilităi
38/16.02.2010 S.C. STAZA INVEST SRL Str. Pavel Ceamur, T 19/10 – P 8 Hală de producţie confecţii metalice, împrejmuire şi utilităţi
39/16.02.2010 ION NICULAE Str. Maica Tereza nr. 21 a Branşament apă
40/23.02.2010 TĂLPEANU RELY Str. Amurgului T 54/5 – P 45 şi 46, Lot 1/12 şi 1/13 Împrejmuire teren, puţ forat, branşament electric şi utilităţi
41/02.03.2010 VOICU LUIGI Str. Trandafirilor, Cv. 11 – P 157. Locuinţă P+1E, refacere împrejmuire şi utilităţi
42/02.03.2010 DRĂGOI MARIANA Str. Speranţei, nr. 16, Branşament electric subteran
43/02.03.2010 GRĂDINARU CĂTĂLINA RUXANDRA Intr. Zorilor, nr. 17 A Locuinţă P+1E şi utilităţi
44/02.03.2010 MIHALACHE CONSTANTIN Str. Norilor, nr. 6 Demolare anexă
45/02.03.2010 MIHALACHE CONSTANTIN Str. Norilor, nr. 6 Locuinţă P+1E şi utilităţi
46/08.03.2010 LOŞNIŢĂ SORIN Str. Orizontului, T 4/2 – P 1, Lot 1 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
47/10.03.2010 STOIAN ECATERINA Str. Veseliei, nr. 31 Garaj şi utilităţi
48/18.03.2010 ENE ION Str. Roşiori, 2 (două) locuinţe duplex cuplate Sp+P+1, împrejmuire şi utilităţi
49/18.03.2010 DICU BOGDAN Sos. Berceni, nr. 7, T 54/6 – P 3 Hală Sp+P+1E parţial birouri, platforme şi amenajări exterioare şi utilităţi
50/18.03.2010 LEONTE MARIUS, LEONTE IOSIF VASILE Str. Bateriei, nr. 8 Locuinţă P+1E+M şi utilităţi
51/18.03.2010 TOMA VASILE FLORIN 2 (două) locuinţe duplex cuplate P+1E, împrejmuire şi utilităţi
52/18.03.2010 DOBRE ALEXANDRINA GICĂ Str. Rus Ionel, nr. 1 Demolare locuinţă parter
53/18.03.2010 DOBRE ALEXANDRINA GICĂ Str. Rus Ionel, nr. 1 Locuinţă Ds+P+1E, garaj, anexă, împrejmuire şi utilităţi
54/18.03.2010 GHEORGHE NICOLAE MARIAN Str. Sf. Voievozi, Cv. 26 – P 641/3 – 641/7, Lot 5 Locuinţă unifamilială P+M, împrejmuire şi utilităţi
55/18.03.2010 SC ROMTELECOM S.A. Str. Amurgului – Drumul Fermei Canalizaţie TC principală şi racord echipament stradal ONU, construire soclu piriză de pământ şi racord electric
56/18.03.2010 NIŢU NICULAE Str. Roşiori, nr. 5 Demolare anexe gospodăreşti
57/30.03.2010 DRĂGULIN DANIEL IONEL GEORGESCU ROBERTINO Str. Sf. Vasile, T 2/3 – P 19 şi 20 Locuinţe colective şi spaţiu administrativ P+2E+EM
58//30.03.2010 GHEORGATOS GABRIELA Str. Drumul Fermei, T 55/8 – P 7, Lot 1/1 Imobil P+3E+M din care spaţiu administrativ la parter şi 1 etaj 3M+P apartamente, împrejmuire şi utilităţi
59/30.03.2010 S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. Str. Taberei, nr. 1 Satie fixă de emisie recepţie în sistem GSM-Vodafone construcţie provizorie
60/30.03.2010 SPIRACHE DUMITRU Sos. Olteniţei, nr. 212 Schimbare regim de înălţime magazin din S+P+1+POD în S+P+1E+M prin mansardarea podului existent, reamenajări interioare, modificarea golurilor la uşi şi ferestre şi utilităţi
61/30.03.2010 CHIUŢĂ ADRIAN MARIUS Str. Pârâul Rece, nr. 1 Branşament electric
62/30.03.2010 CHIUŢĂ SORIN Str. Pârâul Rece, nr. 1 Branşament electric
63/30.03.2010 RĂDAN IOSIF Str. Veseliei, nr. 7 Garaj parter şi utilităţi
64/30.03.2010 GROSOŞIU ADRIAN Str. Biruinţei, T 55/7 – P 37-38, Lot 6 Clădire locuit cu 2 (două) apartamente P+1+EM, garaj, împrejmuire şi utilităţi
65/30.03.2010 STANCIU ŞTEFAN Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
66/30.03.2010 ILIE ADRIAN GABRIEL Str. Armanului, nr. 20 Modificare regim de înălţime din locuinţă P+E în locuinţă Sp+P+E+M şi utilităţi
67/30.03.2010 CONSTANTIN DANIEL Str. Oituz, T 54/6 – P 28, Lot 2 E Construire 2 (două) locuinţe colective P+1E+M cuplate fiecare formată din 3 (trei) apartamente, împrejmuire şi utilităţi
68/30.03.2010 S.C. BORG DESIGN SRL Str. Drumul Fermei, T 55/8 – P 18, Lot 5,6 şi 7 Clădiri cu apartamente de locuit Sp+P+2E, împrejmuire şi utilităţi
69/30.03.2010 BUŞTEANU VICTOR, BUŞTEANU VIORICA Aleea Oituz, T 54/10 – P 7 Locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
70/15.04.2010 SLĂVESCU GEORGETA Str. Oituz, T 54/6 – P 10, Lot 2 Locuinţă Sp+P+E+EM, împrejmuire şi utilităţi
71/15.04.2010 COŢOFANĂ MARIAN Str. Sabaruluii, nr. 24 Modificare regim de înălţime pentru locuinţă D din locuinţă P+1 în locuinţă P+2E şi utilităţi
72//15.04.2010 ALUPEI ILIE RĂZVAN Sos. Olteniţei, nr. 215, Extindere hală de depozitare produse alimentare P+1, şopron metalic şi utilităţi
73/15.04.2010 GURBAN MIHAI Str. Şcolii, nr 1 Demolare locuinţă existentă parter şi garaj
74/15.04.2010 CALOINESCU MIHAI DAN Str. Taberei, nr. 94, bl. C3, ap. 204 Compartimentare exterioară locuinţă şi utilităţi
75/19.04.2010 ANDREESCU GABRIELA Str. Şcolii, nr 34, Lot 2 Locuinţă colectivă S+P+1E+EM, împrejmuire şi utilităţi
76/19.04.2010 ANDREESCU GABRIELA Str. Şcolii, nr 34, Lot 2 Demolare anexe gospodăreşti
77/19.04.2010 SIMION FLORIN Str. Drumul Fermei, T 54/5 – P A 42, Lot 10 Locuinţă Sp+P+1E+M, garaj, împrejmuire şi utilităţi
78/19.04.2010 DAN RADUCU GABRIEL Str. Maica Tereza, nr. 25 Branşament apă
79/19.04.2010 CĂLIN CONSTANTIN Str. Maica Tereza, nr. 12 Branşament apă
80/19.04.2010 PETRE ŞTEANIA Str. Unirii, nr. 4 Extindere pe orizontală şi supraetajare locuinţă P rezultând Sp+P+1 şi utilităţi
81/19.04.2010 GURBAN MIHAI Str. Şcolii, nr 1 Locuinţă P+1E+M şi utilităţi
82/19.04.2010 KASABJI ABDULLAH Sos. Olteniţei, nr. 209 Hală comercializare legume şi fructe şi utilităţi
83/19.04.2010 STOICESCU DANIEL Str. Amurgului, T 54/5 – P 47 şi 48, Lot 1 E Imobil locuinţă colectivă cuplată D+P+E şi utilităţi
84/19.04.2010 SC GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Viilor, nr. 40-42 Extindere conductă gaze naturale şi branşament
85/19.04.2010 CHIVU GEORGE CRISTIAN Str. Sf. Nicolae, nr. 31 Continuare lucrări de construire locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
86/19.04.2010 STAVARACHE NICUŞOR Str. Amurgului, T 54/5 – P 20-25, Lot 3/12 Locuinţă P+1E+M formată din 3 (trei) apartamente
87/19.04.2010 GRIGORAŞ VASILE VALENTIN Str. Apusului, nr. 9 Construire locuinţă Sp+P+EM, împrejmuire şi utilităţi
88/19.04.2010 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Str. Oituz, Eclipsei şi Occidentului Îmbunătăţirea nivelului de terenuri – zona Oituz, Eclipsei şi Occidentului şi amplasare PT nou pe str. Oituz
89/21.04.2010 MATEI DANIEL S.C. ELECTROCONS GROUP BUC SRL Str. Leordenni, nr. 165 Branşament electric
90/22.04.2010 VLAD COSTEL, VLAD ALINA Sos. Olteniţei, T 54/1 – P 8 Demolare garaj
91/22.04.2010 VLAD COSTEL, VLAD ALINA Sos. Olteniţei, T 54/1 – P 8 Imobil P+3E+M,spaţii pentru birouri, locuinţe colective şi utilităţi
92/.22.04.2010 SANDRU ANCA Sf. Andrei, T 2/4 – P 29 Locuinţă unifamilială P+1+M, împrejmuire şi utilităţi
93//28.04.2010 VLĂSCEANU ANTON Str. Şcolii, nr. 24 Demolare locuinţă parter
94/28.04.2010 VLĂSCEANU ANTON Str. Şcolii, nr. 24 Locuinţă parter, refacere împrejmuire şi utilităţi
70/15.04.2010 SLĂVESCU GEORGETA Str. Oituz, T 54/6 – P 10, Lot 2 Locuinţă Sp+P+E+EM, împrejmuire şi utilităţi
71/15.04.2010 COŢOFANĂ MARIAN Str. Sabaruluii, nr. 24 Modificare regim de înălţime pentru locuinţă D din locuinţă P+1 în locuinţă P+2E şi utilităţi
72//15.04.2010 ALUPEI ILIE RĂZVAN Sos. Olteniţei, nr. 215, Extindere hală de depozitare produse alimentare P+1, şopron metalic şi utilităţi
73/15.04.2010 GURBAN MIHAI Str. Şcolii, nr 1 Demolare locuinţă existentă parter şi garaj
74/15.04.2010 CALOINESCU MIHAI DAN Str. Taberei, nr. 94, bl. C3, ap. 204 Compartimentare exterioară locuinţă şi utilităţi
75/19.04.2010 ANDREESCU GABRIELA Str. Şcolii, nr 34, Lot 2 Locuinţă colectivă S+P+1E+EM, împrejmuire şi utilităţi
76/19.04.2010 ANDREESCU GABRIELA Str. Şcolii, nr 34, Lot 2 Demolare anexe gospodăreşti
77/19.04.2010 SIMION FLORIN Str. Drumul Fermei, T 54/5 – P A 42, Lot 10 Locuinţă Sp+P+1E+M, garaj, împrejmuire şi utilităţi
78/19.04.2010 DAN RADUCU GABRIEL Str. Maica Tereza, nr. 25 Branşament apă
79/19.04.2010 CĂLIN CONSTANTIN Str. Maica Tereza, nr. 12 Branşament apă
80/19.04.2010 PETRE ŞTEANIA Str. Unirii, nr. 4 Extindere pe orizontală şi supraetajare locuinţă P rezultând Sp+P+1 şi utilităţi
81/19.04.2010 GURBAN MIHAI Str. Şcolii, nr 1 Locuinţă P+1E+M şi utilităţi
82/19.04.2010 KASABJI ABDULLAH Sos. Olteniţei, nr. 209 Hală comercializare legume şi fructe şi utilităţi
83/19.04.2010 STOICESCU DANIEL Str. Amurgului, T 54/5 – P 47 şi 48, Lot 1 E Imobil locuinţă colectivă cuplată D+P+E şi utilităţi
84/19.04.2010 SC GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Viilor, nr. 40-42 Extindere conductă gaze naturale şi branşamentâ
85/19.04.2010 CHIVU GEORGE CRISTIAN Str. Sf. Nicolae, nr. 31 Continuare lucrări de construire locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
86/19.04.2010 STAVARACHE NICUŞOR Str. Amurgului, T 54/5 – P 20-25, Lot 3/12 Locuinţă P+1E+M formată din 3 (trei) apartamente
87/19.04.2010 GRIGORAŞ VASILE VALENTIN Str. Apusului, nr. 9 Construire locuinţă Sp+P+EM, împrejmuire şi utilităţi
88/19.04.2010 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Str. Oituz, Eclipsei şi Occidentului Îmbunătăţirea nivelului de terenuri – zona Oituz, Eclipsei şi Occidentului şi amplasare PT nou pe str. Oituz
89/21.04.2010 MATEI DANIEL S.C. ELECTROCONS GROUP BUC SRL Str. Leordenni, nr. 165 Branşament electric
90/22.04.2010 VLAD COSTEL, VLAD ALINA Sos. Olteniţei, T 54/1 – P 8 Demolare garaj
91/22.04.2010 VLAD COSTEL, VLAD ALINA Sos. Olteniţei, T 54/1 – P 8 Imobil P+3E+M,spaţii pentru birouri, locuinţe colective şi utilităţi
92/.22.04.2010 SANDRU ANCA Sf. Andrei, T 2/4 – P 29 Locuinţă unifamilială P+1+M, împrejmuire şi utilităţi
93//28.04.2010 VLĂSCEANU ANTON Str. Şcolii, nr. 24 Demolare locuinţă parter
94/28.04.2010 VLĂSCEANU ANTON Str. Şcolii, nr. 24 Locuinţă parter, refacere împrejmuire şi utilităţi
70/15.04.2010 SLĂVESCU GEORGETA Str. Oituz, T 54/6 – P 10, Lot 2 Locuinţă Sp+P+E+EM, împrejmuire şi utilităţi
71/15.04.2010 COŢOFANĂ MARIAN Str. Sabaruluii, nr. 24 Modificare regim de înălţime pentru locuinţă D din locuinţă P+1 în locuinţă P+2E şi utilităţi
72//15.04.2010 ALUPEI ILIE RĂZVAN Sos. Olteniţei, nr. 215, Extindere hală de depozitare produse alimentare P+1, şopron metalic şi utilităţi
73/15.04.2010 GURBAN MIHAI Str. Şcolii, nr 1 Demolare locuinţă existentă parter şi garaj
74/15.04.2010 CALOINESCU MIHAI DAN Str. Taberei, nr. 94, bl. C3, ap. 204 Compartimentare exterioară locuinţă şi utilităţi
75/19.04.2010 ANDREESCU GABRIELA Str. Şcolii, nr 34, Lot 2 Locuinţă colectivă S+P+1E+EM, împrejmuire şi utilităţi
76/19.04.2010 ANDREESCU GABRIELA Str. Şcolii, nr 34, Lot 2 Demolare anexe gospodăreşti
77/19.04.2010 SIMION FLORIN Str. Drumul Fermei, T 54/5 – P A 42, Lot 10 Locuinţă Sp+P+1E+M, garaj, împrejmuire şi utilităţi
78/19.04.2010 DAN RADUCU GABRIEL Str. Maica Tereza, nr. 25 Branşament apă
79/19.04.2010 CĂLIN CONSTANTIN Str. Maica Tereza, nr. 12 Branşament apă
80/19.04.2010 PETRE ŞTEANIA Str. Unirii, nr. 4 Extindere pe orizontală şi supraetajare locuinţă P rezultând Sp+P+1 şi utilităţi
81/19.04.2010 GURBAN MIHAI Str. Şcolii, nr 1 Locuinţă P+1E+M şi utilităţi
82/19.04.2010 KASABJI ABDULLAH Sos. Olteniţei, nr. 209 Hală comercializare legume şi fructe şi utilităţi
83/19.04.2010 STOICESCU DANIEL Str. Amurgului, T 54/5 – P 47 şi 48, Lot 1 E Imobil locuinţă colectivă cuplată D+P+E şi utilităţi
84/19.04.2010 SC GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Str. Viilor, nr. 40-42 Extindere conductă gaze naturale şi branşamentâ
85/19.04.2010 CHIVU GEORGE CRISTIAN Str. Sf. Nicolae, nr. 31 Continuare lucrări de construire locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
86/19.04.2010 STAVARACHE NICUŞOR Str. Amurgului, T 54/5 – P 20-25, Lot 3/12 Locuinţă P+1E+M formată din 3 (trei) apartamente
87/19.04.2010 GRIGORAŞ VASILE VALENTIN Str. Apusului, nr. 9 Construire locuinţă Sp+P+EM, împrejmuire şi utilităţi
88/19.04.2010 S.C. ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. Str. Oituz, Eclipsei şi Occidentului Îmbunătăţirea nivelului de terenuri – zona Oituz, Eclipsei şi Occidentului şi amplasare PT nou pe str. Oituz
89/21.04.2010 MATEI DANIEL S.C. ELECTROCONS GROUP BUC SRL Str. Leordenni, nr. 165 Branşament electric
90/22.04.2010 VLAD COSTEL, VLAD ALINA CRISTINA, BIZU CONSTANTIN MIHAI, BIZU RAMONA LETITIA Sos. Oltenitei, T 54/1 – P 8 Dezmembrare garaj
91/22.04.2010 VLAD COSTEL, VLAD ALINA CRISTINA, BIZU CONSTANTIN MIHAI, BIZU RAMONA LETITIA Sos. Oltenitei, T 54/1 – P 8 Imobil P+3E+M,spatii pentru birouri, locuinte colective si utilitati
92/.22.04.2010 SANDRU ANCA str. Sf. Andrei, Locuinta unifamiliala P+1+Ml, imprejmuire si utilitati
93//28.04.2010 VLASCEANU ANTON str. Scolii, nr. 24 Demolare locuinta parter
94/28.04.2010 VLASCEANU ANTON str. Scolii, nr. 24 Locuinta parter, refacere imprejmuire
95/07.05.2010 FLOREA DIACONU S.C.DELTA ACM 93 SRL Sos.Centura nr.111 Macara portal,statie epurare ape uzate,decantor hidrocarburi,padocuri st.betoane/st.asfalt.cantar auto
96/07.05.2010 S.C.DELTA ACM 93 SRL Sos.Centura nr.111 Statie bitum modificat
97/07.05.2010 S.C.DELTA ACM 93 SRL Sos.Centura nr.111 Hala reparatii, statie asfalt/statie emulsie
98/07.05.2010 VEGHES MARIUS IULIAN Str. Astrelor, nr.38 Transformarea podului imobil existent in mansarda rezultand P+1E+M
99/07.05.2010 ZAHARIA SORIN Str.Amurgului, T54/6-P7/2, lot 1 Locuinta unifamiliala D+P+1E,garaj,imprejmuire,microstatie epurare,put forat si utilitati
100/07.05.2010 SC DISTRIGAZ SUD RETELE prin SC PROMSTAL GRUP SRL Str.Vanatori,nr. 13 Extindere conducata gaze naturale si bransament
101/07.05.2010 PENA C.CONSTANTIN Str. Cicorei, nr. 21 Locuinta P+E,imprejmuire si utilitati
102/07.05,.2010 OSIAC ION,OSIAC MARIA, OSIAC AURELIA Str. Drumul Fermei, nr. 6 Locuinţă Sp+P+1E+M, garaj, împrejmuire şi utilităţi
103/07.05.2010 CORNESCU OANA GLORIA Str. Drumul Fermei, nr. 71H Compartimentare cu pereti usori a apartamentului
104/07.05.2010 IORDAN FLOREA Str. Fermei, nr. 22 Anexa(bucatarie de vara)S+P, extindere prin transformarea mansardei rezultand S+P+2,utilitati
105/07.05.2010 ALBU MIHAI ALBU MARIA Str.Pavlicheni T55/2 P18 Anexa gospodareasca cu garaj, imprejmuire,utilitati
106/07.05.2010 GAROFIL AURICA Str. Şcolii, nr 1 Modificare regim de inaltime pt.locuinta din P+E inSp+P+1E+M,garaj,imprejmuire si utilitati
107/07.05.2010 TUDOSE IORDAN ALIN Str. Drumul Fermei, nr. 71H Demolare locuinta P si anexa magazie
108/07.05.2010 GHIUZAN LAURENTIU VIOREL Str.Leordeni, nr.161S Hala industriala Psi birouri P+1,imprejmuire si utilitati
109/17.05.2010 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SRL Str.Pararul Rece, nr.1 Instalatie de protectie catodica cu injectie de curent si bransament electric pentru retele de distributie gaze naturale
110/17.05.2010 S.C.MAILA METAL S.R.L. Str.Pavel Ceamur nr.16 Hala depozitare tip parter constructie provizorie si utilitati
111/17.05.2010 GORDEA DAN GORDEA MANUELA ROXANA Str.Occidentului,T54/7 P15/10,lot 1 Locuinta P+1E,imprejmuire si utilitati
112/17.05.2010 NITU MARIANA pentru SC GAMA INVEST SRL Sos.Oltenitei, nr.15A Schimbare de destinatie din cladire de birouri P+3E+4retras in birouri si spatiu comercial la P si locuinte colective la E1-E4retras,recompartimentare la fiecare nivel, reamenajare/modificare goluri fatade,modificare acoperis, extindere pe orizontala a P si a et.4,utilit
113/17.05.2010 ANGHELOIU GIULIO pentru SC PREMIER SERVICE SRL Str.Amurgului, T54/5-P33 si 34, lot 1G Imobil Sp+P+2E+EM cu 1(unu)spatiu comercial si locuinte colective, imprejmuire si utilitati
114/17.05.2010 BUSU MARIUS COJOCARU ADRIAN IONEL Str. Astrelor, T55/3-P89-93, lot I,II,III Ansamblu de locuinte colective P+2E,imprejmuire si utilitati
115/17.05.2010 SC MASTER TERMIC SRL Str.Oituz T54/7-P3,lot 2 Bransament electric subteran
116/17.05.2010 OPREA MARIUS Str.Eclipsei,nr.101 Schimbare/modificare regim de inaltime a imobilului cu functiuni de locuinte colective din P+2E in P+2E+M si util.
117/17.05.2010 IFTIMIA CRISTIAN COSTEL Str.Eclipsei,nr.63 Reamenajare si recompartimentare imobil de locuit P+1+M si utilitati
118/17.05.2010 SC IPO BUSINESS MANAGEMENT SRL Sos.de centura nr.1 Amplasare instalatie de fabricare a combustibilului biodiesel in hala metalica existenta si montaj rezervoare de deservire pe platforma betonata adiacenta
119/17.05.2010 ANGHEL FILIP Str.Merisani, nr.3 Demolare partiala locuinta P
120/17.05.2010 ANGHEL FILIP Str.Merisani, nr.3 Locuinta P+E,imprejmuire si utilitati
121/17.05.2010 ROGOJEANU ALINA ALEXANDRA Str.Oituz, nr. 84C Bransament gaze naturale
122/17.05.2010 GHERGHE CEZAR LEONARD Str.Apusului,f.n. Modificare regim de inaltime din P+1+M in P+1 si garaj P
123/17.05.2010 STROE NICOLAE Str. Drumul Fermei, T55/8 P 7, lot 1/5 Locuinta P+1E+M, garaj P,imprejmuire si utilitati
124/17.05.2010 STEFAN VIOLETA Str.Amurgului, T54/5-P47 si 48, lot 1K Locuinta P+2E,imprejmuire,utilitati
125/31.05.2010 BAICU GIORGICA Str.Sf.Gheorghe T2/3 P3, lot 2 Imobil P+2E+M cu spatii pentru birouri in parter si locuintecolective,imprejmuire si utilitati
126/31.05.2010 GOGEA EMIN Str.Pavlicheni nr.125 Extindere conducta gaze naturale si bransament
127/31.05.2010 DRAGULIN DANIEL IONEL GEORGESCU ROBERTINO Sos.Oltenitei nr.17R Imobil P+2E+EM cu spatii pentru birouri; locuinte colective,imprejmuire si utilitati
128/31.05.2010 GAVRILA DANIEL pentru SC UTILAJ CONSTRTUCT Str.Dr.Fermei T55/8 P23 si 24,lot 2 Locuinta colectiva P+2E+M, imprejmuire si utilitati
129/03.06.2010 LUKAS PETER ptr. SC MEGA IMAGE SRL Sos. Olteniţei, T 12 – P 299/1/4 – P 299/1/8, lot 1 Depozit de mărfuri alimentare şi nealimentare, anexe, împrejmuire, organizare de şantier şi utilităţi
130/03.06.2010 CRISTEA ANGHEL Str. Zalăui, nr. 6 Branşament apă şi racord canalizarei
131/03.06.2010 NICA VIOREL MIHĂIŢĂ Str. Mirăslău, nr. 6, Branşament electric subteran cu subtraversare din strada Zăbava Cluceru
132/03.03.2010 DRAGNE DUMITRU Str. Sf. Agnes, nr. 22 E Branşament apă şi racord canalizarei
133/03.06.2010 NICOLESCU AGELA Str. Sf. Ioan, nr. 37, T 2/5 – P 10 Reautorizarea locuinţei din Sp+P+EM în locuinţă P+EM, chioşc S+P, împrejmuire şi utilităţi
134/03.06.2010 SIPOS STELIAN Str. Răsăritului,T 4/3 – P 1, Lot 2 Locuinţă S+P+E şi utilităţi
135/03.06.2010 STĂNCULESCU GHEORGHE Sos. de Centură, T 60/3 – P 768/12 Împrejmuire proprietate funcţiune – microfermă pomicolă, legumicolă, şi construcţii auxiliare provizorii cu funcţiuni agricole
136/03.06.2010 NEDELCU GEORGE Str. Maica Tereza, nr. 19 Branşament apă şi racord canalizarei
137/03.06.2010 ENE GABRIEL Str. Şcolii, nr. 83 Extindere reţea apă potabilă şi racord canalizare
138/03.06.2010 MIREA GHEORGHE Str. Ion Scorţaru, nr. 56 A Branşament comun apă potabilă şi racord canalizare
140/25.06.2010 BAICU GEORGICĂ Str. Sf. Gheorghe, nr. 2 Branşament apă şi racord canalizarei
141/10.06.2010 HALALAI TRAIAN SORIN Str. Sf. Apostoli, T 2/7 – P 21 Imobil locuinţe colective P+2E+M cu spaţiu comercial la parter, împrejmuire şi utilităţi
142/15.06.2010 TRAIAN ORBAN ptr. ASOCIAŢIA MEMORIALUL REVOLUŢIEI 16-22 DEC. 1989 TIMIŞOARA Str.Leordeni Biserică din lemn suspendată, împrejmuire şi utilităţi
143/15.06.2010 ION NICOLAE GABRIEL Str. Pantazică Gabriel, nr. 2 Branşament apă şi racord canalizarei
144/15.06.2010 COSTEA CAMELIA ADRIANA Str. Bateriei, T 93 – P 8 şi 10 Modificare regim de înălţime a clădirii şi locuinţe din P+2 în P+2+Mi
145/15.06.2010 BARBU CHIVU, BARBU EMILIA Str. Zorilor, nr. 17 B Locuinţă P+1E, împrejmuire şi uitlităţi
146/15.06.2010 OPIŢEANU ANDREI GEORGE Str. Orizontului, T 4/3 – P 3/2, P 3/3, lot 2 Locuinţă P+1 şi utilităţi
147/15.06.2010 NIŢU MARIANA ptr. S.C. GAMA INVEST SRL Str. Olteniţei, nr. 15-15A Branşament electric subteran
148/22.06.2010 SLAVE NICOLAE, SLAVE EUGENIA Str. Cicoarei, nr. 3 Construire toaletă (grup sanitar) şi utilităţi
149/22.06.2010 MANU VICTORIA Str. Sf. Agnes T 54/1- P15/6 Locuinţă unifamilială P+EM şi utilităţi
150/22.06.2010 PAVELESCU ROMEO MIHAIL, PAVELESCU SIMONA Str. Viilor, nr. 37 Locuinţă individuală Sp+P+1E+M şi utilităţi
151/25.06.2010 FRANCISC PAVEL Str. Câmpului, nr. 21 Locuinţă Sp+P+EM, împrejmuire şi utilităţi
152/25.06.2010 POPA ION Str. Sf. Andrei, nr. 2 A Locuinţă S+P+E, împrejmuire şi utilităţi
153/28.06.2010 GHERGHE GEORGE Str. Astrelor, T 55/4 – P 12 Extindere reţea electrică şi branşament electric subteran
154/28.06.2010 ANDREESCU GABRIELA Str. Şcolii, nr. 34 B, lot 2 Extindere reţea JT aeriană şi branşament monofazic colectiv
155/28.06.2010 MINCIU IOAN Str. Leordeni, nr. 164 Branşament electric mixt
156/28.06.2010 FILIP MARIAN CRISTIAN Str. Pogoanelor nr. 22 A Locuinţă P+1 şi utilităţi
157/28.06.2010 GHERGHE GEORGE ŢĂRĂSCU ADRIANA CERASELA Str. Astrelor, T 55/4 – P 12 Anexă gospodărească P+1 şi utilităţi
158/28.06.2010 ALEXANDRU JENICA Str. Speranţei, nr. 32 T 4/2 – P 6, lot 3 Locuinţă parter şi utilităţi
159/28.06.2010 ALEXANDRU ALINA MISĂILĂ MIHAI LUCIAN Str. Speranţei, nr. 32, T 4/2 – P 6, lot 1 Locuinţă D+P+M, garaj, împrejmuire şi utilităţi
160/28.06.2010 NEAGU EMANUEL Str. Maica Tereza, nr. 17 Branşament apă şi racord canalizarei
161/28.06.2010 BARABAS HRISTU Str. Viilor ,nr. 24 Branşament apă şi racord canalizarei
162/30.06.2010 SC DISTRIGAZ SUD Str. Roşiori, nr. 5 C Extindere conductă gaze naturale şi branşament
163/30.06.2010 ZOMANŢ PETRE De 835 – T 20/3 – P 1, lot 1 Hală producţie depzitare şi birouri P+2E
164/30.06.2010 CARNUŢĂ CIPRIAN Str. Sf. Andrei, T 2/4 - P 18, lot 2 2 locuinţe cuplate P +1E, împrejmuire şi utilităţi
165/30.06.2010 DINCĂ AURICA Str. Sf. Voievozi, Cv. 26 – P 641/3 şi P 641/7, lot 8 Locuinţă P+M şi utilităţi
166/05.07.2010 SANDU MARIUS NICU str.Domnita Balasa nr. 8 Locuinta P+M
167/05.07.2010 HUIAN EMILIA str.Stefan Cluceru nr.7 Extindere locuinta P+1E+EM,cotet
168/05.07.2010 VINTILA MARIUS ROBERT str.Fermei T54/5-P58, lot 1 Imprejmuire teren
169/05.07.2010 IVAN GHEORGHE sos.Oltenitei nr. 113 Bransament apa
170/08.07.2010 BUDRIGA STEFAN BALAN CATALIN str.Campului nr. 33 Demolare anexe gospodaresti
171/08.07.2010 BUDRIGA STEFAN BALAN CATALIN str.Campului nr. 33 Locuinta P+1E+EM,imprejmuire
172/08.07.2010 GHEORGHE NICOLAE MARIAN Str. Sf.Voievozi Extindere retea electrica;bransament electric
173/08.07.2010 SC ROYAL TRANS SRL Str. Leordeni, nr. 163A Bransament apa
174/08.07.2010 MATEI COSTEL Str. Tractoristilor, nr. 25 Demolare fundatii existente
175/08.07.2010 BACIU NICOLAE BACIU CECILIA Str. Amurgului T54/5 P45,46,lot 2/11 Modificare regim de inaltime din P+2E in P+2E+M,imprejmuire
176/08.07.2010 SC RIVIERA CONSTRUCT SRL Str.Lt.maj.av.Tanase Banciu T20/1,P3,lot 2 Hala parter cu spatii pentru birouriP+Mpartial, imprejmuire
177/15.07.2010 GUZU NICUSOR DANIEL Str.Porumbacu nr.1 Imprejmuire teren
178/19.07.2010 SC GENERAL MPM IMPEX SRL pt. SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL Str.Vanatori nr.14 si 16 Inlocuire conducta gaze naturale si bransament gaze
179/19.07.2010 POPA STEFAN Intrarea Viilor, nr. 30 Bransament la conducta de apa
180/19.07.2010 MIHAILESCU LIVIUS MIHAILESCU FLOAREA De 880 – T53/3 – P32 Imprejmuire teren
181/19.07.2010 CURELEA FLOAREA PATACHI CARMEN CONSTANTA CURELEA GEORGETA Str.Campului nr.31 Locuinta P+E,utilitati
182/19.07.2010 MIHAILESCU VIORICA OLTEANU DOINA RALUCA POPA(OLTEANU) CRISTINA Str. Pavlicheni T55/2 P45 Locuinta P+M si utilitati
183/19.07.2010 POPESCU LAZAR Str.Eclipsei T54/9-P10 Imprejmuire teren
184/19.07.2010 NICULAE LEONARD NICULAE LILIANA Str.Oituz T54/6-P7/2,lot 2 Locuinta P+1E+M, imprejmuire si utilitati
185/23.07.2010 OPREA MARIAN Str. Eclipsei T54/7-P15/2,lot2 Locuinta individuala P+1E+M,utilitati
186/23.07.2010 ENACHE CLAUDIU DAN ENACHE MARIUS Str. Amurgului T54/5 P42, lot 1 29doua)locuinte cuplate P+1E+M,imprejmuire,util.
187/23.07.2010 CURELEA FLOAREA PATACHI CARMEN CONSTANTA CURELEA GEORGETA Str.Campului nr.31 Demolare garaj parter si anexe
188/23.07.2010 SC DISTRIGAZ SUD RETELE Str.Oituz nr.84B Bransament gaze naturale
189/23.07.2010 MINCOVICI COSTIN CRISTIAN Str.Laurentiu Raiciu Locuinta P+M, garaj P,imprejmuire si utilitati
190/23.07.2010 NICA VIOREL MIHAITA NICA MARGARETA Str.Miraslau nr.6,lot 1 Demolare locuinta parter
191/23.07.2010 NICA VIOREL MIHAITA NICA MARGARETA Str.Miraslau nr.6,lot 1 Locuinta P+1, imprejmuire si utilitati
192/23.07.2010 NEDELCU MAGDALENA str. Drumul Fermei, f.nr. Construire locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
193/04.08.2010 SC GENERAL MPM IMPEX SRL pt. SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL str.Oituz, nr. 1 Extindere conducta gaza naturale si bransament gaze naturale
194/04.08.2010 DUDUCIUC ECATERINA str.Eclipsei T54/7,P15/2.lot 2 Locuinta P+EM,imprejmuire
195/11.08.2010 SC MLP BUCHAREST SUD SRL sos.Oltenitei T13-P231/1/1 Amenajare si schimbare de functiune a spatiilor in interiorul halei F1 si extindere cu anexe tehnice in cadrul parcului logistic in vederea functionarii unei fabrici de ambalaje seminte si fructe,utilitati
196/11.08.2010 CASAGRANDE FRANCO pt. SC TIVIERRE COSTRUZIONI SA sos.Sf Agnes T54/4, PA4/1 Ansamblu de locuinte P+1E,imprejmuire, utilitati
197/11.08.2010 DUMITRACHE FLORIN str.Pavlicheni nr. 4 Locuinta P+2E+EM si locuinta P+2EM
198/11.08.2010 SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA str.Dr.Fermei, Sf.Agnes, Pavlicheni Inlocuire PTA 3152 si modernizare retele MT
199/16.08.2010 GRIGORE ANGHEL GRIGORE CECILIA str.Viilor nr.15 Imprejmuire teren
200/16.08.2010 TIMIS (POPA) DIANA PAULA str.Miraslau,nr.44,lot 2 Demolare anexa existenta P
201/16.08.2001 TIMIS (POPA) DIANA PAULA str.Miraslau,nr.44,lot 3 Locuinta P+1E, imprejmuire si utilitati
202/16.08.2010 TOMESCU DINU HANS TURCULET IOANA LAURA str. Amurgului T54/5 P43, lot 2/1/9 Locuinta unifamiliala P+1,imprejmuire,utilitati
203/16.08.2010 DUMITRU ELENA CARMEN DUMITRU MARIA str.Amurgului Locuinta duplex cuplata P+2E formata din 2 apartamente,imprejmuire,util
204/16.08.2010 NEGOITA GEORGE CLAUDIU; NEGOITA ANDREEA ANA str.Oituz T54/6- P32,lot ¼ Locuinta cuplata P+1+M si utilitati
205/16.08.2010 SC GENERAL MPM IMPEX SRL pt. SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL Sos.Oltenitei nr.249 Extindere conducta gaza naturale si bransament gaze naturale
206/16.08.2010 TANASE FLORIN TANASE NICOLETA-IRINA str.Bateriei nr.143 Imprejmuire teren
207/16.08.2010 TOMA STEFAN TOMA MIHAELA str.Greaca, nr.18A Modificare regim de inaltime locuinta P in P+M
208/16.08.2010 BALUTA NICOLAE SORIN str.Sf.Agnes T 52/6 P60 Locuinta P+1,imprejmuire si utilitati
209/16.08.2010 CHITAFES SORINA str.Oituz T54/6- P 9,lot 5 Locuinta P+1E,imprejmuire si utilitati
210/16.08.2010 CIRCIUMAREASA PETRE VLAD str.Breaza, nr.17 Locuinta parter, anexa si utilitati
211/23.08.2010 LUNGU DANIELA str.Apusului T55/5-P 35,36 Garaj parter si utilitati
212/23.08.2010 PETCULESCU VALENTIN COSTIN; NETCU DORINELA BEATRIS str.Sabarului nr.12A Locuinta P+1 si utilitati
213/23.08.2010 PATRUT ADRIANA str.Popesti Romani nr.66 Bransament apa, racord canalizare
214/23.08.2010 VASILE MARINEL;VASILE LUMINITA; DUMITRU DUMITRU; DUMITRU LILICA str.Oituz T54/6- P19-21,lot 18 Locuinta unifamiliala cuplata P+EM,imprejmuire si utilitati
215/23.08.2010 ILIE MARIAN; ILIE ADINA ENGI str.Pavlicheni, T55/2-P24 Locuinta unifamiliala P+1E+2Epartial,imprejmuire si utilitati
216/23.08.2010 PETRE IOSIF sos.Oltenitei, nr.66
217/23.08.2010 SC KASPER SPEDITION SRL str.Solstitiului T54/5-P4,4/1,5 Imprejmuire teren
218/23.08.2010 SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL str.Leordeni T17/1 P 5,lot 1 Birouri P+2, hala productie electrice,imprejmuire,utilitati
219/25.08.2010 FELEDIANU CRISTIAN str.Dr.Fermei nr.83-85 Extindere retea distributie gaze naturale si bransamente aferente
220/30.08.2010 VLAD MARIUS COSTEL BIZU CONSTANTIN MIHAI sos.Oltenitei nr.14B Imobil P+2E+EM, parcaje la parter, etaj 1 birouri, etaj 2+EM locuinte
221/30.08.2010 SC GDF SUEZ ENERGY prin SC GENERAL MPM IMPEX str.Rasaritului nr.54A Extindere conducta gaza naturale si bransament gaze naturale
222/30.08.2010 SC GDF SUEZ ENERGY prin SC GENERAL MPM IMPEX str.Dr.Fermei nr.113B Extindere conducta gaza naturale si bransament gaze naturale
223//02.09.2010 SIMIONESCU ELENA str.Posada nr. 20 A Branşament apă Racord canal
224/02.09.2010 ANTON FILIP Sos. Olteniţei nr. 162 Branşament apă
225/02.09.2010 IOSIF ALEXA MARIAN str. Maica Tereza nr. 16 Branşament apă Racord canal
226/02.09.2010 NĂSTASE PAUL str. Tractoriştilor, Cv. 110 – P 3765, 3766 şi 3767, Lot 2 Locuinţă P+1,împrejmuire şi utilităţi
227/02.09.2010 CEAMUR IOAN Sos. Olteniţei nr. 32, lot 1 Continuarea lucrărilor de la S:F:± 0 la locuinţă P+EM
228/03.09.2010 MATEI COSTEL str. Tractoriştilor nr. 25 Locuinţă P+1 şi utilităţi
229/03.09.2010 CRISTESCU SILE CRISTIAN str. Gloriei, nr. 1 A, lot 2 Împrejmuire teren
230/03.09.2010 MICU ILIE CRISTIAN şi MICU CATI str. Merilor nr. 19 Consolidare mansardare şi modificare loc. Existenţă P
231/08.09.2010 GRIGORE CĂTĂLINA str. Posada nr. 22 Racord canal
232/08.09.2010 DUDUCIUC ECATERINA str. Eclipsei, T 54/7 –P 15/2, lot 1 Locuinţă P+1+EM şi utilităţi
233/08.09.2010 SEBAT ALIN NUREDIN şi SEBAT ALINA IOANA str. Sf. Agnes,T 54/5 - P 4, 4/1 şi 5, lot 27 A Imobil birouri/anexe şi utilităţi
234/08.09.2010 COCHINESCU ECATERINA Sos. Olteniţei nr. 58 Chioşc metalic demontabil P şi utilităţi
235/08.09.2010 BULUS FLOAREA str. Sabarului, nr. 3 Supraetajare şi compartimentare anexă
236/08.09.2010 S.C. TELECONSTRUCTIA S.A. Sos. Olteniţei Instalaţie cabluri fibre optice ptr S.C. VODAFONE S.A.
237/08.09.2010 DUMITRU GEORGE str. Leordeni, nr. 196, lot 2 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
238/08.09.2010 ILIE CONSTANTIN şi ILIE ALEXANDRA str. Amurgului T54/5 - P44, lot 2/13 Locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi
239/08.09.2010 FODOR SILVIU MIRCEA str. Oituz, T 54/8 – P18/1 Locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
240/08.09.2010 STAN ELENA str. Leordeni, nr. 185 Demolare construcţii C1 şi C 2
241/08.09.2010 BADEA DANIEL str. Scolii nr. 63 A Branşament apă Racord canal
242/08.09.2010 CODREA MIHAI şi CODREA ŞTEFANA str. Bărăganului Locuinţă Ds+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
243/08.09.2010 NEAGU EMANUEL str. Maica Tereza nr. 17 Locuinţă P+1, împrejmuire şi utilităţi
244/08.09.2010 VELICU ŞTEFAN şi VELICU FLORICA str. Drumul Fermei, T 55/5 – P 44, lot 2/12 Locuinţă duplex P+2E 2(două) apartamente, împrejmuire şi utilităţi
245/08.09.2010 TATOI ION şi TATOI MARIANA str. Gheorghe Costa Foru nr. 36 Împrejmuire
246/08.09.2010 GEANĂ ILEANA VICTORIA SASARAU ALEXANDRU str. Eclipsei, T 54/8 – P 19 Locuinţă P+1E+2ER, împrejmuire şi utilităţi
247/13.09.2010 NĂSTASE IONEL str. Amurgului T 54/5 – P 15+16, lot 1D 2 (două) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire si utilităţi
248/19.09.2010 COSSINI MIRELA str. Orizontului nr. 1 B Locuinţă P+E parţial, împrejmuire si utilităţi
249/13.09.2010 STÎNGĂ BOGDAN str.Oituz, T 54/6 – P 29, lot 4 Locuinţă P+1 împrejmuire si utilităţi
250/17.09.2010 ŢAPU CECILIA şi ŢAPU GABRIEL str. Fortului nr. 15 Locuinţă P+1+M, împrejmuire şi utilităţi
251/27.09.2010 LUPU OANA MIRELA str. Oituz, T54/6 – P 19, 20 şi 21, lot 2 Locuinţă P+M, împrejmuire si utilitati
252/27.09.2010 MANOLESCU BOGDAN str. Drumul Fermei, T 55/5 – P 47 şi 48, lot 1 A Birouri şi depozit împrejmuire şi utilităţi
253/30.09.2010 ASTILEANU RADU str. Sf. Andrei nr. 25 Branşament apă Racord canal
254/30.09.2010 STAN DORU şi STAN ANGELICA str. Amurgului T 54/5 – P 20-25, lot 3/7 Locuinţă P+1E, împrejmuire, puţ forat, microstaţie epurare şi utilităţi
255/30.09.2010 STROE MIHAELA MĂDĂLINA str. Amurgului T 54/5 – P 42, lot 8 Imobil mixt birouri şi locuinţe colective P+2E+EM, împrejmuire şi utilităţi
256/30.09.2010 CONSTANTIN DANIEL MIHAI str. Apusului T 55/4 – P 95, 95/1 Locuinţă individuală P+1E+M, împrejmuire, puţ forat, fosă ecologică, piscină, anexă gospodărească şi utilităţi
257/30.09.2010 GIURGESCU ELENA str. Sf. Leonardo Murialdo T 54/3 – P 10 Locuinţă unifamilială P+1E, împrejmuire şi utilităţi
258/30.09.2010 GUTIU ANTON IULIAN str. Eclipsei, T 54/8 – P 21, lot 4 Locuinţă P+1+M, împrejmuire şi utilităţi
259/30.09.2010 S.C. IRIGC IMPEX SRL ptr. S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL oraşul Popeşti Leordeni – intrarea Zorilor Înlocuire conductă gaze şi branşamente naturale
260/05.10.2010 GUZU NICUŞOR DANIEL strada Drumul Fermei, 16 B Extindere reţea canalizare şi racord canalizare menajeră
261/12.10.2010 CIOCOIU GHEORGHE pentru S.C. TELECONSTRUCŢIA S.A. Soseaua Olteniţei, nr. 22 Instalare reţele cabluri cu fibre optice pentru S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.
262/12.10.2010 CIOCOIU GHEORGHE pentru S.C. TELECONSTRUCŢIA S.A. străzile Taberei, Leordeni, Gheorghe Costa Foru, Gustav Muller Instalare reţele cabluri cu fibre optice pentru S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.
263/12.10.2010 BACIU COSTICA BACIU LENUŢA Soseaua Olteniţei, nr. 216 Locuinţă P+M şi utilităţi
264/12.10.2010 ŢAPU GABRIEL BOGDAN ŢAPU CECILIA strada Fortului, nr. 13 Locuinţă unifamilială P+1E+M şi utilităţi
265/12.10.2010 BEREŞ VASILICA strada Sf. Agnes, T 54/6 – P 36/2, lot 3 Locuinţă Sp+P+1E, împrejmuire şi utilităţi
266/12.10.2010 CRÎNGAŞU IONEL pentru S.C. CRISTAL CONSTRUCT DESIGN SRL strada Sf. Apostoli, nr. 1 Extindere conductă gaze naturale şi branşament
267/12.10.2010 MÂNDRU ANGELA ELIZA strada Gheorghe Costa Foru, nr. 30, lot 3 Amenajare mansardă în pod existent în perioada de valabilitate A.C. 133/2009 rezultând P+1E+M
268/12.10.2010 TRANCIOVEANU ROZA strada Gheorghe Costa Foru, nr. 30 Amenajare mansardă în pod existent în perioada de valabilitate A.C. 132/2009 rezultând P+1E+M
269/12.10.2010 CIOACĂ EMILIA strada Bărăganului, nr. 3F Reautorizare locuinţă parter ( edificată în baza AC nr. 422/25.08.2006) datorită modificărilor de înălţime rezultând Sp+P+EM
270/14.10.2010 MOROSAN EDUARD strada Sf. Apostoli, nr. 14 A Extindere reţea de joasă tensiune şi bransament trifazat subteran
271/14.10.2010 PĂUN ADRIAN pentru S.C. VITAL GAZ S.A. strada Garian Alexandru, nr.6 şi 6 A Execuţie branşament electric, Staţie de clorinare şi gospodăria de apă
272/14.10.2010 S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL pentru GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. strada Sf. Voievozi, nr. 26 şi 30 Extindere conductă gaze naturale şi branşament gaze naturale
273/14.10/2010 NECULA MIIHAELA CORNELIA strada Rus Ionel, nr. 5 C Anexă gospodărească şi garaj şi utilităţi
274/14.10.2010 S.C. CARGO TRANS S.A. reprez. BLĂNARU IULIAN Soseaua de Centură, nr. 3 Demolare staţie de betoane
275/14.10.2010 BALINT LUCIAN strada Pantazică Gabriel, nr. 23 A Branşament apă Racord canal
276/18.10.2010 CHELARIU EDUARD CHELARIU ROXANA strada Bărăganului, nr. 62 A Locuinţă P+M
277/18.10.2010 NISCOVEANU IONEL NISCOVEANU ELENA strada Domniţa Bălaşa, nr. 33 Locuinţă cuplată P+1E, formată din două apartamente
278/18.10.2010 ENE ION strada Speranţei, nr. 2 A Locuinţă colectivă P+2E formată din 6 apartamente
279/18.10.2010 MITREA EMIL strada Drumul Fermei, T 54/4 – P 13, lot 1 Locuinţă colectivă P+1+M, formată din 3 apartamentei
280/20.10.2010 CHILOM FIRITA strada Amurgului, T 54/5 – P 48, lot 3M1 Locuinţă P+1E partial mansardat, împrejmuire şi utilităţi
281/20.10.2010 MITREA EMIL strada Drumul Fermei, nr. 24 şi 26 Extindere reţea canalizare şi racord canalizare menajeră
282/20.10.2010 VLAD MARIUS COSTEL Soseaua Olteniţei, nr. 20 Extindere reţea canalizare, racord canalizare şi branşament apă potabilă.
283/20.10.2010 OLAH ELISABETA strada Amurgului, T 54/5 – P 42, lot 3 Locuinţă P+E+EM, împrejmuire şi utilităţi
284/20.10.2010 S.C. GEMMA INTERNATIONAL SRL strada Popeşti Vest, nr. 1 Bazin de retenţie
285/25.10.2010 PARASCHIV MARIANE strada Norilor, nr. 5 Împrejmuire parţială teren
286/25.10.2010 BĂLUŢĂ NICOLAE SORIN SIMA NICOLAE RADU strada Amurgului, T 54/5 – P 42, lot 2 Imobil format din 4 (patru) locuinţe cuplate P+1E, împrejmuire si utilităţi
287/25.10.2010 STOIENESCU VALENTINA ALINA strada Amurgului, T 54/5 – P 45 şi P 46, lot 2/6 Locuinţă P+1E+M, împrejmuire şi utilităţi
288/27.10.2010 S.C. GENERAL MPM IMPEX SRL pentru S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. Soseaua Olteniţei, nr. 17 P şi 17 R Extindere şi branşament gaze naturale
289/27.10.2010 TRACHE GABRIELA strada Fermei, nr. 1 Puţ forat, cabină branşament electric (cabină poartă)
290/27.10.2010 SABAT ALIN NUREDIN strada Sostiţiului, T 54/5 – P 5, P 4 şi P 4/1 Hală depozitare şi birouri P+2E, amenajare incintă şi utilităţi
291/27.10.2010 RĂDUCU VIOREL VALENTIN strada Fermei, T 55 – P 2, P 11, lot 1 Extinderea suprafeţei construite a parterului şi recompart. locuinţei P+E autorizată prin A.C. 296/2008
292/04.11.2010 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA prin CRISTAL CONSTRUCT DESIGN SRL strada Viilor, nr. 25 Extindere gaze naturale si bransament
293/04.11.2010 NICULAE CRISTIAN VASILE strada Oituz, nr. 34 T Spatiu comercial P+M, locuinta D+P+1E, imprejmuire si utilitati
294/10.11.2010 CULDA ADRIAN CONSTANTIN, CULDA BOZKURT LAURA DANIELA, DRAGU VALENTINA strada Sf. Voievozi, Cv. 26 – P 641/2 2 (doua) locuinte individuale P+E, imprejmuire si utilitati
295/10.11.2010 PAVEL JEAN, PAVEL SAMFIRA strada Oituz, T 54/6 – P 19, P 20 si P 21, lot 15 Locuinta P+1E, imprejmuire si utilitati
296/10.11.2010 POPESCU VICTOR NICOLAE ptr. S.C. ELECTRIC DUPO SRL De 873, T 20/1 – P 8/1 Hala depozitare P+1, birouri, gospodarie de apa si fosa, imprejmuire
297/11.11.2010 RUSE ADRIAN COSTIN pentru S.C. MOB – VIP SRL si S.C. GASTAR SRL T 60/3 Lot 2 Imprejmuire teren provizorie
298/18.11.2010 CURELEA FOAREA, CURELEA GEORGETA si [ATACHI CONSTANTA strada Campului, nr. 31 Modificare regim de inaltime din locuinta P+E in locuinta P+E+EM
299/18.11.2010 ACELEANU MARIAN strada Leordeni, nr. 185 Locuinta Sp+P+1E si utilitati
300/18.11.2010 DANES VALENTIN DANES LUMINITA strada Rasaritului, T 4/4 – P 10, lot 2+3 Locuinta P+1, imprejmuire si utilitati
301/18.11.2010 BUCUR MARIAN strada Sf. Voievozi, nr. 44 Locuinta Sp+P+M, imprejmuire si utilitati
302/18.11.2010 S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. str. Ion Scortaru, Gustav Muller, Sos. Oltenitei, Anton Pann, Fagului, Scolii, Bateriei, 1 Mai Inlocuire PTA 3071, PTA 3024, PTA 3011, PTA 3583, PTA 3657, amenajare retele de medie si joasa tensiune
303/22.11.2010 CONSTANTIN IONUT Popesti Romani, nr. 14 Extindere conducta gaze naturale si bransament
304/22.11.2010 IONITA ION strada Leordeni, nr. 18 Bransament apa Racord canalizare
305/23.11.2010 DRAGULIN DANIEL IONEL Sos. Oltenitei, nr. 17 P si 17 R Racord Canal
306/23.11.2010 ILINCA GHEORGHE CATALIN strada Oituz, T 54/6 – P 19, P 20 si P 21, lot 3 Locuinta P+EM, imprejmuire si utilitati
307/23.11.2010 UTA FILOFTIA FELICIA strada Maica Tereza, nr. 71 Locuinta parter, imprejmuire si utilitati
308/23.11.2010 BARAN RAMONA NICOLETA strada Oituz, T 54/6 – P 16, lot 1 Modificare regim de inaltime din locuinta P+1 in P+1M, imprejmuire si utilitati
309/23.11.2010 IONESCU LUIGI strada Pavlicheni, T 52/6 – P 25 Locuinta Sp+P+1E , imprejmuire si utilitati
310/23/11.2010 PAROHIA ROMANO – CATOLICA strada Merilor, nr. 5 Grup sanitar destinat publicului si utilitati
311/30.11.2010 PANCIU FLORENTINA strada Amurgului, nr. 39 H Racord canal
312/30.11.2010 AVRAM VALENTIN Aleea Oituz, T 54/10 – P 7 Locuinta P+1E , imprejmuire si utilitati
313/30.11.2010 TIMIS DIANA PAULA strada Miraslau, nr. 44 A Bransament apa Racord canalizare
314/30.11.2010 CHIUTA ADRIAN MARIUS strada Paraul Rece, nr. 1 Locuinta Sp+P+1+M, imprejmuire si utilitati
315/30.11.2010 TUDOR FLORIN strada Rasaritului, nr. 36 Locuinta parter si utilitati
316/30.11.2010 OSIAC AURELIA, OSIAC ION si OSIAC MARIA strada Drumul Fermei, nr. 6, Demolare partiala locuinta parter si anexe gospodaresti
317/30.11.2010 GUZU NICUSOR ptr. FABRYO CORPORATION Sos. Oltenitei, nr. 202 B Hala metalica demontabila
318/03.12.2010 GUZU NICUSOR ptr. S.C. DURAZIV S.R.L. sos. Oltenitei, nr. 202 Schimbare destinatie din statie de tratare apa industriala in fabrica de profile metalice.
319/03.12.2010 GORUNESCU VALENTIN VASILE strada Drumul Fermei, T 55/8 – P 8, lot 12/2 Locuinta P+M,imprejmuiri si utilitati
320/03.12.2010 LAZAR MARIN strada Alexandru Conduratu, nr. 41 D Locuinta Sp+P+1E si utilitati
321/03.12.2010 RUJAN CONSTANTA strada Leordeni, nr. 138 Bransament apa Racord canalizare
322/03.12.2010 TIBULEAC EUSTATIA strada Sf. Ioan, nr. 9 Anexa S+P si utilitati
323/03.12.2010 POTOP VASILE POTOP DOINA strada Pavlicheni, nr. 100 Modificare regim de inaltime din locuinta P+EM in locuinta Sp+P+1EM, imprejmuire si utilitati
324/03.12.2010 ANGHEL ELENA MIHAELA strada Porumbacului, nr. 2 A, Bransament apa
325/03.12.2010 GAZDARU CORNEL GAZDARU IZABELA CAMELIA strada Pavlicheni, T 55/2 – P 36 Locuinta P+E, imprejmuire si utilitati
326/03.12.2010 SANDERS ANDREEA NICULA NICOLETA orasul Popesti Leordeni Locuinta P+1E,
327/03.12.2010 STEFAN VIOLETA strada Amurgului, T 54/5 – P 47 si P 48, lot 1 K Repozitionarea amplasamentului, modificare la arhitetura si modificarea acoperisului la locuinta P+2E, autorizata cu nr. 124/17.05. 2010, imprejmuire si utilitati
328/08.12.2010 GRADINARU CATALINA Intrarea Zorilor, nr. 171 B Bransament apa Racord canalizare
329/08.12.2010 ALIZ KOSZA ptr. S.C. FABRYO CORPORATION SRL sos. Oltenitei, nr.202 B Recompartimentare depozit produse finite.
330/08.12.2010 NEDELCU GHE. ADRIAN, NEDELCU NICOLETA GABRIELA strada Drumul Fermei, T 55/8 – P 15 si P 16, lot 1 C Locuinta P+M si utilitati
331/08.12.2010 NICOLAE MARIUS ADRIAN, NICOLAE AURELIA NICOLETA strada Amurgului, T 54/5 – P 15 si P 16, lot 1 C 2 (doua) imobile cuplate P+1E, cu parter mixt birouri si locuinta, imprejmuire si utilitati
332/08.12.2010 S.C. ORANGE ROMANIA S.A. prin S.C. ELECTROGRUP S.A. strada Biruintei, T 55/7 – P 17, lot 3-4 Amplasare statie fixa pentru telefonie mobila GSM
333/15.12.2010 SC. GENERAL MPM IMPEX SRL ptr. S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. ptr. PETRE ANA strada Amurgului, nr. 46 G Extindere conducta gaze si bransament gaze
334/15.12.2010 IOZU NICOLAE strada Pantazica Gabriel, nr. 23 A Bransament gaze naturale
335/20.12.2010 S.C. FABRYO CORPORATION S.R.L. sos. Oltenitei, nr. 202 B Amplasare banner publicitar
336/20.12.2010 S.C. VITAL GAZ S.A. reprez prin PAUN ADRIAN orasul Popesti Leordeni Executare a 2 (doua) foraje de apa si dotarea acestora
337/20.12.2010 CIUCIUC GEORGE strada Leordeni, nr. 90 G Birouri – Ds+P+1E+E 2 mansardat, anexe si utilitati
338/20.12.2010 TONEA MARIA strada Breaza, nr. 36 Locuinta P+M si utilitati
339/20.12.2010 S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMAIA prin S.C. IRIGC IMPEX SRL zona Sere, strazile Unirii, Crinului si Lamaitei Inlocuire conducte gaze naturale
340/27.12.2010 S.C. VODAFONE ROMANIA prin ETA SYSTEM SRL strada Popesti Vest, T 54/5 – P 63 extindere statie telefonie mobila
341/27.12.2010 ENCIU (DUNAI) MARIANA DANIELA Sos. Oltenitiei, nr. 9 B Mansardare pod existent la locuinta S+p+1E
342/27.12.2010 NITULEAC MADALINA strada Popesti Romani, nr. 44 C Mansardare si consolidare locuinta
343/27.12.2010 TINCA CRISTINA Splaiul Uniri, nr. 9, bl. 3, ap. 82 Compartimentare apartament
344/27.12.2010 RADUCAN MARIAN strada Stefan Cluceru, Cv. 53 – P 1521 Locuinta individuala P+1E si utilitati
345/27.12.2010 RAIFFEISEN BANK S.A. Sos. Oltenitei, nr. 23, bl.M1 Casete luminoase in consola inscriptionata cu numele si logo-ul bancii precum si inscriptionarea simbolului “BANCOMAT”
346/27.12.2010 ANULAT ANULAT ANULAT
347/27.12.2010 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI POPESTI LEORDENI orasul Popesti Leordeni Reparatii, reabilitare si modernizare strazi in orasul Popesti Leordeni
348/27.12.2010 S.C. GENERAL MPM IMPEX ptr. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. orasul Popesti Leordeni, strada Paraul Rece, Sf. Petru si Pavel, Sf. Apostoli, Popesti Romani, Intr. Lamaitei Inlocure conducta gaze naturale si bransamente gaze naturale
349/30.12.2010 AGAPE DANIELA strada Oituz, T 54/6 – P 19-21,lot 5 Locuinta P+1, imprejmuie si utilitati
350/30.12.2010 TATOI N. PETRE Sos. Oltenitei, nr. 89 Imprejmuire partial teren, riglora, poarta metalica
351/30.12.2010 UNGUREANU ALFREDO UNGUREANU CALINA strada Golesti, nr. 10 Modificare regim de inaltime din locuinta Sp+P+E in locuinta Sp+P+E+EM, imprejmuire si utilitati
352/30.12.2010 MIU ALEXANDRINA strada Oituz, T 54/6 – P 19-21, lot 16 Locuinta P+1, imprejmuie si utilitati