Dispoziție
Privind constituirea comisiei de recepție pentru obiectivul:
„Construire pasarela pietonala Popești Vest”

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat cu nr. 9949/23.02.2021 al Serviciului de Achiziții publice și investiții, din care reiese propunerea constituirii unei comisii de recepție pentru obiectivul „Construire pasarela pietonala Popești Vest”, considerăm necesar constituirea unei comisii de recepție pentru obiectivul mai sus menționat;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016;
 • În temeiul art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Dispun

 • Art. 1. – Începând cu data prezentei se constituie comisia de recepție pentru obiectivul:
  „Construire pasarela pietonala Popești Vest”
  • Președinte: Alin TODIREANU - Administrator Public
  • Membri:
   • George-Adrian STEFANESCU - Viceprimar
   • Silviu GHEORGHIU - Sef Serviciul Achiziții Publice și Investiții
   • Bogdan CERNĂTESCU - Director D.A.D.P.P.
   • Petru SAVU - Inspector D.A.D.P.P.
  • Membru de rezerva: Alina PETRE - Inspector D.A.D.P.P.
 • Art. 2. – Serviciul Achiziții Publice și Investiții împreună cu membrii comisiei de recepție vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Dipoziția nr. 74 din 24.02.2021

Document semnat
Dispoziția nr. 74 (450.45 KB)