Dispoziție
privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin pentru organizarea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonezelor

Primarul orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere referatul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară înregistrat sub nr.2275/15.01.2021 din care reiese necesitatea actualizării componenței Unității Locale de Sprijin pentru organizarea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonezelor; Luând în considerare Adresa Instituției Prefectului-Județul Ilfov înregistrată sub nr. 1635/13.01.2021 prin care se solicită actualizarea membrilor Unității Locale de Sprijin și a datelor de contact ale acestora;
 • În baza prevederilor art.5 alin.(c) din Legea nr. 1/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Dispun

 • Art. 1. – Începând cu data prezentei Dispoziții se actualizează Unitatea Locală de Sprijin pentru organizarea acțiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonezelor la nivelul orașului Popești- Leordeni, după cum urmează:
  • Petre IACOB - Primarul orașului Popești-Leordeni - Președinte
  • Margareta ICHIM - - Secretarul orașului Popești-Leordeni - Membru
  • Cătălin CIOCOVEANU - Comandant Poliția orașului Popești-Leordeni - Membru
  • Florin DASCĂLU - Medic veterinar - Membru
  • Gabriela VASILE - Medic veterinar-Membru
  • Mihaela DOGARU - director Liceul Teoretic „Radu Popescu” - Membru
  • Simona MATEI - Șef serviciu - Serviciul Registrul Agricol - Membru
  • Daniela HERA - Consilier - Serviciul Registrul Agricol - Membru
 • Art. 2. – Se deleagă doamna Daniela HERA - Consilier Serviciul Registrul Agricol în vederea menținerii legăturilor informaționale între instituțiile, autoritățile și persoanele responsabile să soluționeze eventualele epizootii apărute pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni.

Dipoziția nr. 26 din 15.01.2021

Document semnat
Dispoziția nr. 26 (102.3 KB)