Hotărârea nr. 1/15.02.2024 de stabilire a cuantumului despăgubirilor