Dispoziție
Privind constituirea comisiei de recepție pentru obiectivul:
„Lucrări de amenajare loc joaca curte interioara Grădinița nr. 3”

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat cu nr. 14195/16.03.2021 al Serviciului de Achiziții publice și investiții, din care reiese propunerea constituirii unei comisii de recepție pentru obiectivul „Lucrări de amenajare loc joaca curte interioara Grădinița nr. 3” situat în str. C-tin. Văcărescu nr 13, Oraș Popești-Leordeni, județ Ilfov, considerăm necesar constituirea unei comisii de recepție pentru obiectivul mai sus menționat;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016;
 • În temeiul art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispun

 • Art. 1. – Începând cu data prezentei se constituie comisia de recepție pentru obiectivul:
  „Lucrări de amenajare loc joaca curte interioara Grădinița nr. 3” situat în str. C-tin. Văcărescu nr 13, Oraș Popești-Leordeni, județ Ilfov
  • Președinte: Silviu GHEORGHIU - Șef Serviciul Achiziții Publice și Investiții
  • Membri:
   • Mariana Sandu - Inspector Serviciul Achiziții Publice si Investiții
   • Marius Adrian PASCU- Șef Serviciu Financiar-Buget
   • Laurentiu-Cristian IVANESCU - Sef Serviciul Educație, Cultura si Protecție Civila
   • Alina PETRE — Inspector D.A.D.P.P.
  • Membru de rezerva: Petru SAVU - Inspector D.A.D.P.P.
 • Art. 2. – Serviciul Achiziții Publice și Investiții împreună cu membrii comisiei de recepție vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Dipoziția nr. 118 din 19.03.2021

Document semnat