Dispoziție
Privind constituirea comisiei de recepție pentru obiectivul:
„Amenajare parc si construire parcare supraterana cu regim de înălțime P+2E in orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat cu nr. 11243/02.03.2021 al Serviciului de Achiziții publice și investiții, din care reiese propunerea constituirii unei comisii de recepție pentru obiectivul „Amenajare parc si construire parcare supraterana cu regim de înălțime P+2E in orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”, considerăm necesar constituirea unei comisii de recepție pentru obiectivul mai sus menționat;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016;
 • În temeiul art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispun

 • Art. 1. – Începând cu data prezentei se constituie comisia de recepție pentru obiectivul:
  „Amenajare parc si construire parcare supraterana cu regim de înălțime P+2E in orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”
  • Președinte: Alin Constantin TODIREANU - Administrator Public
  • Membri:
   • George-Adrian STEFANESCU - Viceprimar
   • Silviu GHEORGHIU - Sef Serviciul Achiziții Publice și Investiții
   • Bogdan CERNĂTESCU - Director D.A.D.P.P.
   • Marius Adrian PASCU - Sef Serviciu Financiar-Buget
  • Membru de rezerva: Gabriela RADU - Inspector Serviciul Achiziții Publice și Investiții
 • Art. 2. – Serviciul Achiziții Publice și Investiții împreună cu membrii comisiei de recepție vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Dipoziția nr. 97 din 3.03.2021

Document semnat
Dispoziția nr. 97 (494.89 KB)